Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Конвенція
Номер:
Прийняття: 03.03.1973
Видавники: Організація Об'єднаних Націй

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

Підписана у Вашингтоні, округ Колумбія, 3 березня 1973 р. Виправлена в Бонні 22 червня 1979 р.

( Про приєднання до Конвенції додатково див. Закон N 662-XIV ( 662-14 ) від 14.05.99, ВВР, 1999, N 28, ст.232 )

Офіційний текст

Держави, що домовляються,

визнаючи, що дика фауна і флора в їх чисельних, прекрасних та різноманітних формах є незамінною частиною природних систем землі, які мають бути збережені для теперішнього та майбутнього поколінь,

усвідомлюючи зростаючу цінність дикої фауни та флори з точки зору естетики, науки, культури, відпочинку та економіки,

визнаючи, що народи і держави є й повинні бути найкращими оберегами їхньої власної дикої фауни та флори,

визнаючи, окрім того, що міжнародне співробітництво є необхідним для захисту деяких видів дикої фауни та флори від надмірної їх експлуатації в міжнародній торгівлі,

переконані в нагальній необхідності вжити відповідних заходів з цією метою,

домовилися про наступне:

Стаття I
Визначення

Для цілей цієї Конвенції, якщо інше значення не вимагається по суті:

(a) "Вид" означає будь-який вид, підвид або його географічно відокремлену популяцію;

(b) "Зразок" означає: (i) будь-яку тварину чи рослину, живу або мертву; (ii) по відношенню до тварин: для видів, занесених до Додатків I і II, будь-яку легко впізнавану частину чи похідне від нього; а для видів, занесених до Додатка III, будь-яку легко впізнавану частину чи похідне від нього, що вказані в Додатку I у зв'язку з цими видами; та (iii) по відношенню до рослин: для видів, занесених до Додатка I, будь-яку легко впізнавану частину чи похідне від нього; а для видів, занесених до Додатків II і III, будь-яку легко впізнавану частину чи похідне від нього, що вказані в Додатку III у зв'язку з цими видами;

(c) "Торгівля" означає експорт, реекспорт, імпорт та інтродукцію з моря;

(d) "Реекспорт" означає експорт будь-якого зразка, що раніше був імпортований;

(e) "Інтродукція з моря" означає ввезення в державу зразків будь-якого виду, що виловлені в морському середовищі, яке не знаходиться під юрисдикцією будь-якої держави;

(f) "Науковий орган" означає національний науковий орган, призначений відповідно до статті IX;

(g) "Адміністративний орган" означає національний адміністративний орган, призначений відповідно до статті IX;

(h) "Сторона" означає державу, для якої ця Конвенція набула чинності.

Стаття II
Основні принципи

1. До Додатка I занесені всі види, що знаходяться під загрозою зникнення, торгівля якими спричинює чи може спричинити на їхнє існування негативний вплив. Торгівля зразками таких видів має бути особливо суворо регульована з тією метою, щоб не ставити надалі під загрозу їхнє виживання, й має бути дозволена лише у виняткових випадках.

2. Додаток II включає:

(a) всі види, які на даний час не обов'язково перебувають під загрозою зникнення, але можуть опинитися під такою загрозою, якщо торгівля зразками таких видів не буде строго регулюватися з метою уникнення такого використання, що несумісне з їхнім виживанням; та

(b) інші види, які мають підлягати регулюванню для того, щоб за торгівлею зразками деяких видів, згаданих в підпункті (a) даного пункту, міг бути встановлений ефективний контроль.

3. Додаток III включає всі види, які за визначенням будь-якої Сторони підлягають регулюванню в межах її юрисдикції з метою попередження чи обмеження експлуатації та щодо яких існує необхідність співробітництва інших сторін з контролю за торгівлею.

4. Сторони дозволяють торгівлю зразками видів, занесених до Додатків I, II, III, тільки відповідно до положень цієї Конвенції.

Стаття III
Регулювання торгівлі зразками видів,
занесених до Додатка I

1. Будь-яка торгівля зразками видів, що занесені до Додатка I, виконується відповідно до положень цієї статті.

2. Для експорту будь-якого зразка виду, що занесений до Додатка I, необхідна попередня видача та пред'явлення дозволу на експорт. Дозвіл на експорт видається лише при виконанні наступних вимог:

(a) Науковий орган держави, яка експортує, зробив висновок про те, що такий експорт не загрожує виживанню цього виду;

(b) Адміністративний орган держави, яка експортує, переконався в тому, що даний зразок не був придбаний з порушенням законів цієї держави, які мають відношення до захисту фауни та флори;

(c) Адміністративний орган держави, що експортує, переконався в тому, що будь-який живий зразок буде підготовлений і відправлений таким чином, щоб звести до мінімуму ризик пошкодження, загрози здоров'ю та жорстокого поводження; та

(d) Адміністративний орган держави, що експортує, переконався в тому, що був виданий дозвіл на імпорт даного зразка.

3. Для імпорту будь-якого зразка виду, занесеного до Додатка I, необхідна попередня видача та пред'явлення дозволу на імпорт та або дозвіл на експорт, або сертифікат на реекспорт. Дозвіл на імпорт видається лише при виконанні наступних вимог:

(a) Науковий орган держави, що імпортує, зробив висновок про те, що такий імпорт виконується в цілях, які не загрожують виживанню даних видів;

(b) Науковий орган держави, що імпортує, переконався в тому, що очікуваний отримувач живого зразка має належні умови для утримування зразка та піклування про нього; та

(c) Адміністративний орган держави, яка імпортує, переконався в тому, що даний зразок не буде використаний головним чином в комерційних цілях.

4. Для реекспорту будь-якого зразка виду, занесеного до Додатка 1, необхідна попередня видача та пред'явлення сертифікату на реекспорт. Сертифікат на реекспорт видається лише при виконанні наступних вимог:

(a) Адміністративний орган держави, яка реекспортує, переконався в тому, що даний зразок був імпортований в цю державу відповідно до положень цієї Конвенції;

(b) Адміністративний орган держави, яка реекспортує, переконався в тому, що будь-який живий зразок буде підготовлений і відправлений таким чином, щоб звести до мінімуму ризик пошкодження, загрози здоров'ю та жорстокого поводження; та

(c) Адміністративний орган держави, яка реекспортує, переконався в тому, що був виданий дозвіл на імпорт будь-якого живого зразка.

5. Для інтродукції з моря будь-якого зразка виду, занесеного до Додатка I, необхідна попередня видача сертифікату Адміністративним органом держави, яка виконує інтродукцію. Сертифікат видається при виконанні наступних вимог:

(a) Науковий орган держави, яка виконує інтродукцію, зробив висновок про те, що така інтродукція не загрожує виживанню цього виду;

(b) Адміністративний орган держави, яка виконує інтродукцію, переконався в тому, що очікуваний отримувач живого зразка має належні умови для утримування зразка та піклування про нього; та

(c) Адміністративний орган держави, яка виконує інтродукцію, переконався в тому, що даний зразок не буде використаний головним чином в комерційних цілях.

Стаття IV
Регулювання торгівлі зразками видів,
занесених до Додатка II

1. Будь-яка торгівля зразками видів, що занесені до Додатка II, виконується відповідно до положень цієї статті.

2. Для експорту будь-якого зразка виду, занесеного до Додатка II, необхідна попередня видача та пред'явлення дозволу на експорт. Дозвіл на експорт видається лише при виконанні наступних вимог:

(a) Науковий орган держави, яка експортує, зробив висновок про те, що такий експорт не загрожує виживанню цього виду;

(b) Адміністративний орган держави, яка експортує, переконався в тому, що даний зразок не був придбаний з порушенням законів цієї держави, які мають відношення до захисту фауни та флори; та

(c) Адміністративний орган держави, яка експортує, переконався в тому, що будь-який живий зразок буде підготовлений і відправлений таким чином, щоб звести до мінімуму ризик пошкодження, загрози здоров'ю та жорстокого поводження.

3. Науковий орган кожної Сторони контролює як дозволи на експорт, які видаються даною державою на зразки видів, занесених до Додатка II, так і фактичний експорт таких зразків. У випадку, коли Науковий орган визначить, що експорт зразків будь-якого такого виду повинен бути обмежений з метою підтримання даного виду в усьому його ареалі на рівні, що відповідає його ролі в екосистемі, де він мешкає, та на більш високому рівні ніж той, при якому може виникнути необхідність занесення даного виду до Додатка I, Науковий орган рекомендує відповідному Адміністративному органові належні заходи, які мають бути вжиті з метою обмеження видачі дозволів на експорт зразків даного виду.

4. Для імпорту будь-якого зразка виду, занесеного до Додатка II, необхідне попереднє пред'явлення або дозволу на експорт, або сертифікату на реекспорт.

5. Для реекспорту будь-якого зразка виду, занесеного до Додатка II, необхідна попередня видача та пред'явлення сертифікату на реекспорт. Сертифікат на реекспорт видається лише при виконанні наступних вимог:

(a) Адміністративний орган держави, яка реекспортує, переконався в тому, що даний зразок був імпортований в дану державу відповідно до положень цієї Конвенції; та

(b) Адміністративний орган держави, яка реекспортує, переконався в тому, що будь-який живий зразок буде підготовлений і відправлений таким чином, щоб звести до мінімуму ризик пошкодження, загрози здоров'ю та жорстокого поводження.

6. Для інтродукції з моря будь-якого зразка виду, занесеного до Додатка II, необхідна попередня видача сертифікату Адміністративним органом держави, яка виконує інтродукцію. Сертифікат видається лише при виконанні наступних вимог:

(a) Науковий орган держави, яка виконує інтродукцію, зробив висновок про те, що така інтродукція не загрожує виживанню цього виду;

(b) Адміністративний орган держави, яка виконує інтродукцію, переконався в тому, що поводження з будь-яким живим зразком буде відбуватися таким чином, щоб звести до мінімуму ризик пошкодження, загрози здоров'ю та жорстокого поводження.

7. Сертифікати, згадані в пункті 6 цієї статті, можуть бути видані за рекомендацією Наукового органу, після консультації з іншими національними науковими органами, чи, при необхідності, з міжнародними науковими органами на періоди, що не перевищують одного року, для загальної кількості зразків, які підлягають інтродукції протягом таких періодів.

Стаття V
Регулювання торгівлі зразками видів,
занесених до Додатка III

1. Будь-яка торгівля зразками видів, занесених до Додатка III, виконується відповідно до положень цієї статті.

2. Для експорту будь-якого зразка виду, занесеного до Додатка III, з будь-якої держави, що занесла цей вид до Додатка III, необхідна попередня видача та пред'явлення дозволу на експорт. Дозвіл на експорт видається лише при виконанні наступних вимог:

(a) Адміністративний орган держави, яка експортує, переконався в тому, що даний зразок не був придбаний з порушенням законів цієї держави, які мають відношення до захисту фауни та флори; та

(b) Адміністративний орган держави, яка експортує, переконався в тому, що будь-який живий зразок буде підготовлений і відправлений таким чином, щоб звести до мінімуму ризик пошкодження, загрози здоров'ю та жорстокого поводження.

3. Для імпорту будь-якого зразка виду, що занесений до Додатка III, необхідне, за винятком обставин, до яких застосовується пункт 4 цієї статті, попереднє пред'явлення сертифікату про походження та, у випадку, коли даний зразок імпортується з держави, що занесла даний вид до Додатка III, дозволу на експорт.

4. При реекспорті сертифікат, виданий Адміністративним органом держави, яка реекспортує, та який засвідчує, що даний зразок підлягав обробці в цій державі або що він реекспортується, приймається державою, яка імпортує, як доказ виконання положень цієї Конвенції по відношенню до даного зразка.

Стаття VI
Дозволи та сертифікати

1. Дозволи та сертифікати, які видаються відповідно до положень статей III, IV й V, повинні відповідати положенням цієї статті.

2. Дозвіл на експорт містить інформацію, зазначену у бланку-зразку, що знаходиться в Додатку IV, й може бути використаний для експорту лише протягом шести місяців з моменту його видачі.

3. Кожен дозвіл чи сертифікат містить назву цієї Конвенції, назву та відповідну печатку Адміністративного органу, що його видав, та контрольний номер, наданий Адміністративним органом.

4. На всіх копіях дозволу чи сертифікату, виданого Адміністративним органом, має бути зазначено, що вони є лише копіями й що жодна з них не може бути використана замість оригіналу, за винятком випадків, зазначених у документі.

5. Для кожної партії зразків необхідний окремий дозвіл чи сертифікат.

6. Адміністративний орган держави, яка імпортує будь-який зразок, погашає та зберігає дозволи на експорт чи сертифікат на реекспорт та будь-які відповідні дозволи на імпорт даного зразка.

7. У випадку доцільності та можливості Адміністративний орган може поставити мітку на будь-який зразок для полегшення розпізнавання зразка. Для цих цілей "мітка" означає будь-яке тавро, що не змивається, свинцеву пломбу або інший належний засіб встановлення автентичності зразка, виконаний таким чином, щоб його підробка сторонніми особами була б надзвичайно складною.

Стаття VII
Винятки та інші спеціальні положення,
що стосуються торгівлі

1. Положення статей III, IV й V не застосовуються до транзитного перевезення зразків через територію та при перевезенні їх на територію Сторони в той час, коли ці зразки знаходяться під митним контролем.

2. В тому випадку, коли Адміністративний орган держави, яка експортує чи реекспортує, переконався в тому, що зразок був придбаний до того, як положення цієї Конвенції стали чинними для даного зразка, положення статей III, IV й V не застосовуються до даного зразка, якщо Адміністративний орган видасть сертифікат, який це засвідчує.

3. Положення статей III, IV й V не застосовуються до зразків, які є особистими або предметами домашнього вжитку. Цей виняток не застосовується:

(a) по відношенню до зразків виду, занесеного до Додатка I, якщо вони були придбані власником поза державою його звичайного місця проживання й дані зразки імпортуються в цю державу; та

(b) по відношенню до зразків видів, занесених до Додатка I, якщо: i) вони були придбані власником за межами держави його звичайного місця проживання та в державі, з середовища дикої фауни та флори якої відбувалися добування або збір зразків; ii) вони імпортуються в державу звичайного місця проживання власника; та iii) держава, з середовища дикої фауни та флори якої відбувалося добування або збір зразків, вимагає попереднього видання дозволів на експорт до будь-якого експорту таких зразків; за винятком випадків, коли Адміністративний орган переконається в тому, що зразки були придбані до застосування до них положень цієї Конвенції.

4. Занесені до Додатка I зразки видів тварин, виведених в неволі в комерційних цілях, та занесені до Додатка I види рослин, штучно вирощених в комерційних цілях, вважаються зразками видів, занесених до Додатка II.

5. У випадку, коли Адміністративний орган держави, яка експортує, переконається в тому, що будь-який зразок виду тварин був виведений в неволі або будь-який зразок виду рослин був штучно вирощений або є частиною такої тварини чи рослини, чи є похідним від них, то свідоцтво про це, видане даним Адміністративним органом, є дійсним замість будь-яких дозволів або сертифікатів, що вимагаються відповідно до положень статей III, IV й V.

6. Положення статей III, IV й V не застосовуються до переданих на некомерційній основі в тимчасове користування, в дар чи шляхом обміну між вченими чи науковими установами, зареєстрованими Адміністративним органом їхньої держави, зразків гербаріїв, інших законсервованих, засушених чи заспиртованих музейних зразків та живого рослинного матеріалу, який має ярлик, виданий або затверджений Адміністративним органом.

7. Адміністративний орган будь-якої держави може відмовитися від вимог статей III, IV й V та дозволити пересування без дозволів та сертифікатів зразків, що входять до складу пересувного зоологічного саду, цирку, звіринця, виставки рослин або іншої пересувної виставки за умови, що:

(a) експортер або імпортер зареєструє з усіма подробицями такі зразки в Адміністративному органі;

(b) зразки відповідають вимогам однієї з категорій, зазначених в пунктах 2 або 5 цієї статті; та

(c) Адміністративний орган пересвідчився в тому, що перевезення будь-якого живого зразка та догляд за ним будуть виконуватися таким чином, щоб звести до мінімуму ризик пошкодження, загрози здоров'ю або жорстокого поводження.

Стаття VIII
Заходи, яких вживають Сторони

1. Сторони вживають відповідних заходів для забезпечення виконання положень цієї Конвенції та заборони торгівлі зразками з порушенням положень Конвенції. Ці заходи включають:

(a) покарання за торгівлю чи володіння такими зразками або ж те й інше; та

(b) конфіскацію та повернення таких зразків державі, що експортує.

2. Окрім заходів, що вживаються відповідно до пункту 1 цієї статті, Сторона може, якщо вважатиме за необхідне, передбачити будь-який спосіб матеріальної компенсації витрат, що були спричинені конфіскацією зразка, який став предметом торгівлі з порушенням заходів, вжитих у зв'язку з застосуванням положень цієї Конвенції.

3. По можливості, Сторони забезпечують проходження зразків через формальності, необхідні для торгівлі, з мінімальними затримками. Для забезпечення такого проходження Сторона може визначити пункти ввезення та вивезення, на яких зразки мають бути пред'явлені для митних формальностей. Сторони забезпечують, крім цього, щоб у будь-який час транзиту, зберігання та перевезення виконувався належний догляд за всіма живими зразками з метою зведення до мінімуму ризику пошкодження, загрози здоров'ю та жорстокого поводження.

4. У випадку, коли живий зразок конфіскується внаслідок заходів, зазначених в пункті 1 цієї статті, то:

(a) зразок передається під опіку Адміністративного органу держави, яка конфіскує;

(b) Адміністративний орган після консультацій з державою, яка експортує, повертає зразок цій державі за його рахунок або передає в центр порятунку чи в таке інше місце, яке Адміністративний орган вважає належним та сумісним з цілями цієї Конвенції;

(c) Адміністративний орган може отримати рекомендацію Наукового органу або, якщо визнає це доцільним, провести консультації з Секретаріатом з метою полегшення прийняття рішення відповідно до підпункту "b" цього пункту, в тому числі й стосовно вибору центру порятунку чи іншого місця.

5. Згаданий в пункті 4 цієї статті центр порятунку означає установу, якій Адміністративний орган доручить піклування про живих зразків, зокрема про тих, що були конфісковані.

6. Кожна Сторона буде вести журнали торгівлі зразками видів, занесених до Додатків I, II і III, реєструючи такі дані:

(a) назви та адреси експортерів та імпортерів; та

(b) кількість і вид виданих дозволів і сертифікатів; держави, з якими виконувалася така торгівля; число та кількість і типи зразків, назви видів, занесених до Додатків I, II і III, та, в разі необхідності, розмір і стать відповідного зразка.

7. Кожна Сторона буде складати періодичні звіти про виконання цієї Конвенції та направляти Секретаріату:

(a) щорічний звіт, що вміщує зведення даних, зазначених в підпункті "b" пункту 6 цієї статті; та

(b) дворічний звіт про законодавчі, адміністративні заходи та заходи по регулюванню, що були вжиті для забезпечення виконання положень цієї Конвенції.

8. Дані, зазначені в пункті 7 цієї статті, будуть відкритими, якщо це не суперечить законам відповідної Сторони.

Стаття IX
Адміністративні та наукові органи

1. В цілях цієї Конвенції кожна Сторона призначає:

(a) один або декілька Адміністративних органів, наділених правом видавати дозволи та сертифікати від імені цієї Сторони; та

(b) один або декілька Наукових органів.

2. Кожна держава при передачі на зберігання документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання одночасно повідомляє Уряду-депозитарію назву та адресу Адміністративного органу, уповноваженого підтримувати зв'язки з іншими Сторонами та Секретаріатом.

3. Про будь-які зміни в призначеннях або повноваженнях, передбачених положеннями цієї статті, відповідна Сторона інформує Секретаріат для повідомлення всім іншим Сторонам.

4. Адміністративний орган, згаданий в пункті 2 цієї статті, на прохання Секретаріату або Адміністративного органу іншої Сторони, направляє відбитки штампів, печаток та інших засобів, які використовуються для підтвердження автентичності дозволів та сертифікатів.

Стаття X
Торгівля з державами, які не є Сторонами Конвенції

У випадку експорту чи реекспорту в державу або імпорту з держави, яка не є Стороною цієї Конвенції, аналогічна документація, яка видана компетентними органами такої держави та, в основному, відповідає вимогам цієї Конвенції щодо дозволів та сертифікатів, може прийматися замість таких дозволів та сертифікатів будь-якою Стороною.

Стаття XI
Конференція Сторін

1. Секретаріат скликає сесію Конференції Сторін не пізніше ніж через два роки після того, як Конвенція набула чинності.

2. Надалі Секретаріат скликатиме чергові сесії принаймні один раз на два роки, якщо Конференція не прийме іншого рішення, та надзвичайні сесії в будь-який час за умови подання письмового прохання принаймні від однієї третини Сторін.

3. На сесіях, як чергових, так і надзвичайних, Сторони розглядають хід виконання цієї Конвенції та можуть:

(a) вживати таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення Секретаріату можливості виконувати свої обов'язки;

(b) розглядати та приймати поправки до Додатків I і II відповідно до статті IX;

(c) обговорювати результати діяльності по відновленню та охороні видів, занесених до Додатків I, II, III;

(d) отримувати й розглядати будь-які доповіді, подані Секретаріатом або будь-якою Стороною;

(e) якщо це доцільно, пропонувати рекомендації для підвищення ефективності цієї Конвенції.

4. На кожній черговій сесії Сторони можуть визначати час і місце наступної чергової сесії, яка буде проводитися відповідно до положень пункту 2 цієї статті.

5. На будь-якій сесії Сторони можуть визначати й приймати правила процедури сесії.

6. Організація Об'єднаних Націй, її спеціалізовані установи, Міжнародне Агентство по атомній енергії та будь-яка держава, які не є Сторонами цієї Конвенції, можуть бути представлені на сесіях Конференції спостерігачами, які можуть мати право брати участь в обговореннях без права участі в голосуванні.

7. Технічно компетентні в галузі збереження, охорони та раціонального управління фауною та флорою органи та установи, що належать до нижченаведених категорій, після повідомлення Секретаріату про своє бажання бути представленими на сесіях Конференції спостерігачами, отримають дозвіл на участь у сесії за умови, що проти цього не буде заперечень принаймні від однієї третини присутніх Сторін:

(a) міжнародні установи та органи, урядові чи неурядові, та національні урядові установи та органи; та

(b) національні неурядові установи та органи, засновані з цією метою державою, в якій вони перебувають.

Ці спостерігачі матимуть право брати участь в обговореннях без права участі в голосуванні у тому випадку, якщо отримають дозвіл на участь в роботі сесії.

Стаття XII
Секретаріат

1. Після набуття чинності цією Конвенцією Виконавчий Директор Програми Організації Об'єднаних Націй з питань навколишнього середовища забезпечує організацію Секретаріату. В тій мірі й таким чином, яким він вважатиме за доцільне, йому в цьому будуть допомагати відповідні міжурядові та неурядові, міжнародні та національні органи й установи, технічно компетентні в галузі збереження, охорони та раціонального управління дикою фауною та флорою.

2. До функцій Секретаріату входять:

(a) організація та обслуговування сесій Конференції Сторін;

(b) виконання функцій, покладених на нього відповідно до положень статей XV та XVI цієї Конвенції;

(c) проведення наукових і технічних досліджень відповідно до програм, затверджених Конференцією Сторін, які будуть сприяти виконанню цієї Конвенції, в тому числі досліджень стосовно стандартів належної підготовки та перевезення живих зразків і методів виявлення автентичності зразків;

(d) розгляд звітів Сторін та направлення запитів Сторонам відносно такої додаткової інформації стосовно звітів, яку Секретаріат вважатиме необхідною для виконання цієї Конвенції;

(e) залучення Сторін до розгляду будь-якого питання, яке має відношення до цілей цієї Конвенції;

(f) періодичне опублікування та направлення Сторонам поточних видань Додатків I, II, III, а також будь-яких інших даних, які полегшують встановлення автентичності видів, занесених до цих Додатків;

(g) підготовку річних звітів Сторонам про свою роботу та стосовно виконання цієї Конвенції, а також інших звітів, які можуть бути підготовлені на запит сесій Конференції Сторін;

(h) винесення рекомендацій для виконання цілей та положень цієї Конвенції, обмін інформацією наукового або технічного характеру;

(i) виконання будь-яких інших функцій, які можуть бути доручені йому Сторонами.

Стаття XIII
Заходи міжнародного характеру

1. У випадку, коли на підставі отриманої інформації Секретаріат вважає, що на будь-який вид, занесений до Додатків I або II, негативно впливає торгівля зразками такого виду, або що положення цієї Конвенції виконуються неефективно, він направляє цю інформацію уповноваженому Адміністративному органу заінтересованої Сторони або Сторін.

2. У випадку, коли будь-яка Сторона отримає інформацію, згадану в пункті 1 цієї статті, вона в максимально короткий термін повідомляє Секретаріату про будь-які факти стосовно даного питання в тій мірі, в якій це дозволяється її законами, та в належних випадках пропонує заходи для виправлення положення. У випадку, якщо Сторона вважає бажаним провести розслідування, таке розслідування може бути проведене особою або кількома особами, спеціально уповноваженими для даного випадку Стороною.

3. Інформація, яка надана Стороною, або та, яка є результатом розслідування, згаданого в пункті 2 цієї статті, розглядається на наступній Конференції Сторін. Конференція може винести будь-які рекомендації, які вона вважатиме належними.

Стаття XIV
Вплив на внутрішнє законодавство
та міжнародні конвенції

1. Положення цієї Конвенції ніяким чином не стосуються права Сторін вживати:

(a) більш суворих внутрішніх заходів відносно умов торгівлі, добування, володіння чи перевезення зразків видів, занесених до Додатків I, II й III, чи заходів повної на це заборони, або

(b) внутрішніх заходів, які обмежують чи забороняють торгівлю, добування, володіння чи перевезення зразків видів, занесених до Додатків I, II й III.

2. Положення цієї Конвенції ніяким чином не зачіпають положень будь-яких внутрішніх заходів чи зобов'язань Сторін стосовно будь-якого договору, конвенції чи міжнародної угоди, які стосуються інших аспектів торгівлі, добування, володіння чи перевезення зразків та які діють чи в подальшому можуть набути чинності для будь-якої Сторони, в тому числі й будь-яких заходів в галузі митного законодавства, охорони здоров'я та карантину тварин і рослин.

3. Положення цієї Конвенції ніяким чином не стосуються положень чи зобов'язань, які випливають з будь-якого договору, конвенції чи міжнародної угоди, що укладені чи можуть бути укладені між державами в рамках союзу чи регіональної торгової угоди, відповідно до яких застосовується чи зберігається загальний митний контроль між учасниками такої угоди в тій мірі, в якій це стосується торгівлі між державами-учасницями такого союзу чи угоди.

4. Держава-учасниця цієї Конвенції, яка є водночас учасницею будь-якого іншого договору, конвенції чи міжнародної угоди, діючих на момент набуття чинності цією Конвенцією, положення яких передбачають охорону морських видів, занесених до Додатка II, звільняються від зобов'язань по цій Конвенції, що стосуються торгівлі зразками видів, занесених до Додатка II, які добуваються судами, зареєстрованими в цій державі, відповідно до положень такого іншого договору, конвенції чи міжнародної угоди.

5. Незалежно від положень статей III, IV й V, для експорту зразка, отриманого відповідно до пункту 4 цієї статті, вимагається лише сертифікат від Адміністративного органу держави, що виробляє продукцію, який засвідчує, що даний зразок не був отриманий відповідно до положень такого іншого договору, конвенції чи міжнародної угоди.

6. Ніщо в цій Конвенції не зачіпає ні кодифікацію і розробку норм морського права Конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань морського права, яка скликається відповідно до резолюції 2750 C (XXV) Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, ні існуючі або майбутні вимоги й юридичні погляди будь-якої держави з питань морського права та по відношенню до характеру та меж юрисдикції прибережної держави та держав прапора.

Стаття XV
Поправки до Додатків I і II

1. Наступні положення застосовуються щодо поправок до Додатків I і II на сесіях Конференції Сторін:

(a) будь-яка Сторона може запропонувати поправку до Додатка I або II для розгляду на наступній сесії. Текст запропонованої поправки передається Секретаріату принаймні за 150 днів до сесії. Секретаріат проводить консультації з іншими Сторонами та заінтересованими органами відносно поправки відповідно до підпунктів "b" і "c" пункту 2 цієї статті та направляє відповіді всім Сторонам не пізніше ніж за 30 днів до сесії;

(b) поправки приймаються більшістю в дві третини присутніх Сторін, які беруть участь у голосуванні. Для цих цілей "присутні Сторони, які беруть участь у голосуванні" означає Сторони, які присутні й голосують "за" чи "проти". Сторони, які утрималися, не включаються до двох третин, необхідних для прийняття поправки;

(c) поправки, прийняті на сесії, набувають чинності через 90 днів після такої сесії для всіх Сторін, за винятком тих, які зроблять застереження стосовно пункту 3 цієї статті.

2. Наступні положення застосовуються щодо поправок до Додатків I і II в період між сесіями Конференції Сторін:

(a) будь-яка Сторона може запропонувати поправку до Додатка I або II для розгляду в період між сесіями шляхом процедури переписки, встановленої в цьому пункті;

(b) відносно морських видів Секретаріат після отримання тексту запропонованої поправки терміново направляє його Сторонам. Він також проводить консультації з міжурядовими органами, наділеними функціями, які стосуються цих видів, з метою отримання наукових даних, що можуть бути надані цими органами, та забезпечення координації будь-яких заходів в галузі охорони природи цими органами. Секретаріат, по можливості якомога швидше, повідомляє Сторонам думку цих органів та дані, отримані від них, а також свої висновки та рекомендації;

(c) відносно видів, які не належать до морських, Секретаріат після отримання тексту запропонованої поправки терміново направляє його Сторонам й після цього, по можливості якомога швидше, надає свої рекомендації;

(d) будь-яка Сторона може протягом 60 днів з моменту надання Секретаріатом своїх рекомендацій Сторонам, як це зазначено в підпунктах "b" і "c" цього пункту, направити Секретаріату будь-які коментарі щодо запропонованої поправки, в тому числі й будь-які наукові дані та інформацію стосовно даного питання;

(e) Секретаріат направляє Сторонам, по можливості якомога швидше, отримані відповіді, а також свої рекомендації;

(f) якщо Секретаріат не отримає заперечень проти запропонованої поправки протягом 30 днів з моменту направлення Сторонам відповідей та рекомендацій відповідно до положень підпункту "e" цього пункту, поправка набуває чинності через 90 днів для всіх Сторін, за винятком тих, які зроблять застереження відповідно до пункту 3 цієї статті;

(g) якщо Секретаріат отримає заперечення від будь-якої Сторони, запропонована поправка ставиться на голосування шляхом переписки відповідно до положень підпунктів "h", "i" та "j" цього пункту;

(h) Секретаріат інформує Сторони про одержання повідомлень про заперечення;

(i) якщо Секретаріат не отримає голосів "за", "проти" чи "утримався" принаймні від половини Сторін протягом 60 днів з моменту повідомлення, як зазначено в підпункті "h" цього пункту, запропонована поправка передається для подальшого розгляду на наступній сесії Конференції;

(j) за умови, що голоси отримані від половини Сторін, поправка приймається більшістю в дві третини Сторін, які проголосували "за" або "проти";

(k) Секретаріат інформує Сторони про результати голосування;

(l) якщо запропонована поправка приймається, вона набуває чинності через 90 днів з моменту повідомлення Секретаріатом про її прийняття всіх Сторін, за винятком тих, які зробили застереження відповідно до пункту 3 цієї статті;

3. На протязі 90 днів, передбачених в підпункті "c" пункту 1 чи підпункту "i" пункту 2 цієї статті, будь-яка Сторона може шляхом письмового повідомлення Уряду-депозитарію зробити застереження щодо даної поправки. До тих пір, поки таке застереження не буде зняте, Сторона, яка його зробила, буде вважатися державою, яка не бере участі в цій Конвенції стосовно торгівлі даним видом.

Стаття XVI

Додаток III та поправки до нього

1. Будь-яка Сторона може в будь-який час подати Секретаріату перелік видів, які за визначенням цієї Сторони підлягають регулюванню в межах її юрисдикції в цілях, зазначених в пункті 3 статті III. Додаток III включає назви Сторін, що надали перелік видів для занесення до цього Додатка, наукові назви видів, поданих таким чином, та будь-яких частин чи похідних тварин або рослин, зазначених у зв'язку з цими видами для цілей підпункту "b" статті I.

2. Кожний перелік, поданий відповідно до положень пункту 1 цієї статті, Секретаріат направляє Сторонам якомога швидше після його отримання. Перелік набуває чинності як частина Додатка III через 90 днів з моменту такого направлення. В будь-який час після направлення такого переліку будь-яка Сторона шляхом письмового повідомлення Уряду-депозитарію може зробити застереження щодо будь-якого виду чи будь-яких його частин або похідних, і до тих пір, поки таке застереження не буде зняте, ця держава вважатиметься такою, що не бере участі в цій Конвенції щодо торгівлі даним видом чи його частиною або похідним.

3. Сторона, яка подала будь-який вид для занесення його до Додатка III, може вилучити його в будь-який час шляхом повідомлення Секретаріату, який інформує про це всі Сторони. Вилучення набуває чинності через 30 днів з моменту такого повідомлення.

4. Будь-яка Сторона, яка подала перелік відповідно до положень пункту 1 цієї статті, подає Секретаріату копію всіх внутрішніх законів і правил, які застосовуються для охорони таких видів, а також будь-які тлумачення, які Сторона вважатиме необхідними та які можуть бути предметом запиту Секретаріату. До тих пір, поки даний вид занесений до Додатка III, Сторона подає будь-які поправки до таких законів і правил, а також будь-які нові тлумачення по мірі їх прийняття.

Стаття XVII
Поправки до Конвенції

1. Надзвичайна сесія Конференції Сторін скликається Секретаріатом на письмове прохання принаймні однієї третини Сторін для розгляду та прийняття поправок до цієї Конвенції. Такі поправки приймаються більшістю в дві третини Сторін, що присутні й беруть участь у голосуванні. Для цих цілей вираз "Сторони, що присутні й беруть участь у голосуванні" означає Сторони, які присутні й голосують "за" чи "проти". Сторони, які утрималися, не включаються до двох третин, необхідних для прийняття поправки.

2. Текст будь-якої запропонованої поправки повідомляється Секретаріатом всім Сторонам принаймні за 90 днів до сесії.

3. Поправка набуває чинності для Сторін, що її ухвалили, через 60 днів після того, як дві третини Сторін здали на зберігання Уряду-депозитарію документ про прийняття поправки. Для будь-якої іншої Сторони поправка набуває чинності через 60 днів після того, як ця Сторона здасть на зберігання свій документ про прийняття цієї поправки.

Стаття XVIII
Розв'язання спорів

1. Будь-який спір, який виник між двома чи більше Сторонами щодо тлумачення або застосування положень цієї Конвенції, підлягає вирішенню шляхом переговорів між Сторонами, причетними до спору.

2. Якщо спір не може бути розв'язаний відповідно до пункту 1 цієї статті, Сторони можуть, за взаємною згодою, передати спір в арбітраж, зокрема в Постійну Палату Третейського Суду в Гаазі. Арбітражне розв'язання є обов'язковим для Сторін, які передали спір на арбітраж.

Стаття XIX
Підписання

Ця Конвенція буде відкрита для підписання у Вашингтоні до 30 квітня 1973 року й надалі в Берні до 31 грудня 1974 року.

Стаття XX
Ратифікація, прийняття та затвердження

Ця Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю та затвердженню. Документи про ратифікацію, прийняття або затвердження передаються на зберігання Урядові Швейцарської Конфедерації, який є Урядом-депозитарієм.

Стаття XXI
Приєднання

Ця Конвенція відкрита для приєднання протягом необмеженого часу. Документи про приєднання передаються на зберігання Урядові-депозитарію.

Стаття XXII
Набуття чинності

1. Ця Конвенція набуває чинності через 90 днів після здачі на зберігання Урядові-депозитарію десятого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання.

2. Для кожної держави, яка ратифікує, приймає або затверджує цю Конвенцію або приєднується до неї після здачі на зберігання десятого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання, ця Конвенція набуває чинності через 90 днів після здачі на зберігання такою державою свого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання.

Стаття XXIII
Застереження

1. Положення цієї Конвенції не підлягають загальним застереженням. Конкретні застереження можуть бути зроблені відповідно до положень цієї статті та статей XV і XVI.

2. Будь-яка держава при здачі на зберігання свого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання може зробити конкретне застереження щодо:

(a) будь-якого виду, занесеного до Додатка I, II і III, або

(b) будь-яких частин чи похідних, зазначених у зв'язку з видом, занесеним до Додатка III.

3. До тих пір, поки Сторона не скасує застереження, зроблене відповідно до положень цієї статті, вона буде вважатися державою, яка не бере участі в цій Конвенції щодо торгівлі тими видами або частинами, або похідними, які вказані в цьому застереженні.

Стаття XXIV
Денонсація

Будь-яка Сторона може денонсувати цю Конвенцію шляхом письмового повідомлення Уряду-депозитарію в будь-який час. Денонсація набуває чинності через дванадцять місяців після того, як Уряд-депозитарій отримає таке повідомлення.

Стаття XXV
Депозитарій

1. Оригінал цієї Конвенції англійською, іспанською, китайською, російською та французькою мовами, кожна версія якого є однаково автентичною, буде зберігатися Урядом-депозитарієм, який передасть сертифіковані копії до всіх держав, що підписали цю Конвенцію або передали на зберігання документи про приєднання до неї.

2. Уряд-депозитарій буде інформувати всі держави, які підписали Конвенцію або приєдналися до неї, та Секретаріат про підписання, здачу на зберігання документів про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання, про набуття чинності цією Конвенцією, поправками до неї, про внесення та вилучення застережень та повідомлень про денонсацію.

3. Одразу ж після набуття чинності цією Конвенцією завірена її копія буде передана Урядом-депозитарієм до Секретаріату Організації Об'єднаних Націй для реєстрації та опублікування відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ).

На посвідчення чого уповноважені на це підписалися нижче.

Вчинено у Вашингтоні третього березня 1973 року.

Додатки I та II

(прийняті Конференцією Сторін, дійсні з 16 лютого 1995 року)

Пояснення

1. Види, включені в ці додатки:

a) у вигляді назви виду; або

b) через наведення всіх видів, які входять до таксону вищого порядку або визначеної його частини.

2. Скорочення "spp." вживається з метою, щоб вказати всі види вищого таксону.

3. Інші посилання на вищий ніж вид таксон зроблені тільки для цілей інформування та класифікації.

4. Скорочення "p.e." використане для того, щоб вказати види, які можливо вже вимерли.

5. Зірочка (*) навпроти назви виду або вищого таксону свідчить, що одна або більше географічно ізольованих популяцій, підвидів чи видів цього виду або таксону включені в Додаток I і виключені з Додатка II.

6. Дві зірочки (**) навпроти назви виду або вищого таксону свідчить, що одна або більше географічно ізольованих популяцій, підвидів чи видів цього виду або таксону включені в Додаток II і виключені з Додатка I.

7. Символ (-) перед номером навпроти назви виду або вищого таксону означає, що відмічені географічно ізольовані популяції, види, групи видів чи родини цих видів або таксонів виключені з додатка, а саме:

-101 популяція із Західної Гренландії

-102 популяції з Бутану, Індії, Непалу та Пакистану

-103 популяція з Австралії

-104 популяція із Сполучених Штатів Америки

-105 - Чилі: частина популяції з провінції Парінакота, Iа. регіон Тарапака - Перу: вся популяція

-106 популяції з Афганістану, Бутану, Індії, Кампучії, Непалу та Пакистану

-107 Cathartidae

-108 Melopsittacus undulatus, Nimphicus hollandicus та Psittacula krameri

-109 популяція з Еквадору, за умови нульових експортних квот на 1995 і 1996 роки, а надалі в тому випадку, коли квота річного експорту схвалена Секретаріатом CITEC та Групою спеціалістів lUCN/SSC щодо крокодилів

-110 популяції з Ботсвани, Ефіопії, Кенії, Малаві, Мозамбіку, Південної Африки, Об'єднаної Республіки Танзанії, Замбії і Зімбабве, та популяції наступних країн за умови визначених річних експортних квот:

1995 1996 1997

Мадагаскар       4700       5200       5200 
(особини з кроко-
дилячих ферм: 4500 5000 5000
дикі небезпечні
особини): 200 200 200
Уганда 2500 2500 2500
Об'єднана Республіка Танзанія буде санкціонувати, крім
особин з крокодилячих ферм, експорт до 1 100 диких
особин (включаючи 100 мисливських трофеїв) в 1995 та
1996 роках, а конкретне число має бути погоджене в 1997
році з Секретаріатом CITEC та Групою спеціалістів
lUCN/SSC щодо крокодилів
-111 популяції з Австралії, Індонезії та Папуа Нова Гвінея

-112 популяція з Чилі

-113 всі види, якщо вони не соковиті

-114 Aloe vera., також згадувався як Aloe barbadensis

8. Символ (+) перед номером навпроти назви виду або вищого таксону означає, що лише відмічені географічно ізольовані популяції, підвиди чи види цього виду або таксону включені в додаток, а саме:

+201 популяції з Бутану, Індії, Непалу та Пакистану

+202 популяції з Бутану, Китаю, Мексики та Монголії

+203 популяції з Камеруну та Нігерії

+204 популяція з Азії

+205 популяції з Центральної та Північної Америки

+206 популяції з Бангладеш, Індії та Таїланду

+207 популяція з Індії

+208 популяція з Австралії

+209 популяція з Південної Африки

+210 - Чилі: частина популяції з провінції Парінакота, Iа. регіон Тарапака - Перу: вся популяція

+211 популяції з Афганістану, Бутану, Індії, Кампучії, Непалу та Пакистану

+212 популяція з Мексики

+213 популяції з Алжиру, Буркіна Фасо, Камеруну, Центральної Африканської Республіки, Чаду, Малі, Мавританії, Марокко, Нігеру, Нігерії, Сенегалу та Судану

+214 популяція з Сейшел

+215 популяція з Європи, виключаючи територію колишнього СРСР

+216 всі види з Нової Зеландії

+217 популяція з Чилі

9. Символ (=) перед номером навпроти назви виду або вищого таксону означає, що назва цього виду або таксону має бути інтерпретована наступним чином:

=301 також згадувалась як Phalangermaculatus

=302 включає родину Tupaiidae

=303 раніше відносилась до родини Lemuridae

=304 раніше наводилась як підвид Calhthrixjacchus

=305 включає родовий синонім Leontideus

=306 раніше відносилась до виду Saguinus oedipus

=307 раніше наводилась як Alouatta palliata (villosa)

=308 включає синонім Cercopithecus roloway

=309 раніше відносилась до роду Papio

=310 включає родовий синонім Simias

=311 включає синонім Colobus badius kirkii

=312 включає синонім Colobus badius rufomitratus

=313 включає родовий синонім Rhinopithecus

=314 також згадувалась як Presbytis entellus

=315 також згадувалась як Presbytis geeiTu Semnopithecus geei

=316 також згадувалась як Presbytis pileata та Semnopithecus pileatus

=317 включає синонім Bradypus boliviensisi та Bradypus griseus

=318 включає синонім Priodontes giganteus

=319 включає синонім Physetermacrocephalus

=320 включає синонім Eschrichtius glaucus

=321 раніше відносилась до роду Balaena

=322 раніше відносилась до роду Dusicyon

=323 включає синонім Dusicyon fulvipes

=324 включає родовий синонім Fennecus

=325 також згадувалась як Selenarctos thibetanus

=326 також згадувалась як Aonyx microdon або Paraonyx microdon

=327 раніше відносилась до роду Lutra

=328 раніше відносилась до роду Lutra; включає синоніми Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum та Lutra platensis

=329 включає синонім Eupleres major

=330 також згадувалась як Hyaena brunaea

=331 також згадувалась як Felis caracail Lynx caracal

=332 раніше відносилась до роду Felis

=333 також згадувалась як Felis pardina або Felis lynx pardina

=334 раніше відносилась до роду Panthera

=335 також згадувалась як quus asinus

=336 раніше відносилась до виду Equus hemionus

=337 також згадувалась як Equus caballus przewalskn

=338 також згадувалась як Choeropsis liberiensis

=339 також згадувалась як Cervusporcinus annanuticus

=340 також згадувалась як Cervusporcinus calamianensis

=341 також згадувалась як Cervusporcinus kuhlii

=342 також згадувалась як Cervus dama mesopotamicus

=343 включає синонім Bostrontalis

=344 включає синонім Bos grunniens

=345 включає родовий синонім Nozvibos

=346 включає родовий синонім Anoa

=347 також згадувалась як Damaliscus dorcas dorcas

=348 раніше відносилась до виду Naemorhedus goral

=349 також згадувалась як Capricornis sumatraensis

=350 включає синонім Oryx tao

=351 включає синонім Ovis aries ophion

=352 також згадувалась як Rupicapra rupicapra ornata

=353 також згадувалась як Pterocnemia pennata

=354 також згадувалась як Sula abbotti

=355 також згадувалась як Ciconia ciconia boyciana

=356 включає синоніми Anas chlorotis та Anas nesiotis

=357 також згадувалась як Ana splatyrhynchos laysanensis

=358 можливо є гібридом між Anas platyrhynchos та Anas superciliosa

=359 також згадувалась як Aquila heliaca adalberti

=360 також згадувалась як Cnondrohierax wilsoni

=361 також згадувалась як Falcoperegrinus babylonicusiu Falco peregrinus pelegrinoides

=362 також згадувалась як Crax mitu mitu

=363 раніше відносилась до роду Aburria

=364 раніше відносилась до виду Crossoptilon crossoptilon

=365 раніше відносилась до виду Polyplectron malacense

=366 включає синонім Rheinaraia nigrescens

=367 також згадувалась як Tricholimnas sylvestris

=368 також згадувалась як Choriotis nigriceps

=369 також згадувалась як Hollbaropsis bengalensis

=370 також згадувалась як Atarona dufresniana rhodocorytha

=371 часто використовувалась під некоректною назвою Ara caninde

=372 також згадувалась як Cyanoramphus novaezelandiae cookii

=373 також згадувалась як Opopsitta diophthalma coxeni

=374 також згадувалась як Pezoporus occidentals

=375 раніше відносилась до виду Psephotus chrysopterygius

=376 також згадувалась як Psittacula krameriecho

=377 раніше відносилась до роду Gallirey, також згадувалась як Tauraco porphyreolophus

=378 також згадувалась як Otus gurneyi

=379 також згадувалась як Ninox novaeseelandiae royana

=380 раніше відносилась до роду Glaucis

=381 включає родовий синонім Ptilolaemus

=382 раніше відносилась до роду Rhinoplax

=383 також згадувалась як Pitta brachyura nympha

=384 також згадувалась як Muscicapa ruecki або Niltava ruecki

=385 також згадувалась як Dasyornis brachypterus longirostris

=386 також згадувалась як Meliphaga cassidix

=387 також відносилась до роду Spinus

=388 раніше згадувалась як Kachuga tecta tecta

=389 включає родові синоніми Nicoria та Geoemyda (частково)

=390 також згадувалась як Geochelone elephantopus; також відносилась до роду Testudo

=391 також відносилась до роду Testudo

=392 також відносилась до роду Aspideretes

=393 раніше відносилась до роду Podochemis spp.

=394 включає Alligatoridae, Crocodylidae та Gavialidae

=395 також згадувалась як Crocodylus mindorensis

=396 раніше включалась в Chamaeleo spp.

=397 також згадувалась як Constrictor constrictor occidentalis

=398 включає синонім Python molurus pimbura

=399 включає синонім Pseudoboa cioeria

=400 також згадувалась як Hydrodynastes gigas

=401 включає родовий синонім Megalobatrachus

=402 Sensu D'Abrera

=403 також згадувалась як Conchodromus dromas

=404 також відносилась до родів Disnomia та Plagiola

=405 включає родовий синонім Proptera

=406 також відносилась до роду Carunculina

=407 також згадувалась як Megalonaias nickliniana

=408 також згадувалась як Cyrtonaias tampicoensis tecomatensisiu Lampsilis tampicoensis tecomatensis

=409 включає родовий синонім Microtya

=410 включає родовий синонім Papuina

=411 включає лише родину Helioporidae з одним видом Heiiopora coeruiea

=412 також згадувалась як Podophyllum emodi та Siaopodopnyllum hexandrum

=413 також відносилась до роду Ecbinocactus

=414 також згадувалась як Lobeira macdougallii або Nopaixochia macdougallii

=415 також згадувалась як Echinocereus lindsayi

=416 також згадувалась як Wilcoxia schmollu

=417 також відносилась до роду Coryphantha

=418 також згадувалась як Solisia pectinata

=419 також згадувалась як Backebergia militaris

=420 також відносилась до роду Toiiteya

=421 включає синонім Ancistrocactustobuschii

=422 також відносилась до роду Neolloydia або до роду Echinomastus

=423 також відносилась до роду Toumeya або до роду Pediocactus

=424 також відносилась до роду Neolloydia

=425 також згадувалась як Saussurea lappa

=426 включає Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera

=427 також згадувалась як Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis

=428 також згадувалась як Engelhardia pterocarpa

=429 включає Aloe compressa var. rugosquamosa та Aloe compressa var. schistophila

=430 включає Aloe haworthioides var aurantiaca

=431 включає Aloe laeta var maniaensis

=432 включає родини Apostasiaceae та Cypripediaceae як підродини Apostasiodeae та Cypripedioideae

=433 також згадувалась як Sarracenia rubra alabamensis

=434 також згадувалась як Sarracenia rubrajonesii

=435 включає синонім Stangeria paradoxa

=436 також згадувалась як Taxus baccata spp. wallichiana

=437 включає синонім Welwitschia bainesil

10. Символ (^) перед номером навпроти назви виду або вищого таксону означає:

^501 Зразки свійських форм не регулюються положеннями Конвенції

^502 Встановлена наступна щорічна експортна квота для живих зразків та мисливських трофеїв: Ботсвана: 5 Намібія: 150 Зімбабве: 50

Торгівля цими зразками регулюється положеннями статті III Конвенції

^503 Виключно в межах дозволеної міжнародної торгівлі живими тваринами, відповідного та прийнятного призначення, і мисливськими трофеями

^504 Виключно в межах дозволеної міжнародної торгівлі вовною, що обстрижена з живих вікуній, які мешкають в популяціях, перелічених у Додатку II (див. +210), у стаді, що зберіглось у Перу і яке дає 3249 кг вовни та у вигляді тканини і речей, зроблених там з нього, зворотна сторона тканини повинна містити логотип, прийнятий країнами ареалу виду, які підписали Конвенцію про збереження вікуній (Convenio para la Conservacion у Manejo de la Vicuna), та слова VICUNANDES-CHLLE або VICUNANDES-PERU, залежно від країни походження

^505 Викопні речі не регулюються положеннями Конвенції

^506 До десятої Конференції сторін експорт дорослих рослин виду Pachypodium brevicuale не дозволяється

^507 Культури сіянців або тканин, отриманих в умовах in vitro, у твердому або рідкому середовищі, що транспортуються у стерильних контейнерах, не регулюються положеннями Конвенції.

11. Згідно зі статтею 1, абзацом b), підабзацом (iii) Конвенції, символ (#) біля номеру навпроти назви виду або вищого таксону, що включені до Додатка III, означає частини або похідні, які визначені, виходячи з цілей Конвенції, наступним чином:

#1 Означає всі частини та похідні, виключаючи: a) насіння, спори та пилок (включаючи маточки); та b) культури сіянців або тканин, які отримані in vitro, в твердому або рідкому середовищі, що транспортуються в стерильних контейнерах

#2 Означає всі частини та похідні, виключаючи: a) насіння і пилок; b) культури сіянців або тканин, які отримані in vitro, в твердому або рідкому середовищі, що транспортуються в стерильних контейнерах; та c) хімічні похідні

#3 Означає коріння та частини, що легко впізнати

#4 Означає всі частини та похідні, виключаючи: a) насіння і пилок; b) культури сіянців або тканин, які отримані in vitro, в твердому або рідкому середовищі, що транспортуються в стерильних контейнерах; c) фрукти, частини і похідні натуралізованих або штучно розведених рослин; та d) окремі жмутки стеблин і частини та похідні натуралізованих або штучно розведених рослин підроду Opuntia роду Opuntia

#5 Означає розпилену деревину, зпилений ліс та фанеру

#6 Означає деревину, стружку та необроблений розколотий матеріал

#7 Означає всі частини та похідні, виключаючи: a) насіння і пилок (включаючи маточки); b) культури сіянців або тканин, які отримані in vitro, в твердому або рідкому середовищі, що транспортуються в стерильних контейнерах; c) зрізані квітки штучно розведених рослин; та d) плоди, частини і дохідні штучно розведених рослин роду Vanilla

#8 Означає всі частини та похідні, виключаючи: a) насіння і пилок; b) культури сіянців або тканин, які отримані in vitro, в твердому або рідкому середовищі, що транспортуються в стерильних контейнерах; та c) готові фармацевтичні продукти

12. Оскільки жоден з видів або вищих таксонів флори, що включені до Додатка I, не має позначки в тому розумінні, що їхні гібриди мають бути предметом договорів згідно з положеннями статті III Конвенції, то це означає, що штучно розведені гібриди, отримані від одного чи більше видів або таксонів, можуть бути предметом торгівлі при наявності сертифікату штучного розведення, і що насіння та пилок (включаючи маточки), зрізані квіти, культури сіянців або тканин, отриманих in vitro, в твердому чи рідкому середовищі, що транспортуються в стерильних контейнерах, цих гибридів не регулюються положеннями конвенції.

FAUNA - ФАУНА

CHORDATA - ХОРДОВІ

MAMMALIA - ССАВЦІ

MONOTREMATA - ОДНОПРОХІДНІ Tachyglossidae - Єхидни Zaglossus spp. Новогвінейські проєхидни - всі види

DASYUROMORPHIA - СУМЧАСТІ Dasyuridae - Хижі сумчасті Sminthopsis longicaudata Сумчаста миша довгохвоста Sminthopsis psammophila Сумчаста миша піщана Thylacinidae - Сумчасті (Тасманійські) вовки Thylacinus cynocephalus p.e. Сумчастий (тасманійський) вовк

PERAMELEMORPHA - БАНДИКУТИ Peramelidae - Бандикутові Chaeropus ecaudatus p.e. Бандикут свиноногий Macrotis lagotis Бандикут кролячий Macrotis leucura Бандикут малий кролячий Perameles bo again ville Бандикут західний

DIPROTODONTIA - КЕНГУРУ Phalangeridae - Кускуси або посуми Phalanger orientalis Кускус пухнастий Spilocuscus maculatus=301 Кускус плямистий Burramyidae - Бураміси Burramys parvus Бураміс малий (посум) Lasiorhinus krefftii Вомбат шерстьоногий Крефта або вомбат квінслендський Macropodidae - Кенгурові Dendrolagus bennettianus Деревний кенгуру Бенета Dendrolagus inustus Деревний кенгуру інустус Denarolagus lumfioltzi Деревний кенгуру Лумгольтца Dendrolagus ursilius Деревний кенгуру ведмежий Lagorchestes hirsutus Кенгуру жмутохвостий Lagostrophzus fasciatus Кенгуру смугастий Onychogalea fraenata Кенгуру короткокігтевий Onychogalea lunata Кенгуру місяцекігтевий Potoroidae - Потору Bettongia spp. Короткоморді кенгуру - всі види Caloprymnus campestis p.e. Кенгуру гологрудий

CHIROPTERA - КАЖАНИ Pteropodidae - Криланові Acerodon spp. Ацеродони - всі види Acerodon jubatus Ацеродон гривастий Acerodon lucifer p.e. Ацеродон денний Pteropus spp.* Летючі лисиці - всі види Pteropus insularis Летюча лисиця трукська Pteropus mariannus Летюча лисиця маріанська велика Pteropus molossinus Летюча лисиця панапенська Pteropus phaeocephalus Летюча лисиця мортлокська Pteropus pilosus Летюча лисиця палаунська Pteropus samoensis Летюча лисиця самоанська Pteropus tonganus Летюча лисиця тонганська PRIMATES - ПРИМАТИ PRIMATES spp.*=302 ПРИМАТИ - всі види Lemuridae - Лемури Lemuridae spp. Лемури - всі види Megaladapidae - Щурячі макі Megaladapidae spp.=303 Щурячі макі - всі види Cheirogaleidae - Карликові лемури Cheirogaleidae spp. Карликові лемури - всі види Indridae - Індрії Indridae spp. Індрії - всі види Daubentonidae - Руконіжки Daubentonia madagascariensis Руконіжка або ай-ай Callithricidae - Пустункові Callico goeldii Мармозетка Гельді Callithrix aurita=304 Пустунка звичайна біловуха Callithrix Na viceps=304 Пустунка звичайна жовтоголова Leontopitbecusspp.=305 Левові пустунки - всі види Saguinus bicoior Тамарин рябий Saguin us geoffroyi=306 Тамарин Жофруа Saguinus leucopus Тамарин білоногий Saguinus oedipus Тамарин Едипів Cebidae - Капуцинові Alouatta palliata Ревун колумбійський Alouatta pigra=304 Ревун Ateles geoffroyi front tus Коата Жофруа Ateles geoffroyi panamensis Коата Жофруа панамська Brachyteles arachnoides Мавпа павукоподібна Cacajao spp. Какайо або уакарі - всі види Chiropotes albinasus Сакі білоносий Lagothrix flavicauda Мавпа жовтохвоста шерстиста Saimiri oerstedi Саймірі рудоспинний Cercopithecidae - Мавпи Cercocebus galeritus galeritus Мангабей чубатий Cercopithecus diana=308 Мангабей-діана Macaca silenus Макак левохвостий або вандеру Mandrillus leucophaeus=309 Дрил Mandrillus sphinx=309 Мандрил Nasalis concolor=310 Сіміас одноколірний Nasalis larvatus Носач звичайний або кахау Presbytis potenziani Тонкотіл або лангур ментавайський Procolobus pennantii kirkii=311 Колобус гвінейський Procolobus rufomitratus=312 Товстотіл червоний Pygathrix spp.=313 Тонкотілі мавпи - всі види Semnopithecus entellus=314 Гульман або хануман Trachypithecus geei=315 Тонкотіл або лангур індійський Trachypithecuspileatus=316 Тонкотіл або лангур чубатий Hylobatidae-Гібони Hylobatidae spp. Гібони - всі види Hominidae - Людиноподібні мавпи Gorilla gorilla Горила Pan spp. Шимпанзе - всі види Pongo pygmaeus Орангутанг

XENARTHRA - НЕПОВНОЗУБІ Myrmecophagigae - Мурашкоїди Myrmecophaga tridactyla Мурашкоїд гігантський Bradypodidae - Трьохпалі лінивці Bradypus variegatus=317 Лінивець бурогорлий Dasypodidae - Панцирники Priodontes maximus=318 Панцирник гігантський

PHOLIDOTA - ЛУСКАТІ Manidae - Ящури або Панголіни Manis spp. Ящур - всі види

LAGOMORPHA - ЗАЙЦЕПОДІБНІ Leporidae - Заячі Caprolagus hispidus Заєць щетинистий Romerolagus diazi Кролик безхвостий

RODENTIA - ГРИЗУНИ Sciuridae - Білячі Cynomys mexicanus Собака мексіканський лучний Ratufa spp. Ратуфа - всі види Muridae - Мишині Leporillus conditor Миша кілкогнізда Pseudomys praeconis Миша несправжня криклива Xeromis myoides Пацюк несправжній водяний Zezomys psedunculatus Пацюк центрально-австралійський товстохвостий Chinchillidae - Шиншилові Chinchilla spp.^501 Шиншила - всі види CETACEA - КИТОПОДІБНІ CETACEA spp. * КИТОВІ - всі види Platanistidae - Прісноводні дельфіни Lipotes vexillifer Дельфін озерний Platanista spp. Дельфін ганзький Ziphiidae - Дзьоборили Berardstlsspp. Плавун південний Hyperoodon spp. Бутилконіс - всі види Physeteridae - Кашалоти Physeter catodon=319 Кашалот Delphinidae - Звичайні дельфіни Sotalia spp. Дельфін білий - всі види Sousa spp. Дельфін білий - всі види Phocoenidae - Морські свині Neophocaena phocaenoides Морська свиня безпера Phocoena sinus Морська свиня каліфорнійська Eschrichtidae - Сірі кити Escbrichtius robustus=320 Кит сірий Balaenopteridae - Смугасті кити Balaenoptera acutorostrata**-101 Смугастик малий Balaenoptera borealis Сейвал Balaenoptera edeni Смугастик Брайда Balaenoptera musculus Кит синій Balaenoptera physalis Фінвал Megaptera novaeangliae Кит горбатий Bialaenidae - Гладкі кити Balaena mysticetus Кит гренландський Eubalaena spp.=321 Гренландські кити Neobalaenidae - Карликові гладкі кити Caperea marginata Кит карликовий гладкий

CARNIVORA - ХИЖАКИ Canidae - Вовки Canis lupus**+201 Canis lupus*-102 Вовк звичайний Вовк звичайний Cerdocyon thous=322 Лисиця-майконг або лисиця крабоїд Chrysocyon brachiurus Вовк гривастий Cion alpinus Вовк червоний Pseudalopex culpaeus=322 Лисиця андська Pseudalopex griseus=323 Шакал південно-американський сірий Pseudalopex gymnocercus =322 Лисиця парагвайська Speothos venaticus Собака кущовий Vulpes cana Лисиця афганська Vulpes zerda=324 Фенек Ursidae - Ведмедеві Ursidae spp. Ведмедеві - всі види Ailuropoda melanol Панда велика (гігантська) Ailurus fulgens Панда мала Helarctos malayanus Ведмідь малайський Tremarctos ornatus Ведмідь очковий Ursus arctos **+202 Ведмідь бурий Ursus arctos isabellinus Ведмідь бурий Ursus thibetanus=325 Ведмідь чорний гімалайський (білогрудий) Mustellidae - Куниці Aonyx congicus**+203=326 Конголезька видра Conepatus humboldtii Скунс Гумбольдта Enhydra lutris nereis Калан каліфорнійський Lontra felina=327 Котяча видра Lontra longicaudis=328 Довгохвоста (південно-американська) видра Lontra provocax=327 Південна річкова видра Lutra lutra Звичайна (Річкова) видра Lutrinae spp. * Видри - всі види Mustela nigripes Тхір чорноногий Pteronura brasiliensis Видра гігантська Viverridae - Віверові Cryptoprocta ferox Фоса Cynogale bennettii Цівета видрова Eupleres goudotii=329 Мунго дрібнозубий Fossa fossana Фаналока Hemigalus derbyanus Цівета смугаста Prionodon linsang Пріонодон або лінзанг смугастий Prionodoa pardicolor Лінзанг плямистий Hyaenidae - Гієнові Parahyaena brunnea=330 Гієна бура Felidae - Котячі Felidae spp.* Котячі - всі види Acinonyx jubatus^502 Гепард Caracat caracal**+204=331 Каракал Catopuma temmnicki=332 Кіт Темінка Felis nigripes Кіт чорноногий Herpailurus yagouaroundi**+205=332 Ягуарунді Leopardus pardalis=332 Оцелот Leopardus tigrinus=332 Онціла Leopardus wiedii=331 Кіт довгохвостий Lynx pardinus=333 Рись Neofelis nebulosa Леопард димчастий Oncifelis geoffroyi=332 Кіт Жофруа Orealurus jacobita=332 Кіт андський Panthera leo persica Лев індійський Panthera onca Ягуар Pantnera pardus Леопард Panthera tigris Тигр Pardofelis marmorata=332 Кіт мармуровий Prionailurus bengalensis bengalensis**+206=332 Кіт бенгальський Prionailurus planiceps=332 Кіт суматранський Prionailurus rubiginosus**+207=332 Кіт плямисто-рудий Puma concolor coryi=331 Пума флоридська Puma concolor costaricensis=332 Пума центрально-американська Puma concolor couguar=332 Пума північно-американська Uncia uncia=334 Сніговий барс або ірбіс, або сніговий леопард

PINNIPEDIA - ЛАСТОНОГІ Otariidae - Вухаті тюлені Arctocephalus spp.* Південний котик Arctocephalus townsendi Котик морський гуадалупський Phocidae - Справжні тюлені Mirounga leonina Слон південний морський Monachus spp. Тюлень-монах

PROBOSCIDEA - ХОБОТНІ Elephantidae - Слонові Elephas maximus Слон індійський Loxodonta africana Слон африканський

SIRENIA - СІРЕНИ Dugongidae - Дюгоневі Dugong dugon*-103 Dugong dugon*+208 Дюгонь Дюгонь Trichechidae - Ламантинові Trichechus inuiiguis Ламантин амазонський Trichechus manatus Ламантин американський Trichechus senegalensis Ламантин африканський

PERISSODACTYLA - ПАРНОКОПИТНІ Equidae - Конячі Equus africanus=335 Осел африканський дикий Equus grevyi Зебра Греві або зебра пустельна Equus hemionus* Кулан або онагр Equus hemionus hemionus Кулан монгольський Equus kiang=336 Кулан кіанг Equus onager*=336 Кулан туркменський Equus onager khur=33 Кулан індійський Equus przewalskii=337 Кінь Пржевальського Equus zebra hartmannae Зебра гірська Хартмана Equus zebra zebra Зебра гірська капська Tapiridae - Тапірові Tapiridae spp.** Тапірові - всі види Tapirus terrestris Тапір рівнинний Rhinocerotidae - Носороги Rhinocerotidae spp.** Носороги - всі види Ceratotherium simum simum* +209 ^503 Носоріг білий

ARTIODACTYLA - ПАРНОКОПИТНІ Suidae - Свині Babyrousa babyrussa Бабіруса Sus salvanius Свиня карликова Tayassuidae - Пекарі Tayassuidae spp.*-104 Пекарі - всі види Catagonus wagneri Пекарі Вагнера Hippopotamidae - Бегемотові Hexaprotodon liberiensis=338 Бегемот карликовий Heppopotamus amphibius Бегемот звичайний або гіпопотам Camelidae - Верблюдові Lama guanicoe Гуанако Vicugna vicugna Vicugna vicugna*+210^504 **-105 Вікунья Вікунья Moschidae - Кабарги Moscbusspp.**+211 Moscbusspp.*-106 Кобарга - всі види Кабарга Cervidae - Оленеві Axis porcinus annamiticus=339 Олень індокитайський свинячий Axis porcinus calamianensis=340 Олень філіпінський свинячий Axis porcinus kuhli=341 Олень свинячий Кулі Blastocerus dichotomus Олень болотний олень або гуемал Dama mesopotamica=342 Лань іранська Cervus duvaucelii Барасинга Cervus elaphus bactrianus Олень бухарський благородний Cervus elaphus hanglu Кашмирський (персидський) олень Cervus eiai Олень-ліра або таменг або олень Ельда Hippocamelus spp. Південно-американські олені - всі види Megamuntiacus vuquanghensis Мунтжак гігантський Mintiacus crinifrons Мунтжак чорний Ozotoceros bezoarticus Олень пампасний Pudu mephistophiles Пуду північний Antilocapridae - Вилорогові Antiocapra americana+212 Вилоріг Bovidae - Порожнисторогі Addax nasomaculatus Адакс Ammotragus lervia Баран гривастий північно-африканський Bison bison athabascae Бізон американський лісовий Bos gaurus=343 Гаур або гаор Bos mutus=344^501 Як дикий Bos sauveli=345 Купрей Bubalus depressicornis=346 (Рівнинний) Аноа або буйвол карликовий Bubalus mindorensis=346 Міндоранський буйвол або тамарау Bubalus quarlesi=346 Гірський аноа Budorcas taxicolor Такин Capra falconeri Гвинторогий козел Cephalophus dorsalis Дукер чорноспинний Cephalophus jentinki Дукер чепрачний Cephalophus monticola Дукер голубий Cephalophus ogilbyi Дукер Оджілбі Cephalophus silviculto Дукер жовтоспинний Cephalophus zebra Дукер зебровий Damaliscuspygargus dor Бубал біломордий Gazella dama Газель сахарська Hippotragus niger variani Антилопа гігантська чорна Kobus leche Козел водяний Naemorhedus baileyi=348 Горал Naemorhedus caudatus=348 Горал Naemorhedus goral Горал Naemorhedus sumatraensis=349 Cepay Oryx dammah=350 Антилопа шаблерога Oryx leucoryx Орікс аравійський Ovis ammon * Баран гірський Ovis ammon hodgsonii Баран гірський тібетський Ovis canadensis+212 Баран-товсторіг Ovis orientalis ophion=351 Муфлон кіпрський Ovis vignei Баран ладакський Pantnolops hodgsoni Оронго Pseudoryx nghetinhensis Псевдорікс Rupicapra pyrenaica ornata=352 Серна абруцька Saiga tatarica Сайгак

AVES - ПТАХИ

STRUTHIONIFORMES - СТРАУСОПОДІБНІ Struthionidae - Страуси Stmthio camelus+213 Страус африканський

RHEIFORMES - НАНДУПОДІБНІ Rheidae - Південно-американські нанду, Pea-птахи Rhea americana Нанду північний Rhea peanata=353 Нанду довгодзьобий або нанду Дарвіна

TINAMIFORMES - ТІНАМУПОДІБНІ Tinamidae - Тінамуові Tinamus solitarius Тінаму охристоголовий

SPHENISCIFORMES - ПІНГВІНИ Spheniscidae - Пінгвінові Spheniscus demersus Пінгвін очковий Spheniscus humboldti Пінгвін Гумбольдта

PODICIPEDIFORMES - НОРЦЕПОДІБНІ Podicipedidae - Норцеві Podilymbus gigas Норець атитланський

PROCELLARIIFORMES - БУРЕВІСНИКОПОДІБНІ Diomedeidae - Альбатросові Diomedea albatrus Альбатрос білоспинний

PELECANIFORMES - ПЕЛІКАНОПОДІБНІ Pelicanidae - Пеліканові Pelicanus crispus Пелікан кучерявий Sulidae - Олушеві Papasula abbotii=354 Олуша Абота або чорнокрили Fregatidae - Фрегатові Fregata andrewsi Фрегат різдв'яний

CICONIIFORMES - ЛЕЛЕКОПОДІБНІ Balaenicipitidae - Китоглавові Balaeniceps rex Китоглав Ciconiidae - Лелеки Ciconia boyciana=355 Лелека китайський білий Ciconia nigra Лелека чорний Jabiru mycteria Ябіру бразильський Mycteria cinerea Лелека-дзьобач малайський Threskiornithidae - Ібіси Eudocimus nuber Ібіс червоний Geronticus calvus Ібіс південно-африканський лисий Geronticus eremita Ібіс гірський Nipponia nippon Ібіс японський червононогий Platalea leucorodia Колпиця або косар Phoenicopteridae - Фламінгові Phoenicopteridae spp. Фламінго - всі види

ANSERIFORMES - ГУСЕПОДІБНІ Anatidae - Качині Anas aucklandica=356 Чирок оклендський Anas bernieri Чирок мадагаскарський Alias formosa Чирок-клоктун Anas laysanensis=357 Качка лайсанська Alias oustaleti=358 Кряква маріанська Branta canadensis leucopareia Казарка алеутська канадська Branta ruficollis Казарка червоновола Branta sandviceiisis Казарка гавайська або нене Cairina scutulata Качка білокрила деревна Coscoroba coscoroba Коскороба Cygnus melanocoryphus Лебідь чорношиїй Dendrocygna arborea Качка чорнодзьоба деревна Oxyura leucocephala Савка білоголова Rhodonessa caryophyllacea p.e. Рожевоголова качка Sarkidiornis melanotos Качка шишкодзьоба FALCONIFORMES - СОКОЛОПОДІБНІ FALCONIFORMES spp.* -107 Соколоподібні - всі види Cathartidae - Американські грифи Gymnogyps californianus Каліфорнійський кондор Vultur gryphus Кондор андський Accipitridae - Яструбині Aquila adalberti=359 Орел-могильник іспанський Aquila heliaca Орел-могильник Chondrohierax uncinatus wilsonii=360 Шуліка крючкодзьобий кубинський Haliaeetus albicilla Орлан-білохвост Haliaeetus leucocephalus Орлан білоголовий Harpia harpyja Гарпія звичайна Pithecophaga jefferyii Орел філіпінський (мавпоїд) Falconidae - Соколині Faico araea Боривітер сейшельський Falco jugger Лагар Faico newtony+214 Пустельга мадагаскарська Faico pelegrinoides=361 Шахін або сокіл рудоголовий Falco peregrinus Сапсан Falco punctatus Мавриканський боривітер Faico rusticolus Кречет

GALLIFORMES - КУРОПОДІБНІ Megapodidae - Великоногі Macrocephalon maleo Великоніг-малео Cracidae - Краксові Crax blumeiibachii Кракс Блюменбаха Mitu mutu mitu=362 Кракс-міту Oreophasis derbianus Гуан або гоко рогатий Penelope albipennis Пінелопа білокрила Pipile jacutinga=363 Гуан чорнолобий Pipile pipile pipile=363 Гуан білошапковий Phasianidae - Фазанові Argusianus argus Аргус (великий) Catreus wallichii Фазан чубастий гімалайський Colinus virginianus ridgwayi Куріпка віргінська маскуюча Crossoptilon crossoptilon Фазан вухатий тібетський Crossoptilon harmani=364 Фазан вухатий Хармана Crossoptilon mantchuricum Фазан вухатий бурий (або маньчжурський) Gallus sonneratii Курка джунглева сіра lthaginis cruentus Фазан кривавий або сермун Lophophorus impejanus Монал Lophophorus lhuysii Монал Lophophorus sclateri Монал Lophura edwardsi Фазан Едвардса або білошапковий Lophura imperialis Фазан імператорський Lophura swinhoii Фазан тайванський або Суїнхо Pavo muticus Павич синьокрилий або зелений Polyplectron bicalcaratum Фазан павиний сірий Polyplectron emphanum Фазан павиний палаванський Polyplectron germaini Фазан павиний бурий Polyplectron malacense Фазан павиний малайський Polyplectron schleiermacheri=365 Фазан павиний Шлейерма- хера Rheinardia ocellata=366 Аргус очковий Syrmaticus ellioti Фазан Еліота Syrmaticus humiae Фазан Юма Syrmaticus mikado Фазан-мікадо Tetraogallus caspius Улар каспійський Tetraogallus tibetanus Улар тібетський Tragopan blythii Трагопан Бліта Tragopan caboti Трагопан китайський Tragopan melanocephalus Трагопан чорноголовий Tympanuchus cupido attwateri Тетерук великий лучний Етгуотера

GRUIFORMES - ЖУРАВЛЕПОДІБНІ Turnicidae - Трьохперсткові Turnix melanogaster Трьохперстка чорногруда Pedionomidae - Австралійські мандрівники Pedionomus torquatus Мандрівник автралійський Gruidae spp.* Журавлі - всі види Gruidae - Журавлі Grus americana Журавель американський Grus canadensis nesiotes Журавель канадський (або кубинський) Grus canadensis pulla Журавель канадський (місісіпський) Grus japonensis Журавель японський Grus leucogeranus Стерх або журавель білий Grus monacha Журавель чорний або журавель-монах Grus nigricollis Журавель чорношиїй Grus vipio Журавель даурський Rallidae - Пастушки Gallirallus australis hectori Пастушок східний Уека Tricholimnas sylvestris=367 Пастушок деревний лорда Хоува Rhynochetidae - Кагуві Rhynochetos jubatus Кагу Otidae - Дрофині Otidae spp.* Дрофині - всі види Ardeotis nigriceps=368 Дрофа індійська (велика) Chlamydotis undulata Дрофа-красотка або джек Eupodotis bengalensis=369 Флорикан бенгальський

CHARIDRIIFORMES - СИВКОПОДІБНІ Scolopacidae - Бекасові Numenius borealis Кроншнеп ескімоський Numeinus tenuirostris Кроншнеп тонкодзьобий Tringa guttiffer Уліт охотський Laridae - Мартинові Larus relictus Мартин реліктовий

COLUMBIFORMES - ГОЛУБЕПОДІБНІ Columbidae - Голубині Caloenas nicobarica Голуб нікобарський або голуб гривастий Ducula mindorensis Голуб міндорський фруктовий Gallicolumba luzonica Голуб земляний лусонський Goura spp. Голуб вінценосний PSTTTACIFORMES - ПАПУГОПОДІБНІ PSITTACIFORMES spp. *-108 Папугоподібні - всі види Psittacidae - Папугові Amazona arausiaca Амазон червоношиїй Amazona barbadensis Амазон жовтоплечий Amazona brasiliensis Амазон червонохвостий бразильський Amazona guudingii Амазон сент-вінсентський Amazona imperialis Амазон імператорський Amazona leucocephala Амазон білоголовий кубинський Amazona pretrei Амазон чудовий Amazona rhodocorytha=370 Амазон жовтохвостий Amazona tucumana Амазон тукуманський Amazona versicolor Амазон сент-люсійський Amazona vinacea Амазон винний Amazona vittata Амазон пуерторіканський Anodorhynchus spp. Анодорінхус - всі види Ara ambigua Ара великий зелений Ara glaucogularis Ара синьогорлий Ara macao Ара червоно-синій або араканга Ara maracana Ара Ілігера Ara militaris Ара солдатський Ara rubrogenys Ара червоновухий Aratinga guarouba Папуга (=Аратінга) золотистий Cacatua goffini Какаду Гоффіна Cacatua haematuropygia Какаду червонохвостий Cacatua moluccensis Какаду червоночубий Cyanopsitta spixii Ара Спікса або малий синій Cyanoramphus auriceps forbesi Папужка жовтоголовий Форбеса Cyanoramphus cookii=372 Папужка кукі Cyanoramphus novaezelandiae Папужка червоноголовий Cyclopsitta diophthalma coxeni=373 Папужка фікусовий Коксена Eos histrio Лорі червоно-синій Geopsittacus occidentalis p.e.=374 Папуга нічний австралійський Neophema chrysogaster Папужка травяний золоточеревий Ognomynchus icterotis Папуга (=Аратінга) жовтовухий Pezoporus wallicus Папуга земляний Pionopsitta pileata Папуга червонодзьобий Probosciger aterrimus Какаду чорний або пальмовий Psephotus chrysopterygius Папуга райський золотоплечий Psephotus dissimilis=375 Папуга райський арнемлендський Psephotus pulcherrimus p.e. Папуга райський червоноплечий Psittacula echo=376 Папуга ожереловий маврикійський Pyrrhura cruentata Папужка синьогорлий охристий Rhynchopsitta spp. Ара (папуги) товстодзьобі, червонолобий і темнолобий Strigops haoroptilus Ара совиний або какапо

CUCULIFORMES - ЗОЗУЛЕПОДІБНІ Musophagidae - Туракові Musophaga porphyreolophus =377 Турако пурпуровочубий Tauraco spp. Турако - всі види STRIGIFORMES - СОВОПОДІБНІ STRIGIFORMES spp.* Совоподібні - всі види Tytonidae - Сипухові Tyto soumagnei Сипуха мадагаскарська Strigidae - Справжні сови Athene blewitti Сич індійський Mimizuku gurneyi=378 Совка філіпінська Ninox novaeseelandiae undulata=379 Сова голконога новозеландська Ninox squamipila natalis Сова голконога східна

APODIFORMES - СТРИЖЕПОДІБНІ Trochilidae - Колібрі Trochilidae spp.* Колібрі - всі види Rampbodon dohrnii=380 Колібрі Дорна

TROGONIFORMES - ТРОГОНОПОДІБНІ Trogonidae - Трогонові Pharomachus mocinno Квезал центрально-американський

CORACIIFORMES - РАКШЕПОДІБНІ Bucerotidae - Птахи-носороги Aceros spp.* Птахи-носороги - всі види Acero nipalensis Птах-носоріг рудошиїй Aceros subruficollis Птах-носоріг червонуватий Anorrhinus spp.=381 Птахи-носороги коротко- хохлаті Anthracoceros spp. Птахи-носороги гребненосі Buceros spp.* Калао - всі види Buceros bicornis Калао дворогий Buceros vigil=382 Птах-носоріг шоломоносий Penelopoides spp. Птахи-носороги філіпінські

PICIFORMES - ДЯТЛОПОДІБНІ Ramphastidae - Туканові Pteroglossus aracari Арасарі чорношиїй Pteroglossus viridis Арасарі зелений Ramphastos sulfuratus Тукан плоскодзьобий Ramphastos toco Тукан великий Ramphastos tucanus Тукан звичайний Ramphastos vitellinus Тукан аріель Picidae - Дятлові Campephilus imperialis Дятел імператорський Dryocopus javensis richardsi Дятел білочеревий корейський

PASSERIFORMES - ГОРОБЦЕПОДІБНІ Cotingidae - Котингові Cotinga maculata Котинга стрічкогруда Rupicola spp. Пастушки скелясті - всі види Xipholena atropurpurea Котинга білокрила Pittidae - Пітові Pitta guajana Піта синьохвіста Pitta gurneyi Піта Герні Pitta kochi Піта Коха Pitta nympha=383 Піта дев'ятиколірна Atrichornithidae - Автралійські кущівниці Atrichorilis clamosus Автралійська кущівниця криклива Hirundinidae - Ластівкові Pseudochelidon sirintarae Ластівка річкова білоока або таїландська Muscicapidae - Мухоловкові Cyornis ruckii=384 Мухоловка Рюка Dasyornis broadbenti litoralis p.e. Щетинодзьобка (=Очеретянка вусата) руда Dasyornis longirostris=385 Щетинодзьобка (=Очеретянка вусата) західна Picathartes gymnocephalus Ворона лиса білошия Picattiartes oreas Ворона лиса сірошия Zosteropidae - Білоочкові Zosterops albogulans Білоочка норфлотська Meliphagidae - Медоносові Lichenostomus melanops cassidix=386 Медоніс чорнолиций Empherizidae - Вівсянкові Gubernatrix cristata Кардинал жовтий Papoaria capitata Кардинал жовточеревий Papoaria coronata Кардинал червоночубий Icteridae - Трупіалові Agelaius flavus Трупіал шафранний Fringillidae - В'юркові Carduelis cucullata=387 Чиж вогняний або червоний Carduelis yarrellii=387 Чиж Яррела Estrildidae - Астрільдові Poepbila cincta cincta Амадіна чорногорла Sturnidae - Шпакові Leucopsar rothschildi Шпак балійський або шпак Ротшильда Paradisaeidae - Райські птахи Paradiseidae spp. Райські птахи

REPTILIA - ПЛАЗУНИ

TESTUDINATA - ЧЕРЕПАХИ Dermatemydidae - Мексиканські черепахи Dermatemys mawii Мексиканська черепаха Emydidae - Прісноводні черепахи Batagur baska Батагур Clemmys insculpta Черепаха водяна лісова Clemmys muhlenbergi Черепаха водяна Мюленберга Geoclemis hamiltonii Черепаха гамільтонова Kachuga tecta=388 Черепаха покрівельна Melanochelis ticarinata=389 Черепаха трьохкілева Morenia ocellata Черепаха очкова Terrapene spp.* Черепахи коробчасті - всі види Terrapene coahuila Черепаха коробчаста американська Testudinidae - Сухопутні черепахи Testudinidae spp. * Сухопутні черепахи - всі види Geochelone nigra=390 Черепаха слонова Geochelone radiata=391 Черепаха проміниста Geochelone yniphora=391 Черепаха дзьобогруда мадагаскарська Gophems flavomarginatus Черепаха гофер мексиканський Psammobates geometricus=391 Черепаха геометрична Testudo kleinmanni Черепаха єгипетська Cheloniidae - Морські черепахи Cheloniidae spp. Черепахи морські - всі види Dermochelyidae - Шкірясті черепахи Dermochelys coriacea Черепаха шкіряста Trionychidae - Трьохкігтеві черепахи Lissemys punctata Черепаха індійська лопатева Trionyx ater=392 Тріонікс чорний Trionyx gangeticus=392 Тріонікс ганзький Trionyx hurum=392 Тріонікс очковий Trionyx nigricans=392 Тріонікс темний Pelomedusidae - Пеломедузові черепахи Erymnochelys madagascariensis=393 Черепаха щитонога мадагаскарська Peltocephalus dumeriliana=393 Черепаха великоголова амазонська Podochemis spp. Черепахи щитоногі Chelidae - Змійошийні черепахи Pselidemydura umbrina Черепаха ропухова болотяна CROCODYLIA - КРОКОДИЛИ CROCODYLIA spp.*=394 Крокодили - всі види Alligatoridae - Алігаторові Alligator sinensis Алігатор китайський Caiman crocodilus apaporiensis Кайман крокодиловий апопориський Caiman latirostris Кайман широкомордий Melanosuchus niger**-109 Кайман чорний Crocodylidae - Справжні крокодили Crocodylus acutus Крокодил гострорилий Crocodylus cataparactus Крокодил вузькорилий африканський Crocodylus intemiedius Крокодил оринокський Crocodylus moreletii Крокодил центрально-американський Crocodylus niloticus**-110 Крокодил нільський Crocodylus novaeguineae mindorensis=395 Крокодил філіпінський міндоранський Crocodylus palustris Крокодил болотяний Crocodylus porosus**-11 Крокодил гребінистий Crocodylus rhombifer Крокодил кубинський Crocodylus siamensis Крокодил сіамський Osteolaemus tetraspis Крокодил тупорилий Tomistoma schlegelii Крокодил гавіаловий Gavialidae - Гавіалові Gavialis gangeticus Гавіал ганзький

RHYMNOCEPHALIA - ДЗЬОБОГОЛОВІ Sphenodontidae - Клинозубі Sphenodon spp. Гатерія або туатара - всі види

SAURIA - ЯЩІРКИ Gekkonidae - Геконові Cyrtodactylus serpensinsula Гекон голопалий Phelsuma spp. Гекони денні або фельзуми - всі види Agamidae - Агамові Uromastyx spp. Шилохвости - всі види Chamaeleonidae - Хамелеонові Bradypodion spp.=396 Хамелеони строкаті гірські - всі види Chamaeleo spp. Хамелеони справжні - всі види lguinidae - Ігуанові Amblyrhyncbus cristatus Ігуана морська галапогоська Brachylophus spp. Ігуани полосаті фіджійські - всі види Conolophus spp. Конолофи - всі види Cyclura spp. Ігуани кільцехвості - всі види lguana spp. Ігуани - всі види Phrynosoma coronatum Ящірка рогата Sauromalus varius Чаквела сан-естебанська Lacertidae - Справжні ящірки Gallotia simonyi Ящірка канарська Podarcis lilfordi Ящірка Лілфорда або балеарська Podarcis pityusensis Ящірка петіусенська Cordylidae - Поясохвости Cordylus spp. Поясохвости - всі види Pseudocordylus spp. Псевдокордилюси - всі види Teiidae - Тейнди Cnemidophorus heperythrus Ящірка батігохвоста рожевогорла Crocodilums lacertmus Крокодил ящірковий Dracaena spp. Ящірки кайманові - всі види Tupinambis spp. Тегу або тупінамбуси - всі види Scincidae - Сцинкові Corucia zebrata Сцинк цепкохвостий гігантський Xenosauridae - Ксенозаври Shinisaurus crocodilurus Шинізавр крокодиловий Helodermatidae - Ядозуби Heloderma spp. Ядозуби - всі види Varanidae - Варанові Varan us spp. Варани - всі види Varanus bengalensis Варан бенгальський Varanus flavescens Варан жовтий Varanus griseus Варан сірий пустельний Varanus komodoensis Варан комодський або гігантський індонезійський

SERPENTES - ЗМІЇ Boidae - Удави або несправжньоногі змії Boidae spp.* Удави - всі види Acrantophis spp. Удави мадагаскарські Boa constrictor occidentalis=397 Удав аргентинський Bolyeria multocarinata Боліерія багатокілева Casarea dussumieri Удав деревний москаренський Epicrates inornatus Удав гладенькогубий пуерторіканський Epicrates monensis Удав гладенькогубий о-ва Мона Epicrates subflavus Удав гладенькогубий чорно-жовтий Python molurus molurus=398 Пітон тигровий світлий Sanzinia madagascariensis Удав деревний мадагаскарський Colubridae - Вужеподібні Clelia clelia=399 Мусурана Cyclagras gigas=400 Вуж бразильський гігантський Elachistodon westermanni Змія-яйцеїд індійський Ptyas mucosus Полоз великоокий Elapidae - Аспідові змії Hoplocephalus bungaroides Гоплоцефал бунгаровидний Naja naja Кобра індійська Ophiophagus hannah Кобра королівська Viperidae - Гадюкові Viper a ursini+215 Гадюка степова Vipera wagneri Гадюка Вагнера

AMPHIBIA - АМФІБІЇ

CAUDATA - ХВОСТАТІ ЗЕМНОВОДНІ Ambystomidae - Амбістомові Ambystoma dumerilii Амбістома Дюмеріля Ambystoma texicanut Амбістома мексиканська або аксолотль Cryptobranchidae - Скритозяберники Andriasspp.=401 Саламандри ісполинські - всі види

ANURA - БЕСХВОСТІ ЗЕМНОВОДНІ Bufonidae - Ропухи (справжні) Atelopus varillszeteki Ателоп (=Арлекін) пістрявий панамський Bofo periglenes Ропуха рожева Bufo retiformis Ропуха сонорська зелена Bufo superciliaris Ропуха оманлива або камерунська Nectophrynoides ssp. Ропухи живородячі африканські Myobatrachidae - Міобатрахуси (Австралійські ропухи) Rheobatrachus spp. Реобатрахуси або Жаби дбайливі - всі види Dendrobatidae - Дереволази (американські) Dendrobates spp. Дереволази (=Жаби- дереволази) - всі види Phyllobates spp. Листолази (=Жаби- листолази) - всі види Ranidae - Жаби справжні Mantella aurantiaca Мантела золота Rana hexadactyla Жаба шестипала Rana tigerina Жаба тигрова Microhylidae - Вузькороти Dyscophus antongilii Вузькоріт томатний

PISCES - РИБИ

CERATODONTIFORMES - РОГОЗУБОПОДІБНІ Ceratodontidae - Рогозубові Neoceratodus forsteri Рогозуб або барамунда

COELACANTHIFORMES - ЦЕЛАКАНТОПОДІБНІ Latimeriidae - Латимерієві Latimera chalumnae Латимерія або целакант

ACIENSERIFORMES - ОСЕТРОПОДІБНІ Acipenseridae - Осетрові Acipenser brevirostrum Осетер тупорилий Acipenser oxyrhynchus Осетер гостроносий Acipenser sturio Осетер антлантичний Polyodontidae - Веслоносові Polyodon spathula Веслоніс (американський)

OSTEOGLOSSIFORMES - АРАВАНОПОДІБНІ Osteoglossidae - Араванові Arapaima gigas Арапайма гігантська Scleropages formosus Склеропагес малазійський

CYPRINIFORMES - КОРОПОПОДІБНІ Cyprinidae - Коропові Caecobarbus geertsi Цекобарбус або барбус американський Probarbus jullieni Пробарбус-ікан Catostomidae - Чукучанові Chafmistes cajus Чукучан-хасмістес

SILURIFORMES - СОМОПОДІБНІ Pangasiidae - Шильбові Pangasianodon gigas Сом шильбовий або пангазіанодон гігантський

PERCIFORMES - ОКУНЕПОДІБНІ Sciaenidae - Горбилеві Cynoscion macdonaldi Тотоаба або горбиль судачий

ARTHROPODA - ЧЛЕНИСТОНОГІ

INSECTA - КОМАХИ

LEPIDOPTERA - ЛУСКОКРИЛІ Papilionidae - Парусники Bhutanitis spp. Бутанітіси-ластівкохвости Ornithoptera spp. *=402 Орнітоптери - всі види Ornithoptera alexandrae Орнітоптера Олександри Papilio chikae Парусник чике Papilio homerus Парусник Гомера Papilio hospiton Парусник корсіканський Parnassius apollo Аполон Teinopalpus spp. Парусники-тейнопальпуси - всі види Trogonoptera spp.=402 Трогоноптери - всі види Troides spp.=402 Троїди - всі види

ARACHNIDA - ПАВУКИ

SCORPIONES - СКОРПІОНИ Scorpionidae - Скорпіонові Pardinus dictator Скорпіон імператорський Pardinus gambiensis Скорпіон імператорський Pardinus imperator Скорпіон імператорський

ARANEAE - ПАВУКИ Theraphosidae - Терафозіди Brachypelma spp. Брахіпелма - всі види

ANNELIDA - КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВ'ЯКИ

HIRUDINOIDEA - П'ЯВКИ

ARHYNCHOBDELLAE - П'ЯВКИ Hirudinidae - П'явкові Hirudo medicinalis П'явка медицинська

MOLLUSCA - МОЛЮСКИ

BIVALVIA - ДВОСТУЛКОВІ МОЛЮСКИ

VENEROIDA - ВЕНЕРОЇДНІ Tridacnidae - Тридакніди Tridacnidae spp. Тридакніди - всі види

UNIONOIDA - УНІОПОДІБНІ Unionidae - Уніоніди Conradilla caelata Конраділа рельєфна Cyprogenia aberti Ципрогенія Аберта Dromus dromas=403 Перлівниця-дромадер Epioblasma curtisi=403 Епіоблазма Куртіса Epioblasma florentina=404 Епіоблазма жовта Epioblasma sampsoni=404 Епіоблазма Сампсона Epioblasma sulcata perobliqua=404 Епіоблазма бороздчаста ряба Epioblasma torulosa gubemaculum=404 Епіоблазма бороздчаста випукла Epioblasma torulosa rangiana=404 Епіоблазма бороздчаста жовта Epioblasma torulosa torulosa=404 Епіоблазма бороздчаста випукла Epioblasma turgiaula=404 Епіоблазма роздута Epioblasma walkeri=404 Епіоблазма Уокера або коричнева Fusconaia cuneolus Фусконая клиновидна Fusconaia edgariana Фусконая Едгара Fusconaia subrotunda Фусконая округла Lampsilis brevicula Лампсіліс маленький Lampsilis higginsi Лампсіліс Хіггінса Lampsilis orbiculata orbiculata Лампсіліс шаровидний рожевий Lampsilis satur Лампсіліс огрядний Lampsilis virescens Лампсіліс зелений Lexingtonia dolabelloides Лексингнонія плоска Plethobasus cicatricosus Плетобазус лоскотний Plethobasus cooperianus Плетобазус зачинений Pleurobema clava Плеуробема бугорчаста Pleurobema plenum Плеуробема повна Potamifus capax=405 Потамілус об'ємистий Quadrula intermedia Квадрула середня Quadrula sparsa Квадрула крапчаста Toxolasina cylincirella=406 Токсолазма циліндрична Unio nickliniana=407 Перлівниця Нікліна Unio tampicoensis tecomatensis=408 Перлівниця тампікс текоматензіс Villosa trabalis=409 Вілоза трабаліс

GASTROPODA - ЧЕРЕВОНОГІ МОЛЮСКИ

STYLOMMATOPHORA - СТЕБЛИНООКІ Achatinellidae - Ахатинеліди Achatinella spp. Равлики-ахатинели - всі види Camaenidae - Каменіди Papustyla pulcherrima=410 Папустіла благородна Paryphantidae - Парифантіди Paryphanta spp.+216 Парифанти - всі види

MESOGASTROPODA - МЕЗОГАСТРОПОДА Strombidae - Стромбіди Strombus gigas Стромбус гигантський

CNIDARIA - КИШКОВОПОРОЖНИНІ

ANTHOZOA - КОРАЛОВІ ПОЛІПИ

COENTHECALIA - ЦЕНОТЕКАЛІЇ COENOTHECALIA spp.=411 ^505 Ценотекалії - всі види

STOLONIFERA - СТОЛОНІФЕРИ Tubiporidae - Тубіпоріди Tubiporidae spp.^505 Тубіпоріди - всі види ANTIPATHARIA - АНТІПАТАРІЇ ANTIPATBARIA spp. Антіпатарії - всі види SCLERACTINIA - СКЛЕРАКТІНІЇ SCLERACTINIA spp.^505 Склерактінії - всі види

HYDROZOA - ГІДРОЇДНІ

MILLEPORINA - МІЛЕПОРИНИ Milleporidae - Мілепоринові Milleporidae spp.^505 Мілепоринові - всі види

STYLASTERINA - СТИЛАСТЕРІНИ Stylasteridae - Стиластериди Stylasteridae spp.^505 Стиластериди - всі види

FLORA - ФЛОРА

AGAVACEAE - АГАВОВІ Agave arizona Агава арізонська Agave parviflora Агава багатоквіткова Agave victoriae-reginae #1 Агава вікторія-регія Nolina interrata Ноліна інтерата

AMARYLLIDACEAE - АМАРИЛІСОВІ Galanthus spp.#1 Підсніжник - всі види Stembergia spp.#1 Штернбергія - всі види

APOCYNACEAE - БАРВІНКОВІ Pachipodium spp.* ^506 #1 Пахіподіум - всі види Pachipodium ambongease Пахіподіум амбонгензе Pachipodium baronii Пахіподіум Барона Pachipodium decaryi Пахіподіум Декари Rauvolfia serpentina #1 Раувольфія зміїна

ARALIACEAE - АРАЛІЄВІ Panax quinquefolius #3 Женьшень п'ятилистий

ARAUCARIACEAE - АРАУКАРІЄВІ Araucaria Araucaria araucana**+217 araucana*-112 #1 Араукарія чилійська Араукарія чилійська

ASCLEPIADACEAE - ЛАСТІВНЕВІ Ceropegia spp. #1 Церопегія - всі види Frerea indica #1 Фререя індійська

BERBERIDACEAE - БАРБАРИСОВІ Podophyllum hexandrum=412 #2 Подофіл шеститичинковий

BROMELIACEAE - БРОМЕЛІЄВІ Tillandsia harrisii #1 Тіландсія Харіса Tillandsia kammii #1 Тіландсія Кама Tillandsia kautskyi #1 Тіландсія Каутського Tillandsia mayriana #1 Тіландсія Мауріани Tillandsia sprengeliana #1 Тіландсія шпренгеліана Tillandsia sucrel #1 Тіландсія Сукре Tillandsia xerographica #1 Тіландсія ксерографіка

BYBLIDACEAE - БІБЛІСОВІ Byblis spp. #1 Бібліс - всі види

CACTACEAE - КАКТУСОВІ CACTACEAE spp.* #4 Кактусові - всі види Ariocarpus spp. Аріокарпус - всі види Astrophytum asterias=413 Астрофітум зірчастий Aztekium ritteri Ацтекіум Рітера Coryphantha werdermannii Коріфанта Вердермана Discocactus spp. Діскокактус - всі види Discocactus macdougallii=414 Діскокактус Магдугала Echinocereus ferreirianus var.lindsayi=415 Ехіноцереус фереріанус Ліндсея Echinocereus scamollii=416 Ехіноцереус Шмола Escobaria minima=417 Ескобарія мала Escobaria sneedii=417 Ескобарія Снеда Mammillaria pectiaifera=418 Мамілярія пектініфера Mammillaria solisioides Мамілярія солісієвидна Melocactus conoideus Мелокактус конусовидний Melocactus aeinacanthus Мелокактус дейнакантус Melocactus glaucescens Мелокактус сивий Melocactus paucispinus Мелокактус малоколючковий Obregonia denegrii Обрегонія Де-Негрі Pachycereus militaris=419 Пахіцереус шоломовидний Pediocactus bradyi=420 Педіокактус Брада Pediocactus ctespainii Педіокактус Деспайна Pediocactus knowitonii=420 Педіокактус Нолтона Pediocactus paradinei Педіокактус райський Pediocactus peeblesianus=420 Педіокактус пееблезіанський Pediocactus sileri Педіокактус Сілера Pediocactus winkleri Педіокактус Вінклера Pecyphora spp. Пеліціфора - всі види Sclerocactus brevihamatus=421 Склерокактус бревігаматус Sclerocactus erectocentrus=422 Склерокактус еректоцентрус Sclerocactus glaucus Склерокактус сивий Sclerocactus mariposensis=422 Склерокактус маріпозенсіс Sclerocactus mesae-verdae Склерокактус меза-верде Sclerocactus papyracanthus=423 Склерокактус папіракантус Sclerocactus pubispinus Склерокактус м'якоколючковий Sclerocactus wrightiae Склерокактус Райта Strombocactus disciformis Стромбокактус дисковидний Turbinicarpus ssp.=424 Турбінікактус - всі види Uebelmannia spp. Убельманія - всі види

CARYOCARACEAE - КАРІОКАРПОВІ Caryocar costaricense #1 Каріокар костаріканський

CEPHALOTACEAE - ЦЕФАЛОТОВІ Cephalotus follicularis #1 Цефалотус торбовий

COMPOSITAE - СКЛАДНОЦВІТІ

(ASTERACEAE) (АЙСТРОВІ) Saussurea cosfus=425 Гіркуша реберна

CRASSULACEAE - ТОВСТОЛИСТІ Dudleys stolonifera Дудлея відросткова Dualeya traskiae Дудлея траски

CUPRESSACEAE - КИПАРИСОВІ Fitzroya cupressoides Фітцроя кипарисовидна Pilgeroaendron uviferum Пільгеродендрон ягодоносний

CYATHECEAE - ЦІАТЕЙНІ CYATHECEAE spp. #1 Ціатейні - всі види

CYCADACEAE - САГОВНИКОВІ CYCADACEAE spp.* #1 Саговникові - всі види Cycas beddornei Саговник Бедоме

DIAPENSIACEAE - ДІАПЕНЗІЄВІ Shortia galacifolia #1 Шортія галацілиста

DICKSONIACEAE - ДІСКОНІЄВІ DICKSONIACEAE spp. #1 Дісконієві - всі види

DIDIEREACEAE - ДІДІЄРІЄВІ DIDIEREACEAE spp. #1 Дідієрієві

DIOSCOREACEAE - ДІОСКОРЕЙНІ Dioscorea deltoidea #1 Діоскорея (Яме) дельтовидна

DROSERACEAE - РОСИЧКОВІ Dionaea muscipula #1 Діонея мухоловкова

ERICACEAE - ВЕРЕСОВІ Kalmia cuneata Кальмія схилена

EUPHORBIACEAE - МОЛОЧАЙНІ Euphorbia spp.-113 #1 Молочай Euphorbia ambovombensis Молочай амбовомбензіс Euphorbia cremersii Молочай Кремерса Euphorbia cylindritolia=426 Молочай циліндролистий Euphorbia decaryi Молочай Декарі Euphorbia francolsii Молочай Франкуазі Euphorbia moratii Молочай Мората Euphorbia parvicyathophora Молочай парвициатофора Euphorbia quartziticola Молочай примулолистий Euphorbia tulearensis=427 Молочай тулеарензіс

FOUQUIERIACEAE - ФУК'ЄРІЄВІ Fouquieria columiiaris #1 Фук'єрія колончата Fouquieria fasciculata Фук'єрія пучкова Fouquieria purpusii Фук'єрія Пурпуза

JUGLANDACEAE - ГОРІХОВІ Oreomunnea pterocarpa =428 #1 Ореомунея криловидна

LEGUMINOSAE - БОБОВІ

(FABACEAE) Dalbergia nigra Дальбергія чорна Pericopsis elata #5 Перікопсіс високий Platymiscium pleiostacbyum #1 Платімісціум багатотруб- частий Pterocarpus santalinus #6 Крилоплідник санталовий

LILIACEAE - ЛІЛІЙНІ Aloe spp.*-114 #1 Алое Aloe albida Алое білувате Aloe albiflora Алое білоквіткове Aloe alfredii Алое Альфреда Aloe bakeri Алое Бакера Aloe bellatula Алое привабливе Aloe calcairophila Алое вапняколюбне Aloe compressa=429 Алое стиснуте Aloe delphinensis Алое дельфійське Aloe descoingsil Алое Десонсі Aloe fragilis Алое крихке Aloe haworthioides=430 Алое хавортцевидне Aloe helenae Алое Олени Aloe laeta=431 Алое яскраве Aloe parallelifolia Алое паралельнолисте Aloe parvula Алое крихітне Aloe pillansii Алое Піланзі Aloe polyphylla Алое багатолисте Aloe rauhii Алое Рауха Aloe suzannae Алое Сюзани Aloe thorncroftii Алое Торнкрофта Aloe versicolor Алое різноквіткове Aloe vossii Алое Восі

MELIACEAE - МЕЛІЄВІ Swietenia humilis #1 Махагонієве дерево низьке Swietenia mahogoni #5 Світенія махагоні

NEPENTHACEAE - НЕПЕНТОСОВІ Nepenthes spp.* #1 Непентес Nepenthes khasiana Непентес Кхасі Nepenthes rajah Непентес раджах

ORCHIDACEAE - ОРХІДНІ ORCHIDACEAE spp.*=432 #7 Орхідні Cattleya trianae^507 Катлея тріане Dendrobium cruentum^507 Дендробіум кривавий Laelia jongheana^507 Лелія Йонгхена Laelia lobata^507 Лелія лопатева Paphiopedilum spp.^507 Пафіопеділюм Peristeria elata^507 Перістерія висока Phragmipedium spp.^507 Фрагміпедіум Renanthera imschootiana^507 Ренантера імшутіана Vanda coeurulea^507 Ванда синя

PALMAE - ПАЛЬМОВІ

(ARECACEAE) Chrysalidocarpus decipiens #1 Хрізалідокарпус оманливий Neodypsis decaryl #1 Неодіпсіс Декара

PINACEAE - СОСНОВІ Abies guatemalensis Ялиця гватемальська

PODOCARPACEAE - ПОДОКАРПОВІ Podocarpus parlatorei Подокарпус Парлатора

PORTULACACEAE - ПОРТУЛАКОВІ Anacampseros spp. #1 Анакампсерос Lewisia cotyledon #1 Люїсія сім'ядольна Lewisia maguirei #1 Люїсія Магіра Lewisia serrata #1 Люїсія пильчаста Lewisia tweedyi #1 Люїсія Твіда

PRIMULACEAE - ПЕРВОЦВІТНІ Cyclamen spp. #l Цикламен

PROTEACEAE - ПРОТЕЙНІ Orothamnus zeyheri Оротамнус Зейхера Protea odorata Протей духмяний

ROSACEAE - РОЗОВІ Primus africana #1 Слива африканська

RUBIACEAE - МАРЕНОВІ Balmea stormiae Бальмеа пані Сторм

SARRACENIACEAE - САРРАЦЕНІЄВІ Darlingtonia califomica #1 Дарлінгтонія каліфорнійська Sarracenia spp.* #1 Сараценія Saracenia alabamensis alabamensis=433 Сараценія алабамська Sarracenia jollesii=433 Сараценія Джонса Sarracenia oreophila Сараценія горолюбна

STANGERIACEAE - СТАНГЕРІЄВІ Stangeria eriopus=435 Стангерія пухнастонога

TAXACEAE - ТИСОВІ Taxus wallichiana=436 #8 Тис валіський

THEACEAE - ЧАЙНІ Camellia chrysantha #1 Камелія золотиста

THYMELEACEAE - ТИМЕЛІЄВІ

(AQUILARIACEAE) Aquilaria malaccensis #1 Аквіларія малакська

WELWITSCHIACEAE - ВЕЛЬВІЧІЄВІ Welwitschia mirabilis=437 #1 Вельвічія дивна

ZAMIACEAE - ЗАМІЄВІ ZAMIACEAE spp.* #1 Замієві - всі види Ceratozamma spp. Цератозамія Chigua spp. Чигуа Encepflalartos spp. Енцефалартос Microcycas calocoma Мікроцикас красивокронний

ZINGIBRACEAE - ІМБІРНІ Hedychium philippinense #1 Хедіхіум філіпінській

ZYGOPHYLLACEAE - ПАРОЛИСТОВІ Guaiacum officinale #1 Гуаякове дерево залізне Guaiacum sanctum #1 Гуаякове дерево священне

Додаток III (дійсний з 16 листопада 1995 року)

Пояснення

1. Посилання на вищі від виду таксони зроблені лише з інформативною або класифікаційною метою.

2. Символ (+) перед номером навпроти назви виду означає, що лише географічно визначені ізольовані популяції виду включені до Додатка III, а саме:

+218 - всі популяції виду в Америці

3. Символ (=) перед номером навпроти назви виду означає, що назва цього виду має бути інтерпретована наступним чином:

=438 включає синонім Tamandua texicana

=439 включає синонім Cabassousgymnurus

=440 включає родовий синонім Coendou

=441 включає родовий синонім Cuniculus

=442 включає синонім Vulpes vulpes leucopus

=443 раніше наводилась як Nasua nasua

=444 включає синонім Galictis allamandi

=445 включає синонім Martes gwatkinsi

=446 включає родовий синонім Viverra

=447 раніше наводилась як Viverra megaspila

=448 раніше наводилась як Herpestes auropunctatus

=449 раніше наводилась як Herpestes fuscus

=450 раніше наводилась як Bubalus bubalis (одомашнена форма)

=451 також згадувалась як Boocercus eurycerus; включає родовий синонім Taurotragus

=452 також згадувалась як Ardeola ibis

=453 також згадувалась як Egretta alba

=454 також згадувалась як Hagedashia hagedash

=455 також згадувалась як Lampribis rara

=456 також згадувалась як Spatula clypeata

=457 також згадувалась як Nyroca nyroca

=458 включає синонім Dendrocygna fulva

=459 також згадувалась як Cairina hartlaubii

=460 також згадувалась як Crax pauxi

=461 раніше наводилась як Arborophila brunneopectus (частково)

=462 також згадувалась як Turturoena iriditorques; раніше наводилась як Columba malherbii (частково)

=463 також згадувалась як Nesoenas mayeri

=464 раніше наводилась як Treton australis (частково)

=465 також згадувалась як Calopelia brehmeri; включає синонім Calopelia puella

=466 також згадувалась як Tympanistra tympanistra

=467 також згадувалась як Tchitrea bourbonnensis

=468 раніше приводилась як Serinus gularis (частково)

=469 також згадувалась як Estrilda subflava або Sporaeginthus subflavus

=470 раніше наводилась як Lagonosticta larvata (частково)

=471 включає родовий синонім Spermestes

=472 також згадувалась як Euodice cantans; раніше наводилась як Lonchura malabarica (частково)

=473 також згадувалась як Hypargos nitidulus

=474 раніше наводилась як Pamioptila woodhousei (частково)

=475 включає синоніми Pyrenestes frommi та Pyrenestes rothschildi

=476 також згадувалась як Estrilda bengala

=477 також згадувалась як Malimbus rubriceps або Anaplectes melanotis

=478 також згадувалась як Coliuspasser ardens

=479 раніше наводилась як Euplectes orix (частково)

=480 також згадувалась як Coliuspasser macrourus

=481 також згадувалась як Ploceus superciliosus

=482 включає синонім Ploceus nigriceps

=483 також згадувалась як Sitagra luteola

=484 також згадувалась як Sitagra melanocephala

=485 раніше наводилась як Ploceus vetalus

=486 також згадувалась як Hypochera chalybeata; включає синоніми Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoemsis та Vidua ultramarina

=487 раніше наводилась як Vidua paradisaea (частково)

=488 також згадувалась як Pelusios subniger

=489 раніше відносилась до роду Natrix

4. Назви країн навпроти назв видів означають Сторони, які запропонували ці види для включення в додаток.

5. Будь-яка тварина, жива вона чи мертва, виду, який включений до цього додатка, захищена положеннями Конвенції, як і будь-яка її частина або похідна, які легко впізнати:

6. Згідно з підпунктом (iii) пункту (b) статті I Конвенції, символ (#) перед номером навпроти назви виду рослин, який включений до Додатка III, визначає частини або похідні, що спеціально згадуються стосовно цілей Конвенції:

#1 всі його частини або похідні, які без проблем розпізнаються, за винятком: a) насіння, спор або пилку (включаючи маточки); та b) культури сіянців або тканин, отриманих in vitro, в твердому або рідкому середовищі, що транспортуються в стерильних контейнерах

#5 означає розпилену деревину, зпилений ліс та фанеру.

FAUNA - ФАУНА

MAMMALIA - ССАВЦІ

CHIROPTERA - РУКОКРИЛІ

Phyllostomidae - Листоносі Vampirops lineatus Уругвай Широконіс лінійчастий

EDENTATA - НЕПОВНОЗУБІ

Myrmecophagidae - Мурахоїдні Tamandua tetractyla=438 Гватемала Мурахоїд чотирипалий

Megalonychidae - Мегалоніхіди Choloepus hoffmanni Коста-Ріка Ленівець Гофмана

Dasypodidae - Броненосцеві Cabassous centralis Коста-Ріка Броненосець центрально-американський Cabassous tatouay=439 Уругвай Броненосець уругвайський

RODENTIA - ГРИЗУНИ

Sciuridae - Білячі Epixerus ebii Гана Білка африканська Marmota caudata Індія Сурок довгохвостий Marmota himalayana Індія Сурок гімалайський Sciurus deppei Коста-Ріка Білка Деппа

Anomaluridae - Летяги-шипохвости Anomalurus beecrofti Гана Шипохвіст сріблястий Anomalurus derbianus Гана Шипохвіст Дерба Anomalurus pelii Гана Шипохвіст Пела Idiurus macrotis Гана Шипохвіст довговухий

Hystricidae - Дикобразові Hystrix cristata Гана Дикобраз гребінчатий

Erethizontidae - Дикобрази американські Sphiggurus texicanus=440 Гондурас Дикобраз мексиканський Sphiggurus spinosus=440 Уругвай Дикобраз колючковий

Agoutidae - Агутієві Agouti paca=441 Гондурас Пака

Dasyproctidae - Дазіпроктіди Dasyprocta punctata Гондурас Агуті плямистий

CARNIVORA - ХИЖАКИ

Canidae - Вовки Canis aureus Індія Шакал азійський Vulpes bengalensis Індія Лисиця бенгальська Vulpes vulpes grifflthi Індія Лисиця звичайна Vulpes vulpes montana Індія Лисиця звичайна Vulpes vulpes pusilla=442 Індія Лисиця звичайна

Procyonidae - Єнотові Bassaricyon gabbii Коста-Ріка Олінго пухнастохвостий Bassariscus sumichrasti Коста-Ріка Какоміцлі центрально-американський Nasua narica=443 Гондурас Носуха звичайна Nasua nasua solitaria Уругвай Носуха звичайна Potos flavus Гондурас Кінкажу

Mustelidae - Куницеві Eira barbata Гондурас Тайра Galictis vittata=444 Коста-Ріка Гризон Martes flavigula=445 Індія Харза Martes foina intermedia Індія Куниця кам'яна Mellivora capensis Ботсвана, Медоїд Гана Mustela altaica Індія Солонгой Mustela erminea ferghanae Індія Горностай Mustela kathiah Індія Солонгой індійський Mustela sibirica Індія Колонок

Viverridae - Віверрові Arctictis binturong Індія Бінтуронг Civettictis civetta=446 Ботсвана Цивета африканська Paguma larvata Індія Цивета гімалайська Paradoxurus hermaphroditus Індія Мусанг малайський Paradoxurus jerdoni Індія Мусанг південно-індійський Viverra civettina=447 Індія Цивета великоплямиста Viverra zibetha Індія Цивета азійська Viverricula indica Індія Цивета мала

Herpestidae - Мангустові Herpestes javamcus Індія auropunctata=448 Мангуст малий Herpestes edwardsi Індія Мангуст індійський сірий Herpestes brachyurus Індія fusca=449 Мангуст бурий Herpestes smithii Індія Мангуст Сміта Herpestes urva Індія Мангуст крабоїд Herpestes vitticollis Індія Мангуст смугастошиїй

Protelidae - Вовки земляні Proteles cristatus Ботсвана Вовк земляний

PINNIPEDIA - ЛАСТОНОГІ

Odobenidae - Моржові Odobenus rosmarus Канада Морж

ARTIODACTYLA - ПАРНОКОПИТНІ

Tragulidae - Оленькові Hyemoschus aquaticus Гана Оленьок водяний

Cervidae - Оленеві Cervus elaphus barbarus Туніс Олень (берберійський) Mazama americana cerasina Гватемала Мазама великий Ocoileus virgianus Гватемала mayensis Олень білохвостий

Bovidae - Порожньорогі Antilope cervicapra Непал Антилопа гарна Bubalus arnee=450 Непал Буйвол азійський Damaliscus lunatus Гана Антилопа-топі Gazella cuvieri Туніс Газель Кюв'є Gazella dorcas Туніс Газель доркас Gazella leptoceros Туніс Газель піщана Tetracerus quadricomis Непал Антилопа чотирирога Tragelaphus eurycerus=451 Гана Бонго Tragelaphus spekii Гана Сітатунга

AVES - ПТАХИ

CICONIIFORMES - ЛЕЛЕКОПОДІБНІ

Ardeidae - Чаплеві Ardea goliath Гана Чапля-голіаф Burbulcus ibis Гана Чапля єгипетська Casmerodius albus=453 Гана Чапля біла велика Egretta garzetta Гана Чапля біла мала

Ciconiidae - Лелекові Ephippiorhynchus Гана senegalensis Лелека сідлодзьобий Leptoptilos crumeniferus Гана Лелека-марабу

Threskiornithidae - Ібісові Bostrychia hagedash=454 Гана Ібіс зеленокрилий Bostrychia rara=455 Гана Ібіс плямистогрудий Threskiornis aethiopicus Гана Ібіс священний

ANSERIFORMES - ГУСЕПОДІБНІ

Anatidae - Качині Alopochen aegyptiacus Гана Гуска єгипетська Anas acuta Гана Шилохвіст Anas capensis Гана Чирок капський Anas clypeata=456 Гана Широконіска Anas crecca Гана Чирок-свистунок Anas penelope Гана Свищ Anas querquedula Гана Чирок-тріскунок Aythya nyroca=457 Гана Чернь білоока Cairina moschata Гондурас Качка мускусна Dendrocygna autumnalis Гондурас Качка, що свистить, червонодзьоба Dendrocygna bicolor Гана, Качка, що свистить, руда Гондурас Dendrocygna viduata Гана Качка, що свистить, білолиця Nettapus auritus Гана Гуска карликова африканська Plectropterus gambensis Гана Гуска шпорцева Pleronetta hartlaubii=459 Гана Качка Хартлауба

FALCONIFORMES - СОКОЛОПОДІБНІ

Cathartidae - Американські грифи Sarcoramphus papa Гондурас Гриф королівський

GALLIFORMES - КУРОПОДІБНІ

Cracidae - Краксові Crax alberti Колумбія Кракс синьодзьобий Crax daubentoni Колумбія Кракс Даубентона Crax globulosa Колумбія Кракс сережчастий Crax rubra Колумбія, Кракс великий Коста-Ріка, Гватемала, Гондурас Ortalis vetula Гватемала, Чачалака бурокрила Гондурас Pauxi pauxi =46О Колумбія Кракс шоломоносий Penelope purpurascens Гондурас Пенелопа чубата Penelopina nigra Гватемала Гуан високогірний

Phasianidae - Фазанові Agelastes meleagrides Гана Цесарка білогруда Agriocharis ocellata Гватемала Індичка плямиста Arborophila charltonii Малайзія Куріпка кущова брунатношия Arborophila orientalis=461 Малайзія Куріпка кущова східна Caloperdix oculea Малайзія Куріпка лісова руда Lophura erythrophthalma Малайзія Фазан малайський вогняноспинний Lophura ignita Малайзія Фазан чубатий червоноспинний Melanoperdix nigra Малайзія Куріпка лісова чорна Polyplectron inopinatum Малайзія Фазан павичевий Rhizothera longiristris Малайзія Куріпка лісова довгодзьоба Rollulus rouloul Малайзія Куріпка лісова чубата Tragopan satyra Непал Трагопан рогатий

CHARADRIIFORMES - СИВКОПОДІБНІ Burhinidae - Лежневі Burhinus bistriatus Гватемала Лежень двосмугастий

COLUMBIFORMES - ГОЛУБОПОДІБНІ Columbidae - Голубині Columba guinea Гана Голуб плямистий Columba iriditorques=462 Гана Голуб бронзовоспинний Columba livia Гана Голуб сизий Columba mayeri=463 Мавританія Голуб маврикійський Columba unucincta Гана Голуб сірий лісовий Columba capensis Гана Голуб капський Streptopelia decipiens Гана Горлиця плакуча африканська Streptopelia roseogrisea Гана Горлиця рожевоголова Streptopelia semitorquata Гана Горлиця червоноока Streptopelia senegalensis Гана Горлиця сенегальська Streptopelia turtur Гана Горлиця звичайна Streptopelia vinacea Гана Горлиця винна Treron calva=464 Гана Голуб зелений Рейхеноу Treron waalia Гана Голуб зелений Брюса Turtur abyssinicus Гана Голуб чорнодзьобий Turtur afer Гана Голуб синьоплямистий Turtur brehmeri=465 Гана Голуб синьоголовий Turtur tympanistria=466 Гана Голуб тамборинський Psittacidae - Папугові Psittacula krameri Папуга намистовий Крамера

CUCULIFORMES - ЗОЗУЛЕПОДІБНІ Musophagidae - Туракові Corythaeola cristata Турако великий синій Criniler piscator Турако сірий західний Musophaga violacea Турако фіолетовий

PICIFORMES - ДЯТЛОПОДІБНІ Capitonidae - Бородаткові Semnornis ramphastinus Колумбія Бородатка туканова Ramphastidae - Туканові Baillonius bailloni Аргентина Туканет шафранний Pteroglossus castanotis Аргентина Арасарі брунатновухий Ramphastos aicoloms Аргентина Тукан червоногрудий Selenideramaculirostris Аргентина Арасарі золотовухий

PASSERIFORMES - ГОРОБЦЕПОДІБНІ Cotingidae - Котингові Cephalopterus ornatus Колумбія Зонтичний птах амазонський Cephalopterus penduliger Колумбія Зонтичний птах довголопатевий Muscicapidae - Мухоловкові Bebrornis rodericanus Мавританія Очеретянка родригерська Terpsiphone bourbonnensis=467 Мавританія Мухоловка райська маскаренська Fringillidae - В'юркові Serinus canicapillus=468 Гана В'юрок канарковий смугастоголовий Serinus leucopygius Гана В'юрок канарковий білохвостий Serinus mozamoicus Гана В'юрок канарковий жовтолобий Estrididae - Астрильдові Amadina fasciata Гана Амадіна червоноголова Amandava suoflava=469 Гана Мунія зеброва Estrilda astrild Гана Астрильд хвилястий Estrilda caerulescens Гана Астрильд червонохвостий Estrilda tempoda Гана Астрильд рожевощокий Estrilaa troglodytes Гана Астрильд сірий чорнохвостий Lagonistricta rara Гана Амарант чорночеревий Lagonistricta rubricata Гана Амарант темний Lagonistricta rufopicta Гана Астрильд смугастогрудий Lagonistricta senegala Гана Амарант звичайний Lagonistricta vinacea=470 Гана Амарант чорногорлий Lonchura bicolor Гана Амадіна чорно-біла Lonchura cantans Гана Амадіна сріблястодзьоба Lonchura cucullata Гана Амадіна бронзова Lonchura fringilloides=471 Гана Амадіна в'юркова Mandingoa nitidula=473 Гана Мандінгоа зелений Nesocharis capistrata Гана Астрильд сіроголовий Nigrita bicolor Гана Астрильд темний брунатногрудий Nigrita canicapilla Гана Астрильд темний сіроспинний Nigrita fusconota Гана Астрильд темний білогрудий Nigrita luteifrons Гана Астрильд темний світлолобий Ortygospiza atricollis Гана Астрильд перепелиний Parmoptila rubrifrons=474 Гана Пармоптіла ганзький Pholidornis rushiae Гана Фолідорніс або Астрильд синичний Pyrenestes ostrinus=475 Гана Астрильд пурпуровий чорночеревий Pytilia hypogrammica Гана Петілія червонолиця Pytilia phoenicoptera Гана Пітілія червонолиця Spermophaga haematina Гана Астрильд синьодзьобий західний Uraegintbus bengalus=476 Гана Астрильд червоновухий Ploceidae - Ткачикові Amblyospiza albifrons Гана Ткач товстодзьобий Anaplectes rubriceps=477 Гана Ткач червоноголовий Anomalospiza imberbis Гана Вдовичка паразитична Bubalornis albirostris Гана Птах буйволовий білодзьобий Euplectes afer Гана Ткач довгохвостий золотий Euplectes ardens =478 Гана Ткач довгохвостий червоноошийниковий Euplectes franciscaiius=^19 Гана Ткач-бішоп вогняний Euplectes hordeaceus Гана Ткач-бішоп червоношапковий Euplectes macrourus=480 Гана Ткач-бішоп жовтоспинний Malimbus cassini Гана Малімба чорногорлий Malimbus malimbicus Гана Малімба чубатий Malimbus nitens Гана Малімба червоногорлий Malimbus rubricollis Гана Малімба червоношиїй Malimbus scutatus Гана Малімба червоногузий Pachyphantes superciliosus=481 Гана Ткачик компактний Passer griseus Гана Горобець сіроголовий Petronia dentata Гана Горобець кам'яний малий Plocepasser superciliosus Гана Ткач горооцевий брунатнокрилий Ploceus albinucha Гана Ткачик Максуела Ploceus auraiitius Гана Ткачик рожевий Ploceus cucullatus=482 Гана Ткачик сільський Ploceus heuglini Гана Ткачик Хейгліна Ploceus luteolus=483 Гана Ткачик малий масковий Ploceus melaiiocephalus=484 Гана Ткачик чорноголовий Ploceus nigerriinus Гана Ткачик чорний Віейльо Ploceus nigricollis Гана Ткачик чорношиїй Ploceus pelzeini Гана Ткачик тонкодзьобий Ploceus preussi Гана Ткачик золотоспинний Ploceus tricolor Гана Ткачик трьохколірний Ploceus vitellinus=485 Гана Ткачик жовтий масковий Quelea erythrops Гана Квелія червоноголова Sporopipes trontails Гана Ткач лускоголовий Vidua chalybeata=486 Гана Вдовичка атласна Vidua interjecta Гана Вдовичка довгохвоста Vidua larvaticola Гана Вдовичка ларватікола Vidua macroura Гана Вдовичка домініканська Vidua orientalis=487 Гана Вдовичка райська Vidua raricofa Гана Вдовичка рарікола Vidua togoensis Гана Вдовичка райська тоголезька Vidua wilsoni Гана Вдовичка Вільсона Sturnidae-Шпакові Gracula religiosa Таїланд Майна священна

REPTILIA - ПЛАЗУНИ

TESTUDINATA - ЧЕРЕПАХИ Trionychidae - Трикоготні черепахи Trionyx triunguis Гана Тріонікс африканський Pelomedusidae - Пеломедузові черепахи Pelomeausa subrufa Гана Пеломедуза африканська або шоломоноса Pelusios adaiisonii Гана Черепаха складана білогруда Pelusios castaneus Гана Черепаха складана каштанова Pelusios gabonensis=488 Гана Черепаха складана габонська Pelusios niger Гана Черепаха складана чорна

SERPENTES - ЗМІЇ Colubridae - Вужоподібні Atretium schistosum Індія Вуж кілеспинний сланцевий Ceroerus rhynchops Індія Вуж собакоголовий Xenochrophis piscator=489 Індія Вуж-рибалка Шнайдера Elapidae - Аспідові змії Micrurus diastema Гондурас Аспід кораловий "діастема" Micrurus nigrocinctus Гондурас Аспід кораловий чорнопоясний Viperidae - Гадюкові Agkistrodoil bilineatus Гондурас Щитомордник мексиканський Bothrops asper Гондурас Ботропс аспер Bothrops nasutus Гондурас Ботропс носатий Bothrops nunomifer Гондурас Ботропс стрибаючий Bothrops ophryomegas Гондурас Ботропс Бокурта Bothrops schlegelu Гондурас Ботропс цепкохвостий Crotams durissus Гондурас Гримучник жахливий або каскавела Vipera russellii Індія Гадюка ланцюжкова

FLORA - ФЛОРА

GNETACEAE - ГНЕТОВІ Gnetum montanum #1 Непал Гнет гірський

MAGNOLIACEAE - МАГНОЛІЄВІ Talauma holdsonii #1 Непал Талаума Холдзона

MELIACEAE - МЕЛІЄВІ Swietenia macrophylla+218 #5 Коста-Ріка Світенія великолиста

PAPAVERACEAE - МАКОВІ Meconopsis regia #1 Непал Меконопсіс королівський

PODOCARPACEAE - ПОДОКАРПОВІ Podocarpus nerilfolius #1 Непал Подокарп неринолистий

TETRACENTRACEAE - ТЕТРАЦЕНТРОВІ Tetracentron sinense #1 Тетрацентрон китайський