Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 148
Прийняття: 28.02.2018
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2018 р. № 148
Київ

Деякі питання виконання положень Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 489 від 05.06.2019
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Українську частину Комісії зі сталого використання і охорони басейну річки Дністер у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Українську частину Комісії зі сталого використання і охорони басейну річки Дністер, що додається.

3. Визначити:

голову Української частини Комісії зі сталого використання і охорони басейну річки Дністер співголовою зазначеної Комісії;

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів органом, уповноваженим координувати виконання положень Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер на території України або під її юрисдикцією.

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. № 148

СКЛАД
Української частини Комісії зі сталого використання і охорони басейну річки Дністер

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів, голова Української частини Комісії

Уповноважений з виконання Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про спільне використання та охорону прикордонних вод від 23 листопада 1994 року, перший заступник голови Української частини Комісії

Два представники Міндовкілля

Два представники Держводагентства

Представник Держекоінспекції

Представник Українського гідрометеорологічного центру ДСНС

Представник Держрибагентства

Представник Дністровського басейнового управління водних ресурсів

Представник Національної академії наук (за згодою)

Представник ПрАТ “Укргідроенерго” (за згодою)

Представник Одеської облдержадміністрації

Представник Хмельницької облдержадміністрації

Представник Вінницької облдержадміністрації

Представник Івано-Франківської облдержадміністрації

Два представники громадських організацій природоохоронного спрямування (за згодою)

Представник Міненерго

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 489 від 05.06.2019, № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. № 148

ПОЛОЖЕННЯ
про Українську частину Комісії зі сталого використання і охорони басейну річки Дністер

1. Українська частина Комісії зі сталого використання і охорони басейну річки Дністер (далі - Українська частина Комісії) є складовою Комісії зі сталого використання і охорони басейну річки Дністер (далі - Комісія) та є органом міждержавної співпраці, який згідно з покладеними на нього функціями представляє Кабінет Міністрів України в його відносинах з Урядом Республіки Молдова щодо сталого використання і охорони басейну річки Дністер.

2. Українська частина Комісії у своїй діяльності керується Договором між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер (далі - Договір), Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Української частини Комісії є:

розгляд та підготовка пропозицій для забезпечення виконання положень Договору на території України або під її юрисдикцією;

проведення аналізу стану двостороннього співробітництва у рамках Договору та розроблення пропозицій щодо шляхів його удосконалення;

розроблення директив з питань, які виносяться на розгляд Комісії;

участь у підготовці засідань Комісії, розробленні проектів рішень з обговорюваних питань і здійсненні заходів для їх виконання;

розгляд інших питань, що стосуються охорони і раціонального використання водних та інших природних ресурсів і екосистем басейну річки Дністер.

4. Українська частина Комісії має право:

подавати в межах своїх повноважень Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розроблення заходів, спрямованих на забезпечення реалізації вимог Договору;

запитувати та одержувати безоплатно від центральних органів виконавчої влади, дипломатичних представництв України за кордоном, підприємств, установ і організацій необхідні довідково-інформаційні матеріали;

залучати експертів центральних органів виконавчої влади, організацій (за згодою їх керівників), представників українських ділових кіл до підготовки та участі у засіданнях Комісії;

надавати рекомендації центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування щодо застосування положень Договору.

5. Персональний склад Української частини Комісії затверджує її голова, який у разі потреби вносить за поданням відповідних центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій, інших установ зміни до її персонального складу.

6. Формою роботи Української частини Комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови.

7. Засідання Української частини Комісії веде голова, а за його відсутності перший заступник голови.

8. Засідання вважається правоможними, якщо на ньому присутні більш як половина членів Української частини Комісії.

9. Рішення Української частини Комісії приймається простою більшістю голосів членів Української частини Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

10. Рішення Української частини Комісії оформляється протоколом, який підписують головуючий на засіданні та секретар.

Примірники протоколу розсилаються всім членам Української частини Комісії у тижневий строк з дня проведення засідання.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Української частини Комісії здійснює Міндовкілля.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}