Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 393
Прийняття: 17.07.1992
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 липня 1992 р. № 393
Київ

Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, крім військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей та прирівняних до них осіб

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 154 від 02.03.2016, № 435 від 22.05.2019; в редакції Постанови КМ № 119 від 16.02.2022}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 747 від 19.09.93
№ 347 від 03.06.94
№ 353 від 22.05.95
№ 463 від 28.06.95}

{Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанову КМ № 1009 від 18.12.95}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 967 від 03.09.97}

{Чинність Постанови поширено на осіб начальницького складу податкової міліції  згідно з Постановою КМ № 1716 від 30.10.98}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1883 від 27.11.98
№ 589 від 14.04.99
№ 12 від 08.01.2000
№ 299 від 14.02.2000
з Указом Президента
№ 463/2001 від 23.06.2001
Постановами КМ
№ 863 від 26.07.2001
№ 1497 від 16.11.2001
№ 1402 від 04.09.2003
№ 1803 від 20.11.2003
№ 1525 від 17.11.2004
№ 497 від 22.06.2005
№ 158 від 15.02.2006
№ 726 від 25.05.2006
№ 1074 від 01.08.2006
№ 1658 від 29.11.2006
№ 151 від 07.02.2007
№ 1144 від 19.09.2007
№ 45 від 13.02.2008
№ 291 від 02.04.2008
№ 74 від 11.02.2009
№ 1172 від 04.11.2009}

{Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва № 11/425 від 18.12.2009}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 780 від 20.07.2011
№ 1109 від 20.10.2011
№ 1322 від 21.12.2011
№ 553 від 20.06.2012
№ 978 від 24.10.2012
№ 1023 від 07.11.2012
№ 380 від 29.05.2013
№ 112 від 25.03.2014
№ 155 від 30.04.2014
№ 162 від 04.06.2014
№ 232 від 04.06.2014
№ 560 від 22.10.2014
№ 26 від 28.01.2015
№ 154 від 02.03.2016
№ 667 від 22.09.2016
№ 720 від 19.10.2016
№ 871 від 30.11.2016
№ 958 від 14.12.2016
№ 939 від 06.12.2017
№ 103 від 21.02.2018
№ 435 від 22.05.2019
№ 487 від 22.05.2019}

{Додатково див. Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду № 826/6453/18 від 29.01.2020}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 119 від 16.02.2022
№ 578 від 10.05.2022
№ 999 від 07.09.2022}

{Про поширення дії Постанови на осіб начальницького і рядового складу державної пожежної охорони додатково див. Постанову КМ № 1555 від 17.11.2004}

{Про поширення дії Постанови на осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації додатково див. Постанову КМ № 1828 від 27.12.2006}

{Про поширення дії Постанови на осіб начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту додатково див. Постанову КМ № 695 від 06.08.2008}

{Про поширення до 1 січня 2016 р. дії пунктів 10 і 14 цієї Постанови на осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації додатково див. Постанову КМ № 1009 від 02.12.2015}

{У тексті Постанови слова "військ внутрішньої та конвойної охорони" у всіх відмінках замінено словами "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України" у відповідних відмінках згідно з Постановою КМ № 967 від 03.09.97}

{У тексті Постанови слова "Прикордонні війська" та "Державний комітет у справах охорони державного кордону" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державна прикордонна служба" та "Адміністрація Державної прикордонної служби" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1402 від 04.09.2003}

Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" і постанови Верховної Ради України про порядок введення в дію цього Закону Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що для призначення пенсій за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, особам, зазначеним у пунктах “б”-“д”, “ж” і “з” статті 1-2 такого Закону, до вислуги років зараховуються:

{Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ № 154 від 02.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 435 від 22.05.2019, № 119 від 16.02.2022, № 999 від 07.09.2022}

військова служба в Збройних Силах, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, Управлінні державної охорони, Цивільній обороні України, внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ та інших військових формуваннях, створених Верховною Радою України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, Державній спеціальній службі транспорту;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 25.05.2006, № 1658 від 29.11.2006, № 162 від 04.06.2014, № 560 від 22.10.2014}

служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній кримінально-виконавчій службі, податковій міліції на посадах начальницького і рядового складу, в Службі судової охорони на посадах молодшого, середнього і вищого складу, в Національному антикорупційному бюро, Бюро економічної безпеки на посадах начальницького складу з дня призначення на відповідну посаду;

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 939 від 06.12.2017, № 435 від 22.05.2019; в редакції Постанови КМ № 119 від 16.02.2022}

служба як військових будівельників у військово-будівельних загонах (частинах);

час перебування на практичній льотній підготовці призваних на військову службу осіб, які навчалися на офіцерів запасу льотного складу у навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України;

час виконання депутатських повноважень із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Службі судової охорони, Національному антикорупційному бюро, Бюро економічної безпеки, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі;

{Абзац шостий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 435 від 22.05.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 16.02.2022}

час перебування під вартою, час відбуття покарання в місцях позбавлення волі та висилки військовослужбовців, безпідставно притягнутих до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованих і надалі реабілітованих;

час роботи в судових органах та органах прокуратури осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на військовій службі або службі в органах внутрішніх справ, Службі безпеки, Національній поліції, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі на посадах офіцерського та начальницького складу, в Службі судової охорони на посадах середнього і вищого складу, в Національному антикорупційному бюро, Бюро економічної безпеки на посадах начальницького складу;

{Абзац восьмий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 747 від 19.09.93; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 25.05.2006, № 26 від 28.01.2015; в редакції Постанови КМ № 435 від 22.05.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 16.02.2022}

дійсна військова служба у Радянській Армії та Військово-Морському Флоті, прикордонних, внутрішніх, залізничних військах, в органах державної безпеки та інших військових формуваннях колишнього СРСР, а також служба в органах внутрішніх справ колишнього СРСР та інші види служби і періоди роботи, які відповідно до законодавства колишнього СРСР зараховувалися до вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям, а також особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється у порядку, встановленому законодавством колишнього СРСР, якщо цією постановою не передбачено більш пільгових умов зарахування до вислуги років часу служби для призначення пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ;

військова служба у Збройних Силах, органах безпеки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав та інших військових формуваннях, створених законодавчими органами цих держав, Об'єднаних Збройних Силах Співдружності Незалежних Держав. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється у порядку, встановленому законодавством держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, на території яких військовослужбовці проходили службу, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними угодами;

служба в органах внутрішніх справ держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, за яку вислуга років обчислюється у порядку, встановленому відповідними міжнародними угодами;

час роботи в державних органах у разі переходу на військову службу в органи і військові формування Служби безпеки, Управління державної охорони, органи внутрішніх справ, Національну поліцію, Національне антикорупційне бюро, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації, органи і підрозділи цивільного захисту, державну пожежну охорону, податкову міліцію, Бюро економічної безпеки або Державну кримінально-виконавчу службу на посади офіцерського та начальницького складу згідно з переліками посад, затвердженими відповідно Службою безпеки, Управлінням державної охорони, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національним антикорупційним бюро, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, державної фінансової політики, виконання кримінальних покарань, а також у разі переходу на службу до Служби судової охорони на посади середнього і вищого складу згідно з переліком посад, затвердженим Головою Служби судової охорони;

{Пункт 1 доповнено абзацом 12 згідно з Постановою КМ № 747 від 19.09.93; в редакції Постанов КМ № 435 від 22.05.2019, № 119 від 16.02.2022}

час перебування на посадах службовців у виправно-трудових установах, в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях, інспекціях виправних робіт, підрозділах кримінально-виконавчої інспекції та невоєнізованої професійно-пожежної охорони, Національному антикорупційному бюро, які переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, начальницьким складом Національного антикорупційного бюро за переліком посад і на умовах (в порядку), затверджених відповідно центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах виконання кримінальних покарань, цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, та Національним антикорупційним бюро;

{Пункт 1 доповнено абзацом 13 згідно з Постановою КМ № 747 від 19.09.93; в редакції Постанови КМ № 1074 від 01.08.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1109 від 20.10.2011; в редакції Постанови КМ № 119 від 16.02.2022}

час роботи в органах державної влади у разі направлення (переведення) для подальшого проходження військової або державної служби до розвідувальних органів на посади, які передбачають використання знань і досвіду, набутих під час роботи в органах державної влади;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 726 від 25.05.2006}

служба в Національній поліції;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 154 від 02.03.2016}

служба у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 667 від 22.09.2016 - застосовується з 6 травня 2016 року; в редакції Постанови КМ № 435 від 22.05.2019 - застосовується з 30 квітня 2018 року}

служба в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації на посадах рядового і начальницького складу;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 958 від 14.12.2016}

час роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і в закладах вищої освіти із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Службі судової охорони, Національному антикорупційному бюро, Бюро економічної безпеки, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 435 від 22.05.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 16.02.2022}

час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право на пенсію згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 119 від 16.02.2022}

2. До вислуги років поліцейським, співробітникам Служби судової охорони, особам офіцерського складу, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби, особам із спеціальним званням Бюро економічної безпеки, особам, зазначеним у пункті “ж” статті 1-2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, під час призначення пенсії згідно з пунктом “а” частини першої статті 12 зазначеного Закону додатково зараховується час навчання в межах до п’яти років (незалежно від форми навчання) у цивільних закладах вищої освіти, а також в інших закладах освіти, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, Національної поліції, Служби судової охорони, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби, Бюро економічної безпеки або до призначення на відповідну посаду із розрахунку - один рік навчання за шість місяців служби.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 939 від 06.12.2017; в редакції Постанов КМ № 435 від 22.05.2019, № 119 від 16.02.2022}

До вислуги років осіб, зазначених у пункті “ж” статті 1-2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, додатково зараховується час безперервної роботи (з дня призначення після звільнення із служби в органах внутрішніх справ (міліції) на посадах у Міністерстві внутрішніх справ або Національній поліції (їх територіальних органах, закладах та установах), що заміщуються державними службовцями, а в закладах освіти, закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 154 від 02.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 435 від 22.05.2019}

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 863 від 26.07.2001, № 726 від 25.05.2006, № 1074 від 01.08.2006, № 1658 від 29.11.2006, № 978 від 24.10.2012, № 380 від 29.05.2013, № 560 від 22.10.2014, № 154 від 02.03.2016}

2-1. Для призначення пенсій обчислення календарної вислуги років проводиться згідно з пунктами 1 і 2 цієї постанови.

{Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 119 від 16.02.2022}

3. До вислуги років для визначення розміру пенсії особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1 цієї постанови, зараховується на пільгових умовах:

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 119 від 16.02.2022}

а) один місяць служби за три місяці:

участь у бойових діях у воєнний час;

час перебування під вартою, час відбуття покарання в місцях позбавлення волі та висилки військовослужбовців, безпідставно притягнутих до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованих і надалі реабілітованих;

час виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, до 1 січня 1988 року;

таємно;

{Щодо змін додатково див. Постанову КМ № 747 від 19.09.93 - таємно}

час проходження служби військовослужбовцями Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, направленими у відрядження до Республіки Ірак з метою забезпечення в умовах посилення терористичних посягань безпеки дипломатичної установи України, її співробітників та членів їх сімей;

{Підпункт "а" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 158 від 15.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 871 від 30.11.2016}

час проходження служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції;

{Підпункт "а" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 232 від 04.06.2014}

період проходження служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

{Підпункт "а" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 667 від 22.09.2016 - застосовується з 6 травня 2016 року; в редакції Постанови КМ № 435 від 22.05.2019 - застосовується з 30 квітня 2018 року}

час проходження служби, протягом якого особа брала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

{Підпункт "а" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 435 від 22.05.2019 - застосовується з 30 квітня 2018 року}

б) один місяць служби за два місяці:

у з'єднаннях, частинах і підрозділах, що беруть участь у підтриманні режиму надзвичайного стану;

на льотній роботі у реактивній та турбогвинтовій авіації - на умовах, що визначаються відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ та Адміністрацією Державної прикордонної служби України;

{Абзац третій підпункту "б" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 863 від 26.07.2001, № 1172 від 04.11.2009, № 939 від 06.12.2017}

на атомних підводних крейсерах, атомних підводних човнах, дизельних підводних човнах, обладнаних допоміжними атомними енергетичними установками, і підводних човнах із спеціальними енергетичними установками - за умовами, що визначаються Міністерством оборони, Службою зовнішньої розвідки, Центральним управлінням Служби безпеки України;

{Абзац четвертий підпункту "б" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 747 від 19.09.93, № 726 від 25.05.2006}

на посадах водолазів, які виконують роботу в умовах тривалого перебування під підвищеним тиском під водою або у барокамерах, на умовах, що визначаються відповідно Міністерством оборони, Службою зовнішньої розвідки, Міністерством транспорту та зв'язку і Адміністрацією Державної прикордонної служби України;

{Абзац п'ятий підпункту "б" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 25.05.2006, № 1658 від 29.11.2006}

час служби у лепрозорних і протичумних відділеннях військових госпіталів, у відділеннях військових госпіталів по лікуванню осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, у відділеннях анестезіології та реанімації військових госпіталів, у судово-медичних установах і патологоанатомічних лабораторіях;

{Абзац шостий підпункту "б" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1883 від 27.11.98, № 299 від 14.02.2000}

таємно;

{Щодо змін додатково див. Постанову КМ № 747 від 19.09.93 - таємно}

час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби в закладах охорони здоров'я, призначених для тримання і лікування інфекційних хворих засуджених та надання психіатричної допомоги, за переліком посад і в порядку, затверджуваних Міністерством юстиції;

{Підпункт "б" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1074 від 01.08.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1109 від 20.10.2011}

в) один місяць служби за півтора місяця:

на льотній роботі в авіації (за винятком видів авіації, зазначених у підпункті "б" цього пункту) - на умовах, що визначаються відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ та Адміністрацією Державної прикордонної служби України;

{Абзац другий підпункту "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 863 від 26.07.2001, № 1172 від 04.11.2009, № 939 від 06.12.2017}

на атомних надводних кораблях - із строків, установлених Міністерством оборони, Службою зовнішньої розвідки, Центральним управлінням Служби безпеки України;

{Абзац третій підпункту "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 747 від 19.09.93, № 726 від 25.05.2006}

на підводних човнах (крім зазначених у підпункті "б" цього пункту) в період перебування їх у строю;

на мінних тральщиках під час тралення бойових мін;

в управліннях з'єднань підводних човнів, що перебувають у строю, і з'єднань мінних тральщиків під час тралення бойових мін на умовах, визначених Міністерством оборони України;

на посадах водолазів усіх найменувань і спеціальностей (крім водолазів, зазначених у підпункті "б" цього пункту);

на посадах, де виконання обов'язків пов'язане з систематичними стрибками з парашутом, при виконанні річних норм, що визначаються відповідно Міністерством оборони, Службою зовнішньої розвідки, Центральним управлінням Служби безпеки, Міністерством внутрішніх справ та Адміністрацією Державної прикордонної служби України;

{Абзац восьмий підпункту "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 863 від 26.07.2001, № 726 від 25.05.2006, № 1172 від 04.11.2009, № 939 від 06.12.2017}

у військових частинах і підрозділах внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні, у підрозділах Управління державної охорони, Служби судової охорони, що визначаються в установленому порядку, а також у підрозділах спеціального призначення Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, установ виконання покарань органів внутрішніх справ, воєнізованих формуваннях Державної кримінально-виконавчої служби, у частинах і підрозділах (загонах) спеціального призначення внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та у підрозділах міліції особливого призначення за Переліком посад і умовами (в порядку), що визначаються керівниками відповідних міністерств і відомств;

{Абзац дев'ятий підпункту "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 747 від 19.09.93; в редакції Постанови КМ № 353 від 22.05.95; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 863 від 26.07.2001, № 726 від 25.05.2006, № 1074 від 01.08.2006, № 162 від 04.06.2014, № 435 від 22.05.2019}

на заставах, постах, у комендатурах, відділеннях КПП, маневрових групах зі змінними заставами, на кораблях і катерах, що несуть службу по охороні державного кордону України, інших підрозділах Державної прикордонної служби за Переліком, затверджуваним Адміністрацією Державної прикордонної служби України;

у складі других екіпажів дизель-електричних підводних човнів, що перебувають у строю;

у високогірних місцевостях на висоті від 1000 до 1500 метрів над рівнем моря, а у виняткових випадках - і нижче згідно з переліками військових частин, підрозділів і установ, затверджуваних відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Центральним управлінням Служби безпеки, Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Управлінням державної охорони;

{Абзац дванадцятий підпункту "в" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 863 від 26.07.2001}

в укріплених районах військовослужбовцям, які несуть (несли) бойове чергування в спорудах оборонних позицій у складі бойових обслуг;

на роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, - з 1 січня 1988 по 31 грудня 1993 року;

у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення, передбачених пунктами 2 і 3 частини другої статті 2 Закону України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”, - згідно з переліками військових частин, підрозділів і установ, затверджуваними відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством транспорту та зв'язку, Центральним управлінням Служби безпеки, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Управлінням державної охорони;

{Пункт 3 доповнено абзацом 15 згідно з Постановою КМ № 747 від 19.09.93; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 863 від 26.07.2001, № 1658 від 29.11.2006, № 939 від 06.12.2017}

на посадах, де виконання обов'язків пов'язано з роботами по знешкодженню вибухонебезпечних предметів, у період виконання робіт, переліки яких визначаються керівниками відповідних міністерств і відомств;

{Пункт 3 доповнено абзацом 16 згідно з Постановою КМ № 747 від 19.09.93}

проходження служби у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ, Національній гвардії військовослужбовцями, які виконують обов’язки з охорони та оборони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності;

{Пункт 3 доповнено абзацом 17 згідно з Постановою КМ № 747 від 19.09.93, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 967 від 03.09.97; в редакції Постанови КМ № 162 від 04.06.2014}

проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту на атомних електростанціях, об'єктах з ядерними установками і матеріалами;

{Пункт 3 доповнено абзацом 18 згідно з Постановою КМ № 589 від 14.04.99; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 939 від 06.12.2017}

проходження служби на посадах рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у виправно-трудових установах на правах лікувальних та лікарень при виправно-трудових установах для утримання інфекційно хворих засуджених;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 747 від 19.09.93}

таємно;

{Абзац пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 119 від 16.02.2022}

{Абзац підпункту "в" пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 780 від 20.07.2011}

час проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у підрозділах з підбирання та транспортування трупів у морг за переліком посад і на умовах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ;

{Підпункт "в" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1803 від 20.11.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року}

{Абзац підпункту "в" пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 780 від 20.07.2011}

{Абзац підпункту "в" пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 780 від 20.07.2011}

час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби в установах виконання покарань, призначених для тримання засуджених до довічного позбавлення волі, за переліком посад і в порядку, затверджуваних Міністерством юстиції;

{Підпункт "в" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1074 від 01.08.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1109 від 20.10.2011}

{Абзац підпункту "в" пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 780 від 20.07.2011}

час проходження служби військовослужбовцями внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ у підрозділах з конвоювання осіб, узятих під варту, осіб, засуджених до позбавлення волі, та охорони їх під час судового засідання за переліком посад і на умовах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ;

{Підпункт "в" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1023 від 07.11.2012}

час проходження служби в Національній гвардії військовослужбовцями, які виконують обов’язки з конвоювання осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі, у тому числі під час їх екстрадиції, а також забезпечують охорону осіб, які тримаються під вартою, під час судових засідань у судах, за переліком посад і на умовах, що визначаються Міністерством внутрішніх справ;

{Підпункт "в" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 162 від 04.06.2014}

г) один місяць служби за сорок днів:

особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та кримінально-виконавчої системи, які проходять службу у виправно-трудових установах, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальних приймальниках для осіб, підданих адміністративному арешту, підрозділах конвойної служби міліції, та військовослужбовцям постійного складу, які проходять службу у дисциплінарних частинах, за переліками посад і на умовах, затверджуваних відповідно Міністерством внутрішніх справ, Міністерством юстиції, Центральним управлінням Служби безпеки, Міністерством оборони.

{Абзац другий підпункту "г" в редакції Постанови КМ № 299 від 14.02.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1803 від 20.11.2003, № 1109 від 20.10.2011}

час проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби;

{Підпункт "г" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1074 від 01.08.2006}

час проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ у підрозділах патрульної служби за переліком посад і умовами, що визначаються Міністерством внутрішніх справ.

{Підпункт "г" пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 780 від 20.07.2011}

{Пункт 3 доповнено підпунктом "г" згідно з Постановою КМ № 747 від 19.09.93}

{Абзац пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 999 від 07.09.2022}

{Щодо змін до пункту 3 додатково див. Постанову КМ № 747 від 19.09.93 - таємно}

3-1. У разі наявності двох і більше підстав для зарахування на пільгових умовах до вислуги років, з якої визначається розмір пенсії, одного і того ж періоду служби вислуга років обчислюється за тією підставою, яка дає найбільші пільги.

{Постанову доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 119 від 16.02.2022}

4. Установити, що строкова військова служба зараховується до вислуги років для призначення пенсій особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1 цієї постанови, у календарному обчисленні, а в разі її проходження в умовах, визначених у пункті 3 цієї постанови, у віддалених і високогірних місцевостях або в інших умовах, які згідно із законодавством колишнього СРСР були підставою для зарахування на пільгових умовах до вислуги років, - у відповідному пільговому обчисленні для визначення розміру пенсії.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 1322 від 21.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 16.02.2022}

5. Вислуга років, яка була обчислена для призначення пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ до введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" перегляду не підлягає.

6. Установити, що пенсії, які призначаються особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1 цієї постанови, обчислюються із суми грошового забезпечення, що виплачується таким особам або виплачувалося державним службовцям, працівникам закладів освіти, закладів охорони здоров’я, науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ або Національної поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України “Про Національну поліцію” проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ або Національній поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України “Про державну службу”, а в закладах освіти, закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах Міністерства внутрішніх справ або Національної поліції - на будь-яких посадах на день звільнення із служби, а звільненим із служби до набрання чинності Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” - із суми грошового забезпечення, установленого для відповідних категорій військовослужбовців, поліцейських, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ на день набрання чинності таким Законом.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 03.06.94; в редакції Постанови КМ № 154 від 02.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 435 від 22.05.2019}

Якщо на день призначення пенсії відбулася зміна розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення та/або було введено для поліцейських нові щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, пенсія особам, зазначеним у пункті “ж” статті 1-2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, призначається із грошового забезпечення, визначеного у середніх розмірах, з урахуванням такої зміни за відповідними прирівняними посадами поліцейських на день звільнення з посад, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України “Про державну службу”, у закладах освіти, закладах охорони здоров’я і науково-дослідних установах Міністерства внутрішніх справ або Національної поліції - з будь-яких посад.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 435 від 22.05.2019}

7. Пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 р. - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з урахуванням таких його видів:

{Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1322 від 21.12.2011}

відповідного окладу за посадою (для поліцейських, відряджених до органів державної влади, установ та організацій із залишенням на службі в Національній поліції, які отримували при цьому грошове забезпечення та звільнені із служби безпосередньо з посад у таких органах, установах та організаціях, - відповідних окладів, установлених за рівнозначними (аналогічними) посадами в Національній поліції), окладу/доплати за військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту - щомісячної надбавки за спеціальне звання) та відсоткової надбавки/доплати за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням;

{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанов КМ № 487 від 22.05.2019, № 119 від 16.02.2022}

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), установлених особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі) та премії. Розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням. Середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення на 24 загальної суми цих видів грошового забезпечення за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням.

{Абзац третій пункту 7 в редакції Постанов КМ № 112 від 25.03.2014, № 155 від 30.04.2014}

Для осіб, які звільнені із служби у 2008 році та пізніше або які померли (загинули) в зазначений період і на час звільнення (смерті) мають менш як 24 календарні місяці служби (крім осіб, виплата грошового забезпечення яким провадилася на умовах і в порядку, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2005 р. № 748, від 3 вересня 2005 р. № 865, від 9 березня 2006 р. № 268 і від 15 листопада 2006 р. № 1588), середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за останні фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи з січня 2008 р. на кількість таких місяців.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 45 від 13.02.2008; в редакції Постанови КМ № 112 від 25.03.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 155 від 30.04.2014}

Особам із числа резервістів, які мають право на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та членам їх сімей пенсія нараховується із розміру грошового забезпечення з урахуванням окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) і премій, установлених законодавством для військовослужбовців відповідних прирівняних посад, у розмірах, чинних на день звільнення із служби у військовому резерві, загибелі, смерті або оголошення резервіста померлим.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 667 від 22.09.2016 - застосовується з 6 травня 2016 року}

Для осіб, які на день набрання чинності Законом України “Про Національну поліцію” проходили службу в органах внутрішніх справ і продовжують проходити службу на посадах поліцейських, у разі звільнення із служби після 7 листопада 2015 р., якщо в них немає 24 календарних місяці служби на посаді поліцейського, або які померли (загинули) в зазначений період (крім осіб, виплата грошового забезпечення яким проводилася на умовах і в порядку, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2005 р. № 748 і від 9 березня 2006 р. № 268), середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за останні фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи з 7 листопада 2015 р. на кількість таких місяців. При цьому для поліцейських, звільнених у листопаді 2015 р., сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається на день звільнення із служби з розрахунку таких виплат за повний місяць.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 720 від 19.10.2016}

{Абзац пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 112 від 25.03.2014}

Для осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки та мають право на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та членів їх сімей пенсія обчислюється з розміру грошового забезпечення з урахуванням окладу за посадою, доплати за спеціальне звання, надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням; щомісячних доплат і премії, що визначаються за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням із служби в Бюро економічної безпеки. Середня сума щомісячних доплат і премії визначається шляхом ділення на 24 загальної суми цих видів грошового забезпечення за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням із служби в Бюро економічної безпеки.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 103 від 21.02.2018; в редакції Постанови КМ № 119 від 16.02.2022}

Якщо тривалість служби в Бюро економічної безпеки становила менш як 24 календарних місяці, середньомісячна сума доплат і премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за останні фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи з 24 листопада 2021 р. на кількість таких місяців. При цьому для осіб із спеціальним званням, звільнених у листопаді 2021 р., сума щомісячних доплат і премії визначається на день звільнення із служби з розрахунку таких виплат за повний місяць.

{Абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 112 від 25.03.2014, № 155 від 30.04.2014, № 154 від 02.03.2016; в редакції Постанови КМ № 119 від 16.02.2022}

Для осіб, які звільнені із служби, у тому числі військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, відряджених до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших підприємств, установ та організацій, зокрема у довготермінові закордонні відрядження, у разі, коли строк військової служби після повернення з відрядження до звільнення на пенсію становив менш як 24 календарних місяці, з 1 березня 2018 р. та пізніше, або осіб, які померли (загинули) в зазначений період і на час звільнення (смерті) мають менш як 24 календарних місяці служби, середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за останні фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи з 1 березня 2018 р. на кількість таких місяців.

{Абзац десятий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 119 від 16.02.2022}

Військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським, відрядженим до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших цивільних підприємств, установ та організацій, у тому числі у довготермінові закордонні відрядження, у разі, коли строк військової служби після повернення з відрядження до звільнення на пенсію становив менш як 24 календарних місяці, пенсія відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” обчислюється виходячи з відповідного окладу за посадою, окладу/доплати за військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту щомісячної надбавки за спеціальне звання), відсоткової надбавки/доплати за вислугу років, а також щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії за останньою штатною військовою посадою за місцем служби перед звільненням.

{Абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 45 від 13.02.2008, № 667 від 22.09.2016 - застосовується з 6 травня 2016 року, № 720 від 19.10.2016; в редакції Постанови КМ № 119 від 16.02.2022}

При цьому щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премія враховуються в середніх розмірах фактичних виплат за аналогічною посадою (посадами) в тому органі, з якого особа була відряджена, за календарний місяць, який передує даті звільнення із служби.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 119 від 16.02.2022}

За бажанням осіб, зазначених в абзаці дев’ятому цього пункту, пенсія може бути обчислена виходячи з грошового забезпечення за посадою, яку особа займала до відрядження, у порядку, визначеному цією постановою.

{Абзац пункту 7 в редакції Постанови КМ № 119 від 16.02.2022}

{Абзац пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 74 від 11.02.2009}

Призначені відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно із зазначеним Законом, на умовах, у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 103 від 21.02.2018; в редакції Постанови КМ № 119 від 16.02.2022}

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 151 від 07.02.2007}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 45 від 13.02.2008}

9. Особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та поліцейським, співробітникам Служби судової охорони, які одержували перед звільненням зі служби персональні (збережені) посадові оклади, або підвищені посадові оклади за службу у високогірних місцевостях та на території гірських населених пунктів, пенсії обчислюються із звичайних, а не з персональних (збережених) або підвищених посадових окладів.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 553 від 20.06.2012, № 154 від 02.03.2016, № 435 від 22.05.2019, № 999 від 07.09.2022}

Присвоєння військовослужбовцям у період їх перебування в запасі чергових військових звань не є підставою для перегляду раніше призначених їм пенсій.

Пенсії, що призначаються членам сім’ї померлих (загиблих) осіб з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, співробітників Служби судової охорони, осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро, осіб із спеціальними званнями Бюро економічної безпеки, державних службовців, працівників закладів освіти, закладів охорони здоров’я, науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ або Національної поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України “Про Національну поліцію” проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ або Національній поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України “Про державну службу”, а в закладах освіти, закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах Міністерства внутрішніх справ або Національної поліції - на будь-яких посадах, обчислюються в порядку, передбаченому пунктом 7 цієї постанови, з відповідних видів грошового забезпечення, з яких підлягала обчисленню пенсія годувальнику.

{Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 151 від 07.02.2007, № 553 від 20.06.2012; в редакції Постанови КМ № 154 від 02.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 435 від 22.05.2019, № 119 від 16.02.2022, № 999 від 07.09.2022}

Членам сім’ї померлих пенсіонерів з числа зазначених військовослужбовців, осіб, зазначених у пунктах “б”-“д”, “ж” і “з” статті 1-2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, пенсії обчислюються з відповідних видів грошового забезпечення, з яких була обчислена (перерахована) або підлягала перерахуванню пенсія годувальнику.

{Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 553 від 20.06.2012, № 154 від 02.03.2016, № 435 від 22.05.2019; в редакції Постанови КМ № 119 від 16.02.2022}

{Дію пункту 10 поширено  до 1 січня 2016 р. на осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації згідно з Постановою КМ № 1009 від 02.12.2015}

10. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби, особам начальницького складу Національного антикорупційного бюро, особам із спеціальними званнями Бюро економічної безпеки:

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 978 від 24.10.2012, № 380 від 29.05.2013, № 560 від 22.10.2014, № 154 від 02.03.2016, № 939 від 06.12.2017, № 435 від 22.05.2019, № 119 від 16.02.2022}

які звільняються із служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби;

{Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1322 від 21.12.2011}

які звільняються із служби за віком, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, за наявності вислуги 10 років і більше виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби;

{Абзац пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1322 від 21.12.2011}

які звільняються із служби за власним бажанням, через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та мають вислугу 10 років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

{Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1322  від 21.12.2011}

Зазначеним в абзаці першому цього пункту військовослужбовцям, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони і особам рядового і начальницького складу:

{Абзац п'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 154 від 02.03.2016, № 435 від 22.05.2019}

які звільняються із служби за службовою невідповідністю, у зв'язку із систематичним невиконанням ними умов контракту, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, одноразова грошова допомога не виплачується;

які звільняються із служби повторно, одноразова грошова допомога виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, що при попередньому звільненні не набули право на отримання такої допомоги.

Строк календарної служби для визначення розміру одноразової грошової допомоги обчислюється згідно з пунктами 1 і 2 цієї постанови.

{Абзац восьмий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1322  від 21.12.2011}

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 12 від 08.01.2000, Указом Президента № 463/2001 від 23.06.2001; в редакції Постанови КМ № 291 від 02.04.2008}

11. Особам, звільненим із служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, протягом одного року після звільнення із служби виплачується щомісячна грошова допомога у розмірі окладу/доплати за військовим (спеціальним) званням.

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 16.02.2022}

Щомісячна грошова допомога виплачується тим особам, що під час служби мали право на отримання окладу за військовим (спеціальним) званням.

Річний строк для виплати щомісячної грошової допомоги особам, зазначеним у абзаці першому цього пункту, обчислюється з дня звільнення їх із служби. Допомога виплачується з дня, що настає за датою, по яку особі нараховано грошове забезпечення при звільненні.

Виплата щомісячної грошової допомоги здійснюється Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Міністерством транспорту та зв'язку, Державною податковою адміністрацією, Державною прикордонною службою, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації, Державною кримінально-виконавчою службою, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Управлінням державної охорони, Службою судової охорони, Національним антикорупційним бюро, Бюро економічної безпеки через уповноважені ними органи.

{Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 978 від 24.10.2012, № 380 від 29.05.2013, № 154 від 02.03.2016, № 939 від 06.12.2017, № 435 від 22.05.2019, № 119 від 16.02.2022}

Особам, які в період отримання щомісячної грошової допомоги:

знову прийняті (призвані) на службу або поновлені на службі (посаді), виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем прийняття (призову) на службу або поновлення на службі (посаді);

були зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості, виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем реєстрації;

набули право на пенсію, зокрема від органів соціального захисту населення, виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем призначення пенсії. Якщо виплату пенсії припинено відповідно до законодавства протягом одного року після звільнення, виплата допомоги поновлюється з місяця, що настає за місяцем припинення виплати пенсії.

Про прийняття (призов) на службу або поновлення на службі (посаді), реєстрацію в державній службі зайнятості, призначення пенсії особа, якій виплачувалася щомісячна грошова допомога, зобов'язана у тижневий строк повідомити органу, який здійснює її виплату.

У разі смерті особи, якій призначено щомісячну грошову допомогу, її виплата припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому особа померла. Суми допомоги, що недоотримані у зв'язку із смертю особи, виплачуються рівними частинами дружині (чоловіку), дітям, батькам та утриманцям або за спільною згодою одному з них.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 291 від 02.04.2008}

12. Членам сім’ї померлих пенсіонерів із числа військовослужбовців, осіб, зазначених у пунктах “б”-“д”, “ж” і “з” статті 1-2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, незалежно від призначення пенсії в разі втрати годувальника виплачується одноразова грошова допомога: дружині/ чоловіку - в розмірі тримісячної пенсії годувальника і на кожного непрацездатного члена сім’ї - у розмірі місячної пенсії годувальника.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 291 від 02.04.2008, № 154 від 02.03.2016, № 435 від 22.05.2019; в редакції Постанови КМ № 119 від 16.02.2022}

При визначенні розміру одноразової грошової допомоги, передбаченої цим пунктом, до членів сім'ї, які мають право на допомогу, належать: дружина/ чоловік незалежно від віку і працездатності, діти, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років, або були на день смерті годувальника вихованцями, учнями, студентами, курсантами та слухачами, стажистами закладів освіти і не досягли 23-річного віку; батьки, які перебували на утриманні померлого і досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком, установленого частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (незалежно від тривалості страхового стажу), або вони мають право на пенсію незалежно від віку відповідно до частини третьої статті 114 зазначеного Закону, на дострокову пенсію за віком, пенсію за віком на пільгових умовах чи пенсію із зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або вони є особами з інвалідністю.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 435 від 22.05.2019, № 119 від 16.02.2022, № 578 від 10.05.2022}

{Абзац третій пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 291 від 02.04.2008}

13. Непрацюючим пенсіонерам із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, співробітників Служби судової охорони, осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро, осіб із спеціальними званнями Бюро економічної безпеки, осіб, зазначених у пункті “ж” статті 1-2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та членів їхніх сімей виплачується грошова допомога при народженні дитини в порядку і розмірах, встановлених законодавством.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 154 від 02.03.2016, № 435 від 22.05.2019, № 119 від 16.02.2022, № 999 від 07.09.2022}

{Дію пункту 14 поширено  до 1 січня 2016 р. на осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації згідно з Постановою КМ № 1009 від 02.12.2015}

14. Одноразова та щорічна грошова допомога, передбачена пунктами 10 і 11 цієї постанови, виплачується Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Міністерством транспорту та зв'язку, Державною податковою адміністрацією, Державною прикордонною службою, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації, Державною кримінально-виконавчою службою, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Державною службою з надзвичайних ситуацій та Управлінням державної охорони, Службою судової охорони, Національним антикорупційним бюро, Бюро економічної безпеки за рахунок коштів, виділених у державному бюджеті для їх утримання (за винятком випадків, передбачених абзацом другим цього пункту).

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 978 від 24.10.2012, № 380 від 29.05.2013, № 154 від 02.03.2016, № 939 від 06.12.2017, № 435 від 22.05.2019, № 119 від 16.02.2022}

Військовослужбовцям, поліцейським, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу Національного антикорупційного бюро, особам із спеціальними званнями Бюро економічної безпеки, звільненим із служби безпосередньо з посад, які вони займали в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і в закладах вищої освіти із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі, Службі судової охорони, Національному антикорупційному бюро, Бюро економічної безпеки, виплата одноразової грошової допомоги у випадках, передбачених пунктом 10 цієї постанови, здійснюється за рахунок коштів органів, у яких військовослужбовці та зазначені особи працювали.

{Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 560 від 22.10.2014, № 154 від 02.03.2016, № 435 від 22.05.2019; в редакції Постанови КМ № 119 від 16.02.2022}

Одноразова грошова допомога, передбачена пунктом 12 цієї постанови, виплачується за рахунок коштів, виділених у державному бюджеті для пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб, зазначених у пунктах “б”-“д”, “ж” і “з” статті 1-2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та членів їх сімей.

{Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 154 від 02.03.2016, № 435 від 22.05.2019; в редакції Постанови КМ № 119 від 16.02.2022}

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 863 від 26.07.2001, № 726 від 25.05.2006, № 1658 від 29.11.2006; в редакції Постанови КМ № 291 від 02.04.2008}

15. Дозволити Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки на період масового перерахунку пенсій встановлювати працівникам пенсійних служб надбавки до їх посадових окладів в розмірі від 30 до 50 процентів і залучати до цієї роботи необхідну кількість спеціалістів на договірних умовах.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 726 від 25.05.2006}

Прем'єр-міністр України

В.ФОКІН

Міністр
Кабінету Міністрів України

В.ПЄХОТА

Інд. 29