Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1945-III
Прийняття: 14.09.2000
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення правил про валютні операції

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 43, ст.368 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України такі зміни:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 вересня 2000 року
N 1945-III