Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 428
Прийняття: 15.12.2008
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

15.12.2008 N 428

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2009 р. за N 22/16038

Про внесення змін до деяких переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 53 ( v0053500-17 ) від 15.06.2017 }

Відповідно до статей 6, 7, 15, 42 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою підвищення ефективності виконання банківських операцій (послуг), за які в системі Національного банку України справляється плата, Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Унести до Переліку і тарифів операцій, що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України з розрахунково-касового обслуговування, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 ( z0784-03 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 784/8105 (зі змінами), такі зміни:

у колонці "Найменування операцій" операцію під номером 10 доповнити словами "та грошової допомоги";

операцію під номером 19 викласти в такій редакції:

"

--------------------------------------------------------------------------
|  19  |Обмін (конвертація) валюти        |0,1% від суми   |
|     |                     |валюти, яка    |
|     |                     |перераховується  |
|     |                     |до конвертації  |
--------------------------------------------------------------------------
                                ";

операцію під номером 49 викласти в такій редакції:

"

--------------------------------------------------------------------------
|  49  |Купівля-продаж валютних коштів для    |         |
|     |клієнтів Операційного управління     |         |
|     |Національного банку України, які     |         |
|     |фінансуються з Державного бюджету України:|         |
|     |------------------------------------------+------------------|
|     |купівля іноземної валюти         |0,1% від суми   |
|     |                     |гривень,     |
|     |                     |направленої на  |
|     |                     |купівлю валюти  |
|     |------------------------------------------+------------------|
|     |продаж іноземної валюти          |0,05% від суми  |
|     |                     |гривень,     |
|     |                     |отриманої від   |
|     |                     |продажу валюти  |
--------------------------------------------------------------------------

".

2. Доповнити Перелік і тарифи послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями ( z0787-03 ), затверджені постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 ( z0784-03 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19.03.2004 N 120 ( z0474-04 )) (зі змінами), послугами під номерами 82 і 83 такого змісту:

"

------------------------------------------------------------------
| 82 |Надання дозволу на реорганізацію банку  |  2 210   |
|   |за рішенням його власників        |        |
|------+-----------------------------------------+---------------|
| 83 |Видача дубліката замість утрачених або  |   85    |
|   |пошкоджених реєстраційного номера    |        |
|   |(свідоцтва) про реєстрацію        |        |
|   |кореспондентського рахунку в іноземній  |        |
|   |валюті та гривнях та додатків до нього  |        |
------------------------------------------------------------------

".

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 53 ( v0053500-17 ) від 15.06.2017 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 53 ( v0053500-17 ) від 15.06.2017 }

5. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Відповідальність за виконання цієї постанови покласти на керівників територіальних управлінь і структурних одиниць Національного банку України.

7. Контроль за дотриманням вимог цієї постанови покласти на Департамент реорганізації та припинення діяльності банків (К.Є.Раєвський), Департамент нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Н.В.Іваненко), Департамент валютного регулювання (О.А.Щербакова), Департамент платіжних систем (Н.Г.Лапко), Фінансовий департамент (О.М.Кандибка) та Департамент аудиту (Б.В.Лукасевич).

Голова В.С.Стельмах