Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 160
Прийняття: 26.04.2006
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

26.04.2006 N 160

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 травня 2006 р. за N 592/12466

Про внесення змін до деяких переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 53 ( v0053500-17 ) від 15.06.2017 }

Відповідно до статей 6, 7, 15, 42 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою підвищення ефективності виконання банківських операцій (послуг), за які в системі Національного банку України справляється плата, Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Унести зміни до таких переліків і тарифів операцій (послуг), затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 ( z0784-03 ) "Про затвердження переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 784/8105 (зі змінами):

Перелік і тарифи операцій, що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України з розрахунково-касового обслуговування, затверджені зазначеною постановою ( z0784-03 ) та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 784/8105 (зі змінами), доповнити операцією під номером 71 такого змісту:

"

--------------------------------------------------------------------------
|71.    |Підкріплення кас банків-агентів,     |0,18%       |
|     |уповноважених Фондом гарантування вкладів |від виданої суми |
|     |фізичних осіб, для виплат вкладникам   |банкнот      |
|     |ліквідованого банку гарантованих     |(обігових монет)";|
|     |відшкодувань готівкою           |         |
--------------------------------------------------------------------------"

у колонці "Тарифи" у послузі під номером 23 Переліку і тарифів з організаційних та інших видів послуг, що надаються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України ( z0785-03 ), затверджених зазначеною постановою ( z0784-03 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 785/8106 (зі змінами), слова "Згідно з договорами та калькуляціями витрат" замінити словом "Безоплатно".

{ Абзац п'ятий пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 53 ( v0053500-17 ) від 15.06.2017 }

{ Абзац шостий пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 53 ( v0053500-17 ) від 15.06.2017 }

2. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Відповідальність за виконання цієї постанови покласти на керівників територіальних управлінь і структурних одиниць Національного банку України.

4. Контроль за дотриманням вимог цієї постанови покласти на Департамент готівково-грошового обігу (Н.В.Дорофєєва), Департамент платіжних систем (Н.Г.Лапко), Фінансовий департамент (О.М.Кандибка) та Департамент аудиту (Б.В.Лукасевич).

Голова В.С.Стельмах