Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 375
Прийняття: 10.04.2013
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 квітня 2013 р. № 375
Київ

Про затвердження Порядку погодження перепрофілювання, консервації або припинення діяльності вугледобувних підприємств протягом строку дії умов договору купівлі-продажу таких підприємств

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 718 від 22.07.2020}

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України “Про особливості приватизації вугледобувних підприємств” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок погодження перепрофілювання, консервації або припинення діяльності вугледобувних підприємств протягом строку дії умов договору купівлі-продажу таких підприємств, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 квітня 2013 р. № 375

ПОРЯДОК
погодження перепрофілювання, консервації або припинення діяльності вугледобувних підприємств протягом строку дії умов договору купівлі-продажу таких підприємств

{У тексті Порядку слово “Міненерговугілля” у всіх відмінках замінено словом “Міненерго” згідно з Постановою КМ № 718 від 22.07.2020}

1. Цей Порядок визначає механізм погодження перепрофілювання, консервації, припинення діяльності вугледобувних підприємств, у тому числі шахт, шахтоуправлінь, розрізів, що приватизовані як єдині майнові комплекси відповідно до Закону України “Про особливості приватизації вугледобувних підприємств”, а також вугледобувних підприємств, що приватизовані шляхом продажу акцій, які належали державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств згідно із зазначеним Законом (далі - вугледобувне підприємство), протягом строку дії умов договору купівлі-продажу вугледобувного підприємства (далі - договір купівлі-продажу).

2. Власник вугледобувного підприємства в разі виникнення потреби у зміні технології виробничого процесу для випуску нової продукції або в разі недоцільності розробки родовища надсилає Міненерго та державному органу приватизації, який уклав договір купівлі-продажу (далі - державний орган приватизації), заяву про перепрофілювання, консервацію чи припинення діяльності вугледобувного підприємства (далі - заява). Разом із заявою подається обґрунтування доцільності такого перепрофілювання, консервації чи припинення діяльності.

3. Державний орган приватизації у 20-денний строк після надходження заяви надсилає власнику вугледобувного підприємства обґрунтовану відповідь щодо можливості перепрофілювання, консервації чи припинення діяльності приватизованого вугледобувного підприємства.

4. У разі коли заходи з перепрофілювання, консервації чи припинення діяльності можливо здійснити з дотриманням усіх умов, передбачених договором купівлі-продажу, державний орган приватизації письмово інформує власника вугледобувного підприємства та Міненерго про надання згоди на перепрофілювання, консервацію чи припинення діяльності.

Якщо заходи з перепрофілювання, консервації чи припинення діяльності неможливо здійснити з одночасним дотриманням умов, передбачених договором купівлі-продажу, державний орган приватизації письмово інформує власника вугледобувного підприємства та Міненерго про те, що згоду на перепрофілювання, консервацію чи припинення діяльності може бути надано лише за умови внесення змін до договору купівлі-продажу з відображенням у ньому уточнених зобов’язань власника.

5. Власник вугледобувного підприємства подає на розгляд Міненерго проект перепрофілювання, консервації чи ліквідації вугледобувного підприємства (далі - проект), який повинен відповідати вимогам статей 16 та 45 Гірничого закону України. Розробка та виконання проекту здійснюється за кошти власника вугледобувного підприємства.

6. Міненерго в установленому порядку у місячний строк розглядає проект та приймає рішення щодо його погодження, про що у триденний строк письмово інформує власника вугледобувного підприємства та державний орган приватизації.

7. У разі погодження проекту власник вугледобувного підприємства звертається до державного органу приватизації із клопотанням про внесення змін до договору купівлі-продажу, яке розглядається таким органом у порядку, затвердженому Фондом державного майна.

8. У разі прийняття рішення про внесення змін до договору купівлі-продажу державний орган приватизації письмово інформує Міненерго про надання згоди на перепрофілювання, консервацію чи припинення діяльності вугледобувного підприємства.

Договір про внесення змін до договору купівлі-продажу укладається за умови отримання власником вугледобувного підприємства письмової згоди Міненерго на перепрофілювання, консервацію чи припинення діяльності такого підприємства.