Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 300
Прийняття: 13.03.2002
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 13 березня 2002 р. N 300 Київ

Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" ( 2707-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря (додається).

2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища за погодженням з Міністерством охорони здоров'я до 1 січня 2003 р. розробити і затвердити Інструкцію про загальні вимоги до розроблення нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 )

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 р. N 1092 ( 1092-93-п ) "Про затвердження Положення про порядок встановлення рівнів шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря" (ЗП України, 1994 р., N 5, ст. 117).

Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ 

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 300

ПОРЯДОК розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря

{ У тексті Порядку слово "Мінекоресурсів" замінити словом "Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 }

{ У тексті Порядку слово "Мінприроди" замінено словом "Мінекоенерго" згідно з Постановою N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

1. Цей Порядок встановлює механізм розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів, який здійснюється на стан атмосферного повітря (далі - нормативи).

2. Нормативи встановлюються для кожного стаціонарного джерела забруднення з урахуванням рівня, за умови додержання якого фізичний та біологічний вплив усіх стаціонарних джерел забруднення у тому чи іншому районі, враховуючи перспективи його розвитку, у визначений термін не перевищуватиме нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря.

3. Перелік фізичних та біологічних факторів, а також критерії визначення стаціонарних джерел забруднення, для яких розробляються нормативи, встановлюються Міндовкіллям за погодженням з МОЗ. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

4. Розроблення нормативів здійснюється підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності (далі - суб'єкт господарювання) за власні кошти.

5. Для розроблення нормативів необхідно:

провести інвентаризацію стаціонарних джерел забруднення, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

здійснити оцінку впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря;

оформити заявку на нормативи;

визначити заходи щодо:

досягнення нормативів з урахуванням найдосконаліших доступних технологій у частині зменшення впливу фізичних та біологічних факторів;

охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря;

остаточного припинення діяльності та приведення довкілля у задовільний стан;

додержання послідовності етапів технологічного процесу, коли є ризик перевищення встановлених нормативів;

здійснення контролю за додержанням встановлених нормативів та зниженням шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів до нормативного рівня.

6. До розроблення нормативів суб'єкт господарювання може залучати установи, організації і заклади, яким Міндовкілля надає право на розроблення документів, що обґрунтовують рівень впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

7. Документи оформляються відповідно до Інструкції про загальні вимоги до розроблення нормативів граничнодопустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел на стан атмосферного повітря та подаються суб'єктом господарювання на погодження до установи державної санітарно-епідеміологічної служби.

8. Установа державної санітарно-епідеміологічної служби розглядає подані документи протягом 30 календарних днів від дня їх надходження і у разі відсутності зауважень погоджує їх.

У разі наявності зауважень документи повертаються суб'єкту господарювання з викладом їх змісту та зазначенням терміну повторного подання.

9. Розроблені нормативи погоджуються з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у частині визначення термінів здійснення заходів щодо зниження шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів до нормативного рівня.

10. Погоджені нормативи суб'єкт господарювання подає до обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у письмовій та електронній формах. { Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

Обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища розглядає документи протягом 30 календарних днів і у разі відсутності зауважень затверджує нормативи. { Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

У разі наявності зауважень документи повертаються суб'єкту господарювання з викладом їх змісту та зазначенням терміну повторного подання.

Рішення про затвердження нормативів надсилається суб'єкту господарювання та установі державної санітарно-епідеміологічної служби.

11. Перегляд встановлених нормативів проводиться у разі зміни обсягів та/або технології виробництва.