Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 800
Прийняття: 30.10.2013
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 жовтня 2013 р. № 800
Київ

Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1173 від 16.12.2015
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020
№ 1299 від 09.12.2021}

Відповідно до статті 24 Закону України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2013 р. № 800

ПОРЯДОК
видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі суб’єктам господарювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України (далі - дозвіл) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання дозволу.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1173 від 16.12.2015}

2. Дозвіл є документом, який засвідчує право суб’єкта господарювання здійснювати спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України з дотриманням норм, передбачених міжнародними договорами України, законодавством відповідних іноземних держав або міжнародних організацій з управління рибальством.

Дозвіл видається Держрибагентством на кожне рибальське судно українською та англійською мовами. На вимогу прибережної держави, у водах якої повинно здійснюватися спеціальне використання водних біоресурсів рибальським судном під Державним Прапором України, крім англійської, може бути використана інша іноземна мова, прийнятна для органів контролю такої держави.

Дозвіл перебуває на борту судна.

3. Суб’єкт господарювання для одержання дозволу подає:

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1173 від 16.12.2015}

заяву у строк не менш як 30 календарних днів до початку промислового сезону в районах відповідальності міжнародних організацій з управління рибальством, членом яких є Україна, або строки промислу, передбачені рішенням компетентних органів прибережної держави щодо виділення квоти вилову;

{Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1173 від 16.12.2015}

відомості про знаряддя лову в разі вимоги міжнародної організації з управління рибальством або прибережної держави, у водах якої планується здійснювати рибальство на рибальському судні під Державним Прапором України, а саме: розмір вічка сіткового знаряддя лову, особливості конструкції тралу (пелагічний, донний, близнюковий, канатний), конструкційні особливості пасток, розмір гачка у разі ярусного промислу, які вимагаються міжнародними організаціями з управління рибальством під час здійснення заходів із збереження;

завірені копії документів, які підтверджують майнові права суб’єкта господарювання на власні або орендовані рибальські судна, зареєстровані в установленому законодавством порядку (свідоцтво про право власності на рибальське судно, договір оренди або договір фрахтування);

завірену копію свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України;

завірену копію свідоцтва про придатність до плавання;

завірену копію класифікаційного свідоцтва;

завірену копію документа про встановлення системи дистанційного моніторингу, що відповідає вимогам законодавства України та надає можливість відстеження позиції рибальського судна як Центром дистанційного моніторингу, що належить до сфери управління Держрибагентства, так і системами централізованого моніторингу міжнародних організацій з управління рибальством.

Копії зазначених документів і свідоцтв завіряються суб’єктом господарювання;

інші документи відповідно до норм, передбачених міжнародними договорами України, законодавством відповідних іноземних держав або міжнародних організацій з управління рибальством, у водах яких повинно здійснюватися спеціальне використання водних біоресурсів рибальським судном під Державним Прапором України.

4. Дозвіл видається на строк, який не може перевищувати 12 календарних місяців, за формою згідно з додатками 1 і 2.

5. Дозвіл або письмове повідомлення про відмову в його видачі видаються протягом 30 календарних днів з дня затвердження наказу Держрибагентства щодо розподілу прав на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України.

Дозвіл видається на безоплатній основі.

6. Підставою для відмови у видачі дозволу є:

несвоєчасне подання суб’єктом господарювання пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

включення рибальського судна до переліку суден, задіяних у незаконному рибальстві.

7. Підставою для анулювання дозволу є:

звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення суб’єкта господарювання - юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності суб’єкта господарювання - фізичної особи;

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

порушення рибальським судном правил та режимів промислу;

порушення рибальським судном вимог законодавства у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, міжнародних договорів України;

включення рибальського судна до переліку суден, задіяних у незаконному рибальстві;

цілеспрямований промисел водних біоресурсів, який підпадає під дію мораторію або заборони використання водних біоресурсів, які установлюються відповідними міжнародними договорами України та міжнародними компетентними органами;

використання рибальським судном заборонених знарядь лову;

цілеспрямоване пошкодження суднової апаратури, що унеможливлює здійснення дистанційного контролю за рибальським судном;

фальсифікація або приховування розпізнавальних знаків, назви або порту реєстрації рибальського судна;

закінчення строку дії суднових документів.

Рішення про анулювання дозволу видається суб’єктові господарювання особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня видання відповідного наказу Держрибагентства. Дія дозволу припиняється через 15 робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржено в судовому порядку.

8. Підставами для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові суб’єкта господарювання - фізичної особи;

зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання.

У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання зазначених підстав подати Держрибагентству заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що підлягає переоформленню, і відповідний документ, що підтверджує зазначені у заяві зміни.

Держрибагентство протягом двох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення дозволу та документів, що додаються до неї, зобов’язане видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням зазначених у заяві змін.

Одночасно з переоформленим на новому бланку дозволом Держрибагентство на вимогу суб’єкта господарювання безоплатно видає засвідчену ним копію такого дозволу.

У разі переоформлення дозволу Держрибагентство не пізніше наступного робочого дня з дати його переоформлення приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що переоформлений, та вносить відповідні зміни до реєстру документів дозвільного характеру.

Строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати строку дії, зазначеного у дозволі, що переоформлений.

Переоформлення дозволу здійснюється на безоплатній основі.

Не переоформлений в установлений строк дозвіл є недійсним.

9. Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

У разі втрати дозволу суб’єкт господарювання зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня його втрати подати Держрибагентству заяву про видачу дубліката дозволу.

У разі коли бланк дозволу непридатний для використання внаслідок його пошкодження, суб’єкт господарювання подає Держрибагентству заяву про видачу дубліката дозволу та непридатний для використання дозвіл.

Строк дії дубліката дозволу не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому дозволі.

Суб’єкт господарювання, який подав заяву про видачу дубліката дозволу замість втраченого або пошкодженого та відповідні документи, провадить свою діяльність на підставі копії зазначеної заяви, зареєстрованої Держрибагентством.

Держрибагентство зобов’язане протягом двох робочих днів з дня надходження заяви про видачу дубліката дозволу видати такий дублікат заявникові.

У разі видачі дубліката дозволу замість втраченого або пошкодженого Держрибагентство не пізніше наступного робочого дня з дати видачі дубліката дозволу приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що втрачений або пошкоджений, та вносить відповідні зміни до реєстру документів дозвільного характеру.

Видача дубліката дозволу здійснюється на безоплатній основі.Додаток 1
до Порядку

ДОЗВІЛ
на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020, № 1299 від 09.12.2021}


Додаток 2
до Порядку

PERMIT
for special utilization of water bioresources outside the jurisdiction of Ukraine

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020, № 1299 від 09.12.2021}