Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 123
Прийняття: 05.02.2020
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 лютого 2020 р. № 123
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства цифрової трансформації

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзаців тринадцятого і чотирнадцятого підпункту 2 пункту 41 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності одночасно із набранням чинності Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 6 грудня 2019 р. № 361-IX.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 лютого 2020 р. № 123

ЗМІНИ,
що вносяться до деяких актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 2, ст. 57; 2011 р., № 99, ст. 3629; 2019 р., № 49, ст. 1665):

1) у пункті 3 і підпункті 1 пункту 4 постанови слова “Державне агентство з питань електронного урядування” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство цифрової трансформації” у відповідному відмінку;

2) у пункті 3 додатка до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого зазначеною постановою, слова “Державним агентством з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”.

2. У пунктах 2 і 5 постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 “Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1700; 2019 р., № 49, ст. 1665) слова “Державне агентство з питань електронного урядування” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство цифрової трансформації” у відповідному відмінку.

3. У переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536), у графі “Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи” слова “Державне агентство з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”.

4. У переліку галузей економіки, щодо яких розробляється прогноз на п’ять років, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18-19, ст. 834; 2019 р., № 34, ст. 1215), у графі “Відповідальні виконавці” слова “Державне агентство з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”.

5. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 253 “Про затвердження Порядку легалізації комп’ютерних програм в органах виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 586; 2018 р., № 85, ст. 2804) позицію “Перший заступник Голови Державного агентства з питань електронного урядування” замінити позицією “Перший заступник Міністра цифрової трансформації”.

{Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 969 від 01.09.2023}

{Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 595 від 08.07.2020}

8. У пункті 3 Порядку ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. № 238 “Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 19, ст. 795; 2016 р., № 3, ст. 162), слова “Державним агентством з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”.

9. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 “Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 246; 2014 р., № 28, ст. 793) у графі “Найменування центрального органу виконавчої влади” слова “Державне агентство з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”.

10. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Електронне урядування”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 236 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 23, ст. 881; 2015 р., № 64, ст. 2128; 2019 р., № 21, ст. 723; 2020 р., № 2, ст. 68):

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування:

- системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;

- системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

- єдиного державного веб-порталу відкритих даних;

- національного реєстру електронних інформаційних ресурсів;

- інтегрованої системи електронної ідентифікації;

- інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу;

- єдиного державного веб-порталу електронних послуг;

- єдиного веб-порталу електронного урядування;

утворення статутного капіталу державного підприємства “ДІЯ”.”;

2) доповнити Порядок пунктом 4-1 такого змісту:

“4-1. За рахунок бюджетних коштів за напрямом, визначеним абзацом одинадцятим пункту 3 цього Порядку, здійснюються витрати на побудову основного та резервного серверних майданчиків (придбання серверного, мережевого та комп’ютерного обладнання, засобів криптозахисту), закупівлю програмного забезпечення (пропрієтарного програмного забезпечення, систем управління базами даних) та криптобібліотек.”;

3) в абзаці дванадцятому пункту 5:

після слів “створення, модернізації та” доповнити словами “розвитку, адміністрування і”;

слова “адміністрування, технічної підтримки та забезпечення безперебійного функціонування” виключити;

після слів “інтегрованої системи електронної ідентифікації” доповнити словами “, єдиного державного веб-порталу електронних послуг”;

після слів “адміністратором (технічним адміністратором) інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу, інтегрованої системи електронної ідентифікації” доповнити словами “, єдиного державного веб-порталу електронних послуг”.

11. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 671 “Деякі питання реалізації в Україні Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 56, ст. 2250; 2017 р., № 17, ст. 495) позицію “Голова Державного агентства з питань електронного урядування” замінити позицією “Перший заступник Міністра цифрової трансформації”.

{Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 514 від 14.05.2021}

{Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 446 від 28.04.2021}

14. У пункті 10 додатка до Порядку організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 646 “Питання організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2351; 2016 р., № 24, ст. 942; 2019 р., № 90, ст. 3000), у графі “Державні органи та інші суб’єкти, представники яких беруть участь у роботі групи” слова “Державне агентство з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”.

15. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850; 2019 р., № 43, ст. 1484):

1) в абзаці першому пункту 3 постанови слова “Державному агентству з питань електронного урядування” замінити словами “Міністерству цифрової трансформації”;

2) у додатку до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого зазначеною постановою, слова “Державне агентство з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”;

3) у Порядку щорічної оцінки стану оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 3 слова “Державним агентством з питань електронного урядування (далі - Агентство)” замінити словом “Мінцифри”;

у тексті Порядку слово “Агентство” в усіх відмінках замінити словом “Мінцифри”.

16. У плані заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2019-2021 роки, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 “Деякі питання реформування державного управління” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1919; 2019 р., № 14, ст. 509, № 80, ст. 2736, № 100, ст. 3366):

1) у пунктах 60 і 63 у графі “Відповідальні за виконання” слово “Мінекономрозвитку” замінити словом “Мінцифри”;

2) у пункті 66 у графі “Результат виконання” слово “Мінекономрозвитку” замінити словом “Мінцифри”.

17. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 “Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455; 2018 р., № 41, ст. 1450):

1) у пункті 3 постанови слова “Державному агентству з питань електронного урядування” замінити словами “Міністерству цифрової трансформації”;

2) в абзаці першому пунктів 6 і 7 Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого зазначеною постановою, слова “Державне агентство з питань електронного урядування” в усіх відмінках замінити словом “Мінцифри”.

18. Пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 686 “Деякі питання приєднання до Міжнародної хартії відкритих даних” викласти в такій редакції:

“2. Міністерству цифрової трансформації забезпечити координацію діяльності з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних.”.

19. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 867 “Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 97, ст. 3146; 2019 р., № 43, ст. 1484):

1) у пункті 2 постанови слова “Державному агентству з питань електронного урядування” замінити словами “Міністерству цифрової трансформації”;

2) у пункті 2 Порядку ведення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, затвердженого зазначеною постановою, слова “Державне агентство з питань електронного урядування” в усіх відмінках замінити словом “Мінцифри”.

20. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 363 “Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1404) слова “Державному агентству з питань електронного урядування” замінити словами “Міністерству цифрової трансформації”.

21. В абзаці четвертому пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 447 “Питання проведення планування, моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 53, ст. 1605) слова “Державним агентством з питань електронного урядування” замінити словами “Міністерством цифрової трансформації”.

22. У пункті 7 Положення про міжвідомчу робочу групу з проведення незалежного аудиту баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються Державною фіскальною службою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 484 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 58, ст. 1749), слова “Державного агентства з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”.

23. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 895 “Про утворення Ради з розвитку інновацій” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 96, ст. 2923):

1) позицію “Віце-прем’єр-міністр України” замінити позицією “Віце-прем’єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації”;

2) позицію “Голова Державного агентства з питань електронного урядування” замінити позицією “Перший заступник Міністра цифрової трансформації”.

24. В абзаці шостому розділу “Шляхи та способи розв’язання проблеми” Концепції розвитку електронної демократії в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 797 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 92, ст. 2803), слова “Державним агентством з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”.

25. У додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1017 “Про схвалення Експортної стратегії України (“дорожньої карти” стратегічного розвитку торгівлі) на 2017-2021 роки” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 11, ст. 398) у графі “Відповідальний виконавець” слова “Державне агентство з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”.

26. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 “Деякі питання документування управлінської діяльності” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 770; 2019 р., № 38, ст. 1336):

1) у пункті 4 Регламенту організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі, затвердженого зазначеною постановою, слова “Державне агентство з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”;

2) у додатку 7 до Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої зазначеною постановою:

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Акти та доручення Президента України - згідно з вимогами Положення про контроль за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 2002 р. № 155.”;

абзаци третій і четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

“депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим - згідно з вимогами Закону України “Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим”;

депутата місцевої ради - згідно з вимогами Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.”.

27. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 424 “Про утворення Міжвідомчої комісії з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1602):

1) доповнити додаток після позиції “Заступник Міністра юстиції” позицією “Перший заступник Міністра цифрової трансформації”;

2) позицію “Перший заступник Голови Державного агентства з питань електронного урядування” виключити.

{Пункт 28 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 38 від 17.01.2023}

29. У пункті 20 плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 342, - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 137, у графі “Відповідальні за виконання” слова “Державне агентство з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”.

30. У підпункті 1 пункту 2 плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 353, слова “Державне агентство з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”.

31. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 617 “Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні”:

1) в абзаці другому пункту 2 слова “Державному агентству з питань електронного урядування” замінити словами “Міністерству цифрової трансформації”;

2) у пунктах 1, 4, 5, 8, абзацах третьому і четвертому пункту 9, пунктах 11, 14, 19, 21, 22, 24 плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні, затвердженого зазначеним розпорядженням, слова “Державне агентство з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”.

{Пункт 32 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 822 від 28.07.2021}

33. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. № 900 “Про затвердження плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних”:

1) в абзаці третьому пункту 2 слова “Державному агентству з питань електронного урядування” замінити словами “Міністерству цифрової трансформації”;

2) у тексті плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних, затвердженого зазначеним розпорядженням, крім підпункту 2 пункту 7, слова “Державне агентство з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”.

34. У плані дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2018-2020 роках”, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1088, у розділі “Заходи з реалізації плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2018-2020 роках” у графі “Відповідальні за виконання”:

1) у пунктах 2, 4 і 6 підрозділу “Впровадження електронних процедур проведення конкурсів з надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) інститутами громадянського суспільства програм (проектів, заходів)” слова “Державне агентство з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”;

2) у пункті 3 підрозділу “Створення єдиної онлайн-платформи для взаємодії органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства” слова “Державне агентство з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”;

3) у пункті 3 підрозділу “Забезпечення переходу на електронне впровадження Ініціативи прозорості видобувних галузей з розкриттям даних у режимі он-лайн” слова “Державне агентство з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”.

35. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 37 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки”:

1) в абзаці третьому пункту 2 слова “Державному агентству з питань електронного урядування” замінити словами “Міністерству цифрової трансформації”;

2) у пунктах 6, 7 і 9 плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки, затвердженого зазначеним розпорядженням, слова “Державне агентство з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”.

36. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 56 “Деякі питання цифрового розвитку” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 13, ст. 473) викласти в такій редакції:

“4. Міністерству цифрової трансформації здійснювати моніторинг та методичне забезпечення запровадження органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку.”.

37. У пункті 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 353 “Про затвердження плану заходів з підтримки розвитку індустрії програмної продукції України на 2019 рік” слова і цифри “Державному агентству з питань електронного урядування до 1 грудня 2019 р.” замінити словами і цифрами “Міністерству цифрової трансформації до 1 березня 2020 р. ”.

38. У тексті плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні на 2019-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 405, крім пунктів 3 і 4, у графі “Відповідальні за виконання” слова “Державне агентство з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”.

39. У пункті 11 плану заходів з імплементації положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 444, у графі “Відповідальний за виконання” в абзаці п’ятому слова “Державне агентство з питань електронного урядування” замінити словом “Мінцифри”.

{Пункт 40 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1150 від 03.11.2023}

41. У Положенні про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856 “Питання Міністерства цифрової трансформації” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 80, ст. 2736):

1) абзац сьомий пункту 3 після слова “ідентифікації” доповнити словами “та інвестицій в IT-індустрію”;

2) у пункті 4:

підпункт 14 після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:

“визначенні вимог щодо рівня якості телекомунікаційних послуг;

реалізації технічної політики у сфері надання телекомунікаційних послуг, стандартизації, підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій;

розробленні технічних вимог до телекомунікаційних мереж, засобів і об’єктів телекомунікацій;

проведенні досліджень та розробленні рекомендацій щодо конвергенції комп’ютерних та телекомунікаційних технологій;

інформуванні суб’єктів ринку телекомунікацій про політику та стратегію розвитку телекомунікаційних мереж загального користування;”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - дев’ятнадцятим;

доповнити пункт підпунктами 15-1-15-3 такого змісту:

“15-1) здійснює заходи, зокрема міжнародні, спрямовані на формування позитивного інвестиційного іміджу ІТ-індустрії України;

15-2) опрацьовує проектні пропозиції щодо ініціювання інвестиційних проектів у сфері ІТ-індустрії України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;

15-3) готує та надсилає іноземним державам, банкам і міжнародним фінансовим організаціям офіційні звернення щодо спільної підготовки інвестиційних проектів у сфері ІТ-індустрії;”;

доповнити пункт підпунктом 18-1 такого змісту:

“18-1) здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;”;

3) підпункт 2 пункту 10 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“вносить Кабінетові Міністрів України подання про звільнення з посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - двадцятим;

4) підпункти 11 і 12 пункту 12 виключити.

42. Абзаци другий та четвертий пункту 10 Положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 “Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 136), після слова “створення” доповнити словами “, модернізацію, розвиток”.