Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 864-р
Прийняття: 17.09.2014
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17 вересня 2014 р. № 864-р
Київ

Про внесення змін до плану заходів щодо виконання зобов’язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

Внести до плану заходів щодо виконання зобов’язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 733 - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 833, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2014 р. № 864-р

ЗМІНИ,
що вносяться до плану заходів щодо виконання зобов’язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

Доповнити план заходів пунктами 20-29 такого змісту:

“20. Розробити проект акта  законодавства щодо імплементації вимог Директиви 2009/73/ЄС про загальні правила функціонування внутрішнього ринку природного газу та Регламенту ЄС № 715/2009 стосовно умов доступу до газотранспортних мереж.


Міненерговугілля,
НКРЕКП,
НАК “Нафтогаз України”.


До 1 січня 2015 року.

21. Розробити програму реформування НАК “Нафтогаз України” відповідно до вимог Директиви 2009/73/ЄС та розпочати її виконання.


Міненерговугілля,
НКРЕКП,
НАК “Нафтогаз України”.


До 1 січня 2015 року.

22. Привести Порядок доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України у відповідність з вимогами Регламенту ЄС № 715/2009 стосовно умов доступу до газотранспортних мереж.


НКРЕКП,
Міненерговугілля.


До 1 січня 2015 року.

23. Розробити проект акта  законодавства щодо імплементації вимог Директиви 2009/72/ЄС про загальні правила функціонування внутрішнього ринку електроенергії та Регламенту ЄС № 714/2009 стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії.


Міненерговугілля,
НКРЕКП,
державне підприємство
“НЕК “Укренерго”,
державне підприємство
“Енергоринок”.


До 1 січня 2015 року.

24. Привести правила доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України у відповідність з вимогами Регламенту ЄС № 714/2009 стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії.


НКРЕКП,
Міненерговугілля,
державне підприємство
“НЕК “Укренерго”.


До 1 січня 2015 року.

25. Розробити Національний план дій із скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від великих спалювальних установок відповідно до вимог Директиви 2001/80/ЄС.


Міненерговугілля,
Мінприроди.


До 30 жовтня 2014 року.

26. Забезпечувати актуалізацію звітів про безпеку постачання енергоносіїв відповідно до вимог статті 29 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.


Міненерговугілля,
НКРЕКП,
НАК “Нафтогаз України”
та державне підприємство
“НЕК “Укренерго”.


Кожні два роки.

27. Розробити відповідні підзаконні нормативно-правові акти з метою забезпечення реалізації положень Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” згідно з вимогами глави IV Договору про заснування Енергетичного Співтовариства і додатка III до нього.


Антимонопольний комітет,
Мінекономрозвитку,
Міненерговугілля,
НКРЕКП.


До 1 січня 2015 року.

28. Розробити соціальний план дій відповідно до вимог Меморандуму про взаєморозуміння із соціальних питань в рамках Енергетичного Співтовариства.


Мінсоцполітики,
Міненерговугілля,
НКРЕКП.


До 1 січня 2015 року.

29. Утворити багатосторонню робочу групу з представників центральних органів виконавчої влади із залученням представників громадських організацій, суб’єктів господарювання, а також представників Секретаріату Енергетичного Співтовариства для ефективного розроблення, втілення і моніторингу ефективності виконання реформ відповідно до зобов’язань в рамках Енергетичного Співтовариства.


Міненерговугілля,
НКРЕКП,
заінтересовані центральні органи виконавчої влади.


До 30 жовтня 2014 року.”.