Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Конвенція
Номер:
Прийняття: 03.03.1973
Видавники: Організація Об'єднаних Націй

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (укр/рос)

Підписана у Вашингтоні, округ Колумбія, 3 березня 1973 р. Виправлена в Бонні 22 червня 1979 р.

( Про приєднання до Конвенції додатково див. Закон N 662-XIV ( 662-14 ) від 14.05.99, ВВР, 1999, N 28, ст.232 )

Офіційний текст

Держави, що домовляються,

визнаючи, що дика фауна і флора в їх чисельних, прекрасних та різноманітних формах є незамінною частиною природних систем землі, які мають бути збережені для теперішнього та майбутнього поколінь,

усвідомлюючи зростаючу цінність дикої фауни та флори з точки зору естетики, науки, культури, відпочинку та економіки,

визнаючи, що народи і держави є й повинні бути найкращими оберегами їхньої власної дикої фауни та флори,

визнаючи, окрім того, що міжнародне співробітництво є необхідним для захисту деяких видів дикої фауни та флори від надмірної їх експлуатації в міжнародній торгівлі,

переконані в нагальній необхідності вжити відповідних заходів з цією метою,

домовилися про наступне:

Стаття I

Визначення

Для цілей цієї Конвенції, якщо інше значення не вимагається по суті:

(a) "Вид" означає будь-який вид, підвид або його географічно відокремлену популяцію;

(b) "Зразок" означає: (i) будь-яку тварину чи рослину, живу або мертву; (ii) по відношенню до тварин: для видів, занесених до Додатків I і II, будь-яку легко впізнавану частину чи похідне від нього; а для видів, занесених до Додатка III, будь-яку легко впізнавану частину чи похідне від нього, що вказані в Додатку I у зв'язку з цими видами; та (iii) по відношенню до рослин: для видів, занесених до Додатка I, будь-яку легко впізнавану частину чи похідне від нього; а для видів, занесених до Додатків II і III, будь-яку легко впізнавану частину чи похідне від нього, що вказані в Додатку III у зв'язку з цими видами;

(c) "Торгівля" означає експорт, реекспорт, імпорт та інтродукцію з моря;

(d) "Реекспорт" означає експорт будь-якого зразка, що раніше був імпортований;

(e) "Інтродукція з моря" означає ввезення в державу зразків будь-якого виду, що виловлені в морському середовищі, яке не знаходиться під юрисдикцією будь-якої держави;

(f) "Науковий орган" означає національний науковий орган, призначений відповідно до статті IX;

(g) "Адміністративний орган" означає національний адміністративний орган, призначений відповідно до статті IX;

(h) "Сторона" означає державу, для якої ця Конвенція набула чинності.

Стаття II

Основні принципи

1. До Додатка I занесені всі види, що знаходяться під загрозою зникнення, торгівля якими спричинює чи може спричинити на їхнє існування негативний вплив. Торгівля зразками таких видів має бути особливо суворо регульована з тією метою, щоб не ставити надалі під загрозу їхнє виживання, й має бути дозволена лише у виняткових випадках.

2. Додаток II включає:

(a) всі види, які на даний час не обов'язково перебувають під загрозою зникнення, але можуть опинитися під такою загрозою, якщо торгівля зразками таких видів не буде строго регулюватися з метою уникнення такого використання, що несумісне з їхнім виживанням; та

(b) інші види, які мають підлягати регулюванню для того, щоб за торгівлею зразками деяких видів, згаданих в підпункті (a) даного пункту, міг бути встановлений ефективний контроль.

3. Додаток III включає всі види, які за визначенням будь-якої Сторони підлягають регулюванню в межах її юрисдикції з метою попередження чи обмеження експлуатації та щодо яких існує необхідність співробітництва інших сторін з контролю за торгівлею.

4. Сторони дозволяють торгівлю зразками видів, занесених до Додатків I, II, III, тільки відповідно до положень цієї Конвенції.

Стаття III

Регулювання торгівлі зразками видів, занесених до Додатка I

1. Будь-яка торгівля зразками видів, що занесені до Додатка I, виконується відповідно до положень цієї статті.

2. Для експорту будь-якого зразка виду, що занесений до Додатка I, необхідна попередня видача та пред'явлення дозволу на експорт. Дозвіл на експорт видається лише при виконанні наступних вимог:

(a) Науковий орган держави, яка експортує, зробив висновок про те, що такий експорт не загрожує виживанню цього виду;

(b) Адміністративний орган держави, яка експортує, переконався в тому, що даний зразок не був придбаний з порушенням законів цієї держави, які мають відношення до захисту фауни та флори;

(c) Адміністративний орган держави, що експортує, переконався в тому, що будь-який живий зразок буде підготовлений і відправлений таким чином, щоб звести до мінімуму ризик пошкодження, загрози здоров'ю та жорстокого поводження; та

(d) Адміністративний орган держави, що експортує, переконався в тому, що був виданий дозвіл на імпорт даного зразка.

3. Для імпорту будь-якого зразка виду, занесеного до Додатка I, необхідна попередня видача та пред'явлення дозволу на імпорт та або дозвіл на експорт, або сертифікат на реекспорт. Дозвіл на імпорт видається лише при виконанні наступних вимог:

(a) Науковий орган держави, що імпортує, зробив висновок про те, що такий імпорт виконується в цілях, які не загрожують виживанню даних видів;

(b) Науковий орган держави, що імпортує, переконався в тому, що очікуваний отримувач живого зразка має належні умови для утримування зразка та піклування про нього; та

(c) Адміністративний орган держави, яка імпортує, переконався в тому, що даний зразок не буде використаний головним чином в комерційних цілях.

4. Для реекспорту будь-якого зразка виду, занесеного до Додатка 1, необхідна попередня видача та пред'явлення сертифікату на реекспорт. Сертифікат на реекспорт видається лише при виконанні наступних вимог:

(a) Адміністративний орган держави, яка реекспортує, переконався в тому, що даний зразок був імпортований в цю державу відповідно до положень цієї Конвенції;

(b) Адміністративний орган держави, яка реекспортує, переконався в тому, що будь-який живий зразок буде підготовлений і відправлений таким чином, щоб звести до мінімуму ризик пошкодження, загрози здоров'ю та жорстокого поводження; та

(c) Адміністративний орган держави, яка реекспортує, переконався в тому, що був виданий дозвіл на імпорт будь-якого живого зразка.

5. Для інтродукції з моря будь-якого зразка виду, занесеного до Додатка I, необхідна попередня видача сертифікату Адміністративним органом держави, яка виконує інтродукцію. Сертифікат видається при виконанні наступних вимог:

(a) Науковий орган держави, яка виконує інтродукцію, зробив висновок про те, що така інтродукція не загрожує виживанню цього виду;

(b) Адміністративний орган держави, яка виконує інтродукцію, переконався в тому, що очікуваний отримувач живого зразка має належні умови для утримування зразка та піклування про нього; та

(c) Адміністративний орган держави, яка виконує інтродукцію, переконався в тому, що даний зразок не буде використаний головним чином в комерційних цілях.

Стаття IV

Регулювання торгівлі зразками видів, занесених до Додатка II

1. Будь-яка торгівля зразками видів, що занесені до Додатка II, виконується відповідно до положень цієї статті.

2. Для експорту будь-якого зразка виду, занесеного до Додатка II, необхідна попередня видача та пред'явлення дозволу на експорт. Дозвіл на експорт видається лише при виконанні наступних вимог:

(a) Науковий орган держави, яка експортує, зробив висновок про те, що такий експорт не загрожує виживанню цього виду;

(b) Адміністративний орган держави, яка експортує, переконався в тому, що даний зразок не був придбаний з порушенням законів цієї держави, які мають відношення до захисту фауни та флори; та

(c) Адміністративний орган держави, яка експортує, переконався в тому, що будь-який живий зразок буде підготовлений і відправлений таким чином, щоб звести до мінімуму ризик пошкодження, загрози здоров'ю та жорстокого поводження.

3. Науковий орган кожної Сторони контролює як дозволи на експорт, які видаються даною державою на зразки видів, занесених до Додатка II, так і фактичний експорт таких зразків. У випадку, коли Науковий орган визначить, що експорт зразків будь-якого такого виду повинен бути обмежений з метою підтримання даного виду в усьому його ареалі на рівні, що відповідає його ролі в екосистемі, де він мешкає, та на більш високому рівні ніж той, при якому може виникнути необхідність занесення даного виду до Додатка I, Науковий орган рекомендує відповідному Адміністративному органові належні заходи, які мають бути вжиті з метою обмеження видачі дозволів на експорт зразків даного виду.

4. Для імпорту будь-якого зразка виду, занесеного до Додатка II, необхідне попереднє пред'явлення або дозволу на експорт, або сертифікату на реекспорт.

5. Для реекспорту будь-якого зразка виду, занесеного до Додатка II, необхідна попередня видача та пред'явлення сертифікату на реекспорт. Сертифікат на реекспорт видається лише при виконанні наступних вимог:

(a) Адміністративний орган держави, яка реекспортує, переконався в тому, що даний зразок був імпортований в дану державу відповідно до положень цієї Конвенції; та

(b) Адміністративний орган держави, яка реекспортує, переконався в тому, що будь-який живий зразок буде підготовлений і відправлений таким чином, щоб звести до мінімуму ризик пошкодження, загрози здоров'ю та жорстокого поводження.

6. Для інтродукції з моря будь-якого зразка виду, занесеного до Додатка II, необхідна попередня видача сертифікату Адміністративним органом держави, яка виконує інтродукцію. Сертифікат видається лише при виконанні наступних вимог:

(a) Науковий орган держави, яка виконує інтродукцію, зробив висновок про те, що така інтродукція не загрожує виживанню цього виду;

(b) Адміністративний орган держави, яка виконує інтродукцію, переконався в тому, що поводження з будь-яким живим зразком буде відбуватися таким чином, щоб звести до мінімуму ризик пошкодження, загрози здоров'ю та жорстокого поводження.

7. Сертифікати, згадані в пункті 6 цієї статті, можуть бути видані за рекомендацією Наукового органу, після консультації з іншими національними науковими органами, чи, при необхідності, з міжнародними науковими органами на періоди, що не перевищують одного року, для загальної кількості зразків, які підлягають інтродукції протягом таких періодів.

Стаття V

Регулювання торгівлі зразками видів, занесених до Додатка III

1. Будь-яка торгівля зразками видів, занесених до Додатка III, виконується відповідно до положень цієї статті.

2. Для експорту будь-якого зразка виду, занесеного до Додатка III, з будь-якої держави, що занесла цей вид до Додатка III, необхідна попередня видача та пред'явлення дозволу на експорт. Дозвіл на експорт видається лише при виконанні наступних вимог:

(a) Адміністративний орган держави, яка експортує, переконався в тому, що даний зразок не був придбаний з порушенням законів цієї держави, які мають відношення до захисту фауни та флори; та

(b) Адміністративний орган держави, яка експортує, переконався в тому, що будь-який живий зразок буде підготовлений і відправлений таким чином, щоб звести до мінімуму ризик пошкодження, загрози здоров'ю та жорстокого поводження.

3. Для імпорту будь-якого зразка виду, що занесений до Додатка III, необхідне, за винятком обставин, до яких застосовується пункт 4 цієї статті, попереднє пред'явлення сертифікату про походження та, у випадку, коли даний зразок імпортується з держави, що занесла даний вид до Додатка III, дозволу на експорт.

4. При реекспорті сертифікат, виданий Адміністративним органом держави, яка реекспортує, та який засвідчує, що даний зразок підлягав обробці в цій державі або що він реекспортується, приймається державою, яка імпортує, як доказ виконання положень цієї Конвенції по відношенню до даного зразка.

Стаття VI

Дозволи та сертифікати

1. Дозволи та сертифікати, які видаються відповідно до положень статей III, IV й V, повинні відповідати положенням цієї статті.

2. Дозвіл на експорт містить інформацію, зазначену у бланку-зразку, що знаходиться в Додатку IV, й може бути використаний для експорту лише протягом шести місяців з моменту його видачі.

3. Кожен дозвіл чи сертифікат містить назву цієї Конвенції, назву та відповідну печатку Адміністративного органу, що його видав, та контрольний номер, наданий Адміністративним органом.

4. На всіх копіях дозволу чи сертифікату, виданого Адміністративним органом, має бути зазначено, що вони є лише копіями й що жодна з них не може бути використана замість оригіналу, за винятком випадків, зазначених у документі.

5. Для кожної партії зразків необхідний окремий дозвіл чи сертифікат.

6. Адміністративний орган держави, яка імпортує будь-який зразок, погашає та зберігає дозволи на експорт чи сертифікат на реекспорт та будь-які відповідні дозволи на імпорт даного зразка.

7. У випадку доцільності та можливості Адміністративний орган може поставити мітку на будь-який зразок для полегшення розпізнавання зразка. Для цих цілей "мітка" означає будь-яке тавро, що не змивається, свинцеву пломбу або інший належний засіб встановлення автентичності зразка, виконаний таким чином, щоб його підробка сторонніми особами була б надзвичайно складною.

Стаття VII

Винятки та інші спеціальні положення, що стосуються торгівлі

1. Положення статей III, IV й V не застосовуються до транзитного перевезення зразків через територію та при перевезенні їх на територію Сторони в той час, коли ці зразки знаходяться під митним контролем.

2. В тому випадку, коли Адміністративний орган держави, яка експортує чи реекспортує, переконався в тому, що зразок був придбаний до того, як положення цієї Конвенції стали чинними для даного зразка, положення статей III, IV й V не застосовуються до даного зразка, якщо Адміністративний орган видасть сертифікат, який це засвідчує.

3. Положення статей III, IV й V не застосовуються до зразків, які є особистими або предметами домашнього вжитку. Цей виняток не застосовується:

(a) по відношенню до зразків виду, занесеного до Додатка I, якщо вони були придбані власником поза державою його звичайного місця проживання й дані зразки імпортуються в цю державу; та

(b) по відношенню до зразків видів, занесених до Додатка I, якщо: i) вони були придбані власником за межами держави його звичайного місця проживання та в державі, з середовища дикої фауни та флори якої відбувалися добування або збір зразків; ii) вони імпортуються в державу звичайного місця проживання власника; та iii) держава, з середовища дикої фауни та флори якої відбувалося добування або збір зразків, вимагає попереднього видання дозволів на експорт до будь-якого експорту таких зразків; за винятком випадків, коли Адміністративний орган переконається в тому, що зразки були придбані до застосування до них положень цієї Конвенції.

4. Занесені до Додатка I зразки видів тварин, виведених в неволі в комерційних цілях, та занесені до Додатка I види рослин, штучно вирощених в комерційних цілях, вважаються зразками видів, занесених до Додатка II.

5. У випадку, коли Адміністративний орган держави, яка експортує, переконається в тому, що будь-який зразок виду тварин був виведений в неволі або будь-який зразок виду рослин був штучно вирощений або є частиною такої тварини чи рослини, чи є похідним від них, то свідоцтво про це, видане даним Адміністративним органом, є дійсним замість будь-яких дозволів або сертифікатів, що вимагаються відповідно до положень статей III, IV й V.

6. Положення статей III, IV й V не застосовуються до переданих на некомерційній основі в тимчасове користування, в дар чи шляхом обміну між вченими чи науковими установами, зареєстрованими Адміністративним органом їхньої держави, зразків гербаріїв, інших законсервованих, засушених чи заспиртованих музейних зразків та живого рослинного матеріалу, який має ярлик, виданий або затверджений Адміністративним органом.

7. Адміністративний орган будь-якої держави може відмовитися від вимог статей III, IV й V та дозволити пересування без дозволів та сертифікатів зразків, що входять до складу пересувного зоологічного саду, цирку, звіринця, виставки рослин або іншої пересувної виставки за умови, що:

(a) експортер або імпортер зареєструє з усіма подробицями такі зразки в Адміністративному органі;

(b) зразки відповідають вимогам однієї з категорій, зазначених в пунктах 2 або 5 цієї статті; та

(c) Адміністративний орган пересвідчився в тому, що перевезення будь-якого живого зразка та догляд за ним будуть виконуватися таким чином, щоб звести до мінімуму ризик пошкодження, загрози здоров'ю або жорстокого поводження.

Стаття VIII

Заходи, яких вживають Сторони

1. Сторони вживають відповідних заходів для забезпечення виконання положень цієї Конвенції та заборони торгівлі зразками з порушенням положень Конвенції. Ці заходи включають:

(a) покарання за торгівлю чи володіння такими зразками або ж те й інше; та

(b) конфіскацію та повернення таких зразків державі, що експортує.

2. Окрім заходів, що вживаються відповідно до пункту 1 цієї статті, Сторона може, якщо вважатиме за необхідне, передбачити будь-який спосіб матеріальної компенсації витрат, що були спричинені конфіскацією зразка, який став предметом торгівлі з порушенням заходів, вжитих у зв'язку з застосуванням положень цієї Конвенції.

3. По можливості, Сторони забезпечують проходження зразків через формальності, необхідні для торгівлі, з мінімальними затримками. Для забезпечення такого проходження Сторона може визначити пункти ввезення та вивезення, на яких зразки мають бути пред'явлені для митних формальностей. Сторони забезпечують, крім цього, щоб у будь-який час транзиту, зберігання та перевезення виконувався належний догляд за всіма живими зразками з метою зведення до мінімуму ризику пошкодження, загрози здоров'ю та жорстокого поводження.

4. У випадку, коли живий зразок конфіскується внаслідок заходів, зазначених в пункті 1 цієї статті, то:

(a) зразок передається під опіку Адміністративного органу держави, яка конфіскує;

(b) Адміністративний орган після консультацій з державою, яка експортує, повертає зразок цій державі за його рахунок або передає в центр порятунку чи в таке інше місце, яке Адміністративний орган вважає належним та сумісним з цілями цієї Конвенції;

(c) Адміністративний орган може отримати рекомендацію Наукового органу або, якщо визнає це доцільним, провести консультації з Секретаріатом з метою полегшення прийняття рішення відповідно до підпункту "b" цього пункту, в тому числі й стосовно вибору центру порятунку чи іншого місця.

5. Згаданий в пункті 4 цієї статті центр порятунку означає установу, якій Адміністративний орган доручить піклування про живих зразків, зокрема про тих, що були конфісковані.

6. Кожна Сторона буде вести журнали торгівлі зразками видів, занесених до Додатків I, II і III, реєструючи такі дані:

(a) назви та адреси експортерів та імпортерів; та

(b) кількість і вид виданих дозволів і сертифікатів; держави, з якими виконувалася така торгівля; число та кількість і типи зразків, назви видів, занесених до Додатків I, II і III, та, в разі необхідності, розмір і стать відповідного зразка.

7. Кожна Сторона буде складати періодичні звіти про виконання цієї Конвенції та направляти Секретаріату:

(a) щорічний звіт, що вміщує зведення даних, зазначених в підпункті "b" пункту 6 цієї статті; та

(b) дворічний звіт про законодавчі, адміністративні заходи та заходи по регулюванню, що були вжиті для забезпечення виконання положень цієї Конвенції.

8. Дані, зазначені в пункті 7 цієї статті, будуть відкритими, якщо це не суперечить законам відповідної Сторони.

Стаття IX

Адміністративні та наукові органи

1. В цілях цієї Конвенції кожна Сторона призначає:

(a) один або декілька Адміністративних органів, наділених правом видавати дозволи та сертифікати від імені цієї Сторони; та

(b) один або декілька Наукових органів.

2. Кожна держава при передачі на зберігання документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання одночасно повідомляє Уряду-депозитарію назву та адресу Адміністративного органу, уповноваженого підтримувати зв'язки з іншими Сторонами та Секретаріатом.

3. Про будь-які зміни в призначеннях або повноваженнях, передбачених положеннями цієї статті, відповідна Сторона інформує Секретаріат для повідомлення всім іншим Сторонам.

4. Адміністративний орган, згаданий в пункті 2 цієї статті, на прохання Секретаріату або Адміністративного органу іншої Сторони, направляє відбитки штампів, печаток та інших засобів, які використовуються для підтвердження автентичності дозволів та сертифікатів.

Стаття X

Торгівля з державами, які не є Сторонами Конвенції

У випадку експорту чи реекспорту в державу або імпорту з держави, яка не є Стороною цієї Конвенції, аналогічна документація, яка видана компетентними органами такої держави та, в основному, відповідає вимогам цієї Конвенції щодо дозволів та сертифікатів, може прийматися замість таких дозволів та сертифікатів будь-якою Стороною.

Стаття XI

Конференція Сторін

1. Секретаріат скликає сесію Конференції Сторін не пізніше ніж через два роки після того, як Конвенція набула чинності.

2. Надалі Секретаріат скликатиме чергові сесії принаймні один раз на два роки, якщо Конференція не прийме іншого рішення, та надзвичайні сесії в будь-який час за умови подання письмового прохання принаймні від однієї третини Сторін.

3. На сесіях, як чергових, так і надзвичайних, Сторони розглядають хід виконання цієї Конвенції та можуть:

(a) вживати таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення Секретаріату можливості виконувати свої обов'язки;

(b) розглядати та приймати поправки до Додатків I і II відповідно до статті IX;

(c) обговорювати результати діяльності по відновленню та охороні видів, занесених до Додатків I, II, III;

(d) отримувати й розглядати будь-які доповіді, подані Секретаріатом або будь-якою Стороною;

(e) якщо це доцільно, пропонувати рекомендації для підвищення ефективності цієї Конвенції.

4. На кожній черговій сесії Сторони можуть визначати час і місце наступної чергової сесії, яка буде проводитися відповідно до положень пункту 2 цієї статті.

5. На будь-якій сесії Сторони можуть визначати й приймати правила процедури сесії.

6. Організація Об'єднаних Націй, її спеціалізовані установи, Міжнародне Агентство по атомній енергії та будь-яка держава, які не є Сторонами цієї Конвенції, можуть бути представлені на сесіях Конференції спостерігачами, які можуть мати право брати участь в обговореннях без права участі в голосуванні.

7. Технічно компетентні в галузі збереження, охорони та раціонального управління фауною та флорою органи та установи, що належать до нижченаведених категорій, після повідомлення Секретаріату про своє бажання бути представленими на сесіях Конференції спостерігачами, отримають дозвіл на участь у сесії за умови, що проти цього не буде заперечень принаймні від однієї третини присутніх Сторін:

(a) міжнародні установи та органи, урядові чи неурядові, та національні урядові установи та органи; та

(b) національні неурядові установи та органи, засновані з цією метою державою, в якій вони перебувають.

Ці спостерігачі матимуть право брати участь в обговореннях без права участі в голосуванні у тому випадку, якщо отримають дозвіл на участь в роботі сесії.

Стаття XII

Секретаріат

1. Після набуття чинності цією Конвенцією Виконавчий Директор Програми Організації Об'єднаних Націй з питань навколишнього середовища забезпечує організацію Секретаріату. В тій мірі й таким чином, яким він вважатиме за доцільне, йому в цьому будуть допомагати відповідні міжурядові та неурядові, міжнародні та національні органи й установи, технічно компетентні в галузі збереження, охорони та раціонального управління дикою фауною та флорою.

2. До функцій Секретаріату входять:

(a) організація та обслуговування сесій Конференції Сторін;

(b) виконання функцій, покладених на нього відповідно до положень статей XV та XVI цієї Конвенції;

(c) проведення наукових і технічних досліджень відповідно до програм, затверджених Конференцією Сторін, які будуть сприяти виконанню цієї Конвенції, в тому числі досліджень стосовно стандартів належної підготовки та перевезення живих зразків і методів виявлення автентичності зразків;

(d) розгляд звітів Сторін та направлення запитів Сторонам відносно такої додаткової інформації стосовно звітів, яку Секретаріат вважатиме необхідною для виконання цієї Конвенції;

(e) залучення Сторін до розгляду будь-якого питання, яке має відношення до цілей цієї Конвенції;

(f) періодичне опублікування та направлення Сторонам поточних видань Додатків I, II, III, а також будь-яких інших даних, які полегшують встановлення автентичності видів, занесених до цих Додатків;

(g) підготовку річних звітів Сторонам про свою роботу та стосовно виконання цієї Конвенції, а також інших звітів, які можуть бути підготовлені на запит сесій Конференції Сторін;

(h) винесення рекомендацій для виконання цілей та положень цієї Конвенції, обмін інформацією наукового або технічного характеру;

(i) виконання будь-яких інших функцій, які можуть бути доручені йому Сторонами.

Стаття XIII

Заходи міжнародного характеру

1. У випадку, коли на підставі отриманої інформації Секретаріат вважає, що на будь-який вид, занесений до Додатків I або II, негативно впливає торгівля зразками такого виду, або що положення цієї Конвенції виконуються неефективно, він направляє цю інформацію уповноваженому Адміністративному органу заінтересованої Сторони або Сторін.

2. У випадку, коли будь-яка Сторона отримає інформацію, згадану в пункті 1 цієї статті, вона в максимально короткий термін повідомляє Секретаріату про будь-які факти стосовно даного питання в тій мірі, в якій це дозволяється її законами, та в належних випадках пропонує заходи для виправлення положення. У випадку, якщо Сторона вважає бажаним провести розслідування, таке розслідування може бути проведене особою або кількома особами, спеціально уповноваженими для даного випадку Стороною.

3. Інформація, яка надана Стороною, або та, яка є результатом розслідування, згаданого в пункті 2 цієї статті, розглядається на наступній Конференції Сторін. Конференція може винести будь-які рекомендації, які вона вважатиме належними.

Стаття XIV

Вплив на внутрішнє законодавство та міжнародні конвенції

1. Положення цієї Конвенції ніяким чином не стосуються права Сторін вживати:

(a) більш суворих внутрішніх заходів відносно умов торгівлі, добування, володіння чи перевезення зразків видів, занесених до Додатків I, II й III, чи заходів повної на це заборони, або

(b) внутрішніх заходів, які обмежують чи забороняють торгівлю, добування, володіння чи перевезення зразків видів, занесених до Додатків I, II й III.

2. Положення цієї Конвенції ніяким чином не зачіпають положень будь-яких внутрішніх заходів чи зобов'язань Сторін стосовно будь-якого договору, конвенції чи міжнародної угоди, які стосуються інших аспектів торгівлі, добування, володіння чи перевезення зразків та які діють чи в подальшому можуть набути чинності для будь-якої Сторони, в тому числі й будь-яких заходів в галузі митного законодавства, охорони здоров'я та карантину тварин і рослин.

3. Положення цієї Конвенції ніяким чином не стосуються положень чи зобов'язань, які випливають з будь-якого договору, конвенції чи міжнародної угоди, що укладені чи можуть бути укладені між державами в рамках союзу чи регіональної торгової угоди, відповідно до яких застосовується чи зберігається загальний митний контроль між учасниками такої угоди в тій мірі, в якій це стосується торгівлі між державами-учасницями такого союзу чи угоди.

4. Держава-учасниця цієї Конвенції, яка є водночас учасницею будь-якого іншого договору, конвенції чи міжнародної угоди, діючих на момент набуття чинності цією Конвенцією, положення яких передбачають охорону морських видів, занесених до Додатка II, звільняються від зобов'язань по цій Конвенції, що стосуються торгівлі зразками видів, занесених до Додатка II, які добуваються судами, зареєстрованими в цій державі, відповідно до положень такого іншого договору, конвенції чи міжнародної угоди.

5. Незалежно від положень статей III, IV й V, для експорту зразка, отриманого відповідно до пункту 4 цієї статті, вимагається лише сертифікат від Адміністративного органу держави, що виробляє продукцію, який засвідчує, що даний зразок не був отриманий відповідно до положень такого іншого договору, конвенції чи міжнародної угоди.

6. Ніщо в цій Конвенції не зачіпає ні кодифікацію і розробку норм морського права Конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань морського права, яка скликається відповідно до резолюції 2750 C (XXV) Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, ні існуючі або майбутні вимоги й юридичні погляди будь-якої держави з питань морського права та по відношенню до характеру та меж юрисдикції прибережної держави та держав прапора.

Стаття XV

Поправки до Додатків I і II

1. Наступні положення застосовуються щодо поправок до Додатків I і II на сесіях Конференції Сторін:

(a) будь-яка Сторона може запропонувати поправку до Додатка I або II для розгляду на наступній сесії. Текст запропонованої поправки передається Секретаріату принаймні за 150 днів до сесії. Секретаріат проводить консультації з іншими Сторонами та заінтересованими органами відносно поправки відповідно до підпунктів "b" і "c" пункту 2 цієї статті та направляє відповіді всім Сторонам не пізніше ніж за 30 днів до сесії;

(b) поправки приймаються більшістю в дві третини присутніх Сторін, які беруть участь у голосуванні. Для цих цілей "присутні Сторони, які беруть участь у голосуванні" означає Сторони, які присутні й голосують "за" чи "проти". Сторони, які утрималися, не включаються до двох третин, необхідних для прийняття поправки;

(c) поправки, прийняті на сесії, набувають чинності через 90 днів після такої сесії для всіх Сторін, за винятком тих, які зроблять застереження стосовно пункту 3 цієї статті.

2. Наступні положення застосовуються щодо поправок до Додатків I і II в період між сесіями Конференції Сторін:

(a) будь-яка Сторона може запропонувати поправку до Додатка I або II для розгляду в період між сесіями шляхом процедури переписки, встановленої в цьому пункті;

(b) відносно морських видів Секретаріат після отримання тексту запропонованої поправки терміново направляє його Сторонам. Він також проводить консультації з міжурядовими органами, наділеними функціями, які стосуються цих видів, з метою отримання наукових даних, що можуть бути надані цими органами, та забезпечення координації будь-яких заходів в галузі охорони природи цими органами. Секретаріат, по можливості якомога швидше, повідомляє Сторонам думку цих органів та дані, отримані від них, а також свої висновки та рекомендації;

(c) відносно видів, які не належать до морських, Секретаріат після отримання тексту запропонованої поправки терміново направляє його Сторонам й після цього, по можливості якомога швидше, надає свої рекомендації;

(d) будь-яка Сторона може протягом 60 днів з моменту надання Секретаріатом своїх рекомендацій Сторонам, як це зазначено в підпунктах "b" і "c" цього пункту, направити Секретаріату будь-які коментарі щодо запропонованої поправки, в тому числі й будь-які наукові дані та інформацію стосовно даного питання;

(e) Секретаріат направляє Сторонам, по можливості якомога швидше, отримані відповіді, а також свої рекомендації;

(f) якщо Секретаріат не отримає заперечень проти запропонованої поправки протягом 30 днів з моменту направлення Сторонам відповідей та рекомендацій відповідно до положень підпункту "e" цього пункту, поправка набуває чинності через 90 днів для всіх Сторін, за винятком тих, які зроблять застереження відповідно до пункту 3 цієї статті;

(g) якщо Секретаріат отримає заперечення від будь-якої Сторони, запропонована поправка ставиться на голосування шляхом переписки відповідно до положень підпунктів "h", "i" та "j" цього пункту;

(h) Секретаріат інформує Сторони про одержання повідомлень про заперечення;

(i) якщо Секретаріат не отримає голосів "за", "проти" чи "утримався" принаймні від половини Сторін протягом 60 днів з моменту повідомлення, як зазначено в підпункті "h" цього пункту, запропонована поправка передається для подальшого розгляду на наступній сесії Конференції;

(j) за умови, що голоси отримані від половини Сторін, поправка приймається більшістю в дві третини Сторін, які проголосували "за" або "проти";

(k) Секретаріат інформує Сторони про результати голосування;

(l) якщо запропонована поправка приймається, вона набуває чинності через 90 днів з моменту повідомлення Секретаріатом про її прийняття всіх Сторін, за винятком тих, які зробили застереження відповідно до пункту 3 цієї статті;

3. На протязі 90 днів, передбачених в підпункті "c" пункту 1 чи підпункту "i" пункту 2 цієї статті, будь-яка Сторона може шляхом письмового повідомлення Уряду-депозитарію зробити застереження щодо даної поправки. До тих пір, поки таке застереження не буде зняте, Сторона, яка його зробила, буде вважатися державою, яка не бере участі в цій Конвенції стосовно торгівлі даним видом.

Стаття XVI

Додаток III та поправки до нього

1. Будь-яка Сторона може в будь-який час подати Секретаріату перелік видів, які за визначенням цієї Сторони підлягають регулюванню в межах її юрисдикції в цілях, зазначених в пункті 3 статті III. Додаток III включає назви Сторін, що надали перелік видів для занесення до цього Додатка, наукові назви видів, поданих таким чином, та будь-яких частин чи похідних тварин або рослин, зазначених у зв'язку з цими видами для цілей підпункту "b" статті I.

2. Кожний перелік, поданий відповідно до положень пункту 1 цієї статті, Секретаріат направляє Сторонам якомога швидше після його отримання. Перелік набуває чинності як частина Додатка III через 90 днів з моменту такого направлення. В будь-який час після направлення такого переліку будь-яка Сторона шляхом письмового повідомлення Уряду-депозитарію може зробити застереження щодо будь-якого виду чи будь-яких його частин або похідних, і до тих пір, поки таке застереження не буде зняте, ця держава вважатиметься такою, що не бере участі в цій Конвенції щодо торгівлі даним видом чи його частиною або похідним.

3. Сторона, яка подала будь-який вид для занесення його до Додатка III, може вилучити його в будь-який час шляхом повідомлення Секретаріату, який інформує про це всі Сторони. Вилучення набуває чинності через 30 днів з моменту такого повідомлення.

4. Будь-яка Сторона, яка подала перелік відповідно до положень пункту 1 цієї статті, подає Секретаріату копію всіх внутрішніх законів і правил, які застосовуються для охорони таких видів, а також будь-які тлумачення, які Сторона вважатиме необхідними та які можуть бути предметом запиту Секретаріату. До тих пір, поки даний вид занесений до Додатка III, Сторона подає будь-які поправки до таких законів і правил, а також будь-які нові тлумачення по мірі їх прийняття.

Стаття XVII

Поправки до Конвенції

1. Надзвичайна сесія Конференції Сторін скликається Секретаріатом на письмове прохання принаймні однієї третини Сторін для розгляду та прийняття поправок до цієї Конвенції. Такі поправки приймаються більшістю в дві третини Сторін, що присутні й беруть участь у голосуванні. Для цих цілей вираз "Сторони, що присутні й беруть участь у голосуванні" означає Сторони, які присутні й голосують "за" чи "проти". Сторони, які утрималися, не включаються до двох третин, необхідних для прийняття поправки.

2. Текст будь-якої запропонованої поправки повідомляється Секретаріатом всім Сторонам принаймні за 90 днів до сесії.

3. Поправка набуває чинності для Сторін, що її ухвалили, через 60 днів після того, як дві третини Сторін здали на зберігання Уряду-депозитарію документ про прийняття поправки. Для будь-якої іншої Сторони поправка набуває чинності через 60 днів після того, як ця Сторона здасть на зберігання свій документ про прийняття цієї поправки.

Стаття XVIII

Розв'язання спорів

1. Будь-який спір, який виник між двома чи більше Сторонами щодо тлумачення або застосування положень цієї Конвенції, підлягає вирішенню шляхом переговорів між Сторонами, причетними до спору.

2. Якщо спір не може бути розв'язаний відповідно до пункту 1 цієї статті, Сторони можуть, за взаємною згодою, передати спір в арбітраж, зокрема в Постійну Палату Третейського Суду в Гаазі. Арбітражне розв'язання є обов'язковим для Сторін, які передали спір на арбітраж.

Стаття XIX

Підписання

Ця Конвенція буде відкрита для підписання у Вашингтоні до 30 квітня 1973 року й надалі в Берні до 31 грудня 1974 року.

Стаття XX

Ратифікація, прийняття та затвердження

Ця Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю та затвердженню. Документи про ратифікацію, прийняття або затвердження передаються на зберігання Урядові Швейцарської Конфедерації, який є Урядом-депозитарієм.

Стаття XXI

Приєднання

Ця Конвенція відкрита для приєднання протягом необмеженого часу. Документи про приєднання передаються на зберігання Урядові-депозитарію.

Стаття XXII

Набуття чинності

1. Ця Конвенція набуває чинності через 90 днів після здачі на зберігання Урядові-депозитарію десятого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання.

2. Для кожної держави, яка ратифікує, приймає або затверджує цю Конвенцію або приєднується до неї після здачі на зберігання десятого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання, ця Конвенція набуває чинності через 90 днів після здачі на зберігання такою державою свого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання.

Стаття XXIII

Застереження

1. Положення цієї Конвенції не підлягають загальним застереженням. Конкретні застереження можуть бути зроблені відповідно до положень цієї статті та статей XV і XVI.

2. Будь-яка держава при здачі на зберігання свого документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання може зробити конкретне застереження щодо:

(a) будь-якого виду, занесеного до Додатка I, II і III, або

(b) будь-яких частин чи похідних, зазначених у зв'язку з видом, занесеним до Додатка III.

3. До тих пір, поки Сторона не скасує застереження, зроблене відповідно до положень цієї статті, вона буде вважатися державою, яка не бере участі в цій Конвенції щодо торгівлі тими видами або частинами, або похідними, які вказані в цьому застереженні.

Стаття XXIV

Денонсація

Будь-яка Сторона може денонсувати цю Конвенцію шляхом письмового повідомлення Уряду-депозитарію в будь-який час. Денонсація набуває чинності через дванадцять місяців після того, як Уряд-депозитарій отримає таке повідомлення.

Стаття XXV

Депозитарій

1. Оригінал цієї Конвенції англійською, іспанською, китайською, російською та французькою мовами, кожна версія якого є однаково автентичною, буде зберігатися Урядом-депозитарієм, який передасть сертифіковані копії до всіх держав, що підписали цю Конвенцію або передали на зберігання документи про приєднання до неї.

2. Уряд-депозитарій буде інформувати всі держави, які підписали Конвенцію або приєдналися до неї, та Секретаріат про підписання, здачу на зберігання документів про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання, про набуття чинності цією Конвенцією, поправками до неї, про внесення та вилучення застережень та повідомлень про денонсацію.

3. Одразу ж після набуття чинності цією Конвенцією завірена її копія буде передана Урядом-депозитарієм до Секретаріату Організації Об'єднаних Націй для реєстрації та опублікування відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ).

На посвідчення чого уповноважені на це підписалися нижче.

Вчинено у Вашингтоні третього березня 1973 року.

Додатки I та II

(прийняті Конференцією Сторін, дійсні з 16 лютого 1995 року)

Пояснення

1. Види, включені в ці додатки:

a) у вигляді назви виду; або

b) через наведення всіх видів, які входять до таксону вищого порядку або визначеної його частини.

2. Скорочення "spp." вживається з метою, щоб вказати всі види вищого таксону.

3. Інші посилання на вищий ніж вид таксон зроблені тільки для цілей інформування та класифікації.

4. Скорочення "p.e." використане для того, щоб вказати види, які можливо вже вимерли.

5. Зірочка (*) навпроти назви виду або вищого таксону свідчить, що одна або більше географічно ізольованих популяцій, підвидів чи видів цього виду або таксону включені в Додаток I і виключені з Додатка II.

6. Дві зірочки (**) навпроти назви виду або вищого таксону свідчить, що одна або більше географічно ізольованих популяцій, підвидів чи видів цього виду або таксону включені в Додаток II і виключені з Додатка I.

7. Символ (-) перед номером навпроти назви виду або вищого таксону означає, що відмічені географічно ізольовані популяції, види, групи видів чи родини цих видів або таксонів виключені з додатка, а саме:

-101 популяція із Західної Гренландії

-102 популяції з Бутану, Індії, Непалу та Пакистану

-103 популяція з Австралії

-104 популяція із Сполучених Штатів Америки

-105 - Чилі: частина популяції з провінції Парінакота, Iа. регіон Тарапака - Перу: вся популяція

-106 популяції з Афганістану, Бутану, Індії, Кампучії, Непалу та Пакистану

-107 Cathartidae

-108 Melopsittacus undulatus, Nimphicus hollandicus та Psittacula krameri

-109 популяція з Еквадору, за умови нульових експортних квот на 1995 і 1996 роки, а надалі в тому випадку, коли квота річного експорту схвалена Секретаріатом CITEC та Групою спеціалістів lUCN/SSC щодо крокодилів

-110 популяції з Ботсвани, Ефіопії, Кенії, Малаві, Мозамбіку, Південної Африки, Об'єднаної Республіки Танзанії, Замбії і Зімбабве, та популяції наступних країн за умови визначених річних експортних квот:

1995 1996 1997

Мадагаскар       4700       5200       5200
(особини з кроко-
дилячих ферм: 4500 5000 5000
дикі небезпечні
особини): 200 200 200
Уганда 2500 2500 2500
Об'єднана Республіка Танзанія буде санкціонувати, крім
особин з крокодилячих ферм, експорт до 1 100 диких
особин (включаючи 100 мисливських трофеїв) в 1995 та
1996 роках, а конкретне число має бути погоджене в 1997
році з Секретаріатом CITEC та Групою спеціалістів
lUCN/SSC щодо крокодилів
-111 популяції з Австралії, Індонезії та Папуа Нова Гвінея

-112 популяція з Чилі

-113 всі види, якщо вони не соковиті

-114 Aloe vera., також згадувався як Aloe barbadensis

8. Символ (+) перед номером навпроти назви виду або вищого таксону означає, що лише відмічені географічно ізольовані популяції, підвиди чи види цього виду або таксону включені в додаток, а саме:

+201 популяції з Бутану, Індії, Непалу та Пакистану

+202 популяції з Бутану, Китаю, Мексики та Монголії

+203 популяції з Камеруну та Нігерії

+204 популяція з Азії

+205 популяції з Центральної та Північної Америки

+206 популяції з Бангладеш, Індії та Таїланду

+207 популяція з Індії

+208 популяція з Австралії

+209 популяція з Південної Африки

+210 - Чилі: частина популяції з провінції Парінакота, Iа. регіон Тарапака - Перу: вся популяція

+211 популяції з Афганістану, Бутану, Індії, Кампучії, Непалу та Пакистану

+212 популяція з Мексики

+213 популяції з Алжиру, Буркіна Фасо, Камеруну, Центральної Африканської Республіки, Чаду, Малі, Мавританії, Марокко, Нігеру, Нігерії, Сенегалу та Судану

+214 популяція з Сейшел

+215 популяція з Європи, виключаючи територію колишнього СРСР

+216 всі види з Нової Зеландії

+217 популяція з Чилі

9. Символ (=) перед номером навпроти назви виду або вищого таксону означає, що назва цього виду або таксону має бути інтерпретована наступним чином:

=301 також згадувалась як Phalangermaculatus

=302 включає родину Tupaiidae

=303 раніше відносилась до родини Lemuridae

=304 раніше наводилась як підвид Calhthrixjacchus

=305 включає родовий синонім Leontideus

=306 раніше відносилась до виду Saguinus oedipus

=307 раніше наводилась як Alouatta palliata (villosa)

=308 включає синонім Cercopithecus roloway

=309 раніше відносилась до роду Papio

=310 включає родовий синонім Simias

=311 включає синонім Colobus badius kirkii

=312 включає синонім Colobus badius rufomitratus

=313 включає родовий синонім Rhinopithecus

=314 також згадувалась як Presbytis entellus

=315 також згадувалась як Presbytis geeiTu Semnopithecus geei

=316 також згадувалась як Presbytis pileata та Semnopithecus pileatus

=317 включає синонім Bradypus boliviensisi та Bradypus griseus

=318 включає синонім Priodontes giganteus

=319 включає синонім Physetermacrocephalus

=320 включає синонім Eschrichtius glaucus

=321 раніше відносилась до роду Balaena

=322 раніше відносилась до роду Dusicyon

=323 включає синонім Dusicyon fulvipes

=324 включає родовий синонім Fennecus

=325 також згадувалась як Selenarctos thibetanus

=326 також згадувалась як Aonyx microdon або Paraonyx microdon

=327 раніше відносилась до роду Lutra

=328 раніше відносилась до роду Lutra; включає синоніми Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum та Lutra platensis

=329 включає синонім Eupleres major

=330 також згадувалась як Hyaena brunaea

=331 також згадувалась як Felis caracail Lynx caracal

=332 раніше відносилась до роду Felis

=333 також згадувалась як Felis pardina або Felis lynx pardina

=334 раніше відносилась до роду Panthera

=335 також згадувалась як quus asinus

=336 раніше відносилась до виду Equus hemionus

=337 також згадувалась як Equus caballus przewalskn

=338 також згадувалась як Choeropsis liberiensis

=339 також згадувалась як Cervusporcinus annanuticus

=340 також згадувалась як Cervusporcinus calamianensis

=341 також згадувалась як Cervusporcinus kuhlii

=342 також згадувалась як Cervus dama mesopotamicus

=343 включає синонім Bostrontalis

=344 включає синонім Bos grunniens

=345 включає родовий синонім Nozvibos

=346 включає родовий синонім Anoa

=347 також згадувалась як Damaliscus dorcas dorcas

=348 раніше відносилась до виду Naemorhedus goral

=349 також згадувалась як Capricornis sumatraensis

=350 включає синонім Oryx tao

=351 включає синонім Ovis aries ophion

=352 також згадувалась як Rupicapra rupicapra ornata

=353 також згадувалась як Pterocnemia pennata

=354 також згадувалась як Sula abbotti

=355 також згадувалась як Ciconia ciconia boyciana

=356 включає синоніми Anas chlorotis та Anas nesiotis

=357 також згадувалась як Ana splatyrhynchos laysanensis

=358 можливо є гібридом між Anas platyrhynchos та Anas superciliosa

=359 також згадувалась як Aquila heliaca adalberti

=360 також згадувалась як Cnondrohierax wilsoni

=361 також згадувалась як Falcoperegrinus babylonicusiu Falco peregrinus pelegrinoides

=362 також згадувалась як Crax mitu mitu

=363 раніше відносилась до роду Aburria

=364 раніше відносилась до виду Crossoptilon crossoptilon

=365 раніше відносилась до виду Polyplectron malacense

=366 включає синонім Rheinaraia nigrescens

=367 також згадувалась як Tricholimnas sylvestris

=368 також згадувалась як Choriotis nigriceps

=369 також згадувалась як Hollbaropsis bengalensis

=370 також згадувалась як Atarona dufresniana rhodocorytha

=371 часто використовувалась під некоректною назвою Ara caninde

=372 також згадувалась як Cyanoramphus novaezelandiae cookii

=373 також згадувалась як Opopsitta diophthalma coxeni

=374 також згадувалась як Pezoporus occidentals

=375 раніше відносилась до виду Psephotus chrysopterygius

=376 також згадувалась як Psittacula krameriecho

=377 раніше відносилась до роду Gallirey, також згадувалась як Tauraco porphyreolophus

=378 також згадувалась як Otus gurneyi

=379 також згадувалась як Ninox novaeseelandiae royana

=380 раніше відносилась до роду Glaucis

=381 включає родовий синонім Ptilolaemus

=382 раніше відносилась до роду Rhinoplax

=383 також згадувалась як Pitta brachyura nympha

=384 також згадувалась як Muscicapa ruecki або Niltava ruecki

=385 також згадувалась як Dasyornis brachypterus longirostris

=386 також згадувалась як Meliphaga cassidix

=387 також відносилась до роду Spinus

=388 раніше згадувалась як Kachuga tecta tecta

=389 включає родові синоніми Nicoria та Geoemyda (частково)

=390 також згадувалась як Geochelone elephantopus; також відносилась до роду Testudo

=391 також відносилась до роду Testudo

=392 також відносилась до роду Aspideretes

=393 раніше відносилась до роду Podochemis spp.

=394 включає Alligatoridae, Crocodylidae та Gavialidae

=395 також згадувалась як Crocodylus mindorensis

=396 раніше включалась в Chamaeleo spp.

=397 також згадувалась як Constrictor constrictor occidentalis

=398 включає синонім Python molurus pimbura

=399 включає синонім Pseudoboa cioeria

=400 також згадувалась як Hydrodynastes gigas

=401 включає родовий синонім Megalobatrachus

=402 Sensu D'Abrera

=403 також згадувалась як Conchodromus dromas

=404 також відносилась до родів Disnomia та Plagiola

=405 включає родовий синонім Proptera

=406 також відносилась до роду Carunculina

=407 також згадувалась як Megalonaias nickliniana

=408 також згадувалась як Cyrtonaias tampicoensis tecomatensisiu Lampsilis tampicoensis tecomatensis

=409 включає родовий синонім Microtya

=410 включає родовий синонім Papuina

=411 включає лише родину Helioporidae з одним видом Heiiopora coeruiea

=412 також згадувалась як Podophyllum emodi та Siaopodopnyllum hexandrum

=413 також відносилась до роду Ecbinocactus

=414 також згадувалась як Lobeira macdougallii або Nopaixochia macdougallii

=415 також згадувалась як Echinocereus lindsayi

=416 також згадувалась як Wilcoxia schmollu

=417 також відносилась до роду Coryphantha

=418 також згадувалась як Solisia pectinata

=419 також згадувалась як Backebergia militaris

=420 також відносилась до роду Toiiteya

=421 включає синонім Ancistrocactustobuschii

=422 також відносилась до роду Neolloydia або до роду Echinomastus

=423 також відносилась до роду Toumeya або до роду Pediocactus

=424 також відносилась до роду Neolloydia

=425 також згадувалась як Saussurea lappa

=426 включає Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera

=427 також згадувалась як Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis

=428 також згадувалась як Engelhardia pterocarpa

=429 включає Aloe compressa var. rugosquamosa та Aloe compressa var. schistophila

=430 включає Aloe haworthioides var aurantiaca

=431 включає Aloe laeta var maniaensis

=432 включає родини Apostasiaceae та Cypripediaceae як підродини Apostasiodeae та Cypripedioideae

=433 також згадувалась як Sarracenia rubra alabamensis

=434 також згадувалась як Sarracenia rubrajonesii

=435 включає синонім Stangeria paradoxa

=436 також згадувалась як Taxus baccata spp. wallichiana

=437 включає синонім Welwitschia bainesil

10. Символ (^) перед номером навпроти назви виду або вищого таксону означає:

^501 Зразки свійських форм не регулюються положеннями Конвенції

^502 Встановлена наступна щорічна експортна квота для живих зразків та мисливських трофеїв: Ботсвана: 5 Намібія: 150 Зімбабве: 50

Торгівля цими зразками регулюється положеннями статті III Конвенції

^503 Виключно в межах дозволеної міжнародної торгівлі живими тваринами, відповідного та прийнятного призначення, і мисливськими трофеями

^504 Виключно в межах дозволеної міжнародної торгівлі вовною, що обстрижена з живих вікуній, які мешкають в популяціях, перелічених у Додатку II (див. +210), у стаді, що зберіглось у Перу і яке дає 3249 кг вовни та у вигляді тканини і речей, зроблених там з нього, зворотна сторона тканини повинна містити логотип, прийнятий країнами ареалу виду, які підписали Конвенцію про збереження вікуній (Convenio para la Conservacion у Manejo de la Vicuna), та слова VICUNANDES-CHLLE або VICUNANDES-PERU, залежно від країни походження

^505 Викопні речі не регулюються положеннями Конвенції

^506 До десятої Конференції сторін експорт дорослих рослин виду Pachypodium brevicuale не дозволяється

^507 Культури сіянців або тканин, отриманих в умовах in vitro, у твердому або рідкому середовищі, що транспортуються у стерильних контейнерах, не регулюються положеннями Конвенції.

11. Згідно зі статтею 1, абзацом b), підабзацом (iii) Конвенції, символ (#) біля номеру навпроти назви виду або вищого таксону, що включені до Додатка III, означає частини або похідні, які визначені, виходячи з цілей Конвенції, наступним чином:

#1 Означає всі частини та похідні, виключаючи: a) насіння, спори та пилок (включаючи маточки); та b) культури сіянців або тканин, які отримані in vitro, в твердому або рідкому середовищі, що транспортуються в стерильних контейнерах

#2 Означає всі частини та похідні, виключаючи: a) насіння і пилок; b) культури сіянців або тканин, які отримані in vitro, в твердому або рідкому середовищі, що транспортуються в стерильних контейнерах; та c) хімічні похідні

#3 Означає коріння та частини, що легко впізнати

#4 Означає всі частини та похідні, виключаючи: a) насіння і пилок; b) культури сіянців або тканин, які отримані in vitro, в твердому або рідкому середовищі, що транспортуються в стерильних контейнерах; c) фрукти, частини і похідні натуралізованих або штучно розведених рослин; та d) окремі жмутки стеблин і частини та похідні натуралізованих або штучно розведених рослин підроду Opuntia роду Opuntia

#5 Означає розпилену деревину, зпилений ліс та фанеру

#6 Означає деревину, стружку та необроблений розколотий матеріал

#7 Означає всі частини та похідні, виключаючи: a) насіння і пилок (включаючи маточки); b) культури сіянців або тканин, які отримані in vitro, в твердому або рідкому середовищі, що транспортуються в стерильних контейнерах; c) зрізані квітки штучно розведених рослин; та d) плоди, частини і дохідні штучно розведених рослин роду Vanilla

#8 Означає всі частини та похідні, виключаючи: a) насіння і пилок; b) культури сіянців або тканин, які отримані in vitro, в твердому або рідкому середовищі, що транспортуються в стерильних контейнерах; та c) готові фармацевтичні продукти

12. Оскільки жоден з видів або вищих таксонів флори, що включені до Додатка I, не має позначки в тому розумінні, що їхні гібриди мають бути предметом договорів згідно з положеннями статті III Конвенції, то це означає, що штучно розведені гібриди, отримані від одного чи більше видів або таксонів, можуть бути предметом торгівлі при наявності сертифікату штучного розведення, і що насіння та пилок (включаючи маточки), зрізані квіти, культури сіянців або тканин, отриманих in vitro, в твердому чи рідкому середовищі, що транспортуються в стерильних контейнерах, цих гибридів не регулюються положеннями конвенції.

FAUNA - ФАУНА

CHORDATA - ХОРДОВІ

MAMMALIA - ССАВЦІ

MONOTREMATA - ОДНОПРОХІДНІ

Tachyglossidae - Єхидни
Zaglossus spp.
Новогвінейські проєхидни
- всі види

DASYUROMORPHIA - СУМЧАСТІ

Dasyuridae - Хижі сумчасті
Sminthopsis longicaudata
Сумчаста миша довгохвоста
Sminthopsis psammophila
Сумчаста миша піщана
Thylacinidae - Сумчасті (Тасманійські) вовки
Thylacinus cynocephalus p.e.
Сумчастий (тасманійський) вовк

PERAMELEMORPHA - БАНДИКУТИ

Peramelidae - Бандикутові
Chaeropus ecaudatus p.e.
Бандикут свиноногий
Macrotis lagotis
Бандикут кролячий
Macrotis leucura
Бандикут малий кролячий
Perameles bo again ville
Бандикут західний

DIPROTODONTIA - КЕНГУРУ

Phalangeridae - Кускуси або посуми
Phalanger orientalis
Кускус пухнастий
Spilocuscus maculatus=301
Кускус плямистий Burramyidae - Бураміси
Burramys parvus
Бураміс малий (посум)
Lasiorhinus krefftii
Вомбат шерстьоногий Крефта
або вомбат квінслендський Macropodidae - Кенгурові
Dendrolagus bennettianus
Деревний кенгуру Бенета
Dendrolagus inustus
Деревний кенгуру інустус
Denarolagus lumfioltzi
Деревний кенгуру
Лумгольтца
Dendrolagus ursilius
Деревний кенгуру ведмежий
Lagorchestes hirsutus
Кенгуру жмутохвостий
Lagostrophzus fasciatus
Кенгуру смугастий
Onychogalea fraenata
Кенгуру короткокігтевий
Onychogalea lunata
Кенгуру місяцекігтевий Potoroidae - Потору
Bettongia spp.
Короткоморді кенгуру -
всі види
Caloprymnus campestis p.e.
Кенгуру гологрудий

CHIROPTERA - КАЖАНИ

Pteropodidae - Криланові
Acerodon spp.
Ацеродони - всі види
Acerodon jubatus
Ацеродон гривастий
Acerodon lucifer p.e.
Ацеродон денний
Pteropus spp.*
Летючі лисиці - всі види
Pteropus insularis
Летюча лисиця трукська
Pteropus mariannus
Летюча лисиця маріанська велика
Pteropus molossinus
Летюча лисиця панапенська
Pteropus phaeocephalus
Летюча лисиця мортлокська
Pteropus pilosus
Летюча лисиця палаунська
Pteropus samoensis
Летюча лисиця самоанська
Pteropus tonganus
Летюча лисиця тонганська
PRIMATES - ПРИМАТИ
PRIMATES spp.*=302
ПРИМАТИ - всі види Lemuridae - Лемури
Lemuridae spp.
Лемури - всі види Megaladapidae - Щурячі макі
Megaladapidae spp.=303
Щурячі макі - всі види Cheirogaleidae - Карликові лемури
Cheirogaleidae spp.
Карликові лемури -
всі види Indridae - Індрії
Indridae spp.
Індрії - всі види Daubentonidae - Руконіжки
Daubentonia madagascariensis
Руконіжка або ай-ай Callithricidae - Пустункові
Callico goeldii
Мармозетка Гельді
Callithrix aurita=304
Пустунка звичайна біловуха
Callithrix Na viceps=304
Пустунка звичайна жовтоголова
Leontopitbecusspp.=305
Левові пустунки - всі види
Saguinus bicoior
Тамарин рябий
Saguin us geoffroyi=306
Тамарин Жофруа
Saguinus leucopus
Тамарин білоногий
Saguinus oedipus
Тамарин Едипів Cebidae - Капуцинові
Alouatta palliata
Ревун колумбійський
Alouatta pigra=304
Ревун
Ateles geoffroyi front tus
Коата Жофруа
Ateles geoffroyi panamensis
Коата Жофруа панамська
Brachyteles arachnoides
Мавпа павукоподібна
Cacajao spp.
Какайо або уакарі
- всі види
Chiropotes albinasus
Сакі білоносий
Lagothrix flavicauda
Мавпа жовтохвоста шерстиста
Saimiri oerstedi
Саймірі рудоспинний Cercopithecidae - Мавпи
Cercocebus galeritus galeritus
Мангабей чубатий
Cercopithecus diana=308
Мангабей-діана
Macaca silenus
Макак левохвостий або вандеру
Mandrillus leucophaeus=309
Дрил
Mandrillus sphinx=309
Мандрил
Nasalis concolor=310
Сіміас одноколірний
Nasalis larvatus
Носач звичайний або кахау
Presbytis potenziani
Тонкотіл або лангур ментавайський
Procolobus pennantii kirkii=311
Колобус гвінейський
Procolobus rufomitratus=312
Товстотіл червоний
Pygathrix spp.=313
Тонкотілі мавпи
- всі види
Semnopithecus entellus=314
Гульман або хануман
Trachypithecus geei=315
Тонкотіл або лангур індійський
Trachypithecuspileatus=316
Тонкотіл або лангур чубатий
Hylobatidae-Гібони
Hylobatidae spp.
Гібони - всі види Hominidae - Людиноподібні мавпи
Gorilla gorilla
Горила
Pan spp.
Шимпанзе - всі види
Pongo pygmaeus
Орангутанг

XENARTHRA - НЕПОВНОЗУБІ

Myrmecophagigae - Мурашкоїди
Myrmecophaga tridactyla
Мурашкоїд гігантський Bradypodidae - Трьохпалі лінивці
Bradypus variegatus=317
Лінивець бурогорлий Dasypodidae - Панцирники
Priodontes maximus=318
Панцирник гігантський

PHOLIDOTA - ЛУСКАТІ

Manidae - Ящури або Панголіни
Manis spp.
Ящур - всі види

LAGOMORPHA - ЗАЙЦЕПОДІБНІ

Leporidae - Заячі
Caprolagus hispidus
Заєць щетинистий
Romerolagus diazi
Кролик безхвостий

RODENTIA - ГРИЗУНИ

Sciuridae - Білячі
Cynomys mexicanus
Собака мексіканський лучний
Ratufa spp.
Ратуфа - всі види Muridae - Мишині
Leporillus conditor
Миша кілкогнізда
Pseudomys praeconis
Миша несправжня криклива
Xeromis myoides
Пацюк несправжній водяний
Zezomys psedunculatus
Пацюк центрально-австралійський
товстохвостий Chinchillidae - Шиншилові
Chinchilla spp.^501
Шиншила - всі види
CETACEA - КИТОПОДІБНІ
CETACEA spp. *
КИТОВІ - всі види Platanistidae - Прісноводні дельфіни
Lipotes vexillifer
Дельфін озерний
Platanista spp.
Дельфін ганзький Ziphiidae - Дзьоборили
Berardstlsspp.
Плавун південний
Hyperoodon spp.
Бутилконіс - всі види Physeteridae - Кашалоти
Physeter catodon=319
Кашалот Delphinidae - Звичайні дельфіни
Sotalia spp.
Дельфін білий - всі види
Sousa spp.
Дельфін білий - всі види Phocoenidae - Морські свині
Neophocaena phocaenoides
Морська свиня безпера
Phocoena sinus
Морська свиня каліфорнійська Eschrichtidae - Сірі кити
Escbrichtius robustus=320
Кит сірий Balaenopteridae - Смугасті кити
Balaenoptera acutorostrata**-101
Смугастик малий
Balaenoptera borealis
Сейвал
Balaenoptera edeni
Смугастик Брайда
Balaenoptera musculus
Кит синій
Balaenoptera physalis
Фінвал
Megaptera novaeangliae
Кит горбатий Bialaenidae - Гладкі кити
Balaena mysticetus
Кит гренландський
Eubalaena spp.=321
Гренландські кити Neobalaenidae - Карликові гладкі кити
Caperea marginata
Кит карликовий гладкий

CARNIVORA - ХИЖАКИ

Canidae - Вовки
Canis lupus**+201    Canis lupus*-102
Вовк звичайний Вовк звичайний
Cerdocyon thous=322
Лисиця-майконг або
лисиця крабоїд
Chrysocyon brachiurus
Вовк гривастий
Cion alpinus
Вовк червоний
Pseudalopex culpaeus=322
Лисиця андська
Pseudalopex griseus=323
Шакал
південно-американський
сірий
Pseudalopex gymnocercus
=322
Лисиця парагвайська
Speothos venaticus
Собака кущовий
Vulpes cana
Лисиця афганська
Vulpes zerda=324
Фенек Ursidae - Ведмедеві
Ursidae spp.
Ведмедеві - всі види
Ailuropoda melanol
Панда велика (гігантська)
Ailurus fulgens
Панда мала
Helarctos malayanus
Ведмідь малайський
Tremarctos ornatus
Ведмідь очковий
Ursus arctos **+202
Ведмідь бурий
Ursus arctos isabellinus
Ведмідь бурий
Ursus thibetanus=325
Ведмідь чорний гімалайський (білогрудий) Mustellidae - Куниці
Aonyx congicus**+203=326
Конголезька видра
Conepatus humboldtii
Скунс Гумбольдта
Enhydra lutris nereis
Калан каліфорнійський
Lontra felina=327
Котяча видра
Lontra longicaudis=328
Довгохвоста (південно-американська) видра
Lontra provocax=327
Південна річкова видра
Lutra lutra
Звичайна (Річкова) видра
Lutrinae spp. *
Видри - всі види
Mustela nigripes
Тхір чорноногий
Pteronura brasiliensis
Видра гігантська Viverridae - Віверові
Cryptoprocta ferox
Фоса
Cynogale bennettii
Цівета видрова
Eupleres goudotii=329
Мунго дрібнозубий
Fossa fossana
Фаналока
Hemigalus derbyanus
Цівета смугаста
Prionodon linsang
Пріонодон або лінзанг
смугастий
Prionodoa pardicolor
Лінзанг плямистий Hyaenidae - Гієнові Parahyaena brunnea=330
Гієна бура Felidae - Котячі
Felidae spp.*
Котячі - всі види
Acinonyx jubatus^502
Гепард
Caracat caracal**+204=331
Каракал
Catopuma temmnicki=332
Кіт Темінка
Felis nigripes
Кіт чорноногий
Herpailurus yagouaroundi**+205=332
Ягуарунді
Leopardus pardalis=332
Оцелот
Leopardus tigrinus=332
Онціла
Leopardus wiedii=331
Кіт довгохвостий
Lynx pardinus=333
Рись
Neofelis nebulosa
Леопард димчастий
Oncifelis geoffroyi=332
Кіт Жофруа
Orealurus jacobita=332
Кіт андський
Panthera leo persica
Лев індійський
Panthera onca
Ягуар
Pantnera pardus
Леопард
Panthera tigris
Тигр
Pardofelis marmorata=332
Кіт мармуровий
Prionailurus bengalensis
bengalensis**+206=332
Кіт бенгальський
Prionailurus planiceps=332
Кіт суматранський
Prionailurus rubiginosus**+207=332
Кіт плямисто-рудий
Puma concolor coryi=331
Пума флоридська
Puma concolor costaricensis=332
Пума центрально-американська
Puma concolor couguar=332
Пума північно-американська
Uncia uncia=334
Сніговий барс або ірбіс,
або сніговий леопард

PINNIPEDIA - ЛАСТОНОГІ

Otariidae - Вухаті тюлені
Arctocephalus spp.*
Південний котик
Arctocephalus townsendi
Котик морський гуадалупський Phocidae - Справжні тюлені
Mirounga leonina
Слон південний морський
Monachus spp.
Тюлень-монах

PROBOSCIDEA - ХОБОТНІ

Elephantidae - Слонові
Elephas maximus
Слон індійський
Loxodonta africana
Слон африканський

SIRENIA - СІРЕНИ

Dugongidae - Дюгоневі
Dugong dugon*-103 Dugong dugon*+208
Дюгонь Дюгонь Trichechidae - Ламантинові
Trichechus inuiiguis
Ламантин амазонський
Trichechus manatus
Ламантин американський
Trichechus senegalensis
Ламантин африканський

PERISSODACTYLA - ПАРНОКОПИТНІ

Equidae - Конячі
Equus africanus=335
Осел африканський дикий
Equus grevyi
Зебра Греві або зебра пустельна
Equus hemionus*
Кулан або онагр
Equus hemionus hemionus
Кулан монгольський
Equus kiang=336
Кулан кіанг
Equus onager*=336
Кулан туркменський
Equus onager khur=33
Кулан індійський
Equus przewalskii=337
Кінь Пржевальського
Equus zebra hartmannae
Зебра гірська Хартмана
Equus zebra zebra
Зебра гірська капська Tapiridae - Тапірові
Tapiridae spp.**
Тапірові - всі види
Tapirus terrestris
Тапір рівнинний Rhinocerotidae - Носороги
Rhinocerotidae spp.**
Носороги - всі види
Ceratotherium simum simum*
+209 ^503
Носоріг білий

ARTIODACTYLA - ПАРНОКОПИТНІ

Suidae - Свині
Babyrousa babyrussa
Бабіруса
Sus salvanius
Свиня карликова Tayassuidae - Пекарі
Tayassuidae spp.*-104
Пекарі - всі види
Catagonus wagneri
Пекарі Вагнера Hippopotamidae - Бегемотові
Hexaprotodon
liberiensis=338
Бегемот карликовий
Heppopotamus amphibius
Бегемот звичайний або
гіпопотам Camelidae - Верблюдові
Lama guanicoe
Гуанако
Vicugna vicugna Vicugna vicugna*+210^504
**-105 Вікунья
Вікунья Moschidae - Кабарги
Moscbusspp.**+211 Moscbusspp.*-106
Кобарга - всі види Кабарга Cervidae - Оленеві
Axis porcinus annamiticus=339
Олень індокитайський свинячий
Axis porcinus calamianensis=340
Олень філіпінський свинячий
Axis porcinus kuhli=341
Олень свинячий Кулі
Blastocerus dichotomus
Олень болотний олень або гуемал
Dama mesopotamica=342
Лань іранська
Cervus duvaucelii
Барасинга
Cervus elaphus bactrianus
Олень бухарський
благородний
Cervus elaphus hanglu
Кашмирський (персидський) олень
Cervus eiai
Олень-ліра або таменг або олень Ельда
Hippocamelus spp.
Південно-американські олені - всі види
Megamuntiacus vuquanghensis
Мунтжак гігантський
Mintiacus crinifrons
Мунтжак чорний
Ozotoceros bezoarticus
Олень пампасний
Pudu mephistophiles
Пуду північний Antilocapridae - Вилорогові
Antiocapra americana+212
Вилоріг Bovidae - Порожнисторогі
Addax nasomaculatus
Адакс
Ammotragus lervia
Баран гривастий
північно-африканський
Bison bison athabascae
Бізон американський лісовий
Bos gaurus=343
Гаур або гаор
Bos mutus=344^501
Як дикий
Bos sauveli=345
Купрей
Bubalus depressicornis=346
(Рівнинний) Аноа або буйвол карликовий
Bubalus mindorensis=346
Міндоранський буйвол або тамарау
Bubalus quarlesi=346
Гірський аноа
Budorcas taxicolor
Такин
Capra falconeri
Гвинторогий козел
Cephalophus dorsalis
Дукер чорноспинний
Cephalophus jentinki
Дукер чепрачний
Cephalophus monticola
Дукер голубий
Cephalophus ogilbyi
Дукер Оджілбі
Cephalophus silviculto
Дукер жовтоспинний
Cephalophus zebra
Дукер зебровий
Damaliscuspygargus dor
Бубал біломордий
Gazella dama
Газель сахарська
Hippotragus niger variani
Антилопа гігантська чорна
Kobus leche
Козел водяний
Naemorhedus baileyi=348
Горал
Naemorhedus caudatus=348
Горал
Naemorhedus goral
Горал
Naemorhedus sumatraensis=349
Cepay
Oryx dammah=350
Антилопа шаблерога
Oryx leucoryx
Орікс аравійський
Ovis ammon *
Баран гірський
Ovis ammon hodgsonii
Баран гірський тібетський
Ovis canadensis+212
Баран-товсторіг
Ovis orientalis ophion=351
Муфлон кіпрський
Ovis vignei
Баран ладакський
Pantnolops hodgsoni
Оронго
Pseudoryx nghetinhensis
Псевдорікс
Rupicapra pyrenaica ornata=352
Серна абруцька
Saiga tatarica
Сайгак

AVES - ПТАХИ

STRUTHIONIFORMES - СТРАУСОПОДІБНІ

Struthionidae - Страуси
Stmthio camelus+213
Страус африканський

RHEIFORMES - НАНДУПОДІБНІ

Rheidae - Південно-американські нанду, Pea-птахи
Rhea americana
Нанду північний
Rhea peanata=353
Нанду довгодзьобий або нанду Дарвіна

TINAMIFORMES - ТІНАМУПОДІБНІ

Tinamidae - Тінамуові
Tinamus solitarius
Тінаму охристоголовий

SPHENISCIFORMES - ПІНГВІНИ

Spheniscidae - Пінгвінові
Spheniscus demersus
Пінгвін очковий
Spheniscus humboldti
Пінгвін Гумбольдта

PODICIPEDIFORMES - НОРЦЕПОДІБНІ

Podicipedidae - Норцеві
Podilymbus gigas
Норець атитланський

PROCELLARIIFORMES - БУРЕВІСНИКОПОДІБНІ

Diomedeidae - Альбатросові
Diomedea albatrus
Альбатрос білоспинний

PELECANIFORMES - ПЕЛІКАНОПОДІБНІ

Pelicanidae - Пеліканові
Pelicanus crispus
Пелікан кучерявий Sulidae - Олушеві
Papasula abbotii=354
Олуша Абота або чорнокрили Fregatidae - Фрегатові
Fregata andrewsi
Фрегат різдв'яний

CICONIIFORMES - ЛЕЛЕКОПОДІБНІ

Balaenicipitidae - Китоглавові
Balaeniceps rex
Китоглав Ciconiidae - Лелеки
Ciconia boyciana=355
Лелека китайський білий
Ciconia nigra
Лелека чорний
Jabiru mycteria
Ябіру бразильський
Mycteria cinerea
Лелека-дзьобач малайський Threskiornithidae - Ібіси
Eudocimus nuber
Ібіс червоний
Geronticus calvus
Ібіс південно-африканський
лисий
Geronticus eremita
Ібіс гірський
Nipponia nippon
Ібіс японський червононогий
Platalea leucorodia
Колпиця або косар Phoenicopteridae - Фламінгові
Phoenicopteridae spp.
Фламінго - всі види

ANSERIFORMES - ГУСЕПОДІБНІ

Anatidae - Качині
Anas aucklandica=356
Чирок оклендський
Anas bernieri
Чирок мадагаскарський
Alias formosa
Чирок-клоктун
Anas laysanensis=357
Качка лайсанська
Alias oustaleti=358
Кряква маріанська
Branta canadensis leucopareia
Казарка алеутська канадська
Branta ruficollis
Казарка червоновола
Branta sandviceiisis
Казарка гавайська або нене
Cairina scutulata
Качка білокрила деревна
Coscoroba coscoroba
Коскороба
Cygnus melanocoryphus
Лебідь чорношиїй
Dendrocygna arborea
Качка чорнодзьоба деревна
Oxyura leucocephala
Савка білоголова
Rhodonessa caryophyllacea p.e.
Рожевоголова качка
Sarkidiornis melanotos
Качка шишкодзьоба
FALCONIFORMES - СОКОЛОПОДІБНІ
FALCONIFORMES spp.* -107
Соколоподібні - всі види
Cathartidae - Американські грифи
Gymnogyps californianus
Каліфорнійський кондор
Vultur gryphus
Кондор андський Accipitridae - Яструбині
Aquila adalberti=359
Орел-могильник іспанський
Aquila heliaca
Орел-могильник
Chondrohierax uncinatus wilsonii=360
Шуліка крючкодзьобий кубинський
Haliaeetus albicilla
Орлан-білохвост
Haliaeetus leucocephalus
Орлан білоголовий
Harpia harpyja
Гарпія звичайна
Pithecophaga jefferyii
Орел філіпінський (мавпоїд) Falconidae - Соколині
Faico araea
Боривітер сейшельський
Falco jugger
Лагар
Faico newtony+214
Пустельга мадагаскарська
Faico pelegrinoides=361
Шахін або сокіл рудоголовий
Falco peregrinus
Сапсан
Falco punctatus
Мавриканський боривітер
Faico rusticolus
Кречет

GALLIFORMES - КУРОПОДІБНІ

Megapodidae - Великоногі
Macrocephalon maleo
Великоніг-малео Cracidae - Краксові
Crax blumeiibachii
Кракс Блюменбаха
Mitu mutu mitu=362
Кракс-міту
Oreophasis derbianus
Гуан або гоко рогатий
Penelope albipennis
Пінелопа білокрила
Pipile jacutinga=363
Гуан чорнолобий
Pipile pipile pipile=363
Гуан білошапковий Phasianidae - Фазанові
Argusianus argus
Аргус (великий)
Catreus wallichii
Фазан чубастий гімалайський
Colinus virginianus ridgwayi
Куріпка віргінська маскуюча
Crossoptilon crossoptilon
Фазан вухатий тібетський
Crossoptilon harmani=364
Фазан вухатий Хармана
Crossoptilon mantchuricum
Фазан вухатий бурий (або маньчжурський)
Gallus sonneratii
Курка джунглева сіра
lthaginis cruentus
Фазан кривавий або сермун
Lophophorus impejanus
Монал
Lophophorus lhuysii
Монал
Lophophorus sclateri
Монал
Lophura edwardsi
Фазан Едвардса або білошапковий
Lophura imperialis
Фазан імператорський
Lophura swinhoii
Фазан тайванський або Суїнхо
Pavo muticus
Павич синьокрилий або
зелений
Polyplectron bicalcaratum
Фазан павиний сірий
Polyplectron emphanum
Фазан павиний палаванський
Polyplectron germaini
Фазан павиний бурий
Polyplectron malacense
Фазан павиний малайський
Polyplectron
schleiermacheri=365
Фазан павиний Шлейерма-
хера
Rheinardia ocellata=366
Аргус очковий
Syrmaticus ellioti
Фазан Еліота
Syrmaticus humiae
Фазан Юма
Syrmaticus mikado
Фазан-мікадо
Tetraogallus caspius
Улар каспійський
Tetraogallus tibetanus
Улар тібетський
Tragopan blythii
Трагопан Бліта
Tragopan caboti
Трагопан китайський
Tragopan melanocephalus
Трагопан чорноголовий
Tympanuchus cupido attwateri
Тетерук великий лучний Етгуотера

GRUIFORMES - ЖУРАВЛЕПОДІБНІ

Turnicidae - Трьохперсткові
Turnix melanogaster
Трьохперстка чорногруда
Pedionomidae - Австралійські мандрівники
Pedionomus torquatus
Мандрівник автралійський
Gruidae spp.*
Журавлі - всі види Gruidae - Журавлі
Grus americana
Журавель американський
Grus canadensis nesiotes
Журавель канадський (або кубинський)
Grus canadensis pulla
Журавель канадський (місісіпський)
Grus japonensis
Журавель японський
Grus leucogeranus
Стерх або журавель білий
Grus monacha
Журавель чорний або журавель-монах
Grus nigricollis
Журавель чорношиїй
Grus vipio
Журавель даурський Rallidae - Пастушки
Gallirallus australis hectori
Пастушок східний Уека
Tricholimnas sylvestris=367
Пастушок деревний лорда Хоува Rhynochetidae - Кагуві
Rhynochetos jubatus
Кагу Otidae - Дрофині
Otidae spp.*
Дрофині - всі види
Ardeotis nigriceps=368
Дрофа індійська (велика)
Chlamydotis undulata
Дрофа-красотка або джек
Eupodotis bengalensis=369
Флорикан бенгальський

CHARIDRIIFORMES - СИВКОПОДІБНІ

Scolopacidae - Бекасові
Numenius borealis
Кроншнеп ескімоський
Numeinus tenuirostris
Кроншнеп тонкодзьобий
Tringa guttiffer
Уліт охотський Laridae - Мартинові
Larus relictus
Мартин реліктовий

COLUMBIFORMES - ГОЛУБЕПОДІБНІ

Columbidae - Голубині
Caloenas nicobarica
Голуб нікобарський або голуб гривастий
Ducula mindorensis
Голуб міндорський фруктовий
Gallicolumba luzonica
Голуб земляний лусонський
Goura spp.
Голуб вінценосний
PSTTTACIFORMES - ПАПУГОПОДІБНІ
PSITTACIFORMES spp. *-108
Папугоподібні - всі види
Psittacidae - Папугові
Amazona arausiaca
Амазон червоношиїй
Amazona barbadensis
Амазон жовтоплечий
Amazona brasiliensis
Амазон червонохвостий бразильський
Amazona guudingii
Амазон сент-вінсентський
Amazona imperialis
Амазон імператорський
Amazona leucocephala
Амазон білоголовий кубинський
Amazona pretrei
Амазон чудовий
Amazona rhodocorytha=370
Амазон жовтохвостий
Amazona tucumana
Амазон тукуманський
Amazona versicolor
Амазон сент-люсійський
Amazona vinacea
Амазон винний
Amazona vittata
Амазон пуерторіканський
Anodorhynchus spp.
Анодорінхус - всі види
Ara ambigua
Ара великий зелений
Ara glaucogularis
Ара синьогорлий
Ara macao
Ара червоно-синій або араканга
Ara maracana
Ара Ілігера
Ara militaris
Ара солдатський
Ara rubrogenys
Ара червоновухий
Aratinga guarouba
Папуга (=Аратінга) золотистий
Cacatua goffini
Какаду Гоффіна
Cacatua haematuropygia
Какаду червонохвостий
Cacatua moluccensis
Какаду червоночубий
Cyanopsitta spixii
Ара Спікса або малий синій
Cyanoramphus auriceps forbesi
Папужка жовтоголовий Форбеса
Cyanoramphus cookii=372
Папужка кукі
Cyanoramphus novaezelandiae
Папужка червоноголовий
Cyclopsitta diophthalma coxeni=373
Папужка фікусовий Коксена
Eos histrio
Лорі червоно-синій
Geopsittacus occidentalis p.e.=374
Папуга нічний австралійський
Neophema chrysogaster
Папужка травяний золоточеревий
Ognomynchus icterotis
Папуга (=Аратінга) жовтовухий
Pezoporus wallicus
Папуга земляний
Pionopsitta pileata
Папуга червонодзьобий
Probosciger aterrimus
Какаду чорний або пальмовий
Psephotus chrysopterygius
Папуга райський золотоплечий
Psephotus dissimilis=375
Папуга райський арнемлендський
Psephotus pulcherrimus p.e.
Папуга райський червоноплечий
Psittacula echo=376
Папуга ожереловий маврикійський
Pyrrhura cruentata
Папужка синьогорлий охристий
Rhynchopsitta spp.
Ара (папуги) товстодзьобі, червонолобий
і темнолобий
Strigops haoroptilus
Ара совиний або какапо

CUCULIFORMES - ЗОЗУЛЕПОДІБНІ

Musophagidae - Туракові
Musophaga porphyreolophus
=377
Турако пурпуровочубий
Tauraco spp.
Турако - всі види
STRIGIFORMES - СОВОПОДІБНІ
STRIGIFORMES spp.*
Совоподібні - всі види Tytonidae - Сипухові
Tyto soumagnei
Сипуха мадагаскарська Strigidae - Справжні сови
Athene blewitti
Сич індійський
Mimizuku gurneyi=378
Совка філіпінська
Ninox novaeseelandiae undulata=379
Сова голконога новозеландська
Ninox squamipila natalis
Сова голконога східна

APODIFORMES - СТРИЖЕПОДІБНІ

Trochilidae - Колібрі         Trochilidae spp.*
Колібрі - всі види
Rampbodon dohrnii=380
Колібрі Дорна

TROGONIFORMES - ТРОГОНОПОДІБНІ

Trogonidae - Трогонові
Pharomachus mocinno
Квезал центрально-американський

CORACIIFORMES - РАКШЕПОДІБНІ

Bucerotidae - Птахи-носороги
Aceros spp.*
Птахи-носороги - всі види
Acero nipalensis
Птах-носоріг рудошиїй
Aceros subruficollis
Птах-носоріг червонуватий
Anorrhinus spp.=381
Птахи-носороги коротко-
хохлаті
Anthracoceros spp.
Птахи-носороги гребненосі
Buceros spp.*
Калао - всі види
Buceros bicornis
Калао дворогий
Buceros vigil=382
Птах-носоріг шоломоносий
Penelopoides spp.
Птахи-носороги
філіпінські

PICIFORMES - ДЯТЛОПОДІБНІ

Ramphastidae - Туканові
Pteroglossus aracari
Арасарі чорношиїй
Pteroglossus viridis
Арасарі зелений
Ramphastos sulfuratus
Тукан плоскодзьобий
Ramphastos toco
Тукан великий
Ramphastos tucanus
Тукан звичайний
Ramphastos vitellinus
Тукан аріель Picidae - Дятлові
Campephilus imperialis
Дятел імператорський
Dryocopus javensis richardsi
Дятел білочеревий корейський

PASSERIFORMES - ГОРОБЦЕПОДІБНІ

Cotingidae - Котингові
Cotinga maculata
Котинга стрічкогруда
Rupicola spp.
Пастушки скелясті -
всі види
Xipholena atropurpurea
Котинга білокрила Pittidae - Пітові
Pitta guajana
Піта синьохвіста
Pitta gurneyi
Піта Герні
Pitta kochi
Піта Коха
Pitta nympha=383
Піта дев'ятиколірна Atrichornithidae - Автралійські кущівниці
Atrichorilis clamosus
Автралійська кущівниця криклива Hirundinidae - Ластівкові
Pseudochelidon sirintarae
Ластівка річкова білоока або таїландська Muscicapidae - Мухоловкові
Cyornis ruckii=384
Мухоловка Рюка
Dasyornis broadbenti litoralis p.e.
Щетинодзьобка (=Очеретянка вусата) руда
Dasyornis longirostris=385
Щетинодзьобка (=Очеретянка вусата) західна
Picathartes gymnocephalus
Ворона лиса білошия
Picattiartes oreas
Ворона лиса сірошия Zosteropidae - Білоочкові
Zosterops albogulans
Білоочка норфлотська Meliphagidae - Медоносові
Lichenostomus melanops cassidix=386
Медоніс чорнолиций Empherizidae - Вівсянкові
Gubernatrix cristata
Кардинал жовтий
Papoaria capitata
Кардинал жовточеревий
Papoaria coronata
Кардинал червоночубий Icteridae - Трупіалові
Agelaius flavus
Трупіал шафранний Fringillidae - В'юркові
Carduelis cucullata=387
Чиж вогняний або червоний
Carduelis yarrellii=387
Чиж Яррела Estrildidae - Астрільдові
Poepbila cincta cincta
Амадіна чорногорла Sturnidae - Шпакові
Leucopsar rothschildi
Шпак балійський або шпак Ротшильда Paradisaeidae - Райські птахи
Paradiseidae spp.
Райські птахи

REPTILIA - ПЛАЗУНИ

TESTUDINATA - ЧЕРЕПАХИ

Dermatemydidae - Мексиканські черепахи
Dermatemys mawii
Мексиканська черепаха Emydidae - Прісноводні черепахи
Batagur baska
Батагур
Clemmys insculpta
Черепаха водяна лісова
Clemmys muhlenbergi
Черепаха водяна Мюленберга
Geoclemis hamiltonii
Черепаха гамільтонова
Kachuga tecta=388
Черепаха покрівельна
Melanochelis ticarinata=389
Черепаха трьохкілева
Morenia ocellata
Черепаха очкова
Terrapene spp.*
Черепахи коробчасті -
всі види
Terrapene coahuila
Черепаха коробчаста американська Testudinidae - Сухопутні черепахи
Testudinidae spp. *
Сухопутні черепахи -
всі види
Geochelone nigra=390
Черепаха слонова
Geochelone radiata=391
Черепаха проміниста
Geochelone yniphora=391
Черепаха дзьобогруда мадагаскарська
Gophems flavomarginatus
Черепаха гофер мексиканський
Psammobates geometricus=391
Черепаха геометрична
Testudo kleinmanni
Черепаха єгипетська Cheloniidae - Морські черепахи
Cheloniidae spp.
Черепахи морські - всі види Dermochelyidae - Шкірясті черепахи
Dermochelys coriacea
Черепаха шкіряста Trionychidae - Трьохкігтеві черепахи
Lissemys punctata
Черепаха індійська
лопатева
Trionyx ater=392
Тріонікс чорний
Trionyx gangeticus=392
Тріонікс ганзький
Trionyx hurum=392
Тріонікс очковий
Trionyx nigricans=392
Тріонікс темний Pelomedusidae - Пеломедузові черепахи
Erymnochelys
madagascariensis=393
Черепаха щитонога
мадагаскарська
Peltocephalus
dumeriliana=393
Черепаха великоголова
амазонська
Podochemis spp.
Черепахи щитоногі Chelidae - Змійошийні черепахи
Pselidemydura umbrina
Черепаха ропухова болотяна
CROCODYLIA - КРОКОДИЛИ
CROCODYLIA spp.*=394
Крокодили - всі види Alligatoridae - Алігаторові
Alligator sinensis
Алігатор китайський
Caiman crocodilus apaporiensis
Кайман крокодиловий апопориський
Caiman latirostris
Кайман широкомордий
Melanosuchus niger**-109
Кайман чорний Crocodylidae - Справжні крокодили
Crocodylus acutus
Крокодил гострорилий
Crocodylus cataparactus
Крокодил вузькорилий африканський
Crocodylus intemiedius
Крокодил оринокський
Crocodylus moreletii
Крокодил центрально-американський
Crocodylus niloticus**-110
Крокодил нільський
Crocodylus novaeguineae mindorensis=395
Крокодил філіпінський міндоранський
Crocodylus palustris
Крокодил болотяний
Crocodylus porosus**-11
Крокодил гребінистий
Crocodylus rhombifer
Крокодил кубинський
Crocodylus siamensis
Крокодил сіамський
Osteolaemus tetraspis
Крокодил тупорилий
Tomistoma schlegelii
Крокодил гавіаловий Gavialidae - Гавіалові
Gavialis gangeticus
Гавіал ганзький

RHYMNOCEPHALIA - ДЗЬОБОГОЛОВІ

Sphenodontidae - Клинозубі
Sphenodon spp.
Гатерія або туатара - всі види

SAURIA - ЯЩІРКИ

Gekkonidae - Геконові
Cyrtodactylus serpensinsula
Гекон голопалий
Phelsuma spp.
Гекони денні або фельзуми
- всі види Agamidae - Агамові
Uromastyx spp.
Шилохвости - всі види Chamaeleonidae - Хамелеонові
Bradypodion spp.=396
Хамелеони строкаті
гірські - всі види
Chamaeleo spp.
Хамелеони справжні -
всі види lguinidae - Ігуанові Amblyrhyncbus cristatus
Ігуана морська
галапогоська
Brachylophus spp.
Ігуани полосаті фіджійські - всі види
Conolophus spp.
Конолофи - всі види
Cyclura spp.
Ігуани кільцехвості - всі види
lguana spp.
Ігуани - всі види
Phrynosoma coronatum
Ящірка рогата
Sauromalus varius
Чаквела сан-естебанська Lacertidae - Справжні ящірки
Gallotia simonyi
Ящірка канарська
Podarcis lilfordi
Ящірка Лілфорда або
балеарська
Podarcis pityusensis
Ящірка петіусенська Cordylidae - Поясохвости Cordylus spp.
Поясохвости - всі види
Pseudocordylus spp.
Псевдокордилюси - всі
види Teiidae - Тейнди
Cnemidophorus heperythrus
Ящірка батігохвоста
рожевогорла
Crocodilums lacertmus
Крокодил ящірковий
Dracaena spp.
Ящірки кайманові -
всі види
Tupinambis spp.
Тегу або тупінамбуси -
всі види Scincidae - Сцинкові Corucia zebrata
Сцинк цепкохвостий
гігантський Xenosauridae - Ксенозаври Shinisaurus crocodilurus
Шинізавр крокодиловий Helodermatidae - Ядозуби
Heloderma spp.
Ядозуби - всі види Varanidae - Варанові
Varan us spp.
Варани - всі види
Varanus bengalensis
Варан бенгальський
Varanus flavescens
Варан жовтий
Varanus griseus
Варан сірий пустельний
Varanus komodoensis
Варан комодський або гігантський
індонезійський

SERPENTES - ЗМІЇ

Boidae - Удави або несправжньоногі змії
Boidae spp.*
Удави - всі види
Acrantophis spp.
Удави мадагаскарські
Boa constrictor occidentalis=397
Удав аргентинський
Bolyeria multocarinata
Боліерія багатокілева
Casarea dussumieri
Удав деревний москаренський
Epicrates inornatus
Удав гладенькогубий пуерторіканський
Epicrates monensis
Удав гладенькогубий о-ва Мона
Epicrates subflavus
Удав гладенькогубий чорно-жовтий
Python molurus molurus=398
Пітон тигровий світлий
Sanzinia madagascariensis
Удав деревний мадагаскарський Colubridae - Вужеподібні
Clelia clelia=399
Мусурана
Cyclagras gigas=400
Вуж бразильський
гігантський
Elachistodon westermanni
Змія-яйцеїд індійський
Ptyas mucosus
Полоз великоокий Elapidae - Аспідові змії Hoplocephalus bungaroides
Гоплоцефал бунгаровидний
Naja naja
Кобра індійська
Ophiophagus hannah
Кобра королівська Viperidae - Гадюкові
Viper a ursini+215
Гадюка степова
Vipera wagneri
Гадюка Вагнера

AMPHIBIA - АМФІБІЇ

CAUDATA - ХВОСТАТІ ЗЕМНОВОДНІ

Ambystomidae - Амбістомові
Ambystoma dumerilii
Амбістома Дюмеріля
Ambystoma texicanut
Амбістома мексиканська
або аксолотль Cryptobranchidae - Скритозяберники
Andriasspp.=401
Саламандри ісполинські - всі види

ANURA - БЕСХВОСТІ ЗЕМНОВОДНІ

Bufonidae - Ропухи (справжні)
Atelopus varillszeteki
Ателоп (=Арлекін) пістрявий панамський
Bofo periglenes
Ропуха рожева
Bufo retiformis
Ропуха сонорська зелена
Bufo superciliaris
Ропуха оманлива або камерунська
Nectophrynoides ssp.
Ропухи живородячі африканські Myobatrachidae - Міобатрахуси (Австралійські ропухи)
Rheobatrachus spp.
Реобатрахуси або Жаби
дбайливі - всі види Dendrobatidae - Дереволази (американські)
Dendrobates spp.
Дереволази (=Жаби-
дереволази) - всі види
Phyllobates spp.
Листолази (=Жаби-
листолази) - всі види Ranidae - Жаби справжні
Mantella aurantiaca
Мантела золота
Rana hexadactyla
Жаба шестипала
Rana tigerina
Жаба тигрова Microhylidae - Вузькороти
Dyscophus antongilii
Вузькоріт томатний

PISCES - РИБИ

CERATODONTIFORMES - РОГОЗУБОПОДІБНІ

Ceratodontidae - Рогозубові
Neoceratodus forsteri
Рогозуб або барамунда

COELACANTHIFORMES - ЦЕЛАКАНТОПОДІБНІ

Latimeriidae - Латимерієві
Latimera chalumnae
Латимерія або целакант

ACIENSERIFORMES - ОСЕТРОПОДІБНІ

Acipenseridae - Осетрові
Acipenser brevirostrum
Осетер тупорилий
Acipenser oxyrhynchus
Осетер гостроносий
Acipenser sturio
Осетер антлантичний Polyodontidae - Веслоносові
Polyodon spathula
Веслоніс (американський)

OSTEOGLOSSIFORMES - АРАВАНОПОДІБНІ

Osteoglossidae - Араванові
Arapaima gigas
Арапайма гігантська
Scleropages formosus
Склеропагес малазійський

CYPRINIFORMES - КОРОПОПОДІБНІ

Cyprinidae - Коропові         Caecobarbus geertsi
Цекобарбус або барбус
американський
Probarbus jullieni
Пробарбус-ікан Catostomidae - Чукучанові
Chafmistes cajus
Чукучан-хасмістес

SILURIFORMES - СОМОПОДІБНІ

Pangasiidae - Шильбові
Pangasianodon gigas
Сом шильбовий або пангазіанодон гігантський

PERCIFORMES - ОКУНЕПОДІБНІ

Sciaenidae - Горбилеві
Cynoscion macdonaldi
Тотоаба або горбиль судачий

ARTHROPODA - ЧЛЕНИСТОНОГІ

INSECTA - КОМАХИ

LEPIDOPTERA - ЛУСКОКРИЛІ

Papilionidae - Парусники
Bhutanitis spp.
Бутанітіси-ластівкохвости
Ornithoptera spp. *=402
Орнітоптери - всі види
Ornithoptera alexandrae
Орнітоптера Олександри
Papilio chikae
Парусник чике
Papilio homerus
Парусник Гомера
Papilio hospiton
Парусник корсіканський
Parnassius apollo
Аполон
Teinopalpus spp.
Парусники-тейнопальпуси
- всі види
Trogonoptera spp.=402
Трогоноптери - всі види
Troides spp.=402
Троїди - всі види

ARACHNIDA - ПАВУКИ

SCORPIONES - СКОРПІОНИ

Scorpionidae - Скорпіонові
Pardinus dictator
Скорпіон імператорський
Pardinus gambiensis
Скорпіон імператорський
Pardinus imperator
Скорпіон імператорський

ARANEAE - ПАВУКИ

Theraphosidae - Терафозіди
Brachypelma spp.
Брахіпелма - всі види

ANNELIDA - КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВ'ЯКИ

HIRUDINOIDEA - П'ЯВКИ

ARHYNCHOBDELLAE - П'ЯВКИ

Hirudinidae - П'явкові
Hirudo medicinalis
П'явка медицинська

MOLLUSCA - МОЛЮСКИ

BIVALVIA - ДВОСТУЛКОВІ МОЛЮСКИ

VENEROIDA - ВЕНЕРОЇДНІ

Tridacnidae - Тридакніди
Tridacnidae spp.
Тридакніди - всі види

UNIONOIDA - УНІОПОДІБНІ

Unionidae - Уніоніди
Conradilla caelata
Конраділа рельєфна
Cyprogenia aberti
Ципрогенія Аберта
Dromus dromas=403
Перлівниця-дромадер
Epioblasma curtisi=403
Епіоблазма Куртіса
Epioblasma florentina=404
Епіоблазма жовта
Epioblasma sampsoni=404
Епіоблазма Сампсона
Epioblasma sulcata perobliqua=404
Епіоблазма бороздчаста ряба
Epioblasma torulosa gubemaculum=404
Епіоблазма бороздчаста випукла
Epioblasma torulosa
rangiana=404
Епіоблазма бороздчаста
жовта
Epioblasma torulosa torulosa=404
Епіоблазма бороздчаста випукла
Epioblasma turgiaula=404
Епіоблазма роздута
Epioblasma walkeri=404
Епіоблазма Уокера або коричнева
Fusconaia cuneolus
Фусконая клиновидна
Fusconaia edgariana
Фусконая Едгара
Fusconaia subrotunda
Фусконая округла
Lampsilis brevicula
Лампсіліс маленький
Lampsilis higginsi
Лампсіліс Хіггінса
Lampsilis orbiculata orbiculata
Лампсіліс шаровидний рожевий
Lampsilis satur
Лампсіліс огрядний
Lampsilis virescens
Лампсіліс зелений
Lexingtonia dolabelloides
Лексингнонія плоска
Plethobasus cicatricosus
Плетобазус лоскотний
Plethobasus cooperianus
Плетобазус зачинений
Pleurobema clava
Плеуробема бугорчаста
Pleurobema plenum
Плеуробема повна
Potamifus capax=405
Потамілус об'ємистий
Quadrula intermedia
Квадрула середня
Quadrula sparsa
Квадрула крапчаста
Toxolasina cylincirella=406
Токсолазма циліндрична
Unio nickliniana=407
Перлівниця Нікліна
Unio tampicoensis tecomatensis=408
Перлівниця тампікс текоматензіс
Villosa trabalis=409
Вілоза трабаліс

GASTROPODA - ЧЕРЕВОНОГІ МОЛЮСКИ

STYLOMMATOPHORA - СТЕБЛИНООКІ

Achatinellidae - Ахатинеліди
Achatinella spp.
Равлики-ахатинели - всі види Camaenidae - Каменіди Papustyla pulcherrima=410
Папустіла благородна Paryphantidae - Парифантіди Paryphanta spp.+216
Парифанти - всі види

MESOGASTROPODA - МЕЗОГАСТРОПОДА

Strombidae - Стромбіди         Strombus gigas
Стромбус гигантський

CNIDARIA - КИШКОВОПОРОЖНИНІ

ANTHOZOA - КОРАЛОВІ ПОЛІПИ

COENTHECALIA - ЦЕНОТЕКАЛІЇ COENOTHECALIA spp.=411 ^505 Ценотекалії - всі види

STOLONIFERA - СТОЛОНІФЕРИ

Tubiporidae - Тубіпоріди        Tubiporidae spp.^505
Тубіпоріди - всі види
ANTIPATHARIA - АНТІПАТАРІЇ
ANTIPATBARIA spp.
Антіпатарії - всі види
SCLERACTINIA - СКЛЕРАКТІНІЇ
SCLERACTINIA spp.^505
Склерактінії - всі види

HYDROZOA - ГІДРОЇДНІ

MILLEPORINA - МІЛЕПОРИНИ

Milleporidae - Мілепоринові      Milleporidae spp.^505
Мілепоринові - всі види

STYLASTERINA - СТИЛАСТЕРІНИ

Stylasteridae - Стиластериди      Stylasteridae spp.^505
Стиластериди - всі види

FLORA - ФЛОРА

AGAVACEAE - АГАВОВІ Agave arizona Агава арізонська Agave parviflora Агава багатоквіткова Agave victoriae-reginae #1 Агава вікторія-регія Nolina interrata Ноліна інтерата

AMARYLLIDACEAE - АМАРИЛІСОВІ Galanthus spp.#1 Підсніжник - всі види Stembergia spp.#1 Штернбергія - всі види

APOCYNACEAE - БАРВІНКОВІ Pachipodium spp.* ^506 #1 Пахіподіум - всі види Pachipodium ambongease Пахіподіум амбонгензе Pachipodium baronii Пахіподіум Барона Pachipodium decaryi Пахіподіум Декари Rauvolfia serpentina #1 Раувольфія зміїна

ARALIACEAE - АРАЛІЄВІ Panax quinquefolius #3 Женьшень п'ятилистий

ARAUCARIACEAE - АРАУКАРІЄВІ Araucaria Araucaria araucana**+217 araucana*-112 #1 Араукарія чилійська Араукарія чилійська

ASCLEPIADACEAE - ЛАСТІВНЕВІ Ceropegia spp. #1 Церопегія - всі види Frerea indica #1 Фререя індійська

BERBERIDACEAE - БАРБАРИСОВІ Podophyllum hexandrum=412 #2 Подофіл шеститичинковий

BROMELIACEAE - БРОМЕЛІЄВІ Tillandsia harrisii #1 Тіландсія Харіса Tillandsia kammii #1 Тіландсія Кама Tillandsia kautskyi #1 Тіландсія Каутського Tillandsia mayriana #1 Тіландсія Мауріани Tillandsia sprengeliana #1 Тіландсія шпренгеліана Tillandsia sucrel #1 Тіландсія Сукре Tillandsia xerographica #1 Тіландсія ксерографіка

BYBLIDACEAE - БІБЛІСОВІ Byblis spp. #1 Бібліс - всі види

CACTACEAE - КАКТУСОВІ CACTACEAE spp.* #4 Кактусові - всі види Ariocarpus spp. Аріокарпус - всі види Astrophytum asterias=413 Астрофітум зірчастий Aztekium ritteri Ацтекіум Рітера Coryphantha werdermannii Коріфанта Вердермана Discocactus spp. Діскокактус - всі види Discocactus macdougallii=414 Діскокактус Магдугала Echinocereus ferreirianus var.lindsayi=415 Ехіноцереус фереріанус Ліндсея Echinocereus scamollii=416 Ехіноцереус Шмола Escobaria minima=417 Ескобарія мала Escobaria sneedii=417 Ескобарія Снеда Mammillaria pectiaifera=418 Мамілярія пектініфера Mammillaria solisioides Мамілярія солісієвидна Melocactus conoideus Мелокактус конусовидний Melocactus aeinacanthus Мелокактус дейнакантус Melocactus glaucescens Мелокактус сивий Melocactus paucispinus Мелокактус малоколючковий Obregonia denegrii Обрегонія Де-Негрі Pachycereus militaris=419 Пахіцереус шоломовидний Pediocactus bradyi=420 Педіокактус Брада Pediocactus ctespainii Педіокактус Деспайна Pediocactus knowitonii=420 Педіокактус Нолтона Pediocactus paradinei Педіокактус райський Pediocactus peeblesianus=420 Педіокактус пееблезіанський Pediocactus sileri Педіокактус Сілера Pediocactus winkleri Педіокактус Вінклера Pecyphora spp. Пеліціфора - всі види Sclerocactus brevihamatus=421 Склерокактус бревігаматус Sclerocactus erectocentrus=422 Склерокактус еректоцентрус Sclerocactus glaucus Склерокактус сивий Sclerocactus mariposensis=422 Склерокактус маріпозенсіс Sclerocactus mesae-verdae Склерокактус меза-верде Sclerocactus papyracanthus=423 Склерокактус папіракантус Sclerocactus pubispinus Склерокактус м'якоколючковий Sclerocactus wrightiae Склерокактус Райта Strombocactus disciformis Стромбокактус дисковидний Turbinicarpus ssp.=424 Турбінікактус - всі види Uebelmannia spp. Убельманія - всі види

CARYOCARACEAE - КАРІОКАРПОВІ Caryocar costaricense #1 Каріокар костаріканський

CEPHALOTACEAE - ЦЕФАЛОТОВІ Cephalotus follicularis #1 Цефалотус торбовий

COMPOSITAE - СКЛАДНОЦВІТІ

(ASTERACEAE) (АЙСТРОВІ) Saussurea cosfus=425 Гіркуша реберна

CRASSULACEAE - ТОВСТОЛИСТІ Dudleys stolonifera Дудлея відросткова Dualeya traskiae Дудлея траски

CUPRESSACEAE - КИПАРИСОВІ Fitzroya cupressoides Фітцроя кипарисовидна Pilgeroaendron uviferum Пільгеродендрон ягодоносний

CYATHECEAE - ЦІАТЕЙНІ CYATHECEAE spp. #1 Ціатейні - всі види

CYCADACEAE - САГОВНИКОВІ CYCADACEAE spp.* #1 Саговникові - всі види Cycas beddornei Саговник Бедоме

DIAPENSIACEAE - ДІАПЕНЗІЄВІ Shortia galacifolia #1 Шортія галацілиста

DICKSONIACEAE - ДІСКОНІЄВІ DICKSONIACEAE spp. #1 Дісконієві - всі види

DIDIEREACEAE - ДІДІЄРІЄВІ DIDIEREACEAE spp. #1 Дідієрієві

DIOSCOREACEAE - ДІОСКОРЕЙНІ Dioscorea deltoidea #1 Діоскорея (Яме) дельтовидна

DROSERACEAE - РОСИЧКОВІ Dionaea muscipula #1 Діонея мухоловкова

ERICACEAE - ВЕРЕСОВІ Kalmia cuneata Кальмія схилена

EUPHORBIACEAE - МОЛОЧАЙНІ Euphorbia spp.-113 #1 Молочай Euphorbia ambovombensis Молочай амбовомбензіс Euphorbia cremersii Молочай Кремерса Euphorbia cylindritolia=426 Молочай циліндролистий Euphorbia decaryi Молочай Декарі Euphorbia francolsii Молочай Франкуазі Euphorbia moratii Молочай Мората Euphorbia parvicyathophora Молочай парвициатофора Euphorbia quartziticola Молочай примулолистий Euphorbia tulearensis=427 Молочай тулеарензіс

FOUQUIERIACEAE - ФУК'ЄРІЄВІ Fouquieria columiiaris #1 Фук'єрія колончата Fouquieria fasciculata Фук'єрія пучкова Fouquieria purpusii Фук'єрія Пурпуза

JUGLANDACEAE - ГОРІХОВІ Oreomunnea pterocarpa =428 #1 Ореомунея криловидна

LEGUMINOSAE - БОБОВІ

(FABACEAE) Dalbergia nigra Дальбергія чорна Pericopsis elata #5 Перікопсіс високий Platymiscium pleiostacbyum #1 Платімісціум багатотруб- частий Pterocarpus santalinus #6 Крилоплідник санталовий

LILIACEAE - ЛІЛІЙНІ Aloe spp.*-114 #1 Алое Aloe albida Алое білувате Aloe albiflora Алое білоквіткове Aloe alfredii Алое Альфреда Aloe bakeri Алое Бакера Aloe bellatula Алое привабливе Aloe calcairophila Алое вапняколюбне Aloe compressa=429 Алое стиснуте Aloe delphinensis Алое дельфійське Aloe descoingsil Алое Десонсі Aloe fragilis Алое крихке Aloe haworthioides=430 Алое хавортцевидне Aloe helenae Алое Олени Aloe laeta=431 Алое яскраве Aloe parallelifolia Алое паралельнолисте Aloe parvula Алое крихітне Aloe pillansii Алое Піланзі Aloe polyphylla Алое багатолисте Aloe rauhii Алое Рауха Aloe suzannae Алое Сюзани Aloe thorncroftii Алое Торнкрофта Aloe versicolor Алое різноквіткове Aloe vossii Алое Восі

MELIACEAE - МЕЛІЄВІ Swietenia humilis #1 Махагонієве дерево низьке Swietenia mahogoni #5 Світенія махагоні

NEPENTHACEAE - НЕПЕНТОСОВІ Nepenthes spp.* #1 Непентес Nepenthes khasiana Непентес Кхасі Nepenthes rajah Непентес раджах

ORCHIDACEAE - ОРХІДНІ ORCHIDACEAE spp.*=432 #7 Орхідні Cattleya trianae^507 Катлея тріане Dendrobium cruentum^507 Дендробіум кривавий Laelia jongheana^507 Лелія Йонгхена Laelia lobata^507 Лелія лопатева Paphiopedilum spp.^507 Пафіопеділюм Peristeria elata^507 Перістерія висока Phragmipedium spp.^507 Фрагміпедіум Renanthera imschootiana^507 Ренантера імшутіана Vanda coeurulea^507 Ванда синя

PALMAE - ПАЛЬМОВІ

(ARECACEAE) Chrysalidocarpus decipiens #1 Хрізалідокарпус оманливий Neodypsis decaryl #1 Неодіпсіс Декара

PINACEAE - СОСНОВІ Abies guatemalensis Ялиця гватемальська

PODOCARPACEAE - ПОДОКАРПОВІ Podocarpus parlatorei Подокарпус Парлатора

PORTULACACEAE - ПОРТУЛАКОВІ Anacampseros spp. #1 Анакампсерос Lewisia cotyledon #1 Люїсія сім'ядольна Lewisia maguirei #1 Люїсія Магіра Lewisia serrata #1 Люїсія пильчаста Lewisia tweedyi #1 Люїсія Твіда

PRIMULACEAE - ПЕРВОЦВІТНІ Cyclamen spp. #l Цикламен

PROTEACEAE - ПРОТЕЙНІ Orothamnus zeyheri Оротамнус Зейхера Protea odorata Протей духмяний

ROSACEAE - РОЗОВІ Primus africana #1 Слива африканська

RUBIACEAE - МАРЕНОВІ Balmea stormiae Бальмеа пані Сторм

SARRACENIACEAE - САРРАЦЕНІЄВІ Darlingtonia califomica #1 Дарлінгтонія каліфорнійська Sarracenia spp.* #1 Сараценія Saracenia alabamensis alabamensis=433 Сараценія алабамська Sarracenia jollesii=433 Сараценія Джонса Sarracenia oreophila Сараценія горолюбна

STANGERIACEAE - СТАНГЕРІЄВІ Stangeria eriopus=435 Стангерія пухнастонога

TAXACEAE - ТИСОВІ Taxus wallichiana=436 #8 Тис валіський

THEACEAE - ЧАЙНІ Camellia chrysantha #1 Камелія золотиста

THYMELEACEAE - ТИМЕЛІЄВІ

(AQUILARIACEAE) Aquilaria malaccensis #1 Аквіларія малакська

WELWITSCHIACEAE - ВЕЛЬВІЧІЄВІ Welwitschia mirabilis=437 #1 Вельвічія дивна

ZAMIACEAE - ЗАМІЄВІ ZAMIACEAE spp.* #1 Замієві - всі види Ceratozamma spp. Цератозамія Chigua spp. Чигуа Encepflalartos spp. Енцефалартос Microcycas calocoma Мікроцикас красивокронний

ZINGIBRACEAE - ІМБІРНІ Hedychium philippinense #1 Хедіхіум філіпінській

ZYGOPHYLLACEAE - ПАРОЛИСТОВІ Guaiacum officinale #1 Гуаякове дерево залізне Guaiacum sanctum #1 Гуаякове дерево священне

Додаток III (дійсний з 16 листопада 1995 року)

Пояснення

1. Посилання на вищі від виду таксони зроблені лише з інформативною або класифікаційною метою.

2. Символ (+) перед номером навпроти назви виду означає, що лише географічно визначені ізольовані популяції виду включені до Додатка III, а саме:

+218 - всі популяції виду в Америці

3. Символ (=) перед номером навпроти назви виду означає, що назва цього виду має бути інтерпретована наступним чином:

=438 включає синонім Tamandua texicana

=439 включає синонім Cabassousgymnurus

=440 включає родовий синонім Coendou

=441 включає родовий синонім Cuniculus

=442 включає синонім Vulpes vulpes leucopus

=443 раніше наводилась як Nasua nasua

=444 включає синонім Galictis allamandi

=445 включає синонім Martes gwatkinsi

=446 включає родовий синонім Viverra

=447 раніше наводилась як Viverra megaspila

=448 раніше наводилась як Herpestes auropunctatus

=449 раніше наводилась як Herpestes fuscus

=450 раніше наводилась як Bubalus bubalis (одомашнена форма)

=451 також згадувалась як Boocercus eurycerus; включає родовий синонім Taurotragus

=452 також згадувалась як Ardeola ibis

=453 також згадувалась як Egretta alba

=454 також згадувалась як Hagedashia hagedash

=455 також згадувалась як Lampribis rara

=456 також згадувалась як Spatula clypeata

=457 також згадувалась як Nyroca nyroca

=458 включає синонім Dendrocygna fulva

=459 також згадувалась як Cairina hartlaubii

=460 також згадувалась як Crax pauxi

=461 раніше наводилась як Arborophila brunneopectus (частково)

=462 також згадувалась як Turturoena iriditorques; раніше наводилась як Columba malherbii (частково)

=463 також згадувалась як Nesoenas mayeri

=464 раніше наводилась як Treton australis (частково)

=465 також згадувалась як Calopelia brehmeri; включає синонім Calopelia puella

=466 також згадувалась як Tympanistra tympanistra

=467 також згадувалась як Tchitrea bourbonnensis

=468 раніше приводилась як Serinus gularis (частково)

=469 також згадувалась як Estrilda subflava або Sporaeginthus subflavus

=470 раніше наводилась як Lagonosticta larvata (частково)

=471 включає родовий синонім Spermestes

=472 також згадувалась як Euodice cantans; раніше наводилась як Lonchura malabarica (частково)

=473 також згадувалась як Hypargos nitidulus

=474 раніше наводилась як Pamioptila woodhousei (частково)

=475 включає синоніми Pyrenestes frommi та Pyrenestes rothschildi

=476 також згадувалась як Estrilda bengala

=477 також згадувалась як Malimbus rubriceps або Anaplectes melanotis

=478 також згадувалась як Coliuspasser ardens

=479 раніше наводилась як Euplectes orix (частково)

=480 також згадувалась як Coliuspasser macrourus

=481 також згадувалась як Ploceus superciliosus

=482 включає синонім Ploceus nigriceps

=483 також згадувалась як Sitagra luteola

=484 також згадувалась як Sitagra melanocephala

=485 раніше наводилась як Ploceus vetalus

=486 також згадувалась як Hypochera chalybeata; включає синоніми Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoemsis та Vidua ultramarina

=487 раніше наводилась як Vidua paradisaea (частково)

=488 також згадувалась як Pelusios subniger

=489 раніше відносилась до роду Natrix

4. Назви країн навпроти назв видів означають Сторони, які запропонували ці види для включення в додаток.

5. Будь-яка тварина, жива вона чи мертва, виду, який включений до цього додатка, захищена положеннями Конвенції, як і будь-яка її частина або похідна, які легко впізнати:

6. Згідно з підпунктом (iii) пункту (b) статті I Конвенції, символ (#) перед номером навпроти назви виду рослин, який включений до Додатка III, визначає частини або похідні, що спеціально згадуються стосовно цілей Конвенції:

#1 всі його частини або похідні, які без проблем розпізнаються, за винятком: a) насіння, спор або пилку (включаючи маточки); та b) культури сіянців або тканин, отриманих in vitro, в твердому або рідкому середовищі, що транспортуються в стерильних контейнерах

#5 означає розпилену деревину, зпилений ліс та фанеру.

FAUNA - ФАУНА

MAMMALIA - ССАВЦІ

CHIROPTERA - РУКОКРИЛІ

Phyllostomidae - Листоносі Vampirops lineatus Уругвай Широконіс лінійчастий

EDENTATA - НЕПОВНОЗУБІ

Myrmecophagidae - Мурахоїдні Tamandua tetractyla=438 Гватемала Мурахоїд чотирипалий

Megalonychidae - Мегалоніхіди Choloepus hoffmanni Коста-Ріка Ленівець Гофмана

Dasypodidae - Броненосцеві Cabassous centralis Коста-Ріка Броненосець центрально-американський Cabassous tatouay=439 Уругвай Броненосець уругвайський

RODENTIA - ГРИЗУНИ

Sciuridae - Білячі Epixerus ebii Гана Білка африканська Marmota caudata Індія Сурок довгохвостий Marmota himalayana Індія Сурок гімалайський Sciurus deppei Коста-Ріка Білка Деппа

Anomaluridae - Летяги-шипохвости Anomalurus beecrofti Гана Шипохвіст сріблястий Anomalurus derbianus Гана Шипохвіст Дерба Anomalurus pelii Гана Шипохвіст Пела Idiurus macrotis Гана Шипохвіст довговухий

Hystricidae - Дикобразові Hystrix cristata Гана Дикобраз гребінчатий

Erethizontidae - Дикобрази американські Sphiggurus texicanus=440 Гондурас Дикобраз мексиканський Sphiggurus spinosus=440 Уругвай Дикобраз колючковий

Agoutidae - Агутієві Agouti paca=441 Гондурас Пака

Dasyproctidae - Дазіпроктіди Dasyprocta punctata Гондурас Агуті плямистий

CARNIVORA - ХИЖАКИ

Canidae - Вовки Canis aureus Індія Шакал азійський Vulpes bengalensis Індія Лисиця бенгальська Vulpes vulpes grifflthi Індія Лисиця звичайна Vulpes vulpes montana Індія Лисиця звичайна Vulpes vulpes pusilla=442 Індія Лисиця звичайна

Procyonidae - Єнотові Bassaricyon gabbii Коста-Ріка Олінго пухнастохвостий Bassariscus sumichrasti Коста-Ріка Какоміцлі центрально-американський Nasua narica=443 Гондурас Носуха звичайна Nasua nasua solitaria Уругвай Носуха звичайна Potos flavus Гондурас Кінкажу

Mustelidae - Куницеві Eira barbata Гондурас Тайра Galictis vittata=444 Коста-Ріка Гризон Martes flavigula=445 Індія Харза Martes foina intermedia Індія Куниця кам'яна Mellivora capensis Ботсвана, Медоїд Гана Mustela altaica Індія Солонгой Mustela erminea ferghanae Індія Горностай Mustela kathiah Індія Солонгой індійський Mustela sibirica Індія Колонок

Viverridae - Віверрові Arctictis binturong Індія Бінтуронг Civettictis civetta=446 Ботсвана Цивета африканська Paguma larvata Індія Цивета гімалайська Paradoxurus hermaphroditus Індія Мусанг малайський Paradoxurus jerdoni Індія Мусанг південно-індійський Viverra civettina=447 Індія Цивета великоплямиста Viverra zibetha Індія Цивета азійська Viverricula indica Індія Цивета мала

Herpestidae - Мангустові Herpestes javamcus Індія auropunctata=448 Мангуст малий Herpestes edwardsi Індія Мангуст індійський сірий Herpestes brachyurus Індія fusca=449 Мангуст бурий Herpestes smithii Індія Мангуст Сміта Herpestes urva Індія Мангуст крабоїд Herpestes vitticollis Індія Мангуст смугастошиїй

Protelidae - Вовки земляні Proteles cristatus Ботсвана Вовк земляний

PINNIPEDIA - ЛАСТОНОГІ

Odobenidae - Моржові Odobenus rosmarus Канада Морж

ARTIODACTYLA - ПАРНОКОПИТНІ

Tragulidae - Оленькові Hyemoschus aquaticus Гана Оленьок водяний

Cervidae - Оленеві Cervus elaphus barbarus Туніс Олень (берберійський) Mazama americana cerasina Гватемала Мазама великий Ocoileus virgianus Гватемала mayensis Олень білохвостий

Bovidae - Порожньорогі Antilope cervicapra Непал Антилопа гарна Bubalus arnee=450 Непал Буйвол азійський Damaliscus lunatus Гана Антилопа-топі Gazella cuvieri Туніс Газель Кюв'є Gazella dorcas Туніс Газель доркас Gazella leptoceros Туніс Газель піщана Tetracerus quadricomis Непал Антилопа чотирирога Tragelaphus eurycerus=451 Гана Бонго Tragelaphus spekii Гана Сітатунга

AVES - ПТАХИ

CICONIIFORMES - ЛЕЛЕКОПОДІБНІ

Ardeidae - Чаплеві Ardea goliath Гана Чапля-голіаф Burbulcus ibis Гана Чапля єгипетська Casmerodius albus=453 Гана Чапля біла велика Egretta garzetta Гана Чапля біла мала

Ciconiidae - Лелекові Ephippiorhynchus Гана senegalensis Лелека сідлодзьобий Leptoptilos crumeniferus Гана Лелека-марабу

Threskiornithidae - Ібісові Bostrychia hagedash=454 Гана Ібіс зеленокрилий Bostrychia rara=455 Гана Ібіс плямистогрудий Threskiornis aethiopicus Гана Ібіс священний

ANSERIFORMES - ГУСЕПОДІБНІ

Anatidae - Качині Alopochen aegyptiacus Гана Гуска єгипетська Anas acuta Гана Шилохвіст Anas capensis Гана Чирок капський Anas clypeata=456 Гана Широконіска Anas crecca Гана Чирок-свистунок Anas penelope Гана Свищ Anas querquedula Гана Чирок-тріскунок Aythya nyroca=457 Гана Чернь білоока Cairina moschata Гондурас Качка мускусна Dendrocygna autumnalis Гондурас Качка, що свистить, червонодзьоба Dendrocygna bicolor Гана, Качка, що свистить, руда Гондурас Dendrocygna viduata Гана Качка, що свистить, білолиця Nettapus auritus Гана Гуска карликова африканська Plectropterus gambensis Гана Гуска шпорцева Pleronetta hartlaubii=459 Гана Качка Хартлауба

FALCONIFORMES - СОКОЛОПОДІБНІ

Cathartidae - Американські грифи Sarcoramphus papa Гондурас Гриф королівський

GALLIFORMES - КУРОПОДІБНІ

Cracidae - Краксові Crax alberti Колумбія Кракс синьодзьобий Crax daubentoni Колумбія Кракс Даубентона Crax globulosa Колумбія Кракс сережчастий Crax rubra Колумбія, Кракс великий Коста-Ріка, Гватемала, Гондурас Ortalis vetula Гватемала, Чачалака бурокрила Гондурас Pauxi pauxi =46О Колумбія Кракс шоломоносий Penelope purpurascens Гондурас Пенелопа чубата Penelopina nigra Гватемала Гуан високогірний

Phasianidae - Фазанові Agelastes meleagrides Гана Цесарка білогруда Agriocharis ocellata Гватемала Індичка плямиста Arborophila charltonii Малайзія Куріпка кущова брунатношия Arborophila orientalis=461 Малайзія Куріпка кущова східна Caloperdix oculea Малайзія Куріпка лісова руда Lophura erythrophthalma Малайзія Фазан малайський вогняноспинний Lophura ignita Малайзія Фазан чубатий червоноспинний Melanoperdix nigra Малайзія Куріпка лісова чорна Polyplectron inopinatum Малайзія Фазан павичевий Rhizothera longiristris Малайзія Куріпка лісова довгодзьоба Rollulus rouloul Малайзія Куріпка лісова чубата Tragopan satyra Непал Трагопан рогатий

CHARADRIIFORMES - СИВКОПОДІБНІ

Burhinidae - Лежневі
Burhinus bistriatus Гватемала
Лежень двосмугастий

COLUMBIFORMES - ГОЛУБОПОДІБНІ

Columbidae - Голубині
Columba guinea Гана
Голуб плямистий
Columba iriditorques=462 Гана
Голуб бронзовоспинний
Columba livia Гана
Голуб сизий
Columba mayeri=463 Мавританія
Голуб маврикійський
Columba unucincta Гана
Голуб сірий лісовий
Columba capensis Гана
Голуб капський
Streptopelia decipiens Гана
Горлиця плакуча африканська
Streptopelia roseogrisea Гана
Горлиця рожевоголова
Streptopelia semitorquata Гана
Горлиця червоноока
Streptopelia senegalensis Гана
Горлиця сенегальська
Streptopelia turtur Гана
Горлиця звичайна
Streptopelia vinacea Гана
Горлиця винна
Treron calva=464 Гана
Голуб зелений Рейхеноу
Treron waalia Гана
Голуб зелений Брюса
Turtur abyssinicus Гана
Голуб чорнодзьобий
Turtur afer Гана
Голуб синьоплямистий
Turtur brehmeri=465 Гана
Голуб синьоголовий
Turtur tympanistria=466 Гана
Голуб тамборинський Psittacidae - Папугові
Psittacula krameri
Папуга намистовий Крамера

CUCULIFORMES - ЗОЗУЛЕПОДІБНІ

Musophagidae - Туракові
Corythaeola cristata
Турако великий синій
Criniler piscator
Турако сірий західний
Musophaga violacea
Турако фіолетовий

PICIFORMES - ДЯТЛОПОДІБНІ

Capitonidae - Бородаткові
Semnornis ramphastinus Колумбія
Бородатка туканова Ramphastidae - Туканові
Baillonius bailloni Аргентина
Туканет шафранний
Pteroglossus castanotis Аргентина
Арасарі брунатновухий
Ramphastos aicoloms Аргентина
Тукан червоногрудий
Selenideramaculirostris Аргентина
Арасарі золотовухий

PASSERIFORMES - ГОРОБЦЕПОДІБНІ

Cotingidae - Котингові
Cephalopterus ornatus Колумбія
Зонтичний птах амазонський
Cephalopterus penduliger Колумбія
Зонтичний птах довголопатевий Muscicapidae - Мухоловкові
Bebrornis rodericanus Мавританія
Очеретянка родригерська
Terpsiphone bourbonnensis=467 Мавританія
Мухоловка райська маскаренська Fringillidae - В'юркові
Serinus canicapillus=468 Гана
В'юрок канарковий смугастоголовий
Serinus leucopygius Гана
В'юрок канарковий білохвостий
Serinus mozamoicus Гана
В'юрок канарковий жовтолобий Estrididae - Астрильдові
Amadina fasciata Гана
Амадіна червоноголова
Amandava suoflava=469 Гана
Мунія зеброва
Estrilda astrild Гана
Астрильд хвилястий
Estrilda caerulescens Гана
Астрильд червонохвостий
Estrilda tempoda Гана
Астрильд рожевощокий
Estrilaa troglodytes Гана
Астрильд сірий чорнохвостий
Lagonistricta rara Гана
Амарант чорночеревий
Lagonistricta rubricata Гана
Амарант темний
Lagonistricta rufopicta Гана
Астрильд смугастогрудий
Lagonistricta senegala Гана
Амарант звичайний
Lagonistricta vinacea=470 Гана
Амарант чорногорлий
Lonchura bicolor Гана
Амадіна чорно-біла
Lonchura cantans Гана
Амадіна сріблястодзьоба
Lonchura cucullata Гана
Амадіна бронзова
Lonchura fringilloides=471 Гана
Амадіна в'юркова
Mandingoa nitidula=473 Гана
Мандінгоа зелений
Nesocharis capistrata Гана
Астрильд сіроголовий
Nigrita bicolor Гана
Астрильд темний брунатногрудий
Nigrita canicapilla Гана
Астрильд темний сіроспинний
Nigrita fusconota Гана
Астрильд темний білогрудий
Nigrita luteifrons Гана
Астрильд темний світлолобий
Ortygospiza atricollis Гана
Астрильд перепелиний
Parmoptila rubrifrons=474 Гана
Пармоптіла ганзький
Pholidornis rushiae Гана
Фолідорніс або Астрильд синичний
Pyrenestes ostrinus=475 Гана
Астрильд пурпуровий чорночеревий
Pytilia hypogrammica Гана
Петілія червонолиця
Pytilia phoenicoptera Гана
Пітілія червонолиця
Spermophaga haematina Гана
Астрильд синьодзьобий західний
Uraegintbus bengalus=476 Гана
Астрильд червоновухий Ploceidae - Ткачикові
Amblyospiza albifrons Гана
Ткач товстодзьобий
Anaplectes rubriceps=477 Гана
Ткач червоноголовий
Anomalospiza imberbis Гана
Вдовичка паразитична
Bubalornis albirostris Гана
Птах буйволовий білодзьобий
Euplectes afer Гана
Ткач довгохвостий золотий
Euplectes ardens =478 Гана
Ткач довгохвостий червоноошийниковий
Euplectes franciscaiius=^19 Гана
Ткач-бішоп вогняний
Euplectes hordeaceus Гана
Ткач-бішоп червоношапковий
Euplectes macrourus=480 Гана
Ткач-бішоп жовтоспинний
Malimbus cassini Гана
Малімба чорногорлий
Malimbus malimbicus Гана
Малімба чубатий
Malimbus nitens Гана
Малімба червоногорлий
Malimbus rubricollis Гана
Малімба червоношиїй
Malimbus scutatus Гана
Малімба червоногузий
Pachyphantes superciliosus=481 Гана
Ткачик компактний
Passer griseus Гана
Горобець сіроголовий
Petronia dentata Гана
Горобець кам'яний малий
Plocepasser superciliosus Гана
Ткач горооцевий брунатнокрилий
Ploceus albinucha Гана
Ткачик Максуела
Ploceus auraiitius Гана
Ткачик рожевий
Ploceus cucullatus=482 Гана
Ткачик сільський
Ploceus heuglini Гана
Ткачик Хейгліна
Ploceus luteolus=483 Гана
Ткачик малий масковий
Ploceus melaiiocephalus=484 Гана
Ткачик чорноголовий
Ploceus nigerriinus Гана
Ткачик чорний Віейльо
Ploceus nigricollis Гана
Ткачик чорношиїй
Ploceus pelzeini Гана
Ткачик тонкодзьобий
Ploceus preussi Гана
Ткачик золотоспинний
Ploceus tricolor Гана
Ткачик трьохколірний
Ploceus vitellinus=485 Гана
Ткачик жовтий масковий
Quelea erythrops Гана
Квелія червоноголова
Sporopipes trontails Гана
Ткач лускоголовий
Vidua chalybeata=486 Гана
Вдовичка атласна
Vidua interjecta Гана
Вдовичка довгохвоста
Vidua larvaticola Гана
Вдовичка ларватікола
Vidua macroura Гана
Вдовичка домініканська
Vidua orientalis=487 Гана
Вдовичка райська
Vidua raricofa Гана
Вдовичка рарікола
Vidua togoensis Гана
Вдовичка райська тоголезька
Vidua wilsoni Гана
Вдовичка Вільсона Sturnidae-Шпакові
Gracula religiosa Таїланд
Майна священна

REPTILIA - ПЛАЗУНИ

TESTUDINATA - ЧЕРЕПАХИ

Trionychidae - Трикоготні черепахи
Trionyx triunguis Гана
Тріонікс африканський Pelomedusidae - Пеломедузові черепахи
Pelomeausa subrufa Гана
Пеломедуза африканська або шоломоноса
Pelusios adaiisonii Гана
Черепаха складана білогруда
Pelusios castaneus Гана
Черепаха складана каштанова
Pelusios gabonensis=488 Гана
Черепаха складана габонська
Pelusios niger Гана
Черепаха складана чорна

SERPENTES - ЗМІЇ

Colubridae - Вужоподібні
Atretium schistosum Індія
Вуж кілеспинний сланцевий
Ceroerus rhynchops Індія
Вуж собакоголовий
Xenochrophis piscator=489 Індія
Вуж-рибалка Шнайдера Elapidae - Аспідові змії
Micrurus diastema Гондурас
Аспід кораловий "діастема"
Micrurus nigrocinctus Гондурас
Аспід кораловий чорнопоясний Viperidae - Гадюкові
Agkistrodoil bilineatus Гондурас
Щитомордник мексиканський
Bothrops asper Гондурас
Ботропс аспер
Bothrops nasutus Гондурас
Ботропс носатий
Bothrops nunomifer Гондурас
Ботропс стрибаючий
Bothrops ophryomegas Гондурас
Ботропс Бокурта
Bothrops schlegelu Гондурас
Ботропс цепкохвостий
Crotams durissus Гондурас
Гримучник жахливий або каскавела
Vipera russellii Індія
Гадюка ланцюжкова

FLORA - ФЛОРА

GNETACEAE - ГНЕТОВІ Gnetum montanum #1 Непал Гнет гірський

MAGNOLIACEAE - МАГНОЛІЄВІ Talauma holdsonii #1 Непал Талаума Холдзона

MELIACEAE - МЕЛІЄВІ Swietenia macrophylla+218 #5 Коста-Ріка Світенія великолиста

PAPAVERACEAE - МАКОВІ Meconopsis regia #1 Непал Меконопсіс королівський

PODOCARPACEAE - ПОДОКАРПОВІ Podocarpus nerilfolius #1 Непал Подокарп неринолистий

TETRACENTRACEAE - ТЕТРАЦЕНТРОВІ Tetracentron sinense #1 Тетрацентрон китайський

Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой уничтожения

3 марта 1973 года

Договаривающиеся Государства,

признавая, что дикая фауна и флора в их многочисленных, разнообразных формах являются незаменимой частью природных систем земли, которые должны быть сохранены для настоящего и будущего поколений,

сознавая все возрастающую ценность дикой фауны и флоры с точки зрения эстетики, науки, культуры, отдыха и экономики,

признавая, что народы и государства являются и должны быть наилучшими хранителями их собственной дикой фауны и флоры,

признавая, кроме того, что международное сотрудничество является необходимым для защиты некоторых видов дикой фауны и флоры от чрезмерной эксплуатации их в международной торговле,

будучи убежденными в настоятельной необходимости принятия надлежащих мер в этих целях,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Определения

Для целей Конвенции, если другого значения не требуется по смыслу:

а) "Вид" означает любой вид, подвид или его географическую популяцию;

b) "Образец" означает:

i) любое животное или растение, живое или мертвое;

ii) в отношении животного: для видов, включенных в Приложения I и II, любую легко опознаваемую часть или дериват его; а для видов, включенных в Приложение III, любую опознаваемую часть или дериват его, указанные в Приложении II в связи с этими видами; и (iii) в отношении растения: для видов, включенных в Приложение I, любую опознаваемую часть или дериват его; а для видов, включенных в Приложения II и III, любую легко опознаваемую часть или дериват его, указанные в Приложениях II и III в связи с этими видами.

с) "Торговля" означает экспорт, реэкспорт, импорт и интродукция из моря;

d) "Реэкспорт" - экспорт любого образца, который ранее был импортирован;

е) "Интродукция из моря" означает ввоз в государство образцов любого вида, добытых в морской среде, не находящейся под юрисдикцией какого-либо государства;

f) "Научный орган" означает национальный научный орган, назначенный в соответствии со статьей 9;

g) "Административный орган" - национальный административный орган, назначенный в соответствии со статьей 9;

h) "Сторона" означает государство, для которого настоящая Конвенция вступила в силу.

Статья 2

Основные принципы

1. Приложение I включает все виды, находящиеся под угрозой исчезновения, торговля которыми означает или может оказать на их существование неблагоприятное влияние. Торговля образцами этих видов должна особенно строго регулироваться с тем, чтобы не ставить далее под угрозу их выживание, и должна быть разрешена только в исключительных обстоятельствах.

2. Приложение II включает:

а) все виды, которые в данное время хотя и не обязательно находятся под угрозой исчезновения, но могут оказаться под такой угрозой, если торговля образцами таких видов не будет строго регулироваться в целях недопущения такого использования, которое несовместимо с их выживанием; и

b) другие виды, которые должны подлежать регулированию для того, чтобы над торговлей образцами некоторых видов, упомянутых в подпункте "а" настоящего пункта, мог быть установлен эффективный контроль.

3. Приложение III включает все виды, которые по определению любой Стороны подлежат регулированию в пределах ее юрисдикции в целях предотвращения или ограничения эксплуатации и в отношении которых необходимо сотрудничество других стран в контроле за торговлей.

4. Стороны разрешают торговлю образцами видов, включенных в Приложения I, II, III только в соответствии с положениями настоящей Конвенции.

Статья 3

Регулирование торговли образцами видов, включенных в Приложении I

1. Любая торговля образцами видов, включенных в Приложение I, осуществляется в соответствии с положениями настоящей Статьи.

2. Для экспорта любого образца вида, включенного в Приложение I, требуется предварительная выдача и предъявление разрешения на экспорт. Разрешение на экспорт выдается только при выполнении следующих условий:

а) Научный орган экспортирующего государства вынес заключение, что такой экспорт не угрожает выживанию этого вида;

b) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что данный образец не был приобретен в нарушение законов данного государства, относящихся к защите фауны и флоры;

с) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что любой живой образец будет подготовлен и отправлен таким образом, чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения; и

d) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что было выдано разрешение на импорт этого образца.

3. Для импорта любого образца вида, включенного в Приложение I, требуется предварительная выдача и предъявление разрешения на импорт и либо разрешения на экспорт, либо сертификата на реэкспорт. Разрешение на импорт выдается только при соблюдении следующих условий:

а) Научный орган импортирующего государства вынес заключение, что такой импорт производится в целях, которые не угрожают выживанию данных видов;

b) Научный орган импортирующего государства удостоверился в том, что предполагаемый получатель живого образца имеет надлежащие условия для содержания образца и ухода за ним; и

с) Административный орган импортирующего государства удостоверился в том, что образец не будет использован главным образом в коммерческих целях.

4. Для реэкспорта любого образца вида, включенного в Приложение требуется предварительная выдача и предъявление сертификата на реэкспорт. Сертификат на реэкспорт выдается только при выполнении следующих условий:

а) Административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в том, что данный образец был импортирован в это государство в соответствии с положениями настоящей Конвенции;

b) Административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в том, что любой живой образец будет подготовлен и отправлен т.о., чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения; и

с) Административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в том, что разрешение на импорт любого живого образца было выдано.

5. Для интродукции из моря какого-либо образца вида, включенного в Приложение I, требуется предварительная выдача сертификата административным органом государства, производящего интродукцию.

Сертификат выдается только при выполнении следующих условий:

а) Научный орган государства, производящего интродукцию, выносит заключение, что такая интродукция не будет угрожать выживанию данного вида;

b) Административный орган государства, производящего интродукцию, удостоверился в том, что предполагаемый получатель живого образца имеет надлежащие условия для содержания образца и ухода за ним; и

с) Административный орган государства, производящего интродукцию, удостоверился в том, что образец не будет использован главным образом в коммерческих целях.

Статья 4

Регулирование торговли образцами видов, включенных в Приложение II

1. Любая торговля образцами видов, включенных в Приложение II, осуществляется в соответствии с положениями настоящей Статьи.

2. Для экспорта любого образца вида, включенного в Приложение II, требуется предварительная выдача и предъявление разрешения на экспорт. Разрешение выдается при выполнении следующих условий:

а) научный орган экспортирующего государства вынес заключение, что такой экспорт не угрожает выживанию этого вида;

b) административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что данный образец не был приобретен в нарушение законов государства, относящихся к охране фауны и флоры; и

с) административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что любой живой образец будет подготовлен и отправлен т.о., чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения.

3. Научный орган каждой Стороны контролирует как разрешения на экспорт, выдаваемые этим государством на образцы видов, включенных в Приложение II, так и фактический экспорт таких образцов. В случае, если Научный орган определит, что экспорт образцов любого такого вида должен быть ограничен для поддержания данного вида во всем его ареале на уровне, сообразном с ролью вида в экосистеме, в которой встречается, и на более высоком уровне, чем тот, при котором может оказаться необходимым перенесение данного вида в Приложение I, Научный орган рекомендует соответствующему Административному органу надлежащие меры, которые должны быть приняты для ограничения выдачи разрешений на экспорт образцов данного вида.

4. Для импорта любого образца вида, включенного в Приложение II, требуется предварительное предъявление либо разрешения на экспорт, либо сертификата на реэкспорт.

5. Для реэкспорта любого образца вида, включенного в Приложение II, требуется предварительная выдача и предъявление сертификата на реэкспорт. Сертификат выдается только при выполнении следующих условий:

а) Административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в том, что данный образец был импортирован в это государство в соответствии с положениями настоящей Конвенции; и

b) Административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в том, что любой живой образец будет подготовлен и отправлен т.о., чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения.

6. Для интродукции из моря любого образца вида, включенного в Приложение II, требуется предварительная выдача сертификата Административным органом государства, производящего интродукцию. Сертификат выдается при выполнении следующих условий:

а) Научный орган государства, производящего интродукцию, выносит заключение, что такая интродукция не будет угрожать выживанию данного вида; и

b) Административный орган государства, производящего интродукцию, удостоверился в том, что обращение с любым живым образцом будет осуществляться т.о., чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения;

7. Сертификаты, упомянутые в п.6 настоящей Статьи, могут выдаваться по рекомендации Научного органа, после консультации с другими национальными научными органами или, когда это уместно, с международными научными органами, на периоды, непревышающие одного года, в отношении общих количеств образцов, подлежащих интродукции в течение таких периодов.

Статья 5

Регулирование торговли образцами видов, включенных в Приложение III

1. Любая торговля образцами видов, включенных в Приложение III, осуществляется в соответствии с положениями настоящей Статьи.

2. Для экспорта любого образца вида, включенного в Приложение III, из любого государства, включившего этот вид в Приложение III, требуется предварительная выдача и предъявление разрешения на экспорт. Разрешение выдается при выполнении следующих условий:

а) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что данный образец не был приобретен в нарушение законов данного государства, относящихся к охране фауны и флоры; и

b) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что любой живой образец будет подготовлен и отправлен т.о., чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения.

3. Для импорта любого образца вида, включенного в Приложение III, требуется, за исключением обстоятельств, к которым применим пункт 4 настоящей Статьи, предварительное предъявление сертификата о происхождении и, в случае если данный образец импортируется из государства, включившего данный вид в Приложение III, разрешение на экспорт.

4. При реэкспорте сертификат, выданный Административным органом реэкспортирующего государства и удостоверяющий, что данный образец подвергся обработке в этом государстве, или что он реэкспортируется, принимается реэкспортирующим государством как доказательство выполнения положений настоящей Конвенции по отношению к данному образцу.

Статья 6

Разрешения и сертификаты

1. Разрешения и сертификаты, выдаваемые в соответствии с положениями статьи 3, 4 и 5, должны соответствовать положениям настоящей Статьи.

2. Разрешение на экспорт содержит информацию, указанную в бланке-образце, содержащемся в Приложении IV, и может быть использовано для экспорта только в течение шести месяцев с момента его выдачи.

3. Каждое разрешение или сертификат содержит наименование настоящей Конвенции, наименование и соответствующую печать Административного органа, выдающего его, и контрольный номер, присвоенный Административным органом.

4. На всех копиях разрешения или сертификата, выданного Административным органом, должно быть ясно указано, что они являются лишь копиями, и ни одна такая копия не может быть использована вместо подлинника, за исключением случаев, отмеченных в документе.

5. Для каждой партии образцов требуется отдельное разрешение или сертификат.

6. Административный орган государства, импортирующего какой-либо образец, погашает и хранит разрешение на экспорт или сертификат на реэкспорт и любое соответствующее разрешение на импорт этого образца.

7. Когда это уместно и возможно Административный орган может поставить метку на любой образец для облегчения опознания образца. Для этих целей "метка" означает любое несмываемое клеймо, свинцовую пломбу или другое подходящее средство установления подлинности образца, выполненное так, чтобы подделка его посторонними лицами оказалась бы предельно трудной.

Статья 7

Исключения и другие специальные положения, относящиеся к торговле

1. Положения Статей 3, 4 и 5 не применяются к транзитной перевозке образцов через территорию или перевалке их на территории Стороны в то время, когда эти образцы находятся под таможенным контролем.

2. В том случае, когда Административный орган экспортирующего или реэкспортирующего государства удостоверился в том, что образец был приобретен до того, когда положения настоящей Конвенции стали применяться к данному образцу, положения Статей 3, 4 и 5 не применяются к данному образцу, если Административный орган выдаст сертификат, удостоверяющий это.

3. Положения Статей 3, 4 и 5 не применяются к образцам, являющимся личными или предметами домашнего обихода. Это исключение не применяется:

а) в отношении образцов вида, включенного в Приложение I, если они были приобретены владельцем вне государства его обычного местожительства и эти образцы импортируются в это государство; или

b) в отношении образцов видов, включенных в Приложение II, если:

i) они были приобретены владельцем вне государства его обычного местожительства и в государстве, в котором из среды дикой фауны и флоры имели место добыча или сбор образца;

ii) они импортируются в государство обычного местожительства владельца; и

iii) государство, в котором из среды дикой фауны и флоры имели место добыча или сбор образца, требует предварительной выдачи разрешений на экспорт до любого экспорта таких образцов; за исключением случаев, когда Административный орган удостоверится в том, что образцы были приобретены до применения к ним положений настоящей Конвенции.

4. Включенные в Приложение I образцы видов животных, выведенных в неволе в коммерческих целях, или включенные в Приложение I виды растений, искусственно выращиваемые в коммерческих целях, считаются образцами видов, включенных в Приложение II.

5. В случае, если Административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что какой-либо образец вида животных был выведен в неволе или какой-либо образец вида растений был выращен искусственно или является частью такого животного или растения, или происходит от них, то удостоверение об этом, выданное данным Административным органом, принимается вместо любых разрешений или сертификатов, требуемых в соответствии с положениями Статей 3, 4 или 5.

6. Положения Статей 3, 4 и 5 не применяются к переданным на некоммерческой основе во временное пользование, в дар или в порядке обмена между учеными или научными учреждениями, зарегистрированными Административным органом их государства, образцам гербариев, другим законсервированным, засушенным или заспиртованным музейным образцам и живому растительному материалу, имеющим ярлык, выданный или утвержденный Административным органом.

7. Административный орган любого государства может отказаться от требований Статей 3, 4 и 5 и позволить передвижение без разрешений или сертификатов образцов, которые являются частью передвижного зоологического сада, цирка, зверинца, выставки растений или другой передвижной выставки при условии, что:

а) экспортер или импортер зарегистрирует со всеми подробностями такие образцы в Административном органе;

b) образцы попадают под одну из категорий, указанных в п.2 или 5 настоящей Статьи; и

с) Административный орган удостоверится в том, что перевозка любого животного образца и уход за ним будут совершаться т.о., чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения.

Статья 8

Меры, принимаемые Сторонами

1. Стороны принимают соответствующие меры для обеспечения соблюдения положений настоящей Конвенции и запрещения торговли образцами в нарушение положений Конвенции. Эти меры включают:

а) наказание за торговлю или владение такими образцами либо за то и другое;

b) конфискацию или возвращение таких образцов экспортирующему государству.

2. Кроме мер, принимаемых согласно п.1 настоящей Статьи, Сторона может, когда она сочтет необходимым, предусмотреть любой способ материального возмещения расходов, понесенных в результате конфискации образца, ставшего предметом торговли в нарушение мер, принятых в связи с применением положений настоящей Конвенции.

3. По возможности Стороны обеспечивают прохождение образцов через формальности, требуемые для торговли, с минимальными задержками. Для облегчения такого прохождения Сторона может определить пункты ввоза и пункты вывоза, в которых образцы должны предъявляться для таможенных формальностей. Стороны обеспечивают кроме того, чтобы в любое время транзита, хранения или перевозки осуществлялся надлежащий уход за всеми живыми образцами с тем, чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения.

4. Когда живой образец конфискуется вследствии мер, указанных в п.1 настоящей Статьи, то:

а) образец передается на попечение Административного органа конфискующего государства;

b) Административный орган после консультации с экспортирующим государством возвращает образец этому государству за его счет или передает спасительному центру или в такое иное место, какое Административный орган считает надлежащим и совместимым с целями настоящей Конвенции; и

с) Административный орган может получить рекомендацию Научного органа или, если сочтет это целесообразным, проконсультироваться с Секретариатом, чтобы облегчить принятие решения согласно подпункту "b" настоящего пункта, включая выбор спасательного центра или иного места.

5. Спасательный центр, упомянутый в пункте 4 настоящей Статьи, означает учреждение, которому Административный орган поручит уход за живыми образцами, в частности, за теми, которые были конфискованы.

6. Каждая Сторона будет вести журналы торговли образцами видов, включенных в Приложения I, II и III, со следующими данными:

а) наименования и адреса экспортеров и импортеров; и

b) количество и вид выданных разрешений и сертификатов; государства, с которыми осуществлялась такая торговля; число или количество и типы образцов, наименования видов, включенных в Приложения I, II и III, и, где надлежит, размеры и пол соответствующего образца.

7. Каждая Сторона будет составлять периодические отчеты о выполнении настоящей Конвенции и будет направлять Секретариату;

а) ежегодный отчет, содержащий сводку данных, указанных в подпункте "b" пункта 6 настоящей Статьи; и

b) двухгодичный отчет о законодательных, административных мерах по регулированию, предпринятых для обеспечения соблюдения настоящей Конвенции.

8. Сведения, указанные в пункте 7 настоящей Статьи, будут открытыми, если это не противоречит законам соответствующей Стороны.

Статья 9

Административные и Научные органы

1. В целях настоящей Конвенции каждая Сторона назначает:

а) один или несколько Административных органов, имеющих право выдавать разрешения или сертификаты от имени этой Стороны; и

b) один или несколько Научных органов.

2. Каждое государство при сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении сообщит одновременно Правительству-депозитарию наименование и адрес Административного органа, уполномоченного поддерживать связь с другими Сторонами и Секретариатом.

3. О любых изменениях в назначении или полномочиях, предусмотренных положениями настоящей Статьи, соответствующая Сторона уведомляет Секретариат для сообщения всем другим Сторонам.

4. Административный орган, упомянутый в п.2 настоящей Статьи, по просьбе Секретариата или Административного органа другой Стороны, направляет оттиски штампов, печатей или других средств, употребляемых для удостоверения подлинности разрешений или сертификатов.

Статья 10

Торговля с государствами, не являющимися участниками Конвенции

В случае экспорта или реэкспорта в государство или импорта из государства, не являющегося участником настоящей Конвенции, аналогичная документация, выданная компетентными властями такого государства и в основном соответствующая требованиям настоящей Конвенции, касающимся разрешений и сертификатов, может приниматься вместо таких разрешений и сертификатов любой Стороной

Статья 11

Конвенция Сторон

1. Секретариат созовет сессию Конференции Сторон не позднее чем через два года после вступления в силу настоящей Конвенции.

2. Впоследствии Секретариат будет созывать очередные сессии один раз в два года, если Конференция не примет иного решения, и чрезвычайные сессии в любое время по получении письменной просьбы об этом не менее, чем от одной трети Сторон.

3. На сессиях Стороны рассматривают ход выполнения Конвенции и могут:

а) принимать такие меры, какие могут оказаться необходимыми для обеспечения Секретариату возможности выполнять его обязанности;

b) рассматривать и принимать поправки к Приложениям I и II в соответствии со Статьей 15;

с) обсуждать результаты деятельности по восстановлению и охране видов, включенных в Приложения I, II и III;

d) получать и рассматривать любые доклады, представленные Секретариатом или любой Стороной;

(е) когда это уместно, предлагать рекомендации для повышения эффективности Конвенции.

4. На каждой очередной сессии Стороны могут определять время и место следующей очередной сессии, которая будет проводиться в соответствии с положениями пункта 2 настоящей Статьи.

5. На любой сессии Стороны могут определять и принимать правила процедуры сессии.

6. ООН, ее специальные учреждения, Международное агентство по атомной энергии и любое государство, не являющееся участником Конвенции, могут быть представлены на сессиях Конференции наблюдателями, которые будут иметь право участия в обсуждениях, без права голоса.

7. Относящиеся к ниже следующим категориям органы или учреждения, технически компетентные в области защиты, охраны или рационального управления дикой фауной и флорой, будут, по уведомлении Секретариата о своем желании быть представленными на сессиях Конференции наблюдателями, допущены на сессии, если не последует возражений со стороны, по крайней мере, одной трети присутствующих Сторон;

а) международные учреждения или органы, правительственные или неправительственные, и национальные правительственные учреждения или органы; и

b) национальные неправительственные учреждения или органы, утвержденные с этой целью государством, в котором они находятся. Будучи допущенными на сессии, эти наблюдатели будут иметь право участия в обсуждениях без права голоса.

Статья 12

Секретариат

1. По вступлении в силу Конвенции, Исполнительный Директор Программы ООН по окружающей среде обеспечивает организацию Секретариата, в той мере и таким образом, как он сочтет это уместным. Ему в этом могут помогать соответствующие межправительственные и неправительственные, международные или национальные органы и учреждения, технически компетентные в области защиты, охраны и рационального управления дикой флорой и фауной.

2. Функции Секретариата включают:

а) организацию и обслуживание сессией Конференции Сторон;

b) выполнение функций, возложенных на него в соответствии с положениями Статей 15 и 16 Конвенции;

с) проведение научных и технических исследований в соответствие с программами, утвержденными Конференцией Сторон, которые будут способствовать выполнению Конвенции, включая исследования по стандартам для настоящей подготовки и перевозки живых образцов и способам установления подлинности образцов;

d) рассмотрение докладов Сторон и направление запросов Сторонами относительно такой дополнительной информации по докладам, которую Секретариат будет считать необходимой для обеспечения выполнения настоящей Конвенции;

е) привлечение внимания Сторон к любому вопросу, имеющему отношение к целям Конвенции;

f) периодическую публикацию и рассылку Сторонам текущих изданий Приложений I, II и III вместе с любыми другими сведениями, облегчающими установление подлинности образцов видов, включенных в эти Приложения;

g) подготовку ежегодных отчетов Сторонам о своей работе и о проведении в жизнь Конвенции, а также других докладов, которые могут быть запрошены сессиями Конференций Сторон;

h) вынесение рекомендаций для осуществления целей и положений Конвенции, включая обмен информацией научного или технического характера;

i) осуществление любых других функций, которые могут быть поручены ему Сторонами.

Статья 13

Меры международного характера

1. Когда Секретариат в свете полученной информации считает, что на какой-либо вид, включенный в Приложения I или II, отрицательно влияет торговля образцами такого вида, или что положения настоящей Конвенции проводятся в жизнь неэффективно, он направляет эту информацию уполномоченному Административному органу заинтересованной Стороны или Сторон.

2. Когда какая-либо Сторона получает информацию, упомянутую в пункте 1 настоящей Статьи, она в возможно короткий срок извещает Секретариат о любых фактах, относящихся к этому вопросу, в той мере, в какой это разрешается ее законами и, в надлежащих случаях предлагает меры для исправления положения. Когда Сторона считает желательным провести расследование, такое может быть проведено лицом или несколькими лицами, специально уполномоченными на это данной стороной.

3. Информация, предоставленная Стороной, или являющаяся результатом расследования, упомянутого в п.2 настоящей Статьи, рассматривается на следующей Конференции Сторон, которая может вынести любые рекомендации, которые она сочтет надлежащими.

Статья 14

Влияние на внутреннее законодательство и международные Конвенции

1. Положения настоящей Конвенции никоим образом не затрагивают права Сторон принимать:

а) более строгие внутренние меры относительно условий торговли, добычи, владения или перевозки образцов видов, включенных в Приложение I, II и III, или меры полного запрета на это, или

b) внутренние меры, ограничивающие или запрещающие торговлю, добычу, владение или перевозку видов, не включенных в Приложения.

2. Положения настоящей Конвенции никоим образом не затрагивают положений любых внутренних мер или обязательств Сторон по любому договору, Конвенции или международному соглашению, касающихся других аспектов торговли, добычи, владения или перевозки образцов, которые действуют или впоследствии могут вступить в силу для любой Стороны, в т.ч. меры в области таможенного законодательства, здравоохранения и карантина животных и растений.

3. Положения настоящей Конвенции никоим образом не затрагивают положений или обязательств, вытекающих из любого договора, конвенции или международного соглашения, которые заключены или могут быть заключены между государствами, учреждающими союз или региональное торговое соглашение, которыми устанавливается или сохраняется общий таможенный контроль и отменяется таможенный контроль между участниками такого соглашения, в той степени, в какой это касается торговли между государствами-участниками такого союза или соглашения.

4. Государство-участник настоящей Конвенции, являющееся в тоже время участником какого-либо другого договора, конвенции или международного соглашения, которые действуют в момент вступления в силу настоящей Конвенции, и положения которые предусматривают охрану морских видов (Приложение II), освобождается от обязательств по настоящей Конвенции, относящихся к торговле образцами видов, включенных в Приложение II, которые добываются судами, зарегистрированными в этом государстве, в соответствии с положениями такого другого договора, конвенции или международного соглашения.

5. Независимо от положений статьи 3, 4, 5, для экспорта образца, добытого в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, требуется только сертификат от Административного органа государства, производящего интродукцию, свидетельствующий о том, что данный образец был добыт в соответствии с положениями такого другого договора, конвенции или международного соглашения.

6. Ничто в настоящей Конвенции не наносит ущерба кодификации и развитию морского права Конференций ООН по морскому праву, созываемой в соответствии с резолюцией 2750 С (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН, а также нынешним или будущим притязаниями и правовым позициям любого государства, по вопросам морского права, и в отношении характера и пределов юрисдикции прибрежного государства и государственного флага.

Статья 15

Поправки к Приложению I и II

1. Следующие положения применяются в отношении поправок к Приложениям I и II на сессиях Конференции Сторон:

а) любая Сторона может предложить поправку к Приложению I или II для рассмотрения на следующей сессии. Текст предложенной поправки препровождается Секретариату по крайней мере за 150 дней до сессии. Секретариат консультируется с остальными сторонами и заинтересованными органами относительно поправки, в соответствии с положениями подпунктов "b" и "с" пункта 2 настоящей Статьи, и направляет ответы всем Сторонам не позднее, чем за 30 дней до сессии;

b) поправки принимаются большинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании Сторон. Для этих целей присутствующие и участвующие в голосовании Стороны означает "за" или "против". Все оставшиеся Стороны не включаются в 2/3, необходимые для принятия поправки;

с) поправки, принятые на сессии, вступают в силу через 90 дней такой сессии для всех Сторон, за исключением тех, которые сделают оговорку согласно пункту 3 настоящей статьи.

2. Следующие положения применяются в отношении поправок к Приложениям I, II в период между сессиями Конференции Сторон;

а) любая сторона может предложить поправку к Приложению I или II для рассмотрения в период между сессиями посредством процедуры переписки, установленной в настоящем пункте;

b) в отношении морских видов Секретариат по получении текста предложенной поправки незамедлительно направляет его Сторонам. Он также консультируется с межправительственными органами, наделенными какой-либо функцией, относящейся к этим видам, в частности, с целью получения научных данных, которые эти органы могут представить, и обеспечения координации в отношении любых мер по охране природы этими органами. Секретариат, по возможности скорее, сообщает Сторонам мнение этих органов и данные, полученные от них, а также свои заключения и рекомендации;

с) в отношении неморских видов Секретариат по получении текста предложенной поправки немедленно направляет его Сторонам и после этого, представляет свои рекомендации;

d) любая Сторона может в течение 60 дней с момента представления Секретариатом своих рекомендаций Сторонам, как указано в подпунктах "b" или "с" настоящего пункта, направить Секретариату любые комментарии по предложенной поправке, включая любые научные данные и информацию относящиеся к данному вопросу;

e) Секретариат направляет Сторонам полученные ответы, а также свои рекомендации;

f) если Секретариат не получит возражений на предложенную поправку в течение 30 дней с момента направления Сторонам ответов и рекомендаций согласно положениям подпункта "е" настоящего пункта, поправка вступит в силу через 90 дней для всех Сторон, за исключением тех, которые сделают оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;

g) если Секретариат получит возражение от какой-либо Стороны, предложенная поправка ставится на голосование посредством переписки в соответствии с положениями подпунктов "h", "i" и "j" настоящего пункта;

h) Секретариат извещает Стороны о получении уведомлений о возражении;

i) если Секретариат не получит голосов "за", "против" или "воздержался", по крайней мере от половины Сторон в течение 60 дней с момента извещения, предложенная поправка передается для дальнейшего рассмотрения на следующей сессии Конференции;

j) если получены голоса от половины Сторон, то поправка принимается большинством в 2/3 Сторон, голосовавших "за" или "против";

k) Секретариат извещает все Стороны о результатах голосования;

l) если предложенная поправка принимается, она вступает в силу через 90 дней с момента извещения Секретариатом о ее принятии для всех Сторон, за исключением тех, которые сделали оговорку в соответствии с п.3 настоящей Статьи.

3. В течение 90 дней, предусмотренных в подпункте "с" пункта 1 или подпункта 1 пункта 2 настоящей статьи, любая Сторона может путем извещения Правительства-депозитария сделать оговорку в отношении данной поправки. До того, как такая оговорка не будет снята, Сторона, сделавшая ее, будет считаться государством, не участвующим в настоящей Конвенции в отношении торговли данным видом.

Статья 16

Приложение III и поправки к нему

1. Любая Сторона может в любое время представить Секретариату перечень видов, которые по ее определению подлежат регулированию в пределах ее юрисдикции в целях, указанных в пункте 3 статьи 2. Приложение III включает наименования Сторон, представивших виды для включения в это Положение, научные названия видов, представленных т.о., и любых частей или дериватов животных или растений, указанных в связи с этими видами для целей подпункта "b" статьи 1.

2. Каждый перечень, представленный в соответствии с положениями пунктом 1 настоящей статьи, направляется Секретариатом Сторонам после его получения. Перечень вступает в силу , как часть Приложения III, через 90 дней с момента такого направления. В любое время после направления такого перечня любая Сторона посредством письменного уведомления Правительства-депозитария может сделать оговорку в отношении любого вида или частей или дериватов, и пока такая оговорка не снята, это государство будет считаться не участвующим в настоящей Конвенции в отношении торговли этим видом или его соответствующей частью или дериватом.

3. Сторона, представившая какой-либо вид для включения в Приложение III, может его снять в любое время путем уведомления Секретариата, который сообщает об этом всем Сторонам. Снятие приобретает силу через 30 дней с момента такого сообщения.

4. Любая сторона, представляющая перечень в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи, препровождает Секретариату копии всех внутренних законов и правил, применяемых к охране таких видов, а также любые толкования, которые Сторона может считать необходимыми или которые могут быть запрошены Секретариатом. До тех пор, пока данный вид включен в Приложение III, Сторона представляет любые поправки к таким законам и правилам, а также любые новые толкования по мере их принятия.

Статья 17

Поправки к тексту Конвенции

1. Чрезвычайная сессия Конференции Сторон созывается Секретариатом по письменной просьбе по крайней мере 1/3 Сторон для рассмотрения и принятия поправок к настоящей Конвенции. Такие поправки большинством в 2/3 присутствующих и участвующих в голосовании Сторон. Для этих целей "присутствующие и участвующие в голосовании Стороны" означает Стороны, присутствующие и голосующие "за" или "против". Воздержавшиеся Стороны не включаются в 2/3, необходимые для принятия поправки.

2. Текст любой поправки сообщается Секретариатом всем сторонам за 90 дней до сессии.

3. Поправка вступает в силу для Сторон, принявших ее, через 60 дней после того, как 2/3 Сторон сдали на хранение Правительству-депозитарию документ о принятии поправки. Затем поправка вступает в силу для любой другой Стороны через 60 дней после того, как эта Сторона сдаст на хранение свой документ о принятии поправки.

Статья 18

Разрешение споров

1. Любой спор, возникший между двумя Сторонами в отношении толкования или применения Конвенции, подлежит разрешению путем переговоров между Сторонами, участвующими в споре.

2. Если спор может быть разрешен в соответствии с п.1 настоящей статьи, Стороны могут, по взаимному согласию, передать спор на арбитраж, в частности, в Палату Третейского Суда в Гааге. Арбитражное решение является обязательным для Сторон, передавших спор на арбитраж.

Статья 19

Подписание

Настоящая Конвенция будет открыта для подписания в Вашингтоне до 30 апреля 1973 г. и в дальнейшем в Берне до 31 декабря 1974 г.

Статья 20

Ратификация, принятие и утверждение

Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты, документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Правительству Швейцарской Конфедерации, которое является Правительством-депозитарием.

Статья 21

Присоединение

Настоящая Конвенция открыта для присоединения в течение неограниченного времени. Документы о присоединении сдаются на хранение Правительству-депозитарию.

Статья 22

Вступление в силу

1. Конвенция вступает в силу через 90 дней после сдачи на хранение Правительству-депозитарию десятой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует, принимает или утверждает Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение десятой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу через 90 дней после сдачи на хранение таким государством своей ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.

Статья 23

Оговорки

1. Положения настоящей Конвенции не подлежат общим оговоркам. Конкретные оговорки могут быть сделаны в соответствии с положениями настоящей Статьи и Статей 15 и 16.

2. Любое государство при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении, может сделать конкретную оговорку в отношении:

а) любого вида, включенного в Приложение I, II или III; или

b) любых частей или дериватов, указанных в связи с видом, включенным в Приложение III.

3. Пока Сторона не снимет оговорку, сделанную в соответствии с положениями настоящей Статьи, она будет считаться государством, не участвующим в Конвенции в отношении торговли теми видами или дериватами, которые указаны в этой оговорке.

Статья 24

Денонсация

Любая Сторона может денонсировать настоящую Конвенцию путем уведомления Правительства-депозитария в любое время. Денонсация вступает в силу через 12 месяцев после получения уведомления Правительством-депозитарием.

Статья 25

Депозитарий

1. Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на русском, английском, испанском, китайском и французском языках являются равноаутентичными, сдается на хранение Правительству-депозитарию, которое направит заверенные копии всем Государствам, подписавшим Конвенцию или сдавшим документы о присоединении к ней.

2. Правительство-депозитарий сообщает всем подписавшим и присоединившимся государствам и Секретариату о подписаниях, сдаче ратификационных грамот, документов о принятии, утверждении или присоединении, о вступлении в силу настоящей Конвенции, поправках к ней, внесении и снятии оговорок и об уведомлениях о денонсации.

3. Как только настоящая Конвенция вступит в силу, заверенная копия ее будет направлена Правительством-депозитарием Секретариату ООН для регистрации и опубликования в соответствии со статьей 102 Устава ООН ( 995_010 ).

В удостоверение чего, нижеподписавшиеся представители, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.

Совершеннов Вашингтоне третьего марта тысяча девятьсот семьдесят третьего года.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Интерпретация:

1. Ссылки на виды, включенные в данное Приложение делаются:

а) по названию вида или

б) по общей принадлежности к видам, включенным в высший таксон или в обозначенную часть его.

2. Сокращение "spp" используется для обозначения всех видов высшего таксона.

3. Другие упоминания таксонов выше видов делаются исключительно в целях информации или классификации.

4. Звездочка (*), стоящая у названия вида или высшего таксона, означает, что одна или несколько географических отдельных популяций, подвидов или видов данного таксона включены в Приложение II и что эти популяции, подвиды или виды исключены из Приложения I.

5. Знак (-), за которым следует номер, стоящий у названия вида высшего таксона, означает исключение из этого вида или таксона обозначенных географически отдельных популяций, подвидов или видов, как, например: - 101 Lemur catta - 102 Австрийская популяция.

6. Знак (+), за которым следует номер, стоящий у названия вида, означает, что только одна обозначенная географически отдельная популяция или подвид этого вида включены в данное приложение, как, например: + 201 только Итальянская популяция.

7. Знак (-/-), стоящий у названия вида или высшего таксона означает, что данные виды охраняются согласно схеме на 1972 г. Международной комиссией по китобойному промыслу.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Интерпретация:

1. Ссылки на виды, включенные в данное Приложение, делаются:

а) по названию вида или

б) по общей принадлежности к видам, включенным в высший таксон или указанную часть его.

2. Сокращение "spp" используется для обозначения всех видов высшего таксона.

3. Другие упоминания таксонов выше видов делаются исключительно в целях информации или классификации.

4. Звездочка (*), стоящая у названия вида или высшего таксона, означает, что одна или несколько географических отдельных популяций, подвидов или видов данного таксона включены в Приложение I и что эти популяции, подвиды или виды исключены из Приложения II.

5. Знак (#), за которым следует номер, стоящий у названия вида или высшего таксона, означает относящиеся сюда части или дериваты, обозначенные в целях настоящей Конвенции следующим образом: #1 означает корень #2 означает дерево #3 означает стволы.

6. Знак (-), за которым следует номер, стоящий у названия вида или таксона, означает исключение из этого вида или таксона обозначенных географически отдельных популяций, подвидов, видов или групп видов, как например: - 101 не суккуленты.

7. Знак (+), за которым следует номер, стоящий у названия вида или высшего таксона означает, что только обозначенные географически отдельные популяции, подвиды или виды таких видов или таксонов включены в это Приложение, как например: + 201 Все подвиды Северной Америки + 202 Виды Новой Зеландии + 203 Все виды этого семейства обеих Америк + 204 Австралийская популяция.

ПЕРЕЧЕНЬ

видов млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий, рыб, молюсков, насекомых и растений, экспорт, реэкспорт и импорт которых, а также их частей или дериватов регулируется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Приложения I и II. Данный вид, или подвид, или представители рода, семейства или отряда встречаются на территории СССР и вывоз их за рубеж, а также их частей или дериватов без специального разрешения запрещен.

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

КИТООБРАЗНЫЕ

Кашалотовые

Кашалот

Полосатиковые

Серые киты
Сейвал
Серый кит
Голубой кит
Горбатый кит
Гренландский кит
Кит южный
Все остальные виды китообразных
ХИЩНЫЕ

Псовые

Волк
Волк красный

Кошачьи

Гепард
Каракал (Азиатская популяция)
Рысь обыкновенная
Леопард
Тигр (кроме уссурийского)
Тигр уссурийский
Барс снежный, или ирбис
Все остальные виды кошачьих

Медвежьи

Медведь бурый тяньшанский
Белый медведь

Куньи

Выдра речная
ЛАСТОНОГИЕ

Настоящие тюлени

Тюлень-монах (все виды)
НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ

Лошадиные

Кулан
ПАРНОКОПЫТНЫЕ

Оленьи

Олень бухарский
Кабарга

Полорогие

Козел винторогий (все подвиды кроме чилтанского, белуджистанского,
афгано-пакистанского)
Горал
Баран горный
Баран снежный или толсторог
ПТИЦЫ
ТРУБКОНОСЫЕ

Альбатросовые

Альбатрос белоспинный
АИСТООБРАЗНЫЕ

Аистовые

Аист (белый) дальневосточный
Аист черный
ВЕСЛОНОГИЕ

Ибисовые

Ибис японский или красноногий
Колпина обыкновенная

Пеликановые

Пеликан кудрявый
ГУСЕОБРАЗНЫЕ

Утиные

Казарка краснозобая
Лебедь тундровый, или малый черношейный
ДНЕВНЫЕ ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ

Ястребинные

Орел-могильщик
Орлан-белохвост
Сокол-сапсан
Сокол пустынный
Кречет (кроме птиц из Сев. Америки и Гренландии)
Все остальные виды дневных хищных птиц, кроме американских грифов
КУРООБРАЗНЫЕ

Тетеревиные

Тетерев кавказский
Улар каспийский
Улар тибетский
Дрофа-красотка, или джек
Дрофа обыкновенная
ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ

Журавлиные

Журавль японский
Журавль белый, или стерх
Журавль черный, или монах
Журавль даурский
РЖАНКООБРАЗНЫЕ

Ржанковые

Кроншнеп-малютка
Кроншнеп-тонкоклювый
Улит охотский
КУКУШКООБРАЗНЫЕ

Тураковые

СОВООБРАЗНЫЕ

Все виды совообразных

ДЯТЛООБРАЗНЫЕ

Дятловые

Дятел чешуйчатый (равнинный)
ЧАЙКОВЫЕ
Чайка буроголовая
Чайка реликтовая
РЕПТИЛИИ
ЧЕРЕПАХИ
Сухопутные (наземные) черепахи
Все виды черепах наземных
ЯЩЕРИЦЫ

Варановые

Варан серый, или пустынный
ЗМЕИ
Удавы или ложноногие змеи
Удавы или питоны
РЫБЫ
ОСЕТРООБРАЗНЫЕ

Осетровые

Осетр балтийский, или атлантический
ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ

Лососевые

Белорыбица (каспийская)
НАСЕКОМЫЕ

ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ (БАБОЧКИ)

Парусники
Аполлон (большой)
ФЛОРА

Орхидные

Все виды орхидных, кроме:
Катлея скинери
Катлея триане
Дидиция Канангхама
Ванда голубая
Лелия Йонгбена
Лелия лопастная
Ликасте виргиналие (белая разновидность)
Перистерия элата
Ренантера Имшутина

Первоцветные

Цикламены (=Дряквы) (все виды)

Вербеновые

Орехокрыльник (Кариоптерис) монгольский
ВИДЫ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ I, II, III списка СИТЕС от 11 июня 1992 г.
ЖИВОТНЫЕ
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
ОДНОПРОХОДНЫЕ

Ехидновые

II Проехидна (все виды рода)
СУМЧАТЫЕ

Хищные сумчатые

I Сумчатая мышь длиннохвостая
I Сумчатая мышь пятнистая

Тасманийские волки

I Сумчатый тасманский волк

Бандикутовые

I Бандикут свиноногий
I Бандикут западный

Кроличьи бандикуты

I Билиби обыкновенный
I Бандикут малый кроличий

Кускусовые, или поссумовые

II Кускус пятнистый
II Кускус пушистый

Буррамисовые

II Буррамис малый

Вомбатовые

I Вомбат шерстоногий Крефта

Кенгуровые

I Короткомордые кенгуру
I Кенгуру гологрудый
II Кенгуру древесный Беннета
II Кенгуру древесный инустус
II Кенгуру древесный Лумхольтца
II Кенгуру древесный медвежий
I Кенгуру пучкохвостый
I Кенгуру полосатый
I Кенгуру плоскокоготный
I Кенгуру луннокоготный

РУКОКРЫЛЫЕ

Крылановые

II Ацеродоны (все виды рода)
I Летучая лисица трукская
I Летучая лисица марианская
I Летучая лисица понапенская
I Летучая лисица мортлокская
I Летучая лисица палаунская
I Летучая лисица самоанская
I Летучая лисица тонганская
II Летучие лисицы (все остальные виды)

Листоносовые

III Широконос линейчатый (из Уругвая)
ПРИМАТЫ
II Приматы: все виды отряда, кроме включенных в Приложение I:

Лемуровые

I Лемуровые (все виды)

Карликовые лемуры

I Карликовые лемуры (все виды)

Индриевые

I Индриевые (все виды)

Руконожковые

I Руконожка или ай-ай

Игрунковые

I Игрунка обыкновенная белоухая
I Игрунка обыкновенная желтоголовая
I Игрунки львиные (все виды)
I Тамарин пегий
I Тамарин белоногий
I Тамарин Эдипов

Мармозетковые

I Мармозетка Гельди

Капуциновые

I Ревун колумбийский
I Коата Жоффруа (подвид)
I Коата Жоффруа панамский
I Обезьяна паукообразная
I Какайо, или уакари (все виды)
I Саки белоносый
I Обезьяна желтохвостая шерстистая
I Саймири рыжеспинный

Мартышковые

I Мангобей чубастый (подвид)
I Мартышка-диана
I Колубус гвинейский
I Толстотел красный
I Макак львинохвостый: или вандеру
I Носачи (все виды)
I Дрил
I Мандрил
I Гульман
I Тонкотел, или лангур индийский
I Тонкотел, или лангур хохлатый
I Тонкотел, или лангур ментавайский
I Обезьяны тонкотелые (все виды)

Гиббоновые

I Гиббон (все виды)

Человекообразные обезьяны

I Орангутаны, шимпанзе и гориллы
НЕПОЛНОЗУБЫЕ

Ленивцевые

II Ленивец бурогорлый
III Ленивец Гоффмана (из Коста-Рики)

Броненосцевые

III Броненосец центральноамериканский (из Коста-Рики)
III Броненосец уругвайский (из Уругвая)
I Броненосец гигантский

Муравьедовые

II Муравьед трехпалый
III Муравьед четырехпалый (из Гватемалы)
ЯЩЕРЫ

Панголиновые

II Панголии индийский
III Ящер гигантский
II Ящер яванский
II Ящер китайский
I Ящер степной
III Ящер четырехпалый (из Ганы)
III Ящер белобрюхий (из Ганы)
ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ

Заячьи

I Заяц щетинистый
I Кролик бесхвостый
ГРЫЗУНЫ

Беличьи

I Луговая собачка мексиканская
III Белка африканская (из Ганы)
III Сурок длиннохвостый (из Индии)
III Сурок гималайский (из Индии)
II Гигантская белка (все виды рода)
III Белка Деппа (из Коста-Рики)

Мышинные

I Мышь прутогнездная
I Мышь ложная крикливая
I Ложная водяная крыса
I Толстохвостая крыса центральноавстралийская

Шиншиловые

I Шиншила (все виды)

Летяги-шипохвосты

III Шипохвост серебристый (из Ганы)
III Шипохвост Дерби (из Ганы)
III Шипохвост Пела (из Ганы)
III Шипохвост длиннохвостый (из Ганы)

Дикобразовые

III Дикобраз гребенчатый (из Ганы)

Дикобразы американские

III Дикобраз мексиканский (из Гондураса)
III Дикобраз колючий (из Уругвая)

Агутиевые

III Пака (из Гондураса)
III Агути пятнистый (из Гондураса)
КИТООБРАЗНЫЕ
II Китообразные (все виды отряда: кроме включенных в Приложение I)

Пресноводные дельфины

I Дельфин озерный
I Дельфин гангский (все виды рода)

Клювокрылые

I Плавуны (все виды рода)
I Бутылконосы (все виды рода)

Кашалотовые

I Кашалот

Дельфиновые

I Длинноклювые дельфины (все виды)
I Белые дельфины (все виды)

Морские свиньи

I Морская свинья бесперая
I Морская свинья калифорнийская

Серые киты

I Серый кит

Полосатиковые

I Полосатик малый
I Сейвал
I Полосатик Брайда
I Голубой кит
I Финвал
I Горбатый кит

Гладкие киты

I Киты гренландские (все виды)
I Кит гладкий короткоголовый
ХИЩНЫЕ

Псовые

III Шакал азиатский (из Индии)
I Волк (из Бутана, Индии, Непала и Пакистана)
II Волк (все остальные популяции вида)
II Волк гривистый
II Волк красный
II Лисица андская
II Лисица южноамериканская
II Лисица парагвайская
II Лисица майконг, или лиса-крабоед
I Собака кустарниковая
III Лисица бенгальская (из Индии)
II Лисица афганская
III Лисица обыкновенная (подвид из Индии)
II Фенек

Медвежьи

I Большая панда
I Медведь малайский
I Медведь губач
I Медведь тибетский, или белогрудый
I Медведь очковый
I Медведь бурый (популяции из Бутана, Китая, Мексики и Монголии)
II Медведь бурый (из других стран)
I Медведь бурый тяншанский
II Медведь белый
II Медвежьи - остальные виды семейства

Енотовые

II Панда малая
III Олинго пушистохвостый (из Коста-Рики)
III Какомицили центральноамериканский (из Коста-Рики)
III Носуха обыкновенная (из Гондураса)
III Носуха обыкновенная (подвид из Уругвая)
III Кинкажу (из Гондураса)

Куньи

I Выдра конголезская
II Скунс Гумбольдта
III Тайра (из Гондураса)
I Калан калифорнийский
III Гризон (из Коста-Рики)
I Выдра кошачья (из Камеруна, Нигерии)
I Выдра длиннохвостая
I Выдра речная
I Выдра южная речная
II Выдровые (все остальные виды подсемейства)
III Харза (из Индии)
III Куница каменная (подвид из Индии)
III Медоед (из Ботсвана и Ганы)
III Солонгой (из Индии)
III Горностай (из Индии)
III Солонгой индийский (из Индии)
I Хорь черноногий
III Колонок сибирский (из Индии)
I Выдра гигантская

Виверровые

III Винтуронг (из Индии)
II Циветта виверровая
III Циветта африканская (из Ботсвана)
II Фасоа
II Мунго мелкозубый
II Фаналока
II Циветта полосатая
III Циветта гималайская (из Индии)
III Мусанг (малайский) (из Индии)
III Мусанг южноиндийский (из Индии)
II Прионодон, или лизанг полосатый
I Прионодон пятнистый
III Цивета крупнопятнистая (из Индии)
III Цивета азиатская (из Индии)
III Цивета малая (из Индии)

Гиеновые

I Гиена бурая

Мангустовые

III Мангуст малый (из Индии)
III Мангуст индийский серый (из Индии)
III Мангуст бурый (из Индии)
III Мангуст Смита (из Индии)
III Мангуст крабоед (из Индии)
III Мангуст полосатошейный (из Индии)

Волки земляные

III Волк земляной (из Ботсваны)

Кошачьи

I Гепард
I Кошка бенгальская (подвид из Китая)
I Каракал (азиатская популяция)
II Кот камышовый, или хаус
I Пума флоридская
I Пума центральноамериканская
I Пума североамериканская
II Кот лесной амурский
I Кошка Жоффруа
I Кошка андская
II Кошка степная, или пятнистая
II Рысь
II Манул
II Кот бархатный
I Кошка мраморная
I Кошка черноногая
I Оцелот
I Пиренейская рысь
I Кошка суматранская
I Кошка пятнисторыжая (из Индии)
II Кошка лесная европейская
I Кошка Темминка
I Онцилла
I Кошка американская
I Ягуарунди (из стран Центральной и Северной Америки)
II Рысь
I Леопард дымчатый
I Лев азиатский (подвид)
I Ягуар
I Леопард
I Тигр
I Барс снежный, или ирбис
II Кошачьи - остальные виды семейства,не включенные в Приложение I
ЛАСТОНОГИЕ

Ушастые тюлени

II Котик южный (все виды рода)
I Морской котик гуадалупский

Настоящие тюлени

II Морской слон южный
I Тюлень-монах (все виды рода)

Моржовые

III Морж (из Канады)
ХОБОТНЫЕ

Слоновые

I Слон индийский
I Слон африканский
СИРЕНЫ

Дюгониевые

I Дюгонь (кроме Австралии)
II Дюгонь (из Австралии)

Ламантиновые

I Ламантин амазонский
I Ламантин американский
II Ламантин африканский
НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ

Лошадиные

I Зебра африканская
I Зебра Греви
II Кулан: подвиды и все виды, кроме монгольского и индийского
I Кулан монгольский
I Кулан индийский
I Лошадь Пржевальского
II Зебра горная Хартмана
I Зебра горная канская

Тапировые

II Тапир равнинный
I Тапировые (все остальные виды)

Носороговые

I Носороги (все виды)
ПАРНОКОПЫТНЫЕ

Свиньи

I Бабирусса
I Свинья карликовая

Пекариевые

I Пекари Вагнера (кроме популяции США)
II Пекари (все остальные виды пекари)

Бегемотовые

II Бегемот карликовый
III Бегемот обыкновенный (из Ганы)

Верблюдовые

II Гуанако
I Викунья (кроме шерсти из Перу и Чили)
II Викунья (шерсть из Перу и Чили)

Оленьи

I Олень-гуэмал
I Лань иранская
III Олень (берберийский) (из Туниса)
I Олень барасинга
II Олень бухарский
I Олень персидский
I Олень эльда, или олень лира
I Свиной олень гангский
I Свиной олень филиппинский
I Свиной олень Кули
I Гуэмалы (все виды рода)
III Мазама большой (из Гватемалы)
I Кабарга (гималайская популяция)
II Кабарга (из России и Монголии)
I Мунтжак черный
III Олень белохвостый (из Гватемалы)
I Олень пампасный
II Пуду северный

Оленьковые

III Оленек водяной (из Ганы)

Полорогие

I Аддакс
II Баран гривистый североафриканский
I Вилорог
III Антилопа или гарна (из Непала)
I Бизон американский лесной
III Бонго
I Гаур
I Як дикий
I Купрей, или дикий бык
III Буйвол азиатский (из Непала)
I Буйвол карликовый, или аноа
I Буйвол мидоранский, или тамарау
I Буйвол горный аноа
II Такин
I Козел винторогий
I Серау
II Дукер черноспинный
I Дукер чепрачный
II Дукер голубой
II Дукер Оджильби
II Дукер желтоспинный
II Дукер зебровый
II Бонтбок, или арабская газель
III Антилопа-топи (из Ганы)
III Газель кювьерова (из Туниса)
I Газель сахарская
I Антилопа черная (подвид)
II Козел водяной
I Горал
I Антилопа саблерогая
I Орикс белый
I Баран горный (все подвиды, кроме тибетского)
II Баран толсторог (из Мексики)
I Муфлон кипрский
I Баран ладакский
I Оронго
III Серна абруцкая доркас (из Туниса)
III Серна песчаная (из Туниса)
III Антилопа .....
III Оптатунга ..... (из Ганы)
III Бонго (из Ганы)
ПТИЦЫ
СТРАУСООБРАЗНЫЕ

Страусовые

I Страус африканский (из Алжира, Буркина-Фасо, Камеруна, Мали,
Мавритании, Марокко, Нигера, Нигерии, Сенегала, Судана,
Центральноафриканской республики, Чада)
НАНДУОБРАЗНЫЕ

Нандувые

I Нанду малый, или дарвинов
II Нанду большой или северный

ТИНАМУОБРАЗНЫЕ

Тинамувые

Тинаму краснокрылый
II Тинаму краснокрылый боливийский
II Тинаму краснокрылый аргентинский
II Тинаму краснокрылый бразильский
I Тинаму орхистоголовый
ПИНГВИНООБРАЗНЫЕ

Пингвиновые

II Пингвин очковый
I Пингвин гумбольдта
ПОГАНКООБРАЗНЫЕ

Поганковые

I Поганка атитланская
БУРЕВЕСТНИКООБРАЗНЫЕ

Альбатросовые

I Альбатрос белоспинный
ПЕЛИКАНООБРАЗНЫЕ

Пеликановые

I Пеликан кудрявый

Олушевые

I Олуша Аббота, или чернокрылая

Фрегатовые

I Фрегат рождественский
АИСТООБРАЗНЫЕ

Цаплевые

III Цапля-голиаф (из Ганы)
III Цапля египетская (из Ганы)
III Цапля белая большая (из Ганы)
III Цапля белая малая (из Ганы)

Китоглавовые

II Китоглав

Аистовые

I Аист (белый) дальневосточный
II Аист черный
III Аист седлоклювый (из Ганы)
I Ябиру
III Аист- марабу (из Ганы)
I Аист-клювач малайский

Ибисовые

III Ибис зеленокрылый (из Ганы)
III Ибис пятнистогрудый (из Ганы)
II Ибис красный
II Ибис лысый
I Ибис горный
I Ибис японский красноногий
II Колпица обыкновенная
III Ибис священный (из Ганы)

Фламинговые

II Фламинго (все виды)
ГУСЕОБРАЗНЫЕ

Утиные

III Гусь египетский (из Ганы)
III Шилохвост (из Ганы)
II Чирок оклендский (подвид о.Адамс)
II Чирок оклендский (новозеландский)
I Чирок оклендский (подвид о.Кэмпбелл)
III Чирок капский (из Ганы)
III Чирок ..... (из Ганы)
III Чирок- евнетуног ..... (из Ганы)
II Чирок мадагаскарский
II Чирок клокотун
I Кряква лайсанская
I Кряква марианская
III Свиязь (из Ганы)
III Чирок-трескунок (из Ганы)
III Нырок белоглазый (из Ганы)
I Казарка канадская алеутская
II Казарка краснозобая
I Казарка Гавайская или нене
III Утка мускусная (из Гондураса)
I Утка древесная малайская
II Коскороба
II Лебедь черношейный
II Утка свистящая карибская
III Утка свистящая красноклювая (из Гондураса)
III Утка свистящая рыжая (из Ганы и Гондураса)
III Утка свистящая белолицая (из Ганы)
III Гусь карликовый африканский (из Ганы)
I Утка розовоголовая
II Утка гребненосая
II Савка обыкновенная
III Гусь шпорцевый (из Ганы)
III Утка Хартлауба (из Ганы)
СОКОЛООБРАЗНЫЕ
II Дневные хищные птицы (все виды кроме американских грифов и
видов, включенных в Приложение I)

Американские грифы

I Кондор калифорнийский
III Гриф королевский (из Гондураса)
I Кондор андский

Ястребиные

II Тювик
II Тювик европейский
II Ястреб-тетеревятник
II Ястреб перепелятник
II Ястреб короткопалый
II Ястреб перепелятник малый
II Гриф черный
I Орел могильник испанский
II Беркут
II Подорлик большой
I Орел-могильщик
II Орел степной
II Подорлик малый
II Сарыч ястребиный
II Канюк обыкновенный
II Курганник мохноногий
II Зимняк или канюк-зимняк
II Канюк курганник
I Коршун крючкоголовый кубинский
II Змееяд
II Лунь болотный
II Лунь полевой
II Лунь степной
II Лунь пегий
II Лунь луговой
II Бородач
II Сил белоголовый
II Кумай или сип гималайский
I Орлан-белохвост
I Орлан белоголовый
II Орлан-долгохвост
II Орлан белоплечий
I Гарпия обыкновенная
II Орел ястребиный
II Орел карлик
II Коршун черный
II Коршун красный
II Стервятник
II Скопа
I Орел филиппинский (обезьяноед)
II Осоед (обыкновенный)
II Осоед хохлатый
II Орел хохлатый
II Ястребиные (все остальные виды: грифы, канюки, орлы, ястребы и
др.)

Соколиные

II Кобчик амурский
I Пустельга сейшельская
II Сокол средиземноморский
II Балобан
II Дербник
I Кречет
II Лаггар
II Пустельга степная
I Пустельга мадагаскарская
I Шахин, или сокол рыжеголовый
I Сапсан, или сокол сапсан
I Пустельга маврикийская
I Кречет
II Чеглок
II Пустельга обыкновенная
II Кобчик
II Соколиные (все остальные виды)
КУРООБРАЗНЫЕ

Большеноговые

I Большеног-малео

Краксовые

III Кракс синеклювый (из Колумбии)
I Кракс Блюменбаха
III Кракс даубентона (из Колумбии)
III Кракс сережчатый (из Колумбии)
III Кракс большой (из Гватемалы, Гондураса, Колумбии и Коста-Рики)
I Кракс-миту
I Гуан или гокко рогатый
III Чачалака бурокрылая (из Гватемалы и Гондураса)
III Кракс шлемоносный (из Колумбии)
I Пенелопа белокрылая
III Пенелопа хохлатая (из Гондураса)
III Гуан высокогорный (из Гватемалы)
I Гуан чернолобый
I Гуан белошапочный (тринидадский)

Фазановые

III Цесарка белогрудая (из Ганы)
III Индейка пятнистая (из Гватемалы)
III Куропатка кустарниковая коричневошейная (из Малайзии)
III Куропатка кустарниковая восточная (из Малайзии)
II Аргус (большой)
III Куропатка лесная рыжая (из Малайзии)
I Фазан хохлатый гималайский
I Куропатка виргинская маскированная
I Фазан ушастый тибетский
I Фазан ушастый Хармана
I Фазан ушастый бурый (или маньчжурский)
II Курица джунглевая серая
II Фазан кровавый, или сермун
I Моналы (все виды рода)
I Фазан Эдвардса, или белошапочный
III Фазан малайский огнеспинный (из Малайзии)
III Фазан хохлатый красноспинный (из Малайзии)
I Фазан императорский
I Фазан тайванский или Суинхо
III Куропатка лесная черная (из Малайзии)
I Палин синекрылый, или зеленый
II Фазан павлиний серый
I Фазан павлиний палаванский
II Фазан павлиний бурый
III Фазан павлиний Ротшильда (из Малайзии)
II Фазан павлиний малайский
II Фазан павлиний Шлейермахера
I Глазчатый аргус
III Куропатка лесная длинноклювая
III Куропатка лесная хохлатая (из Малайзии)
I Фазан Эллиота
I Фазан Юма
I Фазан-микадо
I Улар каспийский, Улар тибетский
I Трагопан Блита
I Трагопан китайский
I Трагопан черноголовый
III Трагопан рогатый (сатир) ( из Непала)
I Тетерев большой луговой Этгуотера
ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ

Трехперстковые

II Трехперстка черногрудая

Австралийские странники

II Странник австралийский

Журавлиные

II Журавль-красавка
I Журавль американский
II Журавль канадский (кроме подвидов кубинского или миссисипского)
I Журавль канадский (кубинский)
I Журавль канадский (миссисипский)
II Журавль серый
I Журавль японский
I Журавль белый, или стерх
I Журавль черный, или монах
I Журавль черношейный
I Журавль даурский
II Журавлиные (все остальные виды)

Пастушковые

II Пастушок Уэка
I Пастушок лесной лордхаусский

Кагувые

I Кагу

Дрофиные

I Дрофа индийская (большая)
I Дрофа-красотка, или джек
I Флорикан бенгальский
II Дрофа обыкновенная
II Стрепет
II Дрофиные (все остальные виды семейства)
РЖАНКООБРАЗНЫЕ

Авдотковые

III Авдотка двухполосая (из Гватемалы)

Бекасовые

I Кроншнеп эскимосский
I Кроншнеп тонкоклювый
I Улит охотский

Чайковые

I Чайка реликтовая
ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ
I Голубиные
I Голубь никобарский
II Голубь плотоядный миндорский
II Голубь земляной лусонский
III Голуби венценосные (все виды рода)
III Голубь пятнистый (из Ганы)
III Голубь бронзовоспинный (из Ганы)
III Голубь сизый (из Ганы)
III Голубь маврикийский (из Маврикия)
III Голубь серый лесной (из Ганы)
III Голубь капский (из Ганы)
III Горлица плачущая африканская (из Ганы)
III Горлица розовоголовая (из Ганы)
III Горлица красноглазая (из Ганы)
III Горлица сенегальская (из Ганы)
III Горлица обыкновенная (из Ганы)
III Горлица винная (из Ганы)
III Голубь зеленый Рейхсноу (из Ганы)
III Голубь зеленый Брюса (из Ганы)
III Голубь черноклювый (из Ганы)
III Голубь синепятнистый (из Ганы)
III Голубь синеголовый (из Ганы)
III Голубь тамборинский (из Ганы)
ПОПУГАЕОБРАЗНЫЕ

Попугаевые

I Амазон красношейный
I Амазон желтоплечий
I Амазон краснохвостый бразильский
I Амазон сент-винсентский
I Амазон императорский
I Амазон белоголовый кубинский
I Амазон великолепный
I Амазон желтохвостый
I Амазон тукуманский
I Амазон сент-люсийский
I Амазон винный
I Амазон пуэрториканский
I Ара голубой, гиацинтовый и Лира
I Ара большой зеленый
I Ара синегорлый
I Ара красно-синий, или араканга
I Ара Иллигера
I Ара солдатский
I Ара красноухий
I Попугай (=Аратинга) золотистый
I Какаду Гоффина
I Какаду краснохвостый
I Какаду краснохохлый
I Ара Спикса, или малый голубой
I Попугайчик желтоголовый Форбеса
I Попугайчик красноголовый
I Попугайчик фикусовый Коксена
I Попугайчик травяной златобрюхий
I Попугай (=Аратинга) желтоухий
I Попугай ночной австралийский
I Попугай земляной
I Попугай красноголовый
I Какаду черный, пальмовый
I Попугай райский златоплечий
I Попугай райский арнемлендский
I Попугай райский красноплечий
I Попугай ожерелловый маврикийский
I Попугай серый (подвид о.Фернондо-По)
I Попугайчик синегорлый охристый
I Ара попугай толстоклювые, краснолобый и темнолобый
I Ара совиный, или какапо
III Попугай ожереловый Крамера (из Ганы)
II Попугай - все остальные виды отряда кроме:
Волнистый попугайчик
Нимфа, или карелла
Ожерелковый попугай
КУКУШКООБРАЗНЫЕ

Тураковые

III Турако большой синий (из Ганы)
III Турако серый западный (из Ганы)
II Турако пурпурнохохлый
III Турако фиолетовый (из Ганы)
II Турако шлемоносный
II Турако краснохохлый или Фишера
II Турако длиннохохлый или Ливингстона
III Турако хохлатый (из Ганы)
II Турако гвинейский
II Турако Шалова
II Турако Шутта, или черноклювый
СОВООБРАЗНЫЕ

Сипуховые

I Сипуха мадагаскарская
II Сипуха (обыкновенная)

Настоящие совы

II Сыч мохноногий
II Сова болотная
II Сова ушастая
I Сыч индийский
II Сыч домовой
II Филин
II Сыч воробьиный
II Филин рыбный
I Совка филиппинская
I Сова иглоногая новозеландская
II Сова иглоногая восточная
I Сова иглоногая молуккская
II Сова белая (=полярная)
II Совка ошейниковая
II Совка буланая
II Сплюшка, или совка-сплюшка
II Совка уссурийская
II Неясыть серая
II Неясыть бородатая
II Неясыть длиннохвостая
II Сова ястребиная
II Совиные: все остальные виды сов, филинов, сычей
СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ

Колибри

I Колибри Дорна
II Колибри (все остальные виды семейства)
ТРОГОНООБРАЗНЫЕ

Трогоновые

I Квезал центральноамериканский
РАКШЕОБРАЗНЫЕ

Птицы-носороги

I Птица-носорог рыжешейная
I Птица-носорог красноватая
II Птицы-носороги (все остальные виды рода)
II Птицы-носороги короткохохлые (все виды рода)
II Птицы-носороги гребненосые (все виды рода)
I Калао двурогий
I Птица-носорог шлемоносная
II Калао (все остальные виды рода)
II Птицы-носороги филиппинские (все виды рода)
II Птицы-носороги ржавчатобрюхие (все виды рода)
ДЯТЛООБРАЗНЫЕ

Бородатковые

III Бородатка тукановая (из Колумбии)

Тукановые

III Туканет шафранный (из Аргентины)
II Арасари черношейный
III Арасари коричневоухий (из Аргентины)
II Арасари зеленый
III Тукан красногрудый (из Аргентины)
II Тукан плоскоклювый
II Тукан большой
II Тукан обыкновенный
II Тукан ариель
III Арасари златоухий (из Аргентины)

Дятловые

I Дятел императорский
I Дятел белобрюхий кореский
ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ

Котинговые

III Зонтичная птица амазонская (из Колумбии)
III Зонтичная птица длиннолапистая (из Колумбии)
I Котинга лентогрудая (=пятнистая)
II Пастушки скалистые (все виды)
I Котинга белокрылая

Питтовые

II Питта девятицветная (китайская)
II Питта синехвостая
I Питта Генри
I Питта Коха

Австралийские кустарницы

I Австралийская кустарница крикливая

Ласточковые

I Ласточка лесная белоглазая, или таиландская

Мухоловковые

III Камышовка родригесская (из Маврикия)
II Мухоловка Рюка
I Щетиноклювка (=Камышовка усатая) рыжая (подвид)
I Щетиноклювка (=Камышовка усатая) западная
I Вороны лысые белошейная и серошейная
III Мухоловка райская маскаренская (из Маврикия)

Тунмаловые

III Тунмал шафранный (из Уругвая)

Белоглазковые

I Белоглазка норфолкская

Медососовые

I Медосос чернолицый (подвид)

Овсянковые

II Кардинал желтый
II Кардинал желтобрюхий
II Кардинал краснохохлый

Вьюрковые

I Чиж огненный, или красный
II Чиж Ярелла
III Вьюрок канареечный полосатоголовый (из Ганы)
III Вьюрок канареечный белохвостый (из Ганы)
III Вьюрок канареечный желтолобый (из Ганы)

Астрильдовые

III Амадина красногорлая (из Ганы)
III Муния зебровая (из Ганы)
III Астрильд волнистый (из Ганы)
III Астрильд краснохвостый (из Ганы)
III Астрильд оранжевощекий (из Ганы)
III Астрильд серый чернохвостый (из Ганы)
III Амарант чернобрюхий (из Ганы)
III Амарант темный (из Ганы)
III Амарант полосатогрудый (из Ганы)
III Амарант обыкновенный (из Ганы)
III Амарант черногорлый (из Ганы)
III Амадина черно-белая (из Ганы)
III Амадина серебристоклювая (из Ганы)
III Амадина бронзовая (из Ганы)
III Амадина вьюрковая (из Ганы)
III Медингоа зеленый (из Ганы)
III Астрильд сероголовый (из Ганы)
III Астрильд темный коричневогрудый (из Ганы)
III Астрильд темный сероспинный (из Ганы)
III Астрильд темный белогрудый (из Ганы)
III Астрильд темный светлолобый (из Ганы)
III Астрильд перепелиный (из Ганы)
III Пармоптила гангский
III Фолидорнис, или астрильд синичный (из Ганы)
II Амадина черногорлая
III Астрильд пурпурный чернобрюхий (из Ганы)
III Питилия краснолицая (из Ганы)
III Питилия краснокрылая (из Ганы)
III Астрильд синеклювый западный (из Ганы)
III Астрильд красноухий (из Ганы)

Ткачиковые

III Ткач толстоклювый (из Ганы)
III Ткач красноголовый (из Ганы)
III Вдовушка паразитическая (из Ганы)
III Птица буйволова белоклювая (из Ганы)
III Ткач длиннохвостый золотой (из Ганы)
III Ткач длиннохвостый красношейниковый (из Ганы)
III Ткач-бишоп огненный (из Ганы)
III Ткач-бишоп красношапчатый (из Ганы)
III Ткач-бишоп желтоспинный (из Ганы)
III Малимба черногорлый (из Ганы)
III Малимба хохлатый (из Ганы)
III Малимба красногорлый (из Ганы)
III Малимба красношейниковый (из Ганы)
III Малимба красногузый (из Ганы)
III Ткачик компактный (из Ганы)
III Воробей сероголовый (из Ганы)
III Воробей каменный малый (из Ганы)
III Ткач воробьиный коричневокрылый(из Ганы)
III Ткачик Максуэлла (из Ганы)
III Ткачик оранжевый (из Ганы)
III Ткачик деревенский (из Ганы)
III Ткачик Хойглина (из Ганы)
III Ткачик малый масковый (из Ганы)
III Ткачик черноголовый (из Ганы)
III Ткачик черный Виейльо (из Ганы)
III Ткачик черношейный (из Ганы)
III Ткачик тонкоклювый (из Ганы)
III Ткачик златоспинный (из Ганы)
III Ткачик трехцветный (из Ганы)
III Ткачик желтый масковый (из Ганы)
III Квелия красноголовая (из Ганы)
III Ткач чешуйчатоголовый (из Ганы)
III Вдовушка атласная (из Ганы)
III Вдовушка длиннохвостая (из Ганы)
III Вдовушка ларватикола (из Ганы)
III Вдовушка доминиканская (из Ганы)
III Вдовушка райская (из Ганы)
III Вдовушка рарикола (из Ганы)
III Вдовушка райская тоголезская (из Ганы)
III Вдовушка Вильсона (из Ганы)

Скворцовые

III Майна священная (из Таиланда)
I Скворец балийский или Ротшильда

Райские птицы

I Райские птицы (все виды семейства)
РЕПТИЛИИ
ЧЕРЕПАХИ

Мексиканские черепахи

II Мексиканская черепаха

Пресноводные черепахи

I Батагур
II Черепаха водяная лесная
I Черепаха водяная Моленберга
I Черепаха гамильтонова
I Черепаха кровельная индийская
I Черепаха трехкилевая
I Черепаха глазчатая
I Черепаха коробчатая мексиканская

Сухопутные черепахи

II Черепаха степная (среднеазиатская)
I Черепаха слоновая
I Черепаха лучистая
I Черепаха клювогрудая мадагаскарская
I Черепаха гофер мексиканский
I Черепаха геометрическая
II Черепаха греческая (средиземноморская)
II Черепаха степная (среднеазиатская)
II Черепахи сухопутные: все остальные виды семейства

Морские черепахи

I Черепахи морские: все виды семейства (логгерхиды,
зеленые (суповые) черепахи, бисса и редлея)

Кожистые черепахи

I Черепаха кожистая

Трехкоготные черепахи

I Черепаха индийская лопастная
I Трионикс черный
I Трионикс гангский
I Трионикс глазчатый
I Трионикс темный
III Трионикс африканский (из Ганы)

Пеломедузовые черепахи

II Черепаха щитоногая мадагаскарская
II Черепаха большеголовая амазонская
III Пеломедуза африканская, или шлемоносная (из Ганы)
III Черепаха складная белогрудая (из Ганы)
III Черепаха складная каштановая (из Ганы)
III Черепаха складная габонская (из Ганы)
III Черепаха складная черная (из Ганы)
II Черепахи щитоногие (все виды рода)

Змеиношейные черепахи

I Черепаха жабья болотная
КРОКОДИЛЫ
II Крокодилы: все виды, кроме включенных в Приложение I

Аллигаторовые

I Аллигатор китайский
I Кайман крокодиловый апопорисский
I Кайман широкомордый
I Кайман черный

Настоящие крокодилы

I Крокодил острорылый
I Крокодил узкорылый африканский
I Крокодил орнокский
I Крокодил центральноамериканский
I Крокодил нильский (кроме популяций Ботсваны, Замбии, Зимбабве,
Кении, Малави, Мозамбика, Танзании, Эфиопии и экспорта в
соответствии с ежегодной квотой, из Мадагаскара, Сомали, Уганды и
ЮАР)
I Крокодил филиппинский миндоранский
I Крокодил болотный или магер
I Крокодил гребнистый (кроме экспорта в соответствии с
ежегодной квотой из Папуа-Новой Гвинеи и Австралии)
I Крокодил кубинский
I Крокодил сиамский
I Крокодил тупорылый
I Крокодил гавиаловый

Гавиаловые

I Гавиал ганский
КЛЮВОГОЛОВЫЕ

Клинозубые

I Гаттерия, или туатара
ЯЩЕРИЦЫ

Гекконовые

II Геккон голопалый
II Гекконы дневные, или фельзумы (все виды рода)

Агамовые

II Шипохвосты (все виды рода)

Хамелеоновые

II Хамелеоны пестрые горные (все виды рода)
II Хамелеоны настоящие (все виды рода)

Игуановые

II Игуана морская голопогосская
I Игуаны полосатые фиджийские
II Конолофы (все виды рода)
I Игуана кольцехвостые (все виды рода)
II Игуана (все виды рода)
II Ящерица рогатая
I Чаквелла сан-эстебанская

Ящерицы настоящие

I Ящерица канарская Симони
II Ящерица Лилфорда, или Болеарская
II Ящерица ...

Поясохвосты

II Поясохвосты (все виды рода)
II Псевдокордилюсы (все виды рода)

Тейнды

II Ящерица хлыстохвостая оранжевогорлая
II Ящеричный крокодил
II Ящерицы каймановые (все виды рода)
II Тегу тупинамбусы (все виды рода)

Сцинковые

II Сцинк цепкохвостый гигантский

Ксенозавры

II Шинизавр крокодиловый

Ядозубы

II Ядозубы (все виды рода)

Варановые

I Варан бенгальский
I Варан желтый
I Варан серый пустынный
I Варан комодский, или гигантский индонезийский
II Все остальные виды рода варановых
ЗМЕИ

Удавы, или ложноногие змеи

I Удавы мадагаскарские (все виды рода)
I Удав аргентинский
II Все остальные виды удавов и питонов
I Болнерия многокилевая
I Удав древесный маскаренский
I Удав гладкогубый пуэрториканский
I Удав гладкогубый о-ва Мона
I Удав гладкогубый черно-желтый
II Удавчик стройный
II Удавчик западный
II Удавчик песчаный
II Удавчик восточный
II Удавчики (все остальные виды рода)
I Питон тигровый светлый
I Удав древесный мадагаскарский

Ужеобразные

III Уж килеспинный сланцевый (из Индии)
III Уж собакоголовый (из Индии)
II Муссурана Уж бразильский гигантский
II Змея яйцеед индийская
II Полоз большеглазый
III Уж рыболов Шнайдера (из Индии)

Аспидовые змеи

II Гоплоцефал бунгаровидный
III Аспид коралловый "диастема" (из Гондураса)
III Аспид коралловый чернопоясный (из Гондураса)
II Кобра индийская
II Кобра королевская

Гремучие змеи

III Щитомордник мексиканский (из Гондураса)
III Ботропс "аспер" (из Гондураса)
III Ботропс носатый (из Гондураса)
III Ботропс прыгающий (из Гондураса)
III Ботропс Богурта (из Гондураса)
III Ботропс цепкохвостый (из Гондураса)
III Гремучик странный, или каскавелла (из Гондураса)

Гадюковые

III Гадюка цепочная (из Индии)
I Гадюка степная (европейская популяция, кроме стран СНГ)
II Гадюка Вагнера
АМФИБИИ
ХВОСТАТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ

Амбистомовые

II Амбистома Дюмерили
II Амбистома мексиканская, или аксолотль

Скрытожаберники

I Саламандры исполинские (все виды рода)
БЕСХВОСТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ

Жабы (настоящие)

I Ателоп (= Арлекин) пестрый панамский
II Жаба сонорская зеленая
I Жаба обманчивая или камерунская
I Жабы живородящие африканские (все виды)

Миобатрахусы (= Австралийские жабы)

II Реобатрахусы, или Лягушки заботливые (все виды рода)

Древолазы (американские)

II Древолазы (=Лягушки-древолазы) (все виды рода)
II Листолазы (=Лягушки-листолазы) (все виды рода)

Лягушки настоящие

II Лягушка шестипалая
II Лягушка тигровая (индийская)

Узкороты (=Микро-квакши)

I Узкорот томатный
РЫБЫ
РОГОЗУБООБРАЗНЫЕ

Рогозубовые

II Рогозуб, или баррамунда
ЦЕЛАКАНТООБРАЗНЫЕ

Целакантовые (=Латимериевые)

I Латимерия, или целакант
ОСЕТРООБРАЗНЫЕ

Осетровые

I Осетр тупорылый
II Осетр остроносый (западноатлантический)
I Осетр атлантический

Веслоносые

II Веслонос (американский)
АРАВАНООБРАЗНЫЕ

Аравановые

II Арапейма гигантская
I Склеропагес малазийский (популяция Индонезии),
экземпляры до 15 см, выведенные в питомнике.
Экспорт из Индонезии в соответствии с ежегодной
квотой только через P.D.Bintang, Kalbar, Pontiak, West Kalimantan
II Склеропгес малазийский
КАРПООБРАЗНЫЕ

Карповые

II Цекобарбус, или барбус американский слепой
I Прибарбус икан

Чукучановые

I Чукучан-хасмитес
СОМООБРАЗНЫЕ

Шильбовые

I Шильбовый сом, или пангазианодон гигантский
ОКУНЕОБРАЗНЫЕ

Горбылевые

I Тотоаба, или Горбыль судачий Макдональда
НАСЕКОМЫЕ

ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ (БАБОЧКИ)

Парусники

II Бутанитисы-ласточкохвосты (все виды)
I Орнитонтера Александры
II Орнитоптеры (все виды)
I Парусник-чике
I Парусник Гомера
I Парусник корсиканский
II Аполлон
II Парусники-тейнопальпусы (все виды)
II Трогноптеры (все виды рода)
II Тронды (все виды рода)
ПАУКООБРАЗНЫЕ
ПАУКИ

Терафозиды

II Брахильперма Смита
КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ
ПИЯВКИ

Пиявковые

II Пиявка медицинская
МОЛЛЮСКИ
ВЕНЕРОИДНЫЕ

Тридакниды

II Тридакниды (все виды семейства)
УНИОНИОБРАЗНЫЕ

Униониды

I Корадилла рельефная
II Ципрогения Альберта
I Жемчужница-дромадер
I Эпиоблазма Куртиса
I Эпиоблазма желтая
I Эпиоблазма Сампсона
I Эпиоблазма борозчатая рябая
I Эпиоблазма борозчатая выпуклая зеленая
II Эпиоблазма борозчатая желтовато-коричневая
I Эпиоблазма борозчатая выпуклая
I Эпиоблазма раздутая
I Эпиоблазма уокера, или коричневая
I Фусконая клиновидная
I Фусконая Эдгара
II Фусконая округлая
II Лампсилис маленький
I Лампсилис Хиггинса
I Лампсилис шаровидный розовый
I Лампсилис тучный
I Лампсилис зеленеющий
II Лексингтония плоская
I Плетобазус лоскутный
I Плетобазус закрытый
II Плеуробема бугорчатая
I Плеуробема полная
I Потамплус объемистый
I Квадрула средняя
I Квадрула крапчатая
I Токсолазма цилиндрическая
I Перловица Никлина
I Перловица тампико текоматензис
I Виллоза трабалис

СТЕБЕЛЬЧАТОГЛ...

Ахатинеллиды

I Улитки-ахатинеллы (все виды рода)

Камениды

II Папуина благородная

Парифантиды

II Парифанты (все виды из Новой Зеландии)
МЕЗОГАСТРОПОДЫ

Стромбиды

II Сторомбус гигантский
КОРАЛЛОВЫЕ ПОЛИПЫ

Антинатаринии

II Шипастые кораллы (все виды)

Склерактинии

II Склерактинии (все виды, кроме ископаемых)
ГИДРОИДНЫЕ
АТЕКАТЫ
II Миллепориды (все виды семейства, кроме ископаемых)
АЛЬЦИОНАРИИ

Ценотекалии

II Ценотекалии (все виды семейства, кроме ископаемых)
СТОЛОНИФЕРЫ

Тубипориды

II Тубипориды (все виды семейства, кроме ископаемых)
РАСТЕНИЯ
АГАВОВЫЕ
I Агава аризонская
I Агава многоцветковая
II Агава виктория-регия (.)
I Нолина интеррата
АМАРИЛЛИСОВЫЕ
II Глантус (все виды рода) (*)
II Штернбергия (все виды рода) (*)
КУТРОВЫЕ
I Пахиподиум Барона
I Пахиподиум короткостебельный
I Пахиподиум Декари
I Пахиподиум намакванум
II Пахиподиум: все остальные виды (*)
II Раувольфия змеиная (*)
АРОИДНЫЕ
II Алоказия сандериана (*)
АРАЛИЕВЫЕ
II Женьшень пятилистный (только корни)
АРАУКАРИЕВЫЕ
I Араукария чилийская (из Чили)
II Араукария чилийская (древесина из других стран)
ЛАСТОВНИКОВЫЕ
II Церопегия (все виды рода) (*)
II Фререя индийская (*)
БАРБАРИСОВЫЕ
II Подофил шеститычинковый (*)
БРОМЕЛИЕВЫЕ
II Тилландсия Харриса (*)
II Тилландсия Камма (*)
II Тилландсия Каутского (*)
II Тилландсия Маурианы (*)
II Тилландсия шпренгелиана (*)
II Тилландсия Сукре (*)
II Тилландсия ксерографика (*)
БИБЛИСОВЫЕ
II Библис (все виды рода) (*)
КАКТУСОВЫЕ
II Кактусовые - все виды семейства, кроме включенных в Приложение
I:(**) I Ариокарпус - все виды семейства
I Астрофитум звездчатый
I Ацтеккиум Риттера
I Корифанта маленькая
I Корифанта Снеда
I Корифанта Вердерманна
I Дискокактус (все виды рода)
I Эхиноцереус Фереесианус Линдсея
I Эхиноцереус Шмолла
I Лейхтенбергия княжеская
I Дискокактус Макдугалла
I Маммилярия пектинифера
I Маммилярия плюмоза
I Маммилярия солисиевидная
I Мелокактус конусовидный
I Мелокактус дейнакантус
I Мелокактус седоватый
I Мелокактус немногоколючковый
I Турбиникриус (все виды рода)
I Обрегония Де-Негри
I Пахицереус шлемовидный
I Педиокактус Брада
I Педиокактус Деспайна
I Педиокактус Нолтона
I Педиокактус папирусный
I Педиокактус райский
I Педиокактус пееблезианский
I Педиокактус Силера
I Педиокактус Винклера
I Пелицифора (все виды рода)
I Склерокактус короткокрючковатый
I Склерокактус седой
I Склерокактус маринозенсис
I Склерокактус меза-верде
I Склерокактус мягкоколючковый
I Склерокактус Райта
I Стромбокактус дисковидный
I Турбиникариус (все виды рода)
I Убельманния (все виды рода)
II Кактусовые (все остальные виды кактусовых) (**)
КАРИОКАРПОВЫЕ
II Кариокар костариканский (*)
ЦЕФАЛОТОВЫЕ
II Цефалот мешочковый (*)

СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ (АСТРОВЫЕ)

I Горькуша реберная
ТОЛСТЯНКОВЫЕ
I Дудлея отростковая
I Дудлея траски
КИПАРИСОВЫЕ
I Фитцройя кипарисовидная
I Пильгеродендрон ягодоносный
ЦИАТЕЙНЫЕ
II Циатейные (все виды семейства) (*)
САГОВНИКОВЫЕ
I Саговник Беддоме
II Саговниковые (все остальные виды семейства) (*)
ДИАПЕНЗИЕВЫЕ
II Шортия галацилистая (*)
ДИКСОНИЕВЫЕ
II Диксониевые (все виды семейства) (*)
ДИДИЕРИВЫЕ
II Дидиеривые (все виды семейства) (*)
ДИОСКОРЕЙНЫЕ
II Диоскорея (Яме) дельтовидная (*)
РОСЯНКОВЫЕ
II Дионеа мухоловковая (*)
ВЕРЕСКОВЫЕ
II Кальмия склоненная (*)
МОЛОЧАЙНЫЕ
I Молочай амбовобензис
I Молочай цилиндролистный
I Молочай Декари
I Молочай франкуази
I Молочай Мората
I Молочай парвициатофора
I Молочай примулолистная
I Молочай кварцитикола
I Молочай тулеарензис
II Молочай (все остальные виды рода) (*)
ФУКЬЕРИЕВЫЕ
II Фукьерия колончатая (*)
I Фукьерия пучковатая
I Фукьерия Пурпуза
ГНЕТОВЫЕ
III Гнетум горный (из Непала) (*)
ОРЕХОВЫЕ
II Ореомуниея крыловидная
БОБОВЫЕ
I Дальбергия черная
II Перикопсис высокий (*)
II Платимисциум многотрубчатый (*)
ЛИЛЕЙНЫЕ
I Алоэ беловатый
I Алоэ Пиланзи
I Алоэ многолистный
I Алоэ Торикрофта
I Алоэ Воси
II Алоэ (все остальные виды рода ) (**)
МАГНОЛИЕВЫЕ
III Талаума Ходгзона (из Непала)
МЕЛИЕВЫЕ
I Махагониевое дерево низкое (*)
II Свитения махагони (*)
НЕПЕНТОСОВЫЕ
I Непентос Кхаси
I Непентос раджах
II Непентос (все остальные виды) (*)
ОРХИДНЫЕ
I Катлея Скинери
I Катлея триане
I Дидицея Канингхама
I Лелия Йонгхена
I Лелия лопастная
I Ликасте Скинера, разнов. белая
I Пафиопедилюм (все виды)
I Перистерия высокая
I Фрагмипедиум (все виды)
I Ренантера имшутиана
I Ванда голубая
II Орхидные (все остальные виды семейства) (**)
ПАЛЬМОВЫЕ
II Хризолидокарпус обманчивый (*)
II Неодипсис Декара (*)
МАКОВЫЕ
.....
.....
I Пихта гватемальская
ПОДОКАРИОВЫЕ
I Подокариус Парлатоора
III Подокари перинолистный (из Непала)
ПОРТУЛАКОВЫЕ
II Анакамисерос (все виды рода) (*)
II Льюсия семядольная (*)
II Льюсия Магиря (*)
II Льюсия пильчатая (*)
II Льюсия Твида (*)
ПЕРВОЦВЕТНЫЕ
II Цикламен (=Дряква) все виды рода (*)
ПРОТЕЙНЫЕ
I Оротамиус Зейхера
I Протей душистый
МЕРЕНОВЫЕ
I Бальмея госпожи Сторм
САРРАЦЕНИЕВЫЕ
II Дарлингтония калифорнийская (*)
I Саррацения алабамская
I Саррацения Джонса
I Саррацения горолюбивая
II Саррацения (все остальные виды) (*)
СТАНГЕРИЕВЫЕ
I Стангерия пушистоногая
ТЕТРАЦЕНТРОВЫЕ
III Тетрацентрон китайский (из Непала)
ЧАЙНЫЕ
II Камелия золотистая (*)
ВЕЛЬВИЧИЕВЫЕ
II Вельвичия удивительная (*)
ЗАМИЕВЫЕ
I Цератозамия (все виды рода)
I Чигуа (все виды рода)
I Энцефалартос (все виды рода)
I Микроцикас красивокронный
II Замиевые (все остальные виды семейства) (*)
ИМБИРНЫЕ
I Хедихиум филиппинский (*)
ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ
II Гуаяковое дерево железное (*)
II Гуаяковое дерево священное (*)
Примечание:
(*) На семена и культуры этих растений разрешение не
требуется

(**) Без разрешения можно вывозить семена, плоды, культуры тканей и экземпляры, выращенные в питомниках.

принята Постановлением Совета Министров СССР N.612 от 04.08.76 г. и Постановлением Совета Министров РСФСР N.501 от 08.09.76 г.

"Охрана окружающей среды.
Международные правовые акты:
Справочник", Санкт-Петербург,
1994 год