Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Кодекс України
Номер:
Прийняття: 28.12.1960
Видавники: Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки

Кримінальний кодекс України ( від статті 147 до статті 263 )

( ст.1 - ст.146 ( 2001-05 ) ( Додатки ( 2003-05 )

( Кодекс втрачає чинність з 01.09.2001, крім Переліку майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком (Додаток до Кодексу) на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 )

Глава VI

ГОСПОДАРСЬКІ ЗЛОЧИНИ

Стаття 147. Випуск або реалізація недоброякісної продукції

Випуск на товарний ринок або інша реалізація споживачам недоброякісної, тобто такої, що не відповідає встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам, або некомплектної продукції і товарів, здійснені відповідальними за це особами, вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, -

караються штрафом від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією випущеної продукції або без такої.

Ті ж дії, якщо вони вчинені у великих розмірах або завдали шкоди здоров'ю чи призвели до смерті споживача, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією випущеної продукції.

( Стаття 147 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 3888-12 від 28.01.94, N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000 )

Стаття 147-1. ( Кодекс доповнено статтею 147-1 згідно з Указом ПВР від 27.06.61 ( 342а-05 ) ( Стаття 147-1 виключена на підставі Закону N 2547-12 від 07.07.92 )

Стаття 147-2. Злочинно-недбале використання або зберігання сільськогосподарської техніки

Злочинно-недбале використання або зберігання належних радгоспам, колгоспам та іншим державним чи кооперативним організаціям тракторів, автомобілів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин, що призвело до їх псування або поломки, а так само розукомплектування цих машин, —

караються позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті самі діяння, що вчинені неодноразово або завдали великої шкоди, —

караються позбавленням волі на строк до трьох років.

( Кодекс доповнено статтею 147-2 згідно з Указом ПВР від 08.01.62 ( 52а-05 ); із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 147-3. Злочинно-недбале зберігання зерна та насіння олійних культур

Злочинно-недбале зберігання в колгоспах, радгоспах, інших державних чи кооперативних підприємствах і організаціях зерна та насіння олійних культур, що призвело до їх псування, —

карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті самі діяння, що завдали великої шкоди або вчинені неодноразово, —

караються позбавленням волі на строк до трьох років.

( Кодекс доповнено статтею 147-3 згідно з Указом ПВР N 1434а-12 від 25.08.91, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 148. Заняття забороненими видами підприємницької діяльності

Заняття видами підприємницької діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, крім випадків, передбачених цим Кодексом, -

карається штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна чи без такої.

Ті ж дії, якщо вони завдали істотної шкоди інтересам держави, інших юридичних або фізичних осіб, а також якщо вони вчинені особою, раніше судимою за заняття забороненими видами підприємницької діяльності, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років та з конфіскацією майна.

( Стаття 148 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 10.09.62 ( 461а-06 ); N 3085-09 від 16.02.78; N 4571-10 від 12.01.83; N 2444-11 від 27.06.86, Законом N 3888-12 від 28.01.94 )

Стаття 148-1. ( Кодекс доповнено статтею 148-1 згідно з Указом ПВР N 2444-11 від 27.06.86 ) ( Стаття 148-1 виключена на підставі Закону N 3889-12 від 28.01.94 )

Стаття 148-2. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів

Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, вчинене посадовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, або фізичною особою, якщо ці діяння призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -

карається виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або штрафом у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті ж діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

__________________________
Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми податку,
збору чи іншого обов'язкового платежу, які в сто і
більше разів перевищують установлений законодавством
неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим
розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи
іншого обов'язкового платежу, які в двісті п'ятдесят
і більше разів перевищують установлений законодавством
неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під
особливо великим розміром коштів слід розуміти суми
податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які
в тисячу і більше разів перевищують установлений
законодавством неоподатковуваний мінімум доходів
громадян.

( Кодекс доповнено статтею 148-2 згідно з Законом N 2936-12 від 26.01.93, в редакції Законів N 3889-12 від 28.01.94, N 44/97-ВР від 05.02.97 )

Стаття 148-3. Порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю

Заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), отримання якого передбачено законодавством, якщо ці дії вчинено протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, -

караються штрафом до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

( Кодекс доповнено статтею 148-3 згідно з Законом N 3888-12 від 28.01.94)

Стаття 148-4. Фіктивне підприємництво

Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) без наміру здійснювати статутну діяльність, якщо це завдало матеріальної шкоди державі, банку, кредитній установі, іншим юридичним особам або громадянам, -

карається штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди державі, банку, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам, -

караються позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, з конфіскацією майна чи без такої.

———————————————————
 Примітка. Відповідно до статей 148-4, 148-5, 148-6, 148-7, 148-8,
156-2, 156-3 цього Кодексу матеріальна шкода
вважається великою, якщо вона у п'ятдесят і більше
разів перевищує встановлений законодавством
неоподатковуваний мінімум доходів громадян на місяць.

( Кодекс доповнено статтею 148-4 згідно із Законом N 3888-12 від 28.01.94, із змінами, внесеними згідно із Законом N 79/96-ВР від 06.03.96 )

Стаття 148-5. Шахрайство з фінансовими ресурсами

Надання громадянином - підприємцем або засновником чи власником суб'єкта підприємницької діяльності, а також посадовою особою суб'єкта підприємницької діяльності завідомо неправдивої інформації державним органам, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків за відсутності ознак розкрадання -

карається позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди державі чи кредитору, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років з конфіскацією майна.

( Кодекс доповнено статтею 148-5 згідно із Законом N 3888-12 від 28.01.94 )

Стаття 148-6. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю

Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю (підприємницьке шпигунство), якщо це завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту підприємницької діяльності, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати.

( Кодекс доповнено статтею 148-6 згідно із Законом N 3888-12 від 28.01.94 )

Стаття 148-7. Розголошення комерційної таємниці

Умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною чи службовою діяльністю, якщо воно вчинено з корисливих або інших особистих мотивів і завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту підприємницької діяльності, -

карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або штрафом до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.

( Кодекс доповнено статтею 148-3 згідно із Законом N 3888-12 від 28.01.94 )

Стаття 148-8. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів

Випуск (емісія) громадянином або посадовою особою суб'єкта підприємницької діяльності цінних паперів у формі їх відкритого розміщення без реєстрації емісії у встановленому порядку -

карається виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади, чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або штрафом до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Внесення громадянином або посадовою особою суб'єкта підприємницької діяльності в документи, які подаються для реєстрації емісії цінних паперів, завідомо недостовірної інформації, а так само затвердження таких документів, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди інвестору, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або штрафом до ста мінімальних розмірів заробітної плати.

Виготовлення з метою збуту, збут чи використання іншим шляхом підроблених недержавних цінних паперів -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

Дії, передбачені частиною 3 цієї статті, якщо вони вчинені повторно або організованою групою, або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди інтересам держави, іншим юридичним особам або громадянам, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

____________________________
Примітка. Повторним у цій статті визнається злочин, вчинений
особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів,
передбачених частинами 3 і 4 статті 148-8 або статтею 79
цього Кодексу.

( Кодекс доповнено статтею 148-8 згідно з Законом N 3888-12 від 28.01.94, із змінами, внесеними згідно з Законом N 79/96-ВР від 06.03.96 )

Стаття 149. Виготовлення спиртних напоїв і торгівля ними

Виготовлення або зберігання з метою продажу самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення або виготовлення з цією метою апаратів для їх вироблення, а так само торгівля зазначеними спиртними напоями чи апаратами —

караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.

( Стаття 149 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 27.06.61 ( 343а-05 ); N 2047-08 від 18.09.73; N 704-11 від 01.08.85; N 4135-11 від 12.06.87, Законами N 1255-12 від 25.06.91; N 2547-12 від 07.07.92, N 3888-12 від 28.01.94 )

Стаття 150. ( Стаття 150 виключена на підставі Закону N 2547-12 від 07.07.92 )

Стаття 151. ( Стаття 151 виключена на підставі Закону N 2547-12 від 07.07.92 )

Стаття 152. ( Стаття 152 виключена на підставі Закону N 2547-12 від 07.07.92 )

Стаття 153. Підробка знаків поштової оплати і проїзних квитків

Виготовлення з метою збуту, збут або використання завідомо підроблених знаків поштової оплати, маркованої продукції, міжнародних відповідних купонів, посвідчень особи для міжнародного поштового обміну, відбитків маркірувальних або друкарських машин, а також квитків залізничного, водного, повітряного або автомобільного транспорту та інших проїзних і на провіз вантажів документів —

карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк.

( Стаття 153 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 386/96-ВР від 01.10.96 )

Стаття 153-1. Незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених марок акцизного збору

Незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених марок акцизного збору -

карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна. ( Кодекс доповнено статтею 153-1 згідно із Законом N 323/96-ВР від 12.07.96 )

Стаття 153-2. Незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм

Незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм -

карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.

( Кодекс доповнено статтею 153-2 згідно із Законом N 1587-III ( 1587-14 ) від 23.03.2000 )

Стаття 153-3. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом

Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом, якщо ці дії вчинено протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, -

караються позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені за попереднім зговором групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди підприємствам, установам, організаціям або спричинили інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років або штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Під великою матеріальною шкодою слід розуміти шкоду, яка в п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 153-3 згідно із Законом N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000 )

Стаття 154. Спекуляція

Спекуляція, тобто скуповування товарів або інших предметів, на які встановлено державні роздрібні ціни, в підприємствах (організаціях) торгівлі, а так само інших підприємствах, що здійснюють реалізацію товарів або інших предметів населенню, та їх перепродаж з метою наживи, —

карається позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

Спекуляція, вчинена неодноразово, або у великих розмірах, або за попереднім зговором групою осіб, а так само посадовою особою або іншим працівником торгівлі чи іншого підприємства, що здійснює реалізацію товарів або інших предметів населенню, з використанням свого службового стану, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або штрафом від трьохсот до восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати.

Спекуляція в особливо великих розмірах або вчинена особою, раніше судимою за спекуляцію, чи організованою групою, —

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

———————————————————
 Примітка. Частина 1 цієї статті застосовується в тих випадках,
коли розмір наживи становить понад триста карбованців
до двох тисяч карбованців. Під спекуляцією у великих
розмірах слід розуміти спекуляцію, розмір наживи від
якої становить понад дві тисячі карбованців до десяти
тисяч карбованців, а під спекуляцією в особливо великих
розмірах — понад десять тисяч карбованців.

( Стаття 154 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 27.06.61 ( 342а-05 ); 10.09.62 ( 461а-06 ); N 4571-10 від 12.01.83; N 2444-11 від 27.06.86; N 8918-11 від 07.03.90, Законами N 1255-12 від 25.06.91; N 2547-12 від 07.07.92, N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 154-1. ( Кодекс доповнено статтею 154-1 згідно з Указом ПВР від 16.05.63 ( 360а-06 ) ( Стаття виключена на підставі Указу ПВР N 2547-12 від 07.07.92 )

Стаття 154-2. ( Кодекс доповнено статтею 154-2 згідно з Указом ПВР N 2984-07 від 25.08.70 ) ( Стаття виключена на підставі Указу ПВР N 1593-09 від 22.12.76 )

Стаття 155. Обман покупців

Обмірювання, обважування, перевищення встановлених роздрібних цін або інший обман покупців у торговельних підприємствах чи підприємствах громадського харчування —

караються виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади в торговельних підприємствах і підприємствах громадського харчування на строк до трьох років, або штрафом від шістдесяти до ста шістдесяти

мінімальних розмірів заробітної плати.
Ті самі діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб
або у великих розмірах, або особою, яка раніше була засуджена за
такий же злочин чи злочин, передбачений статтею 155-1 цього
Кодексу, —

караються позбавленням волі на строк до шести років з конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні посади в торговельних підприємствах і підприємствах громадського харчування на строк до п'яти років.

( Стаття 155 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1879-08 від 03.07.73, N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 155-1. Обман замовників

Перевищення встановлених цін і тарифів на побутові і комунальні послуги, що надаються населенню, обрахування або інший обман замовників у підприємствах побутового обслуговування населення і комунального господарства —

караються виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади в підприємствах побутового обслуговування населення і комунального господарства на строк до трьох років, або штрафом від шістдесяти до ста шістдесяти

мінімальних розмірів заробітної плати.
Ті самі діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб,
або у великих розмірах, або особою, яка раніше була засуджена за
такий же злочин чи злочин, передбачений статтею 155 цього
Кодексу, —

караються позбавленням волі на строк до шести років з конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні посади в підприємствах побутового обслуговування населення і комунального господарства на строк до п'яти років.

( Кодекс доповнено статтею 155-1 згідно з Указом ПВР N 1879-08 від 03.07.73; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 155-2. Одержання незаконної винагороди від громадян за виконання робіт, зв'язаних з обслуговуванням населення

Одержання працівником підприємства, установи або організації, який не є посадовою особою, шляхом вимагательства незаконної винагороди від громадянина за виконання роботи або надання послуги у сфері торгівлі, громадського харчування, побутового, комунального, медичного, транспортного або іншого обслуговування населення, що входять в коло службових обов'язків такого працівника, —

карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті ж дії, вчинені неодноразово або у великих розмірах, —

караються позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати. ( Кодекс доповнено статтею 155-2 згідно з Указом ПВР N 2510-10 від 24.09.81, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 155-3. Порушення правил торгівлі

Продаж товарів зі складів, баз, підсобних та інших приміщень підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування), інших державних підприємств (організацій), споживчої кооперації на порушення встановлених правил, а так само під час транспортування, або приховування товарів від покупців, вчинені посадовою особою підприємства (організації) з використанням свого службового стану, —

караються позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Продаж товарів зі складів, баз, підсобних та інших приміщень підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування), інших державних підприємств (організацій), споживчої кооперації на порушення встановлених правил, а так само під час транспортування, або приховування товарів від покупців, вчинені за попереднім зговором групою осіб чи у великих розмірах, —

караються позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом від трьохсот до восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

Продаж товарів зі складів, баз, підсобних та інших приміщень підприємств (організацій) державної торгівлі (громадського харчування), інших державних підприємств (організацій), споживчої кооперації на порушення встановлених правил, а так само під час транспортування, або приховування товарів від покупців, вчинені в особливо великих розмірах або особою, раніше судимою за злочини, передбачені цією статтею, —

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

———————————————————
 Примітка. Великим  розміром  продажу і приховування товарів,
передбаченим цією статтею, слід вважати продаж і
приховування продуктів харчування на суму не менше
п'ятисот карбованців, інших товарів — на суму не менше
п'яти тисяч карбованців, а особливо великим розміром —
на суму не менше двадцяти тисяч карбованців.

( Кодекс доповнено статтею 155-3 згідно з Указом ПВР N 2510-10 від 24.09.81; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83; N 1432-11 від 10.12.85; N 7445-11 від 27.04.89; N 8918-11 від 07.03.90, Законами N 1255-12 від 25.06.91, N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 155-4. ( Кодекс доповнено статтею 155-4 згідно з Указом ПВР N 5838-10 від 20.09.83 ) ( Стаття 155-4 виключена на підставі Закону N 2547-12 від 07.07.92 )

Стаття 155-5. Штучне підвищення і підтримання високих цін на товари народного споживання та послуги населенню

Примушування особи до штучного підвищення чи підтримання високих цін на товари або послуги населенню шляхом насильства, завдання шкоди або погрози їх застосування —

караються позбавленням волі на строк до двох років з конфіскацією майна чи без такої або штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за злочини, передбачені цією статтею, або організованою групою, —

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна або штрафом від трьохсот до восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати.

( Кодекс доповнено статтею 155-5 згідно з Законом N 1255-12 від 25.06.91, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 155-6. Незаконна торговельна діяльність

Незаконна торговельна діяльність, тобто здійснення угод купівлі-продажу товарів чи інших предметів з ухиленням від реєстрації в установленому порядку з метою одержання неконтрольованого державою прибутку, якщо ці дії вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю в сфері торгівлі, —

карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

Незаконна торговельна діяльність, вчинена за попереднім зговором групою осіб, або з одержанням прибутку у великих розмірах, —

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна чи без такої або штрафом від трьохсот до восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені організованою групою, або особою, раніше судимою за незаконну торговельну діяльність чи спекуляцію, або з одержанням прибутку в особливо великих розмірах, —

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або штрафом від чотирьохсот до дев'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати.

———————————————————
 Примітка. Великим розміром неконтрольованого державою прибутку,
передбаченим цією статтею, слід вважати прибуток на
суму не менше семи з половиною встановлених
законодавством України мінімальних розмірів заробітної
плати, а особливо великим розміром — на суму не менше
сорока мінімальних розмірів заробітної плати.

( Кодекс доповнено статтею 155-6 згідно з Законом N 1255-12 від 25.06.91, із змінами, внесеними згідно з Законами N 2547-12 від 07.07.92, N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 155-7. Зговір про фіксування цін

Зговір про встановлення (підтримання) монопольних цін (тарифів), скидок, надбавок, націнок з метою усунення конкуренції між суб'єктами підприємницької діяльності, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією майна чи без такої.

Насильство, завдання шкоди чи погроза ними з метою штучної зміни або штучного фіксування цін -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років або штрафом до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією майна чи без такої.

Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені організованою групою або особою, раніше судимою за злочини, передбачені цією статтею, -

караються позбавленням волі на строк від двох до семи років з конфіскацією майна.

( Кодекс доповнено статтею 155-7 згідно з Законом N 3888-12 від 28.01.94 )

Стаття 155-8. Протидія законній підприємницькій діяльності

Протидія законній підприємницькій діяльності, тобто протиправна вимога перестати займатися підприємницькою діяльністю чи обмежити її, укласти яку-небудь угоду, виконання якої може обмежити законні права чи інтереси того, хто займається підприємницькою діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їх майна при відсутності ознак вимагательства, -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років.

Ті самі дії, вчинені повторно, або за попереднім зговором групою осіб, або з погрозою вбивства чи нанесення тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років з конфіскацією майна чи без такої.

Протидія законній підприємницькій діяльності, вчинена організованою групою, або особливо небезпечним рецидивістом, або посадовою особою з використанням посадового становища, або поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або така, що завдала великої шкоди чи спричинила інші тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

( Кодекс доповнено статтею 155-8 згідно з Законом N 530/96-ВР від 20.11.96 )

Стаття 155-9. Порушення встановленого порядку промислової переробки або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів

Умисне порушення встановленого порядку промислової переробки або знищення конфіскованого спирту етилового, коньячного чи плодового або знищення конфіскованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, вчинене протягом року після накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення, -

карається штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або організованою групою, або у великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від одного до трьох років або штрафом від однієї до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, з конфіскацією майна або без такої.

( Кодекс доповнено статтею 155-9 згідно із Законом N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000 )

Стаття 156. ( Стаття 156 виключена на підставі Закону N 3888-12 від 28.01.94 )

Стаття 156-1. ( Кодекс доповнено статтею 156-1 згідно з Указом ПВР N 1527-08 від 29.03.73 ) ( Стаття 156-1 виключена на підставі Закону N 2547-12 від 07.07.92 )

Стаття 156-2. Приховування банкрутства

Умисне приховування громадянином - засновником чи власником суб'єкта підприємницької діяльності, а також посадовою особою суб'єкта підприємницької діяльності своєї стійкої фінансової неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей, якщо це завдало великої матеріальної шкоди кредитору, -

карається позбавленням волі на строк до двох років або штрафом до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю строком до п'яти років.

( Кодекс доповнено статтею 156-2 згідно з Законом N 3888-12 від 28.01.94 )

Стаття 156-3. Фіктивне банкрутство

Завідомо неправдива заява громадянина - засновника чи власника суб'єкта підприємницької діяльності, а також посадової особи суб'єкта підприємницької діяльності про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом -

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

Ті ж дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди кредиторам або державі, -

караються позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без такої.

( Кодекс доповнено статтею 156-3 згідно з Законом N 3888-12 від 28.01.94 )

Стаття 156-4. Доведення до банкрутства

Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення власником або посадовою особою суб'єкта підприємницької діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності, якщо це завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам кредиторів, -

карається штрафом від п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 5 років.

Ті ж дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, -

караються позбавленням волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.

( Кодекс доповнено статтею 156-4 згідно із Законом N 784-XIV ( 784-14 ) від 30.06.99 )

Стаття 157. Порушення ветеринарних правил

Порушення ветеринарних правил, що спричинило поширення епізоотії або інші тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від восьми до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

( Стаття 157 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83; Законом N 4045-12 від 25.02.94 )

Стаття 158. Порушення правил по боротьбі з хворобами і шкідниками рослин

Порушення правил, встановлених з метою боротьби з хворобами і шкідниками рослин, що спричинило тяжкі наслідки, —

карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати. ( Стаття 158 із змінами, внесеними згідно з Законом N 4044-12 від 25.02.94 )

Стаття 159. Потрава посівів і пошкодження насаджень

Умисна потрава посівів або умисне пошкодження, плодово-ягідних та інших насаджень, що завдали великої шкоди державному, колгоспному чи іншому громадському господарству, —

караються виправними роботами на строк до двох років або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

( Стаття 159 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96 )

Стаття 160. Незаконна порубка лісу

Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах першої групи, що виконують захисні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції, в лісах заповідників, національних і природних парків, заповідних лісових ділянках, лісах, що мають наукове або історичне значення, природних пам'ятках, лісопарках, якщо шкода перевищує двісті п'ятдесят мінімальних розмірів заробітної плати, а в інших лісах, що належать до першої групи, — триста мінімальних розмірів заробітної плати за таксою, встановленою для обчислення розміру стягнень за шкоду, заподіяну незаконною порубкою і пошкодженням дерев і чагарників, або незаконна порубка дерев і чагарників в інших лісах, якщо шкода перевищує триста п'ятдесят мінімальних розмірів заробітної плати за тією ж таксою, а також порубка дерев і чагарників у зазначених лісах, що потягла за собою заподіяння шкоди в меншому розмірі, але вчинена повторно, —

карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією незаконно добутого.

Незаконна порубка дерев і чагарників у будь-яких лісах, вчинювана систематично, або така, що вчинена вперше, але спричинила велику шкоду, —

карається позбавленням волі на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк від одного року до двох років, або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати, а при корисливій заінтересованості — штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією незаконно добутого.

( Стаття 160 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 10.09.62 ( 461а-06 ), N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96 )

Стаття 161. Незаконне полювання

Полювання в заборонений час або в недозволених місцях, або забороненими знаряддями і способами, якщо за такі ж дії протягом року було застосовано адміністративне стягнення, —

карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом від тридцяти до вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією всього добутого і знарядь полювання.

Ті самі дії, що завдали значної шкоди або вчинені особою, яка раніше була засуджена за незаконне полювання, а так само полювання на звірів і птахів, полювати на яких заборонено, або полювання на території державного заповідника або інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду чи з застосуванням автомототранспортних засобів —

караються позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією всього добутого і знарядь полювання.

( Стаття 161 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1879-08 від 03.07.73, N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96 )

Стаття 162. Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом

Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом без належного дозволу, чи в заборонений час, або в недозволених місцях, чи забороненими способами та знаряддями лову -

карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією всього добутого, знарядь лову та плавучих засобів з їх приналежностями або без конфіскації.

Те саме діяння, вчинене на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або якщо воно завдало значної шкоди, або вчинюване систематично, чи особою, раніше судимою за незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, —

карається позбавленням волі на строк до чотирьох років або виправними роботами на строк до двох років, з конфіскацією майна або без конфіскації та з обов'язковою конфіскацією всього добутого, знарядь лову та плавучих засобів з їх приналежностями. ( Стаття 162 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 10.09.62 ( 461а-06 ), N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96 )

Стаття 162-1. Незаконне видобування корисних копалин

Незаконне, тобто з порушенням установленого законом порядку, видобування громадянами корисних копалин, крім загальнопоширених, -

карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом до тридцяти мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією

незаконно добутого і знарядь видобування.
Ті самі дії, вчинені на територіях та об'єктах
природно-заповідного фонду, або якщо вони завдали великої шкоди
державі, або вчинені повторно, або за попереднім зговором групою
осіб, а так само організація посадовою особою видобування
корисних копалин з порушенням установленого законом порядку —

караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.

( Кодекс доповнено статтею 162-1 згідно з Законом N 2703-12 від 16.10.92, із змінами, внесеними згідно з Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96 )

Стаття 163. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів

Проведення вибухових робіт з порушенням правил, що встановлені з метою охорони рибних запасів, —

карається виправними роботами на строк до шести місяців або штрафом від тридцяти до вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.

( Стаття 163 із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 163-1. Порушення законодавства про континентальний шельф України

Будівництво споруд та інших установок на континентальному шельфі України, а також створення навколо них зон безпеки, без належного на те дозволу; незабезпечення охорони споруд та інших установок на континентальному шельфі України, підтримання постійних засобів попередження про їх наявність і ліквідацію споруд і установок, експлуатація яких остаточно припинена, а також невжиття в зоні безпеки заходів для захисту живих ресурсів моря від шкідливих відходів —

караються позбавленням волі на строк до одного року з штрафом від трьохсот до восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати чи без такого, або штрафом від трьохсот до восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати.

Дослідження, розвідування, розробка природних багатств та інші роботи на континентальному шельфі України, які провадяться іноземними громадянами, коли це не передбачено договором між Україною і заінтересованою іноземною державою або спеціальним дозволом, виданим компетентними властями України, —

караються позбавленням волі на строк до одного року з конфіскацією судна, всіх знарядь та інструментів, якими користувався порушник, а також всього незаконно добутого і з штрафом від трьохсот до восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати чи без такого, або штрафом від трьохсот до восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією судна, всіх знарядь та інструментів, якими користувався порушник, а також всього незаконно добутого.

( Кодекс доповнено статтею 163-1 згідно з Указом ПВР N 3130-08 від 14.10.74; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 2468-12 від 17.06.92, N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Глава VII. ПОСАДОВІ ЗЛОЧИНИ

( Глава VII в редакції Закону N 282/95-ВР від 11.07.95 )

Стаття 164. Визначення понять, що вживаються у статтях цієї глави

Під посадовими особами розуміються особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також займають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.

Під посадовими особами, які займають відповідальне становище, розуміються особи, зазначені у частині 1 цієї статті, посади яких згідно з статтею 25 Закону України "Про державну службу"

( 3723-12 ) віднесені до третьої, четвертої, п'ятої, шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі. Під посадовими особами, які займають особливо відповідальне становище, розуміються особи, зазначені у частині 1 статті 9 Закону України "Про державну службу", та особи, посади яких згідно з статтею 25 цього ж Закону віднесені до першої і другої категорій.

Істотною шкодою, якщо вона полягає в заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в п'ять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а тяжкими наслідками за тієї ж умови вважається шкода, яка в двадцять п'ять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Великим розміром хабара вважається такий, що в 2,5 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, особливо великим - такий, що в 7,5 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Повторним у статтях 168-170 визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями.

Вимагательством хабара визнається вимога посадовою особою хабара під загрозою вчинення або невчинення, з використанням влади чи посадового становища, дій, які можуть завдати шкоди правам чи законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення посадовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

( Стаття 164 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 3888-12 від 28.01.94, N 282/95-ВР від 11.07.95 ) ( Офіційне тлумачення частини другої статті 164 див. в Рішенні Конституційного Суду N 18-рп/2003 ( v018p710-03 ) від 30.10.2003 )

Стаття 165. Зловживання владою або посадовим становищем

Зловживання владою або посадовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб, використання посадовою особою влади чи посадового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

( Стаття 165 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 282/95-ВР від 11.07.95 )

Стаття 166. Перевищення влади або посадових повноважень

Перевищення влади або посадових повноважень, тобто умисне вчинення посадовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй законом прав і повноважень, якщо воно завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Перевищення влади або посадових повноважень, якщо воно супроводжувалось насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

( Стаття 166 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 282/95-ВР від 11.07.95 )

Стаття 167. Халатність

Халатність, тобто невиконання або неналежне виконання посадовою особою своїх службових обов'язків через недбале чи несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років і штрафом від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

( Стаття 167 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 282/95-ВР від 11.07.95 )

Стаття 168. Одержання хабара

Одержання посадовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи посадового становища -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять років.

Одержання хабара у великому розмірі, або посадовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попереднім зговором групою осіб, або повторно, або поєднане з вимагательством хабара, -

карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять років.

Одержання хабара в особливо великому розмірі або посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, -

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять років.

( Стаття 168 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 10.09.62 ( 461а-06 ); N 2444-11 від 27.06.86; Законами N 2175-12 від 06.03.92; N 2468-12 ( 2468-12 ) від 17.06.92; N 2547-12 від 07.07.92, N 282/95-ВР від 11.07.95 )

Стаття 169. Посередництво в хабарництві

Посередництво в хабарництві -

карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років.

Посередництво в хабарництві, вчинене повторно, або особою, яка раніше судилася за хабарництво, або з використанням свого посадового становища, -

карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

( Стаття 169 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР від 27.06.61 ( 342а-05 ); від 10.09.62 ( 461а-06 ), Законами N 2175-12 від 06.03.92, N 282/95-ВР від 11.07.95 )

Стаття 170. Дача хабара

Дача хабара -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Дача хабара, вчинена повторно, -

карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Особа, яка дала хабар, у тому числі і валютними цінностями, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо відносно неї мало місце вимагательство хабара або якщо після дачі хабара вона добровільно заявила про це до порушення кримінальної справи щодо неї.

( Стаття 170 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР від 10.09.62 ( 461а-06 ); Законами N 2175-12 від 06.03.92, N 282/95-ВР від 11.07.95 )

Стаття 171. Провокація хабара

Провокація хабара, тобто свідоме створення посадовою особою обстановки і умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара, щоб потім викрити того, хто дав або взяв хабара, -

карається позбавленням волі на строк до двох років.

( Стаття 171 в редакції Закону N 282/95-ВР від 11.07.95 )

Стаття 172. Посадовий підлог

Посадовий підлог, тобто внесення посадовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інша підробка документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

( Стаття 172 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 282/95-ВР від 11.07.95 )

Глава VIII

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

Стаття 173. Завідомо незаконний арешт, затримання або привід

Завідомо незаконний арешт —

карається позбавленням волі на строк до одного року.

Завідомо незаконне затримання або незаконний привід —

карається виправними роботами на строк до одного року.

Стаття 174. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності

Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності особою, яка провадить дізнання, слідчим або прокурором з корисливих мотивів чи іншої особистої заінтересованості —

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

Те саме діяння, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо небезпечного державного злочину або такого іншого тяжкого злочину, за який згідно з законом може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на вісім років і більше чи довічного позбавлення волі, або поєднане з штучним створенням доказів обвинувачення, —

карається позбавленням волі на строк до восьми років.

( Стаття 174 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

Стаття 175. Примушення давати показання

Примушення давати показання при допиті шляхом незаконних дій з боку особи, яка провадить дізнання або попереднє слідство,—

карається позбавленням волі на строк до трьох років.

Те саме діяння, поєднане з застосуванням насильства або із знущанням з особи, яку допитують, —

карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років.

Стаття 176. Винесення суддями завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови

Винесення суддями з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови —

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, —

карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Стаття 176-1. Втручання у вирішення судових справ

Вплив у будь-якій формі на суддів з метою перешкодити всебічному, повному і об'єктивному розглядові конкретної справи або добитися винесення незаконного судового рішення —

карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті ж дії, вчинені з використанням службового стану, —

караються позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк від одного року до двох років.

( Кодекс доповнено статтею 176-1 згідно з Указом ПВР N 9166-11 від 04.05.90, із змінами, внесеними згідно з Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 388/96-ВР від 02.10.96 )

Стаття 176-2. Погроза щодо судді

Погроза вбивством, насильством чи знищенням майна щодо судді, а так само щодо його близьких родичів, у зв'язку із здійсненням суддею правосуддя —

карається позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк від одного до двох років.

( Кодекс доповнено статтею 176-2 згідно з Указом ПВР N 9166-11 від 04.05.90, із змінами, внесеними згідно з Законом N 388/96-ВР від 02.10.96 )

Стаття 176-3. Образа судді

Образа судді у зв'язку з його діяльністю по здійсненню правосуддя —

карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 176-3 згідно з Указом ПВР N 9166-11 від 04.05.90, із змінами, внесеними згідно з Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 388/96-ВР від 02.10.96 )

Стаття 176-4. Невиконання судового рішення

Умисне невиконання посадовою особою рішення, вироку, ухвали чи постанови суду або перешкодження їх виконанню —

карається штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

( Кодекс доповнено статтею 176-4 згідно з Указом ПВР N 9166-11 від 04.05.90, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 176-5. ( Статтю 176-5 виключено на підставі Закону N 388/96-ВР від 02.10.96 ) Образа прокурора або слідчого

Образа прокурора або слідчого у зв'язку з їх службовою діяльністю —

карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

( Кодекс доповнено статтею 176-5 згідно з Указом ПВР N 647-12 від 18.01.91, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 177. Завідомо неправдивий донос

Завідомо неправдивий донос суду, прокурору, слідчому або органу дізнання про вчинення злочину —

карається позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на той же строк.

Ті ж дії, поєднані з обвинуваченням в особливо небезпечному державному чи іншому тяжкому злочині або з штучним створенням доказів обвинувачення, а так само вчинені з корисливою метою, —

караються позбавленням волі на строк від двох до семи років. ( Стаття 177 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83 )

Стаття 178. Завідомо неправдиве показання

Завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або завідомо неправдивий висновок експерта, дані при проведенні дізнання, попереднього слідства або в суді, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем в тих же випадках,—

караються позбавленням волі на строк до одного року або виправними роботами на той же строк.

Ті ж дії, поєднані з обвинуваченням в особливо небезпечному державному чи іншому тяжкому злочині або з штучним створенням доказів обвинувачення, а так само вчинені з корисливою метою, —

караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

( Стаття 178 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83 )

Стаття 179. Відмова свідка від дачі показань або експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків

Відмова свідка від дачі показань або відмова експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків у суді або при провадженні попереднього слідства чи дізнання —

карається виправними роботами на строк до шести місяців або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

( Стаття 179 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10 від 12.01.83; N 9166-11 від 04.05.90, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 180. Перешкодження явці свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від дачі показань чи висновку, підкуп цих осіб або погроза помстою за раніше дані показання чи висновок

Перешкодження явці свідка, потерпілого, експерта до суду, органів попереднього слідства чи дізнання, примушування їх до відмови від дачі показань чи висновку, до дачі завідомо неправдивих показань чи висновку шляхом погрози вбивством, насильством, знищенням майна цих осіб чи їхніх близьких родичів або розголошення відомостей, що їх ганьблять, підкуп свідка, потерпілого чи експерта з тією ж метою, а так само погроза вчинити зазначені дії з помсти за раніше дані показання чи висновок —

карається позбавленням волі на строк до чотирьох років або виправними роботами на строк до двох років.

( Стаття 180 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10 від 12.01.83; N 9166-11 від 04.05.90 )

Стаття 181. Розголошення даних попереднього слідства або дізнання

Розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, що провадила дізнання, даних попереднього слідства або дізнання —

карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.

( Стаття 181 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 181-1. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист

Неприйняття рішення, несвоєчасне прийняття або прийняття недостатньо обгрунтованих рішень, а так само невжиття, несвоєчасне вжиття або невжиття достатніх заходів для безпеки працівників суду, правоохоронних органів або осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів посадовою особою органу, на який покладено функції забезпечення безпеки зазначених осіб, якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. ( Кодекс доповнено статтею 181-1 згідно із Законом N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000 )

Стаття 181-2. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо осіб, взятих під захист

Розголошення відомостей про заходи безпеки особою, якою прийнято рішення про ці заходи, або особою, яка їх здійснює, а так само розголошення таких відомостей особою, взятою під захист, якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Під тяжкими наслідками у статтях 181-1 і 181-2 слід розуміти загибель особи, взятої під захист, або особи, якою здійснювалися заходи безпеки, а також заподіяння хоча б одній із цих осіб тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень, спричинення значної матеріальної шкоди.

( Кодекс доповнено статтею 181-2 згідно із Законом N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000 )

Стаття 182. Утаювання майна, що підлягає конфіскації, або утаювання чи розтрата майна, на яке накладено арешт або яке описано

Утаювання майна, що підлягає конфіскації, —

карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом від тридцяти до вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Утаювання або розтрата майна, на яке накладено арешт або яке описано, вчинені особою, якій це майно ввірено,—

карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

( Стаття 182 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10 від 12.01.83; N 7194-10 від 22.06.84, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 183. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти

Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти, вчинена особою, яка відбуває покарання або перебуває в попередньому ув'язненні, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Ті самі діяння, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, або поєднані із заволодінням зброєю чи її використанням, або з насильством чи способом, небезпечним для життя або здоров'я інших осіб, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

( Стаття 183 в редакції Закону N 137/94-ВР від 27.07.94 )

Стаття 183-1. Ухилення від відбування покарання у вигляді позбавлення волі

Ухилення від відбування покарання засудженого, якому дозволено короткостроковий виїзд з місця позбавлення волі, —

карається позбавленням волі на строк до одного року.

( Кодекс доповнено статтею 183-1 згідно з Указом ПВР N 1848-09 від 23.03.77 )

Стаття 183-2. Невиконання вироку суду про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю

Невиконання вироку суду про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю особою, щодо якої винесено вирок, —

карається штрафом від тридцяти до вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.

( Кодекс доповнено статтею 183-2 згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 9166-11 від 04.05.90, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 183-3. Злісна непокора вимогам адміністрації виправно-трудової установи

Злісна непокора законним вимогам адміністрації виправно-трудової установи або інша протидія адміністрації у здійсненні її функцій особою, яка відбуває покарання в місцях позбавлення волі, якщо ця особа за порушення вимог режиму відбування покарання піддавалася протягом року стягненню у вигляді переведення в приміщення камерного типу (одиночну камеру) або переводилася в тюрму, —

караються позбавленням волі на строк до трьох років.

Ті ж дії, вчинені особливо небезпечним рецидивістом або особою, засудженою за тяжкий злочин,—

караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років.

( Кодекс доповнено статтею 183-3 згідно з Указом ПВР N 5855-10 від 23.09.83 )

Стаття 183-4. Незаконна передача заборонених предметів особам, яких тримають у виправно-трудових установах, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових і лікувально-виховних профілакторіях

Прихована від огляду передача або спроба передачі будь-яким способом особам, яких тримають у виправно-трудових установах, слідчих ізоляторах, лікувально-трудових або лікувально-виховних профілакторіях, алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів, що викликають одурманювання, а так само інших заборонених для передачі предметів, вчинена після накладення адміністративного стягнення за такі ж дії, або систематично, або у великих розмірах, —

карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

( Кодекс доповнено статтею 183-4 згідно з Указом ПВР N 4995-11 від 01.12.87; із змінами, внесеними згідно з Законами N 2547-12 від 07.07.92, N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 184. Втеча із спеціалізованого лікувального закладу

Втеча із спеціалізованого лікувального закладу, а так само по дорозі до нього -

карається позбавленням волі на строк до одного року.

( Стаття 184 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4290-10 від 16.11.82, Законами N 2175-12 від 06.03.92, N 2547-12 від 07.07.92, N 64/95-ВР від 15.02.95 )

Стаття 185. ( Стаття 185 виключена на підставі Закону N 2175-12 від 06.03.92 )

Стаття 186. Приховування злочинів

Заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, передбачених статтями 56 (державна зрада), 56-1 (посягання на конституційний лад), 57 (шпигунство), 58 і 59 (посягання на життя державного діяча або представника іноземної держави), 60 (диверсія), 69 (бандитизм), 70 (контрабанда), 70-1 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів), 75-1 частини 2 і 3 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України при обтяжуючих обставинах), 79 (виготовлення або збут підроблених грошей цінних паперів чи білетів державних лотерей), 86-1 (розкрадання державного або колективного майна в особливо великих розмірах), 86, 142 і 223 частина 2 (розбій), 93 і 234 пункт "в" (умисне вбивство при обтяжуючих обставинах), 117 частини 3 і 4 (згвалтування, вчинене групою осіб, або згвалтування неповнолітньої, або згвалтування, вчинене особливо небезпечним рецидивістом чи таке, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а так само згвалтування малолітньої), 168 (одержання хабара), 190-1 (посягання на життя судді, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця) цього Кодексу, —

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

Заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, передбачених статтями 123-1 (захоплення заложників), 124-1 (торгівля людьми), 217-2 (угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна), 217-3 частина 3 (блокування транспортних комунікацій), 228-2 частина 2 (незаконне придбання, зберігання, використання, передача або руйнування радіоактивних матеріалів, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки), 228-3 (розкрадання радіоактивних матеріалів), 229-1 (незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів або психотропних речовин), 229-2 (розкрадання наркотичних засобів або психотропних речовин); 229-3 частина 2 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель при обтяжуючих обставинах), 229-4 частина 2 (організація чи держання дому для вживання чи виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин при обтяжуючих обставинах), 229-12 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів), 229-15 частини 2 і 3 (незаконне введення в організм наркотичних засобів або психотропних речовин при обтяжуючих обставинах), 229-17 (розкрадання, незаконне виготовлення, придбання, зберігання, передача чи продаж іншим особам обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин); 229-19 частини 2 і 3 (розкрадання прекурсорів при обтяжуючих обставинах); 229-20 частини 2 і 3 (незаконні виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання прекурсорів при обтяжуючих обставинах) цього Кодексу,—

карається позбавленням волі на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років.

Заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, передбачених статтями 81 частини 2, 3 і 4, 82 частини 2, 3 і 4, 83 частини 2 і 3, 84 частини 2 і 3 (розкрадання державного або колективного майна при обтяжуючих обставинах), 94 (умисне вбивство), 101 (умисне тяжке тілесне ушкодження), 117 частини 1 і 2 (згвалтування), 140 частини 2, 3 і 4 (крадіжка при обтяжуючих обставинах), 141 частини 2, 3 і 4 (грабіж при обтяжуючих обставинах), 143 частини 2 і 3 (шахрайство при обтяжуючих обставинах), 148-2 частина 3 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів при обтяжуючих обставинах), 148-8 частини 3 і 4 (порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів), 154 частини 2 і 3 (спекуляція при обтяжуючих обставинах), 169 частина 2 та 170 частина 2 (дача хабара і посередництво в хабарництві при обтяжуючих обставинах), 183 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти), 215 частини 2 і 3 (порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту при обтяжуючих обставинах), 223 частина 2 (розкрадання вогнестрільної зброї, бойових припасів або вибухових речовин, вчинене повторно або за попереднім зговором групою осіб чи особливо небезпечним рецидивістом), 228-2 частина 1 (незаконні придбання, зберігання, використання, передача або руйнування радіоактивних матеріалів), 241 пункти "б" і "г" (дезертирство) цього Кодексу, —

карається позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох років.

( Стаття 186 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 27.06.61 ( 342а-05 ); 10.09.62 ( 461а-06 ); N 1898-08 від 23.07.73; N 2718-08 від 17.06.74; N 270-10 від 26.05.80; N 4571-10 від 12.01.83; N 7194-10 від 22.06.84; N 2444-11 від 27.06.86; N 4392-11 від 31.07.87; N 4452-11 від 21.08.87; N 5723-11 від 14.04.88, Законами N 2175-12 від 06.03.92; N 2468-12 від 17.06.92; N 2935-12 від 26.01.93; N 3890-12 від 28.01.94, N 64/95-ВР від 15.02.95, N 282/95-ВР від 11.07.95, N 79/96-ВР від 06.03.96, N 388/96-ВР від 02.10.96, N 44/97-ВР від 05.02.97, N 210/98-ВР від 24.03.98; N 60/95-ВР від 15.02.95 - в редакції Закону N 863-XIV ( 863-14 ) від 08.07.99, із змінами, внесеними згідно із Законами N 1945-III ( 1945-14 ) від 14.09.2000, N 1969-III ( 1969-14 ) від 21.09.2000, N 2247-III ( 2247-14 ) від 18.01.2001 )

Стаття 187. Недонесення про злочин

Недонесення про достовірно відомі підготовлювані або вчинені злочини, передбачені статтями 56 (державна зрада), 56-1 (посягання на конституційний лад), 57 (шпигунство), 58 і 59 (посягання на життя державного діяча або представника іноземної держави), 60 (диверсія), 69 (бандитизм), 79 (виготовлення або збут підроблених грошей цінних паперів чи білетів державних лотерей), 86-1 (розкрадання державного або колективного майна в особливо великих розмірах), 86, 142 і 223 частина 2 (розбій), 93 і 234 пункт "в" (умисне вбивство при обтяжуючих обставинах), 117 частини 3 і 4 (згвалтування, вчинене групою осіб, або згвалтування неповнолітньої, або згвалтування, вчинене особливо небезпечним рецидивістом чи таке, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а так само згвалтування малолітньої), 123-1 (захоплення заложників), 124-1 (торгівля людьми), 168 частини 2 і 3 (одержання хабара при обтяжуючих обставинах), 190-1 (посягання на життя судді, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця), 217-2 (угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна), 217-3 частина 3 (блокування транспортних комунікацій), 228-2 частина 2 (незаконне придбання, зберігання, використання, передача або руйнування радіоактивних матеріалів, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки), 228-3 (розкрадання радіоактивних матеріалів), 229-1 частини 2 і 3 (незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів або психотропних речовин при обтяжуючих обставинах), 229-2 частина 3 (розкрадання наркотичних засобів або психотропних речовин, вчинене особливо небезпечним рецидивістом або шляхом розбійного нападу, а так само розкрадання наркотичних засобів або психотропних речовин в особливо великих розмірах), 229-12 частина 2 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів при обтяжуючих обставинах), 229-15 частина 3 (незаконне введення в організм наркотичних засобів або психотропних речовин при обтяжуючих обставинах), 229-19 частина 3 (розкрадання прекурсорів, вчинене шляхом розбійного нападу, або організованою групою осіб, або в особливо великих розмірах, або особливо небезпечним рецидивістом) цього Кодексу, —

карається позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох років.

Недонесення про достовірно відомі підготовлювані або вчинені злочини, передбачені статтями 81 частини 2, 3 і 4, 82 частини 2, 3 і 4, 83 частини 2 і 3, 84 частини 2 і 3 (розкрадання державного або колективного майна при обтяжуючих обставинах), 94 (умисне вбивство), 101 (умисне тяжке тілесне ушкодження), 140 частини 3 і 4, 141 частини 3 і 4, 143 частина 3 (крадіжка, грабіж та шахрайство при обтяжуючих обставинах), 169 частина 2 та 170 частина 2 (дача хабара і посередництво в хабарництві при обтяжуючих обставинах), 223 частина 2 (розкрадання вогнестрільної зброї, бойових припасів або вибухових речовин, вчинене повторно або за попереднім зговором групою осіб чи особливо небезпечним рецидивістом) цього Кодексу, —

карається позбавленням волі на строк до одного року або виправними роботами на той же строк.

( Стаття 187 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 27.06.61 ( 342а-05 ); 10.09.62 ( 461а-06 ), N 1898-08 від 23.07.73; N 2718-08 від 17.06.74; N 270-10 від 26.05.80; N 4571-10 від 12.01.83; N 2444-11 від 27.06.86; N 4392-11 від 31.07.87; N 4452-11 від 21.08.87; N 5723-11 від 14.04.88, Законами N 2468-12 від 17.06.92; N 2935-12 від 26.01.93, N 64/95-ВР від 15.02.95, N 388/96-ВР від 02.10.96, N 210/98-ВР від 24.03.98; N 60/95-ВР від 15.02.95 - в редакції Закону N 863-XIV ( 863-14 ) від 08.07.99, N 1969-III ( 1969-14 ) від 21.09.2000 )

Глава IX

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПОРЯДКУ УПРАВЛІННЯ

Стаття 187-1. ( Кодекс доповнено статтею 187-1 згідно з Указом ПВР від 09.11.66 ( 273а-06 ) ( Стаття 187-1 виключена на підставі Указу ПВР N 7373-11 від 14.04.89 )

Стаття 187-2. Глум над державною символікою

Публічний глум над Державним гербом, Державним прапором або Державним гімном України —

карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом до тридцяти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.

Публічний глум над офіційно встановленим або піднятим гербом чи прапором іноземної держави —

карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом до тридцяти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.

( Кодекс доповнено статтею 187-2 згідно з Указом ПВР від 09.11.66 ( 273а-06 ); із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законами 2468-12 від 17.06.92, N 41/95-ВР )

Стаття 187-3. Організація або активна участь в групових діях, що порушують громадський порядок

Організація, а так само активна участь в групових діях, що грубо порушують громадський порядок або зв'язані з явною непокорою законним вимогам представників влади або якщо вони спричинили порушення роботи транспорту, державних або громадських підприємств, установ, організацій, —

карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати. ( Кодекс доповнено статтею 187-3 згідно з Указом ПВР від 09.11.66 ( 273а-06 ); із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 187-4. Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій

Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене організатором зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення за такі ж дії, —

карається позбавленням волі на строк до шести місяців, або виправними роботами на строк до одного року, або штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

( Кодекс доповнено статтею 187-4 згідно з Указом ПВР N 6347-11 від 03.08.88, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 187-5. Захват державних або громадських будівель чи споруд

Захват державних або громадських будівель чи споруд з метою незаконного користування ними або перешкодження нормальній роботі установ, організацій, підприємств —

карається позбавленням волі на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років.

( Кодекс доповнено статтею 187-5 згідно з Указом ПВР N 9082-11 від 20.04.90 )

Стаття 187-6. Створення не передбачених законодавством воєнізованих формувань чи груп

Створення не передбачених законодавством воєнізованих формувань чи груп або участь в їх діяльності -

карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Керівництво зазначеними у частині першій цієї статті формуваннями чи групами, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин або військової техніки -

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна чи без такої.

Участь у складі передбачених частиною першою цієї статті формувань чи груп у нападі на державні, громадські підприємства, установи, організації, або окремих громадян -

карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, що призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, -

караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років, з конфіскацією майна.

Особа, яка перебувала у складі зазначених у цій статті формувань чи груп, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно вийшла з такого формування чи групи і повідомила про їх існування органи державної влади.

———————————————————
 Примітка. Під воєнізованим слід розуміти формування чи групу, які
мають організаційну структуру військового типу, а саме:
єдиноначальність і підпорядкованість, дисципліну, а
також в яких проводиться військова або стройова чи
фізична підготовка.

( Кодекс доповнено статтею 187-6 згідно з Законом N 1564-12 від 18.09.91; в редакції Закону N 3582-12 від 11.11.93 )

Стаття 187-7. Участь у збройних конфліктах інших держав

Участь без дозволу відповідних органів державної влади у збройних конфліктах інших держав без мети отримання матеріальної винагороди або іншої особистої вигоди -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

( Кодекс доповнено статтею 187-7 згідно з Законом N 3582-12 від 11.11.93 )

Стаття 187-8. Порушення законодавства про об'єднання громадян

Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само участь у діяльності таких об'єднань, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

( Кодекс доповнено статтею 187-8 згідно з Законом N 3582-12 від 11.11.93 )

Стаття 188. Опір представнику влади або представнику громадськості, який охороняє громадський порядок

Опір представнику влади при виконанні ним службових обов'язків або представнику громадськості, який охороняє громадський порядок, крім випадків, зазначених у статті 188-1 цього Кодексу, —

карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від тридцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Те саме діяння, поєднане з насильством або з примушенням до виконання явно незаконних вимог, —

карається позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років.

( Стаття 188 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 10.09.62 ( 461а-06 ), N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 388/96-ВР від 02.10.96 )

Стаття 188-1. Опір працівнику міліції, члену громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовцю при виконанні ними обов'язків по охороні громадського порядку

Вчинення опору працівнику міліції або члену громадського формування з охорони громадського порядку, а також військовослужбовцю при виконанні цими особами покладених на них обов'язків по охороні громадського порядку —

карається позбавленням волі на строк від одного до трьох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від тридцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, поєднані з насильством або погрозою застосування насильства, а так само примушення цих осіб шляхом насильства або погрози застосування насильства до виконання явно незаконних дій —

караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років.

( Кодекс доповнено статтею 188-1 згідно з Указом ПВР від 10.09.62 ( 461а-06 ); із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10 від 12.01.83, N 6347-11 від 03.08.88, Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 388/96-ВР від 02.10.96 )

Стаття 189. Образа представника влади або представника громадськості, який охороняє громадський порядок

Прилюдна образа представника влади при виконанні ним службових обов'язків або з приводу виконання їх, а також вчинення таких же дій щодо працівника громадськості, який охороняє громадський порядок, крім випадків, зазначених у статті 189-1 цього Кодексу,—

карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Стаття 189 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 10.09.62 ( 461а-06 ); N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 388/96-ВР від 02.10.96 )

Стаття 189-1. Образа працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця

Образа працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з охороною громадського порядку, -

карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 189-1 згідно з Указами ПВР від 10.09.62 ( 461а-06 ); із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6347-11 від 03.08.88, Законами N 647-12 від 18.01.91, N 41/95-ВР від 08.02.95, в редакції Закону N 388/96-ВР від 02.10.96 )

Стаття 189-2. Погроза працівникові правоохоронного органу

Погроза вбивством, насильством чи знищенням майна працівникові правоохоронного органу, а так само його близьким родичам у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків -

карається позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк від одного до двох років.

( Кодекс доповнено статтею 189-2 згідно з Указом ПВР N 647-12 від 18.01.91; із змінами, внесеними згідно з Законом N 2468-12 від 17.06.92, в редакції Закону N 388/96-ВР від 02.10.96 )

Стаття 189-3. Втручання у діяльність працівника прокуратури, органу внутрішніх справ, безпеки

Вплив у будь-якій формі на працівника прокуратури, органу внутрішніх справ, безпеки з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття неправомірних рішень —

карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті ж дії, якщо вони перешкодили запобігти злочину чи затримати особу, яка його вчинила, або вчинені особою з використанням свого службового становища —

караються позбавленням волі на строк від одного до трьох років або виправними роботами на строк від одного до двох років. ( Кодекс доповнено статтею 189-3 згідно з Указом ПВР N 647-12 від 18.01.91; із змінами, внесеними згідно з Законами N 2468-12 від 17.06.92, N 41/95-ВР від 08.02.95, N 388/96-ВР від 02.10.96 )

Стаття 189-4. Заподіяння тілесних ушкоджень судді або працівникові правоохоронного органу

Умисне заподіяння судді, працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, а так само нанесення їм побоїв або вчинення інших насильницьких дій у зв'язку з виконанням суддею чи працівником правоохоронного органу службових обов'язків -

карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Умисне заподіяння судді, працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам тяжких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків -

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

( Кодекс доповнено статтею 189-4 згідно з Указом ПВР N 647-12 від 18.01.91; із змінами, внесеними згідно з Законом N 2468-12 від 17.06.92, в редакції Закону N 388/96-ВР від 02.10.96 )

Стаття 189-5. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді чи працівникові правоохоронного органу

Умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді, працівникові правоохоронного органу, а також його близьким родичам, у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, застосування вибухових речовин чи іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили людські жертви чи інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років.

( Кодекс доповнено статтею 189-5 згідно з Указом ПВР N 647-12 від 18.01.91; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2468-12 від 17.06.92, N 388/96-ВР від 02.10.96 )

Стаття 190. Погроза або насильство щодо посадової особи, громадського працівника або громадянина, який виконує громадський обов'язок

Погроза вбивством, нанесенням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням майна шляхом підпалу щодо посадової особи або громадського працівника, застосована з метою припинити службову чи громадську діяльність або змінити її характер в інтересах того, хто погрожує, або така ж погроза відносно громадянина у зв'язку з його участю в запобіганні та присіканні злочинів і порушень громадського порядку, —

карається позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на строк від одного до двох років.

Нанесення легкого тілесного ушкодження, побоїв чи вчинення інших насильницьких дій щодо посадової особи або громадського працівника у зв'язку з його службовою чи громадською діяльністю, а так само відносно громадянина у зв'язку з його участю в запобіганні та присіканні злочинів і порушень громадського порядку —

карається позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох років.

( Стаття 190 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 17.08.66 ( 195а-06 ), N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 2175-12 від 06.03.92, N 388/96-ВР від 02.10.96 )

Стаття 190-1. Посягання на життя судді, працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з охороною громадського порядку

( Положення статті 190-1 Глави IX, які передбачають смертну кару як вид покарання, втратили чинність як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 11-рп/99 ( v011p710-99 ) від 29.12.99 )

Посягання на життя судді, працівника правоохоронного органу або його близьких родичів у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, а так само члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з охороною громадського порядку, -

карається позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

_______________________________
Примітка. Під терміном "працівник правоохоронного органу", що
вживається у статтях 123-1 ( 2001-05 ), 189-1, 189-2,
189-4, 189-5 і 190-1, слід розуміти осіб, які зазначені
у частині першій статті 2 Закону України "Про державний
захист працівників суду і правоохоронних органів"
( 3781-12 ).
Під терміном "близькі родичі", що вживається у статтях
123-1, 176-2, 189-2, 189-4, 189-5 і 190-1, слід розуміти
осіб, які зазначені у частині другій статті 2 Закону
України "Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів".

( Кодекс доповнено статтею 190-1 згідно з Указом ПВР від 10.09.62 ( 461а-06 ); із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 647-12 від 18.01.91, Законом N 2175-12 від 06.03.92, в редакції Закону N 388/96-ВР від 02.10.96, N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

Стаття 191. Самовільне присвоєння влади або звання посадової особи

Самовільне присвоєння влади або звання посадової особи, поєднане з вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, —

карається позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на той же строк.

( Стаття 191 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83 )

Стаття 191-1. ( Кодекс доповнено статтею 191-1 згідно з Указом ПВР N 1432-11 від 10.12.85 ) ( Стаття 191-1 виключена на підставі Закону N 2468-12 від 17.06.92 )

Стаття 191-2. Одержання незаконної винагороди працівником державної установи чи організації

Незаконне одержання працівником державної установи чи організації, який не є посадовою особою, в будь-якому вигляді матеріальних благ або вигід майнового характеру у значному розмірі за виконання чи невиконання будь-яких дій з використанням службового становища -

карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від одного до 2,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

___________________________
Примітка. Під незаконною винагородою у значному розмірі в цій
статті слід розуміти незаконну винагороду, яка у
0,5 і більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 191-2 згідно з Законом N 282/95-ВР від 11.07.95 )

Стаття 192. Ухилення військовозобов'язаного від учбових або перевірочних зборів та військового обліку

Ухилення військовозобов'язаного від учбових або перевірочних зборів —

карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Те саме діяння, вчинене шляхом заподіяння собі якогось покалічення (членоушкодження), симуляції хвороби, підробки документів чи іншого обману, а так само вчинене при інших обтяжуючих обставинах, —

карається позбавленням волі на строк до трьох років.

Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку, якщо раніше протягом року за таке ж діяння до винного було застосовано адміністративне стягнення, —

карається виправними роботами на строк до трьох місяців або штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.

( Стаття 192 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 10.09.62 ( 461а-06 ); N 1516-07 від 13.01.69; N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 193. Викрадення або пошкодження документів, штампів, печаток

Викрадення, а також умисне знищення, пошкодження або утаювання офіціальних чи приватних документів, штампів або печаток, що знаходяться на державних або громадських підприємствах, в установах та організаціях, вчинене з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості, —

карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті самі діяння, якщо вони спричинили порушення роботи підприємства, установи чи організації або вчинені щодо особливо важливих документів, штампів і печаток, —

караються позбавленням волі на строк до трьох років.

Викрадення у громадян паспорта або іншого важливого особистого документа —

карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.

( Стаття 193 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 193-1. Купівля, продаж або інша оплатна передача чи одержання посвідчення або іншого офіційного документа

Купівля, продаж або інша оплатна передача чи одержання посвідчення або іншого офіційного документа, який видається підприємством, установою, організацією і надає права або звільняє від обов'язків, —

караються позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті ж дії, вчинені повторно, —

караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох років з конфіскацією майна або без такої.

( Кодекс доповнено статтею 193-1 згідно з Указом ПВР N 596-12 від 26.12.90, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 194. Підробка документів, штампів і печаток, збут їх та використання підроблених документів

Підробка посвідчення або іншого документа, який видається державним або громадським підприємством, установою чи організацією і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як самим підроблювачем, так і іншою особою, збут такого документа, а так само виготовлення підроблених штампів або печаток державних чи громадських підприємств, установ або організацій з тією ж метою або збут їх —

караються позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на той же строк.

Використання завідомо підробленого документа —

карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, якщо вони вчинені повторно, —

караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.

( Стаття 194 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10 від 12.01.83, N 596-12 від 26.12.90, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 194-1. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу

Знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера двигуна, шасі або кузова транспортного засобу, або заміна без дозволу відповідних органів державної влади номерної деталі з ідентифікаційним номером транспортного засобу -

карається позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією майна або штрафом від п'ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.

Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна.

( Кодекс доповнено статтею 194-1 згідно із Законом N 1981-III ( 1981-14 ) від 21.09.2000 )

Стаття 195. ( Кодекс доповнено статтею 195 згідно з Указом ПВР від 17.08.66 ) ( Стаття 195 виключена на підставі Закону N 2547-12 від 07.07.92 )

Стаття 195-1. ( Кодекс доповнено статтею 195-1 згідно з Указом ПВР від 17.08.66 ( 195а-06 ) ( Стаття 195-1 виключена на підставі Закону N 2547-12 від 07.07.92 )

Стаття 196. ( Стаття 196 виключена на підставі Закону N 2547-12 від 07.07.92 )

Стаття 196-1. Порушення правил адміністративного нагляду

Злісне порушення правил адміністративного нагляду, якщо воно вчинено особою, до якої двічі протягом року застосовувались адміністративні стягнення за такі ж порушення, -

карається позбавленням волі на строк від шести місяців до двох років або виправними роботами на той же строк.

Самовільне залишення піднаглядним місця проживання з метою ухилення від адміністративного нагляду, а так само неприбуття без поважних причин у визначений строк до обраного місця проживання особи, щодо якої встановлено адміністативний нагляд при звільненні з місць позбавлення волі, —

караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох років.

( Кодекс доповнено статтею 196-1 згідно з Указом ПВР від 17.08.66 ( 195а-06 ); із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10 від 12.01.83; N 5855-10 від 23.09.83, Законом N 265/94-ВР від 01.12.94 )

Стаття 197. ( Стаття 197 виключена на підставі Закону N 2547-12 від 07.07.92 )

Стаття 198. Самоуправство

Самоуправство, тобто самовільне, всупереч встановленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється іншою особою або державним чи громадським підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями було заподіяно істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, —

карається виправними роботами на строк до одного року, або штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати, або громадською доганою.

( Стаття 198 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 198-1. Порушення роботи автоматизованих систем

Увмисне втручання у роботу автоматизованих систем, що призвело до перекручення чи знищення інформації або носіїв інформації, чи розповсюдження програмних і технічних засобів, призначених для незаконного проникнення в автоматизовані системи і здатних спричинити перекручення або знищення інформації чи то носіїв інформації,-

карається позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті ж дії, якщо ними спричинено шкоду у великих розмірах, або вчинені повторно чи за попереднім зговором групою осіб,-

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

( Кодекс доповнено статтею 198-1 згідно з Законом N 218/94-ВР від 20.10.94 )

Стаття 198-2. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань

Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, тобто вимога виконати чи не виконати який-небудь договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов'язання під погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їх майна при відсутності ознак вимагательства, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох років.

Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, вчинене повторно, або за попереднім зговором групою осіб, або під погрозою вбивства чи нанесення тяжких тілесних ушкоджень, або поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, вчинене організованою групою, або особливо небезпечним рецидивістом, або поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або таке, що завдало великої шкоди чи спричинило інші тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

( Кодекс доповнено статтею 198-2 згідно з Законом N 530/96-ВР від 20.11.96 )

Стаття 199. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво

Самовільне зайняття земельної ділянки, якщо за такі ж дії протягом року було застосовано адміністративне стягнення, -

карається виправними роботами на строк від шести місяців до одного року або штрафом від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.

Самовільне будівництво будинків або споруд, якщо за такі ж дії протягом року було застосовано адміністративне стягнення, -

карається виправними роботами на строк від шести місяців до одного року або штрафом у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією незаконно споруджених будівель.

Організація групових дій, спрямованих на самовільне зайняття земельної ділянки або самовільне будівництво будинків або споруд, а так само безпосередня участь у цих групових діях, -

караються позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією незаконно споруджених будівель.

Дії, передбачені цією статтею, якщо вони завдали значної шкоди підприємствам, установам, організаціям або окремим громадянам, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років або штрафом до семидесяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією незаконно споруджених будівель.

( Стаття 199 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР від 10.09.62 ( 461а-06 ); N 4571-10 від 12.01.83; N 597а-12 від 26.12.90, Законами N 2977-12 від 27.02.93, N 209/94-ВР від 14.10.94 )

Стаття 200. Незаконне користування емблемами і знаками Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

Незаконне користування емблемами і розпізнавальними знаками Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також найменуванням Червоного Хреста і Червоного Півмісяця —

карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.

( Стаття 200 із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 201. Незаконне підняття Державного прапора України на річковому або морському судні

Підняття Державного прапора України на річковому або морському судні без права на цей прапор —

карається позбавленням волі на строк до одного року з конфіскацією судна чи без конфіскації.

( Стаття 201 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )

Стаття 202. Порушення правил користування радіоустановками на суднах

Порушення правил користування радіоустановками як на суднах України, так і на іноземних суднах, що знаходяться у водах України, —

карається позбавленням волі на строк до двох років або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

( Стаття 202 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 2468-12 від 17.06.92, N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 203. Неподання допомоги судну і особам, що зазнали лиха

Неподання допомоги капітаном судна іншому судну, що зіткнулося з ним, його екіпажеві та його пасажирам, а так само зустрінутим на морі чи іншому водному шляху особам, що зазнали лиха, якщо він міг подати таку допомогу без серйозної небезпеки для свого судна, його екіпажу та пасажирів, —

карається позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на той же строк.

( Стаття 203 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83 )

Стаття 204. Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден

Неповідомлення капітаном судна іншому судну, що зіткнулося з ним на морі, назви і порту приписки свого судна, а також і місця свого відправлення та призначення, незважаючи на змогу подати ці відомості, —

карається виправними роботами на строк до трьох місяців або штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.

( Стаття 204 із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 205. Пошкодження морського телеграфного кабеля

Необережне пошкодження морського телеграфного кабеля, якщо воно викликало або могло викликати перерву телеграфного сполучення, —

карається виправними роботами на строк до шести місяців або штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.

( Стаття 205 із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

( Нову редакцію статті 205 див. в Законі N 386/96-ВР від 01.10.96; вона буде введена в дію одночасно із введенням у дію закону щодо внесення змін до статті 32 Кримінального кодексу України стосовно визначення розміру штрафу залежно від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян згідно з Постановою ВР N 387/96-ВР від 01.10.96 )

Стаття 205-1. ( Статтю 205-1 виключено на підставі Закону N 386/96-ВР від 01.10.96 ) Порушення правил охорони ліній зв'язку

Порушення правил охорони ліній зв'язку, що потягло за собою пошкодження кабельної лінії міжміського зв'язку, якщо воно викликало перерив зв'язку, —

карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.

( Кодекс доповнено статтею 205-1 згідно з Указом ПВР N 2377-07 від 15.12.69, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Глава X

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ, ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА НАРОДНОГО ЗДОРОВ'Я

Стаття 206. Хуліганство

Хуліганство, тобто умисні дії, що грубо порушують громадський порядок і виражають явну неповагу до суспільства, —

карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Злісне хуліганство, тобто ті ж дії, що відзначаються за своїм змістом винятковим цинізмом чи особливою зухвалістю, або зв'язані з опором представнику влади чи представнику громадськості, який виконує обов'язки по охороні громадського порядку, чи іншим громадянам, які присікають хуліганські дії, а так само вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, —

карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років.

Особливо злісне хуліганство, тобто дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вони вчинені з застосуванням чи спробою застосування вогнестрільної зброї або ножів, кастетів чи іншої холодної зброї, а так само інших предметів, спеціально пристосованих для нанесення тілесних ушкоджень, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. ( Стаття 206 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 17.08.66; N 2368-07 від 12.12.69; N 1848-09 від 23.03.77; N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 206-1. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку і безпеці громадян

Заклики до погромів, насильного виселення громадян або до вчинення інших дій, що загрожують громадському порядку і безпеці громадян, а так само розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту (листівок, плакатів і т.ін.) —

караються виправними роботами на строк до одного року або штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, —

карається позбавленням волі на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років.

(Кодекс доповнено статтею 206-1 згідно з Указом ПВР N 9082-11 від 20.04.90, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 206-2. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності

Завідомо неправдиве письмове чи усне повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів приватної, колективної чи державної власності шляхом вибуху, підпалу або іншим загальнонебезпечним способом —

карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом до тридцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті самі дії, якими завдано значної шкоди законним правам та інтересам громадян, їх об'єднанням чи державі, а також вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, —

караються позбавленням волі на строк від одного до п'яти років.

( Кодекс доповнено статтею 206-2 згідно з Законом N 2935-12 від 26.01.93, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 207. Знищення і зруйнування пам'яток історії і культури

Умисне знищення, зруйнування чи зіпсування пам'яток історії і культури, взятих під охорону держави, або територій та об'єктів природно-заповідного фонду, —

карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати. ( Стаття 207 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96 )

Стаття 207-1. Жорстоке поводження з тваринами

Жорстоке поводження з тваринами, що спричинило їх загибель або каліцтво, а так само мучення тварин, вчинені особою, до якої протягом року було застосовано адміністративне стягнення за такі ж дії, —

караються виправними роботами на строк до шести місяців або штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.

(Кодекс доповнено статтею 207-1 згідно з Указом ПВР N 5822-11 від 29.04.88, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 208. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, проституцією, азартними іграми, а так само використання неповнолітніх для цілей паразитичного існування —

караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

( Стаття 208 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від N 2159-07 18.08.69, N 2718-08 від 17.06.74)

Стаття 208-1. Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння

Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння особою, в службовій залежності від якої перебував неповнолітній, —

карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

(Кодекс доповнено статтею 208-1 згідно з Указом ПВР N 1527-08 від 29.03.73; із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10 від 12.01.83; N 704-11 від 01.08.85, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 208-2. Втягнення неповнолітніх у немедичне вживання лікарських та інших засобів, що викликають одурманювання

Втягнення неповнолітніх у немедичне вживання лікарських та інших засобів, які не є наркотичними і які викликають одурманювання, —

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

( Кодекс доповнено статтею 208-2 згідно з Указом ПВР N 4452-11 від 21.08.87)

Стаття 209. Посягання на здоров'я громадян під приводом виконання релігійних обрядів

Організація або керівництво групою, діяльність якої, що здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів, поєднана з заподіянням шкоди здоров'ю громадян або статевою розпустою, —

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

( Стаття 209 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 27.06.61 ( 342а-05 ); N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 2354-12 від 15.05.92 )

Стаття 210. Держання домів розпусти і звідництво

Держання домів розпусти або звідництво для розпусти —

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

( Стаття 210 із змінами, внесеними згідно з Законом N 2175-12 від 06.03.92 )

Стаття 211. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів

Ввезення в Україну з метою збуту або розповсюдження, виготовлення, збут чи розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру -

карається позбавленням волі на строк до двох років або штрафом до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією порнографічних предметів, засобів їх виготовлення і розповсюдження.

Ті ж дії щодо кіно- і відеопродукції порнографічного характеру -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років або штрафом від дев'яноста до двохсот двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією порнографічної кіно- і відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування.

Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, якщо вони вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- і відеопродукції, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

( Стаття 211 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83; Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 497/96-ВР від 14.11.96 )

Стаття 211-1. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості

Ввезення в Україну з метою збуту чи розповсюдження, виготовлення, збут, розповсюдження або зберігання з метою збуту чи розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом до ста тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення та розповсюдження.

Ті ж дії щодо кіно- і відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років або штрафом від ста тридцяти п'яти до двохсот двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією кіно- і відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, засобів її виготовлення і демонстрування.

Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, якщо вони вчинені повторно чи за попереднім зговором групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією творів та кіно- і відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення і демонстрування, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

( Кодекс доповнено статтею 211-1 згідно з Указом ПВР N 2753-11 від 18.08.86, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від 08.02.95, в редакції Закону N 497/96-ВР від 14.11.96 )

Стаття 212. Глум над могилою

Глум над могилою, а так само викрадення предметів, що знаходяться в могилі чи на могилі, —

караються позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати. ( Стаття 212 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 213. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом

Заздалегідь не обіцяне придбання майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, —

карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати, або громадською доганою.

Ті самі дії, вчинені у великих розмірах, —

караються позбавленням волі на строк до двох років з штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати чи без такого або виправними роботами на строк до двох років.

Заздалегідь не обіцяні збут або зберігання з метою збуту, а так само придбання з метою збуту майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, —

караються позбавленням волі на строк до п'яти років з штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією майна або без такої.

Дії, передбачені частиною 3 цієї статті, вчинені у вигляді промислу, або у великих розмірах, або особливо небезпечним рецидивістом, —

караються позбавленням волі на строк до семи років з конфіскацією майна чи без такої.

( Стаття 213 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 10.09.62 ( 461а-06 ); N 4571-10 від 12.01.83; N 2444-11 від 27.06.86, Законами N 2175-12 від 06.03.92, N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 213-1. ( Кодекс доповнено статтею 213-1 згідно з Указом ПВР N 6976-11 від 14.12.88 ) ( Стаття 213-1 виключена на підставі Закону N 3888-12 від 28.01.94 )

Стаття 214. ( Стаття 214 виключена на підставі Закону N 2547-12 від 07.07.92

Стаття 214-1. ( Кодекс доповнено статтею 214-1 згідно з Указом ПВР N 2631-07 від 18.03.70 ) ( Стаття 214-1 виключена на підставі Указу ПВР N 140-09 від 04.09.75 )

Стаття 215. Порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

Порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому легкі чи середньої тяжкості тілесні ушкодження, —

карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Ті самі дії, що спричинили смерть потерпілого або заподіяння йому тяжкого тілесного ушкодження, —

караються позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п'яти років або без такого.

Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, що спричинили загибель кількох осіб, —

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п'яти років або без такого.

———————————————————
 Примітка. Під транспортними засобами у цій статті та статтях
215-2, 215-3 і 215-4 слід розуміти всі види
автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї
і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні
транспортні засоби.

( Стаття 215 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1198-07 від 02.10.68; N 4571-10 від 12.01.83; N 704-11 від 01.08.85; N 1818-12 від 15.11.91, Законами N 2547-12 від 07.07.92, N 41/95-ВР від 08.02.95, N 1981-III ( 1981-14 ) від 21.09.2000 )

Стаття 215-1. ( Кодекс доповнено статтею 215-1 згідно з Указом ПВР N 1198-07 від 02.10.68 ) ( Стаття 215-1 виключена на підставі Указу ПВР N 1818-12 від 15.11.91 )

Стаття 215-2. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів

Випуск в експлуатацію завідомо технічно несправних транспортних засобів, або інше грубе порушення правил їх експлуатації, що забезпечують безпеку руху, вчинене особою, відповідальною за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, якщо це спричинило наслідки, зазначені в статті 215 цього Кодексу, —

карається позбавленням волі на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з позбавленням права займати посади, зв'язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до п'яти років або без такого.

( Кодекс доповнено статтею 215-2 згідно з Указом ПВР N 1198-07 від 02.10.68; із змінами, внесеними згідно Указами ПВР N 4571-10 від 12.01.83; N 704-11 від 01.08.85; N 1818-12 від 15.11.91, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 215-3. Незаконне заволодіння транспортним засобом

Незаконне заволодіння транспортним засобом з будь-якою метою -

карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або штрафом від однієї до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.

Ті ж дії, вчинені за попереднім зговором групою осіб або повторно, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені з проникненням в приміщення чи інше сховище, або якщо вони завдали значної матеріальної шкоди потерпілому, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені організованою групою чи особливо небезпечним рецидивістом, -

караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Звільняється від кримінальної відповідальності судом особа, яка вперше вчинила дії, передбачені цією статтею (за винятком випадків незаконного заволодіння транспортним засобом з застосуванням будь-якого насильства до потерпілого чи погрозою застосування такого насильства), але добровільно заявила про це правоохоронним органам, повернула транспортний засіб власнику і повністю відшкодувала завдані збитки.

Примітка. Під незаконним заволодінням транспортним засобом в цій статті слід розуміти вчинене умисно, з будь-якою метою протиправне вилучення будь-яким способом транспортного засобу у власника чи користувача всупереч їх волі.

Відповідно до частини 2 цієї статті під повторністю слід розуміти вчинення таких дій особою, яка раніше вчинила незаконне заволодіння транспортним засобом або злочин, передбачений статтями 69, 81-84, 86, 86-1, 86-2, 140-144, 217-2, 223, 228-3, 229-17, 229-19 цього Кодексу.

( Кодекс доповнено статтею 215-3 згідно з Указом ПВР N 1198-07 від 02.10.68; із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10 від 12.01.83, N 704-11 від 01.08.85; N 1818-12 від 15.11.91, Законом N 2935-12 від 26.01.93, в редакції Закону N 1981-III ( 1981-14 ) від 21.09.2000 )

Стаття 215-4. Допуск до керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані сп'яніння

Допуск до керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані сп'яніння, вчинений особою, відповідальною за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, якщо це спричинило наслідки, зазначені у статті 215 цього Кодексу, —

карається позбавленням волі на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з позбавленням права займати посади, зв'язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до п'яти років.

( Кодекс доповнено статтею 215-4 згідно з Указом ПВР N 704-11 від 01.08.85; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 1818-12 від 15.11.91, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 215-5. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху

Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, вчинене особою, відповідальною за будівництво, реконструкцію, ремонт або утримання шляхів, вулиць, залізничних переїздів, інших шляхових споруд, якщо це спричинило наслідки, зазначені у статті 215 цього Кодексу, -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.

( Кодекс доповнено статтею 215-5 згідно з Законом N 3785-12 від 23.12.93 )

Стаття 216. ( Стаття 216 втратила чинність на підставі Указу ПВР N 1198-07 від 02.10.68 )

Стаття 217. Порушення діючих на транспорті правил

Порушення діючих на транспорті правил охорони порядку і безпеки руху, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки, —

карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати. ( Стаття 217 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 217-1. Самовільна без потреби зупинка поїзда

Самовільна без потреби зупинка поїзда стоп-краном, шляхом роз'єднання повітряної гальмової магістралі або іншим способом, якщо це спричинило порушення нормального руху поїздів, —

карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті ж дії, якщо вони спричинили нещасні випадки з людьми, аварію, пошкодження рухомого складу або інші тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк до восьми років.

( Кодекс доповнено статтею 217-1 згідно з Указом ПВР від 18.11.63 ( 677а-06 ); із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 217-2. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна

Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна, а також захоплення вокзалу, аеродрому, порту чи іншого транспортного підприємства, установи, організації —

караються позбавленням волі на строк до восьми років.

Ті самі дії, вчинені за попереднім зговором групою осіб, а також із застосуванням насильства чи погроз, або такі, що спричинили аварію транспортного засобу, зазначеного в частині 1 цієї статті, чи інші тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, якщо вони спричинили загибель однієї чи більшої кількості осіб або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, —

караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

( Кодекс доповнено статтею 217-2 згідно з Указом ПВР N 1898-08 від 23.07.73; в редакції Закону N 2935-12 від 26.01.93 )

Стаття 217-3. Блокування транспортних комунікацій

Умисне блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, встановлення постів чи в інший спосіб, яке спричинило або могло спричинити порушення нормальної роботи залізничного, повітряного, водного, автомобільного, міського електричного чи магістрального трубопровідного транспорту, —

карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті самі дії, вчинені із створенням загрози для життя або здоров'я людей чи повторно, або за попереднім зговором групою осіб, або пов'язані з незаконним доглядом вантажів, багажу чи перевіркою документів, —

караються позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вони спричинили нещасні випадки з людьми чи інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.

( Кодекс доповнено статтею 217-3 згідно з Законом N 2935-12 від 26.01.93 )

Стаття 217-4. Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків

Примушування працівника залізничного, повітряного, водного, автомобільного, міського електричного чи магістрального трубопровідного транспорту до невиконання своїх службових обов'язків шляхом погрози вбивством, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або знищення майна цього працівника або його близьких родичів —

карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, —

караються позбавленням волі на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років.

( Кодекс доповнено статтею 217-4 згідно з Законом N 2935-12 від 26.01.93 )

Стаття 218. Порушення правил безпеки гірничих робіт

Порушення правил безпеки гірничих робіт, якщо воно заподіяло шкоду здоров'ю людей або завідомо могло спричинити людські жертви чи інші тяжкі наслідки, —

карається позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох років.

Те саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки, —

карається позбавленням волі на строк до восьми років.

( Стаття 218 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83 )

Стаття 219. Порушення правил при проведенні будівельних робіт

Порушення при проведенні будівельних робіт будівельних і санітарних правил, а також порушення правил експлуатації будівельних механізмів, якщо воно заподіяло шкоду здоров'ю людей або завідомо могло спричинити людські жертви чи інші тяжкі наслідки, —

карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Те саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки, —

карається позбавленням волі на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років.

( Стаття 219 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 3086-09 від 16.02.78, N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 8/95-ВР від 19.01.95 )

Стаття 220. Порушення правил безпеки на вибуховонебезпечних підприємствах або у вибуховонебезпечних цехах

Порушення виробничо-технічної дисципліни або правил, що забезпечують безпеку виробництва на вибуховонебезпечних підприємствах або у вибуховонебезпечних цехах, —

карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.

Те саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки, —

карається позбавленням волі на строк до десяти років.

( Стаття 220 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 8/95-ВР від 19.01.95 )

Стаття 220-1. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Те саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

( Кодекс доповнено статтею 220-1 згідно з Указом ПВР N 3086-09 від 16.02.78; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95, в редакції Закону N 651/97-ВР від 19.11.97 )

Стаття 221. Порушення правил зберігання, використання, обліку та перевозки вибухових речовин

Порушення правил зберігання, використання, обліку або перевозки вибухових речовин, а також незаконна пересилка цих речовин поштою або багажем —

караються позбавленням волі на строк до одного року або виправними роботами на строк до двох років.

Ті самі діяння, якщо вони спричинили людські жертви або інші тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років.

( Стаття 221 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10 від 12.01.83; N 5723-11 від 14.04.88, Законом N 2935-12 від 26.01.93 )

Стаття 221-1. Незаконний провіз на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин

Провіз пасажиром на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин —

карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від тридцяти до вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

( Кодекс доповнено статтею 221-1 згідно з Указом ПВР N 2534-08 від 21.03.74; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 222. Незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут вогнестрільної чи холодної зброї, бойових припасів та вибухових речовин

Носіння, зберігання, придбання, виготовлення або збут вогнестрільної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів або вибухових речовин без відповідного дозволу —

караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.

Особа, яка добровільно здала вогнестрільну зброю, бойові припаси або вибухові речовини, що зберігались у неї без відповідного дозволу, звільняється від кримінальної відповідальності.

Носіння, виготовлення або збут кинджалів, фінських ножів або іншої холодної зброї без відповідного дозволу —

караються позбавленням волі на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років.

( Стаття 222 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 27.06.61 ( 342а-05 ); N 3130-08 від 14.10.74; N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 2935-12 від 26.01.93 )

Стаття 223. Розкрадання вогнестрільної зброї, бойових припасів або вибухових речовин

Розкрадання вогнестрільної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів до неї або вибухових речовин —

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Те саме діяння, вчинене шляхом розбійного нападу, або повторно, або за попереднім зговором групою осіб, чи особливо небезпечним рецидивістом, —

карається позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без конфіскації.

( Стаття 223 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 27.06.61 ( 342а-05 ); N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 2175-12 від 06.03.92; N 2935-12 від 26.01.93 )

Стаття 224. Недбале зберігання вогнестрільної зброї і боєприпасів

Недбале зберігання вогнестрільної зброї і боєприпасів, якщо це потягло за собою людські жертви або інші тяжкі наслідки, —

карається позбавленням волі на строк до чотирьох років або виправними роботами на строк до двох років.

( Стаття 224 із змінами, внесеними згідно з Законом N 2935-12 від 26.01.93 )

Стаття 224-1. ( Кодекс доповнено статтею 224-1 згідно з Указом ПВР N 2942-10 від 24.12.81 ) ( Стаття 224-1 виключена на підставі Закону N 2547-12 від 07.07.92 )

Стаття 225. Незаконна пересилка легкозаймистих або їдких речовин

Незаконна пересилка поштою або багажем легкозаймистих або їдких речовин, якщо це спричинило тяжкі наслідки, —

карається позбавленням волі на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років.

( Стаття 225 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83 )

Стаття 226. Незаконне лікарювання

Заняття лікарюванням як професією, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило розлад здоров'я або смерть, —

карається позбавленням волі на строк до трьох років.

Стаття 227. Порушення правил по боротьбі з епідеміями

Порушення обов'язкових правил, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим заразним захворюванням і боротьби з ними, якщо ці дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення заразних захворювань, —

карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

( Стаття 227 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 227-1. Утаювання або перекручення відомостей про стан екологічної обстановки чи захворюваності населення

Утаювання або навмисне перекручення посадовою особою відомостей про стан екологічної, в тому числі радіаційної, обстановки, який зв'язаний з забрудненням землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, продуктів харчування і негативно впливає на здоров'я людей, рослинний і тваринний світ, а також про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою -

карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом від шістдесяти до ста шістдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Те саме діяння, вчинене повторно або таке, що завдало значної шкоди здоров'ю людей чи спричинило інші тяжкі наслідки, —

карається позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк від одного року до двох років, з позбавленням права займати певні посади на строк до трьох років. ( Кодекс доповнено статтею 227-1 згідно з Указом ПВР N 8711-11 від 19.01.90, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 227-2. Заготівля, переробка або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції

Заготівля, переробка з метою збуту або збут продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад рівні, що допускаються, якщо ці дії вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення, —

караються позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

Заготівля, переробка з метою збуту або збут продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад рівні, що допускаються, якщо вони завдали шкоди здоров'ю людей або потягли за собою інші тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

( Кодекс доповнено статтею 227-2 згідно з Указом ПВР N 661-12 від 28.01.91, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )

Стаття 228. Забруднення водойм і атмосферного повітря

Забруднення рік, озер, водосховищ, каналів, ставків, тимчасових водотоків, джерел та інших водних об'єктів, підземних вод неочищеними та незнезараженими стічними водами, покидьками та відходами промислових, сільськогосподарських, комунальних та інших підприємств, установ та організацій, продуктами виробництва, пально-мастильними матеріалами, сировиною, а так само забруднення атмосферного повітря промисловими та іншими шкідливими речовинами, якщо розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, перевищує п'ятсот мінімальних розмірів заробітної плати -

караються виправними роботами на строк до одного року або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті самі дії, якщо вони призвели до захворювання людей, масового знищення об'єктів тваринного і рослинного світу або розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, перевищує тисячу мінімальних розмірів заробітної плати -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

( Стаття 228 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1879-08 від 03.07.73, N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96 )

Стаття 228-1. Забруднення моря речовинами, шкідливими для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, або іншими відходами і матеріалами

Незаконне скидання з метою поховання в межах внутрішніх морських і територіальних вод України з суден та інших плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі конструкцій речовин, шкідливих для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, або інших відходів і матеріалів, які можуть завдати шкоди зонам відпочинку чи перешкоджати іншим законним видам використання моря, а так само незаконне скидання з метою поховання у відкритому морі з суден та інших плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі конструкцій зазначених речовин, відходів і матеріалів, якщо розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, перевищує п'ятсот мінімальних розмірів заробітної плати —

караються позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від трьохсот до восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати.

Забруднення внутрішніх морських і територіальних вод України внаслідок незаконного скидання в цих водах з суден та інших плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі конструкцій або невжиття необхідних заходів для відвернення втрат ними речовин, шкідливих для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, або сумішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, або інших відходів і матеріалів, які можуть завдати шкоди зонам відпочинку чи перешкоджати іншим законним видам використання моря, а так само забруднення вод відкритого моря внаслідок незаконного скидання з суден та інших плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі конструкцій або невжиття необхідних заходів для відвернення втрат ними зазначених речовин, сумішей, відходів і матеріалів на порушення міжнародних договорів України, якщо розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, перевищує тисячу мінімальних розмірів заробітної плати —

караються позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від чотирьохсот до дев'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті самі дії, що завдали істотної шкоди здоров'ю людей або живим ресурсам моря, зонам відпочинку чи іншим законним видам використання моря, —

караються позбавленням волі на строк до п'яти років або штрафом від п'ятисот до однієї тисячі мінімальних розмірів заробітної плати.

Неподання відповідальними за те посадовими особами суден та інших плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі конструкцій адміністрації найближчого порту України, а у випадках скидання з метою поховання — і організації, яка видає дозволи на скидання, відомостей про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої потреби скидання або невідворотні втрати ними в межах внутрішніх морських і територіальних вод України речовин, шкідливих для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, або сумішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, або інших відходів і матеріалів, які можуть завдати шкоди зонам відпочинку чи перешкоджати іншим законним видам використання моря, а так само неподання адміністрації найближчого порту України, а у випадках скидання з метою поховання — і організації, яка видає дозволи на скидання , відповідальними за те посадовими особами суден та інших плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі конструкцій відомостей про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої потреби скидання зазначених речовин, сумішей, відходів і матеріалів у відкритому морі, якщо за такі самі дії протягом року було застосовано адміністративне стягнення —

караються виправними роботами на строк до одного року або штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати. ( Кодекс доповнено статтею 228-1 згідно з Указом ПВР N 3130-08 від 14.10.74, із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 497-10 від 09.07.80, N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 2468-12 від 17.06.92, N 41/95-ВР від 08.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96 )

Стаття 228-2. Незаконне придбання, зберігання, використання, передача або руйнування радіоактивних матеріалів

Незаконне придбання, зберігання, використання, передача або руйнування радіоактивних матеріалів (джерел іонізуючого випромінювання, радіоактивних речовин і ядерних матеріалів, що перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або у виробі чи в іншому будь-якому вигляді), —

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

Ті ж дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк до десяти років.

( Кодекс доповнено статтею 228-2 згідно з Указом ПВР N 5723-11 від 14.04.88 )

Стаття 228-3. Розкрадання радіоактивних матеріалів

Розкрадання радіоактивних матеріалів —

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

( Кодекс доповнено статтею 228-3 згідно з Указом ПВР N 5723-11 від 14.04.88 )

Стаття 228-4. Погроза вчинення розкрадання радіоактивних матеріалів або їх використання

Погроза вчинити розкрадання радіоактивних матеріалів з метою спонукання держави, міжнародної організації, фізичної або юридичної особи вчинити будь-яку дію або утриматися від неї, якщо були підстави побоюватися здійснення цієї погрози, —

карається позбавленням волі на строк до трьох років.

Погроза використати радіоактивні матеріали з метою спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки, якщо були підстави побоюватися здійснення цієї погрози, —

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

( Кодекс доповнено статтею 228-4 згідно з Указом ПВР N 5723-11 від 14.04.88 )

Стаття 228-5. Порушення правил зберігання, використання, обліку, перевозки радіоактивних матеріалів

Порушення правил зберігання, використання, обліку, перевозки радіоактивних матеріалів та інших правил поводження з ними, —

карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті ж дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк до десяти років.

( Кодекс доповнено статтею 228-5 згідно з Указом ПВР N 5723-11 від 14.04.88, із змінами, внесеними згідно з Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96 )

Стаття 228-6. Незаконний вивіз за межі України сировини, матеріалів, обладнання для створення зброї, а також військової і спеціальної техніки

Порушення встановленого порядку вивозу за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій, які можуть використовуватися для створення ракетної, ядерної, хімічної, інших видів зброї, військової і спеціальної техніки або надання послуг по створенню зброї, військової та спеціальної техніки, а так само незаконний їх вивіз, запасних частин до них та військового майна при відсутності ознак контрабанди, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

( Кодекс доповнено статтею 228-6 згідно з Законом N 2613-12 від 17.09.92)

Стаття 228-7. Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини

Ввезення на територію України або транзит через її територію відходів чи вторинної сировини без належного дозволу -

карається штрафом до сімдесяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.

Ввезення на територію Укрїни речовин чи матеріалів, що належать до категорії небезпечних відходів, які забороняються для ввезення, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати. ( Кодекс доповнено статтею 228-7 згідно з Законом N 4043-12 від 25.02.94)

Стаття 228-8. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням або збут такої продукції без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації

Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням або збут такої продукції без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, що завдало шкоди здоров'ю людей, -

карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, що вчинені повторно або спричинили інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк до двох років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 228-8 згідно із Законом N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99 )

Стаття 228-9. Самовільне складування чи видалення відходів

Самовільне складування чи видалення відходів без отриманих у встановленому порядку дозволів спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами, якщо це спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк до двох років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 228-9 згідно із Законом N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99 )

Стаття 228-10. Залучення неповнолітніх до організованого збирання відходів (як вторинної сировини), небезпечних для здоров'я

Залучення неповнолітніх до організованого збирання відходів (як вторинної сировини), небезпечних для здоров'я, -

карається штрафом від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк до п'яти років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

( Кодекс доповнено статтею 228-10 згідно із Законом N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99 )

Стаття 229. Виготовлення, придбання, зберігання або збут отруйних і сильнодіючих речовин

Виготовлення, придбання або зберігання з метою збуту, а так само збут отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними речовинами, вчинені без спеціального на те дозволу, -

караються позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

Порушення встановлених правил виробництва, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними речовинами, -

карається позбавленням волі на строк до одного року або штрафом до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

( Стаття 229 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2718-08 від 17.06.74; N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 64/95-ВР від 15.02.95 )

Стаття 229-1. Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів або психотропних речовин

Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а так само незаконний збут наркотичних засобів або психотропних речовин -

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 229-2 - 229-5, 229-15, 229-19, 229-20 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а так само збут наркотичних засобів або психотропних речовин у місцях, що використовуються для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби або психотропні речовини у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Дії, передбачені частинами 1 чи 2 цієї статті, вчинені у вигляді промислу або організованою групою чи особливо небезпечним рецидивістом, а так само, якщо предметом цих дій були наркотичні засоби або психотропні речовини в особливо великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

___________________________
Примітка. Великий та особливо великий розмір наркотичних
засобів і психотропних речовин визначається
спеціально уповноваженим органом виконавчої влади
в галузі охорони здоров'я.

( Кодекс доповнено статтею 229-1 згідно з Указом ПВР N 2718-08 від 17.06.74; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4452-11 від 21.08.87, Законами N 64/95-ВР від 15.02.95; N 60/95-ВР від 15.02.95 - в редакції Закону N 863-XIV ( 863-14 ) від 08.07.99 )

Стаття 229-2. Розкрадання наркотичних засобів або психотропних речовин

Розкрадання наркотичних засобів або психотропних речовин -

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією майна або без такої.

Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров'я, або з погрозою застосування такого насильства, або особою, якій зазначені засоби і речовини було довірено у зв'язку з її службовим станом чи під охорону, а так само особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 229-1, 229-3 - 229-5, 229-12, 229-15, 229-16, 229-19, 229-20 цього Кодексу, або розкрадання наркотичних засобів чи психотропних речовин у великих розмірах -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

Розкрадання наркотичних засобів або психотропних речовин, вчинене особливо небезпечним рецидивістом, або шляхом розбійного нападу, а так само розкрадання наркотичних засобів або психотропних речовин у особливо великих розмірах -

карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

( Кодекс доповнено статтею 229-2 згідно з Указом ПВР N 2718-08 від 17.06.74; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4452-11 від 21.08.87, Законом N 64/95-ВР від 15.02.95 )

Стаття 229-3. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель

Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж діяння, -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років або штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель одноособово, або за попереднім зговором групою осіб з метою збуту-придбання макової соломи чи конопель, а також незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель в кількості п'ятисот і більше рослин, чи особою, яка була засуджена за цією статтею чи раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 229-1, 229-2, 229-4 - 229-6, 229-15 - 229-17, 229-19, 229-20 цього Кодексу, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

( Кодекс доповнено статтею 229-3 згідно з Указом ПВР N 2718-08 від 17.06.74; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4452-11 від 21.08.87, Законом N 64/95-ВР від 15.02.95 )

Стаття 229-4. Організація або держання дому для вживання чи виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин

Організація або держання дому для вживання чи виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, а так само надання приміщення з цією метою -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Ті ж дії, вчинені повторно або з корисливою метою, або групою осіб, або із залученням неповнолітнього, або особливо небезпечним рецидивістом, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

( Кодекс доповнено статтею 229-4 згідно з Указом ПВР N 2718-08 від 17.06.74; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4452-11 від 21.08.87, Законом N 64/95-ВР від 15.02.95 )

Стаття 229-5. Схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин

Схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Та ж дія, вчинена повторно, або щодо двох чи більше осіб або неповнолітнього, або особливо небезпечним рецидивістом, а так само особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 229-1 - 229-4, 229-15, 229-16 цього Кодексу , -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

( Кодекс доповнено статтею 229-5 згідно з Указом ПВР N 2718-08 від 17.06.74; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4452-11 від 21.08.87, Законом N 64/95-ВР від 15.02.95 )

Стаття 229-6. Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту

Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту -

караються позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 229-1 - 229-5, 229-15, 229-16, 229-17, 229-19, 229-20 цього Кодексу, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби чи психотропні речовини у великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Дії, передбачені частинами 1 чи 2 цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього або особливо небезпечним рецидивістом, а так само якщо предметом таких дій були наркотичні засоби чи психотропні речовини в особливо великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

( Кодекс доповнено статтею 229-6 згідно з Указом ПВР N 2718-08 від 17.06.74; із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10 від 12.01.83; N 4452-11 від 21.08.87, Законами N 64/95-ВР від 15.02.95; N 60/95-ВР від 15.02.95 - в редакції Закону N 863-XIV ( 863-14 ) від 08.07.99 )

Стаття 229-7. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а так само порушення правил виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів -

карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ті ж дії, вчинені повторно або які призвели до розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів або їх нестачі у великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років або штрафом від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

( Кодекс доповнено статтею 229-7 згідно з Указом ПВР N 2718-08 від 17.06.74; із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10 від 12.01.83; N 4452-11 від 21.08.87, Законом N 64/95-ВР від 15.02.95 )

Стаття 229-8. Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах

Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, -

караються позбавленням волі на строк до двох років або штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

_________________________
Примітка. Невеликий розмір наркотичних засобів та
психотропних речовин визначається спеціально
уповноваженим органом виконавчої влади в галузі
охорони здоров'я.

( Кодекс доповнено статтею 229-8 згідно з Указом ПВР N 4452-11 від 21.08.87; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 663-12 від 28.01.91, Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 64/95-ВР від 15.02.95; N 60/95-ВР від 15.02.95 - в редакції Закону N 863-XIV ( 863-14 ) від 08.07.99 )

Стаття 229-9. ( Стаття 229-9 виключена на підставі Закону N 64/95-ВР від 15.02.95 ) Незаконні посів або вирощування олійного маку і конопель

Незаконні посів або вирощування олійного маку, а також конопель, крім видів, зазначених у частині першій статті 229-3 цього Кодексу, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, —

караються позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.

Незаконні посів або вирощування олійного маку, а також конопель, крім видів, зазначених у частині першій статті 229-3 цього Кодексу, вчинені особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених частиною першою цієї статті, статтями 229-1 — 229-5 цього Кодексу, —

караються позбавленням волі на строк до восьми років.

( Кодекс доповнено статтею 229-9 згідно з Указом ПВР N 4452-11 від 21.08.87)

Стаття 229-10. Звільнення від відповідальності у зв'язку з добровільною здачею наркотичних засобів, психотропних речовин чи зверненням за медичною допомогою

Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини і вказала джерело їх придбання чи сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконні їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина 1 статті 229-1, частина 1 статті 229-6, стаття 229-8 цього Кодексу).

Звільняється від кримінальної відповідальності за незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання вжитих наркотичних засобів або психотропних речовин (частина 1 статті 229-6) особа, яка добровільно звернулася до медичного закладу і розпочала лікування від наркоманії.

( Кодекс доповнено статтею 229-10 згідно з Указом ПВР N 4452-11 від 21.08.87; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 663-12 від 28.01.91, Законами N 64/95-ВР від 15.02.95; N 60/95-ВР від 15.02.95 - в редакції Закону N 863-XIV ( 863-14 ) від 08.07.99 )

Стаття 229-11. Організація або держання дому для вживання одурманюючих засобів

Організація або держання дому для вживання з метою одурманювання лікарських та інших засобів, що не є наркотичними або психотропними, а так само надання приміщень для такої мети -

карається позбавленням волі на строк від одного до трьох років або штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

( Кодекс доповнено статтею 229-11 згідно з Указом ПВР N 4452-11 від 21.08.87, із змінами, внесеними згідно з Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 64/95-ВР від 15.02.95 )

Стаття 229-12. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Розміщення фінансових коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, у банках, на підприємствах та в інших структурах незалежно від форм власності або придбання за такі кошти об'єктів, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих та інших потреб, або використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів -

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна.

Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, або у великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

_____________________________
Примітка. Під великим розміром слід розуміти кошти, загальна
вартість яких становить двісті і більше
мінімальних розмірів заробітної плати.

( Кодекс доповнено статтею 229-12 згідно з Законом N 64/95-ВР від 15.02.95 )

Стаття 229-13. Незаконні виготовлення, підробка, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів

Незаконні виготовлення, підробка, використання або збут підроблених чи незаконно одержаних документів, які надають право на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, -

караються позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 229-1 - 229-6, 229-12, 229-15 - 229-17, 229-19, 229-20 цього Кодексу, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією майна або без такої.

( Кодекс доповнено статтею 229-13 згідно з Законом N 64/95-ВР від 15.02.95 )

Стаття 229-14. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин

Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин з корисливих мотивів чи іншої особистої заінтересованості -

карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ті ж дії, вчинені повторно, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

( Кодекс доповнено статтею 229-14 згідно з Законом N 64/95-ВР від 15.02.95 )

Стаття 229-15. Незаконне введення в організм наркотичних засобів або психотропних речовин

Незаконне введення будь-яким способом в організм іншої особи проти її волі наркотичних засобів або психотропних речовин -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років або штрафом від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті ж дії, вчинені повторно, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 229-1 - 229-6, 229-12, 229-13, 229-15, 229-16, 229-19, 229-20 цього Кодексу, або вчинені щодо двох і більше осіб, або якщо вони спричинили середньої тяжкості чи тяжке тілесне ушкодження, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього чи особи, яка перебуває в безпорадному стані, чи вагітної жінки, або вчинені особливо небезпечним рецидивістом, або якщо вони були пов'язані з введенням в організм іншої особи особливо небезпечних наркотичних засобів чи психотропних речовин, а так само, якщо внаслідок таких дій настала смерть потерпілого, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

( Кодекс доповнено статтею 229-15 згідно з Законом N 64/95-ВР від 15.02.95 )

Стаття 229-16. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів

Відкрите або вчинене групою осіб незаконне вживання наркотичних засобів у місцях, що використовуються для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян -

карається позбавленням волі на строк до чотирьох років або штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті ж дії, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 229-1 - 229-6, 229-13, 229-15 цього Кодексу, або вчинені особливо небезпечним рецидивістом, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

( Кодекс доповнено статтею 229-16 згідно з Законом N 64/95-ВР від 15.02.95 )

Стаття 229-17. Розкрадання, незаконні виготовлення, придбання, зберігання, передача чи продаж іншим особам обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин

Розкрадання, незаконні виготовлення, придбання, зберігання, передача чи продаж іншим особам обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, -

караються позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті ж дії, вчинені повторно, або за попереднім зговором групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 229-1 - 229-6, 229-12, 229-13, 229-15, 229-19, 229-20 цього Кодексу, -

караються позбавленням волі на строк від двох до шести років з конфіскацією майна або без такої.

Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені організованою групою чи з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовин, а так само вчинені особливо небезпечним рецидивістом, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

( Кодекс доповнено статтею 229-17 згідно з Законом N 64/95-ВР від 15.02.95 )

Стаття 229-18. Повідомлення завідомо неправдивих відомостей про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Повідомлення в офіційних документах завідомо неправдивих відомостей, які стосуються обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, -

карається позбавленням волі на строк від одного до трьох років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

( Кодекс доповнено статтею 229-18 згідно з Законом N 64/95-ВР від 15.02.95 )

Стаття 229-19. Розкрадання прекурсорів

Розкрадання прекурсорів з метою збуту, а так само їх збут -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої або штрафом від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті ж дії, вчинені повторно, або за попереднім зговором групою осіб, або з застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров'я, або з погрозою застосування такого насильства, або особою, якій прекурсори було довірено у зв'язку із службовим станом чи під охорону, або розкрадання прекурсорів у великих розмірах -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

Дії, передбачені частинами 1 чи 2, вчинені шляхом розбійного нападу, або організованою групою осіб, або в особливо великих розмірах, або особливо небезпечним рецидивістом, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

_________________________
Примітка. Великий та особливо великий розмір прекурсорів
визначається спеціально уповноваженим органом
виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

( Кодекс доповнено статтею 229-19 згідно з Законом N 64/95-ВР від 15.02.95; із змінами, внесеними згідно із Законом N 60/95-ВР від 15.02.95 - в редакції Закону N 863-XIV ( 863-14 ) від 08.07.99 )

Стаття 229-20. Незаконні виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання прекурсорів

Незаконні виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання прекурсорів -

караються позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

Ті ж дії, вчинені повторно, або за попереднім зговором групою осіб, або у великих розмірах, або з метою збуту, а так само незаконний збут прекурсорів -

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Дії, передбачені частиною 1, вчинені організованою групою осіб, або в особливо великих розмірах, або особливо небезпечним рецидивістом, -

караються позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти років з конфіскацією майна.

( Кодекс доповнено статтею 229-20 згідно з Законом N 64/95-ВР від 15.02.95 )

Стаття 230. ( Стаття 230 виключена на підставі Указу ПВР N 2718-08 від 17.06.74 ) Глава XI

ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ

Стаття 231. Поняття військового злочину

Військовими злочинами визнаються передбачені цією главою злочини проти встановленого порядку несення військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними під час проходження ними учбових або перевірних зборів.

За відповідними статтями цієї глави несуть відповідальність за злочини проти встановленого для них порядку несення служби солдати, матроси, сержанти, старшини, прапорщики, мічмани та особи офіцерського складу органів безпеки, а також особи, щодо яких є спеціальна вказівка в законодавстві України.

Співучасть у військових злочинах осіб, не згаданих у цій статті, тягне відповідальність за відповідними статтями цієї глави.

( Стаття 231 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 3130-08 від 14.10.74; N 6591-10 від 29.02.84, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )

Стаття 232. Непокора

а) Непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а так само інше умисне невиконання наказу —

карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років.

б) Те саме діяння, коли воно вчинене групою осіб або спричинило тяжкі наслідки, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

в) Непокора, вчинена у воєнний час або в бойовій обстановці, —

карається довічним позбавленням волі або позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

( Стаття 232 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

Стаття 233. Невиконання наказу

а) Невиконання наказу начальника, вчинене при відсутності ознак, вказаних у пункті "а" статті 232 цього Кодексу, —

карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до трьох років.

б) Те саме діяння при наявності пом'якшуючих обставин —

тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних Сил.

в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, вчинене у воєнний час або в бойовій обстановці, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

( Стаття 233 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )

Стаття 234. Опір начальникові або примушення його до порушення службових обов'язків

а) Опір начальникові, а також іншій особі, що виконує покладені на неї обов'язки по військовій службі, або примушення їх до порушення цих обов'язків —

карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років.

б) Ті самі діяння, вчинені групою осіб або з застосуванням зброї, або коли вони спричинили тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

в) Діяння, передбачені пунктом "б" цієї статті, якщо вони зв'язані з умисним вбивством начальника або іншої особи, що виконує обов'язки по військовій службі, або коли вони були вчинені у воєнний час чи в бойовій обстановці, —

караються довічним позбавленням волі або позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.

( Стаття 234 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

Стаття 235. Погроза начальникові

а) Погроза вбивством, заподіянням тілесних ушкоджень або нанесенням побоїв начальникові в зв'язку з виконанням ним обов'язків по військовій службі —

карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до трьох років.

б) Те саме діяння при пом'якшуючих обставинах —

тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних Сил.

в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, вчинене у воєнний час або в бойовій обстановці, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

( Стаття 235 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )

Стаття 236. Насильницькі дії щодо начальника

а) Нанесення тілесних ушкоджень або побоїв начальникові в зв'язку з виконанням ним обов'язків по військовій службі —

карається позбавленням волі на строк від двох до десяти років.

б) Ті самі діяння, вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, —

караються довічним позбавленням волі або позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.

( Стаття 236 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

Стаття 237. Образа підлеглим начальника або начальником підлеглого

Образа насильницькою дією підлеглим начальника, а так само начальником підлеглого —

карається позбавленням волі на строк від шести місяців до п'яти років.

( Стаття 237 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10 від 12.01.83; N 6591-10 від 29.02.84 )

Стаття 238. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями при відсутності між ними відносин підлеглості

а) Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями при відсутності між ними відносин підлеглості, яке виразилося в нанесенні побоїв чи іншому насильстві, —

карається позбавленням волі на строк до двох років.

б) Те саме діяння, вчинене щодо кількох осіб, або таке, що спричинило заподіяння потерпілому менш тяжкого або легкого тілесного ушкодження, —

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті, вчинені групою осіб або з застосуванням зброї, а так само такі, що спричинили тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк до дванадцяти років.

( Стаття 238 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10 від 12.01.83; N 6591-10 від 29.02.84 )

Стаття 239. Самовільна відлучка

а) Самовільна відлучка з частини або з місця служби військовослужбовця строкової служби, а так само нез'явлення його в строк без поважних причин на службу при увільненні з частини, при призначенні, переводі, з відрядження, з відпустки або з лікувального закладу тривалістю понад одну добу, але не більше трьох діб, або хоч і менше доби, але вчинена повторно протягом трьох місяців, —

караються направленням в дисциплінарний батальйон на строк від трьох місяців до двох років.

б) Ті самі діяння, вчинені у воєнний час, —

караються позбавленням волі на строк від двох до десяти років.

в) Діяння, передбачені пунктом "а" цієї статті, вчинені військовослужбовцем, який відбуває покарання в дисциплінарному батальйоні, —

караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох років.

г) Діяння, передбачені пунктом "а" цієї статті, при пом'якшуючих обставинах —

тягнуть застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних Сил.

( Стаття 239 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР 26.04.65 ( 317а-06 ); N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )

Стаття 240. Самовільне залишення частини або місця служби

а) Самовільне залишення частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, а так само нез'явлення його в строк без поважних причин на службу при увільненні з частини, при призначенні, переводі, з відрядження, з відпустки або з лікувального закладу тривалістю понад три доби, але не більше місяця, —

караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років.

б) Самовільне залишення частини або місця служби особою офіцерського складу, прапорщиком, мічманом чи військовослужбовцем надстрокової служби, а так само нез'явлення їх в строк на службу без поважних причин тривалістю понад десять діб, але не більше місяця, або хоч і менше десяти діб, але більше трьох діб, вчинені повторно на протязі року, —

караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років.

в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті, якщо самовільна відсутність тривала понад місяць, —

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

г) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті, вчинені у воєнний час, якщо самовільна відсутність тривала понад одну добу, —

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

( Стаття 240 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3130-08 від 14.10.74; N 6591-10 від 29.02.84 )

Стаття 241. Дезертирство

а) Дезертирство, тобто залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а так само нез'явлення з тією ж метою на службу при призначенні, переводі, з відрядження, з відпустки або з лікувального закладу, вчинене військовослужбовцем строкової служби, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

б) Ті самі діяння, вчинені у воєнний час,—

караються довічним позбавленням волі або позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

в) Дезертирство, вчинене особою офіцерського складу, прапорщиком, мічманом або військовослужбовцем надстрокової служби, —

карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років.

г) Те саме діяння, вчинене у воєнний час, —

карається довічним позбавленням волі або позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

( Стаття 241 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3130-08 від 14.10.74, Законом N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

Стаття 242. Самовільне залишення частини в бойовій обстановці

Самовільне залишення частини або місця служби в бойовій обстановці, незалежно від тривалості, —

карається довічним позбавленням волі або позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

( Стаття 242 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

Стаття 243. Ухилення від військової служби шляхом членоушкодження або іншим способом

а) Ухилення військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом заподіяння собі якогось покалічення (членоушкодження) або шляхом симуляції хвороби, підробки документів чи іншого обману, а так само відмова від несення обов'язків військової служби —

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

б) Ті самі діяння, вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, —

караються довічним позбавленням волі або позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

( Стаття 243 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

Стаття 244. Промотання або втрата військового майна

а) Продаж, застава або передача в користування військовослужбовцем строкової служби виданих йому для особистого користування предметів обмундирування чи спорядження (промотання), а так само втрата або зіпсування цих предметів внаслідок порушення правил їх зберігання —

караються направленням у дисциплінарний батальйон на строк від трьох місяців до одного року.

б) Ті самі діяння при пом'якшуючих обставинах —

тягнуть застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних Сил.

в) Діяння, передбачені пунктом "а" цієї статті, вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, —

караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років.

г) Втрата або зіпсування ввірених для службового користування зброї, боєприпасів, засобів пересування, предметів технічного постачання або іншого військового майна внаслідок порушення правил їх зберігання —

карається позбавленням волі на строк від одного року до трьох років.

д) Діяння, передбачені пунктом "г" цієї статті, вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, —

караються позбавленням волі на строк від двох до семи років. ( Стаття 244 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )

Стаття 245. Умисне знищення або пошкодження військового майна

а) Умисне знищення або пошкодження зброї, боєприпасів, засобів пересування, військової техніки чи іншого військового майна, при відсутності ознак особливо небезпечного державного злочину, —

карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років.

б) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

в) Діяння, передбачене пунктом "б" цієї статті, вчинене у воєнний час або в бойовій обстановці, —

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років або довічним позбавленням волі.

( Стаття 245 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

Стаття 245-1. Порушення правил поводження із зброєю, а також з речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих

а) Порушення правил поводження із зброєю, а також боєприпасами, вибуховими, радіоактивними та іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих, яке спричинило заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень, —

карається позбавленням волі на строк до трьох років.

б) Те саме діяння, яке спричинило заподіяння тілесних ушкоджень кільком особам або смерть потерпілого, —

карається позбавленням волі на строк від одного року до десяти років.

в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, яке спричинило загибель кількох осіб чи інші тяжкі наслідки, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.

( Кодекс доповнено статтею 245-1 згідно з Указом ПВР N 6591-10 від 29.02.84 )

Стаття 246. Порушення правил водіння або експлуатації машин

Порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило нещасні випадки з людьми або інші тяжкі наслідки, —

карається позбавленням волі на строк від двох до десяти років.

Стаття 247. Порушення правил польотів або підготовки до них

Порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Стаття 248. Порушення правил кораблеводіння

Порушення правил кораблеводіння, що спричинило загибель або серйозні пошкодження корабля, людські жертви чи інші тяжкі наслідки, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

Стаття 249. Порушення статутних правил караульної служби

а) Порушення статутних правил караульної (вахтової) служби і виданих на розвиток цих правил наказів і розпоряджень —

карається позбавленням волі на строк до трьох років.

б) Те саме діяння при пом'якшуючих обставинах —

тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних Сил.

в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, що спричинило шкідливі наслідки, для запобігання яким призначено даний караул (вахту), —

карається позбавленням волі на строк від одного року до десяти років.

г) Порушення статутних правил патрулювання, що спричинило шкідливі наслідки, для запобігання яким призначено даний патруль, —

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

д) Діяння, передбачені пунктами "а" і "г" цієї статті, вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, —

караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.

е) Діяння, передбачене пунктом "в" цієї статті, вчинене у воєнний час або в бойовій обстановці, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років або довічним позбавленням волі.

( Стаття 249 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 26.04.65 ( 317а-06 ); N 4571-10 від 12.01.83; N 6591-10 від 29.02.84, Законами N 2468-12 від 17.06.92, N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

Стаття 250. Порушення правил несення прикордонної служби

а) Порушення правил несення прикордонної служби особою, яка входить до складу наряду по охороні державного кордону України, —

карається позбавленням волі на строк від одного року до трьох років.

б) Те саме діяння при пом'якшуючих обставинах —

тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних Сил.

в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, що спричинило тяжкі наслідки, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

( Стаття 250 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )

Стаття 251. Порушення правил несення бойового дежурства

а) Порушення правил несення бойового дежурства (бойової служби) по своєчасному виявленню і відбиттю раптового нападу на Україну або по захисту і забезпеченню безпеки —

карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років.

б) Те саме діяння при пом'якшуючих обставинах —

тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних Сил.

в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, що спричинило тяжкі наслідки, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

г) Діяння, передбачені пунктами "а" і "в" цієї статті, вчинені у воєнний час, —

караються довічним позбавленням волі або позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.

( Стаття 251 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 26.04.65 ( 317а-06 ); N 4571-10 від 12.01.83; N 6491-10 від 29.02.84, Законами N 2468-12 від 17.06.92, N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

Стаття 252. Порушення статутних правил внутрішньої служби

а) Порушення особою, яка входить у добовий наряд частини (крім караулу і вахти), статутних правил внутрішньої служби —

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести місяців.

б) Те саме діяння при пом'якшуючих обставинах —

тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних Сил.

в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, якщо воно спричинило шкідливі наслідки, запобігання яким входило в обов'язок даної особи, —

карається позбавленням волі на строк від шести місяців до двох років.

г) Діяння, передбачене пунктом "в" цієї статті, вчинене у воєнний час або в бойовій обстановці, —

карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років.

( Стаття 252 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )

Стаття 253. Розголошення військової таємниці або втрата документів, що містять військову таємницю

а) Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, при відсутності ознак зради батьківщини, —

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

б) Втрата документів, що містять відомості військового характеру, які становлять державну таємницю, або предметів, відомості про які становлять державну таємницю, особою, якій ці документи або предмети були довірені, якщо втрата стала результатом порушення встановлених правил поводження з зазначеними документами або предметами, —

карається позбавленням волі на строк від одного року до трьох років.

в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

г) Розголошення військових відомостей, які не підлягають оголошенню, але не становлять державної таємниці, —

карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до одного року.

д) Діяння, передбачене пунктом "г" цієї статті, при пом'якшуючих обставинах —

тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних Сил.

( Стаття 253 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )

Стаття 254. Зловживання військової посадової особи владою чи посадовим становищем

а) Зловживання військової посадової особи владою чи посадовим становищем, вчинене з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб, якщо воно завдало істотної шкоди, - карається позбавленням волі на строк до п'яти років. б) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті, вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

_____________________________
Примітка. Під військовими посадовими особами розуміються
військові начальники, а так само інші
військовослужбовці, які займають постійно чи
тимчасово посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих або
адміністративно-господарських обов'язків, або
виконують такі обов'язки за спеціальним дорученням
повноважного командування.
У статтях 254, 254-1, 254-2, 254-3 цього Кодексу
істотною шкодою, якщо вона полягає в заподіянні
матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в
п'ять і більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян, а тяжкими наслідками за тієї
ж умови вважається шкода, яка в двадцять п'ять і
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян.

( Стаття 254 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10 від 12.01.83; N 6591-10 від 29.02.84, Законами N 282/95-ВР від 11.07.95, N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

Стаття 254-1. Халатне ставлення до служби

а) Халатне ставлення військової посадової особи до служби, яке завдало істотної шкоди, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років.

б) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті, вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, -

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

( Кодекс доповнено статтею 254-1 згідно з Указом ПВР N 6591-10 від 29.02.84, із змінами, внесеними згідно з Законами N 2468-12 від 17.06.92, N 282/95-ВР від 11.07.95 )

Стаття 254-2. Перевищення військовою посадовою особою влади чи посадових повноважень

а) Незаконне використання транспортних засобів, споруджень чи іншого військового майна або незаконне використання підлеглого для особистих послуг чи послуг іншим особам, а так само інше перевищення військовою посадовою особою влади чи посадових повноважень, крім передбаченого пунктом "б" цієї статті, якщо ці дії завдали істотної шкоди, -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

б) Застосування нестатутних методів впливу щодо підлеглого, або перевищення дисциплінарної влади, якщо ці дії завдали істотної шкоди, а так само застосування насильства щодо підлеглого, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

в) Діяння, передбачене пунктом "б" цієї статті, вчинене із застосуванням зброї, а так само діяння, передбачене пунктами "а" чи "б" цієї статті, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

г) Діяння, передбачене пунктами "а", "б" або "в" цієї статті, вчинене у воєнний час або в бойовій обстановці, -

карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

( Кодекс доповнено статтею 254-2 згідно з Законом N 282/95-ВР від 11.07.95; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

Стаття 254-3. Бездіяльність військової влади

а) Умисне неприпинення злочину, що вчиняється підлеглим, або непорушення військовою посадовою особою, що є органом дізнання, кримінальної справи щодо підлеглого, який вчинив злочин, а так само інше умисне невиконання військовою посадовою особою дій, які вона за своїми посадовими обов'язками повинна була виконати, якщо це завдало істотної шкоди, -

карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

б) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті, вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

( Кодекс доповнено статтею 254-3 згідно з Законом N 282/95-ВР від 11.07.95;із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

Стаття 255. Здача або залишення ворогові засобів ведення війни

Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а так само не викликане бойовою обстановкою залишення ворогові укріплень, бойової техніки та інших засобів ведення війни, якщо зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років або довічним позбавленням волі.

( Стаття 255 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

Стаття 256. Залишення гинучого військового корабля

а) Залишення гинучого військового корабля командиром, який не виконав до кінця своїх службових обов'язків, а так само особою із складу команди корабля без належного на те розпорядження командира —

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

б) Те саме діяння, вчинене у воєнний час або в бойовій обстановці, —

карається довічним позбавленням волі або позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

( Стаття 256 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

Стаття 257. Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю

Самовільне залишення поля бою під час бою або відмова під час бою діяти зброєю —

карається довічним позбавленням волі або позбавленням волі строком на п'ятнадцять років.

( Стаття 257 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

Стаття 258. Добровільна здача в полон

Добровільна здача в полон через боягузтво або малодушність —

карається довічним позбавленням волі або позбавленням волі строком на п'ятнадцять років.

( Стаття 258 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

Стаття 259. Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні

а) Добровільна участь військовослужбовця, який перебуває в полоні, у роботах, що мають воєнне значення, або в інших заходах, які завідомо можуть завдати шкоди Україні або союзним з нею державам, при відсутності ознак зради батьківщини, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

б) Насильство над іншими військовополоненими або жорстоке поводження з ними з боку військовополоненого, який перебуває на становищі старшого, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

в) Вчинення військовослужбовцем, який перебуває в полоні, дій, спрямованих на шкоду іншим військовополоненим, з корисливих мотивів або з метою забезпечення поблажливого до себе ставлення з боку ворога —

карається позбавленням волі на строк від одного року до трьох років.

( Стаття 259 із змінами, внесеними згідно з Законом N 2468-12 від 17.06.92)

Стаття 260. Мародерство

Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих і поранених (мародерство), —

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років або довічним позбавленням волі.

( Стаття 260 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

Стаття 261. Насильство над населенням у районі воєнних дій

Розбій, протизаконне знищення майна, насильство, а так само протизаконне відібрання майна під приводом воєнної необхідності, вчинювані щодо населення в районі воєнних дій, —

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років або довічним позбавленням волі.

( Стаття 261 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )

Стаття 262. Погане поводження з військовополоненими

а) Погане поводження з військовополоненими, яке мало місце неодноразово або зв'язане з особливою жорстокістю, або спрямоване проти хворих і поранених, а так само недбале виконання обов'язків щодо хворих і поранених особами, на яких покладено лікування їх і піклування про них, при відсутності ознак більш тяжкого злочину, —

караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох років.

б) Погане поводження з військовополоненими без зазначених обтяжуючих обставин —

тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних Сил.

( Стаття 262 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )

Стаття 263. Незаконне носіння знаків Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та зловживання ними

Носіння в районі воєнних дій знаків Червоного Хреста або Червоного Півмісяця особами, які не мають на те права, а так само зловживання у воєнний час прапорами або знаками Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, або пофарбуванням, присвоєним транспортним засобам санітарної евакуації, —

караються позбавленням волі на строк від трьох місяців до одного року.

Додаток

ПЕРЕЛІК майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком

I. Не підлягають конфіскації такі види майна та предмети, що належать засудженому на правах особистої власності чи є його часткою у спільній власності, необхідні для засудженого та осіб, які перебувають на його утриманні:

( Із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 7194-10 від 22.06.84)

1. Жилий будинок з господарськими будівлями в сільській місцевості, якщо засуджений та його сім'я постійно в ньому проживають.

2. Носильні речі та предмети домашнього вжитку, необхідні засудженому і особам, які перебувають на його утриманні:

а) одяг — на кожну особу: одне літнє або осіннє пальто, одне зимове пальто або кожух, один зимовий костюм (для жінок — два зимових плаття), один літній костюм (для жінок — два літніх плаття), головні убори по одному на кожний сезон. Для жінок, крім того, дві літні хустки і одна тепла хустка (або шаль);

б) взуття в кількості однієї пари шкіряної, однієї пари гумової і пари валянок на кожну особу;

в) білизна у кількості двох змін на кожну особу;

г) постіль (матрац, подушка, дві простині, дві наволочки, ковдра) і два особистих рушники на кожну особу;

д) необхідний кухонний посуд;

е) меблі — по одному ліжку та стільцю (або табуретці) на кожну особу, один стіл, одна шафа і одна скриня на сім'ю;

ж) всі дитячі речі.

3. Продукти харчування, потрібні для особистого споживання засудженому, членам його сім'ї та особам, які перебувають на його утриманні, — на три місяці, а для осіб, які займаються сільським господарством, — до нового врожаю.

4. Паливо, потрібне засудженому, членам його сім'ї та особам, які перебувають на його утриманні, для готування їжі та обігрівання приміщення на протязі шести місяців.

5. Одна корова, а при відсутності корови — одна телиця; коли немає ні корови, ні телиці — одна коза, вівця чи свиня — у осіб, які займаються сільським господарством.

6. Корм для худоби, яка не підлягає конфіскації, — в кількості, потрібній до вигону худоби на пасовище або до збору нових кормів.

7. Насіння, потрібне для чергових посівів (осіннього і весняного), та незнятий урожай — у осіб, які займаються сільським господарством.

8. Сільськогосподарський інвентар — у осіб, які займаються сільським господарством.

9. Знаряддя особистої кустарної і ремісничої праці, а також потрібні для особистих професійних занять засудженого інструменти, приладдя і книги, за винятком випадків, коли суд позбавив засудженого права займатися даною діяльністю.

10. Пайові внески до кооперативних організацій (крім дачнобудівних кооперативів) та колгоспів. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83 )

———————————————————
 Примітка. Пайові внески до житлобудівних кооперативів можуть бути
конфісковані в разі, коли спорудження будинку ще не
закінчено.

II. В разі конфіскації частки засудженого в спільному майні колгоспного двору чи господарства громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю в сільському господарстві, розмір його частки визначається після виключення з цього майна того, що не підлягає конфіскації.

( Із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10 від 12.01.83 )

Додаток 2

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 55/97-ВР від 07.02.97, ВВР 1997, N 14, ст.114 )

ЗАКОН УКРАЇНИ

(прийнятий 17.06.92 N 2467-12 (Від. 35, ст.510)

Про порядок застосування кримінальних покарань і заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Встановити, що надалі до прийняття Верховною Радою України нових Кримінального, Кримінально-процесуального, Цивільного процесуального кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлені чинним законодавством штрафи як міра кримінального покарання і захід адміністративного стягнення, крім передбачених статтями 121, 121-1, 122, 122-1, 122-2, 123, 124, 124-1, 125, 126, 127, 128, 128-1, частинами першими і другими статей 129, 130 і 131, частиною другою статті 132, статтями 139, 140, 186-1 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення та статтею 62, частинами першою і другою статті 66, частинами першими статей 68-1 і 75, статтею 76, частиною другою статті 77-1, частиною першою статті 80, статтею 187-2, частиною першою статті 215, статтями 215-2, 215-3, 215-4 Кримінального кодексу Української РСР, підлягають застосуванню у десятикратному розмірі.

Штрафи, передбачені статтями 121, 121-1, 122, 122-1, 122-2, 123, 124, 124-1, 125, 126, 127, 128, 128-1, частинами першими і другими статей 129, 130 і 131, частиною другою статті 132, статтями 139, 140 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення та частиною першою статті 215, статтями 215-2, 215-3 і 215-4 Кримінального кодексу Української РСР, підлягають застосуванню у трикратному розмірі.

2. Встановити, що співвідношення між визначеними у статті 1 цього Закону розмірами штрафів та існуючим на день його прийняття мінімальним розміром заробітної плати є постійним і у разі наступної зміни цього розміру зберігається.

3. Цей Закон набирає чинності з моменту його прийняття.

( ст.1 - ст.146 ( 2001-05 ) ( Додатки ( 2003-05 )