Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 19
Прийняття: 13.01.2016
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 січня 2016 р. № 19
Київ

Деякі питання професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 106 від 06.02.2019
№ 446 від 28.04.2021}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що у 2016 році виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Національного агентства з питань державної служби здійснюється навчальними закладами, що перебувають у сфері управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики, Державної фіскальної служби, Міністерства юстиції та Державного управління справами, поза конкурсом.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 728 “Про затвердження Порядку організації і проведення Школою вищого корпусу державної служби тренінгів для державних службовців першої - другої категорії” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2243).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 січня 2016 р. № 19

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 “Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1475; 2002 р., № 47, ст. 2137; 2003 р., № 23, ст. 1056; 2004 р., № 50, ст. 3283; 2007 р., № 37, ст. 1465; 2008 р., № 41, ст. 3156, № 100, ст. 3336; 2012 р., № 28, ст. 1047; 2015 р., № 40, ст. 1218):

1) в абзаці третьому пункту 1 постанови слово “, перепідготовки” виключити;

2) у Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

“2. Державним замовником на підготовку працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що належать до першої - четвертої категорії посад державних службовців, є Державне управління справами за погодженням з Нацдержслужбою, п’ятої - сьомої категорії посад державних службовців, - Нацдержслужба, а на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що належать до першої - сьомої категорії посад державних службовців, - Нацдержслужба.”;

в абзаці другому слова “Управління у воєнній сфері” замінити словами “Військове управління (за видами збройних сил)”;

в абзаці п’ятому слово “Мін’юст” замінити словом “Нацдержслужба”;

у пункті 5 після слів “в установленому порядку” доповнити словами “до Державного управління справами та Нацдержслужби, які їх узагальнюють та подають”, а слова “проектів Програми економічного і соціального розвитку України та” замінити словом “проекту”;

у пункті 8 слова і цифри “постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 266 “Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням” (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 239)” замінити словами і цифрами “постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306 “Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 33, ст. 1167)”;

у пункті 9:

доповнити пункт після слів “Національній академії державного управління при Президентові України” словами “за погодженням з Нацдержслужбою”;

слова “Управління у воєнній сфері” замінити словами “Військове управління (за видами збройних сил)”;

слова “зовнішня політика” замінити словами “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”;

у пункті 10:

абзац перший викласти в такій редакції:

“10. Після погодження з Нацдержслужбою пропозицій Національна академія державного управління при Президентові України подає їх Державному управлінню справами, яке формує для включення до проекту державного замовлення на наступний рік заявку на підготовку магістрів у галузі знань “Управління та адміністрування” за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” для роботи на першій - четвертій категорії посад державних службовців; Міноборони - на підготовку магістрів за спеціальністю “Військове управління (за видами збройних сил)” для роботи на першій - четвертій категорії посад державних службовців у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил; МЗС - на підготовку магістрів за спеціальністю “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”; Нацдержслужбі - на підготовку магістрів у галузі знань “Управління та адміністрування” за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” для роботи на п’ятій - сьомій категорії посад державних службовців, кожна з яких подається в установленому порядку Мінекономрозвитку щороку до 15 липня.”;

в абзаці другому слова і цифри “Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 266” замінити словами і цифрами “Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306”;

у пункті 11 слова “Національна академія державного управління при Президентові України” замінити словами “Державне управління справами”;

у пункті 12:

в абзаці першому слова “першої - четвертої” замінити словами “першої - сьомої”;

в абзаці п’ятому слова “який їх узагальнює,” замінити словами “який разом з Нацдержслужбою їх узагальнює, а Нацдержслужба”;

в абзаці шостому слова “першої - четвертої” замінити словами “першої - сьомої”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, які належать до п’ятої - сьомої категорії посад державних службовців, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи судової влади і прокуратури, інші державні органи подають щороку до 15 квітня Нацдержслужбі, яка узагальнює їх, формує для включення до проекту державного замовлення заявку на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників в наступному році і подає її до 15 липня в установленому порядку Мінекономрозвитку.

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади з питань воєнної безпеки та оборони держави Міноборони узагальнює, формує заявку та подає до Мінекономрозвитку.”;

пункт 13 виключити;

у пункті 14 слова і цифри “Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 266” замінити словами і цифрами “Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306”;

у пункті 15:

в абзаці першому слова “Національною академією державного управління при Президентові України” і “Мінекономрозвитку” замінити відповідно словами “Державним управлінням справами” і “Кабінетом Міністрів України”;

в абзацах другому і третьому слово “Мінекономрозвитку” замінити словами “Кабінетом Міністрів України”;

в абзаці четвертому слова “Мін’юст” і “Мінекономрозвитку” замінити відповідно словами “Нацдержслужба” і “Кабінетом Міністрів України”;

в абзаці п’ятому слово “Мінекономрозвитку” замінити словами “Кабінетом Міністрів України”;

пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Нацдержслужба після затвердження Кабінетом Міністрів України розміщує в установленому порядку на конкурсній основі серед навчальних закладів державне замовлення на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, які належать до першої - сьомої категорії посад державних службовців, і контролює його виконання.”.

2. У пункті 16 Положення про Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. № 528 “Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 41, ст. 1367; 2012 р., № 65, ст. 2670), слова “(школа вищого корпусу державної служби)” виключити.

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 106 від 06.02.2019}

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 446 від 28.04.2021}