Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Перелік
Номер: 333
Прийняття: 12.08.2003
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.08.2003 № 333
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
15.05.2019  № 68)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2003 р.
за № 785/8106

ТАРИФИ
на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 120 від 19.03.2004
№ 158 від 06.05.2005
№ 409 від 02.11.2005
№ 160 від 26.04.2006
№ 431 від 13.11.2006
№ 460 від 17.12.2007
№ 457 від 08.10.2010
№ 208 від 28.05.2012
№ 356 від 12.09.2013
№ 61 від 30.01.2015
№ 224 від 09.04.2015
№ 511 від 05.08.2015
№ 328 від 23.05.2016
№ 53 від 15.06.2017
№ 9 від 12.02.2018
№ 39 від 12.04.2018
№ 84 від 20.07.2018
№ 124 від 16.11.2018
№ 147 від 22.12.2018
№ 68 від 15.05.2019
№ 94 від 17.07.2019
№ 44 від 01.04.2020}

I. Тарифи на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України в окремих сферах його діяльності

Таблиця 1


з/п


послуги
(операції)

Найменування послуг (операцій)

Тарифи

1

2

3

4

1

1

Відшкодування вартості послуг підприємств зв'язку, що пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю клієнтів

За фактичними витратами, сплаченими Національним банком України (на підставі окремого рахунку)

2

2

Підключення до системи електронних платежів Національного банку України (далі  - Національний банк):

Одноразова плата

3

установ Державної казначейської служби України (далі - Державна казначейська служба)

50 грн

4

банків

350 грн

5

3

За використання апаратури криптографічного захисту інформації (АКЗІ, АКЗІ-В)

Безплатно

6

4

Надання генератора ключів для програмних систем захисту інформації Національного банку

Безплатно

7

5

Супроводження системи захисту Національного банку в інформаційних системах державних органів

Безплатно

8

6

Оформлення постійної (тимчасової) перепустки клієнту

220 грн

9

7

Придбання та установка програмного забезпечення клієнтами програмного комплексу “клієнт банку - банк”

500 грн (одноразова плата)

10

8

Супроводження програмного забезпечення АРМ-НБУ учасника СЕП (АРМ-СЕП), уключаючи супроводження вбудованих програмних засобів захисту

40 грн (щомісяця)

11

9

Супроводження програмного забезпечення АРМ-НБУ-інформаційний

40 грн (щомісяця)

12

10

Зберігання цінностей сторонніх організацій у Державній скарбниці України:


13

банківських металів:


14

до 50 кг

1,0% річних від вартості металів

15

від 50 кг і більше

0,5% річних від вартості металів

16

інших цінностей:

(щомісяця, за одне місце)

17

до 1 місяця

240 грн

18

до 3 місяців

220 грн

19

до 6 місяців

200 грн

20

до 12 місяців

180 грн

21

більше року

170 грн

22

11

Надання довідки про офіційні курси гривні до іноземних валют та банківських металів, ціну банківських та дорогоцінних металів у брухті юридичним і фізичним особам

Безплатно

23

12

Надання копій документів, що відповідно до вимог законодавства України надаються Національним банком за запитами на інформацію (крім тих, що згідно з вимогами законодавства України надаються контролюючим та іншим державним органам безоплатно) та адвокатськими запитами (якщо задоволення таких запитів передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок) шляхом:


24

копіювання або друку копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб-1 за виготовлення однієї сторінки

25

копіювання або друку копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб-1 за виготовлення однієї сторінки

26

копіювання або друку копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд із відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб-1 за виготовлення однієї сторінки

27

виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб-1 за сканування однієї сторінки

28

13

Проведення експертизи дорогоцінних металів, дорогоцінних металів у виробах і брухті з них (зважування, оцінка, визначення проби металів):


29


проведення експертизи брухту срібла з масовою часткою срібла не більше 99,9% методом потенціометричного титрування з попереднім плавленням

1 873 грн

30


проведення експертизи брухту золота з масовою часткою золота не більше 99,9% гравіметричним пробірним методом із попереднім плавленням

1 864 грн

31


проведення експертизи брухту платини з масовою часткою платини не менше 99,9% атомно-емісійним методом з індукційною плазмою

1 313 грн

32


проведення експертизи платини з масовою часткою платини не менше 99,9% атомно-емісійним методом з індукційною плазмою

1 290 грн

33


проведення експертизи брухту золота (срібла, паладію) з масовою часткою золота (срібла, паладію) не менше 99,9% атомно-емісійним методом з індукційною плазмою

1 214 грн

34


проведення експертизи золота (срібла, паладію) з масовою часткою золота (срібла, паладію) не менше 99,9% атомно-емісійним методом з індукційною плазмою

1 192 грн

35


проведення експертизи платини (паладію) з масовою часткою платини (паладію) не більше 99% рентгенофлуоресцентним методом із попереднім плавленням

1 119 грн

36


проведення експертизи платини (паладію) з масовою часткою платини (паладію) не більше 99% рентгенофлуоресцентним методом без плавлення

903 грн

37


проведення експертизи ювелірного брухту золота, срібла, платини та паладію

604 грн

38

14

Надання боржникам та іншим особам, інформація стосовно яких міститься у Кредитному реєстрі Національного банку, даних про себе та відомостей щодо запитів на отримання таких даних шляхом надання заявнику інформації з Кредитного реєстру Національного банку або повідомлення про відсутність інформації стосовно заявника

Безплатно

II. Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком у системі електронної пошти Національного банку

Таблиця 2


з/п


послуги (операції)

Найменування послуг (операцій)

Тарифи

1

2

3

4

1

1

Підключення замовника-2 до системи електронної пошти Національного банку

987 грн (одноразова плата)

2

2

Абонентська плата за доступ замовника-2 до інформаційної мережі Національного банку виділеними каналами зв’язку-3

1 986 грн (щомісяця)

3

3

Обслуговування замовника-2 в системі електронної пошти Національного банку:

Щомісяця

4

у разі вузлового підключення або клієнтського підключення (до п’яти клієнтів уключно)

1 471 грн

5

у разі додаткового підключення більше п’яти клієнтів - за кожного додатково підключеного клієнта

294 грн

____________
-1 Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.
-2 До замовників належать бюджетні організації (уключаючи установи Державної казначейської служби), банки (уключаючи банки в стадії ліквідації), інші установи.
До інших установ належать установи, організації України, з якими керівництво Національного банку дозволило укласти відповідні договори.
-3 За потреби розміщення обладнання сторонніх організацій (провайдерів телекомунікаційних послуг) у приміщеннях Національного банку умови розміщення обумовлюються окремим договором оренди частини приміщення.

{Перелік і тарифи із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 120 від 19.03.2004, № 158 від 06.05.2005, № 409 від 02.11.2005, № 160 від 26.04.2006, № 431 від 13.11.2006, № 460 від 17.12.2007, № 457 від 08.10.2010, № 208 від 28.05.2012, № 356 від 12.09.2013, № 61 від 30.01.2015, № 224 від 09.04.2015, № 511 від 05.08.2015, № 328 від 23.05.2016, № 53 від 15.06.2017, № 9 від 12.02.2018, № 39 від 12.04.2018; в редакції Постанови Національного банку № 84 від 20.07.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 124 від 16.11.2018; в редакції Постанов Національного банку № 147 від 22.12.2018, № 68 від 15.05.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 94 від 17.07.2019, № 44 від 01.04.2020}

Директор
Фінансового департаменту
Національного банку УкраїниО.М. Кандибка