Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 117-р
Прийняття: 20.02.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 лютого 2019 р. № 117-р
Київ

Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 850 від 25.09.2019
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020}

{У тексті Розпорядження слова “Міністерство екології та природних ресурсів” у всіх відмінках замінено словами “Міністерство енергетики та захисту довкілля” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{У тексті Розпорядження слова “Міністерство енергетики та захисту довкілля” у всіх відмінках замінено словами “Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ 826 від 09.09.2020}

1. Затвердити Національний план управління відходами до 2030 року (далі - Національний план), що додається.

2. В абзаці шостому розділу “Шляхи і способи розв’язання проблеми” Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 94, ст. 2859), слова “відходи та вторинні ресурси” замінити словами “управління відходами”.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати щокварталу до 5 числа наступного місяця Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів інформацію про стан виконання Національного плану для узагальнення, що подається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити та затвердити у дворічний строк за погодженням з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів і Міністерством розвитку громад та територій відповідно до їх компетенції регіональні плани управління відходами до 2030 року.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 850 від 25.09.2019}

5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям під час формування проекту Державного бюджету України передбачати кошти в межах реальних можливостей бюджету, необхідні для виконання заходів Національного плану.

6. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення Національного плану у відповідність із законом про управління відходами після його прийняття.

7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час формування проектів місцевих бюджетів передбачати кошти в межах реальних можливостей бюджетів, необхідні для виконання заходів Національного плану та регіональних планів управління відходами.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20 лютого 2019 р. № 117-р

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН
управління відходами до 2030 року

Найменування заходу

Строк виконання, рік

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

1. Загальні питання

Адаптація національного законодавства до вимог європейського законодавства

1.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів про:
управління відходами

2019

Міндовкілля
Мінрегіон
Мінекономіки
Мінсоцполітики
Мінфін
Мінінфраструктури
МОЗ
МОН
МВС
Міноборони
МКМС
ДРС

подано до Верховної Ради України законопроект

захоронення відходів

у річний строк після прийняття закону про управління відходами та утворення центрального органу виконавчої влади з питань управління відходами

Міндовкілля
Мінрегіон
Мінекономіки
Мінсоцполітики
Мінфін
Мінінфраструктури
МОЗ
МОН
МВС
Міноборони
МКМС

-“-

спалювання відходів

-“-

-“-

подано до Верховної Ради України законопроект

2.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів про:
Національний перелік відходів на основі європейського

у шестимісячний строк після прийняття закону про управління відходами

Міндовкілля
MОЗ
Мінрегіон
Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Міненерго

-“-

порядок процедури класифікації відходів

у шестимісячний строк після затвердження Національного переліку відходів

Міндовкілля
МОЗ
Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято акт Кабінету Міністрів України

порядок віднесення відходів до категорії небезпечних

у шестимісячний строк після затвердження Національного переліку відходів

Міндовкілля
МОЗ
Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято акт Кабінету Міністрів України

порядок прийняття відходів для різних категорій полігонів

у шестимісячний строк після прийняття закону про захоронення відходів

Mінприроди
Мінрегіон
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

-“-

порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів

у шестимісячний строк після прийняття законопроектів про захоронення та спалювання відходів

-“-

-“-

методику проведення оцінки ризику для довкілля від об’єктів з оброблення відходів

-“-

-“-

-“-

порядок встановлення категорій полігонів відходів

у шестимісячний строк після прийняття закону про захоронення відходів

Міндовкілля
Мінрегіон
МОЗ
ДСНС
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

-“-

порядок отримання дозволів на здійснення операцій у сфері управління відходами

у шестимісячний строк після прийняття закону про управління відходами

Mінприроди
Мінекономіки
ДРС
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

-“-

порядок ведення реєстрів у сфері управління відходами

у шестимісячний строк після прийняття закону про управління відходами

Mінприроди
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято акт Кабінету Міністрів України

план заходів щодо зменшення обсягів захоронення відходів, що біологічно розкладаються

у річний строк після прийняття закону про управління відходами

Міндовкілля
Мінрегіон
Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

-“-

Програму запобігання утворенню відходів

-“-

Міндовкілля
Мінекономіки
Мінрегіон
МОЗ
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Міненерго

-“-

3.

Розроблення проектів наказів Мінприроди про:
затвердження методичних рекомендацій щодо сталих зелених державних закупівель

2020

Міндовкілля
Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади


затвердження довідкових документів з найкращих доступних технологій щодо відходів (BREFs)

2022-2023

-“-

-“-

порядок розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами

2019

Міндовкілля
Мінрегіон

прийнято наказ Мінприроди

порядок розроблення суб’єктами господарювання планів управління відходами видобувної промисловості

у шестимісячний строк після прийняття закону про управління відходами видобувної промисловості

Міндовкілля
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Міненерго

прийнято наказ Мінприроди

4.

Розроблення та затвердження в установленому порядку проектів регіональних планів управління відходами

2020

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Міндовкілля
Мінрегіон

прийнято регіональні плани управління відходами

5.

Розроблення проекту державних і галузевих будівельних норм щодо полігонів небезпечних відходів, відходів, що не є небезпечними, та інертних відходів

у шестимісячний строк після прийняття закону про захоронення відходів

Мінрегіон
Міндовкілля
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято державні та галузеві будівельні норми

Впровадження економічних інструментів для удосконалення управління відходами

6.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів про:
встановлення механізму фінансових гарантій, що надаються операторами полігонів різних категорій

у річний строк після прийняття законів про захоронення відходів та відходи видобувної промисловості та утворення центрального органу виконавчої влади з питань управління відходами

Mінприроди
Мінфін
Мінекономіки
Мінрегіон
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

подано до Верховної Ради України законопроект

запровадження та використання економічних інструментів для стимулювання створення об’єктів інфраструктури з оброблення відходів

у річний строк після прийняття закону про управління відходами та утворення центрального органу виконавчої влади з питань управління відходами

Міндовкілля
Мінфін
Мінекономіки
Мінрегіон
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

подано до Верховної Ради України законопроект

запровадження економічних інструментів для стимулювання використання біомаси відходів виробництва продукції сільського господарства для виробництва біопалива, електричної та теплової енергії

2020

Мінекономіки
Міндовкілля
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

-“-

впровадження механізму надання дотацій на збирання і транспортування рослинних відходів, придатних для виробництва кормів для відгодівлі тварин

2021

-“-

-“-

встановлення економічних інструментів щодо запобігання утворенню небезпечних відходів, зокрема оподаткування екологічно небезпечної продукції

у річний строк після прийняття закону про небезпечні відходи та утворення центрального органу виконавчої влади з питань управління відходами

Міндовкілля
Мінфін
Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

подано до Верховної Ради України законопроект

впровадження механізму регулювання цін на послуги з поводження з небезпечними відходами як інструменту економічного стимулювання передачі відходів від утворювача до ліцензіата

у шестимісячний строк після прийняття закону про небезпечні відходи

Міндовкілля
Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято акт Кабінету Міністрів України

запровадження економічного стимулювання впровадження екологічно чистих технологій виробництва та розширення можливостей перероблення (рециклінгу)

у річний строк після прийняття закону про управління відходами та утворення центрального органу виконавчої влади з питань управління відходами

Міндовкілля
Мінекономіки
Мінфін
МОН
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

подано до Верховної Ради України законопроект

вироблення фінансово-економічного механізму (створення Фонду управління промисловими відходами) для розбудови єдиної інфраструктури з оброблення промислових відходів та необхідного науково-технічного супроводу

у річний строк після прийняття закону про управління відходами та утворення центрального органу виконавчої влади з питань управління відходами

Міндовкілля
Мінфін
Мінекономіки
МОН
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

подано до Верховної Ради України законопроект

створення обласних фондів з управління промисловими відходами для розбудови єдиної інфраструктури з оброблення та видалення промислових відходів

у шестимісячний строк після прийняття закону про створення Фонду управління промисловими відходами та утворення центрального органу виконавчої влади з питань управління відходами

Міндовкілля
Мінфін
Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято акт Кабінету Міністрів України

впровадження відповідальності операторів місць видалення відходів за збитки, завдані довкіллю, та зобов’язання щодо фінансування відновлення компонентів навколишнього природного середовища, які зазнали негативного впливу від місць видалення відходів

у шестимісячний строк після прийняття закону про захоронення відходів та утворення центрального органу виконавчої влади з питань управління відходами

Міндовкілля
Мінфін
Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Міненерго

-“-

Вдосконалення інституційної структури сфери управління відходами

7.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України актів про утворення центрального органу виконавчої влади з питань управління відходами

2019

Міндовкілля
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

-“-

8.

Утворення міжвідомчої координаційної ради з науково-дослідних робіт з багаторазового використання природних ресурсів та перероблення (рециклінгу) і утилізації відходів

2020

Міндовкілля
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія аграрних наук (за згодою)
Національна академія медичних наук (за згодою)
МОН
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

утворено міжвідомчу координаційну раду

Зміцнення кадрового потенціалу у сфері управління відходами

9.

Розроблення та впровадження програм підвищення кваліфікації, проведення тренінгів/семінарів для працівників органів виконавчої влади та суб’єктів господарювання з управління відходами

у шестимісячний строк після прийняття закону про управління відходами

Міндовкілля

проведено тренінги/семінари

10.

Врахування під час розроблення стандартів вищої освіти питання управління відходами

2019-2030

заклади освіти (за згодою)
МОН
Міндовкілля

затверджено стандарти вищої освіти

11.

Впровадження систем екологічного менеджменту на підприємствах для покращення загальної екологічної ефективності діяльності та більш широкого запровадження заходів із запобігання забрудненню

2019-2024

органи місцевого самоврядування (за згодою)

впроваджено системи екологічного менеджменту

Реформування системи інформаційного забезпечення сфери управління відходами

12.

Утворення інформаційного центру для збирання, оброблення, аналізу та поширення інформації про управління відходами

у шестимісячний строк після прийняття акта про утворення центрального органу виконавчої влади з управління відходами

Міндовкілля
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

створено інформаційний центр

13.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про впровадження інформаційної системи управління відходами

у шестимісячний строк після утворення інформаційного центру для збирання, оброблення, аналізу та поширення інформації про управління відходами

-“-

прийнято акт Кабінету Міністрів України

14.

Забезпечення функціонування інформаційної системи управління відходами

у шестимісячний строк після прийняття рішення про розроблення та впровадження інформаційної системи управління відходами

Міндовкілля

забезпечено створення та функціонування інформаційної системи управління відходами

Підвищення обізнаності населення щодо управління відходами

15.

Розроблення проекту наказу Мінприроди про затвердження методичних рекомендацій сталого споживання

2020

Міндовкілля
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято акт Мінприроди

16.

Проведення заходів з підвищення обізнаності з управління відходами у шкільних та дошкільних навчальних закладах

2019-2030

заклади освіти (за згодою)
МОН
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Міндовкілля

проведено навчальні заходи

17.

Включення в навчальні програми обов’язкового проведення тематичного позакласного заходу щодо управління відходами

2019-2030

-“-

проведено
позакласні заходи

18.

Розроблення та поширення інформаційних матеріалів з питань управління відходами та сталого споживання

-“-

Міндовкілля
МОН
МКМС
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

розроблено та поширено інформаційні матеріали

19.

Популяризація у засобах масової інформації заохочення належного поводження з побутовими відходами

-“-

МКМС
Держкомтелерадіо
Мінрегіон
МОН
Міндовкілля
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

проведено телекомунікаційні заходи

20.

Організація конференцій та засідань за круглими столами, присвячених тематиці управління відходами

-“-

Міндовкілля
Мінрегіон
МОН
МКМС
Держкомтелерадіо
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

проведено конференції та засідання за круглими столами

2. Побутові відходи

Формування державної політики у сфері управління побутовими відходами

21.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про муніципальні відходи

у річний строк після прийняття закону про управління відходами та утворення центрального органу виконавчої влади з питань управління відходами

Мінрегіон
Міндовкілля
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

подано до Верховної Ради України законопроект

22.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про порядок розрахунку фактичних цільових показників з перероблення (рециклінгу) та відновлення побутових відходів

у шестимісячний строк після прийняття закону про муніципальні відходи

-“-

прийнято акт Кабінету Міністрів України

23.

Забезпечення розроблення національного стандарту, гармонізованого з EN 15359:2011 “Тверді відновлювані палива (SRF). Специфікація та класифікація”

у річний строк після прийняття закону про муніципальні відходи

Міндовкілля
Мінрегіон
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято національний стандарт

24.

Розроблення проекту акта про затвердження рекомендацій щодо використання палива, отриманого з відходів (RDF)

у шестимісячний строк після прийняття закону про муніципальні відходи

Мінрегіон
Міндовкілля
Держенергоефективності
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято акт Мінрегіону

25.

Розроблення проекту наказу Мінрегіону про технічні вимоги до компостоподібного продукту та компосту, отриманих внаслідок біологічного оброблення побутових відходів

у річний строк після прийняття закону про муніципальні відходи

Мінрегіон
Мінекономіки
Міндовкілля
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

-“-

Створення ефективної системи збирання та вивезення побутових відходів

26.

Оновлення матеріально-технічної бази (парк спецавтотранспорту, контейнерний парк, сміттєперевантажувальні станції)

2019-2030

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

оновлено матеріально-технічну базу

27.

Поділ областей на “території охоплення” / кластери та їх затвердження в рамках регіональних планів управління відходами

2019

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінрегіон

здійснено поділ

28.

Утворення центрів приймання/збирання побутових відходів в населених пунктах з чисельністю більш як 50 тис. осіб в рамках регіональних планів управління відходами

2020-2022

-“-

утворено центри приймання/збирання побутових відходів

29.

Створення в рамках регіональних планів управління відходами в обласних центрах мережі пунктів збирання для підготовки до повторного використання меблів, побутової техніки, одягу та інших товарів, які були у вжитку

2022

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінрегіон

утворено пункти збирання

Створення інфраструктури для відновлення побутових відходів

30.

Визначення місць розміщення регіональних комплексів з відновлення побутових відходів в рамках регіональних планів управління відходами на основі кластерного підходу

-“-

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
Мінрегіон

визначено місця розміщення

31.

Будівництво регіональних комплексів з відновлення побутових відходів, запланованих в рамках регіональних планів управління відходами на основі кластерного підходу

2023-2030

-“-

побудовано регіональні комплекси

Створення інфраструктури для видалення побутових відходів

32.

Проведення інвентаризації полігонів відходів, що не є небезпечними

у дворічний строк після затвердження положення про порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів

-“-

проведено інвентаризацію

33.

Проведення оцінки ризику полігонів відходів, що не є небезпечними

у дворічний строк після затвердження методики проведення оцінки ризику для довкілля від об’єктів з оброблення відходів

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
Мінрегіон

проведено оцінку ризику

34.

Підготовка та затвердження переліку полігонів відходів, що не є небезпечними, експлуатація яких повинна бути припинена, та переліку полігонів відходів, що не є небезпечними, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами

у шестимісячний строк після проведення інвентаризації та оцінки ризику

-“-

затверджено перелік полігонів

35.

Розроблення та затвердження планів заходів щодо приведення полігонів відходів, що не є небезпечними, у відповідність із встановленими вимогами

у шестимісячний строк після затвердження переліку полігонів побутових відходів, експлуатація яких повинна бути припинена, та переліку полігонів побутових відходів, що повинні бути приведені у відповідність з вимогами законодавства

-“-

затверджено плани заходів

36.

Визначення місць розташування регіональних полігонів відходів, що не є небезпечними, на основі попередньо визначених оптимальних районів охоплення/кластерів

у шестимісячний строк після проведення інвентаризації та оцінки ризику полігонів побутових відходів

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
Мінрегіон

визначено місця розташування

37.

Будівництво регіональних полігонів відходів, що не є небезпечними

2022-2030

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінрегіон

побудовано регіональні полігони

38.

Припинення експлуатації/закриття сміттєзвалищ і полігонів відходів, що не є небезпечними, які не відповідають встановленим вимогам

одночасно із введенням в експлуатацію нових регіональних полігонів побутових відходів

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
Мінрегіон

припинено експлуатацію полігонів і сміттєзвалищ

39.

Розроблення проектів рекультивації сміттєзвалищ і полігонів відходів, що не є небезпечними, які не відповідають встановленим вимогам

після затвердження переліку полігонів побутових відходів, що повинні бути закриті, та переліку полігонів побутових відходів, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінрегіон

розроблено проекти рекультивації

40.

Проведення рекультивації сміттєзвалищ і полігонів відходів, що не є небезпечними, які не відповідають встановленим вимогам

після погодження проектів рекультивації полігонів побутових відходів і сміттєзвалищ, які не відповідають встановленим вимогам

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінрегіон

проведення рекультивації полігонів і сміттєзвалищ

Створення ефективної системи управління осадом стічних вод

41.

Розроблення проекту наказу про повторне використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин

2020

Мінрегіон
Міндовкілля
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято наказ

42.

Створення нових та збільшення потужностей існуючих об’єктів/установок оброблення осаду стічних вод операторами комунальних об’єктів з очищення стічних вод з потужністю, розрахованою на популяційний еквівалент понад 50000

2023-2030

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації

створено нові та збільшено потужності існуючих об’єктів/установок

3. Небезпечні відходи

Формування державної політики у сфері управління небезпечними відходами

43.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів про:
небезпечні відходи

у шестимісячний строк після прийняття закону про управління відходами та утворення центрального органу виконавчої влади з питань управління відходами

Міндовкілля
Мінрегіон
Мінекономіки
Мінсоцполітики
Мінфін
Мінінфраструктури
МОЗ
МОН
МВС
Міноборони
МКМС
ДРС
Міненерго

подано до Верховної Ради України законопроект

запровадження процедури обов’язкових передліцензійних перевірок відповідності матеріально-технічної бази заявника до видачі ліцензії на поводження з небезпечними відходами

у шестимісячний строк після прийняття закону про небезпечні відходи

Міндовкілля
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

подано до Верховної Ради України законопроект

вдосконалення ліцензування операцій з управління небезпечними відходами

-“-

Міндовкілля
ДРС
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

-“-

44.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів про:
визначення вимог до проведення операцій управління небезпечними відходами із застосуванням найкращих доступних технологій

-“-

Міндовкілля
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято акт Кабінету Міністрів України

запровадження супровідної документації про перевезення небезпечних відходів для відстеження руху небезпечних відходів

-“-

Міндовкілля
Мінінфраструктури
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

-“-

утворення єдиного центру із забезпечення виконання міжнародних конвенцій, що регулюють питання поводження з небезпечними відходами та речовинами

2019

Міндовкілля
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято акт Кабінету Міністрів України

45.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України нової редакції Національного плану виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі

2020-2021

Міндовкілля
МОЗ
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

-“-

Створення інфраструктури для оброблення небезпечних відходів

46.

Розроблення техніко-економічного обґрунтування та будівництво Національного центру управління небезпечними відходами

2020-2025

Міндовкілля

розроблено техніко-економічне обґрунтування

47.

Проведення інвентаризації об’єктів оброблення небезпечних відходів

у дворічний строк після затвердження положення про порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Міндовкілля

проведено інвентаризацію

48.

Проведення оцінки ризику об’єктів оброблення небезпечних відходів

у дворічний строк після затвердження методики проведення оцінки ризику для довкілля від об’єктів з оброблення відходів

-“-

проведено оцінку ризику

49.

Підготовка та затвердження переліку об’єктів оброблення небезпечних відходів, експлуатація яких повинна бути припинена, та переліку об’єктів оброблення небезпечних відходів, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами

у шестимісячний строк після проведення інвентаризації та оцінки ризику

Міндовкілля
органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації

затверджено перелік об’єктів оброблення

50.

Розроблення та затвердження планів заходів щодо приведення об’єктів оброблення небезпечних відходів у відповідність із встановленими вимогами

у шестимісячний строк після затвердження переліку об’єктів оброблення небезпечних відходів, експлуатація яких повинна бути припинена, та переліку об’єктів оброблення небезпечних відходів, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
Міндовкілля

затверджено плани заходів

51.

Приведення об’єктів оброблення небезпечних відходів у відповідність із встановленими вимогами

у дворічний строк після затвердження планів заходів щодо приведення об’єктів оброблення небезпечних відходів у відповідність із встановленими вимогами

-“-

приведено у відповідність із встановленими вимогами об’єкти оброблення небезпечних відходів

52.

Припинення експлуатації/закриття об’єктів оброблення небезпечних відходів, які не відповідають встановленим вимогам

у річний строк після затвердження переліку об’єктів оброблення небезпечних відходів, що повинні бути закриті

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
Міндовкілля

припинено експлуатацію об’єктів оброблення небезпечних відходів

53.

Розроблення проектів рекультивації полігонів небезпечних відходів, які не відповідають встановленим вимогам

у шестимісячний строк після затвердження переліку об’єктів оброблення небезпечних відходів, що повинні бути закриті, та переліку об’єктів оброблення небезпечних відходів, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами

-“-

розроблено проекти рекультивації

54.

Проведення рекультивації полігонів небезпечних відходів, які не відповідають встановленим вимогам

після погодження проектів рекультивації полігонів небезпечних відходів, які не відповідають встановленим вимогам

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Міндовкілля

проведення рекультивації полігонів небезпечних відходів

55.

Створення додаткових потужностей для оброблення небезпечних відходів на основі результатів проведеної інвентаризації в рамках розроблення регіональних планів управління відходами

2025-2030

обласні та Київська міська держадміністрації

створено додаткові потужності

56.

Проведення дослідження щодо можливого використання палива з небезпечних відходів (HWDF) в цементній промисловості

2022

Міндовкілля

завершене дослідження

Формування державної політики у сфері управління відпрацьованими нафтопродуктами

57.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про відпрацьовані нафтопродукти

у шестимісячний строк після прийняття закону про управління відходами та утворення центрального органу виконавчої влади з питань управління відходами

Міндовкілля
Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Міненерго

подано до Верховної Ради України законопроект

58.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про встановлення вимог до роздільного збирання, зберігання, перевезення, відновлення та видалення відпрацьованих нафтопродуктів

у шестимісячний строк після прийняття закону про відпрацьовані нафтопродукти

-“-

прийнято акт Кабінету Міністрів України

Створення інфраструктури для оброблення відпрацьованих нафтопродуктів

59.

Проведення інвентаризації об’єктів оброблення відпрацьованих нафтопродуктів

у дворічний строк після затвердження положення про порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
Міндовкілля
Міненерго

проведено інвентаризацію

60.

Проведення дослідження щодо визначення потреби у збільшенні наявних потужностей та створенні додаткових об’єктів з оброблення відпрацьованих нафтопродуктів

2023

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
Міндовкілля
Міненерго

проведено дослідження

61.

Створення інфраструктури для збирання та оброблення відпрацьованих нафтопродуктів

2024-2030

-“-

створено інфраструктуру

4. Промислові відходи

Формування державної політики у сфері управління промисловими відходами

62.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів про:
визначення вимог до тимчасового зберігання, оброблення, відновлення та видалення промислових відходів

у шестимісячний строк після прийняття закону про управління відходами

Mінприроди
Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято акт Кабінету Міністрів України

впровадження та застосування найкращих доступних технологій для утворювачів промислових відходів та об’єктів оброблення промислових відходів

у річний строк після прийняття закону про управління відходами

Mінприроди
Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Міненерго

прийнято акт Кабінету Міністрів України

Створення інфраструктури для оброблення промислових відходів

63.

Розроблення техніко-економічних обґрунтувань для визначення доцільності створення об’єктів оброблення промислових відходів

2020-2022

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Міндовкілля
Мінекономіки
Міненерго

розроблено техніко-економічне обґрунтування

64.

Створення централізованих об’єктів з оброблення промислових відходів на основі техніко-економічних обґрунтувань у разі прийняття рішення про їх створення

2022-2030

-“-

створено об’єкти

65.

Проведення інвентаризації об’єктів оброблення промислових відходів

у дворічний строк після затвердження положення про порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів

-“-

проведено інвентаризацію

66.

Проведення оцінки ризику об’єктів оброблення промислових відходів

у дворічний строк після затвердження методики проведення оцінки ризику для довкілля від об’єктів з оброблення відходів

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Міндовкілля
Мінекономіки
Міненерго

проведено оцінку ризику

67.

Підготовка та затвердження переліку об’єктів оброблення промислових відходів, експлуатація яких повинна бути припинена, та переліку об’єктів оброблення промислових відходів, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами

у шестимісячний строк після проведення інвентаризації та оцінки ризику

Міндовкілля
органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
Мінекономіки
Міненерго

затверджено перелік об’єктів оброблення промислових відходів

68.

Розроблення та затвердження планів заходів щодо приведення об’єктів оброблення промислових відходів у відповідність із встановленими вимогами

у шестимісячний строк після затвердження переліку об’єктів оброблення промислових відходів, експлуатація яких повинна бути припинена, та переліку об’єктів оброблення промислових відходів, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
Міндовкілля
Мінекономіки
Міненерго

затверджено плани заходів

69.

Приведення об’єктів оброблення промислових відходів у відповідність із встановленими вимогами

у дворічний строк після затвердження планів заходів щодо приведення об’єктів оброблення промислових відходів у відповідність із встановленими вимогами

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
Міндовкілля
Мінекономіки
Міненерго

приведено у відповідність із встановленими вимогами об’єкти оброблення промислових відходів

70.

Припинення експлуатації/закриття об’єктів оброблення промислових відходів, які не відповідають встановленим вимогам

у річний строк після затвердження переліку об’єктів оброблення промислових відходів, що повинні бути закриті

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
Міндовкілля

припинено експлуатацію об’єктів оброблення промислових відходів

71.

Розроблення проектів рекультивації полігонів промислових відходів, які не відповідають встановленим вимогам

у шестимісячний строк після затвердження переліку об’єктів оброблення промислових відходів, що повинні бути закриті, та переліку об’єктів оброблення промислових відходів, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Міндовкілля

розроблено проекти рекультивації

72.

Проведення рекультивації полігонів промислових відходів, які не відповідають встановленим вимогам

після погодження проектів рекультивації полігонів промислових відходів, які не відповідають встановленим вимогам

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Міндовкілля

проведення рекультивації полігонів промислових відходів

73.

Виконання програм досліджень та прикладних розробок щодо створення екологічно чистих технологій та перероблення (рециклінгу) промислових відходів

2019-2030

Mінприроди
МОН
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія аграрних наук (за згодою)
Національна академія медичних наук (за згодою)
Мінекономіки
Міненерго

виконано програми досліджень

Формування державної політики у сфері управління відходами видобувної промисловості

74.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про управління відходами видобувної промисловості

у річний строк після прийняття закону про управління відходами та утворення центрального органу виконавчої влади з питань управління відходами

Міндовкілля
Мінекономіки
Мінфін
ДСНС
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Міненерго

подано до Верховної Ради України законопроект

75.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про встановлення критеріїв та порядку класифікації об’єктів видалення відходів видобувної промисловості

у шестимісячний строк після прийняття закону про управління відходами видобувної промисловості

Міндовкілля
Мінекономіки
ДСНС
Держгеонадра
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Міненерго

прийнято акт Кабінету Міністрів України

Створення інфраструктури для оброблення відходів видобувної промисловості

76.

Впровадження нових екологічно чистих технологій та практик з метою мінімізації кількості цінних матеріалів у відходах видобувної промисловості

2022-2030

Міндовкілля
Мінекономіки
Міненерго

впроваджено екологічно чисті технології та практики

77.

Впровадження систем менеджменту охорони праці і промислової безпеки для підвищення безпеки хвостосховищ

2019-2024

органи місцевого самоврядування (за згодою)

впроваджено системи менеджменту охорони праці і промислової безпеки

78.

Проведення інвентаризації об’єктів видалення відходів видобувної промисловості

у дворічний строк після затвердження положення про порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Міндовкілля
Мінекономіки
Міненерго

проведено інвентаризацію

79.

Проведення оцінки ризику об’єктів видалення відходів видобувної промисловості

у дворічний строк після затвердження методики проведення оцінки ризику для довкілля від об’єктів з оброблення відходів

-“-

проведено оцінку ризику

80.

Підготовка переліку об’єктів видалення відходів видобувної промисловості, що повинні бути закриті, та переліку об’єктів, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами

у шестимісячний строк після проведення інвентаризації

Міндовкілля
Мінекономіки
Держгеонадра
Міненерго

підготовлено перелік

81.

Розроблення та затвердження планів заходів щодо приведення об’єктів видалення відходів видобувної промисловості у відповідність із встановленими вимогами

у шестимісячний строк після затвердження переліку об’єктів видалення відходів видобувної промисловості, експлуатація яких повинна бути припинена, та переліку об’єктів видалення відходів видобувної промисловості, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
Міндовкілля
Мінекономіки
Міненерго

затверджено плани заходів

82.

Виконання планів заходів щодо приведення об’єктів видалення відходів видобувної промисловості у відповідність із встановленими вимогами

у дворічний строк після затвердження планів заходів щодо приведення об’єктів видалення відходів видобувної промисловості у відповідність із встановленими вимогами

-“-

приведено у відповідність із встановленими вимогами об’єкти видалення відходів видобувної промисловості

83.

Припинення експлуатації об’єктів видалення відходів видобувної промисловості, які не відповідають встановленим вимогам

у річний строк після затвердження переліку об’єктів видалення відходів видобувної промисловості, що повинні бути закриті

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
Міндовкілля

припинено експлуатацію об’єктів видалення відходів видобувної промисловості

84.

Розроблення планів закриття та рекультивації об’єктів видалення відходів видобувної промисловості

у шестимісячний строк після затвердження переліку об’єктів видалення відходів видобувної промисловості, що повинні бути закриті, та переліку об’єктів видалення відходів видобувної промисловості, що повинні бути приведені у відповідність із встановленими вимогами

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Міндовкілля

розроблено проекти рекультивації

85.

Виконання планів закриття та рекультивації об’єктів видалення відходів видобувної промисловості

після погодження проектів рекультивації полігонів відходів видобувної промисловості, які не відповідають встановленим вимогам

-“-

проведено рекультивацію об’єктів видалення відходів видобувної промисловості

5. Відходи будівельно-ремонтних робіт

Формування державної політики у сфері управління відходами будівельно-ремонтних робіт

86.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів про:
встановлення вимог до повторного використання, перероблення (рециклінгу) та відновлення різних категорій відходів будівельно-ремонтних робіт

у річний строк після прийняття закону про управління відходами

Міндовкілля
Мінрегіон
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято акт Кабінету Міністрів України

встановлення у дозвільній документації на проведення будівельних робіт вимог щодо управління відходами будівельно-ремонтних робіт

-“-

Мінрегіон
Міндовкілля
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

-“-

87.

Забезпечення розроблення національних стандартів для будівельних матеріалів, вироблених з відходів будівельно-ремонтних робіт, та їх використання в окремих проектах будівництва (зокрема, будівництва доріг, автостоянок, смуг велосипедного руху тощо)

-“-

Мінрегіон
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято стандарти

Створення інфраструктури для оброблення відходів будівельно-ремонтних робіт

88.

Створення об’єктів з оброблення відходів будівельно-ремонтних робіт в населених пунктах з чисельністю населення понад 100 тис. осіб

2023-2030

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінрегіон

створено об’єкти

89.

Забезпечення функціонування централізованих потужностей для перероблення (рециклінгу) відходів будівельно-ремонтних робіт, обладнаних дробильно-сортувальним устаткуванням з потужністю близько 200-500 тис. тонн на рік

-“-

-“-

забезпечено функціонування централізованих потужностей

90.

Cтворення регіональних об’єктів, призначених для приймання та зберігання відходів будівельно-ремонтних робіт, з проміжним сортуванням і подрібненням за допомогою мобільних дробильно-сортувальних установок з потужністю 100-200 тис. тонн на рік

-“-

-“-

створено об’єкти

91.

Забезпечення функціонування мережі мобільних дробильних установок

-“-

-“-

забезпечено функціонування мережі

6. Відходи виробництва продукції сільського господарства

Формування державної політики у сфері управління відходами виробництва продукції сільського господарства

92.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів про:
встановлення вимог щодо зберігання, перевезення і оброблення відходів виробництва продукції сільського господарства (у тому числі відходів рослинного, тваринного походження та хімічних засобів захисту рослин)

2020

Мінекономіки
Міндовкілля
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято акт Кабінету Міністрів України

встановлення вимог до оброблення, перероблення (рециклінгу), відновлення та видалення побічних продуктів тваринного походження

-“-

-“-

-“-

стимулювання впровадження компостування відходів виробництва продукції сільського господарства

-“-

-“-

-“-

розроблення вимог до спалювання відходів рослинного походження

-“-

Мінекономіки
Міндовкілля
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

-“-

встановлення вимог до якості компосту і сировинних продуктів для компостування (окремо для відходів рослинного та тваринного походження)

2020

Мінекономіки
Міндовкілля
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято акт Кабінету Міністрів України

встановлення вимог до внесення компосту в ґрунт (окремо для відходів рослинного та тваринного походження)

-“-

-“-

-“-

встановлення вимог до складу та якості органічних добрив

-“-

-“-

-“-

встановлення вимог до внесення тваринних екскрементів у ґрунт

-“-

-“-

-“-

встановлення ветеринарно-санітарних вимог до використання побічних продуктів тваринного походження

-“-

-“-

-“-

встановлення вимог до використання і зберігання агрохімікатів з метою приведення їх у відповідність з вимогами законодавства Європейського Союзу

-“-

-“-

-“-

створення мережі регіональних потужностей для екологічно безпечного перероблення (рециклінгу) відходів тваринного походження

-“-

Міндовкілля
Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

-“-

Створення інфраструктури для управління відходами рослинного походження

93.

Проведення досліджень та надання рекомендацій щодо можливості запровадження комбінованих процесів виробництва тепла та електричної енергії з використанням виключно відходів рослинного походження як сировини

2020-2030

Національна академія наук (за згодою)
Мінекономіки
Міндовкілля
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

проведено дослідження

94.

Впровадження потужностей з анаеробного розкладення відходів рослинного походження

-“-

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінекономіки
Міндовкілля

впроваджено потужності

95.

Реалізація регіональних пілотних проектів з будівництва когенераційних електростанцій на рівні областей для оброблення відходів виробництва продукції сільського господарства

2022-2030

Держенергоефективності
Мінекономіки
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Міненерго

реалізовано регіональні проекти

96.

Проведення досліджень щодо доцільності створення мережі регіональних потужностей для виробництва паперу і матеріалів з відходів рослинного походження

2020

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінекономіки

проведено дослідження

Створення інфраструктури для управління відходами тваринного походження

97.

Проведення інвентаризації об’єктів із зберігання, оброблення відходів тваринного походження

у дворічний строк після затвердження положення про порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінекономіки
Міндовкілля

проведено інвентаризацію

98.

Проведення інвентаризації місць утворення, зберігання, оброблення та видалення тваринних екскрементів

-“-

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінекономіки

-“-

99.

Проведення досліджень щодо визначення потреби у збільшенні потужності наявних та створенні додаткових об’єктів з оброблення відходів тваринного походження (зокрема, мобільних установок у разі виникнення спалаху інфекційних захворювань)

2019-2022

Мінекономіки
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

проведено дослідження

100.

Створення додаткових потужностей з оброблення відходів тваринного походження з урахуванням результатів проведеного дослідження

2023-2030

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінекономіки

створено додаткові потужності

Вдосконалення управління хімічними засобами захисту рослин

101.

Проведення комплексної інвентаризації місць зберігання непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин

2019

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінекономіки
Міндовкілля
Держекоінспекція

проведено інвентаризацію

102.

Розроблення та затвердження планів заходів щодо ліквідації накопичень непридатних хімічних засобів захисту рослин, очищення та реабілітації забруднених ними земельних ділянок

2022

обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінекономіки
Міндовкілля

розроблено план

103.

Розроблення плану заходів щодо недопущення завезення та використання контрафактних хімічних засобів захисту рослин

2020

Міндовкілля
Мінфін
Мінекономіки
МВС
Держекоінспекція

-“-

7. Відходи упаковки

Формування державної політики у сфері управління відходами упаковки

104.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про відходи упаковки

у шестимісячний строк після прийняття закону про управління відходами та утворення центрального органу виконавчої влади з питань управління відходами

Міндовкілля
Мінрегіон
Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

подано до Верховної Ради України законопроект

105.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів про:
встановлення вимог до маркування та дизайну упаковки; обмежень щодо використання небезпечних речовин в упаковці

у річний строк після прийняття закону про відходи упаковки

Міндовкілля
Мінекономіки
Мінрегіон

прийнято акт Кабінету Міністрів України

встановлення мінімальних норм перероблення (рециклінгу) відходів упаковки

-“-

Міндовкілля
Мінрегіон
Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

-“-

встановлення вимог до роздільного збирання та сортування упаковки з побутових відходів

-“-

Мінрегіон
Міндовкілля
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

-“-

8. Відходи електричного та електронного обладнання

Формування державної політики у сфері управління відходами електричного та електронного обладнання

106.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про відходи електричного та електронного обладнання

у шестимісячний строк після прийняття закону про відходи та утворення центрального органу виконавчої влади з питань управління відходами

Міндовкілля
Мінрегіон
Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

подано до Верховної Ради України законопроект

107.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів про:
встановлення мінімальних норм відновлення відходів електричного та електронного обладнання

у шестимісячний строк після прийняття закону про відходи електричного та електронного обладнання

Міндовкілля
Мінрегіон
Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято акт Кабінету Міністрів України

встановлення вимог до збирання, зберігання та оброблення електричного та електронного обладнання

-“-

-“-

-“-

108.

Забезпечення розроблення національних стандартів для відходів електричного та електронного обладнання

-“-

Міндовкілля
Мінрегіон

прийняті національні стандарти

Створення інфраструктури для оброблення відходів електричного та електронного обладнання

109.

Створення реєстру виробників, організації колективної та індивідуальної розширеної відповідальності виробників та суб’єктів господарювання у сфері поводження з відходами електричного та електронного обладнання, інформаційної системи для звітності та управління даними щодо відходів електричного та електронного обладнання

-“-

Міндовкілля

створено реєстри

110.

Проведення інвентаризації об’єктів із збирання та оброблення відходів електричного та електронного обладнання

у дворічний строк після затвердження положення про порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
Міндовкілля
Мінекономіки
Мінрегіон

проведено інвентаризацію

111.

Проведення дослідження для визначення потреби у збільшенні наявних потужностей та створенні додаткових об’єктів з оброблення відходів електричного та електронного обладнання

2023

-“-

проведено дослідження

112.

Створення інфраструктури для збирання та оброблення для відходів електричного та електронного обладнання

2024-2030

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
Міндовкілля

створено інфраструктуру

9. Відпрацьовані батарейки, батареї і акумулятори

Формування державної політики у сфері управління відпрацьованими батарейками, батареями і акумуляторами

113.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про батарейки, батареї і акумулятори

у шестимісячний строк після прийняття
закону про управління відходами та утворення центрального органу виконавчої влади з питань управління відходами

Міндовкілля
Мінрегіон
Мінекономіки

подано до Верховної Ради України законопроект

114.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів про:
встановлення вимог до маркування та використання небезпечних речовин в батарейках, батареях і акумуляторах

у шестимісячний строк після прийняття закону про батарейки, батареї і акумулятори

Міндовкілля
Мінрегіон
Мінекономіки
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято акт Кабінету Міністрів України

встановлення вимог до збирання, зберігання та оброблення батарейок, батарей і акумуляторів

-“-

-“-

-“-

встановлення цільових показників ефективності збирання та перероблення (рециклінгу) батарейок, батарей і акумуляторів

-“-

-“-

-“-

115.

Забезпечення розроблення стандартів для батарейок, батарей і акумуляторів

-“-

Міндовкілля
Мінрегіон
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято національні стандарти

Створення інфраструктури для оброблення відпрацьованих батарейок, батарей і акумуляторів

116.

Створення реєстру виробників, організації колективної та індивідуальної розширеної відповідальності виробників та суб’єктів господарювання у сфері поводження з відходами батарейок, батарей і акумуляторів, інформаційної системи для звітності та управління даними щодо батарейок, батарей і акумуляторів

-“-

Міндовкілля

створено реєстри

117.

Проведення інвентаризації об’єктів із збирання та оброблення відпрацьованих батарейок, батарей і акумуляторів

у дворічний строк після затвердження положення про порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
Міндовкілля
Мінекономіки
Мінрегіон

проведено інвентаризацію

118.

Проведення дослідження для визначення потреби у збільшенні наявних потужностей та створенні додаткових об’єктів з оброблення відпрацьованих батарейок, батарей і акумуляторів

2023

-“-

проведено дослідження

119.

Створення інфраструктури для збирання та оброблення відпрацьованих батарейок, батарей і акумуляторів

2024-2030

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
Міндовкілля

створено інфраструктуру

10. Медичні відходи

Формування державної політики та створення інфраструктури у сфері управління медичними відходами

120.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про встановлення вимог до зберігання, збирання, перевезення та оброблення медичних відходів

у шестимісячний строк після прийняття закону про управління відходами

МОЗ
Міндовкілля
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

прийнято акт Кабінету Міністрів України

121.

Проведення інвентаризації об’єктів оброблення медичних відходів

у дворічний строк після затвердження положення про порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
МОЗ
Міндовкілля

проведено інвентаризацію

122.

Проведення дослідження щодо визначення потреби у збільшенні наявних потужностей та створенні додаткових об’єктів з оброблення медичних відходів

2023

МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

проведено дослідження

123.

Створення інфраструктури для збирання та оброблення медичних відходів

2024-2030

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
МОЗ
Міндовкілля

створено інфраструктуру

11. Зняті з експлуатації транспортні засоби

Формування державної політики у сфері управління знятими з експлуатації транспортними засобами

124.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про зняті з експлуатації транспортні засоби

у шестимісячний строк після прийняття закону про управління відходами та утворення центрального органу виконавчої влади з питань управління відходами

Міндовкілля
Мінекономіки
МВС
Мінінфраструктури

подано до Верховної Ради України законопроект

125.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів про:
обмеження використання небезпечних речовин у виробництві транспортних засобів

-“-

-“-

прийнято акт Кабінету Міністрів України

встановлення вимог до приймання, розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів

-“-

-“-

-“-

встановлення порядку оброблення відходів, що утворилися після розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів

-“-

-“-

-“-

Створення інфраструктури для збирання, зберігання, розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів, повторного використання та відновлення відходів, що утворилися після розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів

126.

Проведення інвентаризації знятих з експлуатації транспортних засобів, об’єктів їх приймання та розбирання

у дворічний строк після затвердження положення про порядок проведення інвентаризації об’єктів з оброблення відходів

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
Мінінфраструктури
Міндовкілля

проведено інвентаризацію

127.

Проведення дослідження щодо визначення потреби у збільшенні наявних потужностей та створенні додаткових об’єктів з приймання та розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів

2023

Мінінфраструктури
обласні та Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)

проведено дослідження

128.

Створення інфраструктури для збирання, зберігання, розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів, повторного використання та відновлення відходів, що утворилися після розбирання знятих з експлуатації транспортних засобів

2024-2030

органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації
Мінінфраструктури
Міндовкілля

створено інфраструктуру

{Національний план із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020}