Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 53
Прийняття: 15.06.2017
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.06.2017  № 53

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 118 від 07.11.2018
№ 124 від 25.10.2019}

Відповідно до статей 7, 15, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України" та у зв'язку з приведенням переліку послуг у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, згідно з якими визначено види банківських операцій (послуг), за які в системі Національного банку України справляється плата, переглядом тарифної політики Національного банку України на послуги, що надаються в окремих сферах діяльності Національного банку України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації, Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру, розрахункового банку Національної платіжної системи "Український платіжний простір", що додаються.

2. Унести до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333 "Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 784/8105 (із змінами), такі зміни:

1) у пункті 1:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Тарифи на послуги з перевезення валютних цінностей, що надаються Національним банком України, що додаються";

абзаци сьомий та восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий уважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

абзаци восьмий та дев'ятий виключити;

2) у пункті 3 слова "Територіальним управлінням і структурним одиницям", "розпорядчими документами" замінити відповідно словами "Структурним підрозділам центрального апарату", "розпорядчими актами";

3) у пункті 4 слова "Керівникам територіальних управлінь і структурних одиниць" замінити словами "Керівникам структурних підрозділів центрального апарату";

4) у пункті 6:

слова "та структурних одиниць" виключити;

слова "Фінансовому департаменту" замінити словами "Департаменту фінансового контролінгу".

3. Затвердити Зміни до:

1) Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 785/8106 (зі змінами), що додаються;

2) Тарифів на послуги з інкасації валютних цінностей, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 786/8107 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 06 травня 2005 року № 158) (зі змінами), що додаються.

4. Унести зміни до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 28 травня 2012 року № 208) (зі змінами), виклавши їх у новій редакції, що додається.

5. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку України, згідно з переліком, що додається.

6. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.), Департаменту ліцензування (Бевз О.О.), Департаменту банківського нагляду (Дегтярьова Н.М.), Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Василєва О.В.) та Центральному сховищу (Каленський М.М.) після офіційного опублікування постанови довести її зміст до відома банків України, небанківських фінансових установ, учасників Національної платіжної системи "Український платіжний простір" та інших учасників фінансового ринку.

7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В. о. Голови

Я.В. Смолій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15.06.2017  № 53

ТАРИФИ
на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації, Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру, розрахункового банку Національної платіжної системи "Український платіжний простір"

І. Послуги Національного банку України, який виконує функції Платіжної організації Національної платіжної системи "Український платіжний простір"

Таблиця 1

№ з/п

№ послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Тариф

Платник

1

2

3

4

5

1

1

Оформлення вступу до Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - НПС "ПРОСТІР") учасника/оформлення набуття статусу інформаційного еквайра:


Юридична особа

2


юридичної особи (крім процесингового центру)

5 000,00 грн


3


процесингового центру

10 000,00 грн


4

2

Надання права на використання знака для товарів та послуг (торговельної марки) НПС "ПРОСТІР"

690,00 грн

Юридична особа

5

3

Призначення ідентифікаційного номера емітента/еквайра (разова)

1 600,00 грн

Юридична особа

II. Послуги Національного банку України, який виконує функції Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру НПС "ПРОСТІР"

Таблиця 2

№ з/п

№ послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Тариф

Платник

1

2

3

4

5

1

1

Початкове підключення до Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру НПС "ПРОСТІР" (далі - Маршрутизатор) (разова)

10 000,00 грн.

Юридична особа

2

2

Супроводження учасника, незалежного процесингового центру, підключеного до Маршрутизатора (щомісяця):


Юридична особа

3


пряме підключення

5 100,00 грн


4


опосередковане (непряме) підключення

1 100,00 грн


5

3

Оброблення Маршрутизатором фінансових операцій, крім операцій з видачі коштів готівкою [із використанням усіх видів електронних платіжних засобів (далі - ЕПЗ)]

0,01%

Еквайр

6

4

Оброблення Маршрутизатором операції з видачі коштів готівкою (із використанням усіх видів ЕПЗ)

0,01%

Еквайр

7

5

Оброблення Маршрутизатором фінансових операцій (з використанням усіх видів ЕПЗ)

0,01%

Емітент

8

6

Оброблення Маршрутизатором операцій, уключених до клірингу (за кожну операцію в кліринговому файлі)

0,10 грн.

Юридична особа

9

7

Оброблення Маршрутизатором операції відмови від платежу (за операцію)

5,00 грн.

Емітент, еквайр

10

8

Оброблення Маршрутизатором операції повторного виставлення операції до оплати (за операцію)

10,00 грн.

Емітент, еквайр

11

9

Розгляд претензійної операції арбітражною комісією НПС "ПРОСТІР" (за операцію)

500,00 грн.

Емітент, еквайр

12

10

Оброблення Маршрутизатором операцій, уключених до клірингу за відповідним переліком кодів категорій торговців, визначених Радою Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" (за кожну таку операцію в кліринговому файлі)

0,01 грн.

Юридична особа

13

11

Комісійні на міжбанківські операції, що виконуються в НПС "ПРОСТІР", за електронними платіжними засобами НПС "ПРОСТІР"

Визначається Радою Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"

Емітент, еквайр

III. Інші послуги Національного банку України, який виконує функції Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"

Таблиця 3

№ з/п

№ послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Тариф

Платник

1

2

3

4

5

1

1

Ініціалізація та системна персоналізація апаратного модуля безпеки сервера авторизації (за один модуль)

2 300,00 грн

Юридична особа

2

2

Супроводження програмного забезпечення сервера авторизації (щомісячно, за один комплект)

1 500,00 грн

Юридична особа

3

3

Надання інформаційних виписок засобами електронної пошти (за 1 Кб)

0,25 грн

Юридична особа

4

4

Інсталяція програмного забезпечення сервера авторизації (за один комплект)

5 500,00 грн

Юридична особа

5

5

Відновлення функціонування модуля безпеки сервера авторизації (за один модуль)

2 200,00 грн

Юридична особа

6

6

Надання юридичній особі, з якою укладено договір у НПС "ПРОСТІР", невиключної ліцензії на право використання програмного забезпечення, зазначеного в рядку 2 цієї таблиці

Безплатно


7

7

Інформаційні послуги, які надаються інформаційним еквайрам за перевірку, маршрутизацію, оброблення інформаційних даних (щомісячно за кожний пристрій, що є джерелом первинної інформації, дані з якого оброблялися протягом місяця)

2,99 грн

Юридична особа (інформаційний еквайр)

8

8

Тестування Платіжною організацією НПС "ПРОСТІР" програмно-технічних засобів НПС "ПРОСТІР" (далі - ПТЗ) розробника:


Юридична особа

9


платіжних терміналів

9 300,00 грн


10


інтернет-терміналів, інформаційних кіосків

10 200,00 грн


11


банкоматів

10 700,00 грн


12


програмного забезпечення карток та ЕПЗ

13 500,00 грн


13


програмного забезпечення комерційного банку, інформаційного еквайра, апаратно-програмного комплексу НПС "ПРОСТІР" і супутніх проектів

11 400,00 грн


14


апаратного модуля безпеки серверів НПС "ПРОСТІР"

16 850,00 грн


15


реєстраторів розрахункових операцій

7 500,00 грн


16

9

Надання свідоцтва про відповідність ПТЗ розробника вимогам НПС "ПРОСТІР" (за одне свідоцтво)

550,00 грн

Юридична особа

17

10

Тестування Платіжною організацією НПС "ПРОСТІР" ПТЗ розробника, на які вже є свідоцтво про відповідність вимогам НПС "ПРОСТІР" і які доопрацьовані за встановленими Платіжною організацією НПС "ПРОСТІР" додатковими вимогами, що є обов'язковими для застосування в НПС "ПРОСТІР", з наданням відповідного свідоцтва про відповідність ПТЗ розробника вимогам НПС "ПРОСТІР"

Безплатно


18

11

Надання консультацій розробникам ПТЗ

Безплатно


19

12

Надання виробникам ЕПЗ невиключної ліцензії на право використання програмного забезпечення для системної ініціалізації та персоналізації ЕПЗ (за кожний системно ініціалізований та персоналізований ЕПЗ чи службову картку за цією ліцензією)

0,25 грн

Юридична особа

20

13

Надання розробникам ПТЗ (ЕПЗ) або виробникам ЕПЗ невиключної ліцензії на право використання програмного забезпечення платіжних додатків УкрКОІН (за кожний системно ініціалізований та персоналізований ЕПЗ чи службову картку за цією ліцензією)

0,74 грн

Юридична особа

21

14

Надання виробникам модулів безпеки реєстраторів розрахункових операцій файлів з даними, необхідними для персоналізації модулів безпеки реєстраторів розрахункових операцій (за кожен модуль безпеки реєстраторів розрахункових операцій, дані про який надаються)

3,85 грн

Юридична особа - виробник модулів безпеки реєстраторів розрахункових операцій

IV. Послуги Національного банку України, який виконує функції розрахункового банку НПС "ПРОСТІР"

Таблиця 4

№ з/п

№ послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Тариф

Платник

1

2

3

4

5

1

1

Проведення міжбанківських взаєморозрахунків за операціями з ЕПЗ НПС "ПРОСТІР" (за один дебетовий чи кредитовий електронний платіжний документ)

0,50 грн.

Юридична особа

2

2

Проведення міжбанківських взаєморозрахунків за операціями з ЕПЗ НПС "ПРОСТІР" (за один дебетовий чи кредитовий електронний платіжний документ)

Безплатно

Державна казначейська служба України

IV1. Послуги (операції) Національного банку України, який виконує функції Платіжної організації НПС "ПРОСТІР", за операціями з використанням електронних грошей

Таблиця 5

№ з/п

№ послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Тариф

Платник

1

2

3

4

5

1

1

Здійснення видаткових операцій з електронними грошима НПС "ПРОСТІР" із використанням облікового запису користувача (які не обробляються засобами Маршрутизатора)1 (щомісяця)

0,02%

Емітент

___________
1 До розрахунку не включаються міжбанківські фінансові операції з електронними грошима НПС "ПРОСТІР" із використанням наперед оплачених карток, які обробляються засобами Маршрутизатора.

V. Особливості застосування окремих тарифів

1. Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації Національної платіжної системи "Український платіжний простір", Державній казначейській службі України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Державній фіскальній службі України надаються безплатно.

2. Юридичні особи, які здійснили оплату за використання торговельної марки Національної системи масових електронних платежів, звільняються від оплати за використання торговельної марки НПС "ПРОСТІР".

3. Під час оброблення Маршрутизатором операцій, уключених до клірингу за відповідним переліком кодів категорій торговців, визначених Радою Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" (за кожну таку операцію в кліринговому файлі), оплата за інші послуги з оброблення Маршрутизатором операцій, уключених до клірингу, не здійснюється.

4. Плата за послугами, за якими тариф установлено у відсотках, розраховується від обороту за трансакціями за звітний період.

5. Тарифи на послуги (операції) затверджені без урахування податку на додану вартість.

За послугами (операціями), що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість відповідно до вимог законодавства України, перерахування коштів Національному банку України здійснюється за тарифами, збільшеними на суму податку на додану вартість.

{Тарифи із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 118 від 07.11.2018, № 124 від 25.10.2019}

Заступник директора
Департаменту фінансового
контролінгу - начальник
управлінняН.П. Мішта

ПОГОДЖЕНО


Заступник
Голови Національного банку УкраїниР.М. Борисенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15.06.2017  № 53

ЗМІНИ
до Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України

1. Послугу (операцію) під номером 23 викласти в такій редакції:

"

№ послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Тарифи

1

2

3

23

Приймання, зберігання та видача цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження"

Безплатно

".

Заступник директора
Департаменту фінансового
контролінгу - начальник
управлінняН.П. Мішта

ПОГОДЖЕНО


Заступник
Голови Національного банку УкраїниР.М. Борисенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15.06.2017  № 53

ЗМІНИ
до Тарифів на послуги з інкасації валютних цінностей, що надаються Національним банком України

1. Назву викласти в такій редакції:

"Тарифи на послуги з перевезення валютних цінностей, що надаються Національним банком України".

2. Рядок 3 Таблиці викласти в такій редакції:

"

№ з/п

Найменування послуг

Тарифи
(у гривнях)

3

Доставка валютних цінностей від Національного банку до каси установи банку та у зворотному напрямку одночасно

Згідно з розрахунком вартості послуги

".

Заступник директора
Департаменту фінансового
контролінгу - начальник
управлінняН.П. Мішта

ПОГОДЖЕНО


Заступник
Голови Національного банку УкраїниР.М. Борисенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.08.2003  № 333
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
15.06.2017  № 53)

ТАРИФИ
на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України

№ з/п

№ послуги

Найменування послуг

Тарифи (у гривнях)

1

2

3

4

1

1

Розгляд пакета документів щодо погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

51 260

2

2

Розгляд пакета документів щодо погодження змін, що вносяться до статуту банку, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу, та до положення про філію іноземного банку, пов'язаних із зміною розміру приписного капіталу

20 540

3

3

Розгляд пакета документів щодо погодження змін, що вносяться до статуту банку/положення про філію іноземного банку (крім змін, пов'язаних із зміною розміру статутного/приписного капіталу)

7 060

4

4

Розгляд пакета документів щодо надання банківської ліцензії юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність

35 890

5

5

Надання банківської ліцензії банку у зв'язку зі зміною найменування або замість утраченої

3 360

6

6

Надання банківської ліцензії філії іноземного банку у зв'язку зі зміною найменування або замість утраченої

3 680

7

7

Розгляд пакета документів щодо включення відомостей про відокремлений підрозділ банку (філію/відділення, представництво) до Державного реєстру банків

1 500

8

8

Включення відомостей до Державного реєстру банків щодо зміни відомостей про відокремлений підрозділ банку (філію/відділення, представництво) (крім змін, пов'язаних із зміною місцезнаходження без фактичного переміщення) (за виключенням повідомлень, які надсилаються банками через автоматизовану систему "БАНК ІНФО")

260

9

9

Розгляд пакета документів щодо акредитації представництва іноземного банку на території України

7 230

10

10

Розгляд пакета документів щодо акредитації філії іноземного банку на території України

61 340

11

11

Розгляд пакета документів щодо надання дозволу на створення дочірнього банку/філії/ представництва українського банку на території іншої держави

15 440

12

12

Розгляд пакета документів щодо надання дозволу на реорганізацію банку за рішенням його власників

20 540

13

13

Розгляд пакета документів щодо погодження змін до положення про представництво іноземного банку

3 120

14

14

Розгляд пакета документів щодо погодження призначення голови правління та головного бухгалтера банку, керівника та головного бухгалтера філії іноземного банку, членів виконавчого органу державного банку, керівника служби внутрішнього аудиту банку; визначення в спеціальному порядку відповідності професійної придатності та ділової репутації осіб, до яких застосовується ознака відсутності бездоганної ділової репутації

Безплатно

15

15

Розгляд пакета документів щодо визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації голови та членів ради банку, членів правління банку (крім державного банку), заступників головного бухгалтера банку

Безплатно

16

16

Розгляд пакета документів про початок надання банком/філією іноземного банку нового виду діяльності та/або нового виду фінансових послуг

15 440

17

17

Розгляд пакета документів щодо погодження набуття/збільшення істотної участі в банку

25 630

18

18

Розгляд пакета документів для проходження попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку (приймаючий банк)

7 720

19

19

Розгляд пакета документів для проходження попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку (крім приймаючого банку)

15 440

20

20

Розгляд пакета документів для погодження набуття істотної участі в неплатоспроможному або перехідному банку

10 350

21

21

Розгляд пакета документів для визнання банківської групи та погодження відповідальної особи банківської групи

Безплатно

22

22

Розгляд пакета документів для погодження змін структури власності банківської групи

Безплатно

23

23

Надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій

10 130

24

24

Видача небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку дубліката генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій замість утраченої або пошкодженої

1 420

25

25

Розгляд пакета документів щодо надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій банку/філії іноземного банку

9 290

26

26

Розгляд пакета документів щодо видачі дубліката генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій банку/філії іноземного банку

2 340

27

27

Надання індивідуальної ліцензії на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України

4 000

28

28

Надання індивідуальної ліцензії на здійснення інвестиції за кордон

4 100

29

29

Надання індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України

4 100

30

30

Надання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу

4 500

31

31

Надання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як застави

4 000

32

32

Надання юридичній особі та фізичній особі-підприємцю індивідуальної ліцензії на здійснення переказу валютних цінностей за межі України або переказу в Україну валюти України

4 000

33

33

Надання індивідуальної ліцензії на переказування фізичною особою-резидентом іноземної валюти за межі України

4 000

34

34

Надання фізичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на вивезення (пересилання) за межі України валютних цінностей

4 000

35

35

Надання фізичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на ввезення (пересилання) в Україну валюти Україні

4 000

36

36

Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на вивезення (пересилання) за межі України валютних цінностей

4 000

37

37

Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на ввезення (пересилання) валюти України в Україні

4 000

38

38

Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту спеціального дозволу на ввезення (пересилання) в Україну валютних цінностей

4 000

39

39

Надання резиденту - юридичній особі та фізичній особі-підприємцю індивідуальної ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту

4 000

40

40

Надання індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями (та змін до них) неприбутковим установам і організаціям, зареєстрованим в Україні, - за кожний документ

1 000

41

41

Надання банку індивідуальної ліцензії на право переказування за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів

4 000

42

42

Надання банку спеціального дозволу на ввезення в Україну валюти України

4 000

43

43

Надання банку спеціального дозволу на вивезення за межі України валюти України

4 000

44

44

Унесення змін до раніше наданої індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями

2 800

45

45

Видача дубліката замість утрачених або пошкоджених індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями, змін до них

1 400

46

46

Реєстрація договору, що передбачає виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом (позикою) в іноземній валюті, або внесення змін до реєстрації договору

Безплатно

47

47

Видача дубліката реєстраційного свідоцтва про реєстрацію договору, що передбачає виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом (позикою) в іноземній валюті, дубліката додатка до реєстраційного свідоцтва, копії повідомлення про договір (копії повідомлення про зміни до договору) банку з відміткою Національного банку України про реєстрацію договору

600

48

48

Видача свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

6 730

49

49

Продовження строку дії свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

6 100

50

50

Видача дубліката в разі втрати (значного пошкодження) свідоцтва або видача нового свідоцтва у зв'язку зі зміною найменування аудиторської фірми

4 220

51

51

Надання платіжній організації платіжної системи/системи розрахунків дозвільного документа на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів

6 410

52

52

Надання/переоформлення ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків небанківським фінансовим установам

26 100

53

53

Оформлення довідки, видача дубліката замість втраченої або пошкодженої довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів і майна, що належать резидентам та які перебувають за її межами

20

54

54

Оформлення довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів і майна, що належать резидентові та які перебувають за її межами, у разі подання деклараційного повідомлення з простроченням терміну

85

55

55

Надання юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

У розмірі однієї мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття Правлінням Національного банку України рішення про видачу ліцензії юридичній особі

Заступник директора
Департаменту фінансового
контролінгу - начальник
управлінняН.П. Мішта

ПОГОДЖЕНО


Заступник
Голови Національного банку УкраїниР.М. Борисенко


Додаток
до постанови Правління
Національного банку України
15.06.2017  № 53

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів Національного банку України, що втратили чинність

1) Тарифи на операції, що здійснюються Національним банком України, який виконує функції розрахункового банку Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - НПС "ПРОСТІР"), у сфері розрахункового обслуговування членів та учасників НПС "ПРОСТІР", затверджені постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2004 року за № 1438/10037 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13 листопада 2006 року № 431);

2) Тарифи на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - НПС "ПРОСТІР"), членам та учасникам НПС "ПРОСТІР", затверджені постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2004 року за № 1439/10038 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13 листопада 2006 року № 431);

3) Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - НПС "ПРОСТІР"), затверджені постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2013 року за № 1705/24237 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 12 вересня 2013 року № 356);

4) постанова Правління Національного банку від 29 жовтня 2004 року № 520 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2004 року за № 1438/10037;

5) абзаци п'ятий та шостий пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 26 квітня 2006 року № 160 "Про внесення змін до деяких переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 травня 2006 року за № 592/12466;

6) абзаци четвертий та п'ятий пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 13 листопада 2006 року № 431 "Про затвердження Змін до деяких переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2006 року за № 1256/13130;

7) пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 17 грудня 2007 року № 460 "Про внесення Змін до деяких переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 січня 2008 року за № 10/14701;

8) пункти 3 та 4 постанови Правління Національного банку України від 15 грудня 2008 року № 428 "Про внесення змін до деяких переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 січня 2009 року за № 22/16038;

9) абзаци другий та третій пункту 1, пункт 7 постанови Правління Національного банку України від 28 травня 2012 року № 208 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12.08.2003 № 333", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2012 року за № 1325/21637;

10) Тарифи на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - НПС "ПРОСТІР"), розробникам програмно-технічних засобів і виробникам електронних платіжних засобів (далі - ЕПЗ) НПС "ПРОСТІР", затверджені постановою Правління Національного банку України від 28 травня 2012 року № 208, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2012 року за № 1328/21640;

11) абзаци одинадцятий, дванадцятий, чотирнадцятий та п'ятнадцятий пункту 1, пункти 7, 8 та 10 постанови Правління Національного банку України від 12 вересня 2013 року № 356 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2013 року за № 1705/24237;

12) пункт 1, підпункти 3 - 6 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 28 липня 2016 року № 360 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

Заступник директора
Департаменту фінансового
контролінгу - начальник
управлінняН.П. Мішта