Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 360
Прийняття: 28.07.2016
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.07.2016  № 360

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 53 від 15.06.2017}

Відповідно до статей 7, 15, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України" та у зв'язку зі зміною назви Національної системи масових електронних платежів (далі - НСМЕП) на Національну платіжну систему "Український платіжний простір" (далі - НПС "ПРОСТІР") та з приведенням тарифів на операції (послуги), що надаються (здійснюються) Національним банком України, у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}

2. Затвердити зміни до:

1) Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 784/8105 (зі змінами), що додаються;

2) Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 28 травня 2012 року № 208) (зі змінами), що додаються.

{Підпункт 3 пункту 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}

{Підпункт 4 пункту 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}

{Підпункт 5 пункту 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}

{Підпункт 6 пункту 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}

3. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Шацький С. С.) довести зміст цієї постанови до відома банків України та інших учасників НСМЕП/НПС "ПРОСТІР".

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім підпункту 6 пункту 2, який набирає чинності з 25 вересня 2016 року.

Голова

В.О. Гонтарева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28.07.2016  № 360

ЗМІНИ
до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування

1. Тарифи доповнити двома новими послугами (операціями) такого змісту:

"

1

2

3

75

Виконання платіжних доручень банків-кореспондентів нерезидентів про переказ коштів у національній валюті України

32,00 грн.

76

Надання засобами системи SWIFT виписок із кореспондентського рахунку банку-нерезидента та повідомлень про зарахування (списання) коштів на (з) його рахунок (рахунку)

45,00 грн.

".

Директор Департаменту
фінансового контролінгуО.В. Стринжа

ПОГОДЖЕНО:


Заступник Голови Національного банку України

В.Л. Рашкован


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28.07.2016  № 360

ЗМІНА
до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України

1. Тарифи доповнити новою послугою такого змісту:

"

1

2

3

58

Надання юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття Комісією з питань ліцензування юридичних осіб рішення про видачу ліцензії юридичній особі

".

Директор Департаменту
фінансового контролінгуО.В. Стринжа

ПОГОДЖЕНО:


Заступник Голови Національного банку України

В.Л. Рашкован

{Зміни до Тарифів на операції, що здійснюються Національним банком України, який виконує функції розрахункового банку НСМЕП, у сфері розрахункового обслуговування членів та учасників НСМЕП втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}

{Зміни до Тарифів на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації НСМЕП, членам та учасникам НСМЕП втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}

{Зміни до Тарифів на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації НСМЕП, розробникам програмно-технічних засобів і виробникам спеціальних платіжних засобів (далі - СПЗ) НСМЕП втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}

{Зміни до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру Національної системи масових електронних платежів (далі - НСМЕП), за електронними платіжними засобами НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів втратили чинність на підставі Постанови Національного банку № 53 від 15.06.2017}