Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Указ
Номер: 1593-IX
Прийняття: 22.12.1976
Видавники: Президія Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки

У К А З ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення змін до деяких законодавчих актів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1977, N 1, ст. 3 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131

- набуває чинності з 01.09.2001 N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

Відповідно до указів Президії Верховної Ради СРСР від 30 листопада 1976 року "Про угоди з валютними цінностями на території СРСР" та "Про відповідальність за незаконні операції з іноземною валютою та платіжними документами" Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:

Внести такі зміни до законодавчих актів Української РСР:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

4. Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 25 серпня 1970 року "Про внесення доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР" ( 2984-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1970 р., N 36, ст. 285) в частині доповнення Кримінального кодексу Української РСР статтею 154-2 та доповнення статті 111 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР визнати таким, що втратив чинність.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 22 грудня 1976 р.
N 1593-IX