Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 674
Прийняття: 27.09.2016
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 вересня 2016 р. № 674
Київ

Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 207 від 29.03.2017
№ 106 від 06.02.2019
№ 303 від 10.04.2019
№ 549 від 01.07.2020
№ 446 від 28.04.2021}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що:

особи, які вступили до вищих навчальних закладів до набрання чинності цією постановою, продовжують навчання відповідно до спеціальностей галузі знань “Державне управління” або спеціальності “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування” і працевлаштовуються на умовах, що були визначені до набрання чинності цією постановою;

особам, зазначеним в абзаці другому пункту 2 цієї постанови, та особам, які вступили на навчання за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, на час такого навчання за державним замовленням за денною формою встановлюється стипендія у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш як 2700 гривень на місяць з дня набрання чинності Законом України “Про державну службу”;

у 2020 році виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування Національного агентства з питань державної служби здійснюється закладами освіти, що перебувають у сфері управління Національного агентства з питань державної служби, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерства юстиції, Державної служби фінансового моніторингу, Державного управління справами та Національної академії педагогічних наук, поза конкурсом.

{Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанов КМ № 207 від 29.03.2017, № 303 від 10.04.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року, № 549 від 01.07.2020 - застосовується з 1 січня 2020 року}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2016 р. № 674

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 “Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1475; 2002 р., № 47, ст. 2137; 2004 р., № 50, ст. 3283; 2007 р., № 37, ст. 1465; 2008 р., № 41, ст. 1356; 2012 р., № 28, ст. 1047; 2015 р., № 40, ст. 1218; 2016 р., № 7, ст. 347):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Державним замовником на підготовку державних службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, є Державне управління справами за погодженням з Нацдержслужбою, державних службовців, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці, - Нацдержслужба, а на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування - Нацдержслужба.

Державним замовником на підготовку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил за спеціальністю “Військове управління (за видами збройних сил)” для роботи на посадах державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці, у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил, а також на підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил з питань воєнної безпеки та оборони держави є Міноборони.

Державним замовником на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із запобіганням корупції та виконанням Закону України “Про державну службу”, є Нацдержслужба.

Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування (крім підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування) з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, є Національне агентство з питань запобігання корупції.

Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади є Нацдержслужба.

Державним замовником на підготовку державних службовців у сфері зовнішніх зносин є МЗС.”;

2) пункт 3 виключити;

3) у пункті 4 слова “працівників органів державної влади, що відносяться до п’ятої - сьомої категорії посад державних службовців” замінити словами і цифрами “державних службовців, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці”;

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Пропозиції щодо підготовки державних службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, подаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування Національній академії державного управління при Президентові України за погодженням з Нацдержслужбою, щодо підготовки державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил за спеціальністю “Військове управління (за видами збройних сил)” для роботи на посадах державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці, у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил - Міноборони, щодо підготовки державних службовців за спеціальністю “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” - МЗС, а щодо підготовки державних службовців, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, - Нацдержслужбі щороку до 15 квітня в установленому порядку за формою, визначеною Мінекономрозвитку разом з Нацдержслужбою.”;

5) абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

“10. Після погодження з Нацдержслужбою пропозицій Національна академія державного управління при Президентові України подає їх Державному управлінню справами, яке формує для включення до проекту державного замовлення на наступний рік заявку на підготовку магістрів у галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” для роботи на посадах державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці; Міноборони - на підготовку магістрів за спеціальністю “Військове управління (за видами збройних сил)” для роботи на посадах державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці, у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил; МЗС - на підготовку магістрів за спеціальністю “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”; Нацдержслужбі - на підготовку магістрів у галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” для роботи на посадах державної служби, що належать до 6-9 групи оплати праці, кожна з таких пропозицій подається в установленому порядку Мінекономрозвитку щороку до 15 липня.”;

6) у пункті 12:

абзаци перший та третій викласти в такій редакції:

“12. Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня Нацдержслужбі, яка їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і до 15 липня в установленому порядку подає Мінекономрозвитку.”;

“Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, з питань, пов’язаних із запобіганням корупції та виконанням Закону України “Про державну службу”, вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня Нацдержслужбі, яка їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і до 15 липня в установленому порядку подає Мінекономрозвитку.”;

в абзаці четвертому слова “, посади яких належать до першої - сьомої категорії посад державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування,” замінити словами і цифрами “(крім підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування)”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1-9 групи оплати праці, у сфері зовнішніх зносин вносяться відповідними центральними органами виконавчої влади щороку до 15 квітня МЗС, яке разом з Нацдержслужбою їх узагальнює, а Нацдержслужба формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і подає до 15 липня в установленому порядку Мінекономрозвитку.”;

абзац сьомий виключити;

7) у пункті 15:

в абзаці першому слова “працівників органів державної влади, які відносяться до першої - четвертої категорій посад державних службовців” замінити словами і цифрами “державних службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці”;

в абзаці третьому слова “, посади яких належать до першої - сьомої категорії посад державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування,” замінити словами і цифрами “(крім підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування)”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“Нацдержслужба після затвердження Кабінетом Міністрів України забезпечує виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин.”;

8) у пункті 16 cлова “працівників органів державної влади, які належать до першої - сьомої категорії посад державних службовців” замінити словами і цифрами “державних службовців, посади яких належать до 1-9 групи оплати праці”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 “Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба” галузі знань “Державне управління” та працевлаштування випускників” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2031; 2012 р., № 65, ст. 2670):

1) у назві та пункті 1 постанови:

слова “за спеціальністю “Державна служба” галузі знань “Державне управління” замінити словами “за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”;

слова “та працевлаштування випускників” виключити;

2) у Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба” галузі знань “Державне управління” та працевлаштування випускників”, затвердженому зазначеною постановою:

назву і пункт 1 Порядку викласти в такій редакції:

“ПОРЯДОК
прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”

1. Цей Порядок визначає умови і механізм прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” (далі - навчання).”;

пункти 5, 7, 9, 10, 13 і 14 викласти в такій редакції:

“5. Строк навчання за денною формою становить 18 місяців, за вечірньою, заочною (дистанційною) - 30 місяців.”;

“7. Навчання здійснюється відповідно до навчальних планів. Навчальні плани розробляються вищими навчальними закладами на основі професійних стандартів, підготовлених Національною академією державного управління при Президентові України, та погоджуються з Нацдержслужбою перед початком навчального року.”;

“9. На навчання за державним замовленням приймаються особи на конкурсній основі, крім тих, що зазначені у пункті 11 цього Порядку.

10. На навчання за державним замовленням приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра*/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли на момент подання документів: за денною формою - 35 років; за вечірньою, заочною (дистанційною) формою - 45 років.”;

“13. На навчання за державним замовленням не приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які раніше навчалися за державним замовленням і здобули ступінь вищої освіти магістра* за спеціальностями галузі знань “Державне управління” або за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, та особи, щодо яких існують встановлені законом обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній.

14. До заяви про вступ за державним замовленням до вищого навчального закладу на навчання додаються чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри, а також копії диплома про вищу освіту та додатка до нього, трудової книжки, реєстраційного номера облікової картки платника податків**, засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією вищого навчального закладу. Паспорт громадянина України та військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являються особисто.

Вступники, які здобули відповідний ступінь вищої освіти за кордоном, подають також довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться МОН в установленому порядку.”;

у другому реченні пункту 19 слова “за погодженням з Нацдержслужбою” виключити;

пункт 21 викласти в такій редакції:

“21. Рішення про зарахування осіб на навчання як слухачів за результатами вступних випробувань ухвалює приймальна комісія вищого навчального закладу за погодженням з Нацдержслужбою. Рішення приймальної комісії затверджується наказом ректора вищого навчального закладу.”;

у пункті 22 цифру і слово “1 серпня” замінити цифрами і словом “25 серпня”;

пункти 24 і 25 виключити;

у пункті 27 цифру і слово “1 жовтня” замінити цифрою і словом “1 вересня”;

у пункті 28 слова “заочною, вечірньою та заочно-дистанційною формою” замінити словами “вечірньою, заочною (дистанційною) формою за державним замовленням”;

пункт 31 викласти в такій редакції:

“31. На час навчання за державним замовленням за денною формою слухачам встановлюється стипендія у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш як 2700 гривень на місяць.”;

пункти 32 і 33 виключити;

у пункті 34 слова “заочною, вечірньою та заочно-дистанційною” замінити словами “вечірньою, заочною (дистанційною)”;

у пункті 37:

підпункт 6 виключити;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

“7) якщо навчався за державним замовленням за вечірньою, заочною (дистанційною) формою та припинив перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування (крім випадків, коли звільнення проводилося відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, пункту 1 частини першої статті 87 Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу” та/або у разі втрати статусу державного службовця у зв’язку з набранням чинності зазначеним Законом);”;

друге речення пункту 38 викласти в такій редакції: “На навчання зараховуються особи, які склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом.”;

у пункті 39:

в абзаці першому слова “заочною, вечірньою чи заочно-дистанційною” замінити словами “вечірньою, заочною (дистанційною)”;

в абзаці другому слова “і повторного укладення тристороннього договору” виключити;

пункт 40 викласти в такій редакції:

“40. У разі переривання навчання з поважної причини, що підтверджується документально, слухач може бути поновлений на навчанні за державним замовленням за наказом ректора, погодженим з Нацдержслужбою, за умови, що він може навчатися за відповідною формою та у випадку наявності вакантних місць державного замовлення у межах ліцензованого обсягу.”;

у пункті 41 слова “заочною, вечірньою чи заочно-дистанційною” замінити словами “вечірньою, заочною (дистанційною)”;

у пункті 42 слово “дипломних” виключити;

пункти 43-48 викласти в такій редакції:

“43. Екзаменаційна комісія, що утворюється вищим навчальним закладом, здійснює атестацію слухачів, які здобувають ступінь вищої освіти - магістра. До складу екзаменаційної комісії включаються представники територіальних органів Нацдержслужби, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за згодою), провідні фахівці у сфері публічного управління та адміністрування, науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь у галузі знань “Державне управління”.

44. Для підготовки магістерської роботи слухачам вечірньої, заочної (дистанційної) форми навчання надається додаткова відпустка на два місяці відповідно до Закону України “Про відпустки”.

45. Слухачам, які успішно пройшли атестацію, видається документ про вищу освіту встановленого зразка ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

46. Документ про вищу освіту встановленого зразка ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” з відзнакою видається слухачам, які мають оцінку “відмінно” не менш як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін, оцінку “добре” з інших навчальних дисциплін, успішно пройшли атестацію з оцінкою “відмінно”.

47. У разі коли слухач не пройшов атестацію з поважної причини, він може отримати дозвіл ректора вищого навчального закладу на повторну атестацію в наступному навчальному році.

48. Випускникам, які навчалися за державним замовленням за денною формою та отримали документ про вищу освіту встановленого зразка ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, надається відпустка на 30 календарних днів і виплачується місячна стипендія.”;

пункти 49-59 виключити;

у пункті 60:

у першому реченні слова “кадрові служби” замінити словами “служби управління персоналом”;

у другому реченні слово “загальний” виключити;

пункт 61 виключити;

пункт 62 викласти в такій редакції:

“62. Вартість навчання в установленому порядку відшкодовують:

1) слухачі, яких достроково відраховано з вищого навчального закладу відповідно до пункту 37 цього Порядку (крім тих, яких відраховано відповідно до підпункту 2 пункту 37 цього Порядку);

2) слухачі, які під час навчання за державним замовленням за вечірньою, заочною (дистанційною) формою припинили перебування на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування (крім випадків, коли звільнення проводилося відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, пункту 1 частини першої статті 87 Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу” та/або у разі втрати статусу державного службовця у зв’язку з набранням чинності зазначеним Законом);

3) випускники, які не склали державний екзамен або не захистили магістерську роботу без поважних причин.”;

у тексті Порядку слова “за спеціальністю “Державна служба” галузі знань “Державне управління” та “вступні екзамени” в усіх відмінках замінити словами “за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” та “вступні випробування” у відповідному відмінку;

доповнити Порядок виносками “*” і “**” такого змісту:

“* У разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту”, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

** У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).”;

додатки 1-5 до Порядку виключити.

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 106 від 06.02.2019}

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 446 від 28.04.2021}

5. У переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1147):

1) у позиції “07 Управління та адміністрування” цифри і слова “074 Публічне управління та адміністрування” виключити;

2) доповнити перелік такою позицією:

“28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування”.