Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 768-р
Прийняття: 27.09.2017
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 вересня 2017 р. № 768-р
Київ

Про внесення змін до плану заходів щодо виконання зобов’язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

Внести до плану заходів щодо виконання зобов’язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 733, - із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 833, від 17 вересня 2014 р. № 864 та від 7 жовтня 2015 р. № 1059, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2017 р. № 768-р

ЗМІНИ,
що вносяться до плану заходів щодо виконання зобов’язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства

1. Пункти 17 і 25 викласти у такій редакції:

“17. Привести нормативно-правові акти з питань статистики в енергетиці у відповідність з вимогами Регламенту (ЄС) № 1099/2008 Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 р. про статистику в галузі енергетики з урахуванням змін, внесених Регламентом (ЄС) № 431/2014 Європейського Парламенту та Ради від 24 квітня 2014 р., а також здійснити заходи щодо впровадження положень Директиви 2008/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 р. стосовно процедури співробітництва щодо забезпечення прозорості процедури встановлення цін на газ та електроенергію, які постачаються промисловим кінцевим користувачам.


Держстат, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Держенергоефективності, Мін’юст.


1 липня 2018 року.”;

“25. Розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України проект Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок.


Міненерговугілля.


30 вересня 2017 року.”.

2. Доповнити план заходів пунктами 30-38 такого змісту:

“30. Розробити проект нормативно-правового акта щодо імплементації вимог Регламенту (ЄС) № 347/2013 Європейського Парламенту та Ради від 17 квітня 2013 р. про керівні принципи транс’європейської енергетичної інфраструктури.


Міненерговугілля, НКРЕКП (за згодою), НАК “Нафтогаз України” (за згодою), державне підприємство “НЕК “Укренерго” (за згодою).


31 грудня 2017 року.

31. Розробити проект нормативно-правового акта щодо імплементації вимог Директиви 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 р. стосовно енергетичної ефективності.


Мінрегіон, Держенергоефективності, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, НКРЕКП (за згодою).


15 жовтня 2017 року.

32. Внести зміни до технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт, затверджених наказом Мінприроди від 22 жовтня 2008 р. № 541.


Мінприроди.


У тримісячний строк після затвердження Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок.

33. Забезпечити транспозицію та імплементацію Регламенту (ЄС) № 543/2013 від 14 червня 2013 р. щодо надання та публікації даних на ринках електричної енергії та внесення змін до додатка I Регламенту (ЄС) № 714/2009 Європейського Парламенту та Ради.


НКРЕКП (за згодою), Міненерговугілля, державні підприємства “НЕК “Укренерго” та “Енергоринок” (за згодою).


31 грудня 2017 року.

34. Забезпечити імплементацію Регламенту (ЄС) № 838/2010 від 23 вересня 2010 р. щодо встановлення принципів стосовно механізму компенсації між операторами системи передачі електроенергії та спільного регуляторного підходу до встановлення тарифів на передачу електроенергії.


Міненерговугілля, НКРЕКП (за згодою), державне підприємство “НЕК “Укренерго” (за згодою).


30 вересня 2017 року.

35. Забезпечити транспозицію Директиви 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє природне середовище (кодифікація) з урахуванням змін, внесених Директивою 2014/52/ЄС.


Мінприроди.


1 січня 2019 року.

36. Забезпечити транспозицію та повну імплементацію Директиви 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє природне середовище.


Мінприроди.


31 березня 2018 року.

37. Розробити план заходів з імплементації положень Директиви 2004/35/ЄС про екологічну відповідальність, спрямовану на запобігання шкоді навколишньому природному середовищу та усунення її наслідків.


Мінприроди.


1 січня 2021 року.

38. Розробити нормативно-правові акти з питань вмісту сірки у деяких видах рідкого палива відповідно до положень Директиви 2016/802/ЄС щодо зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива.


Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, Мінприроди.


1 січня 2021 року.”.