Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Указ
Номер: 1527-VIII
Прийняття: 29.03.1973
Видавники: Президія Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки

У К А З ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1973, N 15, ст.110 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 - набуває чинності з 01.09.2001 N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356 - набуває чинності з 01.01.2004 Законом N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511 }

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р., N 26, ст. 221) Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

( Стаття 3 втратила чинність на підставі Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )

4. Внести доповнення і зміни до таких законодавчих актів Української РСР:

а) до Закону від 15 липня 1971 року "Про районну Раду депутатів трудящих Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., N 29, ст. 242):

доповнити пункт "є" статті 41 Закону після слова "неповнолітніх" словами "і комісії по боротьбі з пияцтвом";

доповнити частину першу статті 73 Закону після слова "неповнолітніх" словами "і по боротьбі з пияцтвом", замінити в цій же частині слова "адміністративних і спостережних" словами "адміністративної і спостережної";

б) до Закону від 15 липня 1971 року "Про міську, районну в місті Раду депутатів трудящих Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., N 29, ст. 243):

доповнити пункт "є" статті 43 Закону після слова "неповнолітніх" словами "і комісії по боротьбі з пияцтвом";

доповнити частину першу статті 74 Закону після слова "неповнолітніх" словами "і по боротьбі з пияцтвом", замінити в цій же частині слова "адміністративних і спостережних" словами "адміністративної і спостережної";

в) до Закону від 2 липня 1968 року "Про сільську Раду депутатів трудящих Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1968 р., N 28, ст. 177):

доповнити статтю 24 пунктом "м" такого змісту:

"м) утворює в разі необхідності, з дозволу виконавчого комітету вищестоящої Ради депутатів трудящих, при виконавчому комітеті сільської Ради комісію по боротьбі з пияцтвом для координації діяльності державних і громадських організацій, спрямованої на боротьбу з пияцтвом, а також для розробки і здійснення заходів по запобіганню пияцтву і припиненню його проявів; здійснює контроль за її діяльністю";

доповнити пункт "є" статті 34 після слів "адміністративної комісії" словами "та комісії по боротьбі з пияцтвом";

г) до Закону від 2 липня 1968 року "Про селищну Раду депутатів трудящих Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1968 р., N 28, ст. 178):

доповнити статтю 24 пунктом <м> такого змісту:

"м) утворює в разі необхідності, з дозволу виконавчого комітету вищестоящої Ради депутатів трудящих, при виконавчому комітеті селищної Ради комісію по боротьбі з пияцтвом для координації діяльності державних і громадських організацій, спрямованої на боротьбу з пияцтвом, а також для розробки і здійснення заходів по запобіганню пияцтву і припиненню його проявів; здійснює контроль за її діяльністю";

доповнити пункт "є" статті 34 після слів "адміністративної комісії" словами "та комісії по боротьбі з пияцтвом";

{ Пункт "д" статті 4 втратив чинність на підставі Закону N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 }

е) до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 2 жовтня 1968 року "Про посилення адміністративної відповідальності за порушення правил руху по вулицях міст, населених пунктів і шляхах та правил користування транспортними засобами" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1968 р., N 41, ст. 272):

доповнити частину першу статті 1 Указу після слів "стані сп'яніння" словами "підлягають штрафу в розмірі від десяти до тридцяти карбованців і";

частину другу цієї статті викласти в такій редакції:

"Повторне, протягом п'яти років після закінчення строку позбавлення права на керування транспортними засобами, керування ними в стані сп'яніння тягне за собою штраф у розмірі від десяти до п'ятдесяти карбованців з позбавленням права на керування транспортними засобами на строк від двох до п'яти років>;

статтю 5 викласти в такій редакції:

"5. Керування автомототранспортним або міським електротранспортним засобом, трактором чи іншою самохідною машиною в стані сп'яніння особою, яка не має прав водія, тягне за собою штраф у розмірі до п'ятдесяти карбованців";

у статтях 10 і 15 слова "відділу (відділення) міліції" і "відділом (відділенням) міліції" замінити відповідно словами "відділу внутрішніх справ" і "відділом внутрішніх справ";

у частині першій статті 16 слова "відділів (відділень) міліції", "охорони громадського порядку" і "частиною 2 статті 1" замінити відповідно словами "відділів внутрішніх справ", "внутрішніх справ" і "статтею 1";

частину другу цієї статті викласти в такій редакції:

"Суд, розглянувши скаргу на накладення штрафу і позбавлення права на керування транспортними засобами, виносить постанову. Якщо дії відділу (відділення) Державної автомобільної інспекції, відділу внутрішніх справ виконавчого комітету районної, міської Ради депутатів трудящих є законними, суд відмовляє в задоволенні скарги. Якщо суд визнає скаргу обгрунтованою, він скасовує постанову відділу (відділення) Державної автомобільної інспекції, відділу внутрішніх справ виконавчого комітету районної, міської Ради депутатів трудящих про накладення штрафу і позбавлення права на керування транспортними засобами або зменшує суму штрафу і строк позбавлення цього права";

доповнити частину третю статті 16 після слів "депутатів трудящих про" словами "накладення штрафу і" та замінити в цій частині слова "відділу (відділення) міліції" словами "відділу внутрішніх справ".

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 29 березня 1973 р.
N 1527-VIII.