Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 472
Прийняття: 05.06.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 червня 2019 р. № 472
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відновлення об’єктів транспортної інфраструктури зони відчуження

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 916 від 06.11.2019
№ 1065 від 04.12.2019
№ 769 від 02.09.2020}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відновлення об’єктів транспортної інфраструктури зони відчуження, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 472

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відновлення об’єктів транспортної інфраструктури зони відчуження

{У тексті Порядку слово “Мінекономрозвитку” замінено словом “Мінекономіки” згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінприроди” замінено словом “Мінекоенерго” згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекоенерго” замінено словом “Міндовкілля” згідно з Постановою КМ № 769 від 02.09.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реалізація державного інвестиційного проекту “Відновлення об’єктів транспортної інфраструктури зони відчуження” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міндовкілля.

Відповідальним виконавцем бюджетної програми і розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є ДАЗВ.

3. Одержувач бюджетних коштів для здійснення заходів бюджетної програми визначається в установленому порядку за такими критеріями:

досвід роботи за відповідним профілем не менше двох років та наявність відповідної кваліфікації з урахуванням напряму чи заходів бюджетної програми;

виробничий потенціал і показники виробничої діяльності, науково-технічної бази (у разі потреби);

наявність бездефіцитного фінансового плану на поточний рік, фінансово-економічного розрахунку (обґрунтування) здійснення заходів бюджетної програми;

незбиткова діяльність одержувача за останні два роки, відсутність простроченої заборгованості за наданими банками кредитами;

співвідношення вартості робіт і послуг та їх якості;

застосування договірних умов.

4. Бюджетні кошти використовуються для реалізації інвестиційного проекту, відбір якого здійснено Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів відповідно до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 “Деякі питання управління державними інвестиціями” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2116), з урахуванням планових показників уточненого розділу III інвестиційного проекту, та для проведення робіт, визначених інвестиційним проектом на поточний бюджетний період.

ДАЗВ складає та за погодженням з Міндовкілля затверджує план заходів з реалізації інвестиційного проекту за його складовими частинами/напрямами використання бюджетних коштів на поточний рік. Копія плану заходів надається Мінфіну та Мінекономіки.

5. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

6. Затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи здійснюються відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

7. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

10. Замовник робіт з коригування проектної документації та виконання/завершення робіт зобов’язаний щомісяця не пізніше 10 числа подавати відповідальному виконавцеві бюджетної програми звіт про використання отриманого авансового платежу для здійснення заходів бюджетної програми та інформацію про залишки коштів, що обліковуються на рахунку, для їх надіслання не пізніше 15 числа головному розпорядникові бюджетних коштів.

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюється в установленому законодавством порядку.

12. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Інформацію про стан реалізації інвестиційного проекту Міндовкілля подає Мінекономіки для проведення моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів у встановленому законодавством порядку.