Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 733
Прийняття: 27.09.2017
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 вересня 2017 р. № 733
Київ

Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1205 від 21.10.2022}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 718 від 22.07.2020
№ 214 від 17.03.2021
№ 456 від 23.02.2022
№ 1205 від 21.10.2022}

Відповідно до частини п’ятої статті 30 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1205 від 21.10.2022}

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 р. № 192 “Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 7, ст. 242).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2017 р. № 733

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту

{Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1205 від 21.10.2022}

{У тексті Положення слово “Міненерговугілля” замінено словом “Міненерго” згідно з Постановою КМ № 718 від 22.07.2020}

{У тексті Положення слова “оператор телекомунікацій”, “технічні засоби телекомунікацій”, “телекомунікаційні послуги”, “телекомунікаційні мережі” у всіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами “оператор електронних комунікацій”, “технічні засоби електронних комунікацій”, “електронні комунікаційні послуги”, “електронні комунікаційні мережі” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 456 від 23.02.2022}

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок організації оповіщення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, органів управління і сил цивільного захисту та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, їх подальшого інформування з метою вжиття заходів безпеки, забезпечення зв’язком органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, а також забезпечення функціонування апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів електронних комунікацій.

2. Дія цього Положення поширюється на центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, операторів електронних комунікацій, телерадіокомпанії, а також підприємства, установи, організації незалежно від форми власності і господарювання.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

автоматизована система оповіщення - сукупність алгоритмів дій, процесів (заходів), технологій, а також організаційно і технічно поєднаних програмних і технічних засобів електронних комунікацій, засобів обробки та передачі (відображення) інформації, що забезпечують своєчасне доведення сигналів та інформації з питань цивільного захисту до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів управління і сил цивільного захисту, підприємств, установ, організацій та населення в разі загрози виникнення або під час виникнення надзвичайних ситуацій;

{Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів електронних комунікацій - комплекс організаційно-технічних заходів щодо технічного обслуговування, поточного ремонту, планування експлуатації, а також здійснення контролю за забезпеченням надійного функціонування апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів електронних комунікацій;

загальнодержавна автоматизована система централізованого оповіщення - автоматизована система оповіщення, призначена для оповіщення оперативно-чергових (чергових, диспетчерських) служб центральних органів виконавчої влади, що створюють функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, оперативно-чергових служб пунктів управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також оперативно-чергових служб центрів управління в надзвичайних ситуаціях територіальних органів ДСНС;

{Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

інформування населення у сфері цивільного захисту - доведення органами управління цивільного захисту через засоби масової інформації, телерадіомережі відомостей про надзвичайні ситуації, що прогнозуються або виникли, з визначенням їх класифікації, меж поширення і наслідків, про способи та методи захисту від них, а також про свою діяльність з питань цивільного захисту, в тому числі з урахуванням особливостей оповіщення осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями;

локальна система оповіщення - автоматизована система оповіщення на об’єкті підвищеної небезпеки, гідротехнічній споруді або гідроелектростанції напірного типу (крім Дніпровського та Дністровського каскадів), продуктопроводі (крім магістральних аміако-, нафто- та газопроводів), призначена для оповіщення персоналу об’єкта та населення в разі загрози виникнення та під час виникнення надзвичайних ситуацій, внаслідок яких зона можливого ураження (катастрофічного затоплення) також досягає територій інших об’єктів або заселених територій;

{Абзац шостий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

місцева автоматизована система централізованого оповіщення - автоматизована система оповіщення, призначена для оповіщення населення, осіб керівного складу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також чергових (диспетчерських) служб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, територіальної громади, населеного пункту та на території, що віднесені до груп цивільного захисту);

{Абзац сьомий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

об’єктова система оповіщення - автоматизована система оповіщення на об’єкті з масовим перебуванням людей, призначена для оповіщення персоналу об’єкта та населення, яке перебуває на його території, в разі загрози виникнення та під час виникнення надзвичайних ситуацій, внаслідок яких зона можливого ураження не виходить за територію об’єкта;

{Абзац восьмий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

сервіс широкомовного передавання повідомлень операторів мобільного зв’язку - функція мереж операторів мобільного зв’язку, яка дозволяє оперативно передавати різноманітну інформацію, яка може бути відображена на дисплеї мобільного телефону абонента, який перебуває в радіусі дії обраних базових станцій мобільного зв’язку, через які здійснюється надсилання інформації;

{Абзац дев'ятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

спеціальна система оповіщення - автоматизована система оповіщення, яка створюється на таких об’єктах, як гідротехнічні споруди Дніпровського та Дністровського каскадів, атомні електростанції, магістральні аміакопроводи, нафто- та газопроводи, і призначена для оповіщення персоналу об’єкта та населення в разі загрози виникнення або під час виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті та в зонах можливої дії уражаючих факторів;

{Абзац десятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

територіальна автоматизована система централізованого оповіщення - автоматизована система оповіщення, призначена для оповіщення осіб керівного складу і чергових служб відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також чергових (диспетчерських) служб підприємств, установ, організацій та населення через місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення та інші системи оповіщення;

{Абзац одинадцятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

система автоматизованого виклику - автоматизована система, за допомогою якої засобами електронних комунікацій здійснюється виклик визначеної категорії осіб (за списками) в разі загрози виникнення або під час виникнення надзвичайної ситуації;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1205 від 21.10.2022}

технічні засоби оповіщення та інформування - пристрої для звуко- і відеовідтворення інформації, зокрема абонентські радіоточки, вуличні гучномовні пристрої (сигнально-гучномовні пристрої), електронні інформаційні табло, пристрої для запуску електросирен і електросирени, системи автоматизованого виклику та інші технічні засоби, які можна використати для оповіщення або інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1205 від 21.10.2022}

технічне обслуговування автоматизованої системи оповіщення - поєднання всіх технічних, організаційних і керівних дій протягом життєвого циклу автоматизованої системи оповіщення, призначених для підтримування та/або відновлювання стану, в якому вона може виконувати функції за призначенням.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1205 від 21.10.2022}

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Кодексі цивільного захисту України, Законі України “Про телекомунікації”, Положенні про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 8, ст. 245), та інших нормативно-правових актах.

4. У разі відсутності цілодобового чергування в місцевих органах виконавчої влади (органах місцевого самоврядування) до запуску місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення можуть залучатися територіальні органи ДСНС та/або Національної поліції, у яких установлено технічні засоби територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення для отримання сигналів оповіщення та інформації з питань цивільного захисту.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

Організація та забезпечення оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій

5. Оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій організовується з урахуванням структури державного управління в Україні, єдиної державної системи цивільного захисту, максимально прогнозованого характеру і рівня надзвичайних ситуацій. Оповіщення може здійснюватися як централізовано, так і децентралізовано.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1205 від 21.10.2022}

6. За рівнями системи оповіщення поділяються на загальнодержавну автоматизовану систему централізованого оповіщення, територіальні автоматизовані системи централізованого оповіщення, місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення, а також спеціальні, локальні та об’єктові системи оповіщення.

7. Методичне керівництво щодо створення та функціонування систем оповіщення всіх рівнів здійснюється ДСНС.

8. Загальнодержавна автоматизована система централізованого оповіщення функціонує на загальнодержавному рівні.

Оповіщення та інформування центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів управління ДСНС про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій проводиться ДСНС через оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС.

Створення, модернізація, утримання, підтримання в постійній готовності до використання за призначенням загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення забезпечується ДСНС.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

9. Територіальні автоматизовані системи централізованого оповіщення створюються та функціонують в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

{Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

Створення та модернізація територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення здійснюються відповідно до законодавства на підставі рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за погодженням із ДСНС.

{Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

Утримання та забезпечення постійної готовності до дій за призначенням територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

{Абзац третій пункту 9 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

Територіальні автоматизовані системи централізованого оповіщення передбачають взаємодію із загальнодержавною автоматизованою системою централізованого оповіщення, а також місцевими автоматизованими системами централізованого оповіщення, локальними, спеціальними і об’єктовими системами оповіщення та забезпечують централізоване (повне або вибіркове) включення відповідних місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення.

10. Місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення створюються і функціонують у районах, на територіях територіальних громад, у населених пунктах та на територіях, що віднесені до груп цивільного захисту.

{Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

Створення та модернізація місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення здійснюються згідно із законодавством на підставі рішень місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань цивільного захисту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій та територіальним органом ДСНС.

{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1205 від 21.10.2022}

Утримання та забезпечення постійної готовності до дій за призначенням місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення здійснюються місцевими органами виконавчої влади (органами місцевого самоврядування).

{Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1205 від 21.10.2022}

Місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення передбачають взаємодію з відповідною територіальною автоматизованою системою централізованого оповіщення та відповідними локальними, спеціальними і об’єктовими системами оповіщення.

11. Центральні органи виконавчої влади використовують системи автоматизованого виклику для інформування (виклику) осіб керівного складу. Місцеві органи виконавчої влади (органи місцевого самоврядування) використовують системи автоматизованого виклику для інформування (виклику) осіб керівного складу, координаційних органів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, аварійно-рятувальних служб. Системи автоматизованого виклику забезпечують передачу необхідної інформації (мовних або текстових повідомлень).

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1205 від 21.10.2022}

12. Спеціальні системи оповіщення створюються і функціонують:

на атомних електростанціях;

на гідротехнічних спорудах Дніпровського та Дністровського каскадів та в зонах їх можливого катастрофічного затоплення;

на магістральних продуктопроводах.

Спеціальні системи оповіщення передбачають взаємодію з відповідними територіальними та місцевими автоматизованими системами централізованого оповіщення.

Створення, модернізація та забезпечення функціонування спеціальної системи оповіщення здійснюються на підставі рішення керівника об’єкта з її обов’язковою інтеграцією до відповідних територіальних та/або місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення.

{Абзац шостий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1205 від 21.10.2022}

13. На атомних електростанціях у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації спеціальні системи оповіщення повинні забезпечувати:

передачу сигналу “Увага всім”;

передачу повідомлень технічними засобами оповіщення та інформування на території атомної електростанції, її промислової зони та міста - супутника атомної електростанції;

інформування керівного складу станції телефонами, підключеними до системи автоматизованого виклику;

інформування оперативно-чергових служб пунктів управління відповідних місцевих органів виконавчої влади, диспетчерських служб Держатомрегулювання, державного підприємства “НЕК “Укренерго” та Міненерго, оперативно-чергових (чергових, диспетчерських) служб відповідних територіальних органів ДСНС та Національної поліції.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

14. На гідротехнічних спорудах Дніпровського і Дністровського каскадів та в зонах їх можливого катастрофічного затоплення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації спеціальні системи оповіщення повинні забезпечувати:

передачу сигналу “Увага всім”;

передачу повідомлень технічними засобами оповіщення та інформування на території гідроелектростанції, її промислової зони та в зонах можливого катастрофічного затоплення;

інформування керівного складу гідроелектростанції телефонами, підключеними до системи автоматизованого виклику;

інформування начальників змін (чергових диспетчерів) гідроспоруд каскаду гідроелектростанцій, диспетчерських служб державного підприємства “НЕК “Укренерго” та Міненерго, оперативного чергового на пункті управління ДСНС, оперативно-чергових служб пунктів управління відповідних місцевих органів виконавчої влади, оперативно-чергових (чергових, диспетчерських) служб відповідних територіальних органів ДСНС та Національної поліції.

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

15. Локальні системи оповіщення створюються та функціонують на:

об’єктах підвищеної небезпеки, зона ураження від яких у разі виникнення на них надзвичайної ситуації досягає територій інших об’єктів або заселених територій;

гідротехнічних спорудах або гідроелектростанціях напірного типу (крім Дніпровського та Дністровського каскадів), зона катастрофічного затоплення від яких у разі виникнення на них надзвичайної ситуації досягає заселених територій;

продуктопроводах (крім магістральних аміако-, нафто- та газопроводів).

Локальні системи оповіщення забезпечують оповіщення і подальше інформування про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій:

керівника та працівників об’єкта підвищеної небезпеки, інших підприємств, установ, організацій та населення, які перебувають у зоні можливого ураження;

оперативно-чергових (чергових) служб відповідних місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування), оперативно- диспетчерських служб відповідних територіальних органів ДСНС.

Створення, модернізація та забезпечення функціонування локальної системи оповіщення здійснюється на підставі рішення керівника об’єкта з її обов’язковою інтеграцією до відповідної місцевої та/або територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.

До складу локальних систем оповіщення входять технічні засоби оповіщення та інформування.

{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

16. Об’єктові системи оповіщення створюються і функціонують на об’єктах з масовим перебуванням людей, в інтернатних закладах (для дітей, осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями, осіб похилого віку), закладах охорони здоров’я, які мають ліжковий фонд, пенітенціарних установах, на підприємствах, в установах і організаціях УТОСу та УТОГу, на інших підприємствах, в установах і організаціях, що надають послуги особам з інвалідністю та маломобільним групам населення, визначених місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, або за місцем роботи зазначених осіб, на промислових підприємствах, вузлових залізничних станціях, у шахтах, місцях збереження небезпечних речовин, на яких зона можливого ураження у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій не поширюється за їх територію.

{Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1205 від 21.10.2022}

Об’єктові системи оповіщення забезпечують оповіщення керівників та інших працівників об’єкта, осіб, які постійно або тимчасово перебувають на території об’єкта або в його охоронних зонах, про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Створення, модернізація та забезпечення функціонування об’єктової системи оповіщення здійснюється на підставі рішення керівника об’єкта з її обов’язковою інтеграцією до відповідної місцевої (територіальної) автоматизованої системи централізованого оповіщення.

{Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1205 від 21.10.2022}

До складу об’єктової системи оповіщення входять технічні засоби оповіщення та інформування, а також спеціалізовані технічні засоби попередження та інформування населення в місцях масового перебування людей.

{Абзац четвертий пункту 16 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

17. Між об’єктами, де функціонують спеціальні, локальні та об’єктові системи оповіщення, та оперативно-черговою (черговою) службою місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) керівником об’єкта організовується безпосередній телефонний зв’язок.

18. Доведення сигналів, повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій до населення, а також інформування здійснюється:

через АТ “НСТУ”, державні і публічні телерадіокомпанії, комунальні, громадські та інші телерадіоорганізації незалежно від форми власності з використанням їх телемереж та мереж ефірного радіомовлення (із супроводженням інформації жестовою мовою та/або субтитруванням, якщо вона є голосовою, і аудіокоментуванням, якщо вона є візуальною);

{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 214 від 17.03.2021}

через операторів електронних комунікацій із залученням електронних комунікаційних мереж загального користування (телефонний зв’язок, текстові повідомлення), а також сервісу широкомовного передавання повідомлень операторів мобільного зв’язку;

{Абзац третій пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1205 від 21.10.2022}

через Інтернет-ресурси (сайти, соціальні мережі).

Для передачі сигналів та повідомлень оповіщення використовуються технічні засоби оповіщення та інформування, зокрема такі, що встановлені на транспортних засобах, що залучаються для оповіщення.

{Абзац п'ятий пункту 18 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

Під час оповіщення населення необхідно передбачати обов’язкове доведення сигналів і повідомлень до осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями, керівників підприємств, установ і організацій УТОСу та УТОГу, інших підприємств, установ і організацій, що надають послуги особам з інвалідністю та маломобільним групам населення, визначених місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, або за місцем роботи зазначених осіб (у доступній для них формі), керівників інтернатних закладів, закладів охорони здоров’я, які мають ліжковий фонд, пенітенціарних установ.

Порядок оперативного інформування населення з використанням сервісу широкомовного передавання повідомлень операторів мобільного зв’язку визначається МВС.

{Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1205 від 21.10.2022}

19. Для привернення уваги перед доведенням до населення інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації передається попереджувальний сигнал “Увага всім”, а саме уривчастий звуковий сигнал.

Попереджувальний сигнал “Увага всім” передається за допомогою електросирен та/або в запису гучномовними (сигнально-гучномовними) пристроями і телерадіомережами.

Час доведення попереджувального сигналу “Увага всім” у межах дії автоматизованої системи оповіщення до населення не повинен перевищувати п’ять хвилин із моменту виникнення надзвичайної ситуації або отримання черговою службою команди від відповідного органу управління цивільного захисту.

Тривалість звучання попереджувального сигналу становить три-п’ять хвилин.

Після попереджувального сигналу здійснюється трансляція телерадіомережами відповідних повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, способів та дій захисту від неї із супроводженням інформації жестовою мовою та/або субтитруванням, якщо вона є голосовою, і аудіокоментуванням, якщо вона є візуальною.

Попереджувальний сигнал “Увага всім” та отримане повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації є підставою для проведення органами управління цивільного захисту заходів цивільного захисту населення від впливу уражаючих факторів надзвичайних ситуацій, а також для застосування населенням засобів і способів захисту.

{Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

20. Повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій готуються ДСНС, місцевими органами виконавчої влади (органами місцевого самоврядування), керівниками підприємств, установ і організацій, де створено систему оповіщення, державною мовою.

Зазначені повідомлення повинні містити інформацію про характер та місце загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, можливу зону надзвичайної ситуації, заходи безпеки.

Тексти повідомлень записуються на окремих електронних або оптичних носіях інформації та дублюються в паперовому вигляді.

Тривалість звучання повідомлень, що передаються технічними засобами мовлення, повинна становити не менше п’яти хвилин, у разі потреби вони повторюються через кожні 10-15 хвилин.

{Абзац п'ятий пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

{Абзац шостий пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

{Абзац сьомий пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

{Абзац восьмий пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

Телерадіоорганізації незалежно від форми власності та радіотрансляційні вузли операторів електронних комунікацій оприлюднюють повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, а також іншу інформацію з питань цивільного захисту (відомості про надзвичайні ситуації, що прогнозуються або виникли, межі їх поширення і наслідки, а також способи та методи захисту від них) на безоплатній основі.

21. Переривання трансляції програм мовлення для оповіщення населення здійснюється в автоматичному режимі за допомогою спеціальних технічних засобів, встановлених в апаратних телерадіоорганізацій та на пунктах управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (в чергових службах органів місцевого самоврядування).

У разі неможливості переривання трансляції програм мовлення з пунктів управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (чергових служб органів місцевого самоврядування) оповіщення населення здійснюється безпосередньо з радіотрансляційних вузлів, апаратних телерадіоорганізацій відповідно до спільних інструкцій, які розробляються місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування за участю телерадіоорганізацій.

22. Готовність автоматизованих систем оповіщення до використання за призначенням забезпечується шляхом:

наявності актуалізованих нормативно-правових актів щодо створення, модернізації, утримання в стані постійної готовності для застосування за призначенням автоматизованих систем оповіщення;

наявності проектної (проектно-кошторисної), технічної (експлуатаційно-технічної) документації, паспортів на автоматизовану систему оповіщення, технічні засоби оповіщення та інформування;

організації цілодобового чергування чергового (чергово- диспетчерського) персоналу, відповідального за включення (запуск) автоматизованих систем оповіщення, з відповідним рівнем професійної підготовки;

організаційно-технічної та інформаційної взаємодії автоматизованих систем оповіщення всіх рівнів;

готовності електронних комунікаційних мереж операторів електронних комунікацій, а також технічних засобів оповіщення та інформування до забезпечення передачі сигналів оповіщення та/або інформування;

установлення на об’єктах операторів електронних комунікацій, провайдерів програмної послуги та телерадіокомпаній, які залучаються до оповіщення, спеціальних технічних засобів для передачі сигналів та інформації через програми теле- та радіомовлення;

професійної підготовки обслуговуючого технічного персоналу, що відповідає за підтримання в готовності автоматизованих систем оповіщення та технічних засобів оповіщення та інформування;

проведення контрольних та технічних перевірок готовності автоматизованих систем оповіщення;

експлуатаційно-технічного обслуговування автоматизованих систем оповіщення та технічних засобів оповіщення та інформування;

здійснення заходів із створення, модернізації та вдосконалення автоматизованих систем оповіщення і технічних засобів оповіщення та інформування.

{Пункт 22 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

23. Електронні комунікаційні послуги для потреб автоматизованих систем централізованого оповіщення надаються операторами електронних комунікацій на договірних засадах.

Проектами із створення та модернізації автоматизованих систем оповіщення повинні передбачатися заходи з резервування електронних комунікаційних мереж (зокрема безпроводових) для здійснення управління технічними засобами оповіщення та інформування.

{Абзац другий пункту 23 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

24. Порядок дій оперативно-чергових (чергових, диспетчерських) служб центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також центрів управління мережами операторів електронних комунікацій, провайдерів програмної послуги, телерадіоорганізацій, засобів масової інформації незалежно від форми власності, які долучаються до оповіщення та інформування населення, під час передачі сигналів оповіщення та інформування населення визначається законодавством, зокрема положеннями про системи оповіщення, планами у сфері цивільного захисту.

{Пункт 24 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

25. Керівники органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, власники об’єктів з масовим перебуванням людей зобов’язані встановлювати у населених пунктах, на підприємствах, в установах і організаціях, у місцях масового перебування людей технічні засоби оповіщення та інформування, а також у службових і виробничих приміщеннях (у тому числі в навчальних та інтернатних закладах, закладах охорони здоров’я, пенітенціарних установах, на підприємствах, в установах і організаціях, що надають послуги особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення, або за місцем роботи зазначених осіб) - радіотрансляційні точки для передачі інформації з питань цивільного захисту.

{Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1205 від 21.10.2022}

26. Підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, власникам та користувачам об’єктів із масовим перебуванням людей забороняється без погодження з відповідним місцевим органом виконавчої влади (органом місцевого самоврядування):

{Абзац перший пункту 26 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

відключати канали та лінії електронних комунікаційних мереж, що задіяні системами оповіщення;

{Абзац пункту 26 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

здійснювати демонтаж технічних засобів оповіщення та інформування (зокрема радіотрансляційних точок).

{Абзац пункту 26 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

У разі реорганізації, зміни форми власності або власників підприємств, установ і організацій передача апаратури та технічних засобів оповіщення узгоджується з місцевим органом виконавчої влади (органом місцевого самоврядування) з обов’язковим наданням акта приймання-передачі та акта, що підтверджує їх технічну готовність до використання.

Порядок оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації

27. Рішення про оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації приймають такі посадові особи:

на загальнодержавному рівні - Прем’єр-міністр України за пропозиціями центральних органів виконавчої влади;

на територіальному рівні - Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

на місцевому рівні - голови місцевих держадміністрацій або органів місцевого самоврядування;

на об’єктовому рівні - керівники об’єктів.

28. Оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється:

на загальнодержавному рівні - оперативно-черговою службою на пункті управління ДСНС;

на територіальному рівні - оперативно-черговими службами на пунктах управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

на місцевому рівні - черговими службами місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування);

на об’єктовому рівні - диспетчерськими (черговими) службами об’єктів, на яких створено спеціальні, локальні та об’єктові системи оповіщення.

29. Рішення про оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації приймається на підставі:

повідомлення про фактичну обстановку, що склалася у зоні можливого виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

результатів аналізу прогнозованих даних, стану небезпеки природно-техногенного характеру у регіоні, що вимагають негайного проведення заходів для захисту населення і територій;

пропозицій органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та керівників об’єктів, на території яких існує загроза виникнення або виникла надзвичайна ситуація.

30. Оперативно-чергова служба на пункті управління ДСНС, що здійснює оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації на загальнодержавному рівні, після отримання інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації інформує про це Голову ДСНС та за його командою здійснює запуск загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення.

31. Оперативно-чергова (чергова) служба, що здійснює оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації на територіальному (місцевому) рівні, після отримання інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації інформує про це керівника місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування).

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (місцевих держадміністрацій або органів місцевого самоврядування) приймають рішення про здійснення оповіщення місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування), підприємств, установ, організацій, органів управління та сил цивільного захисту і населення та дають завдання відповідній оперативно-черговій (черговій) службі щодо запуску територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення), а також системи автоматизованого виклику для інформування осіб керівного складу, координаційних органів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок, аварійно-рятувальних служб.

Оперативно-чергова (чергова) служба доповідає про результати оповіщення на підставі підтверджень про отримання сигналів оповіщення від чергових служб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також на підставі інформації про спрацювання апаратури оповіщення.

32. У разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації на атомній електростанції начальник чергової зміни інформує про це керівника станції.

Керівник атомної електростанції приймає рішення про оповіщення працівників станції і населення міста - супутника атомної електростанції та дає завдання начальнику зміни щодо запуску спеціальної системи оповіщення, а у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня - щодо інформування відповідних оперативно-чергових (чергових) служб місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) про необхідність оповіщення населення через місцеві та територіальні автоматизовані системи централізованого оповіщення.

Начальник зміни атомної електростанції:

запускає спеціальну систему оповіщення;

інформує черговий персонал відповідних радіотрансляційних вузлів та телерадіокомпаній щодо передачі їх мережами повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації;

інформує про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації Держатомрегулювання, оперативно-чергові (чергові) служби місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) та оперативно-диспетчерські служби територіальних органів Національної поліції і ДСНС за місцезнаходженням атомної електростанції (у зонах спостереження атомної електростанції та зонах можливого поширення радіаційного забруднення внаслідок виникнення надзвичайної ситуації на станції).

Оповіщення населення у зонах спостереження атомної електростанції та зонах можливого поширення радіаційного забруднення внаслідок виникнення надзвичайної ситуації на станції здійснюється оперативно-черговими (черговими) службами відповідних місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування).

33. У разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на гідротехнічних спорудах Дніпровського та Дністровського каскадів та в зонах їх можливого катастрофічного затоплення відповідна диспетчерська служба інформує про це керівника гідроелектростанції (гідротехнічної споруди).

Керівник приймає рішення про оповіщення працівників гідроелектростанції (гідротехнічної споруди) і населення відповідної території та дає завдання диспетчерській службі щодо запуску спеціальної системи оповіщення.

Диспетчерська служба запускає спеціальну систему оповіщення та інформує про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій оперативно-чергову (чергову) службу місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування), диспетчерські служби державного підприємства “НЕК “Укренерго” та Міненерго, оперативно-диспетчерські служби територіальних органів Національної поліції і ДСНС.

34. У разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на магістральних продуктопроводах диспетчерська служба інформує про це керівника об’єкта.

Керівник об’єкта приймає рішення про оповіщення населення відповідної території та дає завдання щодо запуску спеціальної системи оповіщення.

Диспетчерська служба запускає спеціальну систему оповіщення та інформує про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій відповідні оперативно-чергові (чергові) служби місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) та відповідні оперативно-диспетчерські служби територіальних органів Національної поліції і ДСНС.

35. У разі загрози поширення внаслідок виникнення надзвичайної ситуації на атомній електростанції, гідроелектростанції або магістральному продуктопроводі прогнозованої зони можливого ураження на території прикордонних адміністративно-територіальних одиниць суміжних держав оперативно-диспетчерська служба відповідного територіального органу ДСНС інформує відповідний територіальний орган з питань реагування на надзвичайні ситуації суміжної іноземної держави на підставі відповідних міжурядових угод про співробітництво в галузі запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків.

36. У разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації на об’єкті диспетчерська служба об’єкта інформує про це керівника об’єкта.

Керівник об’єкта приймає рішення про оповіщення персоналу об’єкта і населення, яке перебуває у прогнозованій зоні можливого ураження, та дає завдання щодо запуску об’єктової (локальної) системи оповіщення.

Диспетчерська служба об’єкта запускає об’єктову (локальну) систему оповіщення та разом з посадовою особою відомчого радіотрансляційного вузла здійснює оповіщення персоналу об’єкта, населення, яке перебуває у прогнозованій зоні можливого ураження, а також інформує про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації відповідний місцевий орган виконавчої влади (орган місцевого самоврядування) та підрозділи територіальних органів Національної поліції і ДСНС за місцезнаходженням об’єкта.

37. Оповіщення осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними і сенсорними порушеннями та інших маломобільних груп населення (осіб, які їх супроводжують) організовується місцевими органами виконавчої влади (органами місцевого самоврядування), власниками об’єктів з масовим перебуванням людей та керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, де працюють або можуть перебувати зазначені особи.

Для оповіщення зазначених груп населення необхідно передбачити застосування таких технічних засобів, що враховують диференціацію за видами обмеження життєдіяльності людей з інвалідністю (звукові маяки, світлозвукові сповіщувачі, засоби аудіокоментування, субтитрування, сурдоперекладу, розсилки текстових повідомлень, інші відповідні засоби).

Організація зв’язку у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій

38. Для управління суб’єктами забезпечення цивільного захисту у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій використовуються ресурси електронних комунікаційних мереж загального користування, державної системи урядового зв’язку та Національної системи конфіденційного зв’язку.

{Пункт 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 456 від 23.02.2022}

{Пункт 39 виключено на підставі Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

40. Оператори електронних комунікацій в умовах надзвичайних ситуацій надають послуги у порядку, передбаченому Законом України “Про електронні комунікації”.

{Пункт 40 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 456 від 23.02.2022, № 1205 від 21.10.2022}

41. У разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій електронні комунікаційні послуги надаються відповідно до законодавства.

Забезпечення функціонування апаратури і технічних засобів автоматизованих систем централізованого оповіщення та зв’язку, контроль за їх станом

42. Стале функціонування автоматизованих систем оповіщення забезпечується належним експлуатаційно-технічним обслуговуванням апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів електронних комунікацій.

{Пункт 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 456 від 23.02.2022; в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

43. Експлуатаційно-технічне обслуговування автоматизованих систем оповіщення, а також проведення організаційно-технічних заходів із запобігання несанкціонованому їх запуску організовується:

відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування - щодо загальнодержавної, територіальних та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення;

керівником об’єкта - щодо спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення.

Керівники органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування), підприємств (установ, організацій), де встановлено програмно-технічні засоби автоматизованих систем оповіщення, технічні засоби оповіщення та інформування, технічні засоби електронних комунікацій, забезпечують їх збереження та застосування за призначенням.

Суб’єкти господарювання, з якими укладено договір про технічне обслуговування:

здійснюють контроль за функціонуванням, підтриманням у працездатному стані програмно-технічних засобів автоматизованих систем оповіщення, технічних засобів оповіщення та інформування, технічних засобів електронних комунікацій та їх збереження;

інформують про виявлені несправності відповідальних посадових осіб органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування), підприємств (установ, організацій), з якими укладено договір про технічне обслуговування, та негайно здійснюють заходи з усунення несправностей.

{Пункт 43 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

44. Технічне обслуговування автоматизованих систем оповіщення здійснюється підготовленим технічним персоналом органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування), підприємства (установи, організації), на які покладено створення автоматизованої системи оповіщення відповідно до цього Положення або на договірних засадах суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері електронних комунікацій (інформаційних технологій) відповідно до законодавства.

Види технічного обслуговування, їх періодичність узгоджуються та визначаються в договорах про технічне обслуговування.

Технічне обслуговування здійснюється згідно з вимогами експлуатаційно-технічної документації підприємств - виробників відповідних технічних, програмних (програмно-технічних) засобів.

{Пункт 44 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 456 від 23.02.2022; в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

45. З метою контролю за підтриманням у готовності автоматизованих систем оповіщення проводяться такі види перевірок:

контрольні перевірки готовності автоматизованих систем оповіщення без включення технічних засобів оповіщення та інформування;

технічні перевірки готовності автоматизованих систем оповіщення із включенням технічних засобів оповіщення та інформування та доведенням тестових сигналів та інформації до населення.

Контрольні перевірки готовності автоматизованих систем оповіщення здійснюються оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) службами пунктів управління всіх рівнів шляхом передачі контрольних сигналів управління та отримання підтвердження їх виконання в автоматичному (автоматизованому) режимі з періодичністю не менше одного разу на добу.

Контроль за станом готовності спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення, а також проведення їх технічних перевірок організовується керівниками об’єктів, на яких створено зазначені системи.

Перед проведенням усіх перевірок в обов’язковому порядку оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) службами пунктів управління всіх рівнів проводиться комплекс організаційно-технічних заходів із метою запобігання несанкціонованому запуску технічних засобів оповіщення та інформування.

{Пункт 45 в редакції Постанови КМ № 1205 від 21.10.2022}

46. Згідно з планами, затвердженими Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування), оперативно-чергові служби на пунктах управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (чергові служби органів місцевого самоврядування) проводять технічні перевірки територіальних (місцевих) автоматизованих систем централізованого оповіщення з включенням електросирен та інших технічних засобів оповіщення (не рідше ніж один раз на квартал).

Перед проведенням технічної перевірки системи оповіщення протягом трьох днів населення попереджається про це через засоби масової інформації. Час проведення перевірки встановлюється Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських, районних держадміністрацій, органів місцевого самоврядування.

47. У разі виявлення несправностей апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів електронних комунікацій загальнодержавної (територіальної або місцевої) автоматизованої системи централізованого оповіщення органом виконавчої влади (органом місцевого самоврядування), що здійснює управління системою, та суб’єктом господарювання, що здійснює технічне обслуговування зазначеної апаратури і технічних засобів, негайно вживаються заходи до усунення несправностей.

У разі виявлення несправностей апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів електронних комунікацій спеціальної, локальної або об’єктової системи оповіщення керівником об’єкта та суб’єктом господарювання, що здійснює технічне обслуговування зазначеної апаратури і технічних засобів, негайно вживаються заходи до усунення несправностей.

{Пункт 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1205 від 21.10.2022}

48. Органом виконавчої влади (органом місцевого самоврядування), що здійснює управління автоматизованою системою централізованого оповіщення, та суб’єктом господарювання, що здійснює технічне обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів електронних комунікацій, у разі несанкціонованого запуску системи проводиться розслідування, за результатами якого складається відповідний акт.

{Пункт 48 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1205 від 21.10.2022}

49. Зняття з експлуатації діючої автоматизованої системи оповіщення здійснюється за рішенням відповідного органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування), підприємства (установи, організації) після введення в експлуатацію нової автоматизованої системи оповіщення.

{Положення доповнено пунктом 49 згідно з Постановою КМ № 1205 від 21.10.2022}