Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 616
Прийняття: 12.08.2015
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 серпня 2015 р. № 616
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання таким, що втратив чинність, пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2012 р. № 672

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 784 від 09.11.2016
№ 879 від 23.09.2020}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2012 р. № 672 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 56, ст. 2251).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2015 р. № 616

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 879 від 23.09.2020}

2. У пункті 4 переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536; 2012 р., № 62, ст. 2520; 2013 р., № 41, ст. 1477, № 96, ст. 3554; 2015 р., № 30, ст. 868), у позиції “Конференція Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату” слово “Держекоінвестагентство,” виключити.

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 784 від 09.11.2016}

4. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2006 р. № 468 “Про порядок координації заходів щодо виконання зобов’язань України за Рамковою конвенцією Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до зазначеної Конвенції” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 15, ст. 1085; 2011 р., № 51, ст. 2025):

в абзаці другому слова “Державному агентству екологічних інвестицій” замінити словами “Міністерству екології та природних ресурсів”;

в абзаці другому підпункту 1 слова “Державне агентство екологічних інвестицій на підставі зазначеної інформації за погодженням з Міністром екології та природних ресурсів” замінити словами “На підставі зазначеної інформації Міністерство екології та природних ресурсів”.

5. У пункті 6 Порядку функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2006 р. № 554 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 17, ст. 1266; 2008 р., № 31,ст. 1000; 2011 р., № 51, ст. 2025; 2012 р., № 53, ст. 2137), слово “Держекоінвестагентство” в усіх відмінках замінити словом “Мінприроди”.

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. № 504 “Про формування і ведення Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 40, ст. 1327; 2011 р., № 51, ст. 2025):

у пункті 1 постанови слова “Державне агентство екологічних інвестицій” замінити словами “Міністерство екології та природних ресурсів”;

у тексті Положення про Національний електронний реєстр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, затвердженого зазначеною постановою, слово “Держекоінвестагентство” в усіх відмінках замінити словом “Мінприроди”.

7. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для сплати внесків України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 621 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1838; 2012 р., № 38,ст. 1422):

у пункті 7 слова “Мінприроди і” виключити;

у тексті Порядку слово “Держекоінвестагентство” в усіх відмінках замінити словом “Мінприроди”.