Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 228
Прийняття: 19.02.1996
Видавники: Кабінет Міністрів України
                             

                             

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 19 лютого 1996 р. N 228 Київ

Про затвердження Порядку забезпечення органів, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів, стандартними зразками пестицидів і агрохімікатів, методиками визначення їх залишкових кількостей

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1630 ( 1630-99-п ) від 06.09.99 N 1794 ( 1794-2000-п ) від 07.12.2000 N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 N 916 ( 916-2019-п ) від 06.11.2019 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 N 749 ( 749-2022-п ) від 01.07.2022 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок забезпечення органів, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів, стандартними зразками пестицидів і агрохімікатів, методиками визначення їх залишкових кількостей (додається).

2. Міністерству охорони здоров'я забезпечувати органи, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів, інформацією про гранично допустимі рівні пестицидів і агрохімікатів у сільськогосподарській продукції, харчових продуктах, грунті, воді та повітрі.

   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК 
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.22


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. N 228

ПОРЯДОК забезпечення органів, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів, стандартними зразками пестицидів і агрохімікатів, методиками визначення їх залишкових кількостей

{ У тексті слово "Мінекоресурсів" замінено словом "Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 }

{ У тексті Порядку слова "Головна державна інспекція захисту рослин Мінагрополітики" в усіх відмінках замінені словами "Держветфітослужба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }

{ У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словом "Мінекономіки" згідно з Постановою КМ N 916 ( 916-2019-п ) від 06.11.2019 }

{ У тексті Порядку слово "Мінприроди" замінено словом "Мінекоенерго", а слово "Держветфітослужба" в усіх відмінках - словом "Держпродспоживслужба" у відповідному відмінку згідно з Постановою N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

{ У тексті Порядку слово "Мінекоенерго" замінено словом "Міндовкілля" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

{ У тексті Порядку слово "Мінекономіки" замінено словом "Мінагрополітики" згідно з Постановою КМ N 749 ( 749-2022-п ) від 01.07.2022 }

1. Цей Порядок визначає умови забезпечення органів, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів, стандартними зразками пестицидів і агрохімікатів, методиками визначення їх залишкових кількостей у сільськогосподарській продукції, кормах, харчових продуктах, грунті, воді та повітрі.

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

стандартний зразок пестициду і агрохімікату - міра у вигляді розчину пестициду, агрохімікату в органічному розчиннику чи воді з установленими внаслідок метрологічної атестації значеннями однієї або більше величин, що характеризують властивості й хімічний склад цього розчину;

діюча речовина пестициду і агрохімікату - біологічно активна складова частина пестициду та агрохімікату, яка забезпечує ефективність дії проти цільових об'єктів;

препаративна форма пестициду і агрохімікату - препарат, який потрапляє споживачам через ринок і є комбінацією інгредієнтів, створеною для того, щоб зробити препарат ефективнішим і безпечнішим;

методика вимірювання залишкових кількостей пестициду і агрохімікату - сукупність процедур і правил, дотримання яких забезпечує одержання результатів вимірювання якісного і кількісного складу проби з потрібною точністю.

2. Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, діяльність яких пов'язана із завезенням в Україну пестицидів і агрохімікатів до укладання договорів (контрактів) про постачання пестицидів, надсилають до Держпродспоживслужби, агрохімікатів - до Державного технологічного центру охорони родючості грунтів Мінагрополітики звернення, в якому зазначають назву препарату та діючої речовини, країну та фірму-виробника і кількість районів його використання. До звернення додається проект договору (контракту), в якому обумовлюється завезення разом із першою партією пестициду і агрохімікату зразка його діючої речовини та препаративної форми. Кількість зразка пестициду і агрохімікату визначається з розрахунку 10 мг діючої речовини і 50 мг препаративної форми на один район передбачуваного застосування. { Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з ПостановоюКМ N 1794 ( 1794-2000-п ) від 07.12.2000 }

Протягом 15 днів після отримання першої партії пестициду чи агрохімікату стандартний зразок пестициду безоплатно надсилається до Держпродспоживслужби, а стандартний зразок агрохімікату - до Державного технологічного центру охорони родючості грунтів Мінагрополітики. { Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМN 1794 ( 1794-2000-п ) від 07.12.2000 }

Держпродспоживслужба у міру надходження стандартних зразків пестицидів та Державний технологічний центр охорони родючості грунтів Мінагрополітики у міру надходження стандартних зразків агрохімікатів безоплатно надсилають їх до Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук та іншим уповноваженим науковим установам, які виготовляють з них державні стандартні зразки пестицидів та агрохімікатів для забезпечення ними лабораторій, підпорядкованих органам, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів та агрохімікатів. Підпорядковані Мінагрополітики, МОЗ, Міндовкіллю органи, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів та агрохімікатів, отримують державні стандартні зразки пестицидів та агрохімікатів безоплатно. { Абзац третій пункту 2 в редакціїПостанови КМ N 1794 ( 1794-2000-п ) від 07.12.2000 }

3. Вимоги до стандартних зразків пестицидів і агрохімікатів, умови їх транспортування, зберігання, розфасування, методи контролю за їх якістю, зразок сертифіката розробляє Міндовкілля. Метрологічна експертиза, атестація, затвердження і реєстрація стандартного зразка пестициду і агрохімікату провадиться в установленому порядку.

( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1630 ( 1630-99-п ) від 06.09.99, N 1794 ( 1794-2000-п ) від 07.12.2000 )

4. Міндовкілля погоджує з головним державним санітарним лікарем України та затверджує методики визначення залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів, а також забезпечує ними органи, що здійснюють державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів.

( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1630 ( 1630-99-п ) від 06.09.99, N 1794 ( 1794-2000-п ) від 07.12.2000 )