Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 460
Прийняття: 17.12.2007
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

17.12.2007 N 460

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2008 р. за N 10/14701

Про внесення Змін до деяких переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку

N 53 ( v0053500-17 ) від 15.06.2017 }

Відповідно до статей 6, 7, 15, 42 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою підвищення ефективності виконання банківських операцій (послуг), за які в системі Національного банку України справляється плата, Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Зміни до Переліку і тарифів операцій, що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України з розрахунково-касового обслуговування, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 ( z0784-03 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 784/8105 (зі змінами) (додаються).

2. Унести до Переліку і тарифів з організаційних та інших видів послуг, що надаються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України ( z0785-03 ), затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 ( z0784-03 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 785/8106 (зі змінами), такі зміни:

найменування послуги під номером 24 викласти в такій редакції:

"Проведення експертизи дорогоцінних металів, дорогоцінних металів та каміння у виробах і брухті з них (зважування, оцінка, визначення проби металів та якісних характеристик каміння)";

доповнити послугою під номером 38 такого змісту:

"

----------------------------------------------------------------------
|  38  |Зберігання цінностей сторонніх      |        |
|     |організацій у Державній скарбниці    |        |
|     |України:                 |        |
|     |-----------------------------------------+----------------|
|     |банківських металів:           |        |
|     |-----------------------------------------+----------------|
|     |до 50 кг                 |1,0% річних   |
|     |                     |від вартості  |
|     |                     |металів     |
|     |-----------------------------------------+----------------|
|     |від 50 кг і більше            |0,5% річних   |
|     |                     |від вартості  |
|     |                     |металів     |
|     |-----------------------------------------+----------------|
|     |інших цінностей:             |(щомісяця,   |
|     |                     |за одне місце) |
|     |-----------------------------------------+----------------|
|     |до 1 місяця               |240 грн.    |
|     |-----------------------------------------+----------------|
|     |до 3 місяців               |220 грн.    |
|     |-----------------------------------------+----------------|
|     |до 6 місяців               |200 грн.    |
|     |-----------------------------------------+----------------|
|     |до 12 місяців              |180 грн.    |
|     |-----------------------------------------+----------------|
|     |більше року               |170 грн.    |
----------------------------------------------------------------------

".

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 53 ( v0053500-17 ) від 15.06.2017 }

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Відповідальність за виконання цієї постанови покласти на Державну скарбницю України (М.П.Фатєєв) та керівників територіальних управлінь і структурних одиниць Національного банку України.

6. Контроль за дотриманням вимог цієї постанови покласти на заступника Голови Сенища П.М., Департамент платіжних систем (Н.Г.Лапко), Фінансовий департамент (О.М.Кандибка) та Департамент аудиту (Б.В.Лукасевич).

Голова                        В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 17.12.2007 N 460 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2008 р. за N 10/14701

ЗМІНИ до Переліку і тарифів операцій, що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України з розрахунково-касового обслуговування ( z0784-03 )

1. У колонці "Тарифи":

в операціях під номерами 10 і 11 слова та цифри "До 0,18 % від виданої суми банкнот" замінити цифрами та словами "0,1 % від суми виданих банкнот";

в операції під номером 13 слова та цифри "До 0,5 % від виданої суми банкнот" замінити цифрами та словами "0,3 % від суми виданих банкнот";

в операції під номером 70 цифру "2" замінити цифрами "20".

2. У колонці "Найменування операцій":

в операції під номером 66 цифри "25" замінити цифрою "5";

в операції під номером 67 після слова "ними" доповнити словами "протягом останніх дванадцяти місяців".

3. Доповнити Перелік і тарифи ( z0784-03 ) операціями під номерами 72, 73 такого змісту:

"

--------------------------------------------------------------------------
|  72.  |Підкріплення розмінною монетою     |15 грн.      |
|     |номіналом  10 коп. - 25 коп. кас    |за 1000 штук   |
|     |банків (у тому числі для видачі   |         |
|     |підприємствам зв'язку для виплати    |         |
|     |пенсій, бюджетним установам і      |         |
|     |організаціям)               |         |
|----------+------------------------------------------+------------------|
|  73.  |Підкріплення банкнотами в        |0,2% від     |
|     |національній валюті України кас банків |суми виданих   |
|     |у межах зданих ними сум невідсортованих  |банкнот      |
|     |банкнот                  |         |
--------------------------------------------------------------------------

".

4. У виносці 6 абзаци шостий та сьомий виключити.

Директор Фінансового департаменту
Національного банку України О.М.Кандибка