Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 1371
Прийняття: 13.09.2002
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 вересня 2002 р. № 1371
Київ

Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 583 від 23.04.2003
№ 1145 від 24.07.2003
№ 618 від 12.05.2004
№ 784 від 17.06.2004
№ 792 від 21.06.2004
№ 1571 від 17.11.2004
№ 480 від 16.06.2005
№ 582 від 27.04.2006
№ 661 від 11.05.2006
№ 754 від 25.05.2006
№ 1586 від 15.11.2006
№ 658 від 26.04.2007
№ 805 від 06.06.2007
№ 1095 від 05.09.2007
№ 1207 від 10.10.2007
№ 392 від 17.04.2008
№ 550 від 18.06.2008
№ 786 від 03.09.2008
№ 887 від 01.10.2008
№ 900 від 08.10.2008
№ 1043 від 03.12.2008
№ 1094 від 17.12.2008
№ 1134 від 27.12.2008
№ 382 від 22.04.2009
№ 810 від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента № 675/2009 від 27.08.2009
№ 1413 від 23.12.2009
№ 226 від 02.03.2010
№ 376 від 31.05.2010
№ 559 від 07.07.2010
№ 570 від 30.06.2010
№ 675 від 21.07.2010
№ 928 від 12.10.2010
№ 929 від 12.10.2010
№ 693 від 29.06.2011
№ 1039 від 12.10.2011
№ 1109 від 20.10.2011
№ 1125 від 02.11.2011
№ 1276 від 30.11.2011
№ 7 від 11.01.2012
№ 256 від 28.03.2012
№ 594 від 04.07.2012
№ 756 від 15.08.2012
№ 930 від 10.10.2012
№ 958 від 22.10.2012
№ 1143 від 05.12.2012
№ 380 від 29.05.2013
№ 649 від 04.09.2013
№ 873 від 27.11.2013
№ 894 від 04.12.2013
№ 467 від 17.09.2014
№ 29 від 28.01.2015
№ 178 від 08.04.2015
№ 379 від 27.05.2015
№ 616 від 12.08.2015
№ 628 від 26.08.2015
№ 1103 від 23.12.2015
№ 100 від 04.02.2016
№ 682 від 05.10.2016
№ 777 від 02.11.2016
№ 1061 від 16.12.2016
№ 109 від 01.03.2017
№ 294 від 26.04.2017
№ 319 від 11.05.2017
№ 565 від 09.08.2017
№ 922 від 06.12.2017
№ 998 від 13.12.2017
№ 1095 від 06.09.2017
№ 499 від 20.06.2018
№ 660 від 22.08.2018
№ 687 від 29.08.2018
№ 809 від 03.10.2018
№ 892 від 31.10.2018
№ 1004 від 28.11.2018
№ 1152 від 27.12.2018
№ 209 від 27.02.2019
№ 724 від 14.08.2019
№ 916 від 06.11.2019
№ 1065 від 04.12.2019
№ 1087 від 27.11.2019
№ 123 від 05.02.2020
№ 163 від 03.03.2020
№ 171 від 26.02.2020
№ 398 від 20.05.2020
№ 562 від 01.07.2020
№ 718 від 22.07.2020
№ 775 від 02.09.2020
№ 819 від 07.09.2020
№ 826 від 09.09.2020
№ 838 від 16.09.2020
№ 1000 від 28.10.2020
№ 1292 від 23.12.2020
№ 33 від 20.01.2021
№ 213 від 17.03.2021
№ 218 від 17.03.2021
№ 376 від 21.04.2021
№ 399 від 21.04.2021
№ 489 від 19.05.2021
№ 496 від 19.05.2021
№ 626 від 16.06.2021
№ 873 від 18.08.2021
№ 905 від 26.08.2021
№ 947 від 08.09.2021
№ 1078 від 20.10.2021
№ 1289 від 09.12.2021
№ 212 від 06.03.2022
№ 961 від 27.08.2022
№ 982 від 02.09.2022
№ 1293 від 18.11.2022
№ 24 від 10.01.2023}

З метою забезпечення ефективної участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна;

перелік центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях.

{Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ № 226 від 02.03.2010}

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком (додається).

Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2002 р. № 1371

ПОРЯДОК
участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна

1. Центральні органи виконавчої влади, включені до переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях (далі - перелік), беруть участь у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів України (далі - міжнародні організації), та відповідають за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в цих організаціях.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 226 від 02.03.2010}

2. Загальне забезпечення та координація діяльності, пов'язаної з участю центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, здійснюються МЗС.

3. Центральні органи виконавчої влади, які беруть участь у діяльності міжнародних організацій, зобов'язані:

ефективно використовувати потенційні можливості зазначених організацій з метою зміцнення національної безпеки України, забезпечення її політичних, соціально-економічних та екологічних інтересів, прискорення економічних реформ;

забезпечувати виконання зобов'язань, що випливають із членства України в цих організаціях;

вживати заходів до забезпечення своєчасної сплати внесків до бюджетів міжнародних організацій згідно з умовами участі в них;

стежити за дотриманням прав Української Сторони, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, а також за виконанням іншими членами міжнародних організацій їх зобов'язань.

4. На підставі наданих у встановленому порядку головними розпорядниками коштів бюджетних запитів Мінфін щороку передбачає з урахуванням фінансових можливостей у загальному фонді державного бюджету:

1) кошти для сплати внесків до бюджетів міжнародних організацій, членство в яких набуто відповідно до міжнародних договорів України, укладених від імені України, Кабінету Міністрів України (міждержавних, міжурядових договорів):

для МЗС у складі видатків державного бюджету на зовнішньополітичну діяльність;

для інших центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання фінансових зобов'язань перед міжнародними організаціями, у складі інших видатків державного бюджету (які не віднесені до видатків державного бюджету на зовнішньополітичну діяльність);

2) кошти для сплати внесків до міжнародних організацій, членство в яких набуто відповідно до міжнародних договорів України, укладених від імені центральних органів виконавчої влади (міжвідомчих договорів), у складі видатків державного бюджету на керівництво, управління та забезпечення діяльності цих органів.

Порядок, передбачений підпунктом 1 цього пункту, застосовується лише у тих випадках, коли під час вступу до міжнародної організації єдиним джерелом довготермінового здійснення видатків, пов'язаних із сплатою внесків до бюджету міжнародної організації, були визначені кошти державного бюджету (загального фонду бюджету).

5. Мінфін на підставі поданих центральними органами виконавчої влади (головними розпорядниками коштів державного бюджету) бюджетних запитів щороку враховує у спеціальному фонді державного бюджету відповідні асигнування для сплати внесків до міжнародних організацій, під час вступу до яких джерелом здійснення видатків було визначено позабюджетні кошти, які згідно із законодавством включено до складу спеціального фонду державного бюджету.

Центральні органи виконавчої влади забезпечують сплату внесків до бюджетів тих міжнародних організацій, під час вступу до яких джерелом здійснення цих видатків було визначено кошти, залучені від організацій, що не утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, або інші позабюджетні кошти, які згідно із законодавством не включені до складу спеціального фонду державного бюджету.

6. Контроль за сплатою внесків із загального фонду до бюджетів міжнародних організацій здійснюється Мінфіном разом з центральним органом виконавчої влади, відповідальним за виконання фінансових зобов'язань перед цими організаціями.

Контроль за сплатою внесків із спеціального фонду до бюджетів міжнародних організацій, яка проводиться за рахунок коштів, залучених від організацій, що не утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, або інших позабюджетних коштів, які згідно із законодавством не включено до складу спеціального фонду державного бюджету, здійснюється центральним органом виконавчої влади, відповідальним за виконання фінансових зобов'язань перед цими організаціями.

7. Повноваження на участь у роботі міжнародних організацій та їх органів, а також на ведення переговорів і підписання міжнародних договорів у рамках міжнародних організацій надаються у порядку, визначеному законодавством.

8. Представники центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у заходах міжнародних організацій, керуються письмовими директивами, вказівками, технічними завданнями, що готуються у встановленому порядку центральними органами виконавчої влади, відповідальними за виконання зобов'язань, які випливають із членства України у відповідній міжнародній організації.

9. У разі вступу України до міжнародної організації центральний орган виконавчої влади, який відповідатиме за участь України у діяльності цієї організації, за погодженням з МЗС та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення відповідних змін до переліку.

10. Центральний орган виконавчої влади, відповідальний за виконання зобов'язань, що випливають із членства України у відповідній міжнародній організації, може залучати до участі в її діяльності інші центральні органи виконавчої влади, не зазначені у переліку, а також представників інших державних органів, підприємств та організацій різних форм власності за їх згодою.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 226 від 02.03.2010}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2002 р. № 1371
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. № 1276)

ПЕРЕЛІК
центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях

Міжнародні організації та їх органи

Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи

1. Організація Об'єднаних Націй (ООН) та її головні органи:


Генеральна Асамблея та її органи, Рада Безпеки, Економічна і Соціальна Рада, Рада з опіки

МЗС

Міжнародний Суд

МЗС, Мін'юст

Органи, фонди, програми ООН та її головних органів:


Всесвітня продовольча програма

Мінагрополітики, ДСНС, МЗС, Мінекономіки

Глобальний екологічний фонд

Міндовкілля, МЗС

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)

Мінсоцполітики, МОН, Мін'юст, МЗС, МОЗ, МВС, Мінмолодьспорт за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Комісія ООН з питань роззброєння

МЗС, Міноборони

Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ)

Мін'юст, Мінекономіки, МЗС

Комітет експертів ООН з управління глобальною геопросторовою інформацією (UN-GGIM)

Держгеокадастр

Комітет з економічних, соціальних та культурних прав

Мінсоцполітики, Мін'юст, МЗС, МВС, Мінекономіки, МКІП, МОЗ, МОН, ДСНС, Держпраці за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок

Мінсоцполітики, МОН, Мін'юст, МВС, Міноборони, МЗС, Держстат, Держпраці, Мінмолодьспорт за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Комітет з ліквідації расової дискримінації

МКІП, Мін'юст, МВС, МЗС, Держкомтелерадіо, МОН, ДЕСС за участю Офісу Генерального прокурора та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Комітет з насильницьких зникнень

Національна поліція, МВС, СБУ, Міноборони, Мін’юст, МЗС

Комітет з питань використання космічного простору в мирних цілях

ДКА, МЗС

Комітет з питань інформації

МЗС, Мінцифри, МКІП, Держкомтелерадіо

Комітет з прав дитини

Мінсоцполітики, МОН, Мін'юст, МЗС, МОЗ, МВС, Міноборони, Мінмолодьспорт, Держпраці за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Комітет з прав осіб з інвалідністю

Мінсоцполітики, Мін’юст, МОЗ, Мінрегіон, Держкомтелерадіо, Мінінфраструктури, Мінветеранів, МЗС за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Комітет з прав людини

Мін'юст, МЗС, МВС, МОЗ, МОН, Мінсоцполітики, МКІП, Міноборони, Держкомтелерадіо, Держпраці, ДЕСС за участю Офісу Генерального прокурора та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Комітет проти катувань

Мін'юст, МВС, Міноборони, МОН, МОЗ, МКІП, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінмолодьспорт, МЗС за участю Офісу Генерального прокурора та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Конференція ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД)

Мінекономіки, МЗС, Антимонопольний комітет, Мін'юст

Конференція з роззброєння

МЗС, Міноборони

Об'єднана програма ООН з питань ВІЛ/СНІДу

МОЗ, МЗС, Мін'юст, МОН, МВС, Мінмолодьспорт, Держпраці

Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)

Міндовкілля, МЗС

Програма ООН з населених пунктів - Хабітат

Мінрегіон, МЗС, Міндовкілля

Програма розвитку ООН (ПРООН)

Мінекономіки, МЗС, Міндовкілля, МОН, Мінсоцполітики, Мінмолодьспорт, МОЗ

Рада ООН з прав людини

МЗС, Мін'юст, МОН, МВС, МКІП, Мінсоцполітики, Міноборони, Мінрегіон, Держкомтелерадіо, МОЗ, Мінмолодьспорт, ДМС, Адміністрація Держприкордонслужби, Держстат, Держпраці, ДЕСС, СБУ за участю Офісу Генерального прокурора та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Управління Верховного комісара ООН з прав людини

Мін'юст, МЗС, МВС

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців

ДМС, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС

Управління ООН з наркотиків і злочинності

Національна поліція, МВС, Мін’юст, МЗС, МОЗ, Мінсоцполітики, ДМС, Держлікслужба, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, СБУ за участю Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро

Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА)

МОЗ, Мінекономіки, МЗС, Мінсоцполітики, Мін'юст, Держстат, МОН, Мінмолодьспорт

Допоміжні органи Економічної і Соціальної Ради (ЕКОСОР) та органи, пов'язані з ЕКОСОР:


Комісія із становища жінок

Мінсоцполітики, МОН, Мін'юст, МЗС, Мінмолодьспорт, Держпраці, МВС

Комісія з наркотичних засобів

МОЗ, Держлікслужба, СБУ (за згодою), МВС, МЗС

Комісія з народонаселення та розвитку

Держстат, МЗС, Мінсоцполітики, Мін'юст, МОН, Мінмолодьспорт

Комісія з науки і техніки з метою розвитку

МОН, МЗС

Комісія із запобігання злочинності та карного правосуддя

МВС, СБУ, Мін'юст, МЗС

Комісія соціального розвитку

Мінсоцполітики, МЗС, МОН, Мінмолодьспорт

Комісія сталого розвитку

Міндовкілля, МЗС, Мінекономіки

Міжнародний комітет з контролю над наркотиками

МОЗ, Держлікслужба

Статистична комісія

Держстат, МЗС

Форум ООН з лісів

Держлісагентство, Міндовкілля, Мінагрополітики, МЗС

Група експертів ООН з географічних назв

Мінагрополітики, Держгеокадастр

Європейська економічна комісія (ЄЕК ООН):


дворічні сесії

Мінекономіки, МЗС

допоміжні органи ЄЕК ООН:


- Комітет з внутрішнього транспорту

Мінінфраструктури, ДФС

- Комітет з екологічної політики

Міндовкілля

- Комітет з житлового господарства та землекористування

Мінрегіон, Мінагрополітики, Держгеокадастр

- Комітет із сталої енергетики

Міненерго, Держенергоефективності, НКРЕ

- Комітет лісового господарства та лісової промисловості

Держлісагентство, Міндовкілля

- Комітет з питань економічного співробітництва та інтеграції (КЕСІ)

Мінекономіки, Мінфін, МВС, ДМС, МОН, ДФС

- Комітет з торгівлі

Мінекономіки

- Конференція європейських статистиків

Держстат

2. Спеціалізовані установи ООН та інші автономні міжурядові організації системи ООН:


Багатостороннє агентство з питань гарантій інвестицій (БАГІ)

Мінфін, Мінекономіки, МЗС за участю Національного банку

Всесвітній поштовий союз (ВПС)

Мінінфраструктури, НКРЗІ, МЗС

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО)

ДСНС, МЗС

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)

Мінекономіки, МОН, МЗС, Антимонопольний комітет

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)

МОЗ, МЗС, Мін'юст, Мінсоцполітики, Мінветеранів, Держпродспоживслужба

Всесвітня туристична організація (ВТО)

МКІП, ДАРТ, МЗС

Міжнародна асоціація розвитку (МАР)

Мінфін, Мінекономіки, МЗС за участю Національного банку

Міжнародна морська організація (ІМО)

Мінінфраструктури, Адміністрація судноплавства, МЗС, Мін'юст

Міжнародна організація праці (МОП)

Мінекономіки, Мінсоцполітики, МЗС, Мін'юст, Мінінфраструктури, МОН, Держпраці, Адміністрація судноплавства, Мінветеранів, за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО)

Мінінфраструктури, Державіаслужба, МЗС, МВС, ДМС

Міжнародна фінансова корпорація (МФК)

Мінфін, Мінекономіки, МЗС за участю Національного банку

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)

Міненерго, Держатомрегулювання, СБУ, МЗС, ДАЗВ

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

Мінфін, Мінекономіки, МЗС, Мін'юст за участю Рахункової палати та Національного банку

Міжнародний валютний фонд (МВФ)

Мінфін, Мінекономіки, МЗС за участю Національного банку

Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ)

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, НКРЗІ, Мінцифри, МЗС

Міжнародний центр вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ІККРОМ)

МКІП, МЗС

Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів

Мін’юст, Мінекономіки

Організація Об'єднаних Націй з питань науки, освіти і культури (ЮНЕСКО)

Національна комісія у справах ЮНЕСКО, МЗС, МОН, МКІП

Міжурядова океанографічна комісія ЮНЕСКО

МОН за участю Національної академії наук

Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО)

Мінстратегпром, МЗС, Міндовкілля, Мінекономіки

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО)

Мінекономіки, МЗС

Європейська лісова комісія ФАО

Держлісагентство, Міндовкілля

Комісія з фітосанітарних заходів ФАО

Держпродспоживслужба, Мінекономіки, МЗС

Комітет Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН з лісового господарства

Мінагрополітики, Держлісагентство, Міндовкілля

Спільна комісія ФАО/ВООЗ із зводу харчових продуктів Кодекс аліментаріус

МОЗ, Держпродспоживслужба, МЗС

3. Міжнародні організації, що не входять до системи ООН:


Асоціація національних картографо-геодезичних та кадастрових служб європейських країн (EuroGeographics)

Держгеокадастр

Вассенаарська домовленість

МЗС, Мінекономіки, Держекспортконтроль, СБУ, ДФС

Внутрішньоєвропейська організація податкових адміністрацій (IOTA)

ДПС, ДФС

Всесвітня митна організація

Держмитслужба, МЗС

Всесвітня організація охорони здоров'я тварин (МЕБ)

Держпродспоживслужба, Мінекономіки, МЗС

Гаазька конференція з міжнародного приватного права

Мін'юст, МЗС

Глобальна ініціатива боротьби з актами ядерного тероризму

СБУ, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС, ДАЗВ

Глобальний форум з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей

ДПС, ДФС

Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки

Держфінмоніторинг

Енергетичне співтовариство

Міненерго, НКРЕКП, Мінрегіон, Держенергоефективності, МЗС, Мін’юст, Міндовкілля, Мінекономіки

Рада Міністрів, Постійно діюча група високого рівня

Міненерго

Рада регуляторних органів

НКРЕ

Робоча група з питань енергоефективності

Держенергоефективності

Робоча група з питань відновлюваних джерел енергії

Держенергоефективності

Робоча група з питань статистики

Держстат

Робоча група з питань охорони навколишнього середовища

Міндовкілля

Європейська і середземноморська організація захисту рослин (ЄОЗР)

Держпродспоживслужба, Мінагрополітики, МЗС

Європейська конференція адміністрацій зв'язку (СЕПТ)

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, НКРЗІ

Європейська конференція цивільної авіації (ЄКЦА)

Мінінфраструктури, Державіаслужба, МЗС

Європейська організація вищих органів фінансового контролю

Рахункова палата (за згодою)

Європейська організація супутникового зв'язку (ЄВТЕЛСАТ)

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, МЗС, ДКА

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Мінфін, Мінекономіки, МЗС, Мін'юст, ДАЗВ

Комісія по збереженню морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР)

Держрибагентство, Мінагрополітики, Міндовкілля, МЗС, МОН

Комітет супутникового нагляду за Землею

ДКА

Консультаційний центр з питань права СОТ

Мінекономіки, МЗС, Мін’юст

Міжагентський комітет з космічного сміття (МККС)

ДКА

Міжнародна асоціація з контролю за якістю насіння

Мінагрополітики, Держпродспоживслужба

Міжнародна гідрографічна організація (МГО)

Адміністрація судноплавства, Мінінфраструктури, МЗС

Міжнародна група із спостережень Землі з космосу

ДКА

Міжнародна електротехнічна комісія

Мінекономіки, МЗС

Міжнародна європейська інноваційна науково-технічна програма "EUREKA"

МОН

Міжнародна картографічна організація

Держгеокадастр

Міжнародна організація виноградарства та виноробства

Мінагрополітики, МЗС

Міжнародна організація вищих органів фінансового контролю

Рахункова палата (за згодою)

Міжнародна організація законодавчої метрології

Мінекономіки

Міжнародна організація з міграції (МОМ)

ДМС, МВС, СБУ, МЗС, МОН, Мінсоцполітики, Мінекономіки, Мін’юст, Адміністрація Держприкордонслужби

Міжнародна організація з цукру (МОЦ)

Мінагрополітики

Міжнародна організація комісій з цінних паперів

НКЦПФР

Міжнародна організація космічного зв'язку "Інтерсупутник"

ДКА, МЗС

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол)

Національна поліція, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, МОЗ, Держлікслужба

Міжнародна організація мобільного супутникового зв'язку (МОМСЗ)

ДКА, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

Міжнародна організація стандартизації

Мінекономіки, МЗС

{Позицію виключено на підставі  Постанови КМ № 916 від 06.11.2019}

Міжнародна рада армійського спорту

Міноборони

Міжнародна рада архівів

Укрдержархів

Міжнародна рада по зерну (МРЗ)

Мінекономіки, Мінагрополітики, Держпродспоживслужба

Міжнародна система співробітництва фармацевтичних інспекцій

Держлікслужба

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

МОЗ

Міжнародне агентство з відновлювальних джерел енергії (IRENA)

Держенергоефективності, Міненерго, МЗС

Міжнародне бюро виставок (МБВ)

Мінекономіки, МЗС

Міжнародний союз з охорони нових сортів рослин

Мінагрополітики, Держпродспоживслужба, МЗС

Міжнародний транспортний форум (МТФ)

Мінінфраструктури, МЗС

{Позицію виключено на підставі Постанови КМ № 1293 від 18.11.2022}

Міжурядова комісія з питань виконання Основної багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа - Кавказ - Азія

Мінінфраструктури, МЗС, Мінекономіки

Міністерська конференція по захисту лісів Європи (Лісова Європа)

Держлісагентство, Міндовкілля, Мінагрополітики

Науковий комітет з антарктичних досліджень (СКАР)

МОН, МЗС

{Позицію виключено на підставі Постанови КМ № 982 від 02.09.2022}

Організація Євроазіатського співробітництва державних метрологічних установ

Мінекономіки

Організація за демократію та економічний розвиток - ГУАМ та її основні органи:


Рада глав держав, Рада міністрів закордонних справ, Рада національних координаторів, Рада постійних представників, Секретаріат

МЗС

галузеві робочі групи ГУАМ:


- Робоча група з питань боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків

СБУ (за згодою), МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, ДФС, МОЗ, Держлікслужба за участю Офісу Генерального прокурора

- Робоча група з питань економіки та торгівлі

Мінекономіки

- Робоча група з питань енергетики

Міненерго

- Робоча група з питань інформаційних технологій

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Мінцифри

- Робоча група з питань культури, освіти і науки

МОН, МКІП

- Робоча група з питань надзвичайних ситуацій

ДСНС

- Робоча група з питань транспорту

Мінінфраструктури

- Робоча група з питань туризму

МКІП, ДАРТ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та її основні органи:


Саміт глав держав та урядів, Рада міністрів закордонних справ, Постійна рада

МЗС

Антитерористичний підрозділ ОБСЄ

СБУ, МВС, МЗС

Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини

Мін'юст, МВС, ДМС, МОН, МКІП, МЗС, ДЕСС

Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин

МКІП, Мін'юст, МОН, МЗС, МВС, ДЕСС за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації

МКІП, Держкомтелерадіо, МЗС

Спеціальний представник ОБСЄ з питань боротьби з торгівлею людьми

МВС, МОН, Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС

Форум ОБСЄ з питань економіки та довкілля, координатор ОБСЄ з питань економіки та довкілля

Мінекономіки, Міненерго, Міндовкілля, Мінінфраструктури, МЗС

Форум ОБСЄ із співробітництва у галузі безпеки

Міноборони, МВС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, ДСНС, МЗС

Центр запобігання конфліктам

Міноборони, МВС, ДСНС, Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС

Організація з рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану (НАФО)

Держрибагентство, Мінагрополітики, Міндовкілля, МЗС

Європейська асоціація національних метрологічних установ

Мінекономіки

Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ)

МЗС, Міноборони, Міндовкілля, МВС, ДСНС, Мінекономіки, Мінфін, СБУ

Організація співдружності залізниць (ОСЗ)

Мінінфраструктури

Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС)

МЗС, Мінекономіки, Мінінфраструктури, ДАРТ, МКІП, МОН, МОЗ, Міндовкілля, Міненерго, ДСНС, Мінфін, МВС, ДПС, ДМС, НАДС

Постійна палата третейського суду

МЗС, Мін'юст

Рада Європи (РЄ):

МЗС

Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO)

Національне агентство з питань запобігання корупції, Мін’юст, МЗС, МВС, Національна поліція, СБУ за участю Офісу Генерального прокурора

Група експертів із заходів стосовно протидії торгівлі людьми (GRETA)

Мінсоцполітики, Національна поліція, МВС, Мін’юст, МОН

Група спеціалістів з доступу до офіційних документів

МКІП, Мін’юст, Держкомтелерадіо, Мінцифри, МЗС за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Європейська комісія проти расизму та нетерпимості

МКІП, Мін'юст, МОН, МВС, МЗС, ДЕСС за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Європейський комітет проти катувань

Мін'юст, МВС, МОЗ, МОН, Міноборони, Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС

Європейський суд з прав людини

Мін'юст, МВС, МЗС

Європейський фонд підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів (“Eurimages”)

МКІП,
Держкіно

Комісар Ради Європи з прав людини

-"-

Комітет експертів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин

МКІП, МОН, Держкомтелерадіо, Мін'юст, МЗС, ДЕСС за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)

Держфінмоніторинг, МВС, ДФС, СБУ, Мін'юст, НКЦПФР,  МЗС за участю Офісу Генерального прокурора та Національного банку

Комітет експертів Ради Європи по боротьбі з тероризмом

СБУ, МЗС

Комітет Сторін Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

Мінсоцполітики, Мін’юст, МЗС, Національна поліція

Консультативний комітет Європейської конвенції про правовий статус працівників-мігрантів

Мінекономіки, Мінсоцполітики, Держпраці, ДМС, МВС, МЗС за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Консультативний комітет Рамкової конвенції про захист національних меншин

МКІП, Мін'юст, МОН, Держкомтелерадіо, МВС, МЗС, ДЕСС за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Конференція Сторін Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму

Мін’юст, Держфінмоніторинг, Національна поліція, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за участю Національного антикорупційного бюро, Національного банку

Урядовий комітет Європейської соціальної хартії

Мінсоцполітики, Мінекономіки, Мін’юст, МЗС, Держпраці за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Розширена часткова угода про спорт (EPAS)”

Мінмолодьспорт

Рада керуючих антарктичними програмами (КОМНАП)

МОН, Держрибагентство, Мінагрополітики, Міндовкілля

Розширена часткова угода про культурні маршрути

МКІП

Світова асоціація автомобільних магістралей

Мінінфраструктури, Укравтодор

Світова організація торгівлі (СОТ)

Мінекономіки, МЗС, Мінфін, Мін'юст, Держпродспоживслужба

Секретаріат Договору про Антарктику

МОН, МЗС, Держрибагентство, Мінагрополітики, Міндовкілля

{Позицію виключено на підставі  Постанови КМ № 916 від 06.11.2019}

Український науково-технологічний центр

МОН

Центральноєвропейська ініціатива

МЗС, Мінекономіки, МКІП, МОН, Міндовкілля, Міненерго, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, ДАРТ, Держкомтелерадіо, НАДС

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР)

Мінфін, Мінекономіки за участю Національного банку

Європейська комісія з фармакопеї

Держлікслужба, МОЗ

4. Конвенційні органи:


Виконавчий орган Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

Міндовкілля

Договір до Енергетичної хартії та пов'язані з ним документи (ДЕХ)

Міненерго, Мінекономіки, Держенергоефективності, НКРЕ, МЗС

Дунайська комісія

Адміністрація судноплавства, Мінінфраструктури, МЗС

Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль)

Мінінфраструктури, Державіаслужба, МЗС, Міноборони

Змішана комісія із застосування Угоди про рибальство у водах Дунаю

Держрибагентство, Мінагрополітики, МЗС, Міндовкілля

Зустріч Сторін Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція)

Міндовкілля, Мін'юст, МЗС за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Зустріч Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенція Еспоо)

Міндовкілля, МЗС, Мінінфраструктури, Міненерго, ДСНС, Мінекономіки, Мінрегіон, Мін’юст

Комісія по захисту Чорного моря від забруднення Конвенції про захист Чорного моря від забруднення

Міндовкілля, МЗС

Комітет Меморандуму про взаєморозуміння щодо контролю суден державою порту у Чорноморському регіоні

Мінінфраструктури, Адміністрація судноплавства

Консультативна комісія з відкритого неба

МЗС, Міноборони

Конференція держав - учасниць Конвенції ООН проти корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції, Мін’юст, МЗС, Національна поліція, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за участю Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро

Конференція держав - учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення

МЗС, МОЗ, Держпродспоживслужба, Міноборони, СБУ

Конференція Договірних сторін Конвенції про водно-болотні угіддя (Рамсарська конвенція)

Міндовкілля, МЗС

Конференція Сторін Базельської конвенції по контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням

-"-

Конференція Сторін Віденської конвенції про охорону озонового шару

-"-

Конференція Сторін Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття

Міндовкілля, МЗС

Конференція Сторін Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці

-"-

Конференція Сторін Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин

-"-

Конференція Сторін Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

Міндовкілля, МЗС, Держрибагентство, Мінагрополітики

Конференція Сторін Конвенції про охорону біологічного різноманіття

Міндовкілля, МЗС

Конференція Сторін Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження

МКІП, МЗС

Конференція Сторін Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну

МОЗ

Конференція Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

Міндовкілля, МЗС, Мінекономіки

Конференція Сторін Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат

Міндовкілля, Мінекономіки, Мінрегіон, Мінінфраструктури, ДСНС, МЗС, Держлісагентство, Держводагентство, МКІП, ДАРТ, Мінагрополітики

Конференція Сторін Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі

МОЗ, Міндовкілля

Конференція Сторін Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі

Міндовкілля, МЗС

Конференція учасників Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності

Національна поліція, МВС, Мін’юст, МЗС, СБУ за участю Офісу Генерального прокурора

Координуючий орган Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах

ДПС, ДФС, Пенсійний фонд України

Міжнародна комісія із захисту річки Дунай

Міндовкілля, МЗС

Міжнародний орган з морського дна

Міндовкілля, МЗС, МОН

Міжнародний трибунал з морського права

МЗС, Мін'юст, Мінінфраструктури

Міжурядова організація з міжнародних залізничних перевезень (ОТІФ)

Мінінфраструктури

Нарада Сторін з виконання Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер

Міндовкілля, Держводагентство

Нарада Сторін з розгляду виконання зобов'язань за Конвенцією про безпеку поводження з ядерним паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами

Держатомрегулювання, ДСНС, Міненерго, ДАЗВ, МЗС

Нарада Сторін з розгляду виконання зобов'язань за Конвенцією про ядерну безпеку

Держатомрегулювання, Мінерговугілля, ДАЗВ, МЗС

Нарада Сторін Монреальського протоколу з речовин, що руйнують озоновий шар

Міндовкілля, МЗС

Нарада Сторін Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів

-"-

Нарада Сторін Угоди про збереження кажанів в Європі

-"-

Нарада Сторін Угоди про збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану

-"-

Підготовча комісія Організації з договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань

МЗС, ДКА

Постійний комітет Конвенції про збереження дикої фауни і флори та природних середовищ існування в Європі

Міндовкілля, МЗС

Спільна консультативна група

МЗС, Міноборони

Багатосторонні консультації Сторін Європейської конвенції про захист домашніх тварин

Міндовкілля, Мінекономіки, Держпродспоживслужба, МЗС

Конференція Сторін Нагойського протоколу про доступ до генетичних ресурсів та справедливий і рівноправний розподіл вигід від їх використання до Конвенції про біологічне різноманіття

Міндовкілля, МОН за участю Національної академії наук

5. Міжнародні організації, у роботі яких Україна бере участь як спостерігач або асоційований член:


Генеральна конференція з мір і ваги

Мінекономіки

Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму

Держфінмоніторинг, СБУ

Європейська організація ядерних досліджень (ЦЕРН)

МОН

Європейський комітет із стандартизації

Мінекономіки

Європейський комітет із стандартизації в електротехніці

-"-

Комісія з охорони морського довкілля Балтики (ГЕЛКОМ)

Міндовкілля, МЗС

Комітет з інвестицій Організації економічного співробітництва та розвитку

Мінекономіки

Комітет зі сталі Організації економічного співробітництва та розвитку

Мінекономіки

Комітет з питань державного управління Організації економічного співробітництва та розвитку

Нацдержслужба

Міждержавна рада з геодезії, картографії та дистанційного зондування Землі країн - учасниць СНД

Держгеокадастр

Міжнародна конференція протидії наркотикам

МОЗ, СБУ (за згодою), МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, ДФС, Держлікслужба

Міжнародна організація франкофонії (МОФ)

МЗС, Мінекономіки, МОН, МКІП

Міжнародна організація цивільної оборони (МОЦО)

ДСНС, МЗС

Організація американських держав

МЗС

Рада держав Балтійського моря

МЗС, Мінсоцполітики, МОН, Держатомрегулювання

Робоча група з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва Організації економічного співробітництва та розвитку

Мінекономіки, Держпідприємництво

Комітет з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку

Антимонопольний комітет, Мінекономіки

Комітет з податкових питань Організації економічного співробітництва та розвитку (Base Erosion and Profit Shifting)

Мінфін, МЗС, ДПС, ДФС

Постійний комітет Конвенції про випробування та клеймування виробів з дорогоцінних металів

Мінфін

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 583 від 23.04.2003, № 1145 від 24.07.2003, № 618 від 12.05.2004, № 784 від 17.06.2004, № 792 від 21.06.2004, № 1571 від 17.11.2004, № 480 від 16.06.2005, № 582 від 27.04.2006, № 661 від 11.05.2006, № 754 від 25.05.2006, № 1586 від 15.11.2006, № 658 від 26.04.2007, № 805 від 06.06.2007, № 1095 від 05.09.2007, № 1207 від 10.10.2007, № 392 від 17.04.2008, № 550 від 18.06.2008, № 786 від 03.09.2008, № 887 від 01.10.2008, № 900 від 08.10.2008, № 1043 від 03.12.2008, № 1094 від 17.12.2008, № 1134 від 27.12.2008, № 382 від 22.04.2009, № 810 від 29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента № 675/2009 від 27.08.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1413 від 23.12.2009; в редакції Постанови КМ № 226 від 02.03.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 376 від 31.05.2010, № 559 від 07.07.2010, № 570 від 30.06.2010, № 675 від 21.07.2010, № 928 від 12.10.2010, № 929 від 12.10.2010, № 693 від 29.06.2011, № 1039 від 12.10.2011, № 1109 від 20.10.2011, № 1125 від 02.11.2011; в редакції Постанови КМ № 1276 від 30.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 7 від 11.01.2012, № 256 від 28.03.2012, № 594 від 04.07.2012, № 756 від 15.08.2012, № 930 від 10.10.2012, № 958 від 22.10.2012, № 1143 від 05.12.2012, № 380 від 29.05.2013, № 649 від 04.09.2013, № 873 від 27.11.2013, № 894 від 04.12.2013, № 467 від 17.09.2014, № 29 від 28.01.2015, № 178 від 08.04.2015, № 379 від 27.05.2015, № 616 від 12.08.2015, № 628 від 26.08.2015, № 1103 від 23.12.2015, № 100 від 04.02.2016, № 682 від 05.10.2016, № 777 від 02.11.2016, № 1061 від 16.12.2016, № 109 від 01.03.2017, № 294 від 26.04.2017, № 319 від 11.05.2017, № 565 від 09.08.2017, № 922 від 06.12.2017, № 998 від 13.12.2017, № 1095 від 06.09.2017, № 499 від 20.06.2018, № 660 від 22.08.2018, № 687 від 29.08.2018, № 809 від 03.10.2018, № 892 від 31.10.2018, № 1004 від 28.11.2018, № 1152 від 27.12.2018, № 209 від 27.02.2019, № 724 від 14.08.2019, № 916 від 06.11.2019, № 1065 від 04.12.2019, № 1087 від 27.11.2019, № 123 від 05.02.2020, № 163 від 03.03.2020, № 171 від 26.02.2020, № 398 від 20.05.2020, № 562 від 01.07.2020, № 718 від 22.07.2020, № 775 від 02.09.2020, № 819 від 07.09.2020, № 826 від 09.09.2020, № 838 від 16.09.2020, № 1000 від 28.10.2020, № 1292 від 23.12.2020, № 33 від 20.01.2021, № 213 від 17.03.2021, № 218 від 17.03.2021, № 376 від 21.04.2021, № 399 від 21.04.2021, № 489 від 19.05.2021, № 496 від 19.05.2021, № 626 від 16.06.2021, № 873 від 18.08.2021, № 905 від 26.08.2021, № 947 від 08.09.2021, № 1078 від 20.10.2021, № 1289 від 09.12.2021, № 212 від 06.03.2022, № 961 від 27.08.2022, № 982 від 02.09.2022, № 24 від 10.01.2023}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2002 р. № 1371

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 1994 р. № 474 "Про впорядкування участі міністерств і відомств у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (ЗП України, 1994 р., № 10, ст. 264).

2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 107 "Про внесення змін до деяких рішень Уряду України" (ЗП України, 1996 р., № 6, ст. 188).

3. Пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. № 620 "Питання створення та організації роботи Української частини Спільного комітету "Уряд/ЮНІДО".

4. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. № 169 "Про створення Національної комісії України із зводу харчових продуктів Кодекс аліментаріус" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 7, ст. 265).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1081 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 1994 р. № 474" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 28, ст. 1054).

6. Пункт 1 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2000 р. № 1489 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 40, ст. 1693).