Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 489
Прийняття: 19.05.2021
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 травня 2021 р. № 489
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1147 від 03.11.2021}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 травня 2021 р. № 489

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У тексті Положення про моніторинг земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 р. № 661 (ЗП України, 1994 р., № 1, ст. 5; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2397, № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

2. У примітці до Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 р. № 278 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 14, с. 18; 2012 р., № 7, ст. 249; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

3. У Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. № 1129 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 41, с. 60; 2003 р., № 32, ст. 1704; 2012 р., № 52, ст. 2084):

1) пункт 18-1 після слова “МЗС” доповнити словами “і Мінагрополітики”;

2) абзац перший пункту 19-1 після слова “Мінфіном” доповнити словами “і Мінагрополітики”.

4. У тексті Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 13, ст. 495; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

5. У тексті Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. № 1344 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 30, ст. 1528; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 177 “Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 9, ст. 356; 2019 р., № 90, ст. 3000):

1) у пункті 3 постанови слова “Міністерству аграрної політики” замінити словами “Міністерству аграрної політики та продовольства”;

2) у пункті 9 Порядку визначення розмірів майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств та їх документального посвідчення і абзаці першому пункту 2 Типового положення про комісію з організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектору економіки, затверджених зазначеною постановою, слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

7. У пунктах 20 і 21 Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183 “Про заходи щодо реалізації Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1592; 2007 р., № 72, ст. 2707; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

8. У переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536; 2019 р., № 90, ст. 3000; 2021 р., № 9, ст. 406), у графі “Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи”:

1) у пункті 1 у позиціях “Група експертів ООН з географічних назв”, “Комітет з житлового господарства та землекористування” слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”;

2) у пункті 3 у позиціях “Європейська і середземноморська організація захисту рослин (ЄОЗР)”, “Міжнародна асоціація з контролю за якістю насіння”, “Міжнародна організація виноградарства та виноробства”, “Міжнародна організація з цукру (МОЦ)”, “Міжнародна рада по зерну (МРЗ)”, “Міжнародний союз з охорони нових сортів рослин” слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”;

3) у пункті 4 позицію “Конференція Сторін Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат” після слова “ДАРТ” доповнити словом “Мінагрополітики”.

9. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 р. № 510 “Про затвердження Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам та типового договору складського зберігання зерна” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 16, ст. 706; 2015 р., № 82, ст. 2715; 2019 р., № 90, ст. 3000):

1) у пункті 6 постанови слова “Міністра аграрної політики” замінити словами “Міністра аграрної політики та продовольства”;

2) у пункті 25 Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

10. У пункті 6 Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 681 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1429; 2018 р., № 22, ст. 727; 2019 р., № 90, ст. 3000; 2020 р., № 2, ст. 62, № 76, ст. 2432), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

11. В абзаці шостому пункту 3 Порядку визнання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2004 р. № 1303 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 40, ст. 2629; 2015 р., № 46, ст. 1472; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

12. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1569 “Про забезпечення реалізації деяких положень Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3053; 2019 р., № 90, ст. 3000):

1) у пункті 2 постанови слова “Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства” замінити словами “Міністерством аграрної політики та продовольства”;

2) у пункті 3 і абзаці першому пункту 4 Порядку ведення реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

13. В абзаці першому підпункту 3 пункту 2 Порядку збирання, використання, поширення інформації про опустелювання та деградацію земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 998 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 29, ст. 2096; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

14. В абзаці першому пункту 7 Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 941 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 53, ст. 2164; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

15. У тексті Порядку надання всеукраїнській громадській професійній організації статусу саморегулівної організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 р. № 1221 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 89, ст. 3013; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

16. У Порядку проведення конкурсу з визначення державного агента із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 99 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 9, ст. 441; 2019 р., № 90, ст. 3000):

1) абзац третій пункту 1 після слова “представники” доповнити словом “Мінагрополітики,”;

2) у тексті Порядку, крім абзацу третього пункту 1, слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

17. У Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 141 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 11, ст. 542; 2019 р., № 90, ст. 3000):

1) у тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”;

2) у додатку до Порядку слова “Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України” замінити словами “Міністерство аграрної політики та продовольства України”, а слова “Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства” - словами “Міністр аграрної політики та продовольства”.

18. У підпункті 3 пункту 11 Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1673; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

{Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1147 від 03.11.2021}

20. У Порядку ввезення підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 459 “Питання ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 41, ст. 1574; 2019 р., № 90, ст. 3000):

1) в абзаці п’ятому пункту 3 і пункті 4 слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”;

2) в абзаці другому пункту 5 після слова “Мінекономіки” доповнити словами “та Мінагрополітики”.

21. У тексті Порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 53, ст. 1934; 2019 р., № 90, ст. 3000; 2020 р., № 21, ст. 787), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

22. В абзаці другому пункту 4 Порядку визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 398 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 43, ст. 1541; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

23. У пункті 5 і абзаці першому пункту 6 Порядку ведення Реєстру аграрних розписок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 665 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 73, ст. 2675; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

24. У Порядку побудови Державної геодезичної мережі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 646 “Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 70, ст. 2571; 2017 р., № 92, ст. 2788; 2019 р., № 90, ст. 3000):

1) у другому реченні пункту 17 слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”;

2) у пункті 20 слова “Мінекономіки у взаємодії з метрологічною службою Збройних Сил” замінити словами “метрологічною службою Мінагрополітики у взаємодії з метрологічною службою Збройних Сил”;

3) у пункті 44 слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

25. У тексті Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 661 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 71, ст. 2615; 2017 р., № 22, ст. 615; 2019 р., № 28, ст. 998, № 90, ст. 3000; 2020 р., № 2, ст. 62, № 76, ст. 2432), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

26. У пункті 11 додатка до Порядку організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 646 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2351; 2016 р., № 24, ст. 942; 2019 р., № 90, ст. 3000), у графі “Міністерство, відповідальне за організацію роботи групи, та її керівник” слова


“Мінекономіки
керівник робочої групи - заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - Торговий представник”

замінити словами


“Мінагрополітики
керівник робочої групи - заступник Міністра аграрної політики та продовольства”.

27. У тексті Порядку ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 881 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 97, ст. 3159; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

28. У тексті Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 882 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 97, ст. 3160; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

29. У тексті Порядку ведення Реєстру органів з оцінки відповідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 916 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 99, ст. 3226; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

30. У тексті Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 979 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 14; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

31. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1031 “Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 136; 2019 р., № 90, ст. 3000):

1) у тексті Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”;

2) у формі свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), затвердженій зазначеною постановою, слова “Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство аграрної політики та продовольства України” у відповідному відмінку.

32. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97 “Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 20, ст. 560; 2019 р., № 90, ст. 3000; 2020 р., № 99, ст. 3217):

1) у тексті Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”;

2) у додатках 1 і 2 до Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”;

3) у формах сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затверджених зазначеною постановою, слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

33. У тексті Порядку охорони геодезичних пунктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 836 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 92, ст. 2788; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

34. У тексті Порядку ведення реєстру патентів на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 755 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 76, ст. 2534; 2019 р., № 90, ст. 3000), та додатка до нього слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

35. У тексті Порядку затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 756 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 76, ст. 2535; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

36. У тексті Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 757 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 76, ст. 2536; 2019 р., № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.

37. У Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 р. № 774 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 78, ст. 2597; 2019 р., № 90, ст. 3000):

1) у тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”;

2) у додатку до Порядку слова “Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України” і “Мінекономіки” замінити відповідно словами “Міністерство аграрної політики та продовольства” і “Мінагрополітики”.

38. В абзаці другому пункту 3 і абзаці сьомому пункту 4 Порядку проведення перевірки сертифікатів та підтверджень у разі ввезення та/або вивезення насіння і садивного матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 2019 р. № 383 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 39, ст. 1369, № 90, ст. 3000), слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінагрополітики”.