Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 1483-III
Прийняття: 22.02.2000
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 17, ст.123 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Кримінального ( 2001-05, 2002-05 ), Кримінально-процесуального ( 1001-05, 1003-05 ) та Виправно-трудового ( 3325-07 ) кодексів України такі зміни:

{ Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 }

II. Перегляд вироків у справах щодо осіб, засуджених до смертної кари, вироки щодо яких на час набрання чинності цим Законом не було виконано, здійснюється судом, який постановив вирок.

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 лютого 2000 року
N 1483-III