Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 61
Прийняття: 23.01.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 січня 2019 р. № 61
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з провадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1065 від 04.12.2019}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з провадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи, що додається.

2. Установити, що вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), щодо критеріїв визначення одержувачів бюджетних коштів не застосовуються під час визначення одержувача бюджетних коштів за програмою “Заходи з провадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2019 р. № 61

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з провадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи з провадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінфін.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

3. Одержувачем бюджетних коштів є АТ “Магістральні газопроводи України” (далі - товариство).

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

4. Державна підтримка надається товариству для проведення організаційних, розпорядчих та підготовчих заходів, спрямованих на початок господарської діяльності із забезпечення транспортування природного газу газотранспортною системою відповідно до вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/73/ЄС від 13 липня 2009 р. про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС.

Бюджетні кошти спрямовуються на провадження підготовчої діяльності товариства для забезпечення функціонування оператора газотранспортної системи з 1 січня 2020 р., у тому числі організаційне та матеріальне забезпечення діяльності апарату, органів управління товариства/наглядової ради, розроблення проектів необхідних нормативно-правових актів, виконання організаційних заходів для проведення консультацій з Європейською Комісією та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, отримання необхідних ліцензій і дозволів та консультаційних і юридичних послуг/послуг у сфері права, виконання зобов’язань за договором безвідсоткової поворотної фінансової допомоги та цивільно-правовими договорами з членами наглядової ради.

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

{Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1065 від 04.12.2019}

5. Товариство використовує бюджетні кошти відповідно до плану використання бюджетних коштів, погодженого з Мінфіном, та подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1065 від 04.12.2019}

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, ведення обліку бюджетних зобов’язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.