Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 621
Прийняття: 17.07.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 липня 2019 р. № 621
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 і від 1 квітня 2013 р. № 255

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 446 від 28.04.2021}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 “Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2031; 2016 р., № 79, ст. 2647; 2017 р., № 50, ст. 1557; 2018 р., № 17, ст. 577) і від 1 квітня 2013 р. № 255 “Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 30, ст. 1030; 2016 р., № 7, ст. 347, № 79, ст. 2647; 2017 р., № 50, ст. 1557; 2018 р., № 52, ст. 1829) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2019 р. № 621

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 і від 1 квітня 2013 р. № 255

1. У Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789:

1) у пункті 9 слова і цифри “, крім тих, що зазначені у пункті 11 цього Порядку” виключити;

2) пункт 11 виключити;

3) пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. На навчання на контрактній основі приймаються особи, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 10 цього Порядку, та успішно склали вступні випробування відповідно до пункту 16 цього Порядку або вступали на навчання за державним замовленням, але не пройшли за конкурсом.”;

4) пункт 16 після слів “вступних випробувань” доповнити словами “, які проводяться у закладах вищої освіти,”;

5) пункт 60 виключити.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 446 від 28.04.2021}