Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 333
Прийняття: 12.08.2003
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.08.2003  № 333


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2003 р.
за № 784/8105

Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 120 від 19.03.2004
№ 520 від 29.10.2004
№ 158 від 06.05.2005
№ 160 від 26.04.2006
№ 431 від 13.11.2006
№ 460 від 17.12.2007
№ 428 від 15.12.2008
№ 457 від 08.10.2010
№ 17 від 25.01.2011
№ 208 від 28.05.2012
№ 356 від 12.09.2013
№ 401 від 08.10.2013
№ 291 від 20.05.2014
№ 61 від 30.01.2015
№ 224 від 09.04.2015
№ 511 від 05.08.2015
№ 360 від 28.07.2016
№ 416 від 28.12.2016
№ 53 від 15.06.2017
№ 108 від 09.11.2017
№ 21 від 01.03.2018
№ 39 від 12.04.2018
№ 71 від 25.06.2018
№ 84 від 20.07.2018
№ 45 від 28.02.2019
№ 122 від 23.10.2019
№ 124 від 25.10.2019
№ 33 від 18.03.2020
№ 36 від 20.03.2020
№ 61 від 14.05.2020
№ 81 від 25.06.2020}

У зв'язку з потребою приведення переліку і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його структурними одиницями та територіальними управліннями, у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та з метою підвищення їх ефективності відповідно до статей 6, 7, 15, 42 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 06.05.2005}

1. Затвердити:

Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування, що додаються;

Тарифи на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України, що додаються;

Тарифи на послуги з перевезення валютних цінностей, що надаються Національним банком України, що додаються;

{Абзац четвертий пункту 1 в редакції Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}

Тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, що додаються;

Тарифи на депозитарні послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, а також на послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів Національного банку України, що додаються;

{Абзац шостий пункту 1 в редакції Постанов Національного банку № 401 від 08.10.2013, № 108 від 09.11.2017}

{Абзац сьомий пункту 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}

{Абзац восьмий пункту 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}

Тарифи на послуги, що надаються засвідчувальним центром та акредитованим центром сертифікації ключів Національного банку України, що додаються;

{Абзац сьомий пункту 1 в редакції Постанови Національного банку № 39 від 12.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 124 від 25.10.2019}

{Абзац восьмий пункту 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}

{Абзац дев'ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}

Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції процесингового центру Національного банку України, що додаються.

{Пункт 1 в редакції Постанови Національного банку № 356 від 12.09.2013}

2. Затвердити Розміри плати, що справляється Національним банком України за проведення аналізів нестандартних ситуацій у роботі інформаційної мережі, електронної пошти, у депозитарії та в системі "клієнт банку - банк" Національного банку України, які виникли внаслідок помилок, порушень з боку клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України (додаються).

3. Структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України визначати і затверджувати тарифи на послуги (операції), перелік яких визначено цією постановою, але на які не встановлено фіксований тариф, у порядку, визначеному розпорядчими актами Національного банку України з питань ціноутворення.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 06.05.2005; в редакції Постанови Національного банку № 356 від 12.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 53 від 15.06.2017}

4. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України переукласти в разі потреби укладені з клієнтами договори, угоди про надання банківських послуг (здійснення операцій) і привести їх у відповідність до цієї постанови та встановити постійний контроль за їх виконанням.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 356 від 12.09.2013, № 53 від 15.06.2017}

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови Національного банку № 356 від 12.09.2013}

5. Тарифи на послуги (операції) затверджені без урахування податку на додану вартість.

За послугами (операціями), що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість згідно з законодавством України, перерахування коштів Національному банку України здійснюється за тарифами, збільшеними на суму податку на додану вартість.

{Пункт 5 в редакції Постанови Національного банку № 356 від 12.09.2013}

6. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України, які в межах визначених повноважень установлюють правила та порядок надання послуг у певній сфері діяльності Національного банку України, у разі внесення змін до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, що приводять до зміни назв або умов надання таких послуг, забезпечити (згідно з вимогами та в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України) своєчасне подання пропозицій щодо цього Департаменту фінансового контролінгу.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 158 від 06.05.2005; в редакції Постанови Національного банку № 208 від 28.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 53 від 15.06.2017}

7. Скасувати постанову Правління Національного банку України від 08.08.2000 № 311 "Про затвердження переліків і тарифів банківських операцій (послуг), що надаються установами та територіальними управліннями Національного банку України за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків-кореспондентів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14.09.2000 за № 606/4827, із змінами.

8. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

9. Персональну відповідальність за виконання цієї постанови покласти на керівників відповідних структурних підрозділів.

10. Контроль за дотриманням умов виконання цієї постанови покласти на Фінансовий департамент (О.М. Кандибка) та Департамент аудиту (В.М. Матвійчук).

В.о. Голови

А.П. Яценюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.08.2003  № 333


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2003 р.
за № 784/8105

ТАРИФИ
на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування

№ послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Тарифи

1

2

3

1

Відкриття та обслуговування (з оформленням касових і розрахункових документів), закриття рахунків клієнтів Національного банку України

Безплатно

2

Переоформлення справи з юридичного оформлення в зв'язку із зміною назви клієнта (організації, банку) та закриття рахунку не з ініціативи клієнта

Безплатно

3

Надання довідок, виписок на запит податкової адміністрації, господарських судів, органів виконавчої влади, прокуратури та інших державних органів

Безплатно

4

Відкриття кореспондентського рахунку банків і кореспондентських рахунків їх філій

Безплатно

5

Закриття кореспондентських рахунків з ініціативи банку

75 грн.

6

Оформлення документів і переведення коштів за кореспондентським рахунком філій банків в інші кредитні установи

50 грн.

7

Ведення рахунку банку-кореспондента та рахунку Державної казначейської служби України

Безплатно

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови Національного банку № 208 від 28.05.2012}

9

Касове обслуговування бюджетних установ і організацій банкнотами (обіговими монетами) в національній валюті України

0,18 % від виданої суми банкнот (обігових монет)

10

Видача готівки (банкнот, обігових монет) у національній валюті України банкам для підкріплення їх кас для видачі підприємствам зв'язку на виплату пенсій та грошової допомоги

0,1% від суми виданих банкнот (обігових монет)

11

Видача готівки (банкнот, обігових монет) у національній валюті України банкам для підкріплення їх кас для виплати з рахунків групи 257 бюджетним установам та організаціям, що переведені на обслуговування до Державної казначейської служби України

0,1% від суми виданих банкнот (обігових монет)

12

Обмін не придатних до обігу банкнот (монет) у національній валюті України на придатні юридичним та фізичним особам

Безплатно

13

Видача готівки (банкнот, обігових монет) у національній валюті України банкам для підкріплення їх кас та інкасаторським компаніям:


номіналами 1-100 гривень

0,2% від суми виданих банкнот (обігових монет)

номіналами 200-500 гривень

0,25% від суми виданих банкнот

номіналом 1 000 гривень

0,3% від суми виданих банкнот

14

Здавання банками та інкасаторськими компаніями надлишків готівки, не придатних до обігу банкнот (монет), виведених з обігу банкнот (монет)

Безплатно

15

Ведення кореспондентського рахунку в іноземній валюті банку-резидента

Безплатно

16

За укладення тимчасової угоди про організацію розрахунків в іноземній валюті

Комісійні за обслуговування за домовленістю сторін

17

Ведення кореспондентського рахунку в іноземній валюті банку-нерезидента

Згідно з угодою про встановлення кореспондентських відносин (країни СНД), 80 грн. на квартал

18

Нарахування відсотків на кредитовий залишок за кореспондентським рахунком банку в іноземній валюті

Згідно з укладеною угодою про встановлення кореспондентських відносин або за діючими ставками

19

Обмін (конвертація) валюти8

0,1% від суми валюти, яка перераховується до конвертації

{Пункт 20 виключено на підставі Постанови Національного банку № 208 від 28.05.2012}

21

Документарне інкасо(1):

видача документів проти акцепту або платежу

20 USD

видача документів без акцепту або платежу

20 USD

21.1

Пересилання або повернення банку-кореспонденту документів, виставлених на інкасо, але не оплачених клієнтом

20 USD за кожний комплект

21.2

Зміна умов інкасового доручення або його анулювання

20 USD

21.3

Зберігання цінних паперів з інкасо

Безплатно

22

У разі списання коштів з рахунків:

клієнтів та банків-кореспондентів, що мають рахунки в Національному банку, для подальшого зарахування на рахунки клієнтів та банків-кореспондентів у Національному банку

Безплатно

банків-кореспондентів для підкріплення їх рахунків в інших банках України або за кордоном, а також на користь інших банків як остаточних бенефіціарів

Безплатно

клієнтів та банків-кореспондентів для виконання платежу за кордон або на території України(8)

10 USD, або еквівалент у валюті платежу

23

Перекази, які мають характер добровільних внесків у благодійний фонд

Безплатно

{Пункт 24 виключено на підставі Постанови Національного банку № 208 від 28.05.2012}

25

Зміна умов, анулювання переказу

20 USD

26

Розшукування переказу згідно із запитом, надісланим від дати здійснення переказу:

 

до 1 місяця

10 USD

понад 1 місяць

25 USD

27

Розшукування переказу в межах системи Національного банку

Безплатно

28

Попереднє авізування документарного акредитива(2)

20 USD

29

Авізування документарного акредитива

20 USD

30

Відкриття документарного акредитива за заявою клієнта

0,1 % від суми акредитива, min 30 USD

31

Відкриття або пролонгація акредитива, який містить занадто складні умови, наприклад револьверного, з рамбурсом на третій банк, який не є кореспондентом Національного банку і який передбачає різні умови поставки в межах одного акредитива, та інше

0,2 % від суми акредитива, min 50 USD

32

Підтвердження акредитива

0,2 % від суми акредитива, min 50 USD

33

Платежі, негоціація, перевірка або прийняття та відправлення документів

0,1 % від суми акредитива, min 30 USD

34

Платежі, негоціація, перевірка або прийняття та відправлення документів за акредитивами, що містять дуже складні умови

0,15 % від суми акредитива, min 40 USD

35

Зміна умов акредитива

30 USD

36

Анулювання акредитива до закінчення строку його дії за ініціативою клієнта

0,1 % від суми акредитива, min 30 USD

37

Пролонгація акредитива

0,1 % від суми акредитива, min 30 USD

38

Пролонгація підтвердженого акредитива

0,15 % від суми акредитива, min 40 USD

39

Відправлення документів, що подані з розбіжностями, повернення документів або запит щодо згоди банку здійснити оплату таких документів

30 USD

40

Акцепт тратти

0,1 % від суми за кожний місяць або його частину, min 30 USD

41

Авізування або передавання гарантій банків-кореспондентів

0,1 % від суми гарантії, min 30 USD, max 100 USD

42

Оформлення документів з відкриття поточного рахунку в іноземній валюті клієнтів:

 

юридичним особам-резидентам

Безплатно

юридичним особам-нерезидентам

Безплатно

43

Комісійні за ведення поточного рахунку в іноземній валюті

Безплатно

{Пункт 44 виключено на підставі Постанови Національного банку № 208 від 28.05.2012}

{Пункт 45 виключено на підставі Постанови Національного банку № 208 від 28.05.2012}

46

Зарахування готівкової іноземної валюти на поточні рахунки клієнтів у нових купюрах у ВКВ

Безплатно

47

Видача іноземної валюти готівкою з рахунків клієнтів та кореспондентських рахунків банків-кореспондентів:

у валюті USD

0,25 % від суми

в іншій валюті

1 % від суми

48

Інкасо іноземної валюти готівкою, платіжних та інших документів за дорученням клієнтів

1,5 % від суми, min 10 USD

49

Купівля-продаж валютних коштів для клієнтів Національного банку України, які фінансуються з Державного бюджету України:


купівля іноземної валюти8

0,1% від суми гривень, спрямованої на купівлю валюти

продаж іноземної валюти9

0,05% від суми гривень, отриманої від продажу валюти

52

Обслуговування замовника в системі електронних платежів Національного банку (далі - СЕП) (для безпосередніх учасників СЕП)(3):

(щомісячно)

для установ Державної казначейської служби України

105 грн.

для банків

175 грн.

53

Обслуговування опосередкованих учасників СЕП
(М - кількість філій)(4)

135 грн. × М (щомісячно)

{Пункт 54 виключено на підставі Постанови Національного банку № 84 від 20.07.2018}

{Пункт 55 виключено на підставі Постанови Національного банку № 84 від 20.07.2018}

56

Оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень (далі - документи СЕП) замовника в СЕП у файловому режимі 8. Розрахунок проводиться згідно із загальним обсягом документообігу замовника через СЕП у файловому режимі за місяць із застосуванням часових інтервалів та відповідних їм корегувальних коефіцієнтів(6)

Безплатно

{Пункт 57 виключено на підставі Постанови Національного банку № 39 від 12.04.2018}

58

Супроводження програмного забезпечення клієнтської частини програмного комплексу "клієнт банку - банк"

10 грн. (щомісячно)

{Пункт 59 виключено на підставі Постанови Національного банку № 84 від 20.07.2018}

{Пункт 60 виключено на підставі Постанови Національного банку № 39 від 12.04.2018}

61

Надання дубліката виписки (додатка до неї) з рахунків клієнта у разі їх втрати клієнтом (у тому числі на паперовому носії або через підприємства зв'язку)

12 грн. 50 коп.

{Пункт 62 виключено на підставі Постанови Національного банку № 208 від 28.05.2012}

63

Надання довідок власнику рахунку, що стосуються розрахунково-касового обслуговування клієнта (про відкриття (закриття) та наявність рахунків, підтвердження залишків коштів на рахунках, про стан розрахунків тощо)

25 грн.

{Пункт 64 виключено на підставі Постанови Національного банку № 208 від 28.05.2012}

{Пункт 65 виключено на підставі Постанови Національного банку № 208 від 28.05.2012}

{Пункт 66 виключено на підставі Постанови Національного банку № 511 від 05.08.2015}

67

Видача готівки (банкнот, обігових монет) у національній валюті України банкам для підкріплення їх кас у межах зданої ними протягом останніх дванадцяти місяців суми не придатних до обігу банкнот (обігових монет)

Безплатно

{Пункт 68 виключено на підставі Постанови Національного банку № 511 від 05.08.2015}

69

Оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень замовника в СЕП у режимі реального часу(8).
Розрахунок проводиться згідно із загальним обсягом документообігу замовника через СЕП у режимі реального часу за місяць із застосуванням часових інтервалів та відповідних їм корегувальних коефіцієнтів(7)

Безплатно

{Пункт 70 виключено на підставі Постанови Національного банку № 511 від 05.08.2015}

71

Видача готівки (банкнот, обігових монет) у національній валюті України банкам-агентам і банкам для підкріплення їх кас для здійснення виплати вкладів фізичним особам готівкою за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

0,18% від суми виданих банкнот (обігових монет)

72

Видача розмінних монет банкам для підкріплення їх кас та інкасаторським компаніям:


номіналом 10 копійок

20 грн за 1 000 штук

номіналом 50 копійок

35 грн за 1 000 штук

73

Видача банкнот у національній валюті України банкам для підкріплення їх кас у межах зданих ними сум невідсортованих банкнот

0,3% від суми виданих банкнот

74

Приймання документів від банків (ліквідаторів банків, новостворюваних банків тощо) та здійснення операцій за їх рахунками, якщо з поважних причин вони не в змозі самостійно здійснити такі операції

Безплатно

75

Виконання платіжних доручень банків-кореспондентів нерезидентів про переказ коштів у національній валюті України

32,00 грн.

76

Надання засобами системи SWIFT виписок із кореспондентського рахунку банку-нерезидента та повідомлень про зарахування (списання) коштів на (з) його рахунок (рахунку)

45,00 грн.

77

Підкріплення готівкою (банкнотами, обіговими та розмінними монетами) операційної каси уповноваженого банку із запасів готівки Національного банку, які передані на зберігання до уповноваженого банку, та вкладення готівки (банкнот, обігових та розмінних монет) операційної каси уповноваженого банку до запасів готівки Національного банку, які зберігаються в уповноваженому банку

Безплатно

78

Видача готівки (банкнот, обігових монет) у національній валюті України банкам для підкріплення їх кас для видачі підприємствам зв'язку на виплату житлових субсидій готівкою

0,1% від суми виданих банкнот (обігових монет)

79

Видача готівки (банкнот, обігових та розмінних монет) для підкріплення кас банків та інкасаторських компаній у межах зданих ними сум вилучених (виведених) з обігу банкнот, обігових та розмінних монет відповідно до рішень Правління Національного банку про вилучення з обігу готівки

Безплатно

__________
(1) Інкасові операції здійснюються згідно з Уніфікованими правилами з інкасо, із змінами (редакція 1995 року № 322, публікація Міжнародної торгової палати).
(2) Операції з документарними акредитивами здійснюються згідно з Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів, із змінами (редакція 1993 року № 500, публікація Міжнародної торгової палати).
(3) Оплата здійснюється кожним безпосереднім учасником СЕП на рахунок територіального управління Національного банку, на території якого він перебуває; учасниками, що розташовані в м. Києві та Київській області, - на рахунок Центральної розрахункової палати.
(4) Оплата здійснюється головними банками 3-ї моделі за свої М філій на рахунок територіального управління Національного банку, у якому відкрито консолідований кореспондентський рахунок головного банку для роботи за цією моделлю. Банки, кореспондентські рахунки яких відкрито в Операційному управлінні або Головному управлінні Національного банку України по м. Києву і Київській області, здійснюють оплату на рахунок Центральної розрахункової палати.
(5) До інших установ належать ті юридичні особи, з якими керівництво Національного банку України дозволило укласти договір (угоду) про надання відповідних послуг.
(6) Документами замовника є: документи від замовника, крім тих, що не прийняті до СЕП з вини замовника; документи для замовника, причому документи файлового режиму, які не були підтверджені замовником у день їх надходження до СЕП, ураховуються в день їх підтвердження. Плата за документообіг у СЕП здійснюється тому територіальному управлінню, у якому відкрито кореспондентський рахунок, за яким працює замовник (для учасників СЕП, кореспондентські рахунки яких відкрито в Операційному управлінні та Головному управлінні Національного банку України по м. Києву і Київській області, - Центральній розрахунковій палаті). Плата за документообіг у разі роботи за консолідованим кореспондентським рахунком здійснюється головним банком, якому відкрито зазначений кореспондентський рахунок, відповідно до загального обсягу документів усіх філій. Алгоритм розрахунку вартості послуг: для початкових документів замовника за часовими інтервалами:
08:00 - 16:00  S1 = <тариф> x <кількість початкових документів>,
16:00 - 19:00  S2 = [К1 x (1 - L1) + L1] x <тариф> x <кількість початкових документів>,
19:00 - кінець S3 = [К2 x (1 - L2) + К1 x L2] x <тариф> x <кількість початкових документів>,
де К1 = 1,5; К2 = 3,0; L1 = 0,10; L2 = 0,05;
для відповідних документів замовника без часових інтервалів:
S4 = <тариф> x <кількість відповідних документів> де тариф = 0
Загальна вартість послуг S = S1 + S2 + S3 + S4.
(7) Порядок оплати та алгоритм розрахунку вартості послуг СЕП у режимі реального часу встановлюється відповідно до порядку, наведеного у виносці 6.
(8) Для Державної казначейської служби України операції здійснюються безплатно.
(9) Для Державної казначейської служби України операції з продажу іноземної валюти здійснюються безплатно, для Міністерства фінансів України операції з продажу іноземної валюти, що надходить на його рахунки в рамках виконання міждержавних та міжурядових угод про надання Україні фінансової підтримки, здійснюються безплатно.

{Тарифи із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 120 від 19.03.2004, № 158 від 06.05.2005, № 160 від 26.04.2006, № 431 від 13.11.2006, № 460 від 17.12.2007, № 428 від 15.12.2008, № 208 від 28.05.2012, № 356 від 12.09.2013, № 291 від 20.05.2014, № 224 від 09.04.2015, № 511 від 05.08.2015, № 360 від 28.07.2016, № 416 від 28.12.2016, № 21 від 01.03.2018, № 39 від 12.04.2018, № 71 від 25.06.2018, № 84 від 20.07.2018, № 45 від 28.02.2019, № 122 від 23.10.2019№ 33 від 18.03.2020, № 36 від 20.03.2020, № 61 від 14.05.2020, № 81 від 25.06.2020}

Директор
Фінансового департаменту
Національного банку України

О.М. Кандибка

{Тарифи на операції, що здійснюються Національним банком України, який виконує функції розрахункового банку Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі НПС "ПРОСТІР"), у сфері розрахункового обслуговування членів та учасників НПС "ПРОСТІР" втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}

{Тарифи на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - НПС "ПРОСТІР"), членам та учасникам НПС "ПРОСТІР" втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.08.2003  № 333
(у редакції
постанови Правління
Національного банку України
25.10.2019  № 124)

ТАРИФИ
на послуги, що надаються засвідчувальним центром та акредитованим центром сертифікації ключів Національного банку України

I. Тарифи на послуги, що надаються засвідчувальним центром

Таблиця 1

№ з/п

№ послуги

Найменування послуг

Тариф

1

2

3

4

1

1

Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг

13 920 грн

II. Тарифи на послуги, що надаються акредитованим центром сертифікації ключів Національного банку України

Таблиця 2

№ з/п

№ послуги

Найменування послуг

Тариф

1

2

3

4

1

1

Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки юридичних осіб та фізичних осіб - представників юридичних осіб; формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу

135 грн

{Постанову доповнено Тарифами згідно з Постановою Національного банку № 17 від 25.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 356 від 12.09.2013; в редакції Постанов Національного банку № 61 від 30.01.2015, № 39 від 12.04.2018, № 124 від 25.10.2019}


ТАРИФИ
на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - НПС "ПРОСТІР"), розробникам програмно-технічних засобів і виробникам електронних платіжних засобів (далі - ЕПЗ) НПС "ПРОСТІР"

№ послуг

Найменування послуг (за наявності відповідного договору з Платіжною організацією НПС "ПРОСТІР")

Тарифи (у грн. та коп.)

Платник

1

2

3

4

1

Тестування Платіжною організацією НПС "ПРОСТІР" програмно-технічних засобів НПС "ПРОСТІР" (далі - ПТЗ) розробника:


Юридична особа

платіжних терміналів

2000,00

інтернет-терміналів (далі - ІТ), інформаційних кіосків (далі - ІК) тощо

2500,00

Банкоматів

3000,00

програмного забезпечення карток та ЕПЗ

3500,00

програмного забезпечення комерційного банку (далі - ПЗКБ), апаратно-програмного комплексу НПС "ПРОСТІР" і супутніх проектів

4000,00

програмного забезпечення комерційного банку з делегуванням повноважень (далі - ПЗКБ ДП)

5000,00

апаратного модуля безпеки (далі - МБ) серверів НПС "ПРОСТІР"

3500,00

реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО)

2000,00

2

Повторне тестування Платіжною організацією НПС "ПРОСТІР" ПТЗ розробника

відповідний тариф за пунктом 1, збільшений на 500,00

Юридична особа

3

Надання свідоцтва про відповідність ПТЗ розробника вимогам НПС "ПРОСТІР" (за 1 свідоцтво)

250,00

Юридична особа

4

Надання дубліката свідоцтва про відповідність ПТЗ розробника вимогам НПС "ПРОСТІР" (за 1 дублікат свідоцтва)

125,00

Юридична особа

5

Тестування Платіжною організацією НПС "ПРОСТІР" ПТЗ розробника, на які уже є свідоцтво про відповідність вимогам НПС "ПРОСТІР" і які доопрацьовані за встановленими Платіжною організацією НПС "ПРОСТІР" додатковими вимогами, що є обов'язковими для застосування в НПС "ПРОСТІР", з наданням відповідного свідоцтва про відповідність ПТЗ розробника вимогам НПС "ПРОСТІР"

безплатно


6

Надання консультацій розробникам ПТЗ

безплатно


7

Надання права на використання знака для товарів і послуг (торговельної марки) НСМЕП, НПС "ПРОСТІР" 1

690,00

Юридична особа

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови Національного банку № 360 від 28.07.2016}

9

Надання виробникам ЕПЗ невиключної ліцензії на право використання програмного забезпечення для системної ініціалізації та персоналізації ЕПЗ (за кожний системно ініціалізований та персоналізований ЕПЗ чи службову картку за цією ліцензією)

0,25

Юридична особа

10

Надання розробникам ПТЗ(ЕПЗ) або виробникам ЕПЗ невиключної ліцензії на право використання програмного забезпечення платіжних додатків УкрКОІН (за кожний системно ініціалізований та персоналізований ЕПЗ чи службову картку за цією ліцензією)

0,74

Юридична особа

__________
1 Юридичні особи, які здійснили оплату за використання торговельної марки Національної системи масових електронних платежів, звільняються від оплати за використання торговельної марки НПС "ПРОСТІР.

{Постанову доповнено згідно з Постановою Національного банку № 208 від 28.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 356 від 12.09.2013, № 360 від 28.07.2016}


{Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - НПС "ПРОСТІР") втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.08.2003  № 333
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
12.09.2013  № 356

ТАРИФИ
на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції процесингового центру Національного банку України

№ послуги (операції)

Найменування послуг (операцій) (за наявності відповідного договору з процесинговим центром Національного банку України)

Тарифи (у грн та коп.)

Платник

1

2

3

4

1

Початкове підключення до процесингового центру Національного банку України (далі - процесинговий центр) (разова):


Юридична особа

юридичної особи

10000,00

філії юридичної особи

1000,00

2

Налаштування параметрів юридичної особи під час реєстрації в процесинговому центрі (разова)

1500,00

Юридична особа

3

Оброблення процесинговим центром авторизаційного запиту (за кожну трансакцію):


Юридична особа

для внутрішньобанківських операцій

0,10

для внутрішньодержавних операцій

0,10

4

Унесення/вилучення платіжної картки до/із електронного стоп-списку (за кожну картку)

1,00

Юридична особа

5

Надання звіту в письмовому вигляді щодо історії авторизацій (за кожний звіт)

2,00

Юридична особа

6

Здійснення щоденних технологічних процедур щодо забезпечення регламентних робіт процесингового центру (щомісячна)

300,00

Юридична особа

7

Оброблення процесинговим центром претензійної операції (за кожну операцію)

20,00

Юридична особа

8

Формування файлів з даними для персоналізації платіжних карток (за кожний файл):


Юридична особа

з магнітною смугою

2,00

з магнітною смугою та чипом

2,00

9

Підключення банкомата до процесингового центру (за кожний банкомат)

500,00

Юридична особа

{Постанову доповнено Тарифами згідно з Постановою Національного банку № 356 від 12.09.2013}