Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 950
Прийняття: 14.12.2016
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 грудня 2016 р. № 950
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 р. № 950

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 41 Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. № 37 “Про службові жилі приміщення” (ЗП УРСР, 1988 р., № 2, ст. 8; Офіційний вісник України, 2011 р., № 71, ст. 2684), слова “Держфінінспекції та її територіальних органів” замінити словами “Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів”.

2. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1995 р. № 963 “Про деякі заходи забезпечення раціонального використання державних валютних коштів” (ЗП України, 1996 р., № 4, ст. 114; Офіційний вісник України, 2011 р., № 71, ст. 2684) слова “Державній фінансовій інспекції” замінити словами “Державній аудиторській службі”.

3. У пункті 8 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 1996 р. № 1247 “Питання Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 59, ст. 2013, ст. 2027; 2011 р., № 71, ст. 2684) слова “Державною фінансовою інспекцією” замінити словами “Державною аудиторською службою”.

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1350 від 02.12.2022}

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. № 955 “Про затвердження Порядку планування контрольно-ревізійної роботи Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1478; 2003 р., № 42, ст. 2221; 2006 р., № 13, ст. 868; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2014 р., № 57, ст. 1554; 2015 р., № 50, ст. 1618):

1) назву постанови викласти в такій редакції:

“Про затвердження Порядку планування заходів державного фінансового контролю Державною аудиторською службою та її міжрегіональними територіальними органами”;

2) пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

“1. Затвердити Порядок планування заходів державного фінансового контролю Державною аудиторською службою та її міжрегіональними територіальними органами (додається).”;

3) у Порядку планування контрольно-ревізійної роботи Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами, затвердженому зазначеною постановою:

назву Порядку викласти в такій редакції:

“ПОРЯДОК
планування заходів державного фінансового контролю Державною аудиторською службою та її міжрегіональними територіальними органами”;

у пункті 1 слова “проведення державного фінансового аудиту та інспектування” замінити словами “планування заходів державного фінансового контролю (державного фінансового аудиту та інспектування)”;

пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Проведення державного фінансового аудиту та інспектування здійснюється відповідно до планів проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів, які складаються на кожний квартал.”;

пункт 4 виключити;

пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Плани проведення заходів державного фінансового контролю включають питання, вирішення яких належить до компетенції Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів.”;

у пункті 7:

у підпункті “в” слова “ДПС, Держмитслужби” замінити словом “ДФС”;

у підпункті “г”:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“імовірність виникнення фінансових порушень, у тому числі внаслідок відсутності (низького рівня) внутрішнього контролю;”;

абзац шостий виключити;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“ризики допущення фінансових порушень у підконтрольних установах;”;

у тексті Порядку слова “контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних органів” замінити словами “проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів”, а слово “Держфінінспекція” в усіх відмінках - словом “Держаудитслужба” у відповідному відмінку.

6. У пункті 21 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374; 2011 р., № 71, ст. 2684), слова “Держфінінспекцією, її територіальними органами” замінити словами “Держаудитслужбою, її міжрегіональними територіальними органами”.

7. В абзацах другому та четвертому пункту 32 Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 734; 2005 р., № 30, ст. 1826; 2011 р., № 71, ст. 2684), слова “Держфінінспекція (її територіальний орган)” у всіх відмінках замінити словами “Держаудитслужба (її міжрегіональний територіальний орган)” у відповідному відмінку.

8. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. № 848 “Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1060; 2011 р., № 71, ст. 2684) слова “Державну фінансову інспекцію” замінити словами “Державну аудиторську службу”.

{Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 239 від 10.03.2017}

{Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 130 від 01.03.2017}

11.  У постанові Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. № 1017 “Про затвердження Порядку проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 32, ст. 2144; 2006 р., № 13, ст. 868; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2012 р., № 89, ст. 3608):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами” замінити словами “Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами” замінити словами “Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами”;

у першому реченні пункту 12 слово “Держфінінспекцією” замінити словом “Держаудитслужбою”;

у тексті Порядку слова “Держфінінспекція, її територіальний орган” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “Держаудитслужба, її міжрегіональний територіальний орган” у відповідному відмінку і числі.

12. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1113 “Про державну комп’ютеризовану систему моніторингу сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2277; 2011 р., № 71, ст. 2684):

1) в абзаці першому пункту 2 постанови слова “Державній фінансовій інспекції” замінити словами “Державній аудиторській службі”;

2) у додатку до постанови слово “Держфінінспекція” замінити словом “Держаудитслужба”.

13. У тексті Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2005 р. № 158 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 22, ст. 1224; 2008 р., № 82, ст. 2767; 2009 р., № 101, ст. 3542; 2011 р., № 71, ст. 2684), слово “Держфінінспекція” у всіх відмінках замінити словом “Держаудитслужба” у відповідному відмінку.

14. У пункті 16 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 р. № 936 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 38, ст. 2372; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2012 р., № 7, ст. 249; 2016 р., № 87, ст. 2842), слово “Держфінінспекцією” замінити словом “Держаудитслужбою”.

15. В абзаці другому пункту 13 Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. № 1121 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 48, ст. 2998; 2011 р., № 71, ст. 2684), слова “Держфінінспекції, її територіальних органів” замінити словами “Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів”.

{Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 252 від 27.03.2019}

17. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. № 550 “Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 16, ст. 1206, № 46, ст. 3085; 2008 р., № 80, ст. 2689; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2012 р., № 71, ст. 2870, № 89, ст. 3608; 2013 р., № 61, ст. 2190):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами” замінити словами “Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами” замінити словами “Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами”;

у пункті 3:

абзац шостий викласти в такій редакції:

“орган державного фінансового контролю - Держаудитслужба, її міжрегіональні територіальні органи;”;

в абзацах сьомому і восьмому слова “контрольно-ревізійної роботи контролюючого органу” замінити словами “проведення заходів державного фінансового контролю”;

абзац десятий викласти в такій редакції:

“правоохоронні органи - органи прокуратури, служби безпеки, Національної поліції, підрозділи податкової міліції ДФС, Національне антикорупційне бюро, інші утворені відповідно до законодавства органи, які здійснюють правоохоронні функції;”;

у пункті 5 слова “контрольно-ревізійної роботи” замінити словами “проведення заходів державного фінансового контролю”;

у пункті 11 та абзаці другому пункту 26 слово “Мінфіном” замінити словом “Держаудитслужбою”;

у пункті 28:

в абзаці першому слова “контрольно-ревізійної роботи контролюючого органу” замінити словами “проведення заходів державного фінансового контролю”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Звернення правоохоронного органу розглядається органом державного фінансового контролю, якщо воно підписане керівником правоохоронного органу чи його заступником і містить:”;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“Рішення щодо включення ревізії об’єкта контролю за зверненням правоохоронного органу до плану проведення заходів державного фінансового контролю приймається керівником органу державного фінансового контролю.”;

абзац четвертий пункту 29 викласти в такій редакції:

“інформації про факти, що свідчать про порушення об’єктом контролю - підконтрольною установою законів, та рішення суду про дозвіл на проведення ревізії, в якому зазначаються підстави для її проведення, дати початку та закінчення проведення ревізії.”;

абзац перший пункту 34 викласти в такій редакції:

“34. Органи державного фінансового контролю проводять з правоохоронними органами щоквартальні звірки результатів розгляду переданих їм актів ревізій відповідно до порядку взаємодії Держаудитслужби з правоохоронними органами.”;

в абзаці першому пункту 39 слово “Держфінінспекцією” замінити словом “Держаудитслужбою”;

у тексті Порядку слова “контролюючий орган” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “орган державного фінансового контролю” у відповідному відмінку і числі.

18. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1028 “Про затвердження Порядку опечатування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами кас, касових приміщень, складів та архівів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2146; 2011 р., № 71, ст. 2684):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами” замінити словами “Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами”;

2) у вступній частині постанови слова “Закону України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” замінити словами “Закону України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні”;

3) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами” замінити словами “Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами”;

у тексті Порядку слово “Держфінінспекцією” замінити словом “Держаудитслужбою”.

19. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1673 “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 49, ст. 3257; 2011 р., № 71, ст. 2684):

1) у пункті 2:

в абзаці першому слова “Державної фінансової інспекції та її територіальних органів” замінити словами “Державної аудиторської служби та її міжрегіональних територіальних органів”;

в абзаці другому слова “Державній фінансовій інспекції та її територіальним органам” замінити словами “Державній аудиторській службі та її міжрегіональним територіальним органам”;

2) у пункті 16:

в абзаці першому слова “Державній фінансовій інспекції” замінити словами “Державній аудиторській службі”;

підпункти 2 і 3 виключити;

у підпункті 4 слова “Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами” замінити словами “Державною аудиторською службою та її міжрегіональними територіальними органами”.

{Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 81 від 03.02.2021}

21. В абзаці шостому пункту 9 Порядку проведення моніторингу та здійснення контролю за реалізацією проектів технологічних парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. № 517 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 22, ст. 877; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2013 р., № 97, ст. 3580; 2015 р., № 80, ст. 2666), слова “Держфінінспекції, її територіальних органів” замінити словами “Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів”.

{Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1064 від 10.10.2023}

23. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 698 “Про затвердження Порядку проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 37, ст. 1453; 2011 р., № 71, ст. 2684):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами” замінити словами “Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами” замінити словами “Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами”;

у пункті 1 слова “Держфінінспекцією, її територіальними органами” замінити словами “Держаудитслужбою, її міжрегіональними територіальними органами”;

у пункті 4 слова “контрольно-ревізійної роботи” замінити словами “проведення заходів державного фінансового контролю”.

24. В абзаці шостому пункту 5 Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 р. № 832 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 45, ст. 1839; 2008 р., № 27, ст. 845; 2009 р., № 68, ст. 2343; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2012 р., № 5, ст. 176, № 93, ст. 3785), слово “Держфінінспекції” замінити словом “Держаудитслужбі”.

{Пункт 25 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 5 від 15.01.2020}

26. В абзаці першому пункту 8 Типового положення про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 863 “Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 62, ст. 2194; 2011 р., № 71, ст. 2684):

1) слово “Держфінінспекції,” виключити;

2) доповнити абзац після слів “Пенсійного фонду України” словами “, міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби”.

27. В абзаці третьому пункту 1 Порядку проведення конкурсу з визначення державного агента із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 99 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 9, ст. 441; 2011 р., № 71, ст. 2684), слово “Держфінінспекції” замінити словом “Держаудитслужби”.

28. В абзаці другому пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. № 794 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2408; 2011 р., № 11, ст. 486, № 67, ст. 2589, № 71, ст. 2684, № 84, ст. 3061), слова “Держфінінспекції і ДПС” замінити словами “ДФС, міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби”.

29. У пункті 1 Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 21 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 4, ст. 205), слова “державної фінансової інспекції” замінити словом “Держаудитслужби”.

30. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 148 “Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 594; 2012 р., № 50, ст. 1989; 2013 р., № 69, ст. 2532):

1) абзац третій підпункту 1, підпункти 2 і 4 пункту 1, абзаци другий, четвертий і шостий підпункту 1, підпункти 2 і 3 пункту 5 виключити;

2) у пунктах 1, 4, 5 і 16 слова “Державна фінансова інспекція” у всіх відмінках замінити словами “Державна аудиторська служба” у відповідному відмінку.

31. В абзаці сьомому пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488, № 71, ст. 2684; 2012 р., № 15, ст. 537; 2014 р., № 69, ст. 1928; 2015 р., № 42, ст. 1317, № 74, ст. 2427; 2016 р., № 81, ст. 2685) слова “Державної фінансової інспекції, її територіальних органів” замінити словами “Державної аудиторської служби, її міжрегіональних територіальних органів”.

32. В абзаці першому пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 180 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 668), слова “Державної фінансової інспекції” замінити словом “Держаудитслужби”.

33. В абзаці першому пункту 12 Порядку формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 262 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 839), слова “Державній фінансовій інспекції” замінити словом “Держаудитслужбі”.

34. В абзаці другому пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 272 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 849), слова “Державної фінансової інспекції” замінити словом “Держаудитслужби”.

35. В абзаці першому пункту 5 Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 305 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 23, ст. 961; 2012 р., № 39, ст. 1462), слова “Державної фінансової інспекції” замінити словом “Держаудитслужби”.

{Пункт 36 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 363 від 03.03.2021}

37. В абзаці п’ятому пункту 11 Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 563 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1677; 2014 р., № 4, ст. 110, № 57, ст. 1554), слово “Держфінінспекції” замінити словами “міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби”.

38. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 “Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 75, ст. 2799):

1) у пункті 4 слова “Державній фінансовій інспекції” замінити словами “Державній аудиторській службі”;

2) у Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженому зазначеною постановою:

абзаци перший - третій пункту 9 замінити абзацами такого змісту:

“9. Керівник підрозділу призначається на посаду і звільняється з посади в установленому законом порядку:

у центральних органах виконавчої влади та їх територіальних органах - керівником державної служби;

в державному органі, у бюджетних установах - керівником такої установи.

На посаду керівника підрозділу центрального органу виконавчої влади або його територіального органу в установленому законом порядку призначається особа, яка має економічну або юридичну вищу освіту за ступенем магістра та стаж роботи відповідно до вимог законодавства.

На посаду керівника підрозділу бюджетної установи призначається особа, яка має економічну або юридичну вищу освіту за ступенем магістра та стаж роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим;

абзац другий пункту 11 викласти в такій редакції:

“Працівники підрозділу повинні мати економічну або юридичну вищу освіту за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.”;

у підпункті 2 пункту 12 слова “до юридичних осіб з метою отримання необхідної інформації” замінити словами “та отримувати від юридичних осіб необхідну інформацію”;

у тексті Порядку слово “Держфінінспекція” в усіх відмінках замінити словом “Держаудитслужба” у відповідному відмінку.

39. У пункті 108 Статуту публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Укрсвітлолізинг”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1394 “Про утворення публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Укрсвітлолізинг” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 6, ст. 213), слово “Держфінінспекції” замінити словом “Держаудитслужби”.

40. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 “Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 246; 2014 р., № 28, ст. 793) позицію

“Держфінінспекція

1

27”

замінити такою позицією:

“Держаудитслужба

1

24”.

41. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. № 899 “Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 75, ст. 3027) слова “Державній фінансовій інспекції” замінити словами “Державній аудиторській службі”.

{Пункт 42 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 446 від 28.04.2021}

43. В абзаці другому пункту 7 Порядку проведення інвентаризації обладнання в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 711 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 77, ст. 2871), слова “територіального органу Держфінінспекції” замінити словами “міжрегіонального територіального органу Держаудитслужби”.

44. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 756 “Питання проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3049) позицію “Заступник Голови Держфінінспекції” замінити позицією “Заступник Голови Держаудитслужби”.

{Пункт 45 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 5 від 15.01.2020}

{Пункт 46 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 639 від 22.08.2018}

{Пункт 47 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017}

48. У першому реченні абзацу першого пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1191, № 90, ст. 3030), слова “Держфінінспекції і ДФС” замінити словами “ДФС, міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби”.

{Пункт 49 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 627 від 22.07.2020}

{Пункт 50 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 5 від 15.01.2020}

51. У пункті 13 додатка до Порядку організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 646 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2351; 2016 р., № 24, ст. 942), у графі “Державні органи та інші суб’єкти, представники яких беруть участь у роботі групи” слово “Держфінінспекція” замінити словом “Держаудитслужба”.

52. У пункті 13 Порядку розміщення на поточних рахунках в банках державного сектору та використання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та здійснення контролю за використанням власних надходжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 719 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 76, ст. 2501), слово “Держфінінспекція” замінити словом “Держаудитслужба”.

{Пункт 53 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 107 від 07.02.2018}

54. У Положенні про Державну аудиторську службу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 12, ст. 506, № 60, ст. 2062):

1) у підпункті 3 пункту 5 слова “територіальних органів Держаудитслужби” замінити словами “міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби”;

2) у пункті 7 слова “територіальні органи” замінити словами “міжрегіональні територіальні органи”;

3) пункт 9 доповнити абзацами такого змісту:

“Накази Держаудитслужби, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти Держаудитслужби підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.”;

4) у пункті 11:

підпункт 9 викласти в такій редакції:

“9) призначає на посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку керівників та заступників керівників міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби;”;

у підпунктах 19-21 слова “територіальних органів Держаудитслужби” замінити словами “міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби”;

5) у тексті Положення слово “територіальні” в усіх відмінках замінити словами “міжрегіональні територіальні” у відповідному відмінку.