Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2547-XII
Прийняття: 07.07.1992
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу Української РСР і Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 39, ст.570 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 2548-XII ( 2548-12 ) від 07.07.92, ВВР, 1992, N 39, ст.571 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12,

N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

III. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) ( Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі доповнення і зміни:

1. У статті 51:

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"Дрібне розкрадання державного або колективного майна, що призвело до розукомплектування автомобілів, тракторів, сільськогосподарської та іншої техніки при перевезенні залізничним, водним та іншим транспортом, а також у місцях постійного або тимчасового зберігання, -

тягне за собою накладення штрафу від одного до чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

у частині третій слова "не перевищує п'ятдесяти карбованців" замінити словами "не перевищує мінімального розміру заробітної плати, встановленого законодавством України".

2. У статті 125 слова і цифри "частиною першою статті 129" замінити словами і цифрами "частинами першою і другою статті 129".

3. У статті 160-2 слова "якщо розмір наживи не перевищує трьохсот карбованців" замінити словами "якщо розмір цього прибутку не перевищує семи з половиною мінімальних розмірів заробітної плати".

4. Статтю 177-1 виключити.

5. Доповнити Кодекс статтею 212-1 такого змісту:

"Стаття 212-1. Повідомлення неправдивих відомостей органам загсу

Утаювання обставин, що перешкоджають одруженню, або повідомлення завідомо неправдивих відомостей органам запису актів громадянського стану -

тягне за собою накладення штрафу до двох мінімальних розмірів заробітної плати".

6. У статті 218:

частину першу після цифр "212" доповнити цифрами "212-1";

частину другу після цифр "211-2 - 211-6" доповнити цифрами "212-1".

7. Пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:

"органів запису актів громадянського стану (стаття 212-1)".

8. Із частин першої і другої статті 218, статті 219 та пункту 1 частини першої статті 255 цифри "177-1" виключити.

IV. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 26 січня 1983 року "Про затвердження Положення про виховно-трудовий профілакторій";

Постанову Президії Верховної Ради Української РСР від 3 січня 1985 року "Про порядок застосування статті 214 Кримінального кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1985 р., N 3, ст.86).

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 7 липня 1992 року
N 2547-XII