Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 302
Прийняття: 12.05.1994
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 травня 1994 р. № 302
Київ

Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни

{Додатково див. Постанову КМ № 1 від 02.01.95}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 865 від 04.06.2003
№ 16 від 14.01.2004
№ 198 від 28.03.2005
№ 726 від 25.05.2006
№ 1029 від 26.07.2006
№ 648 від 20.04.2007
№ 12 від 14.01.2009
№ 1003 від 23.09.2009}

{Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва № 2а-11283/09/2670 від 26.03.2010}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 736 від 18.08.2010
№ 1109 від 20.10.2011
№ 35 від 25.01.2012
№ 916 від 10.10.2012
№ 978 від 24.10.2012
№ 1166 від 19.12.2012
№ 380 від 29.05.2013
№ 609 від 21.08.2013
№ 955 від 25.12.2013
№ 313 від 20.04.2016
№ 294 від 26.04.2017
№ 632 від 22.08.2018
№ 551 від 26.06.2019
№ 769 від 21.08.2019
№ 887 від 16.10.2019
№ 356 від 13.05.2020
№ 797 від 09.09.2020
№ 381 від 21.04.2021
№ 946 від 08.09.2021
№ 139 від 09.02.2022
№ 783 від 01.07.2022}

{Установити, що на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування абзац другий пункту 10 Положення, затвердженого цією Постановою, в частині вклеювання в посвідчення з написом “Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни” нового бланка, що продовжує строк дії такого посвідчення, не застосовується, крім випадків, якщо медико-соціальною експертною комісією було проведено повторний огляд, згідно з Постановою КМ № 1390 від 16.12.2022 - застосовується з 24 лютого 2022 року}

Відповідно до статті 18 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни, що додається.

2. Затвердити опис нагрудних знаків ветеранів війни (додаток № 1).

3. Затвердити зразки посвідчень та нагрудних знаків, що видаються ветеранам війни (додатки № 2 і 3).

3-1. Затвердити бланк-вкладку до посвідчення члена сім’ї загиблого та члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України (додаток 4).

{Постанову доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 12 від 14.01.2009; в редакції Постанови КМ № 783 від 01.07.2022}

3-2. Затвердити бланк-вкладку до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II-III груп із числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше (додаток 5).

{Постанову доповнено пунктом 3-2 згідно з Постановою КМ № 1166 від 19.12.2012; в редакції Постанови КМ № 632 від 22.08.2018}

4. Установити, що виготовлення бланків посвідчень ветеранів війни і бланків листів талонів на право одержання проїзних документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості та нагрудних знаків здійснюється:

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 797 від 09.09.2020}

для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, - за замовленням Міністерства у справах ветеранів;

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012; в редакції Постанови КМ № 887 від 16.10.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 356 від 13.05.2020, № 783 від 01.07.2022}

для учасників бойових дій - за замовленням Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства у справах ветеранів, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Міністерства юстиції, Управління державної охорони, Державної податкової служби, Адміністрації Державної прикордонної служби, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту.

Виготовлення зазначених бланків та нагрудних знаків здійснюється за рахунок і в межах асигнувань, передбачених для відповідних органів у державному бюджеті.

Виготовлення у 2020 році зазначених бланків та нагрудних знаків для осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, здійснюється за рахунок і в межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті для Міністерства соціальної політики.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 797 від 09.09.2020}

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 12 від 14.01.2009}

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України


Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України


І.ДОЦЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 р. № 302

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни

{У тексті Положення слова “орган праці та соціального захисту населення”, “структурний підрозділ місцевої держадміністрації з питань соціального захисту населення” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “орган соціального захисту населення” у відповідному відмінку і числі; слова “інвалід війни” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “особа з інвалідністю внаслідок війни” у відповідному відмінку і числі; слова і цифри “Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією” замінено словами “Другої світової війни” згідно з Постановою КМ № 632 від 22.08.2018}

1. Це Положення регулює правила видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни.

2. Посвідчення є документом, що підтверджує статус ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України, на основі якого надаються відповідні пільги і компенсації.

{Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 783 від 01.07.2022}

Лист талонів на право одержання учасниками бойових дій та особами з інвалідністю внаслідок війни проїзних документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості є документом, на підставі якого надається право на пільговий проїзд зазначеним особам згідно з пунктом 17 частини першої статті 12, пунктом 21 частини першої статті 13 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 12 від 14.01.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1003 від 23.09.2009; в редакції Постанови КМ № 632 від 22.08.2018}

Електронне посвідчення ветерана (далі - е-посвідчення ветерана) - посвідчення ветерана у формі електронного відображення інформації, що містить відомості про видане особі “Посвідчення учасника бойових дій”, “Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни”, “Посвідчення учасника війни”, “Посвідчення члена сім’ї загиблого” або “Посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України” разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом), який забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах Єдиного державного реєстру ветеранів війни, яке формується у разі виявлення бажання запитувача, підтверджує його статус; невід’ємною частиною е-посвідчення ветерана є відцифрований образ обличчя, що міститься в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни або відображається в е-паспорті/е-паспорті для виїзду за кордон, за згодою особи.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 139 від 09.02.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 783 від 01.07.2022}

3. Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" до ветеранів війни належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни.

Учасникам бойових дій (стаття 6 зазначеного Закону) видаються посвідчення з написом "Посвідчення учасника бойових дій" та нагрудний знак "Ветеран війни - учасник бойових дій".

Особам з інвалідністю внаслідок війни (стаття 7 зазначеного Закону) видаються посвідчення з написом "Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни" та нагрудний знак "Ветеран війни - особа з інвалідністю внаслідок війни".

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 632 від 22.08.2018}

Дітям із числа осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 4 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, до досягнення ними 18-річного віку пільги, передбачені законодавством для осіб з інвалідністю внаслідок війни, надаються на підставі довідки, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї, або опікуну за місцем реєстрації дитини.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 381 від 21.04.2021}

Учасникам війни (стаття 9 зазначеного Закону) видаються посвідчення з написом "Посвідчення учасника війни" та нагрудний знак "Ветеран війни - учасник війни".

4. Членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, зазначеним у статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, видаються посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”, а членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, зазначеним у статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, видаються посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України”.

Дітям загиблих осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 і статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, до досягнення ними 14-річного віку передбачені законодавством пільги надаються на підставі довідки, що видається матері (або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну) за місцем реєстрації дитини. Після досягнення такими дітьми 14-річного віку їм видаються посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”, “Посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України” відповідно, а після досягненням ними 18-річного віку їм у посвідчення (на правій внутрішній стороні) вклеюється новий бланк, який продовжує строк дії посвідчення на наступний рік за умови їх належності до категорій осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 і статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Нагрудний знак зазначеним особам не видається.

Для проведення перевірки відомостей про повторну реєстрацію шлюбу дружинами (чоловіками) осіб, зазначених у статтях 10 і 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, або реєстрацію шлюбу чи народження дитини дітьми загиблих осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 і статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, які досягли 18-річного віку, органи, зазначені в абзаці другому пункту 7 цього Положення, використовують відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

{Абзац четвертий пункту 4 набирає чинності з 1 січня 2024 року}

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 381 від 21.04.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 946 від 08.09.2021; в редакції Постанови КМ № 783 від 01.07.2022}

5. Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11 зазначеного Закону), видається одне із посвідчень, згаданих у пункті 3 цього Положення, та нагрудний знак "Ветеран війни - особливі заслуги".

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 955 від 25.12.2013}

7. “Посвідчення учасника бойових дій” і нагрудний знак видаються Мін’юстом, органами Міноборони, МВС, Мінветеранів, Національної поліції, Національної гвардії, ДСНС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, ДФС, Адміністрації Державної прикордонної служби, Держспецзв'язку, а також Держспецтрансслужбою за місцем реєстрації ветерана.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 736 від 18.08.2010, № 1109 від 20.10.2011, № 35 від 25.01.2012, № 916 від 10.10.2012, № 978 від 24.10.2012, № 380 від 29.05.2013, № 313 від 20.04.2016, № 294 від 26.04.2017, № 632 від 22.08.2018, № 769 від 21.08.2019, № 139 від 09.02.2022}

“Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни”, “Посвідчення учасника війни” і відповідні нагрудні знаки, “Посвідчення члена сім'ї загиблого”, “Посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України” видаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) за місцем реєстрації громадянина.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 632 від 22.08.2018, № 783 від 01.07.2022}

Громадянам інших держав, що перебували у складі колишнього СРСР, у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну, посвідчення ветерана війни та відповідні нагрудні знаки видаються у порядку, визначеному цим пунктом.

{Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови КМ № 381 від 21.04.2021}

Органи, зазначені в абзацах першому (крім Мінветеранів) та другому цього пункту, інформують щомісяця до 10 числа Мінветеранів з дотриманням вимог законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом про осіб, яким видано посвідчення і нагрудні знаки ветеранів війни, за формою згідно з додатком 1 (за наявності).

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 139 від 09.02.2022}

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 12 від 14.01.2009}

7-1. Листи талонів на право одержання ветеранами війни проїзних документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості видають:

{Абзац перший пункту 7-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 632 від 22.08.2018}

учасникам бойових дій - Мін’юст, органи Міноборони, МВС, Мінветеранів, Національної поліції, Національної гвардії, ДСНС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, ДФС, Адміністрації Державної прикордонної служби, Держспецзв'язку, а також Держспецтрансслужба за місцем реєстрації ветерана;

{Абзац другий пункту 7-1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 736 від 18.08.2010, № 1109 від 20.10.2011, № 35 від 25.01.2012, № 916 від 10.10.2012, № 978 від 24.10.2012, № 380 від 29.05.2013, № 313 від 20.04.2016, № 294 від 26.04.2017, № 632 від 22.08.2018, № 381 від 21.04.2021, № 139 від 09.02.2022}

особам з інвалідністю внаслідок війни - орган соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина.

{Абзац третій пункту 7-1  в редакції Постанови КМ № 632 від 22.08.2018}

Підставою для видачі дітям із числа осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 4 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості є довідка, зазначена в абзаці четвертому пункту 3 цього Порядку.

{Пункт 7-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 381 від 21.04.2021}

Особам з інвалідністю внаслідок війни I групи, які потребують супроводу, також видається лист талонів на право одержання проїзних документів (квитків) з 50-відсотковою знижкою їх вартості на особу, що їх супроводжує.

{Пункт 7-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 381 від 21.04.2021}

{Положення доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 12 від 14.01.2009}

7-2. Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни II і III групи з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, працівниками відповідних органів соціального захисту населення за місцем проживання громадянина на правій внутрішній стороні посвідчення вклеюється новий бланк-вкладка, яка завіряється відповідно до пункту 8 цього Положення.

{Положення доповнено пунктом 7-2 згідно з Постановою КМ № 1166 від 19.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 609 від 21.08.2013}

7-3. Е-посвідчення ветерана формується безоплатно засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) за бажанням особи, на ім’я якої оформлено “Посвідчення учасника бойових дій”, “Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни”, “Посвідчення учасника війни”, “Посвідчення члена сім’ї загиблого” або “Посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України”.

Для формування та використання е-посвідчення ветерана така особа повинна завантажити мобільний додаток Порталу Дія на електронний пристрій, критерії якого підтримують використання такого додатка (далі - електронний пристрій), та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію.

Е-посвідчення ветерана формується автоматично засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, на підставі відомостей про видане особі “Посвідчення учасника бойових дій”, “Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни”, “Посвідчення учасника війни”, “Посвідчення члена сім’ї загиблого” або “Посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України”, що містяться в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, та відцифрованого образу його обличчя з е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон у разі надання згоди на відображення у ньому відцифрованого образу обличчя.

Якщо особа не надала згоду на відображення у е-посвідченні ветерана відцифрованого образу обличчя, е-посвідчення ветерана не формується.

Е-посвідчення ветерана формується автоматично за наявності в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни усіх відомостей, зазначених у “Посвідченні учасника бойових дій”, “Посвідченні особи з інвалідністю внаслідок війни”, “Посвідченні учасника війни”, “Посвідченні члена сім’ї загиблого” або “Посвідченні члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України”, наявності відцифрованого образу обличчя особи в е-паспорті/е-паспорті для виїзду за кордон для формування е-посвідчення ветерана, за наявності підключення електронного пристрою до Інтернету, працездатності встановленого мобільного додатка Порталу Дія та наявної електронної інформаційної взаємодії між Порталом Дія і Єдиним державним реєстром ветеранів війни.

До відомостей, що містяться у сформованому е-посвідченні ветерана, належать:

назва посвідчення;

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи;

відцифрований образ обличчя;

орган, який видав посвідчення;

дата видачі та закінчення строку дії посвідчення;

серія та номер посвідчення;

пункт і стаття Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, відповідно до якого установлено статус (за наявності);

{Абзац тринадцятий пункту 7-3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 783 від 01.07.2022}

група інвалідності (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);

унікальний електронний ідентифікатор.

Кожному е-посвідченню ветерана присвоюється унікальний електронний ідентифікатор (QR-код, штрих-код, цифровий код) для доступу до відомостей Єдиного державного реєстру ветеранів війни, на підставі яких формувалися е-посвідчення ветерана.

Доступ особи до е-посвідчення ветерана блокується у разі прийняття рішення про позбавлення особи відповідного статусу або закінчення строку дії відповідного посвідчення у паперовій формі, виявлених під час проведення перевірки з використанням технічних засобів Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Порталу Дія.

Повідомлення про формування e-посвідчення ветерана разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом) або про неможливість його формування у зв’язку з відсутністю необхідних відомостей надсилається особі автоматично через мобільний додаток Порталу Дія.

Е-посвідчення ветерана пред’являється особою на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія, замість та без додаткового пред’явлення відповідного посвідчення у паперовій формі, а також документа, що посвідчує особу, з метою підтвердження достовірності е-посвідчення ветерана.

Особа може подавати е-посвідчення ветерана через Портал Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, за умови проведення одержувачами такої інформації перевірки та підтвердження відповідності таких реєстраційних даних в електронній формі інформаційно-комунікаційними засобами.

Перевірка достовірності е-посвідчення ветерана проводиться у випадках, передбачених законодавством, за допомогою електронних пристроїв, шляхом зчитування або введення унікального електронного ідентифікатора (QR-коду, штрих-коду, цифрового коду), який забезпечує в режимі реального часу отримання даних з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Унікальний електронний ідентифікатор автоматично формується засобами Порталу Дія за наявності підключення електронного пристрою до Інтернету та працездатності мобільного додатка Порталу Дія. Сформований унікальний електронний ідентифікатор дійсний протягом трьох хвилин з моменту формування.

Е-посвідчення ветерана є дійсним лише за наявності унікального електронного ідентифікатора та не може використовуватися без нього.

За результатами перевірки на електронному пристрої, за допомогою якого проводилася така перевірка засобами Порталу Дія, формується відповідне інформаційне повідомлення.

Особа за власним рішенням може надати електронні копії (відомості, дані) е-посвідчення ветерана засобами Порталу Дія з використанням мобільного додатка Порталу Дія визначеним нею юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, інформаційно-комунікаційні системи яких підключені до Порталу Дія.

Юридичні особи і фізичні особи - підприємці можуть підключити власні інформаційно-комунікаційні системи до Порталу Дія для отримання електронних копій (відомостей, даних) е-посвідчення ветерана, визначених абзацом двадцять дев’ятим цього пункту, шляхом укладення з технічним адміністратором Порталу Дія договору про надання послуги підключення інформаційно-комунікаційної системи до Порталу Дія, який є договором приєднання.

Електронні копії е-посвідчення ветерана також можуть бути сформовані засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, для подальшої можливості їх передачі електронною поштою з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах, а також за умови укладення суб’єктами, що отримуватимуть такі електронні копії, з технічним адміністратором Порталу Дія договору приєднання.

Інформаційно-комунікаційні системи, що підключаються до Порталу Дія для отримання електронних копій (відомостей, даних) е-посвідчення ветерана, повинні відповідати вимогам законодавства у сфері захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці повинні забезпечити обробку та використання зазначених електронних копій (відомостей, даних) відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Електронна копія містить відомості, зазначені в е-посвідчені ветерана, а також ідентифікатор запиту та інформацію про дату запиту і отримувача електронної копії.

Електронні копії формуються засобами Порталу Дія із накладенням віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”) особи та кваліфікованої електронної печатки технічного адміністратора Порталу Дія з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу.

Особа може ознайомитися з інформацією про передані електронні копії (відомості, дані), а саме про ідентифікатор запиту, інформацію про отримувача запиту, дату запиту та вид документа, що запитувався на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

Перевірка електронних копій (відомостей, даних) проводиться шляхом перевірки накладеного на них віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”) особи та кваліфікованої електронної печатки технічного адміністратора Порталу Дія відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

{Положення доповнено пунктом 7-3 згідно з Постановою КМ № 139 від 09.02.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 783 від 01.07.2022}

7-4. Інформаційна взаємодія суб’єктів інформаційних відносин здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням засобів системи, визначеної в абзаці першому цього пункту, інформаційна взаємодія суб’єктів інформаційних відносин може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

Порядок інформаційної взаємодії, а також структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються, установлюються Мінветеранів та Мінцифри.

Обмін інформацією здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про захист персональних даних”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.

{Положення доповнено пунктом 7-4 згідно з Постановою КМ № 139 від 09.02.2022}

8. При заповненні посвідчення записи "ким видано", "прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності)" робляться без скорочень. Прописом зазначається група інвалідності, дата видачі посвідчення, а також (на правій внутрішній стороні у правому верхньому куті) пункт і стаття Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, відповідно до якого установлено статус. Особистий підпис власника і його фотокартки скріплюються печаткою органу, який видавав посвідчення. Записи у посвідченні завіряються підписом керівника органу, який видав посвідчення, або уповноваженою ним посадовою особою і скріплюються печаткою.

У довідці, зазначеній в абзаці четвертому пункту 3 цього Порядку, зазначається категорія “дитина з інвалідністю” або “дитина з інвалідністю підгрупи А”, строк, на який дитині з інвалідністю встановлено відповідну категорію, а також пункт і стаття Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, відповідно до яких встановлено статус. При цьому для дітей з інвалідністю категорії “дитина з інвалідністю підгрупи А” зазначається, що вона має право на пільги, встановлені законодавством для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи, а для дітей з інвалідністю категорії “дитина з інвалідністю”, - що вона має право на пільги, встановлені законодавством для осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 381 від 21.04.2021}

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 16 від 14.01.2004, № 632 від 22.08.2018, № 551 від 26.06.2019, № 381 від 21.04.2021}

9. Посвідчення і нагрудні знаки вручаються особисто ветеранам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, або за їхнім дорученням рідним чи іншим особам, за що вони розписуються у відповідних документах.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 783 від 01.07.2022}

Посвідчення і нагрудні знаки видаються безкоштовно.

Нагрудний знак "Ветеран війни" носиться на правій стороні грудей і при носінні разом з іншими нагородами розміщується вище від них.

10. "Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни" видається на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності.

{Пункт 10 доповнено абзацом першим згідно з Постановою КМ № 12 від 14.01.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 632 від 22.08.2018}

Особам з інвалідністю внаслідок війни, у яких групу інвалідності встановлено без терміну перегляду, видаються безтермінові посвідчення, іншим - на період встановлення групи інвалідності. У разі продовження медико-соціальною експертною комісією терміну чи зміни групи інвалідності в посвідчення (на правій внутрішній стороні) вклеюється новий бланк, до якого вносяться відповідні записи. Записи в бланку завіряються відповідно до пункту 8 цього Положення.

Довідка, зазначена в абзаці четвертому пункту 3 цього Порядку, видається на підставі медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про дитину з інвалідністю віком до 18 років щодо встановлення категорії “дитина з інвалідністю” або “дитина з інвалідністю підгрупи А”.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 381 від 21.04.2021}

11. Якщо посвідчення стало непридатним було втрачене або змінилися особисті дані (прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), то за заявою ветерана війни чи члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України видається нове посвідчення у порядку, визначеному пунктом 7 цього Положення.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 12 від 14.01.2009, № 381 від 21.04.2021, № 783 від 01.07.2022}

{Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 12 від 14.01.2009}

12-1. Особам, які мають право на отримання кількох посвідчень відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", видається лише одне посвідчення за їх вибором.

Ветеранам війни, яким одночасно встановлено правовий статус згідно із статтею 10 або 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", видається одне посвідчення за їх вибором, в якому робиться відмітка про встановлення іншого правового статусу.

{Пункт 12-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 12 від 14.01.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 783 від 01.07.2022}

Особам, які одночасно мають право на встановлення правового статусу згідно із статтями 10 і 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, видається одне посвідчення за їх вибором.

{Пункт 12-1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 783 від 01.07.2022}

У разі встановлення учаснику бойових дій (учаснику війни) статусу згідно із статтею 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” видане раніше “Посвідчення учасника бойових дій” вилучається та залишається на зберіганні в органі соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина з повідомленням органу, який видав таке посвідчення.

{Пункт 12-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 381 від 21.04.2021}

{Положення доповнено пунктом 12-1 згідно з Постановою КМ № 16 від 14.01.2004}

13. Посвідчення осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни та прирівняних до них осіб, видані відповідними органами СРСР, союзних республік, які існували на його території, України та інших незалежних держав, що утворились на його території, за зразками, які діяли на 1 січня 1992 р., залишаються на збереженні у ветеранів війни.

13-1. У разі виникнення підстав, за якими особа втрачає право на статус, визначений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", видане їй раніше посвідчення вилучає уповноважений на видачу посвідчень орган, з повідомленням органу, який видав таке посвідчення, та інформує у триденний строк Мінветеранів з дотриманням вимог законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом за формою згідно з додатком 2.

{Положення доповнено пунктом 13-1 згідно з Постановою КМ № 16 від 14.01.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 12 від 14.01.2009, № 139 від 09.02.2022}
Додаток 1
до Положення

Для службового користування
(зазначається після заповнення)

ІНФОРМАЦІЯ
про осіб, яким видано посвідчення і нагрудні знаки ветеранів війни

Порядковий номер

Прізвище

Власне ім’я

По батькові (за наявності)

Стать

Дата народження

Серія документа, що посвідчує особу

Номер документа, що посвідчує особу

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Область проживання

Місце проживання

Номер контактного телефону

Військове (спеціальне) звання (за наявності)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Дата рішення про встановлення статусу

Номер рішення про встановлення статусу

Найменування органу, що прийняв рішення про встановлення статусу

*Серія посвідчення

*Номер посвідчення

*Дата видачі посвідчення

Строк дії посвідчення

*Нагрудний знак (вручено/не вручено)

Категорія особи

Пункт і стаття, відповідно до якого установлено статус

**Група інвалідності

Місце перебування

Період участі у бойових діях

Примітки

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

* У разі невидачі посвідчення (нагрудного знака) або повторного подання інформації про особу причини зазначаються у примітках.

** Зазначається для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

____________________
(керівник установи)

______________
(підпис)

_______________________
(імя та прізвище)

МП{Положення доповнено Додатком 1 згідно з Постановою КМ № 139 від 09.02.2022}
Додаток 2
до Положення

Для службового користування
(зазначається після заповнення)

ІНФОРМАЦІЯ
про осіб, у яких вилучено посвідчення ветерана війни

Порядковий номер

Прізвище

Власне ім’я

По батькові (за наявності)

Стать

Дата народження

Серія документа, що посвідчує особу

Номер документа, що посвідчує особу

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Область проживання

Місце проживання

Номер контактного телефону

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Дата
рішення про позбавлення статусу

Номер
рішення про позбавлення статусу

Найменування органу, що прийняв рішення про позбавлення статусу

*Серія посвідчення

*Номер посвідчення

*Нагрудний знак (вилучено/не вилучено)

Категорія особи

Пункт і стаття, відповідно до якого установлено статус

Підстава позбавлення статусу

Примітки

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

* У разі невилучення посвідчення та/або нагрудного знака причини зазначаються у примітках.

____________________
(керівник установи)

______________
(підпис)

_______________________
(імя та прізвище)

МП{Положення доповнено Додатком 2 згідно з Постановою КМ № 139 від 09.02.2022}
Додаток № 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 р. № 302

ОПИС
нагрудних знаків "Ветеран війни"

1. Нагрудний знак "Ветеран війни" виготовляється чотирьох видів:

"Ветеран війни - учасник бойових дій";

"Ветеран війни - особа з інвалідністю";

"Ветеран війни - учасник війни";

"Ветеран війни - особливі заслуги".

2. Нагрудний знак виготовляється з алюмінієвого сплаву темно-жовтого кольору і має круглу форму.

розмір знака: діаметр - 32 мм, товщина - 3 мм.

На лицьовому боці в центрі знака на фоні святкового салюту зображений барельєф монумента "Батьківщина - мати" меморіального комплексу “Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс” у м. Києві. Зверху - напис "Ветеран війни", знизу лаврова і калинова гілочки, які розходяться по краях знака.

На зворотному боці кожного виду знака нанесено відповідний напис:

"Учасник бойових дій";

"Особа з інвалідністю внаслідок війни";

"Учасник війни";

"Особливі заслуги".

По краях знака з лицьового та зворотного боків - бортики завширшки 1 мм.

Усі написи і зображення на нагрудних знаках опуклі.

3. Нагрудний знак за допомогою вушка і кільця з'єднуються з прямокутною колодкою з алюмінієвого сплаву розміром 32х15 мм, яка покрита емаллю синього та жовтого кольорів (кольорів державного прапора України).

Колодка має на зворотному боці шпильку для прикріплення до одягу.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 632 від 22.08.2018}

Міністр
Кабінету Міністрів України


І.ДОЦЕНКО
Додаток № 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 р. № 302
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 632)

ЗРАЗКИ
посвідчень, що видаються ветеранам війни

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 632 від 22.08.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 783 від 01.07.2022}

Міністр
Кабінету Міністрів України


І.ДОЦЕНКО
Додаток № 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 р. № 302

ЗРАЗКИ
нагрудних знаків, що видаються ветеранам війни

Міністр
Кабінету Міністрів України


І.ДОЦЕНКО
Додаток № 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 р. № 302


БЛАНК-ВКЛАДКА
до посвідчення члена сім'ї загиблого

Пред'явник цього посвідчення має право на пільги, встановлені законодавством України для сімей загиблих (померлих) ветеранів війни

ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ ДО ___ ____________ 20__ р.

НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Дата видачі ___ ____________ 20__ р.

М.П.          _________________________________________
              (підпис керівника органу)


БЛАНК-ВКЛАДКА
до посвідчення члена сім’ї загиблого
Захисника чи Захисниці України

Пред’явник цього посвідчення має право на пільги, встановлені законодавством України для сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ ДО ___ ____________ 20__ р.

НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Дата видачі ___ ____________ 20__ р.

МП          _________________________________________
              (підпис керівника органу)


{Постанову доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 12 від 14.01.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 783 від 01.07.2022}
Додаток № 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 р. № 302
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2018 р. № 632)

БЛАНК-ВКЛАДКА
до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II-III груп із числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше

{Постанову доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ 1166 від 19.12.2012; в редакції Постанови КМ № 632 від 22.08.2018}