Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 621
Прийняття: 26.04.2003
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2003 р. № 621
Київ

Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 335 від 17.04.2019}

{У тексті Постанови слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 702 від 29.06.2011}

{У тексті Постанови слова “Міністерство економічного розвитку і торгівлі” у всіх відмінках замінено словами “Міністерство економіки” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1416 від 29.12.2021}

На виконання Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" і Бюджетного кодексу України, з метою формування цілісної системи прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку України, окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць, забезпечення складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 702 від 29.06.2011, № 335 від 17.04.2019}

1. Міністерству економіки та Міністерству фінансів забезпечити взаємоузгоджене розроблення проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на п’ять років, на наступний та два подальші роки, Бюджетної декларації та Державного бюджету України і матеріалів, що додаються до них.

{Пункт 1 в редакції Постанов КМ № 702 від 29.06.2011, № 335 від 17.04.2019}

2. Затвердити такі, що додаються:

Порядок розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, Бюджетної декларації та державного бюджету;

типову структуру прогнозу економічного і соціального розвитку України на п’ять років;

типову структуру прогнозу економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки;

типову структуру прогнозу економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста на п’ять років;

типову структуру програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста на наступний рік;

типову структуру прогнозу розвитку галузі економіки на п’ять років;

перелік галузей економіки, щодо яких розробляється прогноз на п’ять років.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 335 від 17.04.2019}

3. Визначити Міністерство економіки головним виконавцем та координатором розроблення:

прогнозу економічного і соціального розвитку України на п’ять років (раз на п'ять років - у рік проведення чергових виборів Президента України);

прогнозу економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 335 від 17.04.2019}

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади розробляти прогнози розвитку галузей економіки на п’ять років відповідно до переліку галузей економіки, щодо яких розробляється прогноз на п’ять років, затвердженого цією постановою, забезпечивши їх взаємоузгодженість з прогнозом економічного і соціального розвитку України на п’ять років.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 702 від 29.06.2011; в редакції Постанови КМ № 335 від 17.04.2019}

5. Установити, що прогнози розвитку галузей економіки на п’ять років розробляються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з Міністерством економіки і взаємоузгоджуються з прогнозом економічного і соціального розвитку на п’ять років та подаються Кабінетові Міністрів України.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 335 від 17.04.2019}

6. Державній службі статистики оперативно забезпечувати Міністерство економіки, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації статистичною інформацією для розроблення прогнозних і програмних документів.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 702 від 29.06.2011}

7. Міністерству економіки розробити і надати міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади - співвиконавцям методичні рекомендації з розроблення прогнозів і програм.

8. Програми та програмні документи, на які поширюється дія Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”, готуються з урахуванням особливостей здійснення стратегічної екологічної оцінки, передбачених зазначеним Законом.

{Постанову доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ № 45 від 23.01.2019}

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. № 621
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2021 р. № 1416)

ПОРЯДОК
розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, Бюджетної декларації та державного бюджету

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Співвиконавці

1. Надання співвиконавцям сценарних умов функціонування економіки, переліку прогнозних показників, розподілу розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на п’ять років між відповідальними виконавцями, вимог до їх написання, графіка робіт з розроблення проекту прогнозу

Мінекономіки

до 1 жовтня року розроблення

Мінфін
Мінсоцполітики інші центральні органи виконавчої влади
Національний банк (за згодою)

2. Погодження сценарних умов функціонування економіки, переліку прогнозних показників, розподілу розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на п’ять років між відповідальними виконавцями, вимог до їх написання, графіка робіт з розроблення проекту прогнозу

Мінфін
Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади

до 8 жовтня року розроблення


3. Подання Мінекономіки прогнозних показників на п’ять років за сценарними умовами функціонування економіки, останніх уточнених звітних даних та планових показників державного бюджету в цілому за рік, а також відповідних розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на п’ять років

міністерства інші центральні органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

до 1 листопада року розроблення


4. Підготовка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на п’ять років та подання його співвиконавцям на погодження

Мінекономіки

до 1 грудня року розроблення

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади
Національний банк (за згодою)

5. Погодження проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на п’ять років

міністерства інші центральні органи виконавчої влади

до 7 грудня року розроблення


6. Подання Кабінетові Міністрів України проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на п’ять років

Мінекономіки

до 14 грудня року розроблення


7. Прийняття рішення щодо схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на п’ять років

Кабінет Міністрів України

до 31 грудня року розроблення


8. Оприлюднення інформації про прогноз економічного і соціального розвитку України на п’ять років на офіційному веб-сайті Мінекономіки

Мінекономіки

у двотижневий строк після схвалення


9. Надання співвиконавцям сценарних умов функціонування економіки на наступний та два подальші роки

Мінекономіки

щороку до 1 лютого

Мінфін
Мінсоцполітики
Фонд державного майна
інші центральні органи виконавчої влади Національний банк (за згодою)

10. Погодження сценарних умов функціонування економіки на наступний та два подальші роки

Мінфін
Мінсоцполітики
Фонд державного майна
інші центральні органи виконавчої влади

щороку до 6 лютого


11. Подання Мінекономіки та Національному банку попередніх прогнозних показників обсягів державних запозичень, обслуговування та погашення боргових зобов’язань на поточний, наступний та два подальші роки, а також інформації про виконання державного бюджету в попередньому році

Мінфін

щороку до 6 лютого


12. Подання Кабінетові Міністрів України та Мінфіну оцінки відповідності основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України показникам, врахованим під час затвердження Державного бюджету України

Мінекономіки

щокварталу на 45-й день після звітного періоду


13. Подання Мінфіну, Мінсоцполітики та Національному банку звіту за попередній рік, орієнтовних основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, зовнішньої торгівлі, припущень щодо курсу гривні до долара США (в середньому за рік та на кінець року), розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівників I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Мінекономіки

щороку до 1 березня


14. Подання в порядку інформування Мінекономіки та Мінфіну інформації про орієнтовний прогноз частини прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий період

Національний банк (за згодою)

щороку до 1 березня


15. Подання Мінфіну переліку державних цільових програм, які перебувають на обліку в Мінекономіки

Мінекономіки

-“-


16. Проведення взаємних консультацій з питань грошово-кредитної та державної економічної політики, зокрема щодо прогнозу основних макроекономічних показників, включаючи монетарні показники і показники валютно-курсової політики

Мінекономіки

щороку у період березень - листопад

Національний банк (за згодою)
Мінфін

17. Подання Мінекономіки та Мінфіну попередніх сценарних умов (розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрізі основних соціальних і демографічних груп населення) на наступний та два подальші роки

Мінсоцполітики

щороку до 5 березня


18. Публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період

головні розпорядники бюджетних коштів

до 15 березня року, що настає за звітним


19. Надання співвиконавцям уточнених сценарних умов функціонування економіки на наступний та два подальші роки

Мінекономіки

щороку до 18 березня

Мінфін
Мінсоцполітики
Фонд державного майна
інші центральні органи виконавчої влади Національний банк (за згодою)

20. Погодження уточнених сценарних умов функціонування економіки на наступний та два подальші роки

Мінфін
Мінсоцполітики
Фонд державного майна
інші центральні органи виконавчої влади

щороку до 23 березня


21. Подання Мінекономіки звітних даних щодо видатків на заробітну плату працівників бюджетної сфери (без нарахувань) та грошове забезпечення військовослужбовців (без нарахувань) за попередній рік і орієнтовного прогнозу на поточний, наступний та два подальші роки таких даних та орієнтовного прогнозу загального обсягу доходів зведеного бюджету на поточний, наступний та два подальші роки

Мінфін

щороку до 1 квітня


22. Подання Мінфіну, Мінсоцполітики та Національному банку уточнених основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, зовнішньої торгівлі, індексів споживчих цін та цін виробників, рівня безробіття, припущень щодо курсу гривні до долара США (у середньому на рік та на кінець року), розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Мінекономіки

щороку до 15 квітня


23. Подання Національному банку та Мінекономіки звітних даних щодо стану ринку цінних паперів за попередній рік, прогнозу на поточний, наступний та два подальші роки, у тому числі щодо участі нерезидентів у проведенні операцій на фондовому ринку за такі періоди

НКЦПФР (за згодою)

щороку до 15 квітня


24. Подання Мінекономіки звітних даних щодо загального обсягу видатків зведеного бюджету з дезагрегацією на поточні та капітальні видатки зведеного бюджету на поточний, наступний та два подальші роки

Мінфін

щороку до 28 квітня


25. Доведення до головних розпорядників коштів державного бюджету інструкцій з підготовки пропозицій до Бюджетної декларації та орієнтовних граничних показників видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на середньостроковий період

-”-

у строк, визначений Мінфіном


26. Подання Мінфіну пропозицій до Бюджетної декларації, у тому числі інформації про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, та показники їх досягнення

головні розпорядники коштів державного бюджету

-“-


27. Підготовка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки та подання його співвиконавцям на погодження

Мінекономіки

щороку до 2 травня

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади Національний банк (за згодою)

28. Погодження проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади

щороку до 8 травня


29. Подання Кабінетові Міністрів України проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки

Мінекономіки

щороку до 15 травня


30. Подання Кабінетові Міністрів України Бюджетної декларації

Мінфін

-“-


31. Прийняття рішення щодо схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки

Кабінет Міністрів України

щороку не пізніше 1 червня


32. Схвалення Бюджетної декларації

Кабінет Міністрів України

-“-


33. Подання Верховній Раді України Бюджетної декларації разом з фінансово-економічним обґрунтуванням

Кабінет Міністрів України

у триденний строк після схвалення


34. Оприлюднення інформації про прогноз економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки на офіційному веб-сайті Мінекономіки

Мінекономіки

у тижневий строк після схвалення


35. Затвердження плану діяльності на середньостроковий період (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних проектів) з урахуванням Бюджетної декларації (прогнозу місцевого бюджету)

головні розпорядники бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України)

щороку  до 15 липня


36. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетних запитів

Мінфін

у строк, визначений Мінфіном


37. Подання Мінфіну бюджетних запитів відповідно до Бюджетної декларації та вимог інструкцій з підготовки бюджетних запитів з урахуванням планів діяльності на середньостроковий період, звітів про виконання паспортів бюджетних програм, результатів оцінки ефективності бюджетних програм, висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, рішень Кабінету Міністрів України за результатами огляду витрат державного бюджету

головні розпорядники бюджетних коштів

-“-


38. Подання Мінфіну інформації, необхідної для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників

Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві держадміністрації виконавчі органи відповідних місцевих рад

щороку до 1 серпня


39. Подання Кабінетові Міністрів України та Національному банку проекту закону про Державний бюджет України

Мінфін

щороку до 8 вересня


40. Подання Національному банку показників зовнішніх запозичень, обсягів обслуговування та погашення зовнішнього боргу, які враховані у проекті закону про Державний бюджет України

-“-

одночасно з поданням Кабінетові Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України


41. Схвалення проекту закону про Державний бюджет України

Кабінет Міністрів України

щороку до 15 вересня


42. Подання Верховній Раді України та Президентові України проекту закону про Державний бюджет України

-“-

-“-


43. Доведення до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, виконавчих органів відповідних місцевих рад особливостей складення розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів та проектів місцевих бюджетів, розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складення проектів місцевих бюджетів, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет

Мінфін

у тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України


44. Уточнення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки (у разі потреби)

Мінекономіки

у період розгляду закону про Державний бюджет України


45. Подання Мінфіну та Національному банку уточнених основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки (у разі уточнення зазначених показників)

-“-

-“-


46. Приведення планів діяльності на середньостроковий період (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних проектів) у відповідність з показниками Державного бюджету України

головні розпорядники бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України)

у 50-денний строк після опублікування закону про Державний бюджет України


47. Розроблення:
прогнозів економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на п’ять років

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування

у двомісячний строк після схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на п’ять років


прогнозів розвитку галузей економіки на п’ять років

міністерства
інші центральні органи виконавчої влади

у двомісячний строк після схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на п’ять років


програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на наступний рік

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування

під час складання проектів місцевих бюджетів


{Порядок в редакції Постанови КМ № 702 від 29.06.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 256 від 28.03.2012; в редакції Постанов КМ № 335 від 17.04.2019, № 1416 від 29.12.2021}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. № 621
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2019 р. № 335)

ТИПОВА СТРУКТУРА
прогнозу економічного і соціального розвитку України на п’ять років

Вступ

1. Загальна частина

2. Припущення прогнозу:

2.1. Зовнішньоекономічне середовище

2.2. Внутрішні припущення

3. Базовий сценарій розвитку: основні тенденції та фактори розвитку*

4. Прогноз розвитку регіонів за базовим сценарієм

5. Альтернативний сценарій розвитку: основні тенденції та фактори розвитку*

6. Ризики прогнозу**

Додаток.

Основні показники економічного і соціального розвитку.

__________
* Обов’язково розкриваються тенденції та фактори, що їх визначають, в розрізі основних демографічних показників та показників ринку праці, показників рівня життя населення, показників, що характеризують розвиток виробничої діяльності, інвестиційних та інноваційних процесів в економіці, розвиток зовнішньоекономічної діяльності.
** Надається опис ризиків, які не увійшли до жодного із сценаріїв, і оцінюється їх вплив на соціально-економічний розвиток країни.

{Структура в редакції Постанови КМ № 335 від 17.04.2019}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. № 621
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2019 р. № 335)

ТИПОВА СТРУКТУРА
прогнозу економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки

Вступ

1. Загальна частина

2. Припущення прогнозу:

2.1. Зовнішньоекономічне середовище

2.2. Внутрішні припущення

3. Попит

4. Пропозиція

5. Ціни

6. Ринок праці

7. Платіжний баланс

8. Альтернативні сценарії розвитку та ризики прогнозу

Додаток.

Основні показники економічного і соціального розвитку.

{Структура в редакції Постанови КМ № 335 від 17.04.2019}


{Структуру Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період виключено на підставі Постанови КМ № 335 від 17.04.2019}


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. № 621
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2019 р. № 335)

ТИПОВА СТРУКТУРА
прогнозу економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста на п’ять років

Вступ

1. Загальна частина

2. Припущення прогнозу:

2.1. Зовнішні припущення

2.2. Внутрішні припущення: заходи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

3. Базовий сценарій розвитку: основні тенденції та фактори розвитку*

4. Альтернативний сценарій розвитку: основні тенденції та фактори розвитку*

5. Ризики прогнозу**

Додаток.

Основні показники економічного і соціального розвитку регіону (згідно з установленими Мінекономіки зразками).

__________
* Обов’язково розкриваються тенденції та фактори, що їх визначають, в розрізі основних демографічних показників та показників ринку праці, показників рівня життя населення, показників, що характеризують розвиток виробничої діяльності, інвестиційних та інноваційних процесів, розвиток торговельно-економічних зв’язків з іншими регіонами та зовнішньоекономічної діяльності.
** Надається опис ризиків, які не увійшли до жодного із сценаріїв, і оцінюється їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону.

{Структура в редакції Постанови КМ № 335 від 17.04.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1416 від 29.12.2021}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. № 621
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2019 р. № 335)

ТИПОВА СТРУКТУРА
програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста на наступний рік

Вступ

1. Аналіз економічного і соціального розвитку за попередній період

2. Мета, завдання та заходи економічного і соціального розвитку у наступному році*

3. Джерела фінансування програми економічного і соціального розвитку на наступний рік

Додаток:

1. Основні показники економічного і соціального розвитку регіону на наступний рік.

2. Перелік регіональних програм, які передбачається фінансувати в наступному році.

3. Перелік інвестиційних проектів, які планується реалізувати у наступному році.

__________
* Структура розділу визначається розробником залежно від мети та завдань на плановий рік.

{Структура в редакції Постанови КМ № 335 від 17.04.2019}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. № 621
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2019 р. № 335)

ТИПОВА СТРУКТУРА
прогнозу розвитку галузі економіки на п’ять років

Вступ

1. Загальна частина

2. Припущення прогнозу:

2.1. Прогноз кон’юнктури на внутрішньому і зовнішньому ринку основних видів товарів і послуг галузі

2.2. Напрями державної політики розвитку галузі

3. Базовий сценарій: основні тенденції розвитку галузі та фактори, що їх визначатимуть*

4. Альтернативний сценарій: основні тенденції розвитку галузі та фактори, що їх визначатимуть*

5. Ризики прогнозу**

Додаток.

Основні показники розвитку галузі.

__________
* Обов’язково розкриваються тенденції та фактори, що їх визначають, в розрізі основних підвидів галузі, надається прогноз змін у показниках ефективності, інвестиційної привабливості та інноваційної активності, ступеня розвитку конкуренції на ринках галузі, рівня задоволеності потреб у робочій силі.
** Надається опис ризиків, які не увійшли до жодного із сценаріїв, і оцінюється їх вплив на соціально-економічний розвиток галузі.

{Структура в редакції Постанови КМ № 335 від 17.04.2019}


{Типову структуру програми розвитку галузі економіки виключено на підставі Постанови КМ № 335 від 17.04.2019}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. № 621
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2021 р. № 1416)

ПЕРЕЛІК
галузей економіки, щодо яких розробляється прогноз на п’ять років

Найменування галузі

Відповідальні виконавці

Паливно-енергетичний комплекс

Міненерго

Агропромисловий комплекс

Мінагрополітики

Лісопромисловий комплекс

Міндовкілля

Гірничо-металургійний комплекс

Мінекономіки
Мінстратегпром

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

-“-

Виробництво машин та устатковання

-“-

Виробництво електричного устатковання та комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

-“-

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

-“-

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів із шкіри та інших матеріалів

-“-

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

Мінекономіки
МОЗ

Транспорт і шляхи сполучення, поштовий зв’язок

Мінінфраструктури

Зв’язок (крім прав та обов’язків, пов’язаних з реалізацією функцій у сфері надання послуг поштового зв’язку загального користування)

Адміністрація Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)

Туризм

Мінінфраструктури

Охорона здоров’я

МОЗ

Освіта

МОН

Наука та інновації

-“-

Мінекономіки

Інформатизація

Мінцифри

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 165 від 11.02.2004; в редакції Постанови КМ № 702 від 29.06.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1134 від 28.11.2012, № 741 від 23.09.2015; в редакції Постанови КМ № 335 від 17.04.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 123 від 05.02.2020, № 826 від 09.09.2020; в редакції Постанови КМ № 1416 від 29.12.2021}