Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 756
Прийняття: 21.08.2019
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. № 756
Київ

Про затвердження Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання “Придніпровський хімічний завод” на 2019-2023 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 77 від 12.02.2020
№ 718 від 22.07.2020}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову екологічну програму першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання “Придніпровський хімічний завод” на 2019-2023 роки, що додається.

2. Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання завдань і заходів Програми, затвердженої цією постановою, виходячи з можливостей державного бюджету.

3. Міністерству енергетики подавати щороку до 1 березня наступного періоду Кабінетові Міністрів України та Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства щорічні звіти про стан виконання Програми, затвердженої цією постановою.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 77 від 12.02.2020, № 718 від 22.07.2020}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 756

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА
першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання “Придніпровський хімічний завод” на 2019-2023 роки

Мета Програми

Основною метою Програми є запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території України внаслідок погіршення екологічного стану на території колишнього виробничого об’єднання “Придніпровський хімічний завод” (далі - виробниче об’єднання), проведення постійного моніторингу за радіаційним станом об’єктів з переробки уранових і торієвих руд цього виробничого об’єднання, які сьогодні перебувають на балансі державного підприємства “Бар’єр” (далі - уранові об’єкти), здійснення технічного нагляду та першочергових заходів щодо приведення їх у безпечний стан, а також забезпечення створення безпечних умов для проживання населення в Дніпропетровській області.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки розглянуті три варіанти приведення об’єктів виробничого об’єднання у безпечний стан.

Перший варіант полягає у здійсненні повного циклу заходів щодо приведення території виробничого об’єднання в екологічно-безпечний стан - прогнозування та оцінка ситуації у разі затвердження Програми з заходами щодо ліквідації всіх будівель, споруд, хвостосховищ та реабілітації радіаційно і хімічно забруднених територій (“зелена галявина”).

У разі обрання першого варіанта передбачається відведення нових земельних ділянок для створення спеціалізованих місць розміщення відходів; підвищене опромінення персоналу, який буде виконувати роботи; необхідність закупівлі спеціалізованого транспорту, який буде потребувати знешкодження після проведення робіт; ризики аварійного та технологічного забруднення територій під час транспортування відходів; великі обсяги переміщення забрудненого ґрунту і ґрунту для відновлення покриття території хвостосховищ. Для виконання таких робіт, за попередніми розрахунками, необхідне залучення значних коштів державного бюджету (близько 10 млрд. гривень), тривалий період виконання таких робіт більш як 30 років. Водночас, як наслідок, з’являться нові радіаційно забруднені території.

Розвиток негативних чинників у разі обрання першого варіанта є неприйнятним.

Другий варіант полягає у здійсненні консервації об’єктів уранового виробництва - прогнозування та оцінка ситуації у разі затвердження Програми з заходами консервації об’єктів уранового виробництва.

У разі обрання другого варіанта ситуація із забрудненням буде тривати до початку реабілітаційних робіт. Такий варіант передбачає консервацію об’єктів інфраструктури і тільки відстрочить необхідність проведення ліквідаційних, реабілітаційних та дезактиваційних робіт, але не сприятиме розв’язанню проблеми підвищеного опромінювання персоналу підприємств на території виробничого об’єднання та населення, яке проживає поблизу таких об’єктів. При цьому негативний вплив на навколишнє природне середовище не зменшиться.

Третій варіант полягає у виконанні заходів Програми - прогнозування та оцінка ситуації у разі затвердження зазначеного документа державного планування.

У разі обрання третього варіанта ситуація почне змінюватися на краще.

Такий варіант передбачає реалізацію комплексного підходу під час виконання робіт, а саме: проведення робіт з ліквідації та дезактивації найбільш забруднених будівель, безпечне закриття хвостосховищ, впровадження заходів щодо поводження з відходами уранового виробництва. Це надасть змогу виключити радіаційний вплив на населення та персонал підприємств, що провадять виробничу діяльність на території виробничого об’єднання, знизити негативний вплив на екосистему регіону, забезпечити раціональне використання фінансових та матеріальних ресурсів з поступовим зменшенням обсягів їх використання.

Найбільш ефективним і оптимальним за результатами проведення стратегічної екологічної оцінки є третій варіант.

Як свідчить міжнародний досвід, зокрема Федеративної Республіки Німеччина, Чеської Республіки, країн Центральної Азії (Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Таджикистан), проведення реабілітаційних робіт на уранових об’єктах можливе під час поетапного впровадження заходів із строком виконання 20-30 років за фінансової підтримки держави, місцевих громад та за рахунок інших джерел, зокрема міжнародних організацій (МАГАТЕ, Європейської Комісії).

Фінансування робіт з приведення у безпечний стан території виробничого об’єднання з використанням комплексного підходу дасть змогу і надалі залучати фінансову підтримку Європейської Комісії, яка з 2016 року фінансує заходи з реабілітації зазначеної території.

До кінця 2019 року Європейська Комісія планує виконати підготовчі заходи для проведення реабілітаційних робіт, зокрема розробити нормативно-правові акти, які регламентують діяльність на території виробничого об’єднання, встановити контрольовані зони для недопущення несанкціонованого доступу на забруднені ділянки території; здійснити будівництво майданчика для тимчасового зберігання відходів; консервацію, стабілізацію та очищення найбільш забруднених будівель.

Першочергові заходи в рамках виконання програми технічної допомоги Європейської Комісії передбачено здійснити протягом кількох етапів. На першому етапі (2017-2019 роки) виконуються основні підготовчі організаційні заходи, в тому числі удосконалення нормативно-регуляторних вимог; уточнення стану безпеки на об’єктах інфраструктури, що визначено пріоритетними для впровадження заходів і розроблення детальних планів радіаційного захисту; розроблення та впровадження інженерних проектів (будівництво майданчиків сортування і тимчасового зберігання радіоактивних матеріалів, консервація і стабілізація основних будівельних конструкцій, очищення деяких будівель і ділянок території тощо). Після завершення заходів підготовчого періоду заплановано продовження фінансування реалізації інженерних проектів, що спрямовуватимуться на демонтаж найбільш забруднених будівель, реконструкцію захисного покриття хвостосховищ та інші заходи. Здійснення зазначених заходів за кошти Європейської Комісії передбачає необхідність виконання також партнерських зобов’язань, які повинна фінансувати Україна.

Приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика виробничого об’єднання дасть можливість виконувати положення Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” і зобов’язання України, що визначені Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII.

Програму передбачається виконати протягом 2019-2023 років шляхом:

розроблення інженерних проектів поводження з відходами уранового виробництва;

розроблення і прийняття проектних рішень та ліквідації найбільш забруднених будівель;

перепрофілювання об’єктів інфраструктури виробничого об’єднання;

поетапного приведення хвостосховищ та будівель у безпечний стан;

інформування населення про результати проведених заходів за Програмою, за результатами моніторингу наслідків виконання Програми для навколишнього природного середовища, у тому числі для здоров’я населення;

проведення інвентаризації радіаційно забруднених матеріалів, а також сховищ для їх зберігання на території виробничого об’єднання;

проведення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об’єктів та видів діяльності у випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”;

здійснення заходів щодо безпечного утримання уранових об’єктів;

здійснення партнерських зобов’язань, які повинна фінансувати Україна, в рамках реалізації проекту “Посилення потенціалу системи управління/Радіологічний захист/Технічне проектування та нагляд за виконанням проектів щодо невідкладних заходів і управління безпекою на майданчику” та інших проектів, які фінансуються Європейським Союзом за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги;

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Для здійснення заходів Програми необхідно забезпечити:

ліквідацію найбільш забрудненої будівлі колишнього уранового виробництва (буд. 104, яка використовувалася для екстракції торію);

рекультивацію, безпечне укриття та реконструкцію з метою подальшої експлуатації та переведення рекультивованих територій у господарський обіг;

створення дільниці дезактивації відходів;

ідентифікацію та інвентаризацію відходів переробки уранових руд, які будуть виявлені у процесі приведення в безпечний стан об’єктів майданчика;

супроводження заходів проектів Європейської Комісії із забезпечення радіаційної безпеки, очищення майданчика від радіаційно забруднених матеріалів та подальшого поводження з ними:

- виконання підготовчих інженерних заходів та їх супроводження на майданчиках і об’єктах колишнього уранового виробництва, підтримка стабілізаційних заходів щодо будівельних конструкцій колишніх уранових будівель, елементів колишньої інфраструктури;

- обслуговування, дезактивація автотранспорту, будівель, споруд і обладнання. Обслуговування майданчиків сортування і тимчасового зберігання радіаційно забруднених матеріалів колишнього уранового виробництва на території майданчика;

- переміщення окремо стоячих та легкопереміщуваних радіаційно забруднених матеріалів на майданчик сортування та тимчасового зберігання;

- безпечне утримання об’єктів колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання, систематичні спостереження за станом навколишнього природного середовища та техногенними об’єктами, що впливають на нього;

відновлення мережі пунктів контролю геотехнічної стабільності дамб хвостосховищ, маркерів стабільності будівельних конструкцій, проведення ремонту існуючих та створення нових свердловин для розвитку моніторингових досліджень підземних вод і пунктів спостережень за гідрологічним режимом, проведення заходів з недопущення аварійних ситуацій та реагування на виявлені факти порушення технічної безпеки.

Завдання і заходи Програми наведені в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

знизити ризики опромінювання персоналу, який працює на майданчику виробничого об’єднання;

мінімізувати радіаційний вплив на населення м. Кам’янського;

забезпечити екологічну та радіологічну безпеку Дніпропетровської області;

забезпечити безпечне функціонування інженерних захисних споруд і хвостосховищ;

запобігти руйнуванню покриття хвостосховищ колишнього уранового виробництва;

провести ремонт дамб і захисного покриття хвостосховищ, що перебувають в передаварійному стані;

здійснити рекультивацію, створити безпечне укриття радіаційно забрудненої території загальною площею 73 гектари та провести реконструкцію хвостосховища загальною площею 70 гектарів для подальшої його експлуатації для використання в інтересах місцевих громад;

створити умови для підвищення рівня зайнятості населення після її повного завершення шляхом розвитку господарської діяльності на рекультивованих територіях, що відповідно матиме наслідком створення нових робочих місць;

зменшити соціальну напругу серед населення щодо шкідливого впливу на здоров’я людей та стан навколишнього природного середовища радіоактивного і хімічного забруднення, джерелами якого є уранові об’єкти, шляхом оприлюднення результатів моніторингу наслідків виконання документа державного планування для навколишнього природного середовища, у тому числі для здоров’я населення.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 247,948 млн. гривень.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання “Придніпровський хімічний завод” на 2019-2023 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 278 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1290).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 756.

3. Державний замовник: Міненерго.

4. Керівник Програми: Міністр енергетики.

5. Виконавці заходів Програми будуть визначені відповідно до Закону України “Про державні закупівлі”.

6. Строк виконання: 2019-2023 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг, млн. гривень

У тому числі за роками

2019

2020

2021

2022

2023

Державний бюджет

247,948

14,914

44,555

70,647

66,414

51,418

Усього


247,948

14,914

44,555

70,647

66,414

51,418

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 77 від 12.02.2020, № 718 від 22.07.2020}Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019-2023 роки

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 77 від 12.02.2020, № 718 від 22.07.2020}Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання “Придніпровський хімічний завод” на 2019-2023 роки

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2019

2020

2021

2022

2023

1. Розроблення та впровадження першочергових заходів щодо перепрофілювання, рекультивації та ліквідації об’єктів виробничого об’єднання “Придніпровський хімічний завод”

екологічний:

ліквідація найбільш забруднених будівель колишнього уранового виробництва
(буд. 104)

будівельний об’єм, куб. метрів

194809740

9740


екологічний,
економічний:

рекультивація, безпечне укриття та реконструкція з метою подальшої експлуатації, переведення рекультивованих територій у господарський обіг

площа, гектарів

143


70

24,33

24,33

24,34

економічний:

створення дільниці дезактивації відходів

ступінь виконання, відсотків

100


84

16екологічний: 

ідентифікація та інвентаризація відходів переробки уранових руд, які будуть виявлені у процесі приведення в безпечний стан об’єктів майданчика

-“-

100

20

20

20

20

20

2. Технічне супроводження і організація заходів радіаційної безпеки, що виконуються в рамках реалізації проекту “Посилення потенціалу системи управління/Радіо-логічний захист/Технічне проектування та нагляд за виконанням проектів щодо невідкладних заходів і управління безпекою на майданчику” та інших проектів, які фінансуються Європейським Союзом за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги

екологічний,
соціальний:

виконання підготовчих інженерних заходів та їх супроводження на майданчиках і об’єктах колишнього уранового виробництва, підтримка стабілізаційних заходів щодо будівельних конструкцій колишніх уранових будівель, елементів колишньої інфраструктури

-“-

100

50

50
екологічний:

обслуговування, дезактивація автотранспорту, будівель, споруд і обладнання. Обслуговування майданчиків сортування і тимчасового зберігання радіаційно забруднених матеріалів колишнього уранового виробництва на території майданчика

ступінь виконання, відсотків

100

40

40

20екологічний,
соціальний:

переміщення окремо стоячих та легкопереміщуваних радіаційно забруднених матеріалів на майданчик сортування та тимчасового зберігання

-“-

100

60

40
3. Безпечне утримання об’єктів колишнього уранового виробництва, забезпечення проведення систематичних спостережень за станом навколишнього природного середовища та техногенними об’єктами, що впливають на нього

екологічний:

відновлення мережі пунктів контролю геотехнічної стабільності дамб хвостосховищ, маркерів стабільності будівельних конструкцій

ступінь виконання, відсотків

100

20

20

20

20

20

екологічний:

ремонт існуючих та створення нових свердловин для розвитку моніторингових досліджень підземних вод і пунктів спостережень за гідрологічним режимом

-“-

100

20

20

20

20

20

екологічний,
соціальний:

проведення заходів з недопущення аварійних ситуацій та реагування на виявлені факти порушення технічної безпеки.
Формування запасів будівельних матеріалів тощо

ступінь виконання, відсотків

100

20

20

20

20

20

екологічний,
соціальний:

здійснення радіаційного, дозиметричного контролю, у тому числі в рамках проектів Європейської Комісії

-“-

100

20

20

20

20

20

екологічний,
соціальний:

оцінка стану забруднення навколишнього природного середовища і об’єктів колишньої інфраструктури (атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти, робочі місця, виробничі приміщення, санітарно-захисні зони)

-“-

100

20

20

20

20

20

екологічний:

проведення щорічних технічних інспекцій за станом захисного покриття, дренажів, конструкцій, будівель і споруд

ступінь виконання, відсотків

100

20

20

20

20

20

екологічний,
соціальний:

проведення робіт з підтримки безпечного стану об’єктів

-“-

100

15

21,25

21,25

21,25

21,25