Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Указ
Номер: 9166-XI
Прийняття: 04.05.1990
Видавники: Президія Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки

У К А З ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1990, N 20, ст.313 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

Відповідно до Закону СРСР від 2 листопада 1989 року "Про відповідальність за неповагу до суду" Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:

Внести такі зміни і доповнення до таких законодавчих актів Української РСР:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст.ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33 ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст.ст. 59, 60, N 12, ст. 194, N 18, ст. 278):

1. Доповнити Кодекс статтями 185-3, 185-4, 185-5 і 185-6 такого змісту:

"С т а т т я 185-3. Прояв неповаги до суду

Неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до ста карбованців або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Злісне ухилення експерта, перекладача від явки в суд -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців.

С т а т т я 185-4. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів попереднього слідства або дізнання

Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів попереднього слідства або дізнання -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців.

С т а т т я 185-5. Перешкодження явці до суду народного засідателя

Перешкодження службовою особою під будь-яким приводом явці до суду народного засідателя для виконання покладених на нього обов'язків -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі до ста карбованців.

С т а т т я 185-6. Невжиття заходів по окремій ухвалі (постанові) суду або поданню судді, прокурора, слідчого, органу дізнання

Залишення службовою особою без розгляду окремої ухвали (постанови) суду або подання судді чи невжиття заходів до усунення зазначених у них порушень закону, а так само несвоєчасна відповідь на окрему ухвалу (постанову) або подання судді -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до ста карбованців.

Залишення службовою особою без розгляду подання прокурора, слідчого, органу дізнання щодо усунення причин та умов, які сприяли вчиненню злочину, або несвоєчасна відповідь на подання -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі до ста карбованців".

2. У статті 221 і частині першій статті 294 цифри "185, 185-1, 185-2" замінити цифрами "185 - 185-6".

3. Частину першу статті 255 доповнити пунктами 3-3 і 3-4 такого змісту:

"3-3) секретар судового засідання, секретар суду (статті 185-3, 185-5, частина перша статті 185-6);

3-4) слідчий, особа, яка провадить дізнання, секретар прокуратури (стаття 185-4, частина друга статті 185-6)".

4. Пункт 1 частини другої статті 262 після слів "чи вимозі працівника міліції, народного дружинника, а також військовослужбовця" доповнити словами "при прояві неповаги до суду".

5. Частину третю статті 263 після слів "вуличних походів і демонстрацій" доповнити словами "або проявили неповагу до суду".

6. Частину другу статті 268 після цифр "185-1" доповнити словами і цифрами "частиною першою статті 185-3".

7. У частині другій статті 277 слово і цифри "і 185" замінити цифрами і словами "185 і частиною першою статті 185-3".

8. У частині першій статті 328 слово і цифри "і 185-1" замінити цифрами і словами "185-1 і частиною першою статті 185-3".

{ Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

( Розділ IV втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 4 травня 1990 року
N 9166-XI