Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 1100
Прийняття: 11.09.1996
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 11 вересня 1996 р. N 1100 Київ

Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується

{ Назва Постанови в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 72 ( 72-2002-п ) від 24.01.2002 N 991 ( 991-2012-п ) від 17.10.2012 N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Відповідно до статті 38 Водного кодексу України ( 213/95-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти;

перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується.

{ Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим забезпечити виконання заходів, які необхідно здійснити до 2008 року у зв'язку із затвердженням зазначеного переліку, згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України                 П.ЛАЗАРЕНКО 

Інд.33


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. N 1100

ПОРЯДОК розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти

{ Назва Порядку в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

{ У тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінено словом "Мінекоресурсів" згідно з Постановою КМ N 72 ( 72-2002-п ) від 24.01.2002 }

{ У тексті Порядку слова "органи Мінекоресурсів" у всіх відмінках замінено словами "органи, уповноважені видавати дозвіл на спеціальне водокористування," у відповідному відмінку, а слово "Мінекоресурсів" - словом "Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 991 ( 991-2012-п ) від 17.10.2012 }

{ У тексті Порядку слово "Мінприроди" замінено словом "Мінекоенерго" згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

{ У тексті Порядку слово "Мінекоенерго" замінено словом "Міндовкілля" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до нормування гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин, які присутні у складі зворотних вод водокористувачів.

{ Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

2. ГДС речовини - маса речовини у зворотній воді, що є максимально допустимою для відведення за встановленим режимом даного пункту водного об'єкта за одиницю часу.

3. Нормативи ГДС забруднюючих речовин встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об'єктів, тобто науково обгрунтованих значень концентрації забруднюючих речовин та показників якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні) і санітарно-гігієнічних норм у місцях розташування джерел водопостачання та водокористування, для забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини та водних екосистем, досягнення / підтримання "доброго" екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод, а також "доброго" екологічного потенціалу штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод.

Екологічний стан масиву поверхневих вод визначається за біологічними показниками з використанням гідроморфологічних, хімічних та фізико-хімічних показників і на основі екологічного нормативу якості води класифікується як "відмінний", "добрий", "задовільний", "поганий" або "дуже поганий". { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

4. Нормативи ГДС забруднюючих речовин встановлюються для водокористувачів, які скидають зворотні води у водні об’єкти, відповідно до переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується в усіх випадках скидання зворотних вод.

Додаткові забруднюючі речовини (речовини, визначені державними санітарними нормами і правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних об’єктів), скидання яких необхідно нормувати, а також показники та характеристики зворотних вод обов’язково визначаються розробником нормативів ГДС забруднюючих речовин з урахуванням результатів державного моніторингу вод, нормативних документів і стандартів, які регламентують якість води водних об’єктів, а також особливостей технології виробництва водокористувача.

{ Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

{ Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

7. Вміст забруднюючих речовин у зворотних водах, скидання яких нормується, визначається регулярно (не менш як один раз на квартал) водокористувачами за допомогою інструментально-лабораторних вимірювань, у тому числі автоматизованих засобів, результати яких подаються Держводагентству відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого Міндовкіллям.

{ Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

8. Перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується, переглядається та доповнюється за поданням Міндовкілля.

{ Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

{ Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

10. Водокористувачі виступають замовниками розроблення нормативів ГДС забруднюючих речовин, що скидаються ними до водних об'єктів.

11. Розроблення нормативів ГДС забруднюючих речовин для скидання зворотних вод підприємств, установ та організацій, які проектуються, здійснюється в складі передпроектної (ТЕО або ТЕР) та проектно-кошторисної документації (проект, робочий проект) на нове будівництво, розширення, реконструкцію і їх технічне переоснащення.

12. Скидання промислових забруднених стічних, шахтних, кар'єрних, рудникових вод з накопичувачів здійснюється згідно з індивідуальним регламентом, погодженим з обласними, Київською чи Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. Нормативно-правове забезпечення такого періодичного водовідведення до водних об'єктів затверджується Міндовкіллям.

{ Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

13. Розроблені нормативи ГДС забруднюючих речовин подаються водокористувачем органам, уповноваженим видавати дозвіл на спеціальне водокористування, у складі документів, які додаються до заяви для одержання дозволу на спеціальне водокористування.

Методичне забезпечення розроблення нормативів ГДС забруднюючих речовин встановлюється Міндовкіллям.

{ Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

{ Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

{ Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

16. Підставами для переоформлення нормативів ГДС забруднюючих речовин є: зміна умов водокористування, зміна категорії якості води у водному об'єкті, зміна законодавчої та нормативної бази.

{ Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

17. Водокористувач відповідає за надання розробнику достовірних вихідних даних, що одержуються на основі проведення інвентаризації показників складу та властивостей зворотних вод згідно з переліком основних забруднюючих речовин, скидання яких нормується, а також додаткових забруднюючих речовин (речовин, визначених державними санітарними нормами і правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних об’єктів) та показників і характеристик зворотних вод, визначених розробником нормативів ГДС, забруднюючих речовин, обсягу та витрат зворотних вод та інших необхідних для розрахунків даних.

{ Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

18. У документах, що входять до складу нормативів ГДС, зазначаються фактичні дані про наявність забруднюючих речовин, що скидаються водокористувачем у водні об’єкти, або таких, концентрація яких у зворотних водах збільшується порівняно із забраною водою, та плани заходів щодо зменшення скидання забруднюючих речовин для поетапного досягнення екологічного нормативу якості води у водному об’єкті.

{ Пункт 18 в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

{ Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }

20. Розроблення нормативів ГДС забруднюючих речовин та проведення інвентаризації показників складу і властивостей зворотних вод здійснюється на договірних засадах.

{ Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. N 1100

ПЕРЕЛІК забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується

1. Азот амонійний.

2. Органічні речовини (за показниками: біохімічне споживання кисню (БСК5) та хімічне споживання кисню (ХСК).

3. Завислі речовини.

4. Нафтопродукти.

5. Нітрати.

6. Нітрити.

7. Сульфати.

8. Фосфати.

9. Хлориди. __________

Примітка.

Також обов’язково нормуються додаткові забруднюючі речовини (речовини, визначені державними санітарними нормами і правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних об’єктів), концентрація яких у зворотних водах збільшується порівняно із забраною водою, та враховуються такі показники та характеристики зворотних вод, як розчинений кисень, водневий показник (рН) і температура.

Крім того, залежно від особливостей технології виробництва водокористувача нормуються такі показники та характеристики зворотних вод, як бактеріологічне забруднення, рівень токсичності води (на основі біотестування) та радіоактивності води (сумарна радіоактивність).

{ Перелік в редакції Постанови КМ N 1091 ( 1091-2017-п ) від 13.12.2017 }


Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. N 1100

Заходи, які необхідно здійснити до 2008 року у зв'язку із затвердженням переліку забруднюючих речовин, скидання яких нормується

1. Розроблення галузевих методик кількісної ідентифікації забруднюючих речовин, скидання яких нормується згідно із списками Б і В переліку, затвердженого цією постановою, та гранично допустимих концентрацій (ГДК) речовин, якщо такі методики та ГДК не розроблені. Міністерства, відомства, діяльність яких пов'язана зі скиданням забруднюючих речовин у поверхневі водні об'єкти. До 1 січня 2004 року.

2. Забезпечення проведення водокористувачами кількісної ідентифікації речовин у зворотних водах згідно з переліком. Міністерства, відомства, діяльність яких пов'язана зі скиданням забруднюючих речовин у поверхневі водні об'єкти.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим і місцеві державні адміністрації. До 1 січня 2006 року.

3. Проведення соціально-економічних досліджень з метою встановлення термінів припинення скидання забруднюючих речовин згідно із списком Б та зменшення скидання забруднюючих речовин згідно із списком В переліку. Мінекоресурсів разом з Національною академією наук та іншими заінтересованими міністерствами і відомствами. До 1 січня 2007 року.

4. Створення нормативних документів щодо порядку розроблення та затвердження регламентів періодичного скидання зворотних вод у водні об"єкти, Інструкції про порядок розроблення та затвердження ГДС речовин у водні об'єкти із зворотними водами та Інструкції про порядок проведення інвентаризації скидання зворотних вод і скидання забруднюючих речовин. Мінекоресурсів. До 1 січня 1998 року.

5. Розроблення нормативного документа щодо визначення пріоритетів фінансування заходів з охорони, раціонального використання та відтворення водних ресурсів. Мінекоресурсів разом з іншими заінтересованими міністерствами та відомствами. До 1 січня 1999 року.

6. Узагальнення результатів соціально-економічних досліджень щодо припинення скидання забруднюючих речовин та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій про встановлення терміну припинення їх скидання згідно із списком Б переліку. Мінекоресурсів разом з Національною академією наук, іншими заінтересованими міністерствами та відомствами. До 1 січня 2008 року.

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 72 ( 72-2002-п ) від 24.01.2002 )

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО