Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 380
Прийняття: 29.05.2013
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 травня 2013 р. № 380
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім абзацу дев’ятнадцятого підпункту 3 пункту 64 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 липня 2013 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2013 р. № 380

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 65 Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 4 лютого 1988 р. № 37 “Про службові жилі приміщення” (ЗП УРСР, 1988 р., № 2, ст. 8; Офіційний вісник України, 2012 р., № 55, ст. 2213), слово “Держтехногенбезпеки” замінити словом “ДСНС”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей” (ЗП України, 1992 р., № 7, ст. 182; Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1609, № 31, ст. 2233, № 48, ст. 3200; 2008 р., № 27, ст. 840; 2011 р., № 99, ст. 3621; 2012 р., № 81, ст. 3272):

1) пункт 2 після слів “особам середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ” доповнити словами “, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій”;

2) в абзаці першому пункту 10 слова “державної пожежної охорони,” виключити;

3) абзац четвертий пункту 11 та абзац перший пункту 14 після слів “Державною інспекцією техногенної безпеки” доповнити словами “, Державною службою з надзвичайних ситуацій”.

3. У пункті 6 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637 (ЗП України, 1993 р., № 12, ст. 273; Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 814; 2003 р., № 48, ст. 2505; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 27, ст. 1959; 2007 р., № 47, ст. 1933; 2010 р., № 16, ст. 744; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 7, ст. 249; 2013 р., № 23, ст. 770):

1) абзац перший після слів “військової служби” доповнити словами “, служби цивільного захисту”;

2) абзац третій після слова “ДПтС” доповнити словом “, ДСНС”.

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови № 229 від 25.03.2016}

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218; Офіційний вісник України, 2004 р., № 2, ст. 46; 2009 р., № 3, ст. 85, № 73, ст. 2508; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 7, ст. 249, № 77, ст. 3106, № 81, ст. 3272, № 97, ст. 3910):

1) в абзаці третьому пункту 4 постанови слова “Міністерства надзвичайних ситуацій” замінити словами “Державної служби з надзвичайних ситуацій”, а слова “Державної інспекції техногенної безпеки,” виключити;

2) в абзаці першому пункту 7, абзаці другому пункту 7-1 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого зазначеною постановою, слово “МНС” замінити словом “ДСНС”, а слово “Держтехногенбезпеки,” виключити.

6. У додатку 2 до Положення про порядок фінансування витрат на утримання статутних, міждержавних, галузевих і міжгалузевих органів Співдружності Незалежних Держав, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1997 р. № 136 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 70, число 41, с. 44), слова “Держкомгідромет” та “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 586 від 09.06.2023}

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 серпня 1997 р. № 912 “Про Порядок перетинання державного кордону України аварійно-рятувальними та аварійно-відновними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, зумовлених стихійним лихом, аваріями і катастрофами” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 47; 2003 р., № 37, ст. 1981; 2010 р., № 41, ст. 1355):

1) у пункті 2 постанови слова “Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити словами “Державну службу з надзвичайних ситуацій”;

2) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

9. У тексті Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 13, ст. 495; 1999 р., № 39, ст. 1943; 2001 р., № 21, ст. 933; 2003 р., № 21, ст. 937; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2006 р., № 22, ст. 1635; 2011 р., № 67, ст. 2572; 2012 р., № 55, ст. 2213, № 81, ст. 3283), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

10. У тексті Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 51, ст. 1894; 2008 р., № 66, ст. 2212; 2012 р., № 93, ст. 3779), слова “підрозділи оперативно-рятувальної служби цивільного захисту” та “органи державного пожежного нагляду Держтехногенбезпеки” у всіх відмінках замінити словами “органи та підрозділи ДСНС” у відповідному відмінку.

{Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 827 від 14.08.2019}

12. У Комплексній програмі забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2166 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 48, ст. 2362; 2004 р., № 17, ст. 1174; 2010 р., № 100, ст. 3555; 2012 р., № 24, ст. 917):

1) в абзаці восьмому розділу “Загальні положення” слово “МНС” замінити словом “ДСНС”;

2) у тексті додатків 1-3 до Програми слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 609 від 05.08.2015}

14. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150 “Про затвердження Порядку видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 7, ст. 285; 2003 р., № 23, ст. 1080; 2006 р., № 1-2, ст. 43; 2007 р., № 52, ст. 2097; 2008 р., № 69, ст. 2314; 2010 р., № 7, ст. 326, № 45, ст. 1469, № 91, ст. 3224; 2011 р., № 44, ст. 1795):

1) у назві і тексті постанови слова “Державною інспекцією техногенної безпеки” замінити словами “Державною службою з надзвичайних ситуацій”;

2) у Порядку видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “Державною інспекцією техногенної безпеки” замінити словами “Державною службою з надзвичайних ситуацій”;

в абзаці першому пункту 1 слова “органами державного пожежного нагляду” замінити словами “ДСНС та її територіальними органами”;

у пункті 2:

абзац перший викласти у такій редакції:

“2. Дозвіл видається ДСНС та її територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (далі - територіальні органи ДСНС) безоплатно.”;

в абзаці другому:

перше речення викласти в такій редакції: “ДСНС видає дозвіл на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств, перелік яких визначається ДСНС за погодженням з Держпідприємництвом.”;

у другому реченні слова “за рішенням Головного державного інспектора України з пожежного нагляду” замінити словами “за рішенням Головного державного інспектора України з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки”;

абзац третій викласти у такій редакції:

“Переліки підприємств, об’єктів та приміщень, на початок роботи яких дозволи видаються територіальними органами ДСНС, визначаються відповідно наказом територіального органу ДСНС в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі.”;

в абзаці другому пункту 3 слово “МНС” замінити словом “Міноборони”;

у пункті 7 слово “Держтехногенбезпеки” замінити словом “ДСНС”;

в абзаці п’ятому пункту 11-1 слово “МНС” замінити словом “Мінекономрозвитку”;

у тексті Порядку слова “орган державного пожежного нагляду” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “територіальний орган ДСНС” у відповідному відмінку і числі;

у додатках до Порядку:

у додатках 1 і 2 слова “Державною інспекцією техногенної безпеки” замінити словами “Державною службою з надзвичайних ситуацій”, а слова “органу Держтехногенбезпеки” - словами “територіального органу ДСНС”;

у додатку 4 слова “Державна інспекція техногенної безпеки” замінити словами “Державна служба з надзвичайних ситуацій”.

{Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 546 від 23.08.2016}

16. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2001 р. № 1348 “Про норми годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої служби” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 41, ст. 1350, № 57, ст. 1930; 2010 р., № 86, ст. 3042; 2011 р., № 84, ст. 3078):

1) у пункті 2 слова “Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити словами “Державній службі з надзвичайних ситуацій”;

2) у примітці до норм заміни продуктів і фуражу під час їх видачі для годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої служби, затверджених зазначеною постановою, слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

17. В абзаці третьому пункту 18 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 734; 2005 р., № 30, ст. 1826; 2009 р., № 57, ст. 1988; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2012 р., № 15, ст. 554, № 91, ст. 3691), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

18. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426 “Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 739; 2006 р., № 11, ст. 716, № 22, ст. 1609, № 31, ст. 2233, № 50, ст. 3324; 2007 р., № 3, ст. 98; 2010 р., № 92, ст. 3270; 2011 р., № 84, ст. 3078, № 97, ст. 3541):

1) в абзацах першому і третьому пункту 2 постанови слова “Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” в усіх відмінках замінити словами “Державна служба з надзвичайних ситуацій” у відповідному відмінку;

2) у підпунктах “б” - “ґ”, “ж”, “л” пункту 1 та абзаці третьому пункту 7 приміток до норми № 1 - загальновійськова, абзаці третьому підпункту “б”, підпунктах “д”, “є”, “ж” пункту 1 приміток до норми № 2 - льотна та пункті 1 приміток до норми № 5 - лікувальна норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених зазначеною постановою, слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1030 від 13.09.2022}

20. У тексті графи “Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи” переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” (Офіційний вісник України, 2002 p., № 38, ст. 1776; 2011 p., № 97, ст. 3536; 2012 р., № 3, ст. 91, № 24, ст. 917, № 50, ст. 1972, № 62, ст. 2520, № 77, ст. 3120, № 80, ст. 3224, № 93, ст. 3788), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

21. В абзаці третьому підпункту 4.1 пункту 4 додатка 2 до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 47, ст. 2163; 2012 р., № 55, ст. 2213), слова “МНС і Держтехногенбезпеки” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1171 від 30.12.2015}

23. У пункті 15 Порядку надання дозволу на провадження діяльності фізичних та юридичних осіб в районі дії Договору про Антарктику, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. № 908 “Про забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з приєднанням до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антартику” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 25, ст. 1198; 2012 р., № 60, ст. 2428), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 24 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1209 від 27.12.2018}

25. У Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2030 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2802; 2006 р., № 22, ст. 1609; 2007 р., № 30, ст. 1216; 2008 р., № 27, ст. 841; 2009 р., № 68, ст. 2359; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 55, ст. 2213):

1) у пункті 7:

в абзаці першому слова “органу державного пожежного нагляду” замінити словами “територіального органу ДСНС”;

в абзаці другому слово “Держтехногенбезпеки” замінити словом “ДСНС”;

2) у пункті 8 слова “органи державного пожежного нагляду” замінити словом “ДСНС”;

3) в абзаці другому пункту 9 слова “державного нагляду у сфері пожежної безпеки” та “органам державного пожежного нагляду” замінити словом “ДСНС”;

4) у пункті 10 слова “Держтехногенбезпеки інформацію” замінити словами “ДСНС інформацію”, а слова “затвердженими Держтехногенбезпеки” замінити словами “затвердженими Міноборони”;

5) у пунктах 11 і 22 слова “органи державного пожежного нагляду” замінити словами “територіальні органи ДСНС”;

6) у пункті 24 слова “Органи державного пожежного нагляду” замінити словами “ДСНС та його територіальні органи”.

26. У пункті 2 Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2004 р. № 44 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 2, ст. 59; 2005 р., № 2, ст. 87; 2006 р., № 31, ст. 2233; 2008 р., № 35, ст. 1178; 2012 р., № 81, ст. 3272), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”, а слово “, Держтехногенбезпеки” виключити.

27. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 “Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 12, ст. 740; 2009 р., № 24, ст. 800):

1) у назві та пункті 1 постанови слова “техногенного та природного характеру” виключити;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 Порядку слова “техногенного та природного характеру” виключити;

в абзацах першому, другому, третьому і п’ятому пункту 11 слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

28. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 416 “Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 13, ст. 900):

1) у пункті 2 постанови слова “Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,” виключити, а після слів “Міністерством аграрної політики” доповнити словами “, Державною службою з надзвичайних ситуацій”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2 слово “МНС,” виключити, а після слова “Держводгоспом” доповнити словом “, ДСНС”;

у пунктах 5 і 12 слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 29 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 546 від 23.08.2016}

30. У тексті Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. № 812 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 24, ст. 1768; 2010 р., № 46, ст. 1500; 2011 р., № 67, ст. 2571; 2012 р., № 71, ст. 2865), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

31. В абзаці третьому пункту 8 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 999 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2130; 2007 р., № 32, ст. 1291; 2008 р., № 31, ст. 996; 2010 р., № 68, ст. 2463; 2012 р., № 7, ст. 249, № 88, ст. 3571; 2013 р., № 24, ст. 810), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

32. У пункті 5 додатка 1 та тексті графи “Головний розпорядник бюджетних коштів” додатка 3 до Програми сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. № 1017 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2206; 2011 р., № 10, ст. 465), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

33. У пункті 4 та абзаці другому пункту 7 Порядку тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. № 879 “Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 48, ст. 1978), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 34 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 350 від 18.04.2023}

{Пункт 35 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 704 від 30.08.2017 з урахуванням змін, внесених Постановами КМ № 1052 від 27.12.2017, № 103 від 21.02.2018}

36. У Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. № 45 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 12, ст. 301; 2009 р., № 11, ст. 319, № 99, ст. 3427; 2010 р., № 29, ст. 1098; 2011 р., № 84, ст. 3078, № 99, ст. 3621; 2012 р., № 7, ст. 249, № 81, ст. 3272):

1) в абзаці першому пункту 2 слово “МНС,” виключити, а слово “Держтехногенбезпеки” замінити словом “ДСНС”;

2) абзац п’ятий пункту 3 викласти в такій редакції:

“у штабах і військах Цивільної оборони України, що ліквідовані, органах та підрозділах служби цивільного захисту та Держтехногенбезпеки - ДСНС;”.

37. В абзацах другому та четвертому постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 831 “Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 71, ст. 2384; 2011 р., № 73, ст. 2740; 2012 р., № 81, ст. 3272) слова “Міністерства надзвичайних ситуацій” замінити словами “Державної служби з надзвичайних ситуацій”, а слова “Державної інспекції техногенної безпеки,” виключити.

38. В абзаці другому постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 р. № 919 “Про встановлення особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту надбавки за несення служби вахтовим методом” (Офіційний вісник України, 2008 p., № 80, ст. 2690) слова “Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити словами “Міністерством оборони”.

{Пункт 39 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 65 від 01.03.2014}

40. У пункті 5 додатка 1 і підпункті 1 пункту 8 у графі “Головний розпорядник бюджетних коштів” додатка 2 до Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 7, ст. 217; 2010 р., № 86, ст. 3016; 2012 р., № 92, ст. 3730), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 41 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 564 від 17.07.2013}

42. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 542 “Про посвідчення і нагрудний знак “Ветеран служби цивільного захисту” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 42, ст. 1396; 2012 р., № 81, ст. 3272):

1) у постанові:

у пункті 4 слово “їх” замінити словом “її”;

у тексті постанови слова “Міністерство надзвичайних ситуацій та Державна інспекція техногенної безпеки” в усіх відмінках замінити словами “Державна служба з надзвичайних ситуацій” у відповідному відмінку;

2) в абзаці п’ятому опису нагрудного знака “Ветеран служби цивільного захисту”, затвердженого зазначеного постановою, слова “відповідні написи: “Міністерство надзвичайних ситуацій” або “Державна інспекція техногенної безпеки” замінити словами “напис: “Державна служба з надзвичайних ситуацій”.

43. У пунктах 39 і 64 додатка до Програми розвитку державної системи використання повітряного простору України на 2010-2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. № 44 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 3, ст. 106), у графі “Центральні органи виконавчої влади, відповідальні за виконання і контроль” слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 44 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 438 від 28.04.2021}

45. В абзаці восьмому підпункту 2 пункту 2 додатка 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р., № 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762; 2011 р., № 32, ст. 1347; 2012 р., № 77, ст. 3111), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 46 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 704 від 30.08.2017 з урахуванням змін, внесених Постановами КМ № 1052 від 27.12.2017, № 103 від 21.02.2018}

{Пункт 47 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 409 від 17.06.2015}

{Пункт 48 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1009 від 22.09.2021}

49. У пункті 13 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488; 2012 р., № 56, ст. 2246, № 81, ст. 3272) слова “Міністерством надзвичайних ситуацій,”, “, осіб рядового і начальницького складу Державної інспекції техногенної безпеки - Міністерством надзвичайних ситуацій” виключити.

50. Абзац четвертий пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 147 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 14, ст. 585, № 90, ст. 3267; 2012 p., № 83, ст. 3355, № 97, ст. 3909), викласти у такій редакції:

“ДСНС - “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій”;”.

51. В абзаці першому пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов’язаних з інформуванням громадськості з питань цивільного захисту населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 19, ст. 800; 2012 р., № 81, ст. 3272), слова “Міністерство надзвичайних ситуацій” замінити словом “ДСНС”.

52. У пункті 1 та абзаці першому пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі мм. Севастополя та Керчі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 414 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1198; 2012 р., № 12, ст. 451; 2013 р., № 24, ст. 815), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

53. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 446 “Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1346):

1) у пунктах 2 і 3 постанови слова “Міністерство надзвичайних ситуацій” у всіх відмінках замінити словами “Державна служба з надзвичайних ситуацій” у відповідному відмінку;

2) у пункті 1 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово “МНС,” виключити, а після слова “СБУ” доповнити словом “, ДСНС”.

{Пункт 54 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 363 від 03.03.2021}

55. В абзаці восьмому пункту 13 Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1673; 2012 р., № 77, ст. 3120), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

56. У назві та тексті розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 550 “Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією техногенної безпеки” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1875) і назві додатка до нього слова “Державною інспекцією техногенної безпеки” замінити словами “Державною службою з надзвичайних ситуацій”.

{Пункт 57 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 337 від 17.04.2019}

58. В абзаці п’ятому розділу “Шляхи і способи розв’язання проблеми” Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. № 1270 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 96, ст. 3504), слово “Держтехногенбезпеки” замінити словом “ДСНС”.

59. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 “Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 246):

1) позицію

“МНС

6”

замінити такою позицією:

“ДСНС

7”;

2) виключити позицію

“Держтехногенбезпеки

1”.

60. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2012 р. № 110 “Деякі питання надання підрозділами Державної інспекції техногенної безпеки платних послуг” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 14, ст. 517):

1) у назві та пунктах 1 і 2 постанови слова “Державної інспекції техногенної безпеки” замінити словами “Державної служби з надзвичайних ситуацій”;

2) у пункті 3 слова “Державній інспекції техногенної безпеки разом з Міністерством надзвичайних ситуацій,” замінити словами “Міністерству оборони”, а слова і цифри “до 1 березня 2012 р.” виключити;

3) у назві додатка до постанови слова “Державної інспекції техногенної безпеки” замінити словами “Державної служби з надзвичайних ситуацій”.

61. У Порядку організації робіт із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 341 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 32, ст. 1198):

1) в абзаці першому пункту 2 слова “територіальні органи та підрозділи МНС, а також органи Держтехногенбезпеки” замінити словами “територіальні органи та підрозділи ДСНС”;

2) в абзаці другому пункту 5 слова “Органи Держтехногенбезпеки” замінити словами “Територіальні органи та підрозділи ДСНС”, а слова “а територіальні органи та підрозділи МНС - ” виключити;

3) у підпункті 1 пункту 17 слова “територіальних органів та підрозділів МНС, органів Держтехногенбезпеки” замінити словами “територіальних органів ДСНС”;

4) у підпункті 2 пункту 9 та підпункті 2 пункту 18 слова “органи Держтехногенбезпеки” в усіх відмінках замінити словами “територіальні органи ДСНС” у відповідному відмінку;

5) пункт 23 викласти у такій редакції:

“23. Завданнями територіального органу та підрозділу ДСНС є:

1) проведення:

планових та позапланових перевірок (заходів) з питань пожежної і техногенної безпеки, у тому числі оперативно-технічних оглядів спортивної споруди та прилеглої до неї території до початку футбольного матчу та реагування на виявлені порушення згідно із законодавством;

не пізніше ніж за три дні до футбольного матчу - розрахунку сил та засобів (у тому числі додаткових), необхідних для організації своєчасного реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій або пожеж;

не пізніше ніж за одну добу до футбольного матчу - перевірки джерел протипожежного водопостачання на спортивній споруді та прилеглій до неї території;

2) участь в роботі координаційного штабу під час проведення футбольного матчу;

3) здійснення в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації або пожежі під час проведення футбольного матчу заходів щодо запобігання, мінімізації та ліквідації такої надзвичайної ситуації або пожежі та її наслідків;

4) своєчасне реагування на повідомлення про порушення правил пожежної безпеки на спортивній споруді та прилеглій до неї території;

5) інформування в разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі через систему гучного мовлення диспетчерського пункту про дії, спрямовані на максимальне забезпечення безпеки глядачів.”;

6) пункт 24 виключити;

7) у тексті Порядку слова “територіальних органів та підрозділів МНС, органів Держтехногенбезпеки” замінити словами “територіальних органів та підрозділів ДСНС”.

{Пункт 62 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 559 від 02.06.2021}

{Пункт 63 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 71 від 05.03.2014}

64. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. № 1037 “Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 87, ст. 3535):

1) у пункті 2 слова “Міністерство надзвичайних ситуацій” виключити, а після слів “Міністерство внутрішніх справ” доповнити словами “, Державну службу з надзвичайних ситуацій”;

2) у пункті 3:

в абзаці першому слова “Міністерству надзвичайних ситуацій” замінити словами “Державній службі з надзвичайних ситуацій”;

в абзаці другому слова “розробити та затвердити Правила авіаційного пошуку і рятування в Україні та” виключити, а слова “відповідно до зазначених Правил” замінити словами “відповідно до Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні”;

3) у Порядку залучення пошуково-рятувальних сил і засобів до проведення робіт з пошуку і рятування, відшкодування витрат, пов’язаних з їх проведенням, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 5 викласти у такій редакції:

“5. ДСНС:

розробляє Правила авіаційного пошуку і рятування в Україні;

здійснює залучення та координацію діяльності підрозділів пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності під час ліквідації надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівня, проведення робіт з пошуку і рятування, а також контроль за їх проведенням;

координує проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт авіаційними силами і засобами ДСНС, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

організовує проведення авіаційного пошуку і рятування та авіаційних робіт з пошуку і рятування в авіаційному районі пошуку і рятування України із залученням сил цивільного захисту, сил і засобів національної системи пошуку і рятування на морі та авіаційної системи;

здійснює контроль за готовністю авіаційних сил та засобів пошуку і рятування до проведення пошуку і рятування, за організацією пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден авіації центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

здійснює управління діяльністю координаційних центрів з пошуку і рятування авіаційної системи;

бере участь у роботі комісій з розслідування авіаційних подій.”;

у пункті 7:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“затверджує Правила авіаційного пошуку і рятування в Україні;”.

У зв’язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - дванадцятим;

абзац дванадцятий виключити;

в абзаці третьому пункту 9 слова “головних територіальних управлінь (територіальних управлінь) МНС” замінити словами “головних управлінь (управлінь) ДСНС”;

у пункті 17 слова “начальника чергової зміни” виключити;

у пункті 18 слова “Міністра надзвичайних ситуацій” замінити словами “Голови ДСНС”;

у пункті 19 слова і цифри “статтею 24 Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” замінити словами і цифрами “статтею 28 Кодексу цивільного захисту України”;

пункти 25, 27 і 32 викласти у такій редакції:

“25. Управління спільними діями авіаційних, наземних (морських, річкових) сил під час проведення робіт з пошуку і рятування здійснюється керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який призначається залежно від рівня надзвичайної ситуації відповідно до законодавства. Робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.”;

“27. Управління спільними діями авіаційних, наземних (морських, річкових) сил і засобів на місці проведення робіт здійснює керівник на місці проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який призначається керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.”;

“32. Для забезпечення управління та оповіщення пошуково-рятувальних сил використовуються існуючі або спеціально створені мережі зв’язку за напрямами:

керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації - керівник на місці проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

керівник на місці проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації - наземні рятувальні команди (групи);

пошуково-рятувальні повітряні судна - підрозділи/органи об’єднаної цивільно-військової системи обслуговування повітряного руху, інші органи управління повітряним рухом.”;

у тексті Порядку слово “МНС” замінити словом “ДСНС”;

додаток до Порядку викласти в редакції, що додається.

{Пункт 65 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 446 від 28.04.2021}