Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1209
Прийняття: 27.12.2018
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2018 р. № 1209
Київ

Деякі питання постачання електричної енергії захищеним споживачам та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 300 від 25.03.2019
№ 570 від 05.07.2019
№ 718 від 22.07.2020
№ 1146 від 23.11.2020}

Відповідно до частини четвертої статті 60 Закону України “Про ринок електричної енергії” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам;

склад Міжвідомчої комісії з надання статусу захищеного споживача;

Положення про Міжвідомчу комісію з надання статусу захищеного споживача.

2. Установити, що споживачі, які мають затверджені акти екологічної та/або аварійної/технологічної броні та в дев’ятимісячний строк забезпечили виконання вимог Порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам, затвердженого цією постановою, протягом зазначеного строку за умови здійснення попередньої оплати перебувають в статусі захищених споживачів відповідно до умов зазначеного Порядку.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1209

ПОРЯДОК
забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам

Загальні питання

1. Цей Порядок встановляє процедуру визначення переліку захищених споживачів електричної енергії (далі - захищені споживачі), обмеження, відключення постачання електричної енергії (далі - електропостачання) захищеним споживачам, механізм забезпечення повної поточної оплати захищеними споживачами.

Обмеження, відключення електропостачання не застосовуються щодо об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави у сфері телекомунікацій та зв’язку.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 300 від 25.03.2019}

На час проведення операції Об’єднаних сил обмеження, відключення електропостачання не застосовуються щодо об’єктів комунального підприємства “Компанія “Вода Донбасу” та комунального підприємства “Попаснянський районний водоканал”.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 570 від 05.07.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1146 від 23.11.2020}

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

захищений споживач - споживач електричної енергії, до якого застосовується особливий режим відключення та/або обмеження електропостачання для запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру;

окрема лінія електроживлення струмоприймачів - виділена із загальної схеми електроживлення захищеного споживача лінія електропередачі, яка заживлена від комутаційного апарату, що міститься в оперативному управлінні оператора системи розподілу (оператора системи передачі), обладнана окремими засобами обліку електричної енергії, забезпечує електроживлення обладнання (струмоприймачів), несанкціоноване відключення (знеструмлення) якого створює загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, та відключення якої призводить до знеструмлення іншого споживача;

програма безпечного відключення електроживлення - узгоджений з місцевими органами виконавчої влади за місцем розташування споживачів комплекс заходів, які повинні бути здійснені для запобігання настанню шкідливих наслідків зупинки технологічного процесу (виробничого циклу) захищеного споживача, пов’язаної з обмеженням, відключенням електропостачання та часу, необхідного для здійснення комплексу заходів, зокрема для обмеження, відключення електропостачання обладнання захищеного споживача;

рівень обмеження електропостачання - мінімальна величина електричної потужності та мінімальна погодинна величина споживання електричної енергії струмоприймачами захищеного споживача, під час експлуатації яких повинні виконуватися вимоги програми безпечного відключення електроживлення;

споживач-заявник - споживач електричної енергії, обмеження чи відключення електропостачання до обладнання (струмоприймачів) якого може призвести до виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, який звертається для отримання відповідного статусу до Міжвідомчої комісії з надання статусу захищеного споживача (далі - Міжвідомча комісія);

фінансова гарантія оплати (далі - фінансова гарантія) - заходи забезпечення оплати вартості електричної енергії, яка буде спожита захищеним споживачем відповідно до обсягу рівня обмеження електропостачання, а також оплати вартості послуг розподілу та/або передачі.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про ринок електричної енергії України”, “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”, Кодексі цивільного захисту України та Правилах роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 р. № 312.

Складення переліку захищених споживачів

3. Підготовка пропозицій щодо визначення переліку захищених споживачів здійснюється Міжвідомчою комісією, яка утворюється Кабінетом Міністрів України.

4. Завдання і повноваження Міжвідомчої комісії та порядок її роботи визначаються Положенням про Міжвідомчу комісію з надання статусу захищеного споживача.

5. Міжвідомча комісія щороку готує та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення переліку захищених споживачів на наступний календарний рік.

6. Перелік захищених споживачів затверджується Кабінетом Міністрів України, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міненерго та доводиться до відома електропостачальників, оператора системи розподілу, оператора системи передачі, які розміщують на своїх офіційних веб-сайтах перелік захищених споживачів, приєднаних до системи розподілу та систем передачі.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 718 від 22.07.2020}

7. Електропостачальники разом із захищеними споживачами протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліку захищених споживачів складають та затверджують акти екологічної та/або аварійної/технологічної броні, а також здійснюють необхідні заходи для запобігання шкідливим наслідкам зупинки технологічного процесу (виробничого циклу).

8. Споживач-заявник для отримання статусу захищеного споживача звертається до Міжвідомчої комісії та подає оригінали таких документів:

1) листа-звернення щодо отримання статусу захищеного споживача, що містить інформацію про ризики техногенного/екологічного характеру, які матимуть місце у разі обмеження, відключення електропостачання споживачу-заявнику з урахуванням особливостей його технологічних процесів (виробничих циклів) та переліку струмоприймачів, що є джерелом зазначених ризиків;

2) програми безпечного відключення електроживлення, яка містить, зокрема, комплекс заходів, які повинні бути здійснені для запобігання настанню шкідливих наслідків зупинки технологічного процесу (виробничого циклу) споживача електричної енергії та часу, необхідного для здійснення заходів, зокрема для обмеження, відключення електропостачання споживачу;

3) схеми електроживлення струмоприймачів відповідно до проектних рішень на окремі лінії електроживлення струмоприймачів, відключення яких потребує застосування програми безпечного відключення електроживлення, узгодженої з Держенергонаглядом;

4) складеного Держенергонаглядом акта відповідності схеми електроживлення струмоприймачів, щодо яких застосовується програма безпечного відключення електроживлення;

5) укладеного з електропостачальником договору з комерційною пропозицією щодо забезпечення електропостачальником оплати вартості послуг з передачі та/або розподілу електричної енергії та передбачення попередньої оплати за електричну енергію у відповідному розрахунковому періоді та додатків до нього, у тому числі додатка, яким визначені особливі умови постачання електричної енергії до струмоприймачів на об’єкті споживача, щодо яких застосовується програма безпечного відключення електроживлення;

6) узгодженого з електропостачальником розрахунку вартості електричної енергії та послуг з розподілу та/або передачі електричної енергії відповідно до графіка здійснення обмеження/припинення електропостачання;

7) довідки від електропостачальника та оператора системи розподілу або оператора системи передачі про відсутність заборгованості у споживача-заявника чи про стан виконання графіків реструктуризації погашення заборгованості (акта звірки розрахунків);

8) договору про надання банком, що відповідає вимогам пункту 24 цього Порядку, безвідкличної банківської гарантії для забезпечення виконання грошових зобов’язань захищеного споживача або для захищеного споживача, діяльність якого фінансується з бюджету відповідного рівня, - письмового підтвердження забезпечення у відповідному бюджеті коштів, необхідних для повної оплати використаної таким споживачем електричної енергії у період обмеження, припинення електропостачання відповідно до графіка здійснення обмеження, припинення електроживлення.

9. На момент звернення до Міжвідомчої комісії споживач-заявник забезпечує реалізацію схеми електроживлення об’єкта з виділенням відповідно до проектних рішень на окремі лінії електроживлення струмоприймачів, під час експлуатації яких повинні виконуватись вимоги програми безпечного відключення електроживлення.

Реалізована схема електроживлення об’єкта споживача-заявника повинна забезпечувати можливість відключення у загальному порядку усіх струмоприймачів споживача-заявника та субспоживачів, крім струмоприймачів, під час експлуатації яких повинні виконуватись вимоги програми безпечного відключення електроживлення. Якщо строк визначено графіком здійснення обмеження, відключення електропостачання, повинне передбачатися використання автономного джерела електропостачання відповідної потужності.

10. З метою формування переліку документів, передбачених пунктом 8 цього Порядку, Держенергонагляд за заявою споживача-заявника проводить перевірку схеми електроживлення струмоприймачів, під час експлуатації яких повинні виконуватись вимоги програми безпечного відключення електроживлення, та складає відповідний акт перевірки.

Зазначена перевірка також може бути ініційована електропостачальником, оператором системи розподілу або оператором системи передачі. У разі виявлення невідповідності схеми електроживлення проектним рішенням та/або схемі електроживлення, на підставі якої споживач отримав статус захищеного споживача, Держенергонагляд складає акт невідповідності та повідомляє про це електропостачальнику, операторові системи розподілу, операторові системи передачі та Міжвідомчій комісії.

Міжвідомча комісія протягом місяця з дня надходження повідомлення про складення Держенергонаглядом акта невідповідності проводить засідання, на якому приймає рішення про внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо виключення захищеного споживача з відповідного переліку.

11. Внесення змін до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку захищених споживачів здійснюється на підставі висновків та пропозицій Міжвідомчої комісії у разі:

1) звернення захищеного споживача, зокрема у зв’язку з необхідністю зміни характеру його виробництва або зміни схеми електроживлення струмоприймачів захищеного споживача;

2) появи нових споживачів-заявників, що мають обладнання, обмеження, відключення електропостачання якого створює загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру;

3) повідомлення Держенергонагляду про невідповідність схеми електроживлення струмоприймачів захищеного споживача, під час експлуатації яких повинні виконуватись вимоги програми безпечного відключення електроживлення.

Обмеження, відключення електропостачання захищеним споживачам

12. Електропостачальник, оператор системи розподілу та/або оператор системи передачі у разі невиконання захищеним споживачем умов договору про постачання електричної енергії захищеному споживачу (крім об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави у сфері телекомунікацій та зв’язку, комунального підприємства “Компанія “Вода Донбасу” та комунального підприємства “Попаснянський районний водоканал”) або договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, або договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії та положень цього Порядку обмежують постачання йому електричної енергії шляхом постачання за окремою лінією електроживлення струмоприймачів в обсязі, який відповідає рівню обмеження електропостачання, з подальшим повним відключенням електропостачання на умовах та у строки, визначені графіком здійснення обмеження, відключення електропостачання.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 300 від 25.03.2019, № 570 від 05.07.2019, № 1146 від 23.11.2020}

Графік здійснення обмеження, відключення електропостачання обладнання (струмоприймачів) захищеного споживача повинен містити етапи та строки здійснення відповідних заходів.

13. У разі запровадження процедури обмеження, відключення електропостачання електропостачальник, оператор системи розподілу (оператор системи передачі) у спосіб, визначений додатком до укладеного із захищеним споживачем договору, повідомляє йому про початок та спосіб запровадження зазначеної процедури та дату можливого повного відключення електропостачання відповідно до строків, визначених графіком здійснення обмеження, відключення електропостачання.

14. Електропостачальник або оператор системи розподілу, оператор системи передачі, який запроваджує процедуру обмеження, відключення електропостачання захищеному споживачеві одночасно письмово повідомляє відповідному оператору системи розподілу, оператору системи передачі або електропостачальнику про запровадження такої процедури.

15. Електропостачальник, оператор системи розподілу або оператор системи передачі письмово повідомляє місцевим органам виконавчої влади за місцем розташування захищеного споживача про запровадження процедури обмеження, відключення електропостачання цього споживача та про можливе настання шкідливих наслідків зупинки технологічного процесу (виробничого циклу) в разі здійснення такого обмеження, відключення.

16. Захищений споживач після надходження повідомлення про запровадження процедури обмеження, відключення електропостачання зобов’язаний здійснити заходи із запобігання настанню шкідливих наслідків зупинки/відключення технологічного процесу (виробничого циклу), передбачені програмою безпечного відключення електроживлення.

17. Захищений споживач зобов’язаний забезпечити безперешкодний доступ представників Держенергонагляду, електропостачальника, оператора системи передачі та оператора системи розподілу до струмоприймачів (електричних установок), які перебувають в його володінні, з метою проведення моніторингу виконання вимог програми безпечного відключення електроживлення.

18. У разі повного усунення захищеним споживачем (крім об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави у сфері телекомунікацій та зв’язку, комунального підприємства “Компанія “Вода Донбасу” та комунального підприємства “Попаснянський районний водоканал”) причини, що призвела до необхідності запровадження процедури обмеження, відключення електропостачання захищеному споживачеві, до дати такого обмеження, відключення електропостачання заходи за зазначеною процедурою не здійснюються або їх здійснення припиняється.

{Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 300 від 25.03.2019, № 570 від 05.07.2019, № 1146 від 23.11.2020}

19. У разі зміни захищеним споживачем електропостачальника такий споживач протягом одного місяця переоформлює фінансову гарантію на нового електропостачальника та повідомляє про таку зміну Міжвідомчій комісії.

У разі непереоформлення захищеним споживачем протягом строку, визначеного цим пунктом, фінансової гарантії, а також у разі використання фінансової гарантії внаслідок застосування програми безпечного відключення електроживлення такий споживач втрачає статус захищеного споживача.

20. Захищені споживачі (крім об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави у сфері телекомунікацій та зв’язку, комунального підприємства “Компанія “Вода Донбасу” та комунального підприємства “Попаснянський районий водоканал”) зобов’язані виконувати вимоги програми безпечного відключення електроживлення та нести матеріальну відповідальність перед третіми особами, пов’язану з наслідками обмеження, відключення електропостачання, а також нести відповідальність за невиконання зазначених вимог згідно із законодавством.

{Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 300 від 25.03.2019, № 570 від 05.07.2019, № 1146 від 23.11.2020}

21. Відновлення електропостачання захищеному споживачу в договірних обсягах (без обмежень) після запровадження процедури обмеження, відключення електропостачання здійснюється відповідно до умов укладених договорів та/або Правил роздрібного ринку електричної енергії, Кодексу системи передачі, Кодексу системи розподілу.

Механізми забезпечення повної поточної оплати захищеними споживачами

22. Споживач-заявник для отримання статусу захищеного споживача:

1) укладає з електропостачальником у паперовій формі договір з комерційною пропозицією щодо забезпечення електропостачальником оплати вартості послуг з розподілу та/або передачі електричної енергії та передбачення попередньої оплати за електричну енергію у відповідному розрахунковому періоді;

2) звертається до електропостачальника із заявою щодо оформлення додатку до договору, в якому передбачаються особливі умови постачання електричної енергії до струмоприймачів на його об’єкті, щодо яких застосовується програма безпечного відключення електроживлення. Разом із заявою споживач-заявник подає такі документи, інформація про які зазначається в додатку до договору:

довідку про присвоєння ЕІС-коду точки комерційного обліку (обладнання) струмоприймачів об’єкта споживача-заявника, підключених за окремою лінією електроживлення, щодо яких застосовується програма безпечного відключення електроживлення;

копію схеми електроживлення струмоприймачів згідно з проектними рішеннями на окремі лінії електроживлення струмоприймачів;

копію складеного Держенергонаглядом акта відповідності електроживлення струмоприймачів, щодо яких застосовується програма безпечного відключення електроживлення;

копію програми безпечного відключення електроживлення;

копію договору про надання банківської гарантії або для споживача-заявника, діяльність якого фінансується з бюджету відповідного рівня, - копію письмового підтвердження забезпечення у відповідному бюджеті коштів, необхідних для повної оплати використаної таким споживачем електричної енергії.

23. Додаток до договору, зокрема, повинен містити:

1) номер і дату договору;

2) найменування споживача-заявника та реквізити, які дають змогу його ідентифікувати;

3) перелік та схему електроживлення струмоприймачів споживача-заявника, під час експлуатації яких повинні виконуватись вимоги програми безпечного відключення електроживлення, та інформацію про окрему лінію електроживлення струмоприймачів;

4) порядок і строки повідомлення споживачу-заявнику про запровадження процедури обмеження, відключення електропостачання та графік здійснення обмеження, відключення електропостачання;

5) розрахунок обсягу електричної енергії, постачання якої повинне бути забезпечено під час запровадження процедури обмеження, відключення електропостачання відповідно до погодженого графіка здійснення обмеження, відключення електропостачання;

6) порядок визначення вартості спожитої електричної енергії та послуг з розподілу (передачі), яку необхідно буде оплатити за період реалізації процедури обмеження, відключення електропостачання (період визначається відповідно до графіка здійснення обмеження, відключення електропостачання) та порядок оплати зазначеної вартості;

7) умови та порядок надання гарантії оплати, її зміни (коригування), використання гарантій оплати вартості електричної енергії, яка спожита в період запровадження процедури обмеження, відключення електропостачання та вартості послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, які будуть надані в цей період.

24. Оплата вартості спожитої захищеним споживачем електричної енергії за відповідними договорами здійснюється захищеним споживачем у формі попередньої оплати.

Для забезпечення оплати вартості електричної енергії в обсязі рівня обмеження електропостачання, яка буде спожита в період запровадження процедури обмеження, відключення електропостачання, а також вартості послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, які будуть надані в цей період, споживач-заявник з метою отримання статусу захищеного споживача повинен надати гарантію оплати у вигляді безвідкличної банківської гарантії, виданої зареєстрованим в Україні банком чи банком, зареєстрованим у країнах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку, або для споживача-заявника, діяльність якого фінансується з бюджету відповідного рівня, - письмове підтвердження забезпечення у бюджеті відповідного рівня коштів, необхідних для повної оплати використаної таким споживачем електричної енергії.

Банки, що надають фінансові гарантії, повинні відповідати таким вимогам:

для банків, які надали банківську гарантію та зареєстровані у країнах, що входять до Організації економічного співробітництва, діючий довгостроковий кредитний рейтинг повинен бути не менше ніж “А” для рейтингів, виданих компанією Standard & Poor’s чи Fitch IBCA, та/або не менше ніж “А2” для рейтингів, виданих компанією Moody’s Investors Service;

для банків, які надали банківську гарантію та зареєстровані в Україні, банк має діючий національний довгостроковий кредитний рейтинг, виданий міжнародними рейтинговими агенціями Standard & Poor’s, Fitch IBCA або Moody’s Investors Service, який не менше ніж:

- “A(ukr)” для рейтингів, підтверджених рейтинговою агенцією Fitch IBCA, та/або

- “A.ua” для рейтингів, підтверджених рейтинговою агенцією Moody’s IBCA, та/або

- “uaA” для рейтингів, підтверджених рейтинговою агенцією Standard & Poor’s, або частка активів банку становить не менш як 0,5 відсотка суми активів усіх банків, зареєстрованих в Україні та/або контрольний пакет акцій такого банку (більш як 50 відсотків) належить фінансовій (фінансовим) або банківській (банківським) установі (установам), яка (які) зареєстрована (зареєстровані) в Україні або у країні, що входить до Організації економічного співробітництва, та яка (які) має (мають), діючий довгостроковий кредитний рейтинг не менше ніж “А” для рейтингів, виданих компанією Standard & Poor’s чи Fitch IBCA, та/або не менше ніж “А2” для рейтингів, виданих компанією Moody’s Investors Service;

банківська гарантія, надана банком, не вважається належною гарантією оплати, якщо:

- сума стабілізаційних кредитів та/або кредитів рефінансування, виданих банку Національним банком, перевищує 50 відсотків розміру статутного капіталу банку;

- сума банківської гарантії перевищує 20 відсотків обсягу статутного капіталу банку;

- до банку або до власників істотної участі в банку, або до пов’язаних із банком осіб іноземними державами - членами Організації економічного співробітництва, ЄС чи Україною застосовано санкції;

- Національний банк прийняв рішення про віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

25. Банк подає захищеному споживачу в довільній формі підтвердження відповідності вимогам, передбаченим пунктом 24 цього Порядку, яке надається захищеним споживачем електропостачальнику, оператору системи розподілу (оператору системи передачі) одночасно з оригіналом банківської гарантії.

26. Статус захищеного споживача набувається споживачем-заявником за умови дотримання вимог цього Порядку за процедурою, визначеною Положенням про Міжвідомчу комісію з надання статусу захищеного споживача.

27. У разі нездійснення захищеним споживачем (крім об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави у сфері телекомунікацій та зв’язку, комунального підприємства “Компанія “Вода Донбасу” та комунального підприємства “Попаснянський районний водоканал”) попередньої оплати вартості електричної енергії електропостачальник у визначені в додатку до договору строки повідомляє захищеному споживачеві про запровадження процедури обмеження, відключення електропостачання. Одночасно електропостачальник надає відповідному оператору системи розподілу (оператору системи передачі) доручення щодо здійснення примусового обмеження, відключення електропостачання захищеному споживачу у строки, визначені додатком до договору.

{Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 300 від 25.03.2019, № 570 від 05.07.2019, № 1146 від 23.11.2020}

28. У разі нездійснення захищеним споживачем (крім об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави у сфері телекомунікацій та зв’язку, комунального підприємства “Компанія “Вода Донбасу” та комунального підприємства “Попаснянський районий водоканал”) попередньої оплати вартості послуг з розподілу (передачі) процедура обмеження, відключення електропостачання може бути запроваджена відповідним оператором системи розподілу, оператором системи передачі на умовах, визначених договором та цим Порядком.

{Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 300 від 25.03.2019, № 570 від 05.07.2019, № 1146 від 23.11.2020}

29. У разі несплати або неповної оплати вартості електричної енергії, спожитої під час процедури обмеження, відключення електропостачання чи несплати або неповної оплати вартості послуг розподілу (передачі), наданих протягом зазначеного періоду, електропостачальник, оператор системи розподілу та/або оператор системи передачі вживає визначених законодавством заходів щодо отримання коштів за наданою гарантією оплати. Для отримання платежу за гарантією оплати, наданою у вигляді банківської гарантії, електропостачальник, оператор системи розподілу та/або оператор системи передачі подає до банку, який надав гарантію, вимогу платежу. Вимоги цього пункту не поширюються на розрахунки за спожиту електроенергію об’єктами державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави у сфері телекомунікацій та зв’язку, комунальне підприємство “Компанія “Вода Донбасу” та комунальне підприємство “Попаснянський районний водоканал”.

{Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 300 від 25.03.2019, № 570 від 05.07.2019, № 1146 від 23.11.2020}

30. У разі вибору захищеним споживачем способу оплати вартості електричної енергії, спожитої під час процедури обмеження, відключення електропостачання за банківською гарантією, електропостачальник, оператор системи розподілу та/або оператор системи передачі ініціює використання відповідної банківської гарантії у разі несплати захищеним споживачем або неповної оплати вартості електричної енергії в обсязі рівня обмеження електропостачання перед банком шляхом подання до банку, який надав гарантію, вимоги платежу.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1209

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з надання статусу захищеного споживача

Міністр енергетики, голова Комісії

Заступник Голови ДСНС, заступник голови Комісії

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Голови Фонду державного майна

Член НКРЕКП (за згодою)

Заступник Голови Держенергонагляду

Генеральний директор Директорату енергетичних ринків Міненерго

Державний експерт Директорату енергетичних ринків Міненерго, секретар Комісії

{Склад із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 718 від 22.07.2020}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1209

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з надання статусу захищеного споживача

1. Міжвідомча комісія з надання статусу захищеного споживача (далі - Міжвідомча комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою організації та проведення процедури надання споживачеві електричної енергії статусу захищеного споживача.

2. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції;

2) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час проведення процедури отримання споживачами-заявниками статусу захищеного споживача;

3) підготовка висновку щодо доцільності надання споживачеві-заявнику статусу захищеного споживача або про відмову в наданні такого статусу, а також подання Кабінетові Міністрів України пропозицій та рекомендацій щодо надання споживачеві-заявнику статусу захищеного споживача шляхом включення його до переліку захищених споживачів, проведення оцінки виконання споживачами-заявниками вимог, обов’язкових для отримання статусу захищеного споживача.

4. Міжвідомча комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) приймає документи, які подаються споживачами-заявниками для отримання статусу захищеного споживача та проводить їх перевірку на відповідність вимогам Порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам (далі - Порядок) та цього Положення;

2) проводить оцінку виконання споживачами-заявниками вимог, обов’язкових для надання їм статусу захищеного споживача;

3) готує висновок щодо доцільності надання споживачам-заявникам статусу захищеного споживача або про відмову в наданні такого статусу;

4) в межах своїх повноважень запитує та отримує інформацію у споживачів-заявників з питань, що належать до її компетенції, в тому числі роз’яснення щодо поданих ними до Міжвідомчої комісії документів;

5) проводить відкриті слухання з питань розгляду документів, поданих споживачами-заявниками для отримання статусу захищеного споживача;

6) подає Кабінетові Міністрів України висновки щодо доцільності надання споживачам-заявникам статусу захищеного споживача разом з відповідними пропозиціями та рекомендаціями стосовно включення таких споживачів-заявників до переліку захищених споживачів;

7) письмово повідомляє споживачам-заявникам на їх запит про прийняті Міжвідомчою комісією щодо них рішення з наданням обґрунтувань таких рішень;

8) зберігає подані споживачами-заявниками до Міжвідомчої комісії документи та надсилає копії таких документів для ознайомлення членам Міжвідомчої комісії;

9) оприлюднює на офіційному веб-сайті Міненерго інформацію про діяльність Міжвідомчої комісії, її склад, порядок роботи, оголошення про проведення засідання Міжвідомчої комісії, а також перелік та вимоги до документів, які повинні подаватися споживачами-заявниками на розгляд Міжвідомчої комісії, інформацію про строки приймання Міжвідомчою комісією документів, що подаються споживачами-заявниками, адресу, за якою подаються такі документи, контакти, за якими надаються відповідні консультації.

{Підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 718 від 22.07.2020}

5. Міжвідомча комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи.

6. Для підготовки Міжвідомчою комісією висновку щодо доцільності надання споживачеві-заявнику статусу захищеного споживача електричної енергії споживач-заявник повинен подати Міжвідомчій комісії документи, визначені Порядком.

7. У разі подання споживачем-заявником документів для отримання статусу захищеного споживача не в повному обсязі або невідповідності поданих документів вимогам, установленим Порядком та цим Положенням, Міжвідомча комісія залишає без розгляду питання про надання висновку щодо доцільності надання споживачеві-заявнику статусу захищеного споживача.

8. Інформація про подання споживачем-заявником документів для отримання статусу захищеного споживача не в повному обсязі або про невідповідність поданих документів вимогам, установленим Порядком та цим Положенням, протягом п’яти робочих днів з дня надходження зазначених документів надсилається Міжвідомчою комісією на електронну адресу та у письмовому вигляді на адресу споживача-заявника, що зазначені в поданих ним документах.

9. Споживач-заявник має право повторно подати документи до Міжвідомчої комісії після усунення недоліків, зазначених в інформації, яка надсилається згідно з пунктом 8 цього Положення.

10. У разі звернення споживача-заявника до Міжвідомчої комісії за роз’ясненнями щодо поданих ним документів строк надання роз’яснень не може перевищувати десяти календарних днів з дати звернення до Міжвідомчої комісії.

11. Міжвідомча комісія не може запитувати додаткову інформацію та документи, не передбачені цим Положенням. Строк розгляду Міжвідомчою комісією питання про надання висновку щодо доцільності надання споживачеві-заявнику статусу захищеного споживача не може перевищувати 30 календарних днів з дня надходження переліку документів у повному обсязі.

12. Міжвідомча комісія протягом 15 робочих днів з моменту підготовки висновку щодо доцільності надання споживачеві-заявнику статусу захищеного споживача надсилає Кабінетові Міністрів України разом з таким висновком пропозиції та рекомендації щодо включення такого споживача-заявника до переліку захищених споживачів, а також на запит споживача-заявника повідомляє йому про це.

13. Міжвідомча комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

14. Посадовий склад Міжвідомчої комісії затверджується Кабінетом Міністрів України. Персональний склад Міжвідомчої комісії затверджується головою Міжвідомчої комісії.

Головою Міжвідомчої комісії є Міністр енергетики. Формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови Міжвідомчої комісії. Засідання Міжвідомчої комісії веде її голова, а у разі його відсутності - заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої комісії забезпечує її секретар.

{Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 718 від 22.07.2020}

Засідання Міжвідомчої комісії вважається правоможним, якщо в ньому бере участь більш як дві третини складу комісії з правом голосу.

На своїх засіданнях Міжвідомча комісія приймає рішення щодо подання Кабінетові Міністрів України пропозицій та рекомендацій з питань, що належать до її компетенції.

Міжвідомча комісія має право залучати до своєї роботи консультантів та інших фахівців з правом дорадчого голосу.

Рішення Міжвідомчої комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Прийняті Міжвідомчою комісією рішення оформляються протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Міжвідомчої комісії та Кабінетові Міністрів України. Член Міжвідомчої комісії, який не підтримує прийняте Міжвідомчою комісією рішення, має право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Міжвідомчої комісії.

15. Пропозиції та рекомендації, подані Міжвідомчою комісією, можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

16. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії здійснює Міненерго.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 718 від 22.07.2020}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1209

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2052 “Про затвердження Порядку складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1792” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2814).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 93 “Про затвердження Порядку обмеження електроспоживання споживачів до рівня екологічної броні електропостачання або повного припинення їм електропостачання та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 р. № 705” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 4, ст. 173).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. № 702 “Про затвердження Порядку надання кредитів для оплати екологічної броні електропостачання” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 31, ст. 1870).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. № 897 “Про внесення змін до Порядку складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 75, ст. 3025).

5. Пункт 24 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. № 380 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 41, ст. 1477).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2015 р. № 317 “Питання забезпечення сталого функціонування об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави у сфері телекомунікацій та зв’язку, в особливий період” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 42, ст. 1315).