Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Указ
Номер: 4452-XI
Прийняття: 21.08.1987
Видавники: Президія Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки
                             

                             

У К А З ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987, N 35, ст. 674 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3177-XII ( 3177-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 24, ст.257 N 649/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.40 Постановою ВР N 245/94-ВР від 15.11.94, ВВР, 1994, N 49, ст.432 ) Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 - набуває чинності 01.09.2001 N 2947-III ( 2947-14 ) від 10.02.2002, ВВР, 2002, N 21-22, ст.135 - набуває чинності 01.01.2004 Законом N 407-IV ( 407-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 7, ст.70 Кодексами N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356 N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 Законом N 2215-IX ( 2215-20 ) від 21.04.2022 }

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 22 червня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР" і з метою припинення поширення наркоманії і токсикоманії Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:

Внести до законодавчих актів Української РСР такі зміни і доповнення:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

( Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )

( Розділ IV втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

( Розділ V втратив чинність з 01.01.2004 року на підставі Сімейного Кодексу N 2947-III ( 2947-14 ) від 10.02.2002 )

VI. У Кодексі Української РСР про адміністративні
правопорушення ( 80731-10) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553, N 44,
ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057;
1987 р., N 25, ст. 453, 454):

1) доповнити Кодекс статтями 106-1 і 106-2 такого змісту:

"С т а т т я 106-1. Невжиття заходів до забезпечення охорони наркотиковмісних рослин, їх післяжнивних залишків і відходів виробництва

Невжиття заходів до забезпечення встановленого режиму охорони посівів конопель та олійного маку, місць зберігання і переробки врожаю цих культур, а так само невжиття заходів до знищення післяжнивних залишків і відходів виробництва, що містять наркотичні речовини, -

тягнуть за собою накладення штрафу на службових осіб у розмірі до ста карбованців.

С т а т т я 106-2. Незаконні посів або вирощування олійного маку чи конопель

Незаконні посів або вирощування олійного маку, а також конопель, крім заборонених до вирощування індійських, південних маньчжурських, південних чуйських, південних архонських і південних краснодарських, -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від двадцяти до ста карбованців";

2) статтю 44 викласти в такій редакції:

"С т а т т я 44. Незаконні придбання або зберігання наркотичних засобів у невеликих розмірах чи вживання наркотичних засобів без призначення лікаря

Незаконні придбання або зберігання без мети збуту наркотичних засобів у невеликих розмірах, а так само вживання наркотичних засобів без призначення лікаря -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до ста карбованців або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, а у виняткових випадках, якщо за обставинами справи і з урахуванням особи порушника застосування цих заходів буде визнано недостатнім, - адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Особа, яка добровільно здала наркотичний засіб, що був у неї у невеликих розмірах, який вона придбала або зберігала без мети збуту, а так само яка добровільно звернулася до медичного заклдау за поданням медичної допомоги в зв'язку з вживанням наркотичних засобів без призначення лікаря, звільняється від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею";

3) у частині четвертій статті 184 слова "наркотичних речовин" і "до тридцяти карбованців" замінити відповідно словами "наркотичних засобів" і "від тридцяти до п'ятдесяти карбованців";

4) у статті 188 слова "інших речовин, що мають одурманюючу дію" замінити словами "інших засобів, що викликають одурманювання";

5) у частині першій статті 218 цифри "96 - 106" замінити цифрами "96 - 106-2";

6) у статті 221 слово і цифри, "статтями 51" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44, статтями 51";

7) у статті 222:

у частині першій слова "наркотичних речовин" замінити словами "наркотичних засобів", а слово і цифри "стаття 44" замінити словами і цифрами "частина перша статті 44";

в абзаці першому пункту 1 частини другої слово і цифри "статтею 44" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44";

в абзаці третьому пункту 1 частини другої слово і цифри "статтями 176" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44, статтями 176";

8) у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці другому слово і цифри "статті 49" замінити словами і цифрами "частина перша статті 44, статті 49", а цифри "92" замінити цифрами "92, 106-1, 106-2";

в абзаці третьому цифри "104" замінити цифрами "104, 106-1, 106-2";

в абзаці десятому цифри "105, 106" замінити цифрами "105 - 106-2";

9) у частині другій статті 268 слово і цифри "статтями 51" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44, статтями 51";

10) частину другу статті 277 після слів "правопорушеня, передбачені" доповнити словами і цифрами "частиною першою статті 44";

11) у частині першій статті 294 слово і цифри "статтями 51" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44, статтями 51";

12) у частині першій статті 328 слово і цифри "статтею 173" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 44, статтею 173".

( Розділ VII втратив чинність на підставі Постанови ВР N 245/94-ВР від 15.11.94 )

{ Розділ VIII не застосовується на території України згідно із Законом N 2215-IX ( 2215-20 ) від 21.04.2022 }

VIII. У пункті "є" частини першої статті 3 Положення про
громадських вихователів неповнолітніх, затвердженого Указом
Президії Верховної Ради Української РСР від 26 серпня 1967 року
( 284-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1967 р., N 34, ст. 243;
1985 р., N 44, ст. 1055) слова "наркотичні або психотропні
речовини" замінити словами "наркотичні, лікарські та інші засоби,
що викликають одурманювання".

( Розділ IX втратив чинність на підставі Закону N 649/97-ВРвід 19.11.97 )

( Розділ X втратив чинність на підставі Закону N 3177-XII ( 3177-12 ) від 05.05.93 )

( Розділ XI втратив чинність на підставі Закону N 649/97-ВРвід 19.11.97 )

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 21 серпня 1987 р.
N 4452-XI