Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 693
Прийняття: 29.06.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 29 червня 2011 р. N 693 Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. N 693

ЗМІНИ, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 4 переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371 ( 1371-2002-п ) "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2010 р., N 16, ст. 747, N 41, ст. 1336, N 51, ст. 1696, N 52, ст. 1741, N 58, ст. 2025), у позиції "Конференція Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату" слово "Нацекоінвестагентство" замінити словом "Держекоінвестагентство".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2006 р. N 468 ( 468-2006-п ) "Про порядок координації заходів щодо виконання зобов'язань України за Рамковою конвенцією Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до зазначеної Конвенції" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 15, ст. 1085; 2008 р., N 31, ст. 1000):

у пункті 1:

в абзаці другому слова "Міністерству охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Державному агентству екологічних інвестицій";

абзац другий підпункту 1 викласти у такій редакції:

"Державне агентство екологічних інвестицій на підставі зазначеної інформації за погодженням з Міністром екології та природних ресурсів надсилає Секретаріатові Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів і національне повідомлення про зміну клімату;";

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Міністерству екології та природних ресурсів забезпечити у 2011 році фінансування робіт з підготовки національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.

Державному агентству екологічних інвестицій:

разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на 2012 рік та наступні роки кошти для підготовки зазначеного кадастру і національного повідомлення про зміну клімату;

забезпечити виконання відповідних робіт та з 2011 року - проведення необхідних досліджень.".

3. У пункті 6 Порядку функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2006 р. N 554 ( 554-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 17, ст. 1266; 2008 р., N 31, ст. 1000):

в абзацах першому і другому слово "Нацекоінвестагентство" замінити словом "Держекоінвестагентство";

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"подає Секретаріатові Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за погодженням з Міністром екології та природних ресурсів відповідно до методичних рекомендацій із звітності, прийнятих конференціями Сторін Конвенції, національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів з включенням до нього даних за кожен рік починаючи з 1990 року як базового та здійснює його супроводження;".

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 221 ( 221-2008-п ) "Про затвердження Порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 695; 2010 р., N 68, ст. 2447):

у пункті 2 слова "Національному агентству екологічних інвестицій" замінити словами "Державному агентству екологічних інвестицій";

в абзаці другому пункту 7 Порядку, затвердженого зазначеною постановою ( 221-2008-п ), після слів "за погодженням з Мінфіном" доповнити словами "і Мінприроди";

у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою ( 221-2008-п ), слово "Нацекоінвестагентство" в усіх відмінках замінити словом "Держекоінвестагентство" у відповідному відмінку.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. N 392 ( 392-2008-п ) "Про забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 31, ст. 1000) абзац третій пункту 4 виключити.

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 504 ( 504-2008-п ) "Про формування і ведення Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 40, ст. 1327):

у пункті 1 слова "Національне агентство екологічних інвестицій" замінити словами "Державне агентство екологічних інвестицій";

у тексті Положення про Національний електронний реєстр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, затвердженого зазначеною постановою ( 504-2008-п ), слово "Нацекоінвестагентство" в усіх відмінках замінити словом "Держекоінвестагентство" у відповідному відмінку.