Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 665
Прийняття: 01.07.2009
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 1 липня 2009 р. N 665 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 255 ( 255-2013-п ) від 01.04.2013 }

Про доповнення Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

У Положенні про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468 ( 468-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1044; 2008 р., N 47, ст. 1526), доповнити:

перше речення пункту 18 після слова "міністерства" словами і цифрами ", з 1 вересня 2009 р. - у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш як 1,5 максимального посадового окладу провідного спеціаліста міністерства";

абзац перший пункту 26 реченням такого змісту: "Аспіранти і докторанти, які навчалися за денною формою за державним замовленням і після закінчення навчання не почали займатися науково-педагогічною чи науковою діяльністю у сфері державного управління, зобов'язані відпрацювати на зазначених посадах не менш як п'ять років.".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 19