Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 255
Прийняття: 01.04.2013
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 квітня 2013 р. № 255
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 446 від 28.04.2021}

Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться стажування слухачів Національної академії

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 674 від 27.09.2016, № 621 від 17.07.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 380 від 29.05.2013
№ 19 від 13.01.2016
№ 674 від 27.09.2016
№ 950 від 14.12.2016
№ 294 від 26.04.2017
№ 423 від 14.06.2017
№ 82 від 14.02.2018
№ 482 від 13.06.2018
№ 621 від 17.07.2019
№ 1065 від 04.12.2019
№ 123 від 05.02.2020
№ 532 від 25.06.2020
№ 561 від 01.07.2020
№ 718 від 22.07.2020
№ 826 від 09.09.2020}

{Установити, що Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, Положення про стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України та перелік органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітнім ступенем магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, затверджені цією Постановою, застосовуються до осіб, яких прийнято на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України, а також її регіональних інститутів до набрання чинності Постановою КМ № 446 від 28.04.2021}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України;

Положення про стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України;

{Абзац четвертий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

перелік органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітнім ступенем магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

{Абзац п'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 19 від 13.01.2016, № 674 від 27.09.2016, № 621 від 17.07.2019}

2. Підпункт 8 пункту 1 Порядку призначення та виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871; 2006 р., № 7, ст. 363; 2008 р., № 21, ст. 588; 2011 р., № 73, ст. 2739; 2012 р., № 91, ст. 3677) викласти у такій редакції:

“8) аспірантів і докторантів, які навчаються з відривом від виробництва;”.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2013 р. № 255

ПОЛОЖЕННЯ
про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України

{У тексті Положення слова “вступні екзамени” та “галузі знань “Управління та адміністрування” в усіх відмінках замінено відповідно словами “вступні випробування” та “галузі знань “Публічне управління та адміністрування” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 674 від 27.09.2016}

{У тексті Положення слово “Нацдержслужба” в усіх відмінках замінено словом “НАДС” згідно з Постановою КМ № 423 від 14.06.2017}

{У тексті Положення слова “вечірня, заочна (дистанційна)” в усіх відмінках замінено словами “вечірня, заочна, дистанційна” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020}

1. Національна академія державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) як головний заклад вищої освіти у системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” здійснює підготовку за денною формою навчання державних службовців, посади яких належать до посад державної служби категорії “А”, “Б”, “В”, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування; за вечірньою, заочною, дистанційною формами навчання державних службовців, посади яких належать до посад державної служби категорії “А”, підкатегорій Б1-Б3 категорії “Б”, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016; в редакції Постанов КМ № 674 від 27.09.2016, № 423 від 14.06.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 82 від 14.02.2018; в редакції Постанов КМ № 482 від 13.06.2018, № 532 від 25.06.2020}

{Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 532 від 25.06.2020}

Організація навчання слухачів у Національній академії здійснюється за державним замовленням і договорами між Національною академією та замовниками на умовах, що визначаються такими договорами.

Строк навчання слухачів у Національній академії та її регіональних інститутах за денною, вечірньою, заочною, дистанційною формами навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра в обсязі 90 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) становить 16 місяців.

{Абзац четвертий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 482 від 13.06.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020}

Національна академія та її регіональні інститути можуть здійснювати навчання осіб, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади, що належать до посад державної служби підкатегорії Б3 категорії “Б”, категорії “В” або віднесені до п’ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, на конкурсній основі за державним замовленням за вечірньою, заочною, дистанційною формами навчання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 “Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2031).

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 423 від 14.06.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 482 від 13.06.2018, № 532 від 25.06.2020}

2. На навчання до Національної академії за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” приймаються громадяни України, яким присуджено ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 19 від 13.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 621 від 17.07.2019}

3. До Національної академії та її регіональних інститутів на навчання за державним замовленням за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” приймаються особи, які працюють у державних органах, органах місцевого самоврядування, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу”, “Про місцеві державні адміністрації” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” (далі - органи).

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 13.06.2018; в редакції Постанови КМ № 532 від 25.06.2020}

{Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 621 від 17.07.2019}

На навчання за денною формою за державним замовленням приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади, що належать до посад державної служби категорії “А”, “Б”, “В” або віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

{Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 423 від 14.06.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 82 від 14.02.2018, № 482 від 13.06.2018, № 532 від 25.06.2020}

На навчання за вечірньою, заочною, дистанційною формою за державним замовленням приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби категорії “А” чи “Б” або віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії, а також голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники.

{Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 423 від 14.06.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 82 від 14.02.2018, № 482 від 13.06.2018; в редакції Постанови КМ № 532 від 25.06.2020}

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 532 від 25.06.2020}

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 532 від 25.06.2020}

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

7. Прийом на навчання осіб за договорами до Національної академії та її регіональних інститутів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” здійснюється відповідно до умов прийому до закладів вищої освіти, затверджених МОН. Особи, які успішно пройшли атестацію, отримують документ про вищу освіту освітнього ступеня магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” згідно із Законом України “Про вищу освіту”.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020}

Прийом на навчання осіб, які відповідають вимогам, визначеним у пунктах 2 і 3 цього Положення і мають вищу освіту не нижче ступеня магістра, за договорами до Національної академії та її регіональних інститутів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” здійснюється відповідно до цього Положення за умови успішного складення вступних випробувань.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 621 від 17.07.2019}

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 19 від 13.01.2016, № 482 від 13.06.2018, № 621 від 17.07.2019}

8. Іноземці та особи без громадянства приймаються на навчання до Національної академії на підставі міжнародних договорів, договорів, укладених між Національною академією і іноземними закладами освіти та організаціями, індивідуальних договорів на умовах, визначених такими договорами відповідно до законодавства.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 13.06.2018}

9. До Національної академії на навчання за державним замовленням не приймаються особи, що раніше навчалися за державним замовленням і одержали документ про вищу освіту освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань “Державне управління”, а також за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” або за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування”.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 19 від 13.01.2016, № 674 від 27.09.2016, № 482 від 13.06.2018, № 532 від 25.06.2020}

10. План прийому на навчання до Національної академії розробляється Національною академією відповідно до державного замовлення та договорів.

11. Формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців для роботи в органах, установах здійснюється Національною академією та НАДС в установленому порядку.

{Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

13. До заяви про вступ до Національної академії додаються чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри, а також копії диплома про вищу освіту ступеня вищої освіти магістра*/бакалавра та додатка до нього, трудової книжки, реєстраційного номера облікової картки платника податків**, засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією Національної академії.

Вступники, які здобули вищу освіту відповідного ступеня за кордоном, подають також відповідну довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться МОН в установленому порядку.

Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця та військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являються особисто.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

14. Прийом на навчання здійснюється за конкурсом незалежно від джерела фінансування.

Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується президентом Національної академії.

Для організації прийому вступників у регіональних інститутах Національної академії утворюються приймальні комісії, діяльність яких координується приймальною комісією Національної академії.

До складу приймальної комісії входять керівники, науково-педагогічні та наукові працівники Національної академії, провідні фахівці та вчені, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за згодою). Головою приймальної комісії є президент Національної академії, головами приймальних комісій регіональних інститутів Національної академії - директори таких інститутів.

Приймальна комісія діє згідно з положенням, затвердженим президентом Національної академії, в якому визначаються її функції, порядок проведення вступних випробувань та зарахування до складу слухачів.

Усі питання, пов’язані з прийомом слухачів до Національної академії, у тому числі умови прийому слухачів на навчання за договорами за денною, вечірньою, заочною, дистанційною формою, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії, прийняте згідно з її компетенцією, є підставою для видання відповідного наказу президента Національної академії.

{Абзац шостий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 674 від 27.09.2016}

15. Прийом документів, вступні випробування та зарахування на навчання проводяться щороку в квітні - серпні.

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 621 від 17.07.2019}

Президент Національної академії має право прийняти рішення про додатковий набір у липні - серпні за окремим конкурсом відповідно до встановлених правил. Зарахування на навчання у такому випадку здійснюється за договорами не пізніше 31 серпня.

У разі запровадження на території України надзвичайної ситуації або карантину строки прийому документів та вступних випробувань можуть бути продовжені за рішенням приймальної комісії Національної академії відповідно до умов, визначених МОН для закладів вищої освіти.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020}

16. Вступники проходять конкурсний відбір за результатами вступних випробувань, які проводяться у Національній академії та її регіональних інститутах, а саме:

{Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 621 від 17.07.2019}

комп’ютерного тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань;

вступні випробування з іноземної мови;

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 621 від 17.07.2019}

співбесіди із сучасних проблем публічного управління та адміністрування з метою визначення практичного досвіду, аналітичних і творчих здібностей, мотивації до роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування.

{Абзац пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 674 від 27.09.2016}

{Абзац п'ятий пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ № 621 від 17.07.2019}

{Абзац шостий пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ № 532 від 25.06.2020}

Вступні випробування проводяться державною мовою.

17. За результатами вступних випробувань приймальна комісія ухвалює рішення про зарахування вступників до Національної академії, яке затверджується наказом її президента.

{Абзац другий пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 621 від 17.07.2019}

{Абзац третій пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 621 від 17.07.2019}

18. Апеляції за результатами вступних випробувань розглядає апеляційна комісія Національної академії, склад та порядок роботи якої затверджує президент Національної академії.

Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться до відома вступників до початку вступних випробувань.

19. Особи, які успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом, відповідно до рішення приймальної комісії можуть бути прийняті на навчання за договорами.

20. Відомості про слухачів, зарахованих на навчання до Національної академії за державним замовленням, надсилаються Національною академією до НАДС.

{Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 13.06.2018}

21. {Абзац перший пункту 21 виключено на підставі Постанови КМ № 482 від 13.06.2018}

На час навчання державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування за денною формою за державним замовленням у Національній академії посада, яку вони займали до навчання (крім виборних посад), може займатися іншою особою лише на умовах строкового трудового договору та не є вакантною.

{Абзац третій пункту 21 виключено на підставі Постанови КМ № 482 від 13.06.2018}

22. Час навчання в Національній академії за денною формою та час відпустки, що надається згідно з пунктом 32 цього Положення, зараховуються випускникам Національної академії до стажу державної служби або служби в органах місцевого самоврядування, якщо до вступу до Національної академії вони перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і не пізніше 75 днів після закінчення навчання, крім випадків, установлених законом, розпочали роботу у відповідному органі, установі.

{Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 621 від 17.07.2019}

23. {Абзац перший пункту 23 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

Слухачі Національної академії, які навчаються за вечірньою, заочною, дистанційною формою, перед початком кожної сесії подають Національній академії довідку з місця роботи, скріплену печаткою відповідного органу, установи.

{Абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 674 від 27.09.2016, № 532 від 25.06.2020}

24. На час навчання за державним замовленням за денною формою слухачам встановлюється стипендія у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш як 2700 гривень на місяць.

{Абзац перший пункту 24 в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Абзац другий пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ № 532 від 25.06.2020}

{Абзац третій пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ № 482 від 13.06.2018}

25. Іногороднім слухачам на час навчання надається місце для проживання у гуртожитках Національної академії.

26. Слухачам, які успішно пройшли атестацію, видається документ про вищу освіту освітнього ступеня магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

Документ про вищу освіту освітнього ступеня магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” з відзнакою видається слухачам, які мають оцінку “відмінно” з не менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін, оцінку “добре” з інших навчальних дисциплін, успішно пройшли атестацію з оцінкою “відмінно”.

{Пункт 26 в редакції Постанови КМ № 19 від 13.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020}

27. Слухачі після завершення навчання відраховуються з Національної академії наказом президента Національної академії.

28. Дострокове відрахування слухачів здійснюється:

за власним бажанням;

{Абзац другий пункту 28 в редакції Постанови КМ № 532 від 25.06.2020}

за станом здоров’я на підставі медичного висновку;

за невиконання всіх видів робіт, передбачених програмою підготовки або за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку. Такі слухачі відраховуються з Національної академії без права на поновлення;

якщо слухачі зараховані на навчання і без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів після їх початку;

якщо слухачі навчаються за державним замовленням за вечірньою, заочною, дистанційною формою та припинили перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування (крім випадків, коли звільнення проводилося відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, пунктів 1 і 1-1 частини першої статті 87 Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу”).

{Абзац шостий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 674 від 27.09.2016, № 82 від 14.02.2018, № 532 від 25.06.2020}

У разі дострокового відрахування слухачів, які зараховані на навчання за державним замовленням і без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів після їх початку, проводиться протягом 10 наступних календарних днів додаткове зарахування слухачів. На звільнені місця за рішенням приймальної комісії зараховуються особи, які склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом.

{Абзац восьмий пункту 28 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

Про дострокове відрахування слухача, який навчався за державним замовленням, повідомляється НАДС.

{Пункт 28 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 482 від 13.06.2018}

29. У разі переривання навчання з поважної причини, підтвердженої документально, слухачі можуть бути поновлені на навчанні за державним замовленням за умови, що вони мають право навчатися за відповідною формою, та наявності вакантних місць у межах ліцензованого обсягу.

{Абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 674 від 27.09.2016, № 532 від 25.06.2020}

{Абзац другий пункту 29 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

У разі коли слухач не пройшов атестацію з поважної причини, він може отримати дозвіл президента Національної академії на повторну атестацію в наступному навчальному році.

{Абзац третій пункту 29 в редакції Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

30. Органи, установи у 10-денний строк з дня звільнення з посади слухача, який навчається за державним замовленням за вечірньою, заочною, дистанційною формою, інформують про це Національну академію.

{Пункт 30 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 19 від 13.01.2016, № 674 від 27.09.2016, № 621 від 17.07.2019}

31. Переведення слухачів на навчання в межах Національної академії та її регіональних інститутів, а також на навчання за іншою формою здійснюється наказом президента Національної академії за умови, що вони мають право навчатися за відповідною формою, та наявності вакантних місць у межах ліцензованого обсягу.

{Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 532 від 25.06.2020}

32. Слухачам, які закінчили навчання за денною формою за державним замовленням і отримали документ про вищу освіту освітнього ступеня магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, надається відпустка на 30 календарних днів та виплачується місячна стипендія за рахунок стипендіального фонду.

{Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 19 від 13.01.2016, № 532 від 25.06.2020}

33. Слухачі Національної академії мають право на пільги, передбачені законодавством.

Для підготовки магістерської роботи слухачам вечірньої, заочної, дистанційної форми навчання надається додаткова відпустка на два місяці.

{Абзац другий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 674 від 27.09.2016}

{Пункт 34 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

___________________

* У разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту”, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

{Положення доповнено виноскою "*" згідно з Постановою КМ № 674 від 27.09.2016}

** У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).

{Положення доповнено виноскою "**" згідно з Постановою КМ № 674 від 27.09.2016}


{Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}

{Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2013 р. № 255

ПОЛОЖЕННЯ
про стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України

1. Стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія), які навчаються за денною формою, обов’язково проводиться в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших органах, установах, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу”, “Про місцеві державні адміністрації” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” (далі - органи, установи).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 482 від 13.06.2018}

2. Стажування слухачів Національної академії (далі - стажування) є невід’ємною складовою частиною програми підготовки в Національній академії магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за денною формою навчання.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 19 від 13.01.2016, № 674 від 27.09.2016}

3. Стажування проводиться з метою вдосконалення підготовки слухачів Національної академії шляхом набуття професійних умінь і навичок, необхідних для виконання завдань і обов’язків, а також практичної роботи у структурних підрозділах органів, установ на посадах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Основними завданнями стажування слухачів є:

формування нових професійних компетентностей;

засвоєння інноваційних технологій, форм та методів управління;

проведення дослідження за тематикою магістерських робіт;

підготовка аналітичних і узагальнюючих матеріалів з питань публічного управління для їх застосування у практичній діяльності.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 621 від 17.07.2019}

4. Стажування проводиться відповідно до освітньо-професійної програми.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 621 від 17.07.2019}

5. Мета та строки стажування визначаються індивідуальними програмами стажування, що розробляються Національною академією за погодженням з органами, установами і затверджуються з урахуванням напрямів досліджень за тематикою магістерських робіт.

6. Стажування також може проводитися за кордоном відповідно до угод про співпрацю між Національною академією та іноземними навчальними закладами, організаціями, що його проводять, з визначенням змісту, умов стажування та фінансового забезпечення.

7. Керівництво стажуванням здійснюють науково-педагогічні працівники Національної академії (її регіональних інститутів) та працівники органів, установ, де проводиться стажування.

8. Норми часу для розрахунку та обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників Національної академії (її регіональних інститутів) - керівників стажування визначаються наказом президента Національної академії.

9. На період стажування Національна академія (її регіональні інститути) виплачує слухачам, що навчаються за денною формою за державним замовленням, стипендію, оплачує іногороднім слухачам проїзд до місця стажування і назад (у межах України), добові витрати під час перебування у дорозі та витрати на проживання в гуртожитку.

10. Слухач Національної академії за час проходження стажування повинен виконати індивідуальну програму стажування і подати звіт про стажування до Національної академії та органу, установи, де проводилося стажування.

11. Вимоги до індивідуальної програми та звіту про стажування та критерії його оцінки визначаються Національною академією, а також органами і установами, в яких воно проводиться.

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 19 від 13.01.2016}

Організаційні та правові питання стажування, не передбачені у цьому Положенні, вирішуються згідно із законодавством.


{Положення про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2013 р. № 255

ПЕРЕЛІК
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітнім ступенем магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”

{Назва Переліку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 19 від 13.01.2016, № 674 від 27.09.2016, № 621 від 17.07.2019}

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, в яких проводиться стажування

Квота для щорічного направлення слухачів Національної академії на стажування, кількість осіб

Секретаріат Кабінету Міністрів України

25

МВС

за домовленістю

Міненерго

8

Міндовкілля

8

Мінекономіки

за домовленістю

МЗС

10

Мінінфраструктури

3

МКІП

8

Міноборони

за домовленістю

МОН

за домовленістю

МОЗ

10

Мінрегіон

10

Мінсоцполітики

4

Мінфін

6

Мін’юст

6

Державіаслужба

3

Укрдержархів

1

Казначейство

4

ДМС

4

ДСНС

8

Держгеонадра

2

Держекспортконтроль

2

Держстат

6

Держфінмоніторинг

4

Укравтодор

3

Держводагентство

3

Держенергоефективності

3

Мінцифри

10

Держлісагентство

2

Держрезерв

2

Держрибагентство

4

Держкіно

2

ДАЗВ

2

ДКА

2

Держархбудінспекція

6

Держекоінспекція

2

Держатомрегулювання

за домовленістю

Держаудитслужба

4

Адміністрація Держприкордонслужби

за домовленістю

Нацкомфінпослуг

6

Укрінфрапроект

2

Пенсійний фонд України

4

Антимонопольний комітет

4

Держкомтелерадіо

10

Фонд державного майна

6

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

за домовленістю

НАДС

20

Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади

4 (на кожний підрозділ)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

6

Київська міськдержадміністрація

20

Севастопольська міськдержадміністрація

6

Облдержадміністрації

4 (на кожну адміністрацію)

Районні держадміністрації (за визначенням обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій)

4 (на кожну адміністрацію)

Обласні, міські ради міст загальнодержавного і обласного значення та їх виконавчі органи

до 4 на кожну місцеву раду (за домовленістю)

Інші органи, установи

за домовленістю

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 380 від 29.05.2013, № 950 від 14.12.2016, № 294 від 26.04.2017, № 621 від 17.07.2019, № 1065 від 04.12.2019, № 123 від 05.02.2020, № 532 від 25.06.2020, № 561 від 01.07.2020, № 718 від 22.07.2020, № 826 від 09.09.2020}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2013 р. № 255

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 468 “Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Національної академії” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 15, ст. 1044).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 547 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 468” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1623).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 766 “Про внесення змін до положень про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України і про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1645).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. № 563 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 468” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 47, ст. 1526).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 665 “Про доповнення Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 50, ст. 1692).

6. Пункт 20 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 968 “Питання Державної фінансової інспекції” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 71, ст. 2684).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1318 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 468” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 99, ст. 3617).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 478 “Про внесення зміни до пункту 16 Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 42, ст. 1611).