Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 774
Прийняття: 26.09.2018
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2018 р. № 774
Київ

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 916 від 06.11.2019
№ 489 від 19.05.2021}

Відповідно до статті 6 Закону України “Про охорону прав на сорти рослин” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2018 р. № 774

ПОРЯДОК
ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

{У тексті Порядку слово “Мінагрополітики” замінено словом “Мінекономіки” згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019}

{У тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінено словом “Мінагрополітики” згідно з Постановою КМ № 489 від 19.05.2021}

1. Цей Порядок визначає механізм ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (далі - Реєстр).

2. Реєстр містить сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, які постійно зберігаються на електронному та паперовому носії.

Мінагрополітики забезпечує ведення Реєстру та можливість інтеграції з іншими державними реєстрами з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, відповідає за збереження даних та захист від несанкціонованого доступу.

3. До Реєстру вносяться такі відомості про сорт рослин:

зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами);

назва сорту рослин (українською мовою та мовою заявника);

ім’я автора (авторів);

номер та дата подання заявки на сорт рослин;

ім’я (найменування), адреса місця проживання (місцезнаходження) власника (власників) майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин (далі - власник);

дата державної реєстрації сорту рослин;

номер свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин, яке видається за формою згідно з додатком;

ім’я (найменування), адреса місця проживання (місцезнаходження) підтримувача сорту рослин (далі - підтримувач);

географічні та зонові рекомендації використання сорту рослин;

опис сорту рослин;

категорія сорту рослин;

характеристики придатності сорту рослин для поширення на території України.

4. Внесення до Реєстру відомостей про сорт рослин та змін до них здійснюється за рішенням Мінагрополітики протягом десяти календарних днів з дня прийняття відповідного рішення, про що повідомляється заявнику.

5. Зміни до Реєстру, що вносяться за ініціативою особи, яка є власником або підтримувачем, вносяться до Реєстру за умови сплати відповідного збору.

6. Для внесення змін до відомостей, зазначених у Реєстрі, власник або підтримувач подає до Мінагрополітики клопотання, складене в довільній формі державною мовою, яке повинно містити:

зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами);

назву сорту рослин (українською мовою та мовою заявника);

номер та дата подання заявки на сорт рослин;

ім’я (найменування), адресу місця проживання (місцезнаходження) власника та/або підтримувача;

номер свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин;

опис змін, які вносяться до Реєстру, або клопотання про видачу завіреної копії свідоцтва про державну реєстрацію сортів рослин;

адресу для листування за клопотанням.

7. Клопотання підписує власник або підтримувач. Якщо власником або підтримувачем є юридична особа, клопотання підписує посадова особа, яка має відповідні повноваження. У разі подання клопотання довіреною особою власника або підтримувача додається довіреність або договір, оформлені згідно із законодавством.

До клопотання додається документ про сплату збору за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин (далі - збір), та документи, які підтверджують наявність підстав та правомірність внесення змін до відомостей, що містяться у Реєстрі (їх оригінали або копії, засвідчені в установленому порядку).

8. Відомості, що містяться в Реєстрі, опубліковуються в періодичному офіційному виданні Мінагрополітики “Охорона прав на сорти рослин” та на офіційному веб-сайті Міністерства.

9. Відомості, що містяться в Реєстрі, відкриті для загального ознайомлення.

Мінагрополітики забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до Реєстру на своєму офіційному веб-сайті.

10. На офіційному веб-сайті Мінагрополітики оприлюднюються такі відомості про сорти рослин, що внесені до Реєстру:

зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами);

назва сорту рослин (українською мовою та мовою заявника);

номер та дата подання заявки на сорт рослин;

географічні та зонові рекомендації використання сорту рослин;

ім’я (найменування) заявника;

ім’я (найменування) власника та підтримувача;

категорія сорту рослин;

рік державної реєстрації сорту рослин;

напрям використання сорту рослин;

група стиглості сорту рослин.

11. Мінагрополітики не рідше одного разу на рік забезпечує друк Реєстру та його зберігання.Додаток
до Порядку

СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію сорту рослин

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 916 від 06.11.2019, № 489 від 19.05.2021}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2018 р. № 774

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,  що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 686 “Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 21, ст. 919).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 714 “Про внесення змін до Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 37, ст. 1468).

3. Пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 853 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2439).