Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 468
Прийняття: 10.04.2006
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 10 квітня 2006 р. N 468 Київ

Про порядок координації заходів щодо виконання зобов'язань України за Рамковою конвенцією Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до зазначеної Конвенції

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 392 ( 392-2008-п ) від 17.04.2008 N 693 ( 693-2011-п ) від 29.06.2011 N 616 ( 616-2015-п ) від 12.08.2015 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

На виконання статті 2 Указу Президента України від 12 вересня 2005 р. N 1239 ( 1239/2005 ) "Про координатора заходів щодо виконання зобов'язань України за Рамковою конвенцією Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Установити, що координація заходів, спрямованих на забезпечення виконання зобов'язань України за Рамковою конвенцією Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату ( 995_044 ) та Кіотським протоколом до зазначеної Конвенції ( 995_801 ), здійснюється у такому порядку:

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за участю Національної академії наук подають Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів щороку: { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 693 ( 693-2011-п ) від 29.06.2011, N 616 ( 616-2015-п ) від 12.08.2015, N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

1) до 15 грудня інформацію про обсяги споживання всіх видів палива, а також види промислової та сільськогосподарської діяльності, внаслідок яких утворюються антропогенні викиди.

На підставі зазначеної інформації Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів надсилає Секретаріатові Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів і національне повідомлення про зміну клімату; { Абзац другий підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 392 ( 392-2008-п ) від 17.04.2008; в редакції Постанови КМ N 693 ( 693-2011-п ) від 29.06.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 616 ( 616-2015-п ) від 12.08.2015, N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

2) до 31 грудня пропозиції щодо розроблення Національного і регіональних планів заходів з пом'якшення наслідків зміни клімату та беруть активну участь у їх виконанні.

З метою ефективного виконання зазначених планів заходів міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити проведення досліджень, пов'язаних із зміною клімату, розроблення технологій поглинання двоокису вуглецю та сучасних екологічно безпечних технологій, ведення банку даних екологічно безпечних технологій, сприяння широкому їх впровадженню, обміну інформацією про технології, які є власністю держави, та про методи зменшення обсягу антропогенних викидів.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 33