Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 380
Прийняття: 29.05.2013
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 травня 2013 р. № 380
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім абзацу дев’ятнадцятого підпункту 3 пункту 64 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 липня 2013 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 травня 2013 р. № 380

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 65 Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 4 лютого 1988 р. № 37 “Про службові жилі приміщення” (ЗП УРСР, 1988 р., № 2, ст. 8; Офіційний вісник України, 2012 р., № 55, ст. 2213), слово “Держтехногенбезпеки” замінити словом “ДСНС”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей” (ЗП України, 1992 р., № 7, ст. 182; Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1609, № 31, ст. 2233, № 48, ст. 3200; 2008 р., № 27, ст. 840; 2011 р., № 99, ст. 3621; 2012 р., № 81, ст. 3272):

1) пункт 2 після слів “особам середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ” доповнити словами “, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій”;

2) в абзаці першому пункту 10 слова “державної пожежної охорони,” виключити;

3) абзац четвертий пункту 11 та абзац перший пункту 14 після слів “Державною інспекцією техногенної безпеки” доповнити словами “, Державною службою з надзвичайних ситуацій”.

3. У пункті 6 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637 (ЗП України, 1993 р., № 12, ст. 273; Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 814; 2003 р., № 48, ст. 2505; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 27, ст. 1959; 2007 р., № 47, ст. 1933; 2010 р., № 16, ст. 744; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 7, ст. 249; 2013 р., № 23, ст. 770):

1) абзац перший після слів “військової служби” доповнити словами “, служби цивільного захисту”;

2) абзац третій після слова “ДПтС” доповнити словом “, ДСНС”.

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови № 229 від 25.03.2016}

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218; Офіційний вісник України, 2004 р., № 2, ст. 46; 2009 р., № 3, ст. 85, № 73, ст. 2508; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 7, ст. 249, № 77, ст. 3106, № 81, ст. 3272, № 97, ст. 3910):

1) в абзаці третьому пункту 4 постанови слова “Міністерства надзвичайних ситуацій” замінити словами “Державної служби з надзвичайних ситуацій”, а слова “Державної інспекції техногенної безпеки,” виключити;

2) в абзаці першому пункту 7, абзаці другому пункту 7-1 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого зазначеною постановою, слово “МНС” замінити словом “ДСНС”, а слово “Держтехногенбезпеки,” виключити.

6. У додатку 2 до Положення про порядок фінансування витрат на утримання статутних, міждержавних, галузевих і міжгалузевих органів Співдружності Незалежних Держав, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1997 р. № 136 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 70, число 41, с. 44), слова “Держкомгідромет” та “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 586 від 09.06.2023}

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 серпня 1997 р. № 912 “Про Порядок перетинання державного кордону України аварійно-рятувальними та аварійно-відновними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, зумовлених стихійним лихом, аваріями і катастрофами” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 47; 2003 р., № 37, ст. 1981; 2010 р., № 41, ст. 1355):

1) у пункті 2 постанови слова “Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити словами “Державну службу з надзвичайних ситуацій”;

2) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

9. У тексті Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 13, ст. 495; 1999 р., № 39, ст. 1943; 2001 р., № 21, ст. 933; 2003 р., № 21, ст. 937; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2006 р., № 22, ст. 1635; 2011 р., № 67, ст. 2572; 2012 р., № 55, ст. 2213, № 81, ст. 3283), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

10. У тексті Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 51, ст. 1894; 2008 р., № 66, ст. 2212; 2012 р., № 93, ст. 3779), слова “підрозділи оперативно-рятувальної служби цивільного захисту” та “органи державного пожежного нагляду Держтехногенбезпеки” у всіх відмінках замінити словами “органи та підрозділи ДСНС” у відповідному відмінку.

{Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 827 від 14.08.2019}

12. У Комплексній програмі забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2166 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 48, ст. 2362; 2004 р., № 17, ст. 1174; 2010 р., № 100, ст. 3555; 2012 р., № 24, ст. 917):

1) в абзаці восьмому розділу “Загальні положення” слово “МНС” замінити словом “ДСНС”;

2) у тексті додатків 1-3 до Програми слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 609 від 05.08.2015}

14. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150 “Про затвердження Порядку видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 7, ст. 285; 2003 р., № 23, ст. 1080; 2006 р., № 1-2, ст. 43; 2007 р., № 52, ст. 2097; 2008 р., № 69, ст. 2314; 2010 р., № 7, ст. 326, № 45, ст. 1469, № 91, ст. 3224; 2011 р., № 44, ст. 1795):

1) у назві і тексті постанови слова “Державною інспекцією техногенної безпеки” замінити словами “Державною службою з надзвичайних ситуацій”;

2) у Порядку видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “Державною інспекцією техногенної безпеки” замінити словами “Державною службою з надзвичайних ситуацій”;

в абзаці першому пункту 1 слова “органами державного пожежного нагляду” замінити словами “ДСНС та її територіальними органами”;

у пункті 2:

абзац перший викласти у такій редакції:

“2. Дозвіл видається ДСНС та її територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (далі - територіальні органи ДСНС) безоплатно.”;

в абзаці другому:

перше речення викласти в такій редакції: “ДСНС видає дозвіл на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств, перелік яких визначається ДСНС за погодженням з Держпідприємництвом.”;

у другому реченні слова “за рішенням Головного державного інспектора України з пожежного нагляду” замінити словами “за рішенням Головного державного інспектора України з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки”;

абзац третій викласти у такій редакції:

“Переліки підприємств, об’єктів та приміщень, на початок роботи яких дозволи видаються територіальними органами ДСНС, визначаються відповідно наказом територіального органу ДСНС в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі.”;

в абзаці другому пункту 3 слово “МНС” замінити словом “Міноборони”;

у пункті 7 слово “Держтехногенбезпеки” замінити словом “ДСНС”;

в абзаці п’ятому пункту 11-1 слово “МНС” замінити словом “Мінекономрозвитку”;

у тексті Порядку слова “орган державного пожежного нагляду” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “територіальний орган ДСНС” у відповідному відмінку і числі;

у додатках до Порядку:

у додатках 1 і 2 слова “Державною інспекцією техногенної безпеки” замінити словами “Державною службою з надзвичайних ситуацій”, а слова “органу Держтехногенбезпеки” - словами “територіального органу ДСНС”;

у додатку 4 слова “Державна інспекція техногенної безпеки” замінити словами “Державна служба з надзвичайних ситуацій”.

{Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 546 від 23.08.2016}

16. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2001 р. № 1348 “Про норми годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої служби” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 41, ст. 1350, № 57, ст. 1930; 2010 р., № 86, ст. 3042; 2011 р., № 84, ст. 3078):

1) у пункті 2 слова “Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити словами “Державній службі з надзвичайних ситуацій”;

2) у примітці до норм заміни продуктів і фуражу під час їх видачі для годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої служби, затверджених зазначеною постановою, слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

17. В абзаці третьому пункту 18 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 734; 2005 р., № 30, ст. 1826; 2009 р., № 57, ст. 1988; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2012 р., № 15, ст. 554, № 91, ст. 3691), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

18. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426 “Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 739; 2006 р., № 11, ст. 716, № 22, ст. 1609, № 31, ст. 2233, № 50, ст. 3324; 2007 р., № 3, ст. 98; 2010 р., № 92, ст. 3270; 2011 р., № 84, ст. 3078, № 97, ст. 3541):

1) в абзацах першому і третьому пункту 2 постанови слова “Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” в усіх відмінках замінити словами “Державна служба з надзвичайних ситуацій” у відповідному відмінку;

2) у підпунктах “б” - “ґ”, “ж”, “л” пункту 1 та абзаці третьому пункту 7 приміток до норми № 1 - загальновійськова, абзаці третьому підпункту “б”, підпунктах “д”, “є”, “ж” пункту 1 приміток до норми № 2 - льотна та пункті 1 приміток до норми № 5 - лікувальна норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених зазначеною постановою, слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1030 від 13.09.2022}

20. У тексті графи “Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи” переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” (Офіційний вісник України, 2002 p., № 38, ст. 1776; 2011 p., № 97, ст. 3536; 2012 р., № 3, ст. 91, № 24, ст. 917, № 50, ст. 1972, № 62, ст. 2520, № 77, ст. 3120, № 80, ст. 3224, № 93, ст. 3788), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1329 від 19.12.2023}

{Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1171 від 30.12.2015}

23. У пункті 15 Порядку надання дозволу на провадження діяльності фізичних та юридичних осіб в районі дії Договору про Антарктику, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. № 908 “Про забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з приєднанням до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антартику” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 25, ст. 1198; 2012 р., № 60, ст. 2428), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 24 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1209 від 27.12.2018}

25. У Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2030 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2802; 2006 р., № 22, ст. 1609; 2007 р., № 30, ст. 1216; 2008 р., № 27, ст. 841; 2009 р., № 68, ст. 2359; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 55, ст. 2213):

1) у пункті 7:

в абзаці першому слова “органу державного пожежного нагляду” замінити словами “територіального органу ДСНС”;

в абзаці другому слово “Держтехногенбезпеки” замінити словом “ДСНС”;

2) у пункті 8 слова “органи державного пожежного нагляду” замінити словом “ДСНС”;

3) в абзаці другому пункту 9 слова “державного нагляду у сфері пожежної безпеки” та “органам державного пожежного нагляду” замінити словом “ДСНС”;

4) у пункті 10 слова “Держтехногенбезпеки інформацію” замінити словами “ДСНС інформацію”, а слова “затвердженими Держтехногенбезпеки” замінити словами “затвердженими Міноборони”;

5) у пунктах 11 і 22 слова “органи державного пожежного нагляду” замінити словами “територіальні органи ДСНС”;

6) у пункті 24 слова “Органи державного пожежного нагляду” замінити словами “ДСНС та його територіальні органи”.

26. У пункті 2 Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2004 р. № 44 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 2, ст. 59; 2005 р., № 2, ст. 87; 2006 р., № 31, ст. 2233; 2008 р., № 35, ст. 1178; 2012 р., № 81, ст. 3272), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”, а слово “, Держтехногенбезпеки” виключити.

27. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 “Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 12, ст. 740; 2009 р., № 24, ст. 800):

1) у назві та пункті 1 постанови слова “техногенного та природного характеру” виключити;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 Порядку слова “техногенного та природного характеру” виключити;

в абзацах першому, другому, третьому і п’ятому пункту 11 слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

28. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 416 “Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 13, ст. 900):

1) у пункті 2 постанови слова “Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,” виключити, а після слів “Міністерством аграрної політики” доповнити словами “, Державною службою з надзвичайних ситуацій”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2 слово “МНС,” виключити, а після слова “Держводгоспом” доповнити словом “, ДСНС”;

у пунктах 5 і 12 слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 29 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 546 від 23.08.2016}

30. У тексті Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 р. № 812 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 24, ст. 1768; 2010 р., № 46, ст. 1500; 2011 р., № 67, ст. 2571; 2012 р., № 71, ст. 2865), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

31. В абзаці третьому пункту 8 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 999 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2130; 2007 р., № 32, ст. 1291; 2008 р., № 31, ст. 996; 2010 р., № 68, ст. 2463; 2012 р., № 7, ст. 249, № 88, ст. 3571; 2013 р., № 24, ст. 810), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

32. У пункті 5 додатка 1 та тексті графи “Головний розпорядник бюджетних коштів” додатка 3 до Програми сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. № 1017 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2206; 2011 р., № 10, ст. 465), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

33. У пункті 4 та абзаці другому пункту 7 Порядку тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. № 879 “Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 48, ст. 1978), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 34 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 350 від 18.04.2023}

{Пункт 35 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 704 від 30.08.2017 з урахуванням змін, внесених Постановами КМ № 1052 від 27.12.2017, № 103 від 21.02.2018}

36. У Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. № 45 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 12, ст. 301; 2009 р., № 11, ст. 319, № 99, ст. 3427; 2010 р., № 29, ст. 1098; 2011 р., № 84, ст. 3078, № 99, ст. 3621; 2012 р., № 7, ст. 249, № 81, ст. 3272):

1) в абзаці першому пункту 2 слово “МНС,” виключити, а слово “Держтехногенбезпеки” замінити словом “ДСНС”;

2) абзац п’ятий пункту 3 викласти в такій редакції:

“у штабах і військах Цивільної оборони України, що ліквідовані, органах та підрозділах служби цивільного захисту та Держтехногенбезпеки - ДСНС;”.

37. В абзацах другому та четвертому постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 831 “Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 71, ст. 2384; 2011 р., № 73, ст. 2740; 2012 р., № 81, ст. 3272) слова “Міністерства надзвичайних ситуацій” замінити словами “Державної служби з надзвичайних ситуацій”, а слова “Державної інспекції техногенної безпеки,” виключити.

38. В абзаці другому постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 р. № 919 “Про встановлення особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту надбавки за несення служби вахтовим методом” (Офіційний вісник України, 2008 p., № 80, ст. 2690) слова “Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” замінити словами “Міністерством оборони”.

{Пункт 39 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 65 від 01.03.2014}

40. У пункті 5 додатка 1 і підпункті 1 пункту 8 у графі “Головний розпорядник бюджетних коштів” додатка 2 до Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 7, ст. 217; 2010 р., № 86, ст. 3016; 2012 р., № 92, ст. 3730), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 41 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 564 від 17.07.2013}

42. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 542 “Про посвідчення і нагрудний знак “Ветеран служби цивільного захисту” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 42, ст. 1396; 2012 р., № 81, ст. 3272):

1) у постанові:

у пункті 4 слово “їх” замінити словом “її”;

у тексті постанови слова “Міністерство надзвичайних ситуацій та Державна інспекція техногенної безпеки” в усіх відмінках замінити словами “Державна служба з надзвичайних ситуацій” у відповідному відмінку;

2) в абзаці п’ятому опису нагрудного знака “Ветеран служби цивільного захисту”, затвердженого зазначеного постановою, слова “відповідні написи: “Міністерство надзвичайних ситуацій” або “Державна інспекція техногенної безпеки” замінити словами “напис: “Державна служба з надзвичайних ситуацій”.

43. У пунктах 39 і 64 додатка до Програми розвитку державної системи використання повітряного простору України на 2010-2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. № 44 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 3, ст. 106), у графі “Центральні органи виконавчої влади, відповідальні за виконання і контроль” слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 44 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 438 від 28.04.2021}

45. В абзаці восьмому підпункту 2 пункту 2 додатка 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р., № 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762; 2011 р., № 32, ст. 1347; 2012 р., № 77, ст. 3111), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

{Пункт 46 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 704 від 30.08.2017 з урахуванням змін, внесених Постановами КМ № 1052 від 27.12.2017, № 103 від 21.02.2018}

{Пункт 47 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 409 від 17.06.2015}

{Пункт 48 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1009 від 22.09.2021}

49. У пункті 13 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488; 2012 р., № 56, ст. 2246, № 81, ст. 3272) слова “Міністерством надзвичайних ситуацій,”, “, осіб рядового і начальницького складу Державної інспекції техногенної безпеки - Міністерством надзвичайних ситуацій” виключити.

50. Абзац четвертий пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 147 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 14, ст. 585, № 90, ст. 3267; 2012 p., № 83, ст. 3355, № 97, ст. 3909), викласти у такій редакції:

“ДСНС - “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій”;”.

51. В абзаці першому пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов’язаних з інформуванням громадськості з питань цивільного захисту населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 19, ст. 800; 2012 р., № 81, ст. 3272), слова “Міністерство надзвичайних ситуацій” замінити словом “ДСНС”.

52. У пункті 1 та абзаці першому пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі мм. Севастополя та Керчі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 414 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1198; 2012 р., № 12, ст. 451; 2013 р., № 24, ст. 815), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

53. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 446 “Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1346):

1) у пунктах 2 і 3 постанови слова “Міністерство надзвичайних ситуацій” у всіх відмінках замінити словами “Державна служба з надзвичайних ситуацій” у відповідному відмінку;

2) у пункті 1 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово “МНС,” виключити, а після слова “СБУ” доповнити словом “, ДСНС”.

{Пункт 54 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 363 від 03.03.2021}

55. В абзаці восьмому пункту 13 Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1673; 2012 р., № 77, ст. 3120), слово “МНС” замінити словом “ДСНС”.

56. У назві та тексті розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 550 “Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією техногенної безпеки” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1875) і назві додатка до нього слова “Державною інспекцією техногенної безпеки” замінити словами “Державною службою з надзвичайних ситуацій”.

{Пункт 57 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 337 від 17.04.2019}

58. В абзаці п’ятому розділу “Шляхи і способи розв’язання проблеми” Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. № 1270 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 96, ст. 3504), слово “Держтехногенбезпеки” замінити словом “ДСНС”.

59. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 “Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 246):

1) позицію

“МНС

6”

замінити такою позицією:

“ДСНС

7”;

2) виключити позицію

“Держтехногенбезпеки

1”.

60. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2012 р. № 110 “Деякі питання надання підрозділами Державної інспекції техногенної безпеки платних послуг” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 14, ст. 517):

1) у назві та пунктах 1 і 2 постанови слова “Державної інспекції техногенної безпеки” замінити словами “Державної служби з надзвичайних ситуацій”;

2) у пункті 3 слова “Державній інспекції техногенної безпеки разом з Міністерством надзвичайних ситуацій,” замінити словами “Міністерству оборони”, а слова і цифри “до 1 березня 2012 р.” виключити;

3) у назві додатка до постанови слова “Державної інспекції техногенної безпеки” замінити словами “Державної служби з надзвичайних ситуацій”.

61. У Порядку організації робіт із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 341 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 32, ст. 1198):

1) в абзаці першому пункту 2 слова “територіальні органи та підрозділи МНС, а також органи Держтехногенбезпеки” замінити словами “територіальні органи та підрозділи ДСНС”;

2) в абзаці другому пункту 5 слова “Органи Держтехногенбезпеки” замінити словами “Територіальні органи та підрозділи ДСНС”, а слова “а територіальні органи та підрозділи МНС - ” виключити;

3) у підпункті 1 пункту 17 слова “територіальних органів та підрозділів МНС, органів Держтехногенбезпеки” замінити словами “територіальних органів ДСНС”;

4) у підпункті 2 пункту 9 та підпункті 2 пункту 18 слова “органи Держтехногенбезпеки” в усіх відмінках замінити словами “територіальні органи ДСНС” у відповідному відмінку;

5) пункт 23 викласти у такій редакції:

“23. Завданнями територіального органу та підрозділу ДСНС є:

1) проведення:

планових та позапланових перевірок (заходів) з питань пожежної і техногенної безпеки, у тому числі оперативно-технічних оглядів спортивної споруди та прилеглої до неї території до початку футбольного матчу та реагування на виявлені порушення згідно із законодавством;

не пізніше ніж за три дні до футбольного матчу - розрахунку сил та засобів (у тому числі додаткових), необхідних для організації своєчасного реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій або пожеж;

не пізніше ніж за одну добу до футбольного матчу - перевірки джерел протипожежного водопостачання на спортивній споруді та прилеглій до неї території;

2) участь в роботі координаційного штабу під час проведення футбольного матчу;

3) здійснення в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації або пожежі під час проведення футбольного матчу заходів щодо запобігання, мінімізації та ліквідації такої надзвичайної ситуації або пожежі та її наслідків;

4) своєчасне реагування на повідомлення про порушення правил пожежної безпеки на спортивній споруді та прилеглій до неї території;

5) інформування в разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі через систему гучного мовлення диспетчерського пункту про дії, спрямовані на максимальне забезпечення безпеки глядачів.”;

6) пункт 24 виключити;

7) у тексті Порядку слова “територіальних органів та підрозділів МНС, органів Держтехногенбезпеки” замінити словами “територіальних органів та підрозділів ДСНС”.

{Пункт 62 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 559 від 02.06.2021}

{Пункт 63 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 71 від 05.03.2014}

64. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. № 1037 “Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 87, ст. 3535):

1) у пункті 2 слова “Міністерство надзвичайних ситуацій” виключити, а після слів “Міністерство внутрішніх справ” доповнити словами “, Державну службу з надзвичайних ситуацій”;

2) у пункті 3:

в абзаці першому слова “Міністерству надзвичайних ситуацій” замінити словами “Державній службі з надзвичайних ситуацій”;

в абзаці другому слова “розробити та затвердити Правила авіаційного пошуку і рятування в Україні та” виключити, а слова “відповідно до зазначених Правил” замінити словами “відповідно до Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні”;

3) у Порядку залучення пошуково-рятувальних сил і засобів до проведення робіт з пошуку і рятування, відшкодування витрат, пов’язаних з їх проведенням, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 5 викласти у такій редакції:

“5. ДСНС:

розробляє Правила авіаційного пошуку і рятування в Україні;

здійснює залучення та координацію діяльності підрозділів пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності під час ліквідації надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівня, проведення робіт з пошуку і рятування, а також контроль за їх проведенням;

координує проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт авіаційними силами і засобами ДСНС, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

організовує проведення авіаційного пошуку і рятування та авіаційних робіт з пошуку і рятування в авіаційному районі пошуку і рятування України із залученням сил цивільного захисту, сил і засобів національної системи пошуку і рятування на морі та авіаційної системи;

здійснює контроль за готовністю авіаційних сил та засобів пошуку і рятування до проведення пошуку і рятування, за організацією пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден авіації центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

здійснює управління діяльністю координаційних центрів з пошуку і рятування авіаційної системи;

бере участь у роботі комісій з розслідування авіаційних подій.”;

у пункті 7:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“затверджує Правила авіаційного пошуку і рятування в Україні;”.

У зв’язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - дванадцятим;

абзац дванадцятий виключити;

в абзаці третьому пункту 9 слова “головних територіальних управлінь (територіальних управлінь) МНС” замінити словами “головних управлінь (управлінь) ДСНС”;

у пункті 17 слова “начальника чергової зміни” виключити;

у пункті 18 слова “Міністра надзвичайних ситуацій” замінити словами “Голови ДСНС”;

у пункті 19 слова і цифри “статтею 24 Закону України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” замінити словами і цифрами “статтею 28 Кодексу цивільного захисту України”;

пункти 25, 27 і 32 викласти у такій редакції:

“25. Управління спільними діями авіаційних, наземних (морських, річкових) сил під час проведення робіт з пошуку і рятування здійснюється керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який призначається залежно від рівня надзвичайної ситуації відповідно до законодавства. Робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.”;

“27. Управління спільними діями авіаційних, наземних (морських, річкових) сил і засобів на місці проведення робіт здійснює керівник на місці проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який призначається керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.”;

“32. Для забезпечення управління та оповіщення пошуково-рятувальних сил використовуються існуючі або спеціально створені мережі зв’язку за напрямами:

керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації - керівник на місці проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

керівник на місці проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації - наземні рятувальні команди (групи);

пошуково-рятувальні повітряні судна - підрозділи/органи об’єднаної цивільно-військової системи обслуговування повітряного руху, інші органи управління повітряним рухом.”;

у тексті Порядку слово “МНС” замінити словом “ДСНС”;

додаток до Порядку викласти в редакції, що додається.

{Пункт 65 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 446 від 28.04.2021}