Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 504
Прийняття: 28.05.2008
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 28 травня 2008 р. N 504 Київ

Про формування і ведення Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 693 ( 693-2011-п ) від 29.06.2011 N 616 ( 616-2015-п ) від 12.08.2015 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Відповідно до пункту 4 статті 7 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ( 995_801 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Уповноважити Міністерство захисту довкілля та природних ресірсів на формування і ведення Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 693 ( 693-2011-п ) від 29.06.2011, N 616 ( 616-2015-п ) від 12.08.2015, N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

2. Затвердити Положення про Національний електронний реєстр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, що додається.

Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 

Інд. 33


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 504

ПОЛОЖЕННЯ про Національний електронний реєстр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

{ У тексті Положення слово "Нацекоінвестагентство" в усіх відмінках замінено словом "Держекоінвестагентство" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 693 ( 693-2011-п ) від 29.06.2011 }

{ У тексті Положення слово “Держекоінвестагентство” в усіх відмінках замінено словом “Мінприроди” згідно з Постановою КМ N 616 ( 616-2015-п ) від 12.08.2015 }

1. Національний електронний реєстр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів - це автоматизована система обліку та оброблення інформації щодо антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (далі - Реєстр).

Реєстр формується і ведеться з метою забезпечення введення в обіг, обліку, зберігання, передачі, надходження, анулювання та вилучення з обігу вуглецевих одиниць, зокрема одиниць скорочення викидів, одиниць сертифікованого скорочення викидів, одиниць (частин) установленої кількості, одиниць поглинання, їх перенесення на наступний період відповідно до зобов'язань Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ( 995_044 ).

Формування і ведення Реєстру здійснюється українською та англійською мовами.

2. Реєстр складається з програмно-апаратного комплексу та інформаційного ресурсу, який містить відомості, що подаються в електронній формі і на паперових носіях юридичними особами або фізичними особами - суб'єктами підприємництва, які здійснюють антропогенні викиди або абсорбцію парникових газів.

3. Реєстр формується і ведеться Міндовкіллям, що є його адміністратором.

Міндовкілля визначає технічного адміністратора Реєстру - юридичну особу, яка здійснює технічне обслуговування та програмне забезпечення Реєстру.

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

4. Формування і ведення Реєстру передбачає:

внесення відомостей про резервування вуглецевих одиниць, зокрема для реалізації проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів відповідно до статті 6 Кіотського протоколу ( 995_801 );

реєстрацію введення в обіг, зберігання, передачі, надходження, анулювання, вилучення з обігу та перенесення з рахунка на рахунок вуглецевих одиниць;

передачу відомостей про вуглецеві одиниці з Реєстру до Міжнародного журналу трансакцій для перевірки дійсності операцій щодо введення в обіг, обліку, зберігання, передачі, надходження, анулювання або вилучення з обігу зазначених одиниць.

Внесення до Реєстру відомостей, пов'язаних з введенням в обіг, продажем (передачею) і вилученням з обігу одиниць (частин) установленої кількості, здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України.

Відомості, що містяться в Реєстрі, є власністю держави. Частина інформації, зміст якої визначається Міндовкіллям, поширюється через засоби масової комунікації.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

5. Підставою для включення відомостей до Реєстру та їх виключення є подання клопотання юридичною особою або заяви фізичною особою - суб'єктом підприємництва. Форма, перелік документів, що подаються разом з клопотанням (заявою), та порядок ведення Реєстру встановлюються його адміністратором.

Зазначені особи несуть відповідальність за достовірність і своєчасність подання відомостей про зміну обсягів антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.

6. Реєстрація відомостей, наведених у пункті 2 цього Положення, проводиться безоплатно.