Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 202
Прийняття: 23.02.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України
                             

                             

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 23 лютого 2011 р. N 202 Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 891 ( 891-2013-п ) від 04.12.2013 N 479 ( 479-2014-п ) від 23.09.2014 N 415 ( 415-2017-п ) від 14.06.2017 N 713 ( 713-2019-п ) від 14.08.2019 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 769 ( 769-2020-п ) від 02.09.2020 N 804 ( 804-2021-п ) від 04.08.2021 N 1304 ( 1304-2021-п ) від 09.12.2021 }

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, що додається.

   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 202

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

{ У тексті Порядку слово "Мінприроди" замінено словом "Мінекоенерго" згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

{ У тексті Порядку слово "Мінекоенерго" замінено словом "Міндовкілля" згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2020-п ) від 02.09.2020 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення" (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти використовуються з метою посилення бар’єрних функцій зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення та для стимулювання відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 804 ( 804-2021-п ) від 04.08.2021 }

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

проведення робіт із зменшення обсягів винесення радіонуклідів з території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення шляхом зміцнення бар'єрів безпеки, зокрема здійснення лісозахисних заходів, підтримки діючих і створення нових водоохоронних споруд; { Абзац другий пункту 3 із змінами,внесеними згідно з Постановою КМ N 479 ( 479-2014-п ) від23.09.2014 }

збирання, перевезення, зберігання, захоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, експлуатацію та обслуговування об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;

проведення радіаційного та дозиметричного контролю, екологічного моніторингу природного середовища забруднених територій;

охорону території зон відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, забезпечення належного санітарного та пожежобезпечного стану, фізичний захист об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;

створення, реконструкцію та експлуатацію об’єктів інфраструктури; { Абзац шостий пункту 3 в редакції Постанови КМN 804 ( 804-2021-п ) від 04.08.2021 }

погашення заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих років, зареєстрованої в органах Казначейства; { Пункт 3 доповненоабзацом згідно з Постановою КМ N 891 ( 891-2013-п ) від04.12.2013 }

здійснення заходів із забезпечення функціонування Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника; { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 415( 415-2017-п ) від 14.06.2017 }

проведення вирубування дерев і чагарників на території, що прилягає до залізничної колії на відрізку від станції Вільча до станції Янів Іванківського та Поліського районів Київської області, та пов’язаних з цим заходів для реалізації проекту будівництва "Реконструкція залізничної дільниці від станції Вільча до станції Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. N 519 ( 519-2018-р ); { Пункт 3 доповненоабзацом згідно з Постановою КМ N 713 ( 713-2019-п ) від 14.08.2019- застосовується з 1 травня 2019 року }

здійснення інформаційних заходів із популяризації зон відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення, у тому числі представлення на міжнародному рівні; { Пункт 3 доповнено абзацомзгідно з Постановою КМ N 804 ( 804-2021-п ) від 04.08.2021 }

реконструкцію полігону по переробці та захороненню відходів "Лелів". { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1304( 1304-2021-п ) від 09.12.2021 }

4. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міндовкілля. { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з ПостановоюКМ N 891 ( 891-2013-п ) від 04.12.2013 }

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є ДАЗВ. { Абзацдругий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 479( 479-2014-п ) від 23.09.2014 }

5. Одержувачами бюджетних коштів є підприємства, установи та організації, що здійснюють заходи, зазначені в пункті 3 цього Порядку (далі - одержувачі).

Одержувачі бюджетних коштів залучаються до здійснення заходів за бюджетними програмами за такими критеріями:

досвід роботи за відповідним профілем не менш як два роки та наявність відповідної кваліфікації з урахуванням заходів бюджетної програми;

виробничий потенціал і показники виробничої діяльності, науково-технічної бази (у разі потреби).

{ Пункт 5 в редакції Постанов КМ N 891 ( 891-2013-п ) від 04.12.2013, N 479 ( 479-2014-п ) від 23.09.2014 }

6. ДАЗВ забезпечує зменшення обсягів винесення радіонуклідів з території зони відчуження шляхом зміцнення бар’єрів безпеки, пунктів локалізації радіоактивних відходів, підвищення рівня радіаційної безпеки забруднених лісів, забезпечує підтримку діючих і створення нових водоохоронних споруд, контроль за виконанням робіт одержувачами.

На виконання бюджетної програми ДАЗВ складає та затверджує щороку:

за погодженням з Міндовкілля план заходів з поквартальним розподілом обсягів фінансування та заходів за кожним розпорядником нижчого рівня та одержувачем бюджетних коштів;

річну програму робіт з помісячним розписом для кожного одержувача.

ДАЗВ доводить в установленому порядку та у строки, визначені для затвердження кошторисів (планів використання бюджетних коштів), одержувачам витяг з плану заходів і обсяги їх фінансування.

{ Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 479 ( 479-2014-п ) від 23.09.2014 }

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства. { Пункт 7 доповненоабзацом згідно з Постановою КМ N 479 ( 479-2014-п ) від23.09.2014 }

8. Оплата виконаних робіт здійснюється одержувачами бюджетних коштів у межах встановлених обсягів бюджетних асигнувань на підставі актів фактично виконаних робіт згідно з відповідними договорами.

{ Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 479 ( 479-2014-п ) від 23.09.2014 }

9. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 ( 461-2011-п ) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359).

{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 891 ( 891-2013-п ) від 04.12.2013 }

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 891 ( 891-2013-п ) від 04.12.2013, N 479 ( 479-2014-п ) від 23.09.2014 }

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Одержувачі подають до ДАЗВ щомісяця до 15 числа звіт про виконання річної програми робіт за формою, встановленою ДАЗВ, за погодженням з Міндовкілля.

ДАЗВ подає Міндовкілля і Мінфіну щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про виконання плану заходів та досягнуті результати, інформацію про результати виконання за рік - до 10 лютого року, що настає за звітним періодом.

{ Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 891 ( 891-2013-п ) від 04.12.2013; в редакції Постанови КМ N 479 ( 479-2014-п ) від 23.09.2014 }

{ Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ N 891 ( 891-2013-п ) від 04.12.2013 }