Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 718
Прийняття: 22.07.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2020 р. № 718
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 81 від 03.02.2021
№ 446 від 28.04.2021
№ 497 від 19.05.2021
№ 156 від 21.02.2023}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 81
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 р. № 718

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. В абзаці першому пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1996 р. № 1268 “Про створення Національної атомної енергогенеруючої компанії “Енергоатом” - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 987 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 33, ст. 1531), від 29 квітня 2004 р. № 543 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 17, ст. 1178), від 7 березня 2012 р. № 211 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 22, ст. 831), від 8 жовтня 2014 р. № 522 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 82, ст. 2334) та від 14 серпня 2019 р. № 748 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 68, ст. 2359), слова “Міністерством енергетики та вугільної промисловості” замінити словами “Міністерством енергетики”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. № 939 “Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 103; 2002 р., № 28, ст. 1317; 2007 р., № 41, ст. 1617; 2013 р., № 51, ст. 1840, № 65, ст. 2357):

1) у пункті 2 постанови:

в абзаці першому слова “Міністерства енергетики та вугільної промисловості” замінити словами “Міністерства енергетики”;

в абзаці другому слова “Міністерству енергетики та вугільної промисловості” замінити словами “Міністерству енергетики”;

2) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово “Міненерговугілля” у всіх відмінках замінити словом “Міненерго”;

3) у назві переліку збиткових вугледобувних підприємств Міністерства енергетики та вугільної промисловості, що ліквідуються, затвердженого зазначеною постановою, слова “Міністерства енергетики та вугільної промисловості” замінити словами “Міністерства енергетики”.

3. У тексті переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536), у графі “Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи” слово “Міненерговугілля” замінити словом “Міненерго”.

4. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1432 “Про складання звітного зовнішньоторговельного балансу України” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1988; 2011 р., № 51, ст. 2028) у графі “Орган, який узагальнює інформацію” в абзаці восьмому слово “Міненерговугілля” замінити словом “Міненерго”.

5. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 416 “Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 13, ст. 900; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2013 р., № 41, ст. 1477) слова “Міністерству палива та енергетики” замінити словами “Міністерству енергетики”.

6. У пункті 2 Порядку утворення наглядової ради з контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 594 “Питання створення, накопичення та використання фінансового резерву для зняття з експлуатації ядерних установок” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 18, ст. 1339; 2012 р., № 24, ст. 917; 2017 р., № 36, ст. 1136), слово “Міненерговугілля” замінити словом “Міненерго”.

7. В абзаці першому пункту 3 та абзаці другому пункту 6 Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1670 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3203; 2011 р., № 61, ст. 2427; 2020 р., № 22, ст. 819), слово “Мінекоенерго” замінити словом “Міненерго”.

8. У тексті Порядку пооб’єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1687 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3312; 2012 р., № 26, ст. 978), слово “Міненерговугіллям” замінити словом “Міненерго”.

9. У пунктах 5 і 10 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1429 “Про затвердження переліку інвестиційних проектів, які мають стратегічне значення для економічного розвитку держави” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 9, ст. 438; 2012 р., № 28, ст. 1051) у графі “Відповідальні за реалізацію” слово “Міненерговугілля” замінити словом “Міненерго”.

{Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 156 від 21.02.2023}

11. У додатку 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762; 2011 р., № 32, ст. 1347; 2015 р., № 92, ст. 3128; 2017 р., № 92, ст. 2785), у графі “Відповідальний за виконання” слово “Міненерговугілля” замінити словом “Міненерго”.

12. У додатках до Порядку здійснення моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення для визнання територій депресивними, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 235 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 754; 2012 р., № 60, ст. 2441):

1) у пункті 11 додатка 1 у графі “Відповідальні за виконання” слово “Міненерговугілля” замінити словом “Міненерго”;

2) у додатку 2 слова “Міністр енергетики та вугільної промисловості” замінити словами “Міністр енергетики”.

13. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 154 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 591; 2019 р., № 96, ст. 3173), слово “Мінекоенерго” замінити словом “Міненерго”.

14. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансування фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 293 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 912; 2019 р., № 96, ст. 3173), слово “Мінекоенерго” замінити словом “Міненерго”.

15. В абзаці першому пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2945; 2012 р., № 52, ст. 2081; 2020 р., № 22, ст. 819), слово “Мінекоенерго” замінити словом “Міненерго”.

16. У тексті Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. № 1270 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 96, ст. 3504; 2018 р., № 90, ст. 2979), слово “Міненерговугілля” у всіх відмінках замінити словом “Міненерго”.

17. В абзаці четвертому пункту 2 Положення про державну систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 263 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 25, ст. 949), слово “Міненерговугілля” замінити словом “Міненерго”.

18. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 658 “Про утворення Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 56, ст. 2237; 2019 р., № 39, ст. 1374) позицію “Державний секретар Міненерговугілля” замінити позицією “Державний секретар Міненерго”.

19. У Методиці оцінки об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що передаються в оренду чи концесію, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2012 р. № 1222 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2816):

1) у тексті Методики слово “Міненерговугілля” у всіх відмінках замінити словом “Міненерго”;

2) у додатках до Методики:

у додатках 1 і 2 слова “Міністр енергетики та вугільної промисловості” замінити словами “Міністр енергетики”, а слово “Міненерговугіллям” - словом “Міненерго”;

у додатку 3 слова “Міністр енергетики та вугільної промисловості” замінити словами “Міністр енергетики”.

{Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 446 від 28.04.2021}

21. У тексті Порядку проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. № 238 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 959), слово “Міненерговугілля” у всіх відмінках замінити словом “Міненерго”.

22. У тексті Порядку погодження перепрофілювання, консервації або припинення діяльності вугледобувних підприємств протягом строку дії умов договору купівлі-продажу таких підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 р. № 375 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 41, ст. 1472), слово “Міненерговугілля” у всіх відмінках замінити словом “Міненерго”.

{Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 81 від 03.02.2021}

24. У тексті державного плану взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 598 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 67, ст. 2440), слово “Міненерговугілля” замінити словом “Міненерго”.

25. У пунктах 2 і 6 плану заходів із застосування Технічного регламенту енергетичного маркування побутових електричних холодильників та пунктах 2 і 6 плану заходів із застосування Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 702 “Про затвердження технічних регламентів щодо енергетичного маркування” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2822; 2020 р., № 22, ст. 819), у графі “Відповідальні за виконання” слово “Мінекоенерго” замінити словом “Міненерго”.

26. У тексті Порядку формування фінансового резерву для закриття вугледобувних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 567 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 87, ст. 2480), слово “Міненерговугілля” у всіх відмінках замінити словом “Міненерго”.

27. В абзаці першому пунктів 2 і 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва шахти № 10 “Нововолинська”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1192; 2019 р., № 96, ст. 3173), слово “Мінекоенерго” замінити словом “Міненерго”.

28. У пунктах 1 і 4 плану заходів із застосування Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 340 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 44, ст. 1387; 2020 р., № 22, ст. 819), у складі виконавців слово “Мінекоенерго” замінити словом “Міненерго”.

29. У додатку до Порядку організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 646 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2351; 2016 р., № 24, ст. 942):

1) у пунктах 2 і 9 у графі “Державні органи та інші суб’єкти, представники яких беруть участь у роботі групи” слово “Міненерговугілля” замінити словом “Міненерго”;

2) у пункті 7 у графі “Міністерство, відповідальне за організацію роботи групи, та її керівник” слова


“Міненерговугілля
керівник робочої групи - заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості, відповідальний за питання європейської інтеграції”

замінити словами


“Міненерго
керівник робочої групи - заступник Міністра енергетики з питань європейської інтеграції”.

30. У пунктах 1 і 4 плану заходів із застосування Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 514 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 60, ст. 1968; 2020 р., № 22, ст. 819), у графі “Відповідальні за виконання” слово “Мінекоенерго” замінити словом “Міненерго”.

31. У додатку 2 до Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 552 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 60, ст. 2065), у тексті графи “Відповідальні за виконання” слово “Міненерговугілля” замінити словом “Міненерго”.

32. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1064 “Питання виконання Угоди про фінансування програми “Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 19, ст. 529, № 92, ст. 2786; 2019 р., № 96, ст. 3173):

1) у тексті постанови слова “Міністерство енергетики та захисту довкілля” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство енергетики” у відповідному відмінку;

2) у пункті 2 та абзаці восьмому пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінекоенерго” замінити словом “Міненерго”.

33. У тексті Порядку відбору інвестиційних проектів у вугільній галузі, для реалізації яких надається державна підтримка/допомога у формі державних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 742 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 81, ст. 2497; 2018 р., № 48, ст. 1672), слово “Міненерговугілля” у всіх відмінках замінити словом “Міненерго”.

34. У тексті Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 733 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 80, ст. 2458), слово “Міненерговугілля” замінити словом “Міненерго”.

35. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 93 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 19, ст. 639; 2019 р., № 24, ст. 855, № 96, ст. 3173; 2020 р., № 34, ст. 1133):

1) в абзацах першому та п’ятому пункту 2 слово “Мінекоенерго” замінити словом “Міненерго”;

2) у пункті 8 слово “Мінекоенерго” замінити словом “Міненерго”.

36. У тексті Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 209 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 29, ст. 1025), слово “Міненерговугілля” у всіх відмінках замінити словом “Міненерго”.

37. У тексті Порядку надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 324 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1289), слово “Міненерговугілля” у всіх відмінках замінити словом “Міненерго”.

38. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 325 “Про утворення Комісії з підготовки висновку щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1308):

1) у додатку до постанови:

позицію “Міністр енергетики та вугільної промисловості, голова Комісії” замінити позицією “Міністр енергетики, голова Комісії”;

позицію “Генеральний директор директорату енергетичних ринків Міненерговугілля” замінити позицією “Генеральний директор директорату електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії Міненерго”;

позицію “Представник департаменту електроенергетичного комплексу Міненерговугілля, секретар Комісії” замінити позицією “Представник директорату електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії Міненерго, секретар Комісії”;

2) у Положенні про Комісію з підготовки висновку щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, затвердженому зазначеною постановою:

у підпункті 11 пункту 4 та пункті 16 слово “Міненерговугілля” замінити словом “Міненерго”;

абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:

“Головою Комісії є Міністр енергетики.”.

39. У Правилах надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. № 853 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 85, ст. 2801):

1) у тексті Правил слово “Міненерговугіллям” замінити словом “Міненерго”;

2) у тексті додатка 2 до Правил слово “Міненерговугіллям” замінити словом “Міненерго”.

40. У тексті Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1055 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 100, ст. 3323), слово “Міненерговугілля” у всіх відмінках замінити словом “Міненерго”.

41. У тексті Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника “останньої надії”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1056 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 100, ст. 3324), слово “Міненерговугілля” у всіх відмінках замінити словом “Міненерго”.

42. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1209 “Деякі питання постачання електричної енергії захищеним споживачам та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 12, ст. 402, № 31, ст. 1110, № 66, ст. 2256):

1) у пункті 6 Порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам, затвердженого зазначеною постановою, слово “Міненерговугілля” замінити словом “Міненерго”;

2) у складі Міжвідомчої комісії з надання статусу захищеного споживача, затвердженому зазначеною постановою:

позицію “Міністр енергетики та вугільної промисловості, голова Комісії” замінити позицією “Міністр енергетики, голова Комісії”;

позиції

“Генеральний директор Директорату енергетичних ринків Міненерговугілля

Державний експерт Директорату енергетичних ринків Міненерговугілля, секретар Комісії”

замінити такими позиціями:

“Генеральний директор Директорату енергетичних ринків Міненерго

Державний експерт Директорату енергетичних ринків Міненерго, секретар Комісії”;

3) у Положенні про Міжвідомчу комісію з надання статусу захищеного споживача, затвердженому зазначеною постановою:

у підпункті 9 пункту 4 та пункті 16 слово “Міненерговугілля” замінити словом “Міненерго”;

у першому реченні абзацу другого пункту 14 слова “Міністр енергетики та вугільної промисловості” замінити словами “Міністр енергетики”.

43. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 80 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 18, ст. 616, № 96, ст. 3173), слово “Мінекоенерго” замінити словом “Міненерго”.

44. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 385 “Про схвалення Концепції Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2024 року” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 47, ст. 1626):

1) в абзаці другому пункту 1 слова “Міністерство енергетики та вугільної промисловості” замінити словами “Міністерство енергетики”;

2) у пункті 2 слова “Міністерству енергетики та вугільної промисловості” замінити словами “Міністерству енергетики”.

45. В абзаці третьому пункту 5 та абзаці четвертому підпункту 2 пункту 14 Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 49, ст. 1658; 2020 р., № 44, ст. 1417), слово “Мінекоенерго” замінити словом “Міненерго”.

46. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 499 “Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 50, ст. 1693):

1) у Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці восьмому пункту 7 слова “Міністр енергетики та вугільної промисловості” замінити словами “Міністр енергетики”;

у тексті Порядку слово “Міненерговугілля” у всіх відмінках замінити словом “Міненерго”;

2) у Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 4 слова “Міністр енергетики та вугільної промисловості” замінити словами “Міністр енергетики”;

у тексті Порядку слово “Міненерговугілля” у всіх відмінках замінити словом “Міненерго”.

47. У Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 677 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 61, ст. 2126):

1) у тексті Порядку слово “Міненерговугілля” у всіх відмінках замінити словом “Міненерго”;

2) у додатку до Порядку:

у пункті 4 слова “Міністр енергетики та вугільної промисловості” замінити словами “Міністр енергетики”;

у тексті додатка слово “Міненерговугілля” у всіх відмінках замінити словом “Міненерго”.

{Пункт 48 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 497 від 19.05.2021}

49. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 756 “Про затвердження Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання “Придніпровський хімічний завод” на 2019-2023 роки” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2393; 2020 р., № 16, ст. 628):

1) пункті 3 постанови слова “Міністерству енергетики та захисту довкілля” замінити словами “Міністерству енергетики”;

2) у додатках до Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання “Придніпровський хімічний завод” на 2019-2023 роки, затвердженої зазначеною постановою:

у додатку 1:

у пункті 3 слово “Мінекоенерго” замінити словом “Міненерго”;

у пункті 4 слова “Міністр енергетики та захисту довкілля” замінити словами “Міністр енергетики”;

у додатку 2 у тексті графи “Головний розпорядник бюджетних коштів” слово “Мінекоенерго” замінити словом “Міненерго”.

50. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання “Придніпровський хімічний завод”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 912 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 90, ст. 2990), слово “Мінекоенерго” у всіх відмінках замінити словом “Міненерго”.

51. В абзаці десятому додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 223 “Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2020 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління”:

1) у графі “Найменування головного розпорядника бюджетних коштів” слово “Мінекоенерго” замінити словом “Міненерго”;

2) у графі “Найменування бюджетної програми” слова “Загальне керівництво та управління у сфері енергетики та захисту довкілля” замінити словами “Загальне керівництво та управління у сфері енергетики”.

52. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 312 “Про утворення Антикризового енергетичного штабу” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 37, ст. 1209):

1) у додатку до постанови:

позицію “Перший заступник Міністра енергетики та захисту довкілля, заступник голови Антикризового енергетичного штабу” замінити позицією “Перший заступник Міністра енергетики, заступник голови Антикризового енергетичного штабу”;

позицію “Генеральний директор директорату енергетичних ринків Мінекоенерго, секретар Антикризового енергетичного штабу” замінити позицією “Генеральний директор директорату енергетичних ринків Міненерго, секретар Антикризового енергетичного штабу”;

позицію “Радники Міністра енергетики та захисту довкілля (за згодою)” замінити позицією “Радники Міністра енергетики (за згодою)”;

позицію “Радники першого заступника Міністра енергетики та захисту довкілля (за згодою)” замінити позицією “Радники першого заступника Міністра енергетики (за згодою)”;

2) у пунктах 10 і 11 Положення про Антикризовий енергетичний штаб, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінекоенерго” замінити словом “Міненерго”.